AI 146037: Import updated translations.
Eric Fischer [Tue, 14 Apr 2009 00:16:19 +0000 (17:16 -0700)]
Automated import of CL 146037

res/values-cs/strings.xml
res/values-de/strings.xml
res/values-it/strings.xml
res/values-nl/strings.xml
res/values-pl/strings.xml

index aa75576..c046a7f 100644 (file)
     <string name="sum_cfu_disabled">"Vypnuto"</string>
     <string name="labelCFB">"Přesměrovat, je-li obsazeno"</string>
     <string name="messageCFB">"Číslo při obsazené lince"</string>
-    <string name="sum_cfb_enabled">"Hovory budou přesměrovány na \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfb_enabled">"Hovory budou přesměrovány na {0}"</string>
     <string name="sum_cfb_disabled">"Vypnuto"</string>
     <string name="labelCFNRy">"Přesměrovat – nečinnost"</string>
     <string name="messageCFNRy">"Číslo při nečinnosti"</string>
-    <string name="sum_cfnry_enabled">"Hovory budou přesměrovány na \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnry_enabled">"Hovory budou přesměrovány na {0}"</string>
     <string name="sum_cfnry_disabled">"Vypnuto"</string>
     <string name="labelCFNRc">"Přesměrovat – nedostupnost"</string>
     <string name="messageCFNRc">"Číslo při nedostupnosti"</string>
-    <string name="sum_cfnrc_enabled">"Hovory budou přesměrovány na \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_enabled">"Hovory budou přesměrovány na {0}"</string>
     <string name="sum_cfnrc_disabled">"Vypnuto"</string>
     <string name="updating_title">"Nastavení hovorů"</string>
     <string name="error_updating_title">"Chyba nastavení hovorů"</string>
index 44f3f4d..0f33d4b 100644 (file)
     <string name="dial_emergency_error">"Anruf nicht verbunden; <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> ist keine Notrufnummer!"</string>
     <string name="dial_emergency_empty_error">"Anruf nicht verbunden. Wählen Sie eine Notrufnummer!"</string>
     <string name="dialerKeyboardHintText">"Zum Wählen Tastatur verwenden"</string>
-    <string name="dtmfDialpadHintText">"Tastatur für Tastentöne"</string>
-    <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Wähltastenfeld"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHintText">"Tonwahltasten"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Wähltasten"</string>
     <string name="touchLockText">"Zum Entsperren"\n"zweimal berühren"</string>
     <string name="importSimEntry">"Importieren"</string>
     <string name="importAllSimEntries">"Alle importieren"</string>
index cecc25f..d298c14 100644 (file)
     <string name="sum_cfu_disabled">"Disattivato"</string>
     <string name="labelCFB">"Devia se occupato"</string>
     <string name="messageCFB">"Numero se occupato"</string>
-    <string name="sum_cfb_enabled">"Deviazione al numero \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfb_enabled">"Deviazione al numero {0}"</string>
     <string name="sum_cfb_disabled">"Disattivato"</string>
     <string name="labelCFNRy">"Devia se non si risponde"</string>
     <string name="messageCFNRy">"Numero se non si risponde"</string>
index ce1e214..da1e1b5 100644 (file)
     <string name="sum_cfu_disabled">"Uitgeschakeld"</string>
     <string name="labelCFB">"Doorschakelen indien in gesprek"</string>
     <string name="messageCFB">"Nummer indien in gesprek"</string>
-    <string name="sum_cfb_enabled">"Doorschakelen naar \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfb_enabled">"Doorschakelen naar {0}"</string>
     <string name="sum_cfb_disabled">"Uitgeschakeld"</string>
     <string name="labelCFNRy">"Doorschakelen indien onbeantwoord"</string>
     <string name="messageCFNRy">"Nummer indien onbeantwoord"</string>
-    <string name="sum_cfnry_enabled">"Doorschakelen naar \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnry_enabled">"Doorschakelen naar {0}"</string>
     <string name="sum_cfnry_disabled">"Uitgeschakeld"</string>
     <string name="labelCFNRc">"Doorschakelen indien onbereikbaar"</string>
     <string name="messageCFNRc">"Nummer indien onbereikbaar"</string>
-    <string name="sum_cfnrc_enabled">"Doorschakelen naar \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_enabled">"Doorschakelen naar {0}"</string>
     <string name="sum_cfnrc_disabled">"Uitgeschakeld"</string>
     <string name="updating_title">"Oproepinstellingen"</string>
     <string name="error_updating_title">"Fout met oproepinstellingen"</string>
index 42ed7ba..d39ddb0 100644 (file)
@@ -55,8 +55,8 @@
     <string name="menu_manageConference">"Zarządzanie rozmową konferencyjną"</string>
     <string name="menu_showDialpad">"Pokaż panel wybierania numeru"</string>
     <string name="menu_hideDialpad">"Ukryj panel wybierania numeru"</string>
-    <string name="menu_answerAndHold">"Zawieś bieżące połączenie"\n"i odpowiedz"</string>
-    <string name="menu_answerAndEnd">"Zakończ bieżące połączenie"\n"i odpowiedz"</string>
+    <string name="menu_answerAndHold">"Zawieś bieżące poł."\n"i odpowiedz"</string>
+    <string name="menu_answerAndEnd">"Zakończ bieżące poł."\n"i odpowiedz"</string>
     <string name="ok">"OK"</string>
     <string name="menuButtonHint">"Naciśnij Menu, aby zobaczyć opcje połączenia."</string>
     <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Naciśnij Menu, aby wyświetlić opcje połączenia • Użyj klawiatury, aby wybrać numer"</string>
@@ -94,7 +94,7 @@
     <string name="call_settings">"Ustawienia połączeń"</string>
     <string name="additional_call_settings">"Dodatkowe ustawienia"</string>
     <string name="labelNwService">"Ustawienia usługi sieciowej"</string>
-    <string name="labelCallerId">"ID dzwoniącego"</string>
+    <string name="labelCallerId">"ID rozmówcy"</string>
     <string name="sum_hide_caller_id">"Ukrycie numeru podczas rozmów wychodzących"</string>
     <string name="sum_show_caller_id">"Numer wyświetlany w połączeniach wychodzących"</string>
     <string name="sum_default_caller_id">"Użyj domyślnych ustawień operatora, aby wyświetlać mój numer w połączeniach wychodzących"</string>
     <string name="prefer_2g_summary">"Oszczędza baterię"</string>
     <string name="fdn">"Ustalone numery"</string>
     <string name="manage_fdn_list">"Ustalone numery (FDN)"</string>
-    <string name="fdn_activation">"Aktywacja usługi ustalnych numerów (FDN)"</string>
+    <string name="fdn_activation">"Aktywacja usługi ustalonych numerów (FDN)"</string>
     <string name="fdn_enabled">"Włączono tryb ustalonych numerów"</string>
     <string name="fdn_disabled">"Wyłączono tryb ustalonych numerów"</string>
     <string name="enable_fdn">"Włącz ustalone numery (FDN)"</string>