Merge commit 'v2.6.32' into next
authorDmitry Torokhov <dmitry.torokhov@gmail.com>
Thu, 3 Dec 2009 07:38:13 +0000 (23:38 -0800)
committerDmitry Torokhov <dmitry.torokhov@gmail.com>
Thu, 3 Dec 2009 07:38:13 +0000 (23:38 -0800)
commit467832032cc07626880363efa8625719c16c04eb
treeee9a62c04f0b3106e412bc1b2dd1cea5566d5ca7
parent66d2a5952eab875f1286e04f738ef029afdaf013
parent22763c5cf3690a681551162c15d34d935308c8d7
Merge commit 'v2.6.32' into next
drivers/char/keyboard.c
drivers/input/ff-core.c
drivers/input/input.c
drivers/input/mouse/lifebook.c
drivers/input/mouse/psmouse-base.c
include/linux/input.h