KVM: x86: Add KVM_GET/SET_VCPU_EVENTS
[linux-2.6.git] / arch / x86 / include / asm / kvm.h
1 #ifndef _ASM_X86_KVM_H
2 #define _ASM_X86_KVM_H
3
4 /*
5  * KVM x86 specific structures and definitions
6  *
7  */
8
9 #include <linux/types.h>
10 #include <linux/ioctl.h>
11
12 /* Select x86 specific features in <linux/kvm.h> */
13 #define __KVM_HAVE_PIT
14 #define __KVM_HAVE_IOAPIC
15 #define __KVM_HAVE_DEVICE_ASSIGNMENT
16 #define __KVM_HAVE_MSI
17 #define __KVM_HAVE_USER_NMI
18 #define __KVM_HAVE_GUEST_DEBUG
19 #define __KVM_HAVE_MSIX
20 #define __KVM_HAVE_MCE
21 #define __KVM_HAVE_PIT_STATE2
22 #define __KVM_HAVE_XEN_HVM
23 #define __KVM_HAVE_VCPU_EVENTS
24
25 /* Architectural interrupt line count. */
26 #define KVM_NR_INTERRUPTS 256
27
28 struct kvm_memory_alias {
29         __u32 slot;  /* this has a different namespace than memory slots */
30         __u32 flags;
31         __u64 guest_phys_addr;
32         __u64 memory_size;
33         __u64 target_phys_addr;
34 };
35
36 /* for KVM_GET_IRQCHIP and KVM_SET_IRQCHIP */
37 struct kvm_pic_state {
38         __u8 last_irr;  /* edge detection */
39         __u8 irr;               /* interrupt request register */
40         __u8 imr;               /* interrupt mask register */
41         __u8 isr;               /* interrupt service register */
42         __u8 priority_add;      /* highest irq priority */
43         __u8 irq_base;
44         __u8 read_reg_select;
45         __u8 poll;
46         __u8 special_mask;
47         __u8 init_state;
48         __u8 auto_eoi;
49         __u8 rotate_on_auto_eoi;
50         __u8 special_fully_nested_mode;
51         __u8 init4;             /* true if 4 byte init */
52         __u8 elcr;              /* PIIX edge/trigger selection */
53         __u8 elcr_mask;
54 };
55
56 #define KVM_IOAPIC_NUM_PINS  24
57 struct kvm_ioapic_state {
58         __u64 base_address;
59         __u32 ioregsel;
60         __u32 id;
61         __u32 irr;
62         __u32 pad;
63         union {
64                 __u64 bits;
65                 struct {
66                         __u8 vector;
67                         __u8 delivery_mode:3;
68                         __u8 dest_mode:1;
69                         __u8 delivery_status:1;
70                         __u8 polarity:1;
71                         __u8 remote_irr:1;
72                         __u8 trig_mode:1;
73                         __u8 mask:1;
74                         __u8 reserve:7;
75                         __u8 reserved[4];
76                         __u8 dest_id;
77                 } fields;
78         } redirtbl[KVM_IOAPIC_NUM_PINS];
79 };
80
81 #define KVM_IRQCHIP_PIC_MASTER   0
82 #define KVM_IRQCHIP_PIC_SLAVE    1
83 #define KVM_IRQCHIP_IOAPIC       2
84 #define KVM_NR_IRQCHIPS          3
85
86 /* for KVM_GET_REGS and KVM_SET_REGS */
87 struct kvm_regs {
88         /* out (KVM_GET_REGS) / in (KVM_SET_REGS) */
89         __u64 rax, rbx, rcx, rdx;
90         __u64 rsi, rdi, rsp, rbp;
91         __u64 r8,  r9,  r10, r11;
92         __u64 r12, r13, r14, r15;
93         __u64 rip, rflags;
94 };
95
96 /* for KVM_GET_LAPIC and KVM_SET_LAPIC */
97 #define KVM_APIC_REG_SIZE 0x400
98 struct kvm_lapic_state {
99         char regs[KVM_APIC_REG_SIZE];
100 };
101
102 struct kvm_segment {
103         __u64 base;
104         __u32 limit;
105         __u16 selector;
106         __u8  type;
107         __u8  present, dpl, db, s, l, g, avl;
108         __u8  unusable;
109         __u8  padding;
110 };
111
112 struct kvm_dtable {
113         __u64 base;
114         __u16 limit;
115         __u16 padding[3];
116 };
117
118
119 /* for KVM_GET_SREGS and KVM_SET_SREGS */
120 struct kvm_sregs {
121         /* out (KVM_GET_SREGS) / in (KVM_SET_SREGS) */
122         struct kvm_segment cs, ds, es, fs, gs, ss;
123         struct kvm_segment tr, ldt;
124         struct kvm_dtable gdt, idt;
125         __u64 cr0, cr2, cr3, cr4, cr8;
126         __u64 efer;
127         __u64 apic_base;
128         __u64 interrupt_bitmap[(KVM_NR_INTERRUPTS + 63) / 64];
129 };
130
131 /* for KVM_GET_FPU and KVM_SET_FPU */
132 struct kvm_fpu {
133         __u8  fpr[8][16];
134         __u16 fcw;
135         __u16 fsw;
136         __u8  ftwx;  /* in fxsave format */
137         __u8  pad1;
138         __u16 last_opcode;
139         __u64 last_ip;
140         __u64 last_dp;
141         __u8  xmm[16][16];
142         __u32 mxcsr;
143         __u32 pad2;
144 };
145
146 struct kvm_msr_entry {
147         __u32 index;
148         __u32 reserved;
149         __u64 data;
150 };
151
152 /* for KVM_GET_MSRS and KVM_SET_MSRS */
153 struct kvm_msrs {
154         __u32 nmsrs; /* number of msrs in entries */
155         __u32 pad;
156
157         struct kvm_msr_entry entries[0];
158 };
159
160 /* for KVM_GET_MSR_INDEX_LIST */
161 struct kvm_msr_list {
162         __u32 nmsrs; /* number of msrs in entries */
163         __u32 indices[0];
164 };
165
166
167 struct kvm_cpuid_entry {
168         __u32 function;
169         __u32 eax;
170         __u32 ebx;
171         __u32 ecx;
172         __u32 edx;
173         __u32 padding;
174 };
175
176 /* for KVM_SET_CPUID */
177 struct kvm_cpuid {
178         __u32 nent;
179         __u32 padding;
180         struct kvm_cpuid_entry entries[0];
181 };
182
183 struct kvm_cpuid_entry2 {
184         __u32 function;
185         __u32 index;
186         __u32 flags;
187         __u32 eax;
188         __u32 ebx;
189         __u32 ecx;
190         __u32 edx;
191         __u32 padding[3];
192 };
193
194 #define KVM_CPUID_FLAG_SIGNIFCANT_INDEX 1
195 #define KVM_CPUID_FLAG_STATEFUL_FUNC    2
196 #define KVM_CPUID_FLAG_STATE_READ_NEXT  4
197
198 /* for KVM_SET_CPUID2 */
199 struct kvm_cpuid2 {
200         __u32 nent;
201         __u32 padding;
202         struct kvm_cpuid_entry2 entries[0];
203 };
204
205 /* for KVM_GET_PIT and KVM_SET_PIT */
206 struct kvm_pit_channel_state {
207         __u32 count; /* can be 65536 */
208         __u16 latched_count;
209         __u8 count_latched;
210         __u8 status_latched;
211         __u8 status;
212         __u8 read_state;
213         __u8 write_state;
214         __u8 write_latch;
215         __u8 rw_mode;
216         __u8 mode;
217         __u8 bcd;
218         __u8 gate;
219         __s64 count_load_time;
220 };
221
222 struct kvm_debug_exit_arch {
223         __u32 exception;
224         __u32 pad;
225         __u64 pc;
226         __u64 dr6;
227         __u64 dr7;
228 };
229
230 #define KVM_GUESTDBG_USE_SW_BP          0x00010000
231 #define KVM_GUESTDBG_USE_HW_BP          0x00020000
232 #define KVM_GUESTDBG_INJECT_DB          0x00040000
233 #define KVM_GUESTDBG_INJECT_BP          0x00080000
234
235 /* for KVM_SET_GUEST_DEBUG */
236 struct kvm_guest_debug_arch {
237         __u64 debugreg[8];
238 };
239
240 struct kvm_pit_state {
241         struct kvm_pit_channel_state channels[3];
242 };
243
244 #define KVM_PIT_FLAGS_HPET_LEGACY  0x00000001
245
246 struct kvm_pit_state2 {
247         struct kvm_pit_channel_state channels[3];
248         __u32 flags;
249         __u32 reserved[9];
250 };
251
252 struct kvm_reinject_control {
253         __u8 pit_reinject;
254         __u8 reserved[31];
255 };
256
257 /* for KVM_GET/SET_VCPU_EVENTS */
258 struct kvm_vcpu_events {
259         struct {
260                 __u8 injected;
261                 __u8 nr;
262                 __u8 has_error_code;
263                 __u8 pad;
264                 __u32 error_code;
265         } exception;
266         struct {
267                 __u8 injected;
268                 __u8 nr;
269                 __u8 soft;
270                 __u8 pad;
271         } interrupt;
272         struct {
273                 __u8 injected;
274                 __u8 pending;
275                 __u8 masked;
276                 __u8 pad;
277         } nmi;
278         __u32 sipi_vector;
279         __u32 flags;
280         __u32 reserved[10];
281 };
282
283 #endif /* _ASM_X86_KVM_H */