ef9b4b73cce4f05ae21c80f1ecda747967a8a373
[linux-2.6.git] / arch / x86 / include / asm / kvm.h
1 #ifndef _ASM_X86_KVM_H
2 #define _ASM_X86_KVM_H
3
4 /*
5  * KVM x86 specific structures and definitions
6  *
7  */
8
9 #include <linux/types.h>
10 #include <linux/ioctl.h>
11
12 /* Select x86 specific features in <linux/kvm.h> */
13 #define __KVM_HAVE_PIT
14 #define __KVM_HAVE_IOAPIC
15 #define __KVM_HAVE_DEVICE_ASSIGNMENT
16 #define __KVM_HAVE_MSI
17 #define __KVM_HAVE_USER_NMI
18 #define __KVM_HAVE_GUEST_DEBUG
19 #define __KVM_HAVE_MSIX
20 #define __KVM_HAVE_MCE
21 #define __KVM_HAVE_PIT_STATE2
22 #define __KVM_HAVE_XEN_HVM
23
24 /* Architectural interrupt line count. */
25 #define KVM_NR_INTERRUPTS 256
26
27 struct kvm_memory_alias {
28         __u32 slot;  /* this has a different namespace than memory slots */
29         __u32 flags;
30         __u64 guest_phys_addr;
31         __u64 memory_size;
32         __u64 target_phys_addr;
33 };
34
35 /* for KVM_GET_IRQCHIP and KVM_SET_IRQCHIP */
36 struct kvm_pic_state {
37         __u8 last_irr;  /* edge detection */
38         __u8 irr;               /* interrupt request register */
39         __u8 imr;               /* interrupt mask register */
40         __u8 isr;               /* interrupt service register */
41         __u8 priority_add;      /* highest irq priority */
42         __u8 irq_base;
43         __u8 read_reg_select;
44         __u8 poll;
45         __u8 special_mask;
46         __u8 init_state;
47         __u8 auto_eoi;
48         __u8 rotate_on_auto_eoi;
49         __u8 special_fully_nested_mode;
50         __u8 init4;             /* true if 4 byte init */
51         __u8 elcr;              /* PIIX edge/trigger selection */
52         __u8 elcr_mask;
53 };
54
55 #define KVM_IOAPIC_NUM_PINS  24
56 struct kvm_ioapic_state {
57         __u64 base_address;
58         __u32 ioregsel;
59         __u32 id;
60         __u32 irr;
61         __u32 pad;
62         union {
63                 __u64 bits;
64                 struct {
65                         __u8 vector;
66                         __u8 delivery_mode:3;
67                         __u8 dest_mode:1;
68                         __u8 delivery_status:1;
69                         __u8 polarity:1;
70                         __u8 remote_irr:1;
71                         __u8 trig_mode:1;
72                         __u8 mask:1;
73                         __u8 reserve:7;
74                         __u8 reserved[4];
75                         __u8 dest_id;
76                 } fields;
77         } redirtbl[KVM_IOAPIC_NUM_PINS];
78 };
79
80 #define KVM_IRQCHIP_PIC_MASTER   0
81 #define KVM_IRQCHIP_PIC_SLAVE    1
82 #define KVM_IRQCHIP_IOAPIC       2
83 #define KVM_NR_IRQCHIPS          3
84
85 /* for KVM_GET_REGS and KVM_SET_REGS */
86 struct kvm_regs {
87         /* out (KVM_GET_REGS) / in (KVM_SET_REGS) */
88         __u64 rax, rbx, rcx, rdx;
89         __u64 rsi, rdi, rsp, rbp;
90         __u64 r8,  r9,  r10, r11;
91         __u64 r12, r13, r14, r15;
92         __u64 rip, rflags;
93 };
94
95 /* for KVM_GET_LAPIC and KVM_SET_LAPIC */
96 #define KVM_APIC_REG_SIZE 0x400
97 struct kvm_lapic_state {
98         char regs[KVM_APIC_REG_SIZE];
99 };
100
101 struct kvm_segment {
102         __u64 base;
103         __u32 limit;
104         __u16 selector;
105         __u8  type;
106         __u8  present, dpl, db, s, l, g, avl;
107         __u8  unusable;
108         __u8  padding;
109 };
110
111 struct kvm_dtable {
112         __u64 base;
113         __u16 limit;
114         __u16 padding[3];
115 };
116
117
118 /* for KVM_GET_SREGS and KVM_SET_SREGS */
119 struct kvm_sregs {
120         /* out (KVM_GET_SREGS) / in (KVM_SET_SREGS) */
121         struct kvm_segment cs, ds, es, fs, gs, ss;
122         struct kvm_segment tr, ldt;
123         struct kvm_dtable gdt, idt;
124         __u64 cr0, cr2, cr3, cr4, cr8;
125         __u64 efer;
126         __u64 apic_base;
127         __u64 interrupt_bitmap[(KVM_NR_INTERRUPTS + 63) / 64];
128 };
129
130 /* for KVM_GET_FPU and KVM_SET_FPU */
131 struct kvm_fpu {
132         __u8  fpr[8][16];
133         __u16 fcw;
134         __u16 fsw;
135         __u8  ftwx;  /* in fxsave format */
136         __u8  pad1;
137         __u16 last_opcode;
138         __u64 last_ip;
139         __u64 last_dp;
140         __u8  xmm[16][16];
141         __u32 mxcsr;
142         __u32 pad2;
143 };
144
145 struct kvm_msr_entry {
146         __u32 index;
147         __u32 reserved;
148         __u64 data;
149 };
150
151 /* for KVM_GET_MSRS and KVM_SET_MSRS */
152 struct kvm_msrs {
153         __u32 nmsrs; /* number of msrs in entries */
154         __u32 pad;
155
156         struct kvm_msr_entry entries[0];
157 };
158
159 /* for KVM_GET_MSR_INDEX_LIST */
160 struct kvm_msr_list {
161         __u32 nmsrs; /* number of msrs in entries */
162         __u32 indices[0];
163 };
164
165
166 struct kvm_cpuid_entry {
167         __u32 function;
168         __u32 eax;
169         __u32 ebx;
170         __u32 ecx;
171         __u32 edx;
172         __u32 padding;
173 };
174
175 /* for KVM_SET_CPUID */
176 struct kvm_cpuid {
177         __u32 nent;
178         __u32 padding;
179         struct kvm_cpuid_entry entries[0];
180 };
181
182 struct kvm_cpuid_entry2 {
183         __u32 function;
184         __u32 index;
185         __u32 flags;
186         __u32 eax;
187         __u32 ebx;
188         __u32 ecx;
189         __u32 edx;
190         __u32 padding[3];
191 };
192
193 #define KVM_CPUID_FLAG_SIGNIFCANT_INDEX 1
194 #define KVM_CPUID_FLAG_STATEFUL_FUNC    2
195 #define KVM_CPUID_FLAG_STATE_READ_NEXT  4
196
197 /* for KVM_SET_CPUID2 */
198 struct kvm_cpuid2 {
199         __u32 nent;
200         __u32 padding;
201         struct kvm_cpuid_entry2 entries[0];
202 };
203
204 /* for KVM_GET_PIT and KVM_SET_PIT */
205 struct kvm_pit_channel_state {
206         __u32 count; /* can be 65536 */
207         __u16 latched_count;
208         __u8 count_latched;
209         __u8 status_latched;
210         __u8 status;
211         __u8 read_state;
212         __u8 write_state;
213         __u8 write_latch;
214         __u8 rw_mode;
215         __u8 mode;
216         __u8 bcd;
217         __u8 gate;
218         __s64 count_load_time;
219 };
220
221 struct kvm_debug_exit_arch {
222         __u32 exception;
223         __u32 pad;
224         __u64 pc;
225         __u64 dr6;
226         __u64 dr7;
227 };
228
229 #define KVM_GUESTDBG_USE_SW_BP          0x00010000
230 #define KVM_GUESTDBG_USE_HW_BP          0x00020000
231 #define KVM_GUESTDBG_INJECT_DB          0x00040000
232 #define KVM_GUESTDBG_INJECT_BP          0x00080000
233
234 /* for KVM_SET_GUEST_DEBUG */
235 struct kvm_guest_debug_arch {
236         __u64 debugreg[8];
237 };
238
239 struct kvm_pit_state {
240         struct kvm_pit_channel_state channels[3];
241 };
242
243 #define KVM_PIT_FLAGS_HPET_LEGACY  0x00000001
244
245 struct kvm_pit_state2 {
246         struct kvm_pit_channel_state channels[3];
247         __u32 flags;
248         __u32 reserved[9];
249 };
250
251 struct kvm_reinject_control {
252         __u8 pit_reinject;
253         __u8 reserved[31];
254 };
255 #endif /* _ASM_X86_KVM_H */