auto import from //branches/cupcake/...@126645
[android/platform/packages/providers/DownloadProvider.git] / res / values-pl / strings.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
4     <string name="permlab_downloadManager">"Dostęp do menedżera pobierania."</string>
5     <string name="permdesc_downloadManager">"Umożliwia programowi dostęp do menedżera pobierania i pobieranie plików przy jego użyciu. Szkodliwe programy mogą w ten sposób zakłócić pobieranie i uzyskać dostęp do prywatnych informacji."</string>
6     <string name="permlab_downloadManagerAdvanced">"Zaawansowane funkcje menedżera pobierania."</string>
7     <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced">"Zezwala aplikacji na dostęp do zaawansowanych funkcji menedżera pobierania."\n"        Złośliwe aplikacje mogą to wykorzystać do przerywania pobierania i uzyskiwania dostępu do"\n"        informacji poufnych."</string>
8     <string name="permlab_cacheFilesystem">"Korzystanie z systemowej pamięci podręcznej."</string>
9     <string name="permdesc_cacheFilesystem">"Umożliwia programowi bezpośredni dostęp do systemowej pamięci podręcznej, jej modyfikację oraz usuwanie. Szkodliwe programy mogą w ten sposób poważnie zakłócić pobieranie plików i działanie innych programów, a także uzyskać dostęp do prywatnych informacji."</string>
10     <string name="permlab_downloadCompletedIntent">"Wysyłanie powiadomień o pobraniu."</string>
11     <string name="permdesc_downloadCompletedIntent">"Umożliwia programowi wysyłanie powiadomień o ukończeniu pobierania. Szkodliwe programy mogą korzystać z tego uprawnienia, aby zakłócić działanie innych programów pobierających pliki."</string>
12     <string name="download_unknown_title">"&lt;Bez nazwy&gt;"</string>
13     <string name="notification_filename_separator">","</string>
14     <string name="notification_filename_extras">"i %d innych"</string>
15     <string name="notification_download_complete">"Pobieranie zakończone."</string>
16     <string name="notification_download_failed">"Pobieranie nie powiodło się"</string>
17 </resources>