Import translations. DO NOT MERGE
[android/platform/packages/providers/DownloadProvider.git] / res / values-bg / strings.xml
index 94cbf7c..0341681 100644 (file)
     <string name="permlab_accessAllDownloads" msgid="2436240495424393717">"Достъп до всички изтегляния в системата"</string>
     <string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="1871832254578267128">"Разрешава на приложението да преглежда и променя всички изтегляния, започнати от всяко приложение в системата."</string>
     <string name="download_unknown_title" msgid="7015124071247271585">"&lt;Без заглавие&gt;"</string>
-    <string name="notification_filename_separator" msgid="7147189522857807618">", "</string>
-    <string name="notification_filename_extras" msgid="5549729917695688191">" и още <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>"</string>
     <string name="notification_download_complete" msgid="5443563299253103667">"Изтеглянето завърши."</string>
     <string name="notification_download_failed" msgid="8612136111952014978">"Изтеглянето не е успешно."</string>
     <string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="2556172885154833575">"Изисква се Wi-Fi."</string>
     <string name="notification_paused_in_background" msgid="4328508073283591772">"На пауза на заден план."</string>
     <string name="wifi_required_title" msgid="1995971416871498179">"Изтеглянето е твърде голямо за операторската мрежа"</string>
-    <string name="wifi_required_body" msgid="3067694630143784449">"Трябва да използвате Wi-Fi, за да завършите това изтегляне от <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g>. "\n\n"Докоснете „<xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g>“, за да започнете изтеглянето при следващото свързване с Wi-Fi мрежа."</string>
+    <string name="wifi_required_body" msgid="3067694630143784449">"Трябва да използвате Wi-Fi, за да завършите това изтегляне от <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g>. \n\nДокоснете „<xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g>“, за да започнете изтеглянето при следващото свързване с Wi-Fi мрежа."</string>
     <string name="wifi_recommended_title" msgid="7441589306734687400">"Да се постави ли на опашка за изтегляне по-късно?"</string>
-    <string name="wifi_recommended_body" msgid="1314735166699936073">"Изтеглянето на <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> може да изхаби батерията и/или да причини прекомерно използване на мобилни данни и таксуване от оператора според плана ви."\n\n" Докоснете „<xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g>“ за изтегляне при следващо свързване с Wi-Fi."</string>
+    <string name="wifi_recommended_body" msgid="1314735166699936073">"Изтеглянето на <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> може да изхаби батерията и/или да причини прекомерно използване на мобилни данни и таксуване от оператора според плана ви.\n\n Докоснете „<xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g>“ за изтегляне при следващо свързване с Wi-Fi."</string>
     <string name="button_queue_for_wifi" msgid="422576726189179221">"Опашка"</string>
     <string name="button_cancel_download" msgid="2430166148737975604">"Отказ"</string>
     <string name="button_start_now" msgid="792123674007840864">"Стартиране сега"</string>
-    <string name="download_percent" msgid="6029710962459481088">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g><xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>"</string>
+    <string name="download_percent" msgid="6889426633242976698">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g><xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>"</string>
+  <plurals name="notif_summary_active">
+    <item quantity="one" msgid="8475775855911967027">"1 файл се изтегля"</item>
+    <item quantity="other" msgid="9087228371320573153">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> файла се изтеглят"</item>
+  </plurals>
+  <plurals name="notif_summary_waiting">
+    <item quantity="one" msgid="5537481763963544278">"1 файл се изчаква"</item>
+    <item quantity="other" msgid="549229034166062887">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> файла се изчакват"</item>
+  </plurals>
+    <string name="download_remaining" msgid="3139295890887972718">"Оставащо време: <xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="download_no_application_title" msgid="7935659741162801699">"Файлът не може да се отвори"</string>
+    <string name="root_downloads" msgid="4098414876292351487">"Изтегляния"</string>
+    <string name="download_queued" msgid="3302638231377947451">"На опашка"</string>
+    <string name="download_running" msgid="3925050393361158266">"В ход"</string>
+    <string name="download_error" msgid="5144180777324573236">"Неуспешно"</string>
+    <string name="download_running_percent" msgid="4529799113107391817">"В ход – <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g><xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>"</string>
 </resources>