Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
[linux-2.6.git] / arch / s390 / appldata / appldata_mem.c
index 180ba79..4188cbe 100644 (file)
@@ -9,20 +9,18 @@
  * Author: Gerald Schaefer <gerald.schaefer@de.ibm.com>
  */
 
-#include <linux/config.h>
 #include <linux/module.h>
 #include <linux/init.h>
 #include <linux/slab.h>
 #include <linux/errno.h>
 #include <linux/kernel_stat.h>
-#include <asm/io.h>
 #include <linux/pagemap.h>
 #include <linux/swap.h>
+#include <asm/io.h>
 
 #include "appldata.h"
 
 
-#define MY_PRINT_NAME "appldata_mem"           /* for debug messages, etc. */
 #define P2K(x) ((x) << (PAGE_SHIFT - 10))      /* Converts #Pages to KB */
 
 /*
@@ -37,7 +35,7 @@
  * book:
  * http://oss.software.ibm.com/developerworks/opensource/linux390/index.shtml
  */
-struct appldata_mem_data {
+static struct appldata_mem_data {
        u64 timestamp;
        u32 sync_count_1;       /* after VM collected the record data, */
        u32 sync_count_2;       /* sync_count_1 and sync_count_2 should be the
@@ -71,30 +69,6 @@ struct appldata_mem_data {
 } __attribute__((packed)) appldata_mem_data;
 
 
-static inline void appldata_debug_print(struct appldata_mem_data *mem_data)
-{
-       P_DEBUG("--- MEM - RECORD ---\n");
-       P_DEBUG("pgpgin     = %8lu KB\n", mem_data->pgpgin);
-       P_DEBUG("pgpgout    = %8lu KB\n", mem_data->pgpgout);
-       P_DEBUG("pswpin     = %8lu Pages\n", mem_data->pswpin);
-       P_DEBUG("pswpout    = %8lu Pages\n", mem_data->pswpout);
-       P_DEBUG("pgalloc    = %8lu \n", mem_data->pgalloc);
-       P_DEBUG("pgfault    = %8lu \n", mem_data->pgfault);
-       P_DEBUG("pgmajfault = %8lu \n", mem_data->pgmajfault);
-       P_DEBUG("sharedram  = %8lu KB\n", mem_data->sharedram);
-       P_DEBUG("totalram   = %8lu KB\n", mem_data->totalram);
-       P_DEBUG("freeram    = %8lu KB\n", mem_data->freeram);
-       P_DEBUG("totalhigh  = %8lu KB\n", mem_data->totalhigh);
-       P_DEBUG("freehigh   = %8lu KB\n", mem_data->freehigh);
-       P_DEBUG("bufferram  = %8lu KB\n", mem_data->bufferram);
-       P_DEBUG("cached     = %8lu KB\n", mem_data->cached);
-       P_DEBUG("totalswap  = %8lu KB\n", mem_data->totalswap);
-       P_DEBUG("freeswap   = %8lu KB\n", mem_data->freeswap);
-       P_DEBUG("sync_count_1 = %u\n", mem_data->sync_count_1);
-       P_DEBUG("sync_count_2 = %u\n", mem_data->sync_count_2);
-       P_DEBUG("timestamp    = %lX\n", mem_data->timestamp);
-}
-
 /*
  * appldata_get_mem_data()
  *
@@ -104,24 +78,26 @@ static void appldata_get_mem_data(void *data)
 {
        /*
         * don't put large structures on the stack, we are
-        * serialized through the appldata_ops_lock and can use static
+        * serialized through the appldata_ops_mutex and can use static
         */
        static struct sysinfo val;
-       static struct page_state ps;
+       unsigned long ev[NR_VM_EVENT_ITEMS];
        struct appldata_mem_data *mem_data;
 
        mem_data = data;
        mem_data->sync_count_1++;
 
-       get_full_page_state(&ps);
-       mem_data->pgpgin     = ps.pgpgin >> 1;
-       mem_data->pgpgout    = ps.pgpgout >> 1;
-       mem_data->pswpin     = ps.pswpin;
-       mem_data->pswpout    = ps.pswpout;
-       mem_data->pgalloc    = ps.pgalloc_high + ps.pgalloc_normal +
-                              ps.pgalloc_dma;
-       mem_data->pgfault    = ps.pgfault;
-       mem_data->pgmajfault = ps.pgmajfault;
+       all_vm_events(ev);
+       mem_data->pgpgin     = ev[PGPGIN] >> 1;
+       mem_data->pgpgout    = ev[PGPGOUT] >> 1;
+       mem_data->pswpin     = ev[PSWPIN];
+       mem_data->pswpout    = ev[PSWPOUT];
+       mem_data->pgalloc    = ev[PGALLOC_NORMAL];
+#ifdef CONFIG_ZONE_DMA
+       mem_data->pgalloc    += ev[PGALLOC_DMA];
+#endif
+       mem_data->pgfault    = ev[PGFAULT];
+       mem_data->pgmajfault = ev[PGMAJFAULT];
 
        si_meminfo(&val);
        mem_data->sharedram = val.sharedram;
@@ -139,14 +115,10 @@ static void appldata_get_mem_data(void *data)
 
        mem_data->timestamp = get_clock();
        mem_data->sync_count_2++;
-#ifdef APPLDATA_DEBUG
-       appldata_debug_print(mem_data);
-#endif
 }
 
 
 static struct appldata_ops ops = {
-       .ctl_nr    = CTL_APPLDATA_MEM,
        .name      = "mem",
        .record_nr = APPLDATA_RECORD_MEM_ID,
        .size      = sizeof(struct appldata_mem_data),
@@ -164,17 +136,7 @@ static struct appldata_ops ops = {
  */
 static int __init appldata_mem_init(void)
 {
-       int rc;
-
-       P_DEBUG("sizeof(mem) = %lu\n", sizeof(struct appldata_mem_data));
-
-       rc = appldata_register_ops(&ops);
-       if (rc != 0) {
-               P_ERROR("Error registering ops, rc = %i\n", rc);
-       } else {
-               P_DEBUG("%s-ops registered!\n", ops.name);
-       }
-       return rc;
+       return appldata_register_ops(&ops);
 }
 
 /*
@@ -185,7 +147,6 @@ static int __init appldata_mem_init(void)
 static void __exit appldata_mem_exit(void)
 {
        appldata_unregister_ops(&ops);
-       P_DEBUG("%s-ops unregistered!\n", ops.name);
 }