Import translations. DO NOT MERGE
[android/platform/packages/providers/DownloadProvider.git] / res / values-bg / strings.xml
index 8b2d2c4..0341681 100644 (file)
     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
     <string name="app_label" msgid="3658948994665187911">"Download Manager"</string>
     <string name="permlab_downloadManager" msgid="7779544811202855500">"Достъп до диспечера за изтегляне."</string>
-    <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4240298564918160337">"Дава на приложението достъп до диспечера за изтегляне и му позволява да го използва за изтегляне на файлове. Злонамерен софтуер може да използва това за прекъсване на изтеглянията и за достъп до лична информация."</string>
+    <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4237406545998908947">"Дава на приложението достъп до мениджъра на изтеглянията и му позволява да го използва за изтегляне на файлове. Злонамерените приложения могат да използват това за прекъсване на изтеглянията и за достъп до лична информация."</string>
     <string name="permlab_downloadManagerAdvanced" msgid="7103642833308809655">"Разширени функции на диспечера за изтегляне."</string>
-    <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="6985743912436565114">"Дава достъп на приложението до разширените функции на диспечера за изтегляне. Злонамерен софтуер може да използва това за прекъсване на изтеглянията и за достъп до лична информация."</string>
+    <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="2659546004160962761">"Разрешава на приложението достъп до разширените функции на мениджъра на изтеглянията. Злонамерените приложения могат да използват това за прекъсване на изтеглянията и за достъп до поверителна информация."</string>
     <string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"Изпращане на известия за изтегляне."</string>
-    <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="8672701687104399228">"Позволява на приложението да изпраща известия за завършени изтегляния. Злонамерен софтуер може да използва това, за да обърка други приложения, изтеглящи файлове."</string>
+    <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="2094706189855699533">"Разрешава на приложението да изпраща известия за завършени изтегляния. Злонамерените приложения могат да използват това, за да объркат други приложения, изтеглящи файлове."</string>
     <string name="permlab_seeAllExternal" product="nosdcard" msgid="4084575448409212628">"Всички изтеглени в USB хранилище"</string>
     <string name="permlab_seeAllExternal" product="default" msgid="140058400609165726">"Вижте всичко изтеглено на SD картата"</string>
-    <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="3298948060016417104">"Позволява на приложението да вижда всичко изтеглено на SD картата, независимо кое приложение го е изтеглило."</string>
+    <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="1672759909065511233">"Разрешава на приложението да вижда всичко изтеглено на SD картата, независимо кое приложение го е изтеглило."</string>
     <string name="permlab_downloadCacheNonPurgeable" msgid="3069534308882047412">"Запазване на място в кеша за изтегляне"</string>
-    <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="1089583021652571424">"Разрешава на приложението да изтегля файлове в кеша за изтегляне, който не може да се изтрие автоматично, когато диспечерът за изтегляне се нуждае от още място."</string>
+    <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="2408760720334570420">"Разрешава на приложението да изтегля файлове в кеша, които не могат да се изтрият автоматично, когато мениджърът на изтеглянията се нуждае от още място."</string>
     <string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="8837971946078327262">"изтегляне на файловете без известяване"</string>
-    <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="5174806530123417020">"Разрешава на приложението да изтегля файлове чрез диспечера за изтегляне без известие до потребителя."</string>
+    <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="8483135034298639727">"Разрешава на приложението да изтегля файлове чрез мениджъра на изтеглянията без известие до потребителя."</string>
     <string name="permlab_accessAllDownloads" msgid="2436240495424393717">"Достъп до всички изтегляния в системата"</string>
-    <string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="4575801130424505112">"Разрешава на приложението да преглежда и променя всички изтегляния, извършени от всяко приложение в системата."</string>
+    <string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="1871832254578267128">"Разрешава на приложението да преглежда и променя всички изтегляния, започнати от всяко приложение в системата."</string>
     <string name="download_unknown_title" msgid="7015124071247271585">"&lt;Без заглавие&gt;"</string>
-    <string name="notification_filename_separator" msgid="7147189522857807618">", "</string>
-    <string name="notification_filename_extras" msgid="5549729917695688191">" и още <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>"</string>
-    <string name="notification_download_complete" msgid="840713937779273632">"Изтеглянето завърши"</string>
-    <string name="notification_download_failed" msgid="5343637375905111462">"Изтеглянето не е успешно"</string>
-    <string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="5973127997598540499">"Размерът изисква Wi-Fi"</string>
+    <string name="notification_download_complete" msgid="5443563299253103667">"Изтеглянето завърши."</string>
+    <string name="notification_download_failed" msgid="8612136111952014978">"Изтеглянето не е успешно."</string>
+    <string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="2556172885154833575">"Изисква се Wi-Fi."</string>
+    <string name="notification_paused_in_background" msgid="4328508073283591772">"На пауза на заден план."</string>
     <string name="wifi_required_title" msgid="1995971416871498179">"Изтеглянето е твърде голямо за операторската мрежа"</string>
-    <string name="wifi_required_body" msgid="1675692697446715831">"Трябва да използвате Wi-Fi, за да завършите това изтегляне от <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g>. "\n\n"Кликнете върху „<xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g>“, за да започнете изтеглянето при следващото свързване към Wi-Fi мрежа."</string>
+    <string name="wifi_required_body" msgid="3067694630143784449">"Трябва да използвате Wi-Fi, за да завършите това изтегляне от <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g>. \n\nДокоснете „<xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g>“, за да започнете изтеглянето при следващото свързване с Wi-Fi мрежа."</string>
     <string name="wifi_recommended_title" msgid="7441589306734687400">"Да се постави ли на опашка за изтегляне по-късно?"</string>
-    <string name="wifi_recommended_body" msgid="7574517147645381271">"Това изтегляне от <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> може да скъси живота на батерията ви и/или да причини прекомерно използване на мобилната ви връзка за данни и таксуване от оператора според плана ви за данни."\n\n" Кликнете върху „<xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g>“ по-долу, за да започнете изтеглянето при следващото свързване към Wi-Fi мрежа."</string>
+    <string name="wifi_recommended_body" msgid="1314735166699936073">"Изтеглянето на <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> може да изхаби батерията и/или да причини прекомерно използване на мобилни данни и таксуване от оператора според плана ви.\n\n Докоснете „<xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g>“ за изтегляне при следващо свързване с Wi-Fi."</string>
     <string name="button_queue_for_wifi" msgid="422576726189179221">"Опашка"</string>
     <string name="button_cancel_download" msgid="2430166148737975604">"Отказ"</string>
     <string name="button_start_now" msgid="792123674007840864">"Стартиране сега"</string>
+    <string name="download_percent" msgid="6889426633242976698">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g><xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>"</string>
+  <plurals name="notif_summary_active">
+    <item quantity="one" msgid="8475775855911967027">"1 файл се изтегля"</item>
+    <item quantity="other" msgid="9087228371320573153">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> файла се изтеглят"</item>
+  </plurals>
+  <plurals name="notif_summary_waiting">
+    <item quantity="one" msgid="5537481763963544278">"1 файл се изчаква"</item>
+    <item quantity="other" msgid="549229034166062887">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> файла се изчакват"</item>
+  </plurals>
+    <string name="download_remaining" msgid="3139295890887972718">"Оставащо време: <xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="download_no_application_title" msgid="7935659741162801699">"Файлът не може да се отвори"</string>
+    <string name="root_downloads" msgid="4098414876292351487">"Изтегляния"</string>
+    <string name="download_queued" msgid="3302638231377947451">"На опашка"</string>
+    <string name="download_running" msgid="3925050393361158266">"В ход"</string>
+    <string name="download_error" msgid="5144180777324573236">"Неуспешно"</string>
+    <string name="download_running_percent" msgid="4529799113107391817">"В ход – <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g><xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>"</string>
 </resources>