h8300: update timer handler - delete files
[linux-2.6.git] / arch / h8300 / platform / h8s / generic / crt0_ram.S
1 /*
2  *  linux/arch/h8300/platform/h8s/edosk2674/crt0_ram.S
3  *
4  *  Yoshinori Sato <ysato@users.sourceforge.jp>
5  *
6  *  Platform depend startup
7  *  Target Archtecture: generic
8  *  Memory Layout     : RAM
9  */
10
11 #define ASSEMBLY
12
13 #include <asm/linkage.h>
14 #include <asm/regs267x.h>
15                         
16 #if !defined(CONFIG_BLKDEV_RESERVE)
17 #if defined(CONFIG_GDB_DEBUG)
18 #define RAMEND (__ramend - 0xc000)
19 #else
20 #define RAMEND __ramend
21 #endif
22 #else
23 #define RAMEND CONFIG_BLKDEV_RESERVE_ADDRESS
24 #endif
25         
26         .global SYMBOL_NAME(_start)
27         .global SYMBOL_NAME(_command_line)
28         .global SYMBOL_NAME(_platform_gpio_table)
29         .global SYMBOL_NAME(_target_name)
30         
31         .h8300s
32
33         .section .text
34         .file   "crt0_ram.S"
35
36         /* CPU Reset entry */
37 SYMBOL_NAME_LABEL(_start)
38         mov.l   #RAMEND,sp
39         ldc     #0x80,ccr
40         ldc     #0x00,exr
41
42         /* Peripheral Setup */
43         bclr    #4,@INTCR:8     /* interrupt mode 2 */
44         bset    #5,@INTCR:8
45
46 #if defined(CONFIG_MTD_UCLINUX)
47         /* move romfs image */
48         jsr     @__move_romfs   
49 #endif
50         
51         /* .bss clear */
52         mov.l   #__sbss,er5
53         mov.l   er5,er6
54         mov.l   #__ebss,er4
55         sub.l   er5,er4
56         shlr    #2,er4
57         sub.l   er0,er0
58 1:      
59         mov.l   er0,@er5
60         adds    #4,er5
61         dec.l   #1,er4
62         bne     1b
63
64         /* copy kernel commandline */
65         mov.l   #COMMAND_START,er5
66         mov.l   #SYMBOL_NAME(command_line),er6
67         mov.w   #512,r4
68         eepmov.w
69
70         /* uClinux kernel start */
71         ldc     #0x90,ccr       /* running kernel */
72         mov.l   #SYMBOL_NAME(init_thread_union),sp
73         add.l   #0x2000,sp
74         jsr     @_start_kernel
75 _exit:
76
77         jmp     _exit
78
79         rts
80
81         /* I/O port assign information */
82 __platform_gpio_table:  
83         mov.l   #gpio_table,er0
84         rts
85
86 gpio_table:
87         ;; P1DDR
88         ;;      used,ddr
89         .byte   0x00,0x00
90         ;; P2DDR
91         .byte   0x00,0x00
92         ;; P3DDR
93         .byte   0x00,0x00
94         ;; dummy
95         .byte   0x00,0x00
96         ;; P5DDR
97         .byte   0x00,0x00
98         ;; P6DDR
99         .byte   0x00,0x00
100         ;; P7DDR
101         .byte   0x00,0x00
102         ;; P8DDR
103         .byte   0x00,0x00
104         ;; dummy
105         .byte   0x00,0x00
106         ;; PADDR
107         .byte   0x00,0x00
108         ;; PBDDR
109         .byte   0x00,0x00
110         ;; PCDDR
111         .byte   0x00,0x00
112         ;; PDDDR
113         .byte   0x00,0x00
114         ;; PEDDR
115         .byte   0x00,0x00
116         ;; PFDDR
117         .byte   0x00,0x00
118         ;; PGDDR
119         .byte   0x00,0x00
120         ;; PHDDR
121         .byte   0x00,0x00
122
123 __target_name:  
124         .asciz  "generic"
125         
126         .section .bootvec,"ax"
127         jmp     @SYMBOL_NAME(_start)