Import translations. DO NOT MERGE
Geoff Mendal [Mon, 9 Mar 2015 17:03:08 +0000 (10:03 -0700)]
Change-Id: Ifd21e5b624206c24c76a65ccaab6486acd05a3bf
Auto-generated-cl: translation import

res/values-sv/strings.xml
ui/res/values-sv/strings.xml

index b5ccc18..1c61b32 100644 (file)
 
 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-    <string name="app_label" msgid="3658948994665187911">"Hämtningshanterare"</string>
-    <string name="permlab_downloadManager" msgid="7779544811202855500">"Åtkomst till hämtningshanterare."</string>
-    <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4237406545998908947">"Tillåter att en app får åtkomst till hämtningshanteraren och kan använda den för att hämta filer. Skadliga program kan använda detta för att störa hämtningar och komma åt privat information."</string>
-    <string name="permlab_downloadManagerAdvanced" msgid="7103642833308809655">"Avancerade funktioner för hämtningshanterare."</string>
-    <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="2659546004160962761">"Tillåter att appen får åtkomst till hämtningshanterarens avancerade funktioner. Skadliga program kan använda detta för att störa hämtningar och komma åt privata uppgifter."</string>
-    <string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"Skicka meddelande om hämtning."</string>
-    <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="2094706189855699533">"Tillåter att appen skickar meddelanden om slutförda hämtningar. Skadliga appar kan använda detta för att störa andra appar som hämtar filer."</string>
+    <string name="app_label" msgid="3658948994665187911">"Nedladdningshanterare"</string>
+    <string name="permlab_downloadManager" msgid="7779544811202855500">"Åtkomst till laddningshanterare."</string>
+    <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4237406545998908947">"Tillåter att en app får åtkomst till nedladdningshanteraren och kan använda den för att ladda ned filer. Skadliga program kan använda detta för att störa hämtningar och komma åt privat information."</string>
+    <string name="permlab_downloadManagerAdvanced" msgid="7103642833308809655">"Avancerade funktioner för nedladdningshanterare."</string>
+    <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="2659546004160962761">"Tillåter att appen får åtkomst till nedladdningshanterarens avancerade funktioner. Skadliga program kan använda detta för att störa nedladdningar och komma åt privata uppgifter."</string>
+    <string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"Skicka meddelande om nedladdning."</string>
+    <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="2094706189855699533">"Tillåter att appen skickar meddelanden om slutförda nedladdningar. Skadliga appar kan använda detta för att störa andra appar som laddar ned filer."</string>
     <string name="permlab_seeAllExternal" product="nosdcard" msgid="4084575448409212628">"Visa hämtningar till USB"</string>
     <string name="permlab_seeAllExternal" product="default" msgid="140058400609165726">"Visa alla hämtningar till SD-kort"</string>
     <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="1672759909065511233">"Tillåter att appen ser alla hämtningar till SD-kortet, oavsett vilken app som hämtat innehållet."</string>
-    <string name="permlab_downloadCacheNonPurgeable" msgid="3069534308882047412">"Reservera utrymme i hämtningscachen"</string>
+    <string name="permlab_downloadCacheNonPurgeable" msgid="3069534308882047412">"Reservera utrymme i nedladdningscachen"</string>
     <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="2408760720334570420">"Tillåter att appen hämtar filer till hämtningscachen som inte kan tas bort automatiskt när hämtningshanteraren behöver mer utrymme."</string>
-    <string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="8837971946078327262">"hämta filer utan avisering"</string>
-    <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="8483135034298639727">"Tillåter att appen hämtar filer via hämtningshanteraren utan att något meddelande visas för användaren."</string>
+    <string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="8837971946078327262">"ladda ned filer utan avisering"</string>
+    <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="8483135034298639727">"Tillåter att appen hämtar filer via nedladdningshanteraren utan att något meddelande visas för användaren."</string>
     <string name="permlab_accessAllDownloads" msgid="2436240495424393717">"Åtkomst till alla hämtade filer i systemet"</string>
     <string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="1871832254578267128">"Tillåter att appen visar och ändrar alla hämtningar som initieras av en app i systemet."</string>
     <string name="download_unknown_title" msgid="7015124071247271585">"&lt;Okänd&gt;"</string>
-    <string name="notification_download_complete" msgid="5443563299253103667">"Hämtningen har slutförts."</string>
-    <string name="notification_download_failed" msgid="8612136111952014978">"Det gick inte att hämta."</string>
-    <string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="2556172885154833575">"Hämtningen kräver Wi-Fi."</string>
+    <string name="notification_download_complete" msgid="5443563299253103667">"Nedladdningen har slutförts."</string>
+    <string name="notification_download_failed" msgid="8612136111952014978">"Det gick inte att ladda ned."</string>
+    <string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="2556172885154833575">"Nedladdningen kräver Wi-Fi."</string>
     <string name="notification_paused_in_background" msgid="4328508073283591772">"Pausad i bakgrunden."</string>
-    <string name="wifi_required_title" msgid="1995971416871498179">"Hämtningen är för stor för operatörsnätverket"</string>
-    <string name="wifi_required_body" msgid="3067694630143784449">"Du måste använda Wi-Fi om du vill slutföra hämtningen på <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g>. \n \n Tryck på <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g> om du vill påbörja hämtningen nästa gång du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk."</string>
+    <string name="wifi_required_title" msgid="1995971416871498179">"Nedladdningen är för stor för operatörsnätverket"</string>
+    <string name="wifi_required_body" msgid="3067694630143784449">"Du måste använda Wi-Fi om du vill slutföra nedladdningen på <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g>. \n \n Tryck på <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g> om du vill påbörja nedladdningen nästa gång du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk."</string>
     <string name="wifi_recommended_title" msgid="7441589306734687400">"Vill du ställa den i kö för hämtning senare?"</string>
-    <string name="wifi_recommended_body" msgid="1314735166699936073">"Om du hämtar <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> kan det leda till att batteritiden minskar eller att dataanslutningen överbelastas. Det kan i sin tur innebära att operatören tar ut högre avgifter, beroende på abonnemang.\n\n Tryck på <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g> om du vill starta hämtningen nästa gång mobilen är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk."</string>
+    <string name="wifi_recommended_body" msgid="1314735166699936073">"Om du hämtar <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> kan det leda till att batteritiden minskar eller att dataanslutningen överbelastas. Det kan i sin tur innebära att operatören tar ut högre avgifter, beroende på abonnemang.\n\n Tryck på <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g> om du vill starta nedladdningen nästa gång mobilen är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk."</string>
     <string name="button_queue_for_wifi" msgid="422576726189179221">"Kö"</string>
     <string name="button_cancel_download" msgid="2430166148737975604">"Avbryt"</string>
     <string name="button_start_now" msgid="792123674007840864">"Starta nu"</string>
index 67e80d2..d3de783 100644 (file)
     <string name="download_running" msgid="4656462962155580641">"Bearbetas"</string>
     <string name="download_success" msgid="7006048006543495236">"Slutförd"</string>
     <string name="download_error" msgid="8081329546008568251">"Misslyckades"</string>
-    <string name="dialog_title_not_available" msgid="5746317632356158515">"Det gick inte att hämta."</string>
+    <string name="dialog_title_not_available" msgid="5746317632356158515">"Det gick inte att ladda ned."</string>
     <string name="dialog_failed_body" msgid="587545111677064427">"Vill du prova att hämta filen vid ett senare tillfälle eller vill du ta bort den från kön?"</string>
     <string name="dialog_title_queued_body" msgid="6760681913815015219">"Fil i kö"</string>
-    <string name="dialog_queued_body" msgid="708552801635572720">"Filen står i kö för hämtning, så den är inte tillgänglig än."</string>
+    <string name="dialog_queued_body" msgid="708552801635572720">"Filen står i kö för nedladdning, så den är inte tillgänglig än."</string>
     <string name="dialog_file_missing_body" msgid="3223012612774276284">"Det gick inte att hitta den hämtade filen."</string>
-    <string name="dialog_insufficient_space_on_external" msgid="8692452156251449195">"Det gick inte att slutföra hämtningen. Det finns inte tillräckligt med utrymme på den externa lagringsenheten."</string>
-    <string name="dialog_insufficient_space_on_cache" msgid="6313630206163908994">"Det gick inte att slutföra hämtningen. Det finns inte tillräckligt med internt lagringsutrymme."</string>
-    <string name="dialog_cannot_resume" msgid="8664509751358983543">"Hämtningen avbröts och kan inte återupptas."</string>
-    <string name="dialog_file_already_exists" msgid="8308563940663449590">"Det gick inte att hämta. Målfilen finns redan."</string>
-    <string name="dialog_media_not_found" msgid="4468088418758018765">"Det gick inte att hämta. Externa media är inte tillgängliga."</string>
+    <string name="dialog_insufficient_space_on_external" msgid="8692452156251449195">"Det gick inte att slutföra nedladdningen. Det finns inte tillräckligt med utrymme på den externa lagringsenheten."</string>
+    <string name="dialog_insufficient_space_on_cache" msgid="6313630206163908994">"Det gick inte att slutföra nedladdningen. Det finns inte tillräckligt med internt lagringsutrymme."</string>
+    <string name="dialog_cannot_resume" msgid="8664509751358983543">"Nedladdningen avbröts och kan inte återupptas."</string>
+    <string name="dialog_file_already_exists" msgid="8308563940663449590">"Det gick inte att ladda ned. Målfilen finns redan."</string>
+    <string name="dialog_media_not_found" msgid="4468088418758018765">"Det gick inte att ladda ned. Externa media är inte tillgängliga."</string>
     <string name="download_no_application_title" msgid="7024782176657362251">"Det går inte att öppna filen"</string>
     <string name="remove_download" msgid="6372920256257247857">"Ta bort"</string>
     <string name="delete_download" msgid="76629022653866471">"Ta bort"</string>