Import revised translations DO NOT MERGE
Kenny Root [Fri, 15 Oct 2010 22:28:41 +0000 (15:28 -0700)]
Change-Id: I21052e55a62dd3d9a9846dec30c3ac12cc9c25af

res/values-sv/strings.xml

index c3ed8b0..28d0a59 100644 (file)
     <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="6985743912436565114">"Tillåter att ett program får åtkomst till hämtningshanterarens avancerade funktioner. Skadliga program kan använda detta för att störa hämtningar och komma åt privat information."</string>
     <string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"Skicka meddelande om hämtning."</string>
     <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="8672701687104399228">"Tillåter att ett program skickar meddelanden om slutförda hämtningar. Skadliga program kan använda detta för att störa andra program som hämtar filer."</string>
-    <!-- outdated translation 140058400609165726 -->     <string name="permlab_seeAllExternal" product="nosdcard" msgid="3423239546637683653">"Visa alla hämtningar till SD-kort"</string>
+    <string name="permlab_seeAllExternal" product="nosdcard" msgid="3423239546637683653">"Visa hämtningar till SD"</string>
     <string name="permlab_seeAllExternal" product="default" msgid="140058400609165726">"Visa alla hämtningar till SD-kort"</string>
     <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="3298948060016417104">"Tillåter att programmet ser alla hämtningar till SD-kortet, oavsett vilket program som hämtat innehållet."</string>
     <string name="permlab_downloadCacheNonPurgeable" msgid="3069534308882047412">"Reservera utrymme i hämtningscachen"</string>
     <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="1089583021652571424">"Tillåter att programmet hämtar filer till hämtningscachen som inte kan tas bort automatiskt när hämtningshanteraren behöver mer utrymme."</string>
-    <!-- outdated translation 3650349274034807567 -->     <string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="8837971946078327262">"Använd hämtningshanteraren utan avisering"</string>
+    <string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="8837971946078327262">"hämta filer utan avisering"</string>
     <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="5174806530123417020">"Tillåter att programmet hämtar filer via hämtningshanteraren utan att någon avisering visas för användaren."</string>
     <string name="permlab_accessAllDownloads" msgid="2436240495424393717">"Åtkomst till alla hämtade filer i systemet"</string>
     <string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="4575801130424505112">"Tillåt att programmet visar och ändrar allt som initieras av något program i systemet."</string>