Import translations. DO NOT MERGE
[android/platform/packages/providers/DownloadProvider.git] / res / values-pl / strings.xml
index 0ac7090..cc57448 100644 (file)
     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
     <string name="app_label" msgid="3658948994665187911">"Menedżer pobierania"</string>
     <string name="permlab_downloadManager" msgid="7779544811202855500">"Dostęp do menedżera pobierania."</string>
-    <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4240298564918160337">"Umożliwia programowi dostęp do menedżera pobierania i pobieranie plików przy jego użyciu. Szkodliwe programy mogą w ten sposób zakłócić pobieranie i uzyskać dostęp do prywatnych informacji."</string>
+    <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4237406545998908947">"Zezwala aplikacji na dostęp do menedżera pobierania i korzystanie z niego w celu pobierania plików. Złośliwe aplikacje mogą wykorzystać tę możliwość w celu zakłócenia pobierania i uzyskania dostępu do informacji prywatnych."</string>
     <string name="permlab_downloadManagerAdvanced" msgid="7103642833308809655">"Zaawansowane funkcje menedżera pobierania."</string>
-    <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="6985743912436565114">"Zezwala aplikacji na uzyskiwanie dostępu do zaawansowanych funkcji menedżera pobierania. Złośliwe aplikacje mogą wykorzystać tę możliwość w celu zakłócenia pobierania i uzyskania dostępu do informacji prywatnych."</string>
+    <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="2659546004160962761">"Zezwala aplikacji na dostęp do zaawansowanych funkcji menedżera pobierania. Złośliwe aplikacje mogą wykorzystać tę możliwość w celu zakłócenia pobierania i uzyskania dostępu do informacji prywatnych."</string>
     <string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"Wysyłanie powiadomień o pobraniu."</string>
-    <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="8672701687104399228">"Umożliwia programowi wysyłanie powiadomień o ukończeniu pobierania. Szkodliwe programy mogą korzystać z tego uprawnienia, aby zakłócić działanie innych programów pobierających pliki."</string>
+    <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="2094706189855699533">"Zezwala aplikacji na wysyłanie powiadomień o ukończonym pobieraniu. Złośliwe aplikacje mogą używać tego uprawnienia do wprowadzania w błąd innych aplikacji, które pobierają pliki."</string>
     <string name="permlab_seeAllExternal" product="nosdcard" msgid="4084575448409212628">"Zobacz pliki pobrane na USB"</string>
     <string name="permlab_seeAllExternal" product="default" msgid="140058400609165726">"Sprawdzanie wszystkich plików pobranych na kartę SD"</string>
-    <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="3298948060016417104">"Zezwala aplikacji na sprawdzanie wszystkich plików pobranych na kartę SD niezależnie od tego, która aplikacja je pobrała."</string>
+    <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="1672759909065511233">"Zezwala aplikacji na dostęp do listy wszystkich plików pobranych na kartę SD, niezależnie od tego, w której aplikacji zostały one pobrane."</string>
     <string name="permlab_downloadCacheNonPurgeable" msgid="3069534308882047412">"Zarezerwuj miejsce w pamięci podręcznej pobierania"</string>
-    <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="1089583021652571424">"Zezwala aplikacji na pobieranie plików do pamięci podręcznej, której nie można automatycznie usunąć, gdy menedżer pobierania wymaga więcej miejsca."</string>
-    <string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="8837971946078327262">"pobieraj pliki bez powiadomienia"</string>
-    <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="5174806530123417020">"Zezwala aplikacji na pobieranie plików za pomocą menedżera pobierania bez wyświetlania powiadomienia."</string>
+    <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="2408760720334570420">"Zezwala aplikacji na pobieranie plików do pamięci podręcznej, która nie może zostać automatycznie usunięta, gdy menedżer pobierania potrzebuje więcej miejsca."</string>
+    <string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="8837971946078327262">"pobieranie plików bez powiadomienia"</string>
+    <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="8483135034298639727">"Zezwala aplikacji na pobieranie plików przez menedżera pobierania bez wyświetlania powiadomień."</string>
     <string name="permlab_accessAllDownloads" msgid="2436240495424393717">"Dostęp do wszystkich pobranych pozycji w systemie"</string>
-    <string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="4575801130424505112">"Umożliwia aplikacji wyświetlanie i modyfikowanie wszystkich pobierań przez każdą aplikację w systemie."</string>
+    <string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="1871832254578267128">"Zezwala aplikacji na wyświetlanie i modyfikowanie wszystkich plików pobranych w dowolnej aplikacji w systemie."</string>
     <string name="download_unknown_title" msgid="7015124071247271585">"&lt;Bez nazwy&gt;"</string>
-    <string name="notification_filename_separator" msgid="7147189522857807618">", "</string>
-    <string name="notification_filename_extras" msgid="5549729917695688191">" i inne (<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>)"</string>
-    <string name="notification_download_complete" msgid="840713937779273632">"Pobieranie zakończone."</string>
-    <string name="notification_download_failed" msgid="5343637375905111462">"Pobieranie nie powiodło się"</string>
-    <string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="5973127997598540499">"Rozmiar pobierania wymaga Wi-Fi"</string>
-    <string name="notification_paused_in_background" msgid="3786873946716398470">"Wstrzymane w tle"</string>
+    <string name="notification_download_complete" msgid="5443563299253103667">"Pobieranie ukończone."</string>
+    <string name="notification_download_failed" msgid="8612136111952014978">"Pobranie nie powiodło się."</string>
+    <string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="2556172885154833575">"Pobieranie wymaga Wi-Fi"</string>
+    <string name="notification_paused_in_background" msgid="4328508073283591772">"Wstrzymane w tle."</string>
     <string name="wifi_required_title" msgid="1995971416871498179">"Zbyt duży plik do pobrania dla sieci operatora"</string>
-    <string name="wifi_required_body" msgid="1675692697446715831">"Do wykonania tego pobierania o rozmiarze <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> należy użyć połączenia WiFi. "\n\n"Kliknij pozycję <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g>, aby rozpocząć to pobieranie przy najbliższym nawiązaniu połączenia z siecią WiFi."</string>
+    <string name="wifi_required_body" msgid="3067694630143784449">"Do pobrania <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> musisz użyć połączenia Wi-Fi. \n\nWybierz <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g>, aby pobrać po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi."</string>
     <string name="wifi_recommended_title" msgid="7441589306734687400">"Czy dodać do kolejki do późniejszego pobrania?"</string>
-    <string name="wifi_recommended_body" msgid="7574517147645381271">"Pobranie teraz <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> skróci pracę na baterii i wywoła transmisję danych, za którą operator może w zależności od abonamentu naliczyć opłaty."\n\n" Kliknij <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g> poniżej, aby pobrać po nawiązaniu połączenia WiFi."</string>
+    <string name="wifi_recommended_body" msgid="1314735166699936073">"Pobranie <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> może skrócić czas pracy na baterii i spowodować przekroczenie limitu transmisji danych, za co operator może naliczyć dodatkowe opłaty.\n\nWybierz <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g>, aby pobrać po połączeniu z siecią Wi-Fi."</string>
     <string name="button_queue_for_wifi" msgid="422576726189179221">"Dodaj do kolejki"</string>
     <string name="button_cancel_download" msgid="2430166148737975604">"Anuluj"</string>
     <string name="button_start_now" msgid="792123674007840864">"Rozpocznij teraz"</string>
+    <string name="download_percent" msgid="6889426633242976698">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g><xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>"</string>
+  <plurals name="notif_summary_active">
+    <item quantity="one" msgid="8475775855911967027">"Pobieram 1 plik"</item>
+    <item quantity="other" msgid="9087228371320573153">"Pobieram <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> pliki(ów)"</item>
+  </plurals>
+  <plurals name="notif_summary_waiting">
+    <item quantity="one" msgid="5537481763963544278">"Czeka 1 plik"</item>
+    <item quantity="other" msgid="549229034166062887">"Oczekujące pliki: <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>"</item>
+  </plurals>
+    <string name="download_remaining" msgid="3139295890887972718">"Pozostało: <xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="download_no_application_title" msgid="7935659741162801699">"Nie można otworzyć pliku"</string>
+    <string name="root_downloads" msgid="4098414876292351487">"Pobrane"</string>
+    <string name="download_queued" msgid="3302638231377947451">"W kolejce"</string>
+    <string name="download_running" msgid="3925050393361158266">"W toku"</string>
+    <string name="download_error" msgid="5144180777324573236">"Niepowodzenie"</string>
+    <string name="download_running_percent" msgid="4529799113107391817">"W toku, <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g><xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>"</string>
 </resources>