ba0dd791fadf2d20560b5f16b3c6c0ab72e39789
[linux-2.6.git] / arch / x86 / include / asm / kvm.h
1 #ifndef ASM_X86__KVM_H
2 #define ASM_X86__KVM_H
3
4 /*
5  * KVM x86 specific structures and definitions
6  *
7  */
8
9 #include <asm/types.h>
10 #include <linux/ioctl.h>
11
12 /* Architectural interrupt line count. */
13 #define KVM_NR_INTERRUPTS 256
14
15 struct kvm_memory_alias {
16         __u32 slot;  /* this has a different namespace than memory slots */
17         __u32 flags;
18         __u64 guest_phys_addr;
19         __u64 memory_size;
20         __u64 target_phys_addr;
21 };
22
23 /* for KVM_GET_IRQCHIP and KVM_SET_IRQCHIP */
24 struct kvm_pic_state {
25         __u8 last_irr;  /* edge detection */
26         __u8 irr;               /* interrupt request register */
27         __u8 imr;               /* interrupt mask register */
28         __u8 isr;               /* interrupt service register */
29         __u8 priority_add;      /* highest irq priority */
30         __u8 irq_base;
31         __u8 read_reg_select;
32         __u8 poll;
33         __u8 special_mask;
34         __u8 init_state;
35         __u8 auto_eoi;
36         __u8 rotate_on_auto_eoi;
37         __u8 special_fully_nested_mode;
38         __u8 init4;             /* true if 4 byte init */
39         __u8 elcr;              /* PIIX edge/trigger selection */
40         __u8 elcr_mask;
41 };
42
43 #define KVM_IOAPIC_NUM_PINS  24
44 struct kvm_ioapic_state {
45         __u64 base_address;
46         __u32 ioregsel;
47         __u32 id;
48         __u32 irr;
49         __u32 pad;
50         union {
51                 __u64 bits;
52                 struct {
53                         __u8 vector;
54                         __u8 delivery_mode:3;
55                         __u8 dest_mode:1;
56                         __u8 delivery_status:1;
57                         __u8 polarity:1;
58                         __u8 remote_irr:1;
59                         __u8 trig_mode:1;
60                         __u8 mask:1;
61                         __u8 reserve:7;
62                         __u8 reserved[4];
63                         __u8 dest_id;
64                 } fields;
65         } redirtbl[KVM_IOAPIC_NUM_PINS];
66 };
67
68 #define KVM_IRQCHIP_PIC_MASTER   0
69 #define KVM_IRQCHIP_PIC_SLAVE    1
70 #define KVM_IRQCHIP_IOAPIC       2
71
72 /* for KVM_GET_REGS and KVM_SET_REGS */
73 struct kvm_regs {
74         /* out (KVM_GET_REGS) / in (KVM_SET_REGS) */
75         __u64 rax, rbx, rcx, rdx;
76         __u64 rsi, rdi, rsp, rbp;
77         __u64 r8,  r9,  r10, r11;
78         __u64 r12, r13, r14, r15;
79         __u64 rip, rflags;
80 };
81
82 /* for KVM_GET_LAPIC and KVM_SET_LAPIC */
83 #define KVM_APIC_REG_SIZE 0x400
84 struct kvm_lapic_state {
85         char regs[KVM_APIC_REG_SIZE];
86 };
87
88 struct kvm_segment {
89         __u64 base;
90         __u32 limit;
91         __u16 selector;
92         __u8  type;
93         __u8  present, dpl, db, s, l, g, avl;
94         __u8  unusable;
95         __u8  padding;
96 };
97
98 struct kvm_dtable {
99         __u64 base;
100         __u16 limit;
101         __u16 padding[3];
102 };
103
104
105 /* for KVM_GET_SREGS and KVM_SET_SREGS */
106 struct kvm_sregs {
107         /* out (KVM_GET_SREGS) / in (KVM_SET_SREGS) */
108         struct kvm_segment cs, ds, es, fs, gs, ss;
109         struct kvm_segment tr, ldt;
110         struct kvm_dtable gdt, idt;
111         __u64 cr0, cr2, cr3, cr4, cr8;
112         __u64 efer;
113         __u64 apic_base;
114         __u64 interrupt_bitmap[(KVM_NR_INTERRUPTS + 63) / 64];
115 };
116
117 /* for KVM_GET_FPU and KVM_SET_FPU */
118 struct kvm_fpu {
119         __u8  fpr[8][16];
120         __u16 fcw;
121         __u16 fsw;
122         __u8  ftwx;  /* in fxsave format */
123         __u8  pad1;
124         __u16 last_opcode;
125         __u64 last_ip;
126         __u64 last_dp;
127         __u8  xmm[16][16];
128         __u32 mxcsr;
129         __u32 pad2;
130 };
131
132 struct kvm_msr_entry {
133         __u32 index;
134         __u32 reserved;
135         __u64 data;
136 };
137
138 /* for KVM_GET_MSRS and KVM_SET_MSRS */
139 struct kvm_msrs {
140         __u32 nmsrs; /* number of msrs in entries */
141         __u32 pad;
142
143         struct kvm_msr_entry entries[0];
144 };
145
146 /* for KVM_GET_MSR_INDEX_LIST */
147 struct kvm_msr_list {
148         __u32 nmsrs; /* number of msrs in entries */
149         __u32 indices[0];
150 };
151
152
153 struct kvm_cpuid_entry {
154         __u32 function;
155         __u32 eax;
156         __u32 ebx;
157         __u32 ecx;
158         __u32 edx;
159         __u32 padding;
160 };
161
162 /* for KVM_SET_CPUID */
163 struct kvm_cpuid {
164         __u32 nent;
165         __u32 padding;
166         struct kvm_cpuid_entry entries[0];
167 };
168
169 struct kvm_cpuid_entry2 {
170         __u32 function;
171         __u32 index;
172         __u32 flags;
173         __u32 eax;
174         __u32 ebx;
175         __u32 ecx;
176         __u32 edx;
177         __u32 padding[3];
178 };
179
180 #define KVM_CPUID_FLAG_SIGNIFCANT_INDEX 1
181 #define KVM_CPUID_FLAG_STATEFUL_FUNC    2
182 #define KVM_CPUID_FLAG_STATE_READ_NEXT  4
183
184 /* for KVM_SET_CPUID2 */
185 struct kvm_cpuid2 {
186         __u32 nent;
187         __u32 padding;
188         struct kvm_cpuid_entry2 entries[0];
189 };
190
191 /* for KVM_GET_PIT and KVM_SET_PIT */
192 struct kvm_pit_channel_state {
193         __u32 count; /* can be 65536 */
194         __u16 latched_count;
195         __u8 count_latched;
196         __u8 status_latched;
197         __u8 status;
198         __u8 read_state;
199         __u8 write_state;
200         __u8 write_latch;
201         __u8 rw_mode;
202         __u8 mode;
203         __u8 bcd;
204         __u8 gate;
205         __s64 count_load_time;
206 };
207
208 struct kvm_pit_state {
209         struct kvm_pit_channel_state channels[3];
210 };
211 #endif /* ASM_X86__KVM_H */