Import revised translations. DO NOT MERGE
Eric Fischer [Mon, 3 Aug 2009 23:12:50 +0000 (16:12 -0700)]
20 files changed:
res/values-cs/strings.xml
res/values-da/strings.xml
res/values-de/strings.xml
res/values-el/strings.xml
res/values-es-rUS/strings.xml
res/values-es/strings.xml
res/values-fr/strings.xml
res/values-it/strings.xml
res/values-ja/strings.xml
res/values-ko/strings.xml
res/values-nb/strings.xml
res/values-nl/strings.xml
res/values-pl/strings.xml
res/values-pt-rPT/strings.xml
res/values-pt/strings.xml
res/values-ru/strings.xml
res/values-sv/strings.xml
res/values-tr/strings.xml
res/values-zh-rCN/strings.xml
res/values-zh-rTW/strings.xml

index c6fe84c..60286dd 100644 (file)
 -->
 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-    <string name="contactsIconLabel">"Kontakty"</string>
-    <string name="contactsFavoritesLabel">"Oblíbené"</string>
-    <string name="dialerIconLabel">"Vytáčení"</string>
-    <string name="emergencyDialerIconLabel">"Tísňové vytáčení"</string>
-    <string name="phoneIconLabel">"Telefon"</string>
-    <string name="recentCallsIconLabel">"Hovory"</string>
-    <string name="fdnListLabel">"Seznam povolených telefonních čísel"</string>
-    <string name="unknown">"Neznámý volající"</string>
-    <string name="private_num">"Soukromé číslo"</string>
-    <string name="payphone">"Veřejný telefon"</string>
-    <string name="onHold">"Přidržený hovor"</string>
-    <string name="ongoing">"Aktuální hovor"</string>
-    <string name="callFailed_userBusy">"Linka je obsazená."</string>
-    <string name="callFailed_congestion">"Síť je zaneprázdněna."</string>
-    <string name="callFailed_noSignal">"Není signál."</string>
-    <string name="callFailed_limitExceeded">"Byl dosažen limit ACM."</string>
-    <string name="callFailed_powerOff">"Rádio je vypnuto"</string>
-    <string name="callFailed_simError">"Karta SIM chybí nebo nefunguje."</string>
-    <string name="callFailed_outOfService">"Nepokrytá oblast."</string>
-    <string name="callFailed_fdn_only">"Odchozí hovory jsou omezeny na povolená telefonní čísla."</string>
-    <string name="callFailed_cb_enabled">"Pokud je zapnuto blokování hovorů, nelze provádět odchozí hovory."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted">"Všechny hovory jsou omezeny řízením přístupu."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"Tísňová volání jsou omezena řízením přístupu."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"Běžné hovory jsou omezeny řízením přístupu."</string>
-    <string name="callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle">"CDMA: Telefon uzamčen do dalšího cyklu nabíjení."</string>
-    <string name="callFailed_cdma_drop">"CDMA: Hovor přerušen."</string>
-    <string name="callFailed_cdma_intercept">"CDMA: Hovor přerušen."</string>
-    <string name="callFailed_cdma_reorder">"CDMA: přeuspořádání."</string>
-    <string name="callFailed_cdma_SO_reject">"CDMA: Odmítnutí možnosti služby."</string>
-    <string name="callFailed_cdma_retryOrder">"CDMA: Pořadí opakování."</string>
-    <string name="callFailed_cdma_accessFailure">"CDMA: Chyba přístupu."</string>
-    <string name="callFailed_cdma_preempted">"CDMA: Zabráněno."</string>
-    <string name="callFailed_cdma_notEmergency">"Jsou možná jen tísňová volání."</string>
-    <string name="confCall">"Konferenční hovor"</string>
-    <string name="mmiStarted">"Kód MMI byl spuštěn"</string>
-    <string name="ussdRunning">"Kód USSD je spuštěn..."</string>
-    <string name="mmiCancelled">"Kód MMI byl zrušen"</string>
-    <string name="cancel">"Zrušit"</string>
-    <string name="ecbm_mode_text">"Tísňové zpětné volání"</string>
-    <string name="ecbm_exit_text">"UKONČIT"</string>
-    <string name="ecbm_ok_text">"OK"</string>
-    <string name="ecbm_emergency_number">"Volat 112"</string>
-    <string name="ecbm_instruction_text">"Tísňové volání stisknutím tlačítka"</string>
-    <string name="menu_speaker">"Reproduktor"</string>
-    <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
-    <string name="menu_mute">"Ztlumit"</string>
-    <string name="menu_hold">"Přidržet"</string>
-    <string name="menu_endCall">"Ukončit hovor"</string>
-    <string name="menu_swapCalls">"Zaměnit hovory"</string>
-    <string name="menu_mergeCalls">"Spojit hovory"</string>
-    <string name="menu_addCall">"Přidat hovor"</string>
-    <string name="menu_manageConference">"Spravovat konferenční hovor"</string>
-    <string name="menu_showDialpad">"Zobrazit číselník"</string>
-    <string name="menu_hideDialpad">"Skrýt číselník"</string>
-    <string name="menu_answerAndHold">"Přidržet aktuální hovor"\n"a odpovědět"</string>
-    <string name="menu_answerAndEnd">"Ukončit aktuální hovor"\n"a odpovědět"</string>
-    <string name="ok">"OK"</string>
-    <string name="menuButtonHint">"Stisknutím tlačítka Menu otevřete možnosti hovoru."</string>
-    <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Stisknutím tlačítka Menu otevřete možnosti hovorů  •  Číslo vytočíte pomocí klávesnice"</string>
-    <string name="menu_answer">"Přijmout"</string>
-    <string name="menu_ignore">"Ignorovat"</string>
-    <string name="wait_prompt_str">"Odeslat následující tóny?"\n</string>
-    <string name="send_button">"Odeslat"</string>
-    <string name="wild_prompt_str">"Nahradit zástupný znak znakem"</string>
-    <string name="no_vm_number">"Chybí číslo hlasové schránky"</string>
-    <string name="no_vm_number_msg">"Na kartě SIM není uloženo žádné číslo hlasové schránky."</string>
-    <string name="add_vm_number_str">"Přidat číslo"</string>
-    <string name="dialer_emptyListWorking">"Načítání..."</string>
-    <string name="enterPin">"Kartu SIM odblokujete zadáním kódu PIN:"</string>
-    <string name="pinUnlocked">"Karta SIM byla odblokována."</string>
-    <string name="enterNewPin">"Nový kód PIN karty SIM"</string>
-    <string name="verifyNewPin">"Potvrďte nový kód PIN karty SIM"</string>
-    <string name="verifyFailed">"Zadané kódy PIN karty SIM se neshodují. Zkuste to znovu."</string>
-    <string name="enterPuk">"Kartu SIM odblokujete zadáním kódu PUK"</string>
-    <string name="badPuk">"Zadaný kód PUK je nesprávný."</string>
-    <string name="buttonTxtContinue">"Pokračovat"</string>
-    <string name="puk_unlocked">"Karta SIM byla odblokována. Telefon se odblokovává..."</string>
-    <string name="label_ndp">"Kód PIN odblokování sítě pro kartu SIM"</string>
-    <string name="sim_ndp_unlock_text">"Odemknout"</string>
-    <string name="sim_ndp_dismiss_text">"Zavřít"</string>
-    <string name="requesting_unlock">"Žádost o odblokování sítě..."</string>
-    <string name="unlock_failed">"Požadavek na odblokování sítě se nezdařil."</string>
-    <string name="unlock_success">"Síť byla úspěšně odblokována."</string>
-    <string name="imei">"IMEI"</string>
-    <string name="labelGSMMore">"Nastavení hovorů GSM"</string>
-    <string name="labelCDMAMore">"Nastavení hovorů CDMA"</string>
-    <string name="apn_settings">"Názvy přístupových bodů"</string>
-    <string name="settings_label">"Nastavení sítě"</string>
-    <string name="voicemail">"Hlasová schránka"</string>
-    <string name="voicemail_abbreviated">"HS:"</string>
-    <string name="networks">"Síťoví operátoři"</string>
-    <string name="call_settings">"Nastavení hovorů"</string>
-    <string name="additional_gsm_call_settings">"Další nastavení hovorů GSM"</string>
-    <string name="sum_gsm_call_settings">"Další nastavení hovorů, pouze GSM"</string>
-    <string name="additional_cdma_call_settings">"Další nastavení hovorů CDMA"</string>
-    <string name="sum_cdma_call_settings">"Další nastavení hovorů, pouze CDMA"</string>
-    <string name="labelNwService">"Nastavení síťové služby"</string>
-    <string name="labelCallerId">"ID volajícího"</string>
-    <string name="sum_hide_caller_id">"Číslo je v odchozích hovorech skryto"</string>
-    <string name="sum_show_caller_id">"Číslo je v odchozích hovorech zobrazeno"</string>
-    <string name="sum_default_caller_id">"Zobrazení čísla v odchozích hovorech se bude řídit výchozím nastavením operátora"</string>
-    <string name="labelCW">"Další hovor na lince"</string>
-    <string name="sum_cw_enabled">"Oznamuje příchozí hovory i při probíhajícím hovoru"</string>
-    <string name="sum_cw_disabled">"Oznamovat příchozí hovory i při probíhajícím hovoru"</string>
-    <string name="call_forwarding_settings">"Nastavení přesměrování hovorů"</string>
-    <string name="labelCF">"Přesměrování hovorů"</string>
-    <string name="labelCFU">"Přesměrovat vždy"</string>
-    <string name="messageCFU">"Vždy používat toto číslo"</string>
-    <string name="sum_cfu_enabled_indicator">"Všechny hovory budou přesměrovány"</string>
-    <string name="sum_cfu_enabled">"Všechny hovory budou přesměrovány na {0}"</string>
-    <string name="sum_cfu_disabled">"Vypnuto"</string>
-    <string name="labelCFB">"Přesměrovat, je-li obsazeno"</string>
-    <string name="messageCFB">"Číslo při obsazené lince"</string>
-    <string name="sum_cfb_enabled">"Hovory budou přesměrovány na {0}"</string>
-    <string name="sum_cfb_disabled">"Vypnuto"</string>
-    <string name="labelCFNRy">"Přesměrovat – nečinnost"</string>
-    <string name="messageCFNRy">"Číslo při nečinnosti"</string>
-    <string name="sum_cfnry_enabled">"Hovory budou přesměrovány na {0}"</string>
-    <string name="sum_cfnry_disabled">"Vypnuto"</string>
-    <string name="labelCFNRc">"Přesměrovat – nedostupnost"</string>
-    <string name="messageCFNRc">"Číslo při nedostupnosti"</string>
-    <string name="sum_cfnrc_enabled">"Hovory budou přesměrovány na {0}"</string>
-    <string name="sum_cfnrc_disabled">"Vypnuto"</string>
-    <string name="updating_title">"Nastavení hovorů"</string>
-    <string name="error_updating_title">"Chyba nastavení hovorů"</string>
-    <string name="reading_settings">"Načítání nastavení..."</string>
-    <string name="updating_settings">"Probíhá aktualizace nastavení..."</string>
-    <string name="response_error">"Neočekávaná odpověď sítě."</string>
-    <string name="exception_error">"Došlo k chybě sítě nebo karty SIM."</string>
-    <string name="radio_off_error">"Před zobrazením nastavení zapněte rádio."</string>
-    <string name="close_dialog">"OK"</string>
-    <string name="enable">"Povolit"</string>
-    <string name="disable">"Vypnout"</string>
-    <string name="change_num">"Aktualizovat"</string>
+    <string name="contactsIconLabel" msgid="9129800048701196916">"Kontakty"</string>
+    <string name="contactsFavoritesLabel" msgid="5360050972935451505">"Oblíbené"</string>
+    <string name="dialerIconLabel" msgid="1761864493312440268">"Vytáčení"</string>
+    <string name="emergencyDialerIconLabel" msgid="7812140032168171053">"Tísňové vytáčení"</string>
+    <string name="phoneIconLabel" msgid="2331230813161304895">"Telefon"</string>
+    <string name="recentCallsIconLabel" msgid="8717350893637245164">"Hovory"</string>
+    <string name="fdnListLabel" msgid="8630418672279521003">"Seznam povolených telefonních čísel"</string>
+    <string name="unknown" msgid="6878797917991465859">"Neznámý volající"</string>
+    <string name="private_num" msgid="6713286113000232309">"Soukromé číslo"</string>
+    <string name="payphone" msgid="1931775086311769314">"Veřejný telefon"</string>
+    <string name="onHold" msgid="9035493194749959955">"Přidržený hovor"</string>
+    <string name="ongoing" msgid="8300874342848721367">"Aktuální hovor"</string>
+    <string name="callFailed_userBusy" msgid="8851106999809294904">"Linka je obsazená."</string>
+    <string name="callFailed_congestion" msgid="8737761615702718375">"Síť je zaneprázdněna."</string>
+    <string name="callFailed_noSignal" msgid="1889803273616031933">"Není signál."</string>
+    <string name="callFailed_limitExceeded" msgid="4958065157970101491">"Byl dosažen limit ACM."</string>
+    <string name="callFailed_powerOff" msgid="2766035859391549713">"Rádio je vypnuto"</string>
+    <string name="callFailed_simError" msgid="5652345589458834655">"Karta SIM chybí nebo nefunguje."</string>
+    <string name="callFailed_outOfService" msgid="4825791466557236225">"Nepokrytá oblast."</string>
+    <string name="callFailed_fdn_only" msgid="2850204579765430641">"Odchozí hovory jsou omezeny na povolená telefonní čísla."</string>
+    <string name="callFailed_cb_enabled" msgid="3057131228725500761">"Pokud je zapnuto blokování hovorů, nelze provádět odchozí hovory."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted" msgid="2180223622768522345">"Všechny hovory jsou omezeny řízením přístupu."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency" msgid="4353654268813314466">"Tísňová volání jsou omezena řízením přístupu."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_normal" msgid="2680774510252408620">"Běžné hovory jsou omezeny řízením přístupu."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle" msgid="775483211928061084">"CDMA: Telefon uzamčen do dalšího cyklu nabíjení."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_drop" msgid="6030084920001082496">"CDMA: Hovor přerušen."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_intercept" msgid="8402269373120277330">"CDMA: Hovor přerušen."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_reorder" msgid="5605791471418711552">"CDMA: přeuspořádání."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_SO_reject" msgid="8969174256492763555">"CDMA: Odmítnutí možnosti služby."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_retryOrder" msgid="5848488692485148804">"CDMA: Pořadí opakování."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_accessFailure" msgid="2844306027616452215">"CDMA: Chyba přístupu."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_preempted" msgid="1097095321180029879">"CDMA: Zabráněno."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_notEmergency" msgid="2347377816822720761">"Jsou možná jen tísňová volání."</string>
+    <string name="confCall" msgid="1904840547188336828">"Konferenční hovor"</string>
+    <string name="mmiStarted" msgid="6347869857061147003">"Kód MMI byl spuštěn"</string>
+    <string name="ussdRunning" msgid="485588686340541690">"Kód USSD je spuštěn..."</string>
+    <string name="mmiCancelled" msgid="2771923949751842276">"Kód MMI byl zrušen"</string>
+    <string name="cancel" msgid="5044513931633602634">"Zrušit"</string>
+    <string name="ecbm_mode_text" msgid="6485648046794782672">"Tísňové zpětné volání"</string>
+    <string name="ecbm_exit_text" msgid="622759135506401127">"UKONČIT"</string>
+    <string name="ecbm_ok_text" msgid="1373363960570351032">"OK"</string>
+    <string name="ecbm_emergency_number" msgid="4131632362330756509">"Volat 112"</string>
+    <string name="ecbm_instruction_text" msgid="5039940054364946169">"Tísňové volání stisknutím tlačítka"</string>
+    <string name="menu_speaker" msgid="6069700688651964705">"Reproduktor"</string>
+    <string name="menu_bluetooth" msgid="8842523654717305695">"Bluetooth"</string>
+    <string name="menu_mute" msgid="4399723633363773145">"Ztlumit"</string>
+    <string name="menu_hold" msgid="6970441130344786273">"Přidržet"</string>
+    <string name="menu_endCall" msgid="2142958047156634241">"Ukončit hovor"</string>
+    <string name="menu_swapCalls" msgid="1548647524816600795">"Zaměnit hovory"</string>
+    <string name="menu_mergeCalls" msgid="6414754941392181303">"Spojit hovory"</string>
+    <string name="menu_addCall" msgid="7829255032442131930">"Přidat hovor"</string>
+    <string name="menu_manageConference" msgid="3770984362002266733">"Spravovat konferenční hovor"</string>
+    <string name="menu_showDialpad" msgid="5198200217528406980">"Zobrazit číselník"</string>
+    <string name="menu_hideDialpad" msgid="2733813546746296771">"Skrýt číselník"</string>
+    <string name="menu_answerAndHold" msgid="8830891495953688905">"Přidržet aktuální hovor"\n"a odpovědět"</string>
+    <string name="menu_answerAndEnd" msgid="2071708281281611854">"Ukončit aktuální hovor"\n"a odpovědět"</string>
+    <string name="ok" msgid="3811371167865772377">"OK"</string>
+    <string name="menuButtonHint" msgid="4853215496220101699">"Stisknutím tlačítka Menu otevřete možnosti hovoru."</string>
+    <string name="menuButtonKeyboardDialHint" msgid="2869270434715312458">"Stisknutím tlačítka Menu otevřete možnosti hovorů  •  Číslo vytočíte pomocí klávesnice"</string>
+    <string name="menu_answer" msgid="116686205042231098">"Přijmout"</string>
+    <string name="menu_ignore" msgid="2112030835852537344">"Ignorovat"</string>
+    <string name="wait_prompt_str" msgid="7601815427707856238">"Odeslat následující tóny?"\n</string>
+    <string name="send_button" msgid="4106860097497818751">"Odeslat"</string>
+    <string name="wild_prompt_str" msgid="1585989144582892543">"Nahradit zástupný znak znakem"</string>
+    <string name="no_vm_number" msgid="4164780423805688336">"Chybí číslo hlasové schránky"</string>
+    <string name="no_vm_number_msg" msgid="1300729501030053828">"Na kartě SIM není uloženo žádné číslo hlasové schránky."</string>
+    <string name="add_vm_number_str" msgid="4676479471644687453">"Přidat číslo"</string>
+    <string name="dialer_emptyListWorking" msgid="6022498519770859790">"Načítání..."</string>
+    <string name="enterPin" msgid="4753300834213388397">"Kartu SIM odblokujete zadáním kódu PIN:"</string>
+    <string name="pinUnlocked" msgid="3260617001055506794">"Karta SIM byla odblokována."</string>
+    <string name="enterNewPin" msgid="5311243769004752401">"Nový kód PIN karty SIM"</string>
+    <string name="verifyNewPin" msgid="2593629913010458867">"Potvrďte nový kód PIN karty SIM"</string>
+    <string name="verifyFailed" msgid="3875778795754857903">"Zadané kódy PIN karty SIM se neshodují. Zkuste to znovu."</string>
+    <string name="enterPuk" msgid="6144749655582862324">"Kartu SIM odblokujete zadáním kódu PUK"</string>
+    <string name="badPuk" msgid="3213017898690275965">"Zadaný kód PUK je nesprávný."</string>
+    <string name="buttonTxtContinue" msgid="863271214384739936">"Pokračovat"</string>
+    <string name="puk_unlocked" msgid="2284912838477558454">"Karta SIM byla odblokována. Telefon se odblokovává..."</string>
+    <string name="label_ndp" msgid="780479633159517250">"Kód PIN odblokování sítě pro kartu SIM"</string>
+    <string name="sim_ndp_unlock_text" msgid="683628237760543009">"Odemknout"</string>
+    <string name="sim_ndp_dismiss_text" msgid="1604823375752456947">"Zavřít"</string>
+    <string name="requesting_unlock" msgid="6412629401033249351">"Žádost o odblokování sítě..."</string>
+    <string name="unlock_failed" msgid="6490531697031504225">"Požadavek na odblokování sítě se nezdařil."</string>
+    <string name="unlock_success" msgid="6770085622238180152">"Síť byla úspěšně odblokována."</string>
+    <string name="imei" msgid="8552502717594321281">"IMEI"</string>
+    <string name="labelGSMMore" msgid="5930842194056092106">"Nastavení hovorů GSM"</string>
+    <string name="labelCDMAMore" msgid="1630676740428229339">"Nastavení hovorů CDMA"</string>
+    <string name="apn_settings" msgid="9043423184895642077">"Názvy přístupových bodů"</string>
+    <string name="settings_label" msgid="3876743539816984008">"Nastavení sítě"</string>
+    <string name="voicemail" msgid="8693759337917898954">"Hlasová schránka"</string>
+    <string name="voicemail_abbreviated" msgid="2215592488517217448">"HS:"</string>
+    <string name="networks" msgid="8873030692174541976">"Síťoví operátoři"</string>
+    <string name="call_settings" msgid="6112441768261754562">"Nastavení hovorů"</string>
+    <string name="additional_gsm_call_settings" msgid="6472260354879794056">"Další nastavení hovorů GSM"</string>
+    <string name="sum_gsm_call_settings" msgid="4076647190996778012">"Další nastavení hovorů, pouze GSM"</string>
+    <string name="additional_cdma_call_settings" msgid="8628958775721886909">"Další nastavení hovorů CDMA"</string>
+    <string name="sum_cdma_call_settings" msgid="284753265979035549">"Další nastavení hovorů, pouze CDMA"</string>
+    <string name="labelNwService" msgid="4699970172021870983">"Nastavení síťové služby"</string>
+    <string name="labelCallerId" msgid="3888899447379069198">"ID volajícího"</string>
+    <string name="sum_hide_caller_id" msgid="1071407020290873782">"Číslo je v odchozích hovorech skryto"</string>
+    <string name="sum_show_caller_id" msgid="6768534125447290401">"Číslo je v odchozích hovorech zobrazeno"</string>
+    <string name="sum_default_caller_id" msgid="1954518825510901365">"Zobrazení čísla v odchozích hovorech se bude řídit výchozím nastavením operátora"</string>
+    <string name="labelCW" msgid="6120513814915920200">"Další hovor na lince"</string>
+    <string name="sum_cw_enabled" msgid="8083061901633671397">"Oznamuje příchozí hovory i při probíhajícím hovoru"</string>
+    <string name="sum_cw_disabled" msgid="3648693907300104575">"Oznamovat příchozí hovory i při probíhajícím hovoru"</string>
+    <string name="call_forwarding_settings" msgid="3378927671091537173">"Nastavení přesměrování hovorů"</string>
+    <string name="labelCF" msgid="2574386948026924737">"Přesměrování hovorů"</string>
+    <string name="labelCFU" msgid="8147177368148660600">"Přesměrovat vždy"</string>
+    <string name="messageCFU" msgid="3560082430662923687">"Vždy používat toto číslo"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled_indicator" msgid="4014187342724130197">"Všechny hovory budou přesměrovány"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled" msgid="956178654350554451">"Všechny hovory budou přesměrovány na {0}"</string>
+    <string name="sum_cfu_disabled" msgid="3698472522160364904">"Vypnuto"</string>
+    <string name="labelCFB" msgid="218938523102207587">"Přesměrovat, je-li obsazeno"</string>
+    <string name="messageCFB" msgid="3711089705936187129">"Číslo při obsazené lince"</string>
+    <string name="sum_cfb_enabled" msgid="2501948432392255856">"Hovory budou přesměrovány na {0}"</string>
+    <string name="sum_cfb_disabled" msgid="227440009979537651">"Vypnuto"</string>
+    <string name="labelCFNRy" msgid="3646316323834351390">"Přesměrovat – nečinnost"</string>
+    <string name="messageCFNRy" msgid="672317899884380374">"Číslo při nečinnosti"</string>
+    <string name="sum_cfnry_enabled" msgid="3473526018876802076">"Hovory budou přesměrovány na {0}"</string>
+    <string name="sum_cfnry_disabled" msgid="8422350929957344729">"Vypnuto"</string>
+    <string name="labelCFNRc" msgid="47183615370850000">"Přesměrovat – nedostupnost"</string>
+    <string name="messageCFNRc" msgid="6380695421020295119">"Číslo při nedostupnosti"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_enabled" msgid="3528648673654636587">"Hovory budou přesměrovány na {0}"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_disabled" msgid="7222141261321276464">"Vypnuto"</string>
+    <string name="updating_title" msgid="6146755386174019046">"Nastavení hovorů"</string>
+    <string name="error_updating_title" msgid="7970259216988931777">"Chyba nastavení hovorů"</string>
+    <string name="reading_settings" msgid="1920291699287055284">"Načítání nastavení..."</string>
+    <string name="updating_settings" msgid="8171225533884883252">"Probíhá aktualizace nastavení..."</string>
+    <string name="response_error" msgid="6674110501330139405">"Neočekávaná odpověď sítě."</string>
+    <string name="exception_error" msgid="7027667130619518211">"Došlo k chybě sítě nebo karty SIM."</string>
+    <string name="radio_off_error" msgid="6717116288405111269">"Před zobrazením nastavení zapněte rádio."</string>
+    <string name="close_dialog" msgid="2365884406356986917">"OK"</string>
+    <string name="enable" msgid="1059008390636773574">"Povolit"</string>
+    <string name="disable" msgid="7274240979164762320">"Vypnout"</string>
+    <string name="change_num" msgid="239476305819844391">"Aktualizovat"</string>
   <string-array name="clir_display_values">
-    <item>"Výchozí nastavení sítě"</item>
-    <item>"Skrýt číslo"</item>
-    <item>"Zobrazit číslo"</item>
+    <item msgid="5560134294467334594">"Výchozí nastavení sítě"</item>
+    <item msgid="7876195870037833661">"Skrýt číslo"</item>
+    <item msgid="1108394741608734023">"Zobrazit číslo"</item>
   </string-array>
-    <string name="vm_save_number">"Uložit číslo hlasové schránky"</string>
-    <string name="vm_changed">"Číslo hlasové schránky bylo změněno."</string>
-    <string name="vm_change_failed">"Změna čísla hlasové schránky se nezdařila."</string>
-    <string name="no_change">"Nebyly provedeny žádné změny."</string>
-    <string name="sum_voicemail">"Umožňuje nastavit číslo hlasové schránky"</string>
-    <string name="mobile_networks">"Nastavení mobilní sítě"</string>
-    <string name="label_available">"Dostupné sítě"</string>
-    <string name="load_networks_progress">"Vyhledávání..."</string>
-    <string name="empty_networks_list">"Žádná síť nebyla nalezena."</string>
-    <string name="search_networks">"Vyhledávání sítí"</string>
-    <string name="network_query_error">"Při vyhledávání sítí došlo k chybě."</string>
-    <string name="register_on_network">"Probíhá registrace v síti <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g>..."</string>
-    <string name="not_allowed">"Vaše karta SIM nepovoluje připojení k této síti."</string>
-    <string name="registration_done">"Přihlášení k síti bylo úspěšné."</string>
-    <string name="sum_carrier_select">"Umožňuje vybrat síťového operátora"</string>
-    <string name="sum_search_networks">"Vyhledá všechny dostupné sítě"</string>
-    <string name="select_automatically">"Automatická volba"</string>
-    <string name="sum_select_automatically">"Upřednostňovaná síť je volena automaticky"</string>
-    <string name="register_automatically">"Automatická registrace..."</string>
-    <string name="preferred_network_mode_title">"Režim sítě"</string>
-    <string name="preferred_network_mode_summary">"Změnit provozní režim sítě"</string>
-    <string name="preferred_network_mode_dialogtitle">"Upřednostňovaný režim sítě"</string>
+    <string name="vm_save_number" msgid="4579969432544566719">"Uložit číslo hlasové schránky"</string>
+    <string name="vm_changed" msgid="380744030726254139">"Číslo hlasové schránky bylo změněno."</string>
+    <string name="vm_change_failed" msgid="8484504256705014152">"Změna čísla hlasové schránky se nezdařila."</string>
+    <string name="no_change" msgid="3186040086622435212">"Nebyly provedeny žádné změny."</string>
+    <string name="sum_voicemail" msgid="2528087245989303328">"Umožňuje nastavit číslo hlasové schránky"</string>
+    <string name="mobile_networks" msgid="5540397602919106177">"Nastavení mobilní sítě"</string>
+    <string name="label_available" msgid="1181658289009300430">"Dostupné sítě"</string>
+    <string name="load_networks_progress" msgid="5230707536168902952">"Vyhledávání..."</string>
+    <string name="empty_networks_list" msgid="4249426905018815316">"Žádná síť nebyla nalezena."</string>
+    <string name="search_networks" msgid="1601136049300882441">"Vyhledávání sítí"</string>
+    <string name="network_query_error" msgid="6828516148953325006">"Při vyhledávání sítí došlo k chybě."</string>
+    <string name="register_on_network" msgid="9055203954040805084">"Probíhá registrace v síti <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g>..."</string>
+    <string name="not_allowed" msgid="3540496123717833833">"Vaše karta SIM nepovoluje připojení k této síti."</string>
+    <string name="registration_done" msgid="495135664535876612">"Přihlášení k síti bylo úspěšné."</string>
+    <string name="sum_carrier_select" msgid="6526225502314751575">"Umožňuje vybrat síťového operátora"</string>
+    <string name="sum_search_networks" msgid="2921092249873272715">"Vyhledá všechny dostupné sítě"</string>
+    <string name="select_automatically" msgid="8615980695510888796">"Automatická volba"</string>
+    <string name="sum_select_automatically" msgid="8460954604521755275">"Upřednostňovaná síť je volena automaticky"</string>
+    <string name="register_automatically" msgid="6272031189219101172">"Automatická registrace..."</string>
+    <string name="preferred_network_mode_title" msgid="8873246565334559308">"Režim sítě"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_summary" msgid="1434820673166126609">"Změnit provozní režim sítě"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_dialogtitle" msgid="8176355237105593793">"Upřednostňovaný režim sítě"</string>
   <string-array name="preferred_network_mode_choices">
-    <item>"Globální"</item>
-    <item>"Pouze EvDo"</item>
-    <item>"CDMA bez EvDo"</item>
-    <item>"CDMA / EvDo – automaticky"</item>
-    <item>"GSM / WCDMA – automaticky"</item>
-    <item>"Pouze WCDMA"</item>
-    <item>"Pouze GSM"</item>
-    <item>"GSM / WCDMA – upřednostňováno"</item>
+    <item msgid="2987674222882365152">"Globální"</item>
+    <item msgid="3273348576277144124">"Pouze EvDo"</item>
+    <item msgid="454610224530856274">"CDMA bez EvDo"</item>
+    <item msgid="8928247118825616081">"CDMA / EvDo – automaticky"</item>
+    <item msgid="8595462903294812666">"GSM / WCDMA – automaticky"</item>
+    <item msgid="5189164180446264504">"Pouze WCDMA"</item>
+    <item msgid="5714714953966979187">"Pouze GSM"</item>
+    <item msgid="4775796025725908913">"GSM / WCDMA – upřednostňováno"</item>
   </string-array>
   <string-array name="preferred_network_mode_values">
-    <item>"7"</item>
-    <item>"6"</item>
-    <item>"5"</item>
-    <item>"4"</item>
-    <item>"3"</item>
-    <item>"2"</item>
-    <item>"1"</item>
-    <item>"0"</item>
+    <item msgid="7164534877603905916">"7"</item>
+    <item msgid="2520921432080278213">"6"</item>
+    <item msgid="4978887990900575049">"5"</item>
+    <item msgid="6891436459357445885">"4"</item>
+    <item msgid="339825043192186272">"3"</item>
+    <item msgid="3062641619893382241">"2"</item>
+    <item msgid="2494009747968041784">"1"</item>
+    <item msgid="2568449734331711605">"0"</item>
   </string-array>
-    <string name="roaming">"Datové služby při roamingu"</string>
-    <string name="roaming_enable">"Datové služby se mohou připojovat při roamingu"</string>
-    <string name="roaming_disable">"Datové služby se mohou připojovat při roamingu"</string>
-    <string name="roaming_reenable_message">"Připojení datových služeb bylo přerušeno, protože jste opustili domovskou síť a datové služby při roamingu máte vypnuty."</string>
-    <string name="roaming_warning">"Opravdu chcete povolit datové služby při roamingu? Vystavujete se nebezpečí vysokých poplatků."</string>
-    <string name="gsm_umts_options">"Možnosti GSM/UMTS"</string>
-    <string name="cdma_options">"Možnosti CDMA"</string>
-    <string name="cdma_cell_broadcast_sms">"SMS Cell Broadcast"</string>
-    <string name="cell_broadcast_sms">"SMS Cell Broadcast"</string>
-    <string name="enable_disable_cell_bc_sms">"SMS Cell Broadcast"</string>
-    <string name="cell_bc_sms_enable">"SMS Cell Broadcast povoleny"</string>
-    <string name="cell_bc_sms_disable">"SMS Cell Broadcast zakázány"</string>
-    <string name="cb_sms_settings">"Nastavení SMS Cell Broadcast"</string>
-    <string name="enable_disable_emergency_broadcast">"Tísňové vysílání"</string>
-    <string name="emergency_broadcast_enable">"Tísňové vysílání povoleno"</string>
-    <string name="emergency_broadcast_disable">"Tísňové vysílání zakázáno"</string>
-    <string name="enable_disable_administrative">"Administrativní"</string>
-    <string name="administrative_enable">"Administrativní povoleny"</string>
-    <string name="administrative_disable">"Administrativní zakázány"</string>
-    <string name="enable_disable_maintenance">"Údržba"</string>
-    <string name="maintenance_enable">"Údržba povolena"</string>
-    <string name="maintenance_disable">"Údržba zakázána"</string>
-    <string name="general_news_settings">"Obecné zprávy"</string>
-    <string name="bf_news_settings">"Obchodní a finanční zprávy"</string>
-    <string name="sports_news_settings">"Sportovní zprávy"</string>
-    <string name="entertainment_news_settings">"Zprávy z kultury"</string>
-    <string name="enable_disable_local">"Místní"</string>
-    <string name="local_enable">"Místní zprávy povoleny"</string>
-    <string name="local_disable">"Místní zprávy zakázány"</string>
-    <string name="enable_disable_regional">"Regionální"</string>
-    <string name="regional_enable">"Regionální zprávy povoleny"</string>
-    <string name="regional_disable">"Regionální zprávy zakázány"</string>
-    <string name="enable_disable_national">"Národní"</string>
-    <string name="national_enable">"Národní zprávy povoleny"</string>
-    <string name="national_disable">"Národní zprávy zakázány"</string>
-    <string name="enable_disable_international">"Mezinárodní"</string>
-    <string name="international_enable">"Mezinárodní zprávy povoleny"</string>
-    <string name="international_disable">"Mezinárodní zprávy zakázány"</string>
-    <string name="list_language_title">"Jazyk"</string>
-    <string name="list_language_summary">"Vyberte jazyk zpráv"</string>
+    <string name="roaming" msgid="8871412572928323707">"Datové služby při roamingu"</string>
+    <string name="roaming_enable" msgid="7331106985174381987">"Datové služby se mohou připojovat při roamingu"</string>
+    <string name="roaming_disable" msgid="1843417228755568110">"Datové služby se mohou připojovat při roamingu"</string>
+    <string name="roaming_reenable_message" msgid="6973894869473170666">"Připojení datových služeb bylo přerušeno, protože jste opustili domovskou síť a datové služby při roamingu máte vypnuty."</string>
+    <string name="roaming_warning" msgid="7820963598559553967">"Opravdu chcete povolit datové služby při roamingu? Vystavujete se nebezpečí vysokých poplatků."</string>
+    <string name="gsm_umts_options" msgid="6538311689850981686">"Možnosti GSM/UMTS"</string>
+    <string name="cdma_options" msgid="4016822858172249884">"Možnosti CDMA"</string>
+    <string name="cdma_cell_broadcast_sms" msgid="7898475142527341808">"SMS Cell Broadcast"</string>
+    <string name="cell_broadcast_sms" msgid="5584192824053625842">"SMS Cell Broadcast"</string>
+    <string name="enable_disable_cell_bc_sms" msgid="4851147873691392255">"SMS Cell Broadcast"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_enable" msgid="6441688565738921084">"SMS Cell Broadcast povoleny"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_disable" msgid="3398365088309408749">"SMS Cell Broadcast zakázány"</string>
+    <string name="cb_sms_settings" msgid="651715019785107312">"Nastavení SMS Cell Broadcast"</string>
+    <string name="enable_disable_emergency_broadcast" msgid="2157014609041245335">"Tísňové vysílání"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_enable" msgid="2645980025414010211">"Tísňové vysílání povoleno"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_disable" msgid="3665199821267569426">"Tísňové vysílání zakázáno"</string>
+    <string name="enable_disable_administrative" msgid="6501582322182059412">"Administrativní"</string>
+    <string name="administrative_enable" msgid="1750086122962032235">"Administrativní povoleny"</string>
+    <string name="administrative_disable" msgid="8433273857248698539">"Administrativní zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_maintenance" msgid="1819693083025106678">"Údržba"</string>
+    <string name="maintenance_enable" msgid="8566636458770971189">"Údržba povolena"</string>
+    <string name="maintenance_disable" msgid="7340189100885066077">"Údržba zakázána"</string>
+    <string name="general_news_settings" msgid="4968779723948432978">"Obecné zprávy"</string>
+    <string name="bf_news_settings" msgid="3935593091894685267">"Obchodní a finanční zprávy"</string>
+    <string name="sports_news_settings" msgid="7649399631270052835">"Sportovní zprávy"</string>
+    <string name="entertainment_news_settings" msgid="5051153952959405035">"Zprávy z kultury"</string>
+    <string name="enable_disable_local" msgid="7890281063123416120">"Místní"</string>
+    <string name="local_enable" msgid="6370463247609136359">"Místní zprávy povoleny"</string>
+    <string name="local_disable" msgid="4405691986943795798">"Místní zprávy zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_regional" msgid="4905652414535565872">"Regionální"</string>
+    <string name="regional_enable" msgid="4434680415437834759">"Regionální zprávy povoleny"</string>
+    <string name="regional_disable" msgid="5359325527213850077">"Regionální zprávy zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_national" msgid="236278090206880734">"Národní"</string>
+    <string name="national_enable" msgid="1172443648912246952">"Národní zprávy povoleny"</string>
+    <string name="national_disable" msgid="326018148178601166">"Národní zprávy zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_international" msgid="7535348799604565592">"Mezinárodní"</string>
+    <string name="international_enable" msgid="5855356769925044927">"Mezinárodní zprávy povoleny"</string>
+    <string name="international_disable" msgid="2850648591041088931">"Mezinárodní zprávy zakázány"</string>
+    <string name="list_language_title" msgid="2841683501919760043">"Jazyk"</string>
+    <string name="list_language_summary" msgid="8109546531071241601">"Vyberte jazyk zpráv"</string>
   <string-array name="list_language_entries">
-    <item>"angličtina"</item>
-    <item>"francouzština"</item>
-    <item>"španělština"</item>
-    <item>"japonština"</item>
-    <item>"korejština"</item>
-    <item>"čínština"</item>
-    <item>"hebrejština"</item>
+    <item msgid="6137851079727305485">"angličtina"</item>
+    <item msgid="1151988412809572526">"francouzština"</item>
+    <item msgid="577840534704312665">"španělština"</item>
+    <item msgid="8385712091143148180">"japonština"</item>
+    <item msgid="1858401628368130638">"korejština"</item>
+    <item msgid="1933212028684529632">"čínština"</item>
+    <item msgid="1908428006803639064">"hebrejština"</item>
   </string-array>
   <string-array name="list_language_values">
-    <item>"1"</item>
-    <item>"2"</item>
-    <item>"3"</item>
-    <item>"4"</item>
-    <item>"5"</item>
-    <item>"6"</item>
-    <item>"7"</item>
+    <item msgid="1804908636436467150">"1"</item>
+    <item msgid="289708030346890334">"2"</item>
+    <item msgid="1121469729692402684">"3"</item>
+    <item msgid="2614093115912897722">"4"</item>
+    <item msgid="2411164639857960614">"5"</item>
+    <item msgid="5884448729274543324">"6"</item>
+    <item msgid="5511864807618312598">"7"</item>
   </string-array>
-    <string name="list_language_dtitle">"Jazyky"</string>
-    <string name="enable_disable_local_weather">"Místní počasí"</string>
-    <string name="local_weather_enable">"Místní počasí povoleno"</string>
-    <string name="local_weather_disable">"Místní počasí zakázáno"</string>
-    <string name="enable_disable_atr">"Oblastní přehledy dopravy"</string>
-    <string name="atr_enable">"Oblastní přehledy dopravy povoleny"</string>
-    <string name="atr_disable">"Oblastní přehledy dopravy zakázány"</string>
-    <string name="enable_disable_lafs">"Místní přílety a odlety"</string>
-    <string name="lafs_enable">"Místní přílety a odlety povoleny"</string>
-    <string name="lafs_disable">"Místní přílety a odlety zakázány"</string>
-    <string name="enable_disable_restaurants">"Restaurace"</string>
-    <string name="restaurants_enable">"Restaurace povoleny"</string>
-    <string name="restaurants_disable">"Restaurace zakázány"</string>
-    <string name="enable_disable_lodgings">"Ubytování"</string>
-    <string name="lodgings_enable">"Ubytování povolena"</string>
-    <string name="lodgings_disable">"Ubytování zakázána"</string>
-    <string name="enable_disable_retail_directory">"Adresář prodejců"</string>
-    <string name="retail_directory_enable">"Adresář prodejců povolen"</string>
-    <string name="retail_directory_disable">"Adresář prodejců zakázán"</string>
-    <string name="enable_disable_advertisements">"Reklamy"</string>
-    <string name="advertisements_enable">"Reklamy povoleny"</string>
-    <string name="advertisements_disable">"Reklamy zakázány"</string>
-    <string name="enable_disable_stock_quotes">"Zprávy z akciových trhů"</string>
-    <string name="stock_quotes_enable">"Zprávy z akciových trhů zakázány"</string>
-    <string name="stock_quotes_disable">"Zprávy z akciových trhů zakázány"</string>
-    <string name="enable_disable_eo">"Pracovní příležitosti"</string>
-    <string name="eo_enable">"Pracovní příležitosti povoleny"</string>
-    <string name="eo_disable">"Pracovní příležitosti zakázány"</string>
-    <string name="enable_disable_mhh">"Lékařství, zdraví a nemocnice"</string>
-    <string name="mhh_enable">"Lékařství, zdraví a nemocnice povoleny"</string>
-    <string name="mhh_disable">"Lékařství, zdraví a nemocnice zakázány"</string>
-    <string name="enable_disable_technology_news">"Technologické zprávy"</string>
-    <string name="technology_news_enable">"Technologické zprávy povoleny"</string>
-    <string name="technology_news_disable">"Technologické zprávy zakázány"</string>
-    <string name="enable_disable_multi_category">"Více kategorií"</string>
-    <string name="multi_category_enable">"Více kategorií povoleno"</string>
-    <string name="multi_category_disable">"Více kategorií zakázáno"</string>
-    <string name="gsm_umts_network_preferences_title">"Nastavení sítě GSM/UMTS"</string>
-    <string name="gsm_umts_network_preferneces_summary">"Dosud neimplementováno"</string>
-    <string name="gsm_umts_network_preferences_dialogtitle">"Nastavení sítě GSM/UMTS"</string>
+    <string name="list_language_dtitle" msgid="5442908726538951934">"Jazyky"</string>
+    <string name="enable_disable_local_weather" msgid="986967454867219114">"Místní počasí"</string>
+    <string name="local_weather_enable" msgid="6199315114382448922">"Místní počasí povoleno"</string>
+    <string name="local_weather_disable" msgid="2510158089142626480">"Místní počasí zakázáno"</string>
+    <string name="enable_disable_atr" msgid="8339572391278872343">"Oblastní přehledy dopravy"</string>
+    <string name="atr_enable" msgid="5541757457789181799">"Oblastní přehledy dopravy povoleny"</string>
+    <string name="atr_disable" msgid="7085558154727596455">"Oblastní přehledy dopravy zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_lafs" msgid="668189073721277199">"Místní přílety a odlety"</string>
+    <string name="lafs_enable" msgid="2791978667205137052">"Místní přílety a odlety povoleny"</string>
+    <string name="lafs_disable" msgid="2391212397725495350">"Místní přílety a odlety zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_restaurants" msgid="6240381945336814024">"Restaurace"</string>
+    <string name="restaurants_enable" msgid="5137657479469118847">"Restaurace povoleny"</string>
+    <string name="restaurants_disable" msgid="3678480270938424092">"Restaurace zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_lodgings" msgid="1822029172658551202">"Ubytování"</string>
+    <string name="lodgings_enable" msgid="3230042508992850322">"Ubytování povolena"</string>
+    <string name="lodgings_disable" msgid="3387879742320682391">"Ubytování zakázána"</string>
+    <string name="enable_disable_retail_directory" msgid="1357809784475660303">"Adresář prodejců"</string>
+    <string name="retail_directory_enable" msgid="3280626290436111496">"Adresář prodejců povolen"</string>
+    <string name="retail_directory_disable" msgid="6479739816662879027">"Adresář prodejců zakázán"</string>
+    <string name="enable_disable_advertisements" msgid="5999495926176182128">"Reklamy"</string>
+    <string name="advertisements_enable" msgid="2050305021264683786">"Reklamy povoleny"</string>
+    <string name="advertisements_disable" msgid="8350985908788707935">"Reklamy zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_stock_quotes" msgid="6397810445293533603">"Zprávy z akciových trhů"</string>
+    <string name="stock_quotes_enable" msgid="4384802470887170543">"Zprávy z akciových trhů zakázány"</string>
+    <string name="stock_quotes_disable" msgid="4781450084565594998">"Zprávy z akciových trhů zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_eo" msgid="4863043263443942494">"Pracovní příležitosti"</string>
+    <string name="eo_enable" msgid="8623559062015685813">"Pracovní příležitosti povoleny"</string>
+    <string name="eo_disable" msgid="3863812478090907609">"Pracovní příležitosti zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_mhh" msgid="5698783743098373681">"Lékařství, zdraví a nemocnice"</string>
+    <string name="mhh_enable" msgid="3949276822735205799">"Lékařství, zdraví a nemocnice povoleny"</string>
+    <string name="mhh_disable" msgid="4834280270664925123">"Lékařství, zdraví a nemocnice zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_technology_news" msgid="3517184627114999149">"Technologické zprávy"</string>
+    <string name="technology_news_enable" msgid="7995209394210455181">"Technologické zprávy povoleny"</string>
+    <string name="technology_news_disable" msgid="5483490380561851946">"Technologické zprávy zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_multi_category" msgid="626771003122899280">"Více kategorií"</string>
+    <string name="multi_category_enable" msgid="1179299804641721768">"Více kategorií povoleno"</string>
+    <string name="multi_category_disable" msgid="880104702904139505">"Více kategorií zakázáno"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_title" msgid="4834419333547382436">"Nastavení sítě GSM/UMTS"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferneces_summary" msgid="1905018644156819521">"Dosud neimplementováno"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_dialogtitle" msgid="6356332580813229898">"Nastavení sítě GSM/UMTS"</string>
   <string-array name="gsm_umts_network_preferences_choices">
-    <item>"GSM/WCDMA (automatický režim)"</item>
-    <item>"Pouze WCDMA"</item>
-    <item>"Pouze GSM"</item>
-    <item>"GSM/WCDA (preferováno WCDMA)"</item>
+    <item msgid="4327916632016252900">"Preferováno 3G"</item>
+    <item msgid="7890032659744442614">"Pouze 2G"</item>
+    <item msgid="7306003477602941058">"Pouze 3G"</item>
   </string-array>
   <string-array name="gsm_umts_network_preferences_values">
-    <item>"0"</item>
-    <item>"1"</item>
-    <item>"2"</item>
-    <item>"3"</item>
+    <item msgid="117293148930527265">"0"</item>
+    <item msgid="2264578612775462302">"1"</item>
+    <item msgid="1268081943590316978">"2"</item>
   </string-array>
-    <string name="cdma_system_select_title">"Výběr systému"</string>
-    <string name="cdma_system_select_summary">"Změnit režim roamingu CDMA"</string>
-    <string name="cdma_system_select_dialogtitle">"Výběr systému"</string>
+    <string name="prefer_2g" msgid="8442550937280449639">"Používat pouze sítě 2G"</string>
+    <string name="prefer_2g_summary" msgid="1976491403210690759">"Šetří baterii"</string>
+    <string name="cdma_system_select_title" msgid="5757657769327732833">"Výběr systému"</string>
+    <string name="cdma_system_select_summary" msgid="2528661990595284707">"Změnit režim roamingu CDMA"</string>
+    <string name="cdma_system_select_dialogtitle" msgid="6083355415165359075">"Výběr systému"</string>
   <string-array name="cdma_system_select_choices">
-    <item>"Pouze plocha"</item>
-    <item>"Automaticky"</item>
+    <item msgid="176474317493999285">"Pouze plocha"</item>
+    <item msgid="1205664026446156265">"Automaticky"</item>
   </string-array>
   <string-array name="cdma_system_select_values">
-    <item>"0"</item>
-    <item>"2"</item>
+    <item msgid="4354305960068894315">"0"</item>
+    <item msgid="3046877284450231151">"2"</item>
   </string-array>
-    <string name="cdma_roaming_mode_title">"Režim roamingu CDMA"</string>
-    <string name="cdma_roaming_mode_summary">"Změnit režim roamingu CDMA"</string>
-    <string name="cdma_roaming_mode_dialogtitle">"Režim roamingu CDMA"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_title" msgid="6366737033053855198">"Režim roamingu CDMA"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_summary" msgid="8604713111805562261">"Změnit režim roamingu CDMA"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_dialogtitle" msgid="1802896889172094947">"Režim roamingu CDMA"</string>
   <string-array name="cdma_roaming_mode_choices">
-    <item>"Pouze domovské sítě"</item>
-    <item>"Partnerské sítě"</item>
-    <item>"Jakákoli síť"</item>
+    <item msgid="6024072766548865002">"Pouze domovské sítě"</item>
+    <item msgid="8174642753290624634">"Partnerské sítě"</item>
+    <item msgid="2241951431403168661">"Jakákoli síť"</item>
   </string-array>
   <string-array name="cdma_roaming_mode_values">
-    <item>"0"</item>
-    <item>"1"</item>
-    <item>"2"</item>
+    <item msgid="2549203161367380954">"0"</item>
+    <item msgid="6007798728227141997">"1"</item>
+    <item msgid="4039511109802141047">"2"</item>
   </string-array>
-    <string name="cdma_network_preferences_title">"Nastavení sítě CDMA"</string>
-    <string name="cdma_network_preferneces_summary">"Dosud neimplementováno"</string>
-    <string name="cdma_network_preferences_dialogtitle">"Nastavení sítě CDMA"</string>
+    <string name="cdma_network_preferences_title" msgid="41193174429510391">"Nastavení sítě CDMA"</string>
+    <string name="cdma_network_preferneces_summary" msgid="3524451924935793338">"Dosud neimplementováno"</string>
+    <string name="cdma_network_preferences_dialogtitle" msgid="4548860809290455653">"Nastavení sítě CDMA"</string>
   <string-array name="cdma_network_preferences_choices">
-    <item>"CDMA/EvDo"</item>
-    <item>"Pouze CDMA"</item>
-    <item>"Pouze EvDo"</item>
+    <item msgid="7278992425338592489">"CDMA / EvDo – automaticky"</item>
+    <item msgid="3155327921861137068">"CDMA bez EvDo"</item>
+    <item msgid="2683555124647197574">"Pouze EvDo"</item>
   </string-array>
   <string-array name="cdma_network_preferences_values">
-    <item>"0"</item>
-    <item>"1"</item>
-    <item>"2"</item>
+    <item msgid="1821235500822403409">"4"</item>
+    <item msgid="6355374585098185445">"5"</item>
+    <item msgid="213552629330086398">"6"</item>
   </string-array>
-    <string name="subscription_title">"TEST odběru CDMA"</string>
-    <string name="subscription_summary">"Přepnout mezi RUIM/SIM a NV"</string>
-    <string name="subscription_dialogtitle">"odběr"</string>
+    <string name="subscription_title" msgid="5813493350326486">"TEST odběru CDMA"</string>
+    <string name="subscription_summary" msgid="8435941016743418124">"Přepnout mezi RUIM/SIM a NV"</string>
+    <string name="subscription_dialogtitle" msgid="531571450448009255">"odběr"</string>
   <string-array name="subscription_choices">
-    <item>"RUIM/SIM"</item>
-    <item>"NV"</item>
+    <item msgid="6540107472553796600">"RUIM/SIM"</item>
+    <item msgid="1433427108940308332">"NV"</item>
   </string-array>
   <string-array name="subscription_values">
-    <item>"0"</item>
-    <item>"1"</item>
+    <item msgid="4377788417250295786">"0"</item>
+    <item msgid="1193066664940329729">"1"</item>
   </string-array>
-    <string name="fdn">"Povolená telefonní čísla"</string>
-    <string name="manage_fdn_list">"Seznam povolených telefonních čísel"</string>
-    <string name="fdn_activation">"Aktivace povolených telefonních čísel"</string>
-    <string name="fdn_enabled">"Funkce Povolená telefonní čísla je zapnuta"</string>
-    <string name="fdn_disabled">"Funkce Povolená telefonní čísla je vypnuta"</string>
-    <string name="enable_fdn">"Zapnout funkci Povolená telefonní čísla"</string>
-    <string name="disable_fdn">"Vypnout funkci Povolená telefonní čísla"</string>
-    <string name="change_pin2">"Změna kódu PIN2"</string>
-    <string name="enable_fdn_ok">"Vypnout funkci Povolená telefonní čísla"</string>
-    <string name="disable_fdn_ok">"Zapnout funkci Povolená telefonní čísla"</string>
-    <string name="sum_fdn">"Umožňuje spravovat povolená telefonní čísla"</string>
-    <string name="sum_fdn_change_pin">"Umožňuje změnit kód PIN pro přístup k povoleným telefonním číslům"</string>
-    <string name="sum_fdn_manage_list">"Správa telefonního seznamu"</string>
-    <string name="voice_privacy">"Ochrana soukromí hlasové pošty"</string>
-    <string name="voice_privacy_summary">"Povolit režim vylepšené ochrany soukromí"</string>
-    <string name="tty_mode_title">"Režim TTY"</string>
-    <string name="tty_mode_summary">"Povolit režim TTY"</string>
-    <string name="tty_mode_option_title">"Režim TTY"</string>
-    <string name="tty_mode_option_summary">"Nastavit režim TTY"</string>
-    <string name="menu_add">"Přidat kontakt"</string>
-    <string name="menu_edit">"Upravit kontakt"</string>
-    <string name="menu_delete">"Smazat kontakt"</string>
-    <string name="get_pin2">"Zadat kód PIN2"</string>
-    <string name="name">"Jméno"</string>
-    <string name="number">"Číslo"</string>
-    <string name="save">"Uložit"</string>
-    <string name="add_fdn_contact">"Přidat kontakt na seznam povolených čísel"</string>
-    <string name="adding_fdn_contact">"Přidávání kontaktu na seznam povolených čísel..."</string>
-    <string name="fdn_contact_added">"Kontakt byl přidán na seznam povolených čísel."</string>
-    <string name="edit_fdn_contact">"Upravit kontakt, na který je povoleno volat"</string>
-    <string name="updating_fdn_contact">"Probíhá aktualizace kontaktu na seznamu povolených čísel..."</string>
-    <string name="fdn_contact_updated">"Kontakt, který je na seznamu povolených čísel, byl aktualizován."</string>
-    <string name="delete_fdn_contact">"Smazat kontakt ze seznamu povolených čísel"</string>
-    <string name="deleting_fdn_contact">"Mazání kontaktu ze seznamu povolených čísel..."</string>
-    <string name="fdn_contact_deleted">"Kontakt byl smazán ze seznamu povolených čísel."</string>
-    <string name="pin2_invalid">"Kód PIN2 je neplatný."</string>
-    <string name="fdn_invalid_number">"Číslo nemůže obsahovat více než 20 číslic."</string>
-    <string name="simContacts_emptyLoading">"Čtení z karty SIM..."</string>
-    <string name="simContacts_empty">"Na kartě SIM nejsou žádné kontakty."</string>
-    <string name="simContacts_title">"Vybrat kontakty pro import"</string>
-    <string name="enable_pin">"Povolit nebo zakázat kód PIN karty SIM"</string>
-    <string name="change_pin">"Změnit kód PIN karty SIM"</string>
-    <string name="enter_pin_text">"Kód PIN karty SIM:"</string>
-    <string name="oldPinLabel">"Původní kód PIN"</string>
-    <string name="newPinLabel">"Nový kód PIN"</string>
-    <string name="confirmPinLabel">"Potvrďte nový kód PIN"</string>
-    <string name="badPin">"Původní kód PIN byl zadán nesprávně. Zkuste to znovu."</string>
-    <string name="mismatchPin">"Zadané kódy PIN se neshodují. Zkuste to znovu."</string>
-    <string name="invalidPin">"Zadejte kód PIN o délce 4-8 číslic."</string>
-    <string name="disable_sim_pin">"Zakázat kód PIN karty SIM"</string>
-    <string name="enable_sim_pin">"Povolit kód PIN karty SIM"</string>
-    <string name="enable_in_progress">"Čekejte prosím..."</string>
-    <string name="enable_pin_ok">"Kód PIN karty SIM je povolen."</string>
-    <string name="disable_pin_ok">"Kód PIN karty SIM je zakázán."</string>
-    <string name="pin_failed">"Zadaný kód PIN je nesprávný."</string>
-    <string name="pin_changed">"Kód PIN karty SIM byl úspěšně změněn."</string>
-    <string name="puk_requested">"Neplatné heslo, karta SIM je zablokována. Zadejte kód PUK2."</string>
-    <string name="enter_pin2_text">"PIN2"</string>
-    <string name="oldPin2Label">"Původní kód PIN2"</string>
-    <string name="newPin2Label">"Nový kód PIN2"</string>
-    <string name="confirmPin2Label">"Potvrdit nový kód PIN2"</string>
-    <string name="badPuk2">"Původní kód PUK2 byl zadán nesprávně. Zkuste to znovu."</string>
-    <string name="badPin2">"Původní kód PIN2 byl zadán nesprávně. Zkuste to znovu."</string>
-    <string name="mismatchPin2">"Zadané kódy PIN2 se neshodují. Zkuste to znovu."</string>
-    <string name="invalidPin2">"Zadejte kód PIN2 o délce 4-8 číslic."</string>
-    <string name="invalidPuk2">"Zadejte 8místný kód PUK2."</string>
-    <string name="pin2_changed">"Kód PIN2 byl úspěšně změněn."</string>
-    <string name="label_puk2_code">"Zadejte kód PUK2"</string>
-    <string name="fdn_enable_puk2_requested">"Heslo je nesprávné. Změňte kód PIN2 a zkuste to znovu."</string>
-    <string name="puk2_requested">"Neplatné heslo, karta SIM je zablokována. Zadejte kód PUK2."</string>
-    <string name="doneButton">"Hotovo"</string>
-    <string name="caller_manage_header">"Konferenční hovor <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
-    <string name="caller_manage_manage_done_text">"Zpět k hovoru"</string>
-    <string name="sim_missing_continueView_text">"Pokračovat bez karty SIM"</string>
-    <string name="sim_missing_msg_text">"Karta SIM nebyla nalezena. Vložte do telefonu kartu SIM."</string>
-    <string name="sim_unlock_dismiss_text">"Zavřít"</string>
-    <string name="sim_unlock_unlock_text">"Odemknout"</string>
-    <string name="sim_unlock_status_text">"Ověřování kódu PIN..."</string>
-    <string name="voicemail_settings_number_label">"Číslo hlasové schránky"</string>
-    <string name="card_title_dialing">"Vytáčení"</string>
-    <string name="card_title_in_progress">"Aktuální hovor"</string>
-    <string name="card_title_conf_call">"Konferenční hovor"</string>
-    <string name="card_title_incoming_call">"Příchozí hovor"</string>
-    <string name="card_title_cdma_call_waiting">"Čekající hovor CDMA"</string>
-    <string name="card_title_call_ended">"Hovor ukončen"</string>
-    <string name="card_title_on_hold">"Přidržený hovor"</string>
-    <string name="card_title_hanging_up">"Zavěšování"</string>
-    <string name="card_title_in_call">"Probíhá hovor"</string>
-    <string name="notification_missedCallTitle">"Zmeškaný hovor"</string>
-    <string name="notification_missedCallsTitle">"Zmeškané hovory"</string>
-    <string name="notification_missedCallsMsg">"Zmeškané hovory: <xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g>."</string>
-    <string name="notification_missedCallTicker">"Zmeškaný hovor od volajícího <xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>."</string>
-    <string name="notification_ongoing_call_format">"Aktuální hovor (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
-    <string name="notification_on_hold">"Přidržený hovor"</string>
-    <string name="notification_voicemail_title">"Nová hlasová zpráva"</string>
-    <string name="notification_voicemail_title_count">"Nová hlasová zpráva (<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>)"</string>
-    <string name="notification_voicemail_text_format">"Volat hlasovou schránku <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
-    <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"Číslo hlasové schránky je neznámé."</string>
-    <string name="incall_error_power_off">"Chcete-li telefonovat, vypněte nejprve režim V letadle."</string>
-    <string name="incall_error_emergency_only">"Přihlášení k síti nebylo úspěšné."</string>
-    <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"Hovor nelze spojit, nebylo zadáno platné číslo."</string>
-    <string name="incall_error_call_failed">"Hovor nebyl spojen."</string>
-    <string name="incall_status_dialed_mmi">"Spouštění sekvence MMI..."</string>
-    <string name="incall_status_dialed_fc">"Spouštění sekvence kódu funkce…"</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_unknown">"Nepodporovaná služba."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_switch">"Hovory nelze přepnout."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_separate">"Hovor nelze oddělit."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_transfer">"Hovor nelze předat."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_conference">"Hovory nelze spojit do konferenčního hovoru."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_reject">"Hovor nelze odmítnout."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_hangup">"Hovor není možné uvolnit."</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_title">"Tísňové volání"</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message">"Zapínání rádia..."</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry">"Nepokrytá oblast, opakování pokusu..."</string>
-    <string name="dial_emergency_error">"Hovor nelze spojit, <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> není číslo nouzového volání."</string>
-    <string name="dial_emergency_empty_error">"Hovor nebyl spojen, vytočte číslo tísňového volání."</string>
-    <string name="dialerKeyboardHintText">"Číslo vytočíte pomocí klávesnice."</string>
-    <string name="dtmfDialpadHintText">"Tónová klávesnice"</string>
-    <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Číselník"</string>
-    <string name="touchLockText">"Odemkněte"\n"dvojím klepnutím"</string>
-    <string name="onscreenAnswerText">"Dvojím klepnutím"\n"přijmete"</string>
-    <string name="importSimEntry">"Importovat"</string>
-    <string name="importAllSimEntries">"Importovat vše"</string>
-    <string name="importingSimContacts">"Importování kontaktů z karty SIM"</string>
-    <string name="importToFDNfromContacts">"Import z kontaktů"</string>
+    <string name="fdn" msgid="7878832555095183202">"Povolená telefonní čísla"</string>
+    <string name="manage_fdn_list" msgid="8777755791892122369">"Seznam povolených telefonních čísel"</string>
+    <string name="fdn_activation" msgid="2156479741307463576">"Aktivace povolených telefonních čísel"</string>
+    <string name="fdn_enabled" msgid="5238109009915521240">"Funkce Povolená telefonní čísla je zapnuta"</string>
+    <string name="fdn_disabled" msgid="4700049736675368279">"Funkce Povolená telefonní čísla je vypnuta"</string>
+    <string name="enable_fdn" msgid="3740191529180493851">"Zapnout funkci Povolená telefonní čísla"</string>
+    <string name="disable_fdn" msgid="7944020890722540616">"Vypnout funkci Povolená telefonní čísla"</string>
+    <string name="change_pin2" msgid="2153563695382176676">"Změna kódu PIN2"</string>
+    <string name="enable_fdn_ok" msgid="7215588870329688132">"Vypnout funkci Povolená telefonní čísla"</string>
+    <string name="disable_fdn_ok" msgid="5727046928930740173">"Zapnout funkci Povolená telefonní čísla"</string>
+    <string name="sum_fdn" msgid="1959399454900272878">"Umožňuje spravovat povolená telefonní čísla"</string>
+    <string name="sum_fdn_change_pin" msgid="6666549734792827932">"Umožňuje změnit kód PIN pro přístup k povoleným telefonním číslům"</string>
+    <string name="sum_fdn_manage_list" msgid="8431088265332628316">"Správa telefonního seznamu"</string>
+    <string name="voice_privacy" msgid="7803023024169078619">"Ochrana soukromí hlasové pošty"</string>
+    <string name="voice_privacy_summary" msgid="3159383389833516214">"Povolit režim vylepšené ochrany soukromí"</string>
+    <string name="tty_mode_title" msgid="3171521903490559138">"Režim TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_summary" msgid="5057244302665817977">"Povolit režim TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_option_title" msgid="9033098925144434669">"Režim TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_option_summary" msgid="1073835131534808732">"Nastavit režim TTY"</string>
+    <string name="menu_add" msgid="1882023737425114762">"Přidat kontakt"</string>
+    <string name="menu_edit" msgid="7143003705504672374">"Upravit kontakt"</string>
+    <string name="menu_delete" msgid="3977150783449642851">"Smazat kontakt"</string>
+    <string name="get_pin2" msgid="1198225482542827652">"Zadat kód PIN2"</string>
+    <string name="name" msgid="7329028332786872378">"Jméno"</string>
+    <string name="number" msgid="7905950798349903858">"Číslo"</string>
+    <string name="save" msgid="4094274636321939086">"Uložit"</string>
+    <string name="add_fdn_contact" msgid="5412242719704146070">"Přidat kontakt na seznam povolených čísel"</string>
+    <string name="adding_fdn_contact" msgid="1008984230265031168">"Přidávání kontaktu na seznam povolených čísel..."</string>
+    <string name="fdn_contact_added" msgid="3283284983265410270">"Kontakt byl přidán na seznam povolených čísel."</string>
+    <string name="edit_fdn_contact" msgid="3440054765948798731">"Upravit kontakt, na který je povoleno volat"</string>
+    <string name="updating_fdn_contact" msgid="5918299270800552372">"Probíhá aktualizace kontaktu na seznamu povolených čísel..."</string>
+    <string name="fdn_contact_updated" msgid="510187720367785051">"Kontakt, který je na seznamu povolených čísel, byl aktualizován."</string>
+    <string name="delete_fdn_contact" msgid="2237838617123538040">"Smazat kontakt ze seznamu povolených čísel"</string>
+    <string name="deleting_fdn_contact" msgid="6162824054507660151">"Mazání kontaktu ze seznamu povolených čísel..."</string>
+    <string name="fdn_contact_deleted" msgid="5596742031140651283">"Kontakt byl smazán ze seznamu povolených čísel."</string>
+    <string name="pin2_invalid" msgid="6408721267712649637">"Kód PIN2 je neplatný."</string>
+    <string name="fdn_invalid_number" msgid="1484959418054136856">"Číslo nemůže obsahovat více než 20 číslic."</string>
+    <string name="simContacts_emptyLoading" msgid="2203331234764498011">"Čtení z karty SIM..."</string>
+    <string name="simContacts_empty" msgid="5270660846489561932">"Na kartě SIM nejsou žádné kontakty."</string>
+    <string name="simContacts_title" msgid="1861472842524839921">"Vybrat kontakty pro import"</string>
+    <string name="enable_pin" msgid="5422767284133234860">"Povolit nebo zakázat kód PIN karty SIM"</string>
+    <string name="change_pin" msgid="9174186126330785343">"Změnit kód PIN karty SIM"</string>
+    <string name="enter_pin_text" msgid="8532615714751931951">"Kód PIN karty SIM:"</string>
+    <string name="oldPinLabel" msgid="5287773661246368314">"Původní kód PIN"</string>
+    <string name="newPinLabel" msgid="207488227285336897">"Nový kód PIN"</string>
+    <string name="confirmPinLabel" msgid="257597715098070206">"Potvrďte nový kód PIN"</string>
+    <string name="badPin" msgid="4154316827946559447">"Původní kód PIN byl zadán nesprávně. Zkuste to znovu."</string>
+    <string name="mismatchPin" msgid="5974597541268042785">"Zadané kódy PIN se neshodují. Zkuste to znovu."</string>
+    <string name="invalidPin" msgid="5981171102258684792">"Zadejte kód PIN o délce 4-8 číslic."</string>
+    <string name="disable_sim_pin" msgid="3992926931620188855">"Zakázat kód PIN karty SIM"</string>
+    <string name="enable_sim_pin" msgid="5803702443844458831">"Povolit kód PIN karty SIM"</string>
+    <string name="enable_in_progress" msgid="3695303775100109650">"Čekejte prosím..."</string>
+    <string name="enable_pin_ok" msgid="8077439615296694284">"Kód PIN karty SIM je povolen."</string>
+    <string name="disable_pin_ok" msgid="8552428316206928913">"Kód PIN karty SIM je zakázán."</string>
+    <string name="pin_failed" msgid="6597695909685242127">"Zadaný kód PIN je nesprávný."</string>
+    <string name="pin_changed" msgid="9000716792724195093">"Kód PIN karty SIM byl úspěšně změněn."</string>
+    <string name="puk_requested" msgid="3898394204193202803">"Neplatné heslo, karta SIM je zablokována. Zadejte kód PUK2."</string>
+    <string name="enter_pin2_text" msgid="8339444124477720345">"PIN2"</string>
+    <string name="oldPin2Label" msgid="8559146795026261502">"Původní kód PIN2"</string>
+    <string name="newPin2Label" msgid="4573956902204349054">"Nový kód PIN2"</string>
+    <string name="confirmPin2Label" msgid="8100319484454787708">"Potvrdit nový kód PIN2"</string>
+    <string name="badPuk2" msgid="4072035207011308856">"Původní kód PUK2 byl zadán nesprávně. Zkuste to znovu."</string>
+    <string name="badPin2" msgid="515218795152422178">"Původní kód PIN2 byl zadán nesprávně. Zkuste to znovu."</string>
+    <string name="mismatchPin2" msgid="4177060915600342718">"Zadané kódy PIN2 se neshodují. Zkuste to znovu."</string>
+    <string name="invalidPin2" msgid="8237110107480395938">"Zadejte kód PIN2 o délce 4-8 číslic."</string>
+    <string name="invalidPuk2" msgid="1290977391033057871">"Zadejte 8místný kód PUK2."</string>
+    <string name="pin2_changed" msgid="2670422162555916562">"Kód PIN2 byl úspěšně změněn."</string>
+    <string name="label_puk2_code" msgid="302845876240219560">"Zadejte kód PUK2"</string>
+    <string name="fdn_enable_puk2_requested" msgid="2608836967081385948">"Heslo je nesprávné. Změňte kód PIN2 a zkuste to znovu."</string>
+    <string name="puk2_requested" msgid="5863580927788820813">"Neplatné heslo, karta SIM je zablokována. Zadejte kód PUK2."</string>
+    <string name="doneButton" msgid="2859593360997984240">"Hotovo"</string>
+    <string name="caller_manage_header" msgid="3231519674734638786">"Konferenční hovor <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="caller_manage_manage_done_text" msgid="8093934725536733856">"Zpět k hovoru"</string>
+    <string name="sim_missing_continueView_text" msgid="4199689081742026077">"Pokračovat bez karty SIM"</string>
+    <string name="sim_missing_msg_text" msgid="6803619600564142188">"Karta SIM nebyla nalezena. Vložte do telefonu kartu SIM."</string>
+    <string name="sim_unlock_dismiss_text" msgid="8292343981739813597">"Zavřít"</string>
+    <string name="sim_unlock_unlock_text" msgid="6328406783399256930">"Odemknout"</string>
+    <string name="sim_unlock_status_text" msgid="1919609683384607179">"Ověřování kódu PIN..."</string>
+    <string name="voicemail_settings_number_label" msgid="8524164258691887790">"Číslo hlasové schránky"</string>
+    <string name="card_title_dialing" msgid="5769417478498348054">"Vytáčení"</string>
+    <string name="card_title_in_progress" msgid="8603765629781648862">"Aktuální hovor"</string>
+    <string name="card_title_conf_call" msgid="1162980346189744501">"Konferenční hovor"</string>
+    <string name="card_title_incoming_call" msgid="7364539451234646909">"Příchozí hovor"</string>
+    <string name="card_title_cdma_call_waiting" msgid="4532445524811272644">"Čekající hovor CDMA"</string>
+    <string name="card_title_call_ended" msgid="5544730338889702298">"Hovor ukončen"</string>
+    <string name="card_title_on_hold" msgid="821463117892339942">"Přidržený hovor"</string>
+    <string name="card_title_hanging_up" msgid="3999101620995182450">"Zavěšování"</string>
+    <string name="card_title_in_call" msgid="6346543933068225205">"Probíhá hovor"</string>
+    <string name="notification_missedCallTitle" msgid="7554385905572364535">"Zmeškaný hovor"</string>
+    <string name="notification_missedCallsTitle" msgid="1361677948941502522">"Zmeškané hovory"</string>
+    <string name="notification_missedCallsMsg" msgid="4575787816055205600">"Zmeškané hovory: <xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g>."</string>
+    <string name="notification_missedCallTicker" msgid="504686252427747209">"Zmeškaný hovor od volajícího <xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>."</string>
+    <string name="notification_ongoing_call_format" msgid="227216462548540316">"Aktuální hovor (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
+    <string name="notification_on_hold" msgid="3480694969511790465">"Přidržený hovor"</string>
+    <string name="notification_voicemail_title" msgid="8933468752045550523">"Nová hlasová zpráva"</string>
+    <string name="notification_voicemail_title_count" msgid="4366360747660929916">"Nová hlasová zpráva (<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>)"</string>
+    <string name="notification_voicemail_text_format" msgid="4447323569453981685">"Volat hlasovou schránku <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="notification_voicemail_no_vm_number" msgid="760963466895609716">"Číslo hlasové schránky je neznámé."</string>
+    <string name="incall_error_power_off" msgid="6550191216405193368">"Chcete-li telefonovat, vypněte nejprve režim V letadle."</string>
+    <string name="incall_error_emergency_only" msgid="4678640422710818317">"Přihlášení k síti nebylo úspěšné."</string>
+    <string name="incall_error_no_phone_number_supplied" msgid="4197432103471807739">"Hovor nelze spojit, nebylo zadáno platné číslo."</string>
+    <string name="incall_error_call_failed" msgid="4313552620858880999">"Hovor nebyl spojen."</string>
+    <string name="incall_status_dialed_mmi" msgid="3672498861336189563">"Spouštění sekvence MMI..."</string>
+    <string name="incall_status_dialed_fc" msgid="1632879988662225263">"Spouštění sekvence kódu funkce…"</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_unknown" msgid="2991054870745666038">"Nepodporovaná služba."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_switch" msgid="3503552565745872241">"Hovory nelze přepnout."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_separate" msgid="914362338192301746">"Hovor nelze oddělit."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_transfer" msgid="2509871374644921632">"Hovor nelze předat."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_conference" msgid="2505727299596357312">"Hovory nelze spojit do konferenčního hovoru."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_reject" msgid="7055164130563826216">"Hovor nelze odmítnout."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_hangup" msgid="7417583238334762737">"Hovor není možné uvolnit."</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_title" msgid="4627849966634578257">"Tísňové volání"</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message" msgid="207613549344420291">"Zapínání rádia..."</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry" msgid="3724423402363063736">"Nepokrytá oblast, opakování pokusu..."</string>
+    <string name="dial_emergency_error" msgid="8362624131726575194">"Hovor nelze spojit, <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> není číslo nouzového volání."</string>
+    <string name="dial_emergency_empty_error" msgid="5048645338094088229">"Hovor nebyl spojen, vytočte číslo tísňového volání."</string>
+    <string name="dialerKeyboardHintText" msgid="9192914825413747792">"Číslo vytočíte pomocí klávesnice."</string>
+    <string name="dtmfDialpadHintText" msgid="2153335217920679451">"Tónová klávesnice"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHandleLabel" msgid="6077872154488117962">"Číselník"</string>
+    <string name="touchLockText" msgid="8742463586429019112">"Odemkněte"\n"dvojím klepnutím"</string>
+    <string name="onscreenAnswerText" msgid="7643040500342720792">"Dvojím klepnutím"\n"přijmete"</string>
+    <string name="importSimEntry" msgid="6614358325359736031">"Importovat"</string>
+    <string name="importAllSimEntries" msgid="1503181169636198673">"Importovat vše"</string>
+    <string name="importingSimContacts" msgid="7374056215462575769">"Importování kontaktů z karty SIM"</string>
+    <string name="importToFDNfromContacts" msgid="2130620207013368580">"Import z kontaktů"</string>
   <string-array name="tty_mode_entries">
-    <item>"TTY vypnuto"</item>
-    <item>"TTY HCO"</item>
-    <item>"TTY VCO"</item>
-    <item>"Úplný režim TTY"</item>
+    <item msgid="512950011423868021">"TTY vypnuto"</item>
+    <item msgid="4781215771530681384">"TTY HCO"</item>
+    <item msgid="5659212685488676933">"TTY VCO"</item>
+    <item msgid="1113703196326500239">"Úplný režim TTY"</item>
   </string-array>
-    <string name="eri_text_label">"Text ERI"</string>
-    <string name="dtmf_tones_title">"Tóny DTMF"</string>
-    <string name="dtmf_tones_summary">"Nastavit délku tónů DTMF"</string>
+    <string name="eri_text_label" msgid="4326942349915331461">"Text ERI"</string>
+    <string name="dtmf_tones_title" msgid="3866923093113274152">"Tóny DTMF"</string>
+    <string name="dtmf_tones_summary" msgid="3351820372864020331">"Nastavit délku tónů DTMF"</string>
   <string-array name="dtmf_tone_entries">
-    <item>"Normální"</item>
-    <item>"Dlouhé"</item>
+    <item msgid="899650777817315681">"Normální"</item>
+    <item msgid="2883365539347850535">"Dlouhé"</item>
   </string-array>
-    <string name="network_message">"Zpráva sítě"</string>
+    <string name="network_message" msgid="5673682885938122239">"Zpráva sítě"</string>
 </resources>
index fae67ef..5402a7c 100644 (file)
 -->
 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-    <string name="contactsIconLabel">"Kontaktpersoner"</string>
-    <string name="contactsFavoritesLabel">"Favoritter"</string>
-    <string name="dialerIconLabel">"Opkald"</string>
-    <string name="emergencyDialerIconLabel">"Nødopkald"</string>
-    <string name="phoneIconLabel">"Telefon"</string>
-    <string name="recentCallsIconLabel">"Opkaldsliste"</string>
-    <string name="fdnListLabel">"FDN-liste"</string>
-    <string name="unknown">"Ukendt"</string>
-    <string name="private_num">"Privat nummer"</string>
-    <string name="payphone">"Betalingstelefon"</string>
-    <string name="onHold">"Ventende"</string>
-    <string name="ongoing">"Aktuelt opkald"</string>
-    <string name="callFailed_userBusy">"Linjen er optaget"</string>
-    <string name="callFailed_congestion">"Netværket er optaget"</string>
-    <string name="callFailed_noSignal">"Der er intet signal"</string>
-    <string name="callFailed_limitExceeded">"ACM-grænsen er overskredet"</string>
-    <string name="callFailed_powerOff">"Slå radio fra"</string>
-    <string name="callFailed_simError">"Der er intet SIM-kort, eller der er SIM-kortfejl"</string>
-    <string name="callFailed_outOfService">"Området er ude af drift"</string>
-    <string name="callFailed_fdn_only">"Udgående opkald er begrænset af FDN."</string>
-    <string name="callFailed_cb_enabled">"Du kan ikke foretage udgående opkald, mens opkaldsspærring er slået til."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted">"Alle opkald er begrænset af adgangskontrol."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"Nødopkald er begrænset af adgangskontrol."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"Normale opkald er begrænset af adgangskontrol."</string>
+    <string name="contactsIconLabel" msgid="9129800048701196916">"Kontakter"</string>
+    <string name="contactsFavoritesLabel" msgid="5360050972935451505">"Favoritter"</string>
+    <string name="dialerIconLabel" msgid="1761864493312440268">"Opkald"</string>
+    <string name="emergencyDialerIconLabel" msgid="7812140032168171053">"Nødopkald"</string>
+    <string name="phoneIconLabel" msgid="2331230813161304895">"Telefon"</string>
+    <string name="recentCallsIconLabel" msgid="8717350893637245164">"Opk.liste"</string>
+    <string name="fdnListLabel" msgid="8630418672279521003">"FDN-liste"</string>
+    <string name="unknown" msgid="6878797917991465859">"Ukendt"</string>
+    <string name="private_num" msgid="6713286113000232309">"Privat nummer"</string>
+    <string name="payphone" msgid="1931775086311769314">"Betalingstelefon"</string>
+    <string name="onHold" msgid="9035493194749959955">"Ventende"</string>
+    <string name="ongoing" msgid="8300874342848721367">"Aktuelt opkald"</string>
+    <string name="callFailed_userBusy" msgid="8851106999809294904">"Linjen er optaget"</string>
+    <string name="callFailed_congestion" msgid="8737761615702718375">"Netværket er optaget"</string>
+    <string name="callFailed_noSignal" msgid="1889803273616031933">"Der er intet signal"</string>
+    <string name="callFailed_limitExceeded" msgid="4958065157970101491">"ACM-grænsen er overskredet"</string>
+    <string name="callFailed_powerOff" msgid="2766035859391549713">"Slå radio fra"</string>
+    <string name="callFailed_simError" msgid="5652345589458834655">"Der er intet SIM-kort, eller der er SIM-kortfejl"</string>
+    <string name="callFailed_outOfService" msgid="4825791466557236225">"Området er ude af drift"</string>
+    <string name="callFailed_fdn_only" msgid="2850204579765430641">"Udgående opkald er begrænset af FDN."</string>
+    <string name="callFailed_cb_enabled" msgid="3057131228725500761">"Du kan ikke foretage udgående opkald, mens opkaldsspærring er slået til."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted" msgid="2180223622768522345">"Alle opkald er begrænset af adgangskontrol."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency" msgid="4353654268813314466">"Nødopkald er begrænset af adgangskontrol."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_normal" msgid="2680774510252408620">"Normale opkald er begrænset af adgangskontrol."</string>
     <!-- no translation found for callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle (775483211928061084) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for callFailed_cdma_drop (6030084920001082496) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for callFailed_cdma_notEmergency (2347377816822720761) -->
     <skip />
-    <string name="confCall">"Telefonmøde"</string>
-    <string name="mmiStarted">"MMI-nummer er startet"</string>
-    <string name="ussdRunning">"USSD-kode kører ..."</string>
-    <string name="mmiCancelled">"MMI-nummer annulleret"</string>
-    <string name="cancel">"Annuller"</string>
+    <string name="confCall" msgid="1904840547188336828">"Telefonmøde"</string>
+    <string name="mmiStarted" msgid="6347869857061147003">"MMI-nummer er startet"</string>
+    <string name="ussdRunning" msgid="485588686340541690">"USSD-kode kører ..."</string>
+    <string name="mmiCancelled" msgid="2771923949751842276">"MMI-nummer annulleret"</string>
+    <string name="cancel" msgid="5044513931633602634">"Annuller"</string>
     <!-- no translation found for ecbm_mode_text (6485648046794782672) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for ecbm_exit_text (622759135506401127) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for ecbm_instruction_text (5039940054364946169) -->
     <skip />
-    <string name="menu_speaker">"Højttaler"</string>
-    <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
-    <string name="menu_mute">"Slå lyd fra"</string>
-    <string name="menu_hold">"Hold"</string>
-    <string name="menu_endCall">"Afslut opkald"</string>
-    <string name="menu_swapCalls">"Byt opkald"</string>
-    <string name="menu_mergeCalls">"Slå opkald sammen"</string>
-    <string name="menu_addCall">"Tilføj opkald"</string>
-    <string name="menu_manageConference">"Administrer telefonmøder"</string>
-    <string name="menu_showDialpad">"Vis nummerblok"</string>
-    <string name="menu_hideDialpad">"Skjul nummerblok"</string>
-    <string name="menu_answerAndHold">"Hold aktuelt opkald"\n", og besvar"</string>
-    <string name="menu_answerAndEnd">"Afslut aktuelt opkald,"\n"og besvar"</string>
-    <string name="ok">"OK"</string>
-    <string name="menuButtonHint">"Tryk på Menu for at få opkaldsvalgmuligheder."</string>
-    <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Tryk på menu for opkaldsvalgmuligheder  •  Brug tastatur til at ringe op"</string>
+    <string name="menu_speaker" msgid="6069700688651964705">"Højttaler"</string>
+    <string name="menu_bluetooth" msgid="8842523654717305695">"Bluetooth"</string>
+    <string name="menu_mute" msgid="4399723633363773145">"Slå lyd fra"</string>
+    <string name="menu_hold" msgid="6970441130344786273">"Hold"</string>
+    <string name="menu_endCall" msgid="2142958047156634241">"Afslut opk."</string>
+    <string name="menu_swapCalls" msgid="1548647524816600795">"Byt opkald"</string>
+    <string name="menu_mergeCalls" msgid="6414754941392181303">"Saml opkald"</string>
+    <string name="menu_addCall" msgid="7829255032442131930">"Tilføj opk."</string>
+    <string name="menu_manageConference" msgid="3770984362002266733">"Administrer telefonmøder"</string>
+    <string name="menu_showDialpad" msgid="5198200217528406980">"Vis nummerblok"</string>
+    <string name="menu_hideDialpad" msgid="2733813546746296771">"Skjul nummerblok"</string>
+    <string name="menu_answerAndHold" msgid="8830891495953688905">"Hold aktuelt opkald"\n", og besvar"</string>
+    <string name="menu_answerAndEnd" msgid="2071708281281611854">"Afslut aktuelt opkald,"\n"og besvar"</string>
+    <string name="ok" msgid="3811371167865772377">"OK"</string>
+    <string name="menuButtonHint" msgid="4853215496220101699">"Tryk på Menu for at få opkaldsvalgmuligheder."</string>
+    <string name="menuButtonKeyboardDialHint" msgid="2869270434715312458">"Tryk på menu for opkaldsvalgmuligheder  •  Brug tastatur til at ringe op"</string>
     <!-- no translation found for menu_answer (116686205042231098) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for menu_ignore (2112030835852537344) -->
     <skip />
-    <string name="wait_prompt_str">"Send følgende toner?"\n</string>
-    <string name="send_button">"Send"</string>
-    <string name="wild_prompt_str">"Erstat jokertegnet med"</string>
-    <string name="no_vm_number">"Manglende voicemailnummer"</string>
-    <string name="no_vm_number_msg">"Der er ikke gemt noget voicemailnummer på SIM-kortet."</string>
-    <string name="add_vm_number_str">"Tilføj nummer"</string>
-    <string name="dialer_emptyListWorking">"Indlæser ..."</string>
-    <string name="enterPin">"Indtast PIN-kode for at låse SIM-kortet op."</string>
-    <string name="pinUnlocked">"SIM-kortet er låst op"</string>
-    <string name="enterNewPin">"Ny PIN-kode til SIM-kortet"</string>
-    <string name="verifyNewPin">"Indtast ny PIN-kode igen for at bekræfte"</string>
-    <string name="verifyFailed">"De PIN-koder til SIM-kortet, du indtastede, stemmer ikke overens. Prøv igen."</string>
-    <string name="enterPuk">"Indtast PUK-kode for at låse SIM-kortet op."</string>
-    <string name="badPuk">"Forkert PUK-kode."</string>
-    <string name="buttonTxtContinue">"Fortsæt"</string>
-    <string name="puk_unlocked">"Blokeringen af dit SIM-kort er blevet ophævet. Din telefon låser op ..."</string>
-    <string name="label_ndp">"PIN-kode til oplåsning af SIM-netværket"</string>
-    <string name="sim_ndp_unlock_text">"Lås op"</string>
-    <string name="sim_ndp_dismiss_text">"Annuller"</string>
-    <string name="requesting_unlock">"Anmoder om oplåsning af netværk ..."</string>
-    <string name="unlock_failed">"Anmodningen om oplåsning af netværk mislykkedes."</string>
-    <string name="unlock_success">"Netværket blev låst op."</string>
-    <string name="imei">"IMEI-nummer"</string>
+    <string name="wait_prompt_str" msgid="7601815427707856238">"Send følgende toner?"\n</string>
+    <string name="send_button" msgid="4106860097497818751">"Send"</string>
+    <string name="wild_prompt_str" msgid="1585989144582892543">"Erstat jokertegnet med"</string>
+    <string name="no_vm_number" msgid="4164780423805688336">"Manglende voicemailnummer"</string>
+    <string name="no_vm_number_msg" msgid="1300729501030053828">"Der er ikke gemt noget voicemailnummer på SIM-kortet."</string>
+    <string name="add_vm_number_str" msgid="4676479471644687453">"Tilføj nummer"</string>
+    <string name="dialer_emptyListWorking" msgid="6022498519770859790">"Indlæser ..."</string>
+    <string name="enterPin" msgid="4753300834213388397">"Indtast PIN-kode for at låse SIM-kortet op."</string>
+    <string name="pinUnlocked" msgid="3260617001055506794">"SIM-kortet er låst op"</string>
+    <string name="enterNewPin" msgid="5311243769004752401">"Ny PIN-kode til SIM-kortet"</string>
+    <string name="verifyNewPin" msgid="2593629913010458867">"Indtast ny PIN-kode igen for at bekræfte"</string>
+    <string name="verifyFailed" msgid="3875778795754857903">"De PIN-koder til SIM-kortet, du indtastede, stemmer ikke overens. Prøv igen."</string>
+    <string name="enterPuk" msgid="6144749655582862324">"Indtast PUK-kode for at låse SIM-kortet op."</string>
+    <string name="badPuk" msgid="3213017898690275965">"Forkert PUK-kode."</string>
+    <string name="buttonTxtContinue" msgid="863271214384739936">"Fortsæt"</string>
+    <string name="puk_unlocked" msgid="2284912838477558454">"Blokeringen af dit SIM-kort er blevet ophævet. Din telefon låser op ..."</string>
+    <string name="label_ndp" msgid="780479633159517250">"PIN-kode til oplåsning af SIM-netværket"</string>
+    <string name="sim_ndp_unlock_text" msgid="683628237760543009">"Lås op"</string>
+    <string name="sim_ndp_dismiss_text" msgid="1604823375752456947">"Annuller"</string>
+    <string name="requesting_unlock" msgid="6412629401033249351">"Anmoder om oplåsning af netværk ..."</string>
+    <string name="unlock_failed" msgid="6490531697031504225">"Anmodningen om oplåsning af netværk mislykkedes."</string>
+    <string name="unlock_success" msgid="6770085622238180152">"Netværket blev låst op."</string>
+    <string name="imei" msgid="8552502717594321281">"IMEI-nummer"</string>
     <!-- no translation found for labelGSMMore (5930842194056092106) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for labelCDMAMore (1630676740428229339) -->
     <skip />
-    <string name="apn_settings">"Navne på adgangspunkter"</string>
-    <string name="settings_label">"Netværksindstillinger"</string>
-    <string name="voicemail">"Voicemail"</string>
-    <string name="voicemail_abbreviated">"VM:"</string>
-    <string name="networks">"Netværksudbydere"</string>
-    <string name="call_settings">"Opkaldsindstillinger"</string>
+    <string name="apn_settings" msgid="9043423184895642077">"Navne på adgangspkt."</string>
+    <string name="settings_label" msgid="3876743539816984008">"Netværksindstillinger"</string>
+    <string name="voicemail" msgid="8693759337917898954">"Voicemail"</string>
+    <string name="voicemail_abbreviated" msgid="2215592488517217448">"VM:"</string>
+    <string name="networks" msgid="8873030692174541976">"Netværksudbydere"</string>
+    <string name="call_settings" msgid="6112441768261754562">"Opkaldsindstillinger"</string>
     <!-- no translation found for additional_gsm_call_settings (6472260354879794056) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for sum_gsm_call_settings (4076647190996778012) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for sum_cdma_call_settings (284753265979035549) -->
     <skip />
-    <string name="labelNwService">"Indstillinger for netværkstjeneste"</string>
-    <string name="labelCallerId">"Opkalds-id"</string>
-    <string name="sum_hide_caller_id">"Nummer skjules i udgående opkald"</string>
-    <string name="sum_show_caller_id">"Nummer vises i udgående opkald"</string>
-    <string name="sum_default_caller_id">"Brug standardindstillinger fra udbyder til at vise mine numre i udgående opkald"</string>
-    <string name="labelCW">"Ventende opkald"</string>
-    <string name="sum_cw_enabled">"Underret mig om indgående opkald under et opkald"</string>
-    <string name="sum_cw_disabled">"Underret mig om indgående opkald under et opkald"</string>
-    <string name="call_forwarding_settings">"Indstillinger for viderestilling af opkald"</string>
-    <string name="labelCF">"Viderestilling af opkald"</string>
-    <string name="labelCFU">"Videresend altid"</string>
-    <string name="messageCFU">"Brug altid dette nummer"</string>
-    <string name="sum_cfu_enabled_indicator">"Videresender alle opkald"</string>
-    <string name="sum_cfu_enabled">"Videresender alle opkald til \\\\{0\\\\}"</string>
-    <string name="sum_cfu_disabled">"Deaktiveret"</string>
-    <string name="labelCFB">"Videresend ved optaget"</string>
-    <string name="messageCFB">"Nummer ved optaget"</string>
-    <string name="sum_cfb_enabled">"Videresender til \\\\{0\\\\}"</string>
-    <string name="sum_cfb_disabled">"Deaktiveret"</string>
-    <string name="labelCFNRy">"Videresend ved ubesvaret"</string>
-    <string name="messageCFNRy">"Nummer ved ubesvaret"</string>
-    <string name="sum_cfnry_enabled">"Videresender til \\\\{0\\\\}"</string>
-    <string name="sum_cfnry_disabled">"Deaktiveret"</string>
-    <string name="labelCFNRc">"Videresend ved utilgængelig"</string>
-    <string name="messageCFNRc">"Nummer ved utilgængelig"</string>
-    <string name="sum_cfnrc_enabled">"Videresender til \\\\{0\\\\}"</string>
-    <string name="sum_cfnrc_disabled">"Deaktiveret"</string>
-    <string name="updating_title">"Opkaldsindstillinger"</string>
-    <string name="error_updating_title">"Fejl med opkaldsindstillinger"</string>
-    <string name="reading_settings">"Læser indstillinger ..."</string>
-    <string name="updating_settings">"Opdaterer indstillinger ..."</string>
+    <string name="labelNwService" msgid="4699970172021870983">"Indstillinger for netværkstjeneste"</string>
+    <string name="labelCallerId" msgid="3888899447379069198">"Opkalds-id"</string>
+    <string name="sum_hide_caller_id" msgid="1071407020290873782">"Nummer skjules i udgående opkald"</string>
+    <string name="sum_show_caller_id" msgid="6768534125447290401">"Nummer vises i udgående opkald"</string>
+    <string name="sum_default_caller_id" msgid="1954518825510901365">"Brug standardindstillinger fra udbyder til at vise mine numre i udgående opkald"</string>
+    <string name="labelCW" msgid="6120513814915920200">"Ventende opkald"</string>
+    <string name="sum_cw_enabled" msgid="8083061901633671397">"Underret mig om indgående opkald under et opkald"</string>
+    <string name="sum_cw_disabled" msgid="3648693907300104575">"Underret mig om indgående opkald under et opkald"</string>
+    <string name="call_forwarding_settings" msgid="3378927671091537173">"Indstillinger for viderestilling af opkald"</string>
+    <string name="labelCF" msgid="2574386948026924737">"Viderestilling af opkald"</string>
+    <string name="labelCFU" msgid="8147177368148660600">"Videresend altid"</string>
+    <string name="messageCFU" msgid="3560082430662923687">"Brug altid dette nummer"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled_indicator" msgid="4014187342724130197">"Videresender alle opkald"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled" msgid="956178654350554451">"Videresender alle opkald til \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfu_disabled" msgid="3698472522160364904">"Deaktiveret"</string>
+    <string name="labelCFB" msgid="218938523102207587">"Videresend ved optaget"</string>
+    <string name="messageCFB" msgid="3711089705936187129">"Nummer ved optaget"</string>
+    <string name="sum_cfb_enabled" msgid="2501948432392255856">"Videresender til \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfb_disabled" msgid="227440009979537651">"Deaktiveret"</string>
+    <string name="labelCFNRy" msgid="3646316323834351390">"Videresend ved ubesvaret"</string>
+    <string name="messageCFNRy" msgid="672317899884380374">"Nummer ved ubesvaret"</string>
+    <string name="sum_cfnry_enabled" msgid="3473526018876802076">"Videresender til \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnry_disabled" msgid="8422350929957344729">"Deaktiveret"</string>
+    <string name="labelCFNRc" msgid="47183615370850000">"Videresend ved utilgængelig"</string>
+    <string name="messageCFNRc" msgid="6380695421020295119">"Nummer ved utilgængelig"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_enabled" msgid="3528648673654636587">"Videresender til \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_disabled" msgid="7222141261321276464">"Deaktiveret"</string>
+    <string name="updating_title" msgid="6146755386174019046">"Opkaldsindstillinger"</string>
+    <string name="error_updating_title" msgid="7970259216988931777">"Fejl med opkaldsindstillinger"</string>
+    <string name="reading_settings" msgid="1920291699287055284">"Læser indstillinger ..."</string>
+    <string name="updating_settings" msgid="8171225533884883252">"Opdaterer indstillinger ..."</string>
     <!-- no translation found for response_error (6674110501330139405) -->
     <skip />
-    <string name="exception_error">"Netværks- eller SIM-kortfejl"</string>
-    <string name="radio_off_error">"Slå radioen til, inden du viser disse indstillinger."</string>
-    <string name="close_dialog">"OK"</string>
-    <string name="enable">"Aktiver"</string>
-    <string name="disable">"Deaktiver"</string>
-    <string name="change_num">"Opdater"</string>
+    <string name="exception_error" msgid="7027667130619518211">"Netværks- eller SIM-kortfejl"</string>
+    <string name="radio_off_error" msgid="6717116288405111269">"Slå radioen til, inden du viser disse indstillinger."</string>
+    <string name="close_dialog" msgid="2365884406356986917">"OK"</string>
+    <string name="enable" msgid="1059008390636773574">"Aktiver"</string>
+    <string name="disable" msgid="7274240979164762320">"Deaktiver"</string>
+    <string name="change_num" msgid="239476305819844391">"Opdater"</string>
   <string-array name="clir_display_values">
-    <item>"Netværksstandard"</item>
-    <item>"Skjul nummer"</item>
-    <item>"Vis nummer"</item>
+    <item msgid="5560134294467334594">"Netværksstandard"</item>
+    <item msgid="7876195870037833661">"Skjul nummer"</item>
+    <item msgid="1108394741608734023">"Vis nummer"</item>
   </string-array>
-    <string name="vm_save_number">"Gem voicemailnummer"</string>
-    <string name="vm_changed">"Voicemailnummeret blev ændret."</string>
-    <string name="vm_change_failed">"Ændring af voicemailnummer mislykkedes."</string>
-    <string name="no_change">"Der blev ikke foretaget nogen ændringer."</string>
-    <string name="sum_voicemail">"Indstil voicemailnummer"</string>
-    <string name="mobile_networks">"Indstillinger for mobilt netværk"</string>
-    <string name="label_available">"Tilgængelige netværk"</string>
-    <string name="load_networks_progress">"Søger ..."</string>
-    <string name="empty_networks_list">"Der blev ikke fundet nogen netværk."</string>
-    <string name="search_networks">"Søg efter netværk"</string>
-    <string name="network_query_error">"Der opstod en fejl, mens der blev søgt efter netværk."</string>
-    <string name="register_on_network">"Registrerer på <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g> ..."</string>
-    <string name="not_allowed">"Dit SIM-kort tillader ikke en forbindelse til dette netværk."</string>
-    <string name="registration_done">"Registreret på netværk."</string>
-    <string name="sum_carrier_select">"Vælg en netværksudbyder"</string>
-    <string name="sum_search_networks">"Søg efter alle tilgængelige netværk"</string>
-    <string name="select_automatically">"Vælg automatisk"</string>
-    <string name="sum_select_automatically">"Vælg automatisk det foretrukne netværk"</string>
+    <string name="vm_save_number" msgid="4579969432544566719">"Gem voicemailnummer"</string>
+    <string name="vm_changed" msgid="380744030726254139">"Voicemailnummeret blev ændret."</string>
+    <string name="vm_change_failed" msgid="8484504256705014152">"Ændring af voicemailnummer mislykkedes."</string>
+    <string name="no_change" msgid="3186040086622435212">"Der blev ikke foretaget nogen ændringer."</string>
+    <string name="sum_voicemail" msgid="2528087245989303328">"Indstil voicemailnummer"</string>
+    <string name="mobile_networks" msgid="5540397602919106177">"Indstillinger for mobilt netværk"</string>
+    <string name="label_available" msgid="1181658289009300430">"Tilgængelige netværk"</string>
+    <string name="load_networks_progress" msgid="5230707536168902952">"Søger ..."</string>
+    <string name="empty_networks_list" msgid="4249426905018815316">"Der blev ikke fundet nogen netværk."</string>
+    <string name="search_networks" msgid="1601136049300882441">"Søg efter netværk"</string>
+    <string name="network_query_error" msgid="6828516148953325006">"Der opstod en fejl, mens der blev søgt efter netværk."</string>
+    <string name="register_on_network" msgid="9055203954040805084">"Registrerer på <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g> ..."</string>
+    <string name="not_allowed" msgid="3540496123717833833">"Dit SIM-kort tillader ikke en forbindelse til dette netværk."</string>
+    <string name="registration_done" msgid="495135664535876612">"Registreret på netværk."</string>
+    <string name="sum_carrier_select" msgid="6526225502314751575">"Vælg en netværksudbyder"</string>
+    <string name="sum_search_networks" msgid="2921092249873272715">"Søg efter alle tilgængelige netværk"</string>
+    <string name="select_automatically" msgid="8615980695510888796">"Vælg automatisk"</string>
+    <string name="sum_select_automatically" msgid="8460954604521755275">"Vælg automatisk det foretrukne netværk"</string>
     <!-- no translation found for register_automatically (6272031189219101172) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for preferred_network_mode_title (8873246565334559308) -->
     <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:5 (3062641619893382241) -->
     <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:6 (2494009747968041784) -->
     <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:7 (2568449734331711605) -->
-    <string name="roaming">"Dataroaming"</string>
-    <string name="roaming_enable">"Opret forbindelse til datatjenester under roaming"</string>
-    <string name="roaming_disable">"Opret forbindelse til datatjenester under roaming"</string>
-    <string name="roaming_reenable_message">"Du har mistet dataforbindelsen, fordi du har forladt dit hjemmenetværk med dataroaming slået fra."</string>
-    <string name="roaming_warning">"Tillad dataroaming? Du kan komme ud for væsentlige gebyrer for roaming."</string>
+    <string name="roaming" msgid="8871412572928323707">"Dataroaming"</string>
+    <string name="roaming_enable" msgid="7331106985174381987">"Opret forbindelse til datatjenester under roaming"</string>
+    <string name="roaming_disable" msgid="1843417228755568110">"Opret forbindelse til datatjenester under roaming"</string>
+    <string name="roaming_reenable_message" msgid="6973894869473170666">"Du har mistet dataforbindelsen, fordi du har forladt dit hjemmenetværk med dataroaming slået fra."</string>
+    <string name="roaming_warning" msgid="7820963598559553967">"Tillad dataroaming? Du kan komme ud for væsentlige gebyrer for roaming."</string>
     <!-- no translation found for gsm_umts_options (6538311689850981686) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for cdma_options (4016822858172249884) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_dialogtitle (6356332580813229898) -->
     <skip />
-    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:0 (935612021902787683) -->
-    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:1 (8912042051809329533) -->
-    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:2 (8776934131146642662) -->
-    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:3 (4684679567848300935) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:0 (4327916632016252900) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:1 (7890032659744442614) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:2 (7306003477602941058) -->
     <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:0 (117293148930527265) -->
     <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:1 (2264578612775462302) -->
     <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:2 (1268081943590316978) -->
-    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:3 (4469871047641902607) -->
+    <string name="prefer_2g" msgid="8442550937280449639">"Brug kun 2G-netværk"</string>
+    <string name="prefer_2g_summary" msgid="1976491403210690759">"Sparer på batteriet"</string>
     <!-- no translation found for cdma_system_select_title (5757657769327732833) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for cdma_system_select_summary (2528661990595284707) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for cdma_network_preferences_dialogtitle (4548860809290455653) -->
     <skip />
-    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:0 (3711054371631487248) -->
-    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:1 (6143696847467859795) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:0 (7278992425338592489) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:1 (3155327921861137068) -->
     <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:2 (2683555124647197574) -->
-    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:0 (5584048199290030331) -->
-    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:1 (5741268642513143762) -->
-    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:2 (419525200910932450) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:0 (1821235500822403409) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:1 (6355374585098185445) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:2 (213552629330086398) -->
     <!-- no translation found for subscription_title (5813493350326486) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for subscription_summary (8435941016743418124) -->
     <!-- no translation found for subscription_choices:1 (1433427108940308332) -->
     <!-- no translation found for subscription_values:0 (4377788417250295786) -->
     <!-- no translation found for subscription_values:1 (1193066664940329729) -->
-    <string name="fdn">"Faste opkaldsnumre"</string>
-    <string name="manage_fdn_list">"FDN-liste"</string>
-    <string name="fdn_activation">"FDN-aktivering"</string>
-    <string name="fdn_enabled">"Numre til fast opkald er aktiveret"</string>
-    <string name="fdn_disabled">"Numre til fast opkald er deaktiveret"</string>
-    <string name="enable_fdn">"Aktiver FDN"</string>
-    <string name="disable_fdn">"Deaktiver FDN"</string>
-    <string name="change_pin2">"Skift PIN2-kode"</string>
-    <string name="enable_fdn_ok">"Deaktiver FDN"</string>
-    <string name="disable_fdn_ok">"Aktiver FDN"</string>
-    <string name="sum_fdn">"Administrer numre til fast opkald"</string>
-    <string name="sum_fdn_change_pin">"Skift PIN-kode for at få FDN-adgang"</string>
-    <string name="sum_fdn_manage_list">"Administrer telefonnummerliste"</string>
+    <string name="fdn" msgid="7878832555095183202">"Faste opkaldsnumre"</string>
+    <string name="manage_fdn_list" msgid="8777755791892122369">"FDN-liste"</string>
+    <string name="fdn_activation" msgid="2156479741307463576">"FDN-aktivering"</string>
+    <string name="fdn_enabled" msgid="5238109009915521240">"Numre til fast opkald er aktiveret"</string>
+    <string name="fdn_disabled" msgid="4700049736675368279">"Numre til fast opkald er deaktiveret"</string>
+    <string name="enable_fdn" msgid="3740191529180493851">"Aktiver FDN"</string>
+    <string name="disable_fdn" msgid="7944020890722540616">"Deaktiver FDN"</string>
+    <string name="change_pin2" msgid="2153563695382176676">"Skift PIN2-kode"</string>
+    <string name="enable_fdn_ok" msgid="7215588870329688132">"Deaktiver FDN"</string>
+    <string name="disable_fdn_ok" msgid="5727046928930740173">"Aktiver FDN"</string>
+    <string name="sum_fdn" msgid="1959399454900272878">"Administrer numre til fast opkald"</string>
+    <string name="sum_fdn_change_pin" msgid="6666549734792827932">"Skift PIN-kode for at få FDN-adgang"</string>
+    <string name="sum_fdn_manage_list" msgid="8431088265332628316">"Administrer telefonnummerliste"</string>
     <!-- no translation found for voice_privacy (7803023024169078619) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for voice_privacy_summary (3159383389833516214) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for tty_mode_option_summary (1073835131534808732) -->
     <skip />
-    <string name="menu_add">"Tilføj kontaktperson"</string>
-    <string name="menu_edit">"Rediger kontaktperson"</string>
-    <string name="menu_delete">"Slet kontaktperson"</string>
-    <string name="get_pin2">"Indtast PIN2-kode"</string>
-    <string name="name">"Navn"</string>
-    <string name="number">"Nummer"</string>
-    <string name="save">"Gem"</string>
-    <string name="add_fdn_contact">"Tilføj kontaktperson til fast opkald"</string>
-    <string name="adding_fdn_contact">"Tilføjer kontaktperson til fast opkald ..."</string>
-    <string name="fdn_contact_added">"Kontaktperson til fast opkald blev tilføjet."</string>
-    <string name="edit_fdn_contact">"Rediger kontaktperson til fast opkald"</string>
-    <string name="updating_fdn_contact">"Opdaterer kontaktperson til fast opkald ..."</string>
-    <string name="fdn_contact_updated">"Kontaktperson til fast opkald blev opdateret."</string>
-    <string name="delete_fdn_contact">"Slet kontaktperson til fast opkald"</string>
-    <string name="deleting_fdn_contact">"Sletter kontaktperson til fast opkald ..."</string>
-    <string name="fdn_contact_deleted">"Kontaktperson til fast opkald blev slettet."</string>
-    <string name="pin2_invalid">"Ugyldig PIN2-kode"</string>
-    <string name="fdn_invalid_number">"Nummeret må ikke overstige 20 cifre."</string>
-    <string name="simContacts_emptyLoading">"Læser fra SIM-kort ..."</string>
-    <string name="simContacts_empty">"Der er ingen kontaktpersoner på dit SIM-kort."</string>
-    <string name="simContacts_title">"Vælg kontaktpersoner, der skal importeres"</string>
-    <string name="enable_pin">"Aktiver/deaktiver PIN-kode til SIM-kort"</string>
-    <string name="change_pin">"Skift PIN-kode til SIM-kort"</string>
-    <string name="enter_pin_text">"PIN-kode til SIM-kort:"</string>
-    <string name="oldPinLabel">"Gammel PIN-kode"</string>
-    <string name="newPinLabel">"Ny PIN-kode"</string>
-    <string name="confirmPinLabel">"Bekræft ny PIN-kode"</string>
-    <string name="badPin">"Den gamle PIN-kode, du indtastede, er forkert. Prøv igen."</string>
-    <string name="mismatchPin">"De PIN-koder, du indtastede, stemmer ikke overens. Prøv igen."</string>
-    <string name="invalidPin">"Indtast en PIN-kode på mellem 4 og 8 tal."</string>
-    <string name="disable_sim_pin">"Deaktiver PIN-kode til SIM-kort"</string>
-    <string name="enable_sim_pin">"Aktiver PIN-kode til SIM-kort"</string>
-    <string name="enable_in_progress">"Vent ..."</string>
-    <string name="enable_pin_ok">"PIN-kode til SIM-kortet blev aktiveret"</string>
-    <string name="disable_pin_ok">"PIN-kode til SIM-kortet er deaktiveret"</string>
-    <string name="pin_failed">"Den indtastede PIN-kode er forkert"</string>
-    <string name="pin_changed">"PIN-kode til SIM-kort blev ændret."</string>
-    <string name="puk_requested">"Adgangskoden er forkert. SIM-kortet er låst. PUK2-kode er påkrævet."</string>
-    <string name="enter_pin2_text">"PIN2-kode"</string>
-    <string name="oldPin2Label">"Gammel PIN2-kode"</string>
-    <string name="newPin2Label">"Ny PIN2-kode"</string>
-    <string name="confirmPin2Label">"Bekræft ny PIN2-kode"</string>
-    <string name="badPuk2">"Den indtastede PUK2-kode er forkert. Prøv igen."</string>
-    <string name="badPin2">"Den gamle PIN2-kode, du indtastede, er forkert. Prøv igen."</string>
-    <string name="mismatchPin2">"De PIN2-koder, du indtastede, stemmer ikke overens. Prøv igen."</string>
-    <string name="invalidPin2">"Indtast en PIN2-kode på mellem 4 og 8 tal."</string>
-    <string name="invalidPuk2">"Indtast en PUK2-kode på 8 tal."</string>
-    <string name="pin2_changed">"PIN2-koden blev ændret"</string>
-    <string name="label_puk2_code">"Indtast PUK2-kode"</string>
-    <string name="fdn_enable_puk2_requested">"Forkert adgangskode. Skift PIN2-kode, og prøv igen."</string>
-    <string name="puk2_requested">"Adgangskoden er forkert. SIM-kortet er låst. PUK2 er påkrævet."</string>
-    <string name="doneButton">"Færdig"</string>
-    <string name="caller_manage_header">"Telefonmøde <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
-    <string name="caller_manage_manage_done_text">"Tilbage til opkald"</string>
-    <string name="sim_missing_continueView_text">"Fortsæt uden SIM-kort"</string>
-    <string name="sim_missing_msg_text">"Der blev ikke fundet noget SIM-kort. Indsæt et SIM-kort i telefonen."</string>
-    <string name="sim_unlock_dismiss_text">"Annuller"</string>
-    <string name="sim_unlock_unlock_text">"Lås op"</string>
-    <string name="sim_unlock_status_text">"Autentificerer PIN-kode ..."</string>
-    <string name="voicemail_settings_number_label">"Voicemailnummer"</string>
-    <string name="card_title_dialing">"Ringer op"</string>
-    <string name="card_title_in_progress">"Aktuelt opkald"</string>
-    <string name="card_title_conf_call">"Telefonmøde"</string>
-    <string name="card_title_incoming_call">"Indgående opkald"</string>
+    <string name="menu_add" msgid="1882023737425114762">"Tilføj kontakt"</string>
+    <string name="menu_edit" msgid="7143003705504672374">"Rediger kontakt"</string>
+    <string name="menu_delete" msgid="3977150783449642851">"Slet kontakt"</string>
+    <string name="get_pin2" msgid="1198225482542827652">"Indtast PIN2-kode"</string>
+    <string name="name" msgid="7329028332786872378">"Navn"</string>
+    <string name="number" msgid="7905950798349903858">"Nummer"</string>
+    <string name="save" msgid="4094274636321939086">"Gem"</string>
+    <string name="add_fdn_contact" msgid="5412242719704146070">"Tilføj kontakt til fast opkald"</string>
+    <string name="adding_fdn_contact" msgid="1008984230265031168">"Tilføjer kontakt til fast opkald ..."</string>
+    <string name="fdn_contact_added" msgid="3283284983265410270">"Kontakt til fast opkald blev tilføjet."</string>
+    <string name="edit_fdn_contact" msgid="3440054765948798731">"Rediger kontakt til fast opkald"</string>
+    <string name="updating_fdn_contact" msgid="5918299270800552372">"Opdaterer kontakt til fast opkald ..."</string>
+    <string name="fdn_contact_updated" msgid="510187720367785051">"Kontakt til fast opkald blev opdateret."</string>
+    <string name="delete_fdn_contact" msgid="2237838617123538040">"Slet kontakt til fast opkald"</string>
+    <string name="deleting_fdn_contact" msgid="6162824054507660151">"Sletter kontakt til fast opkald ..."</string>
+    <string name="fdn_contact_deleted" msgid="5596742031140651283">"Kontakt til fast opkald blev slettet."</string>
+    <string name="pin2_invalid" msgid="6408721267712649637">"Ugyldig PIN2-kode"</string>
+    <string name="fdn_invalid_number" msgid="1484959418054136856">"Nummeret må ikke overstige 20 cifre."</string>
+    <string name="simContacts_emptyLoading" msgid="2203331234764498011">"Læser fra SIM-kort ..."</string>
+    <string name="simContacts_empty" msgid="5270660846489561932">"Der er ingen kontakter på dit SIM-kort."</string>
+    <string name="simContacts_title" msgid="1861472842524839921">"Vælg kontakter, der skal importeres"</string>
+    <string name="enable_pin" msgid="5422767284133234860">"Aktiver/deaktiver PIN-kode til SIM-kort"</string>
+    <string name="change_pin" msgid="9174186126330785343">"Skift PIN-kode til SIM-kort"</string>
+    <string name="enter_pin_text" msgid="8532615714751931951">"PIN-kode til SIM-kort:"</string>
+    <string name="oldPinLabel" msgid="5287773661246368314">"Gammel PIN-kode"</string>
+    <string name="newPinLabel" msgid="207488227285336897">"Ny PIN-kode"</string>
+    <string name="confirmPinLabel" msgid="257597715098070206">"Bekræft ny PIN-kode"</string>
+    <string name="badPin" msgid="4154316827946559447">"Den gamle PIN-kode, du indtastede, er forkert. Prøv igen."</string>
+    <string name="mismatchPin" msgid="5974597541268042785">"De PIN-koder, du indtastede, stemmer ikke overens. Prøv igen."</string>
+    <string name="invalidPin" msgid="5981171102258684792">"Indtast en PIN-kode på mellem 4 og 8 tal."</string>
+    <string name="disable_sim_pin" msgid="3992926931620188855">"Deaktiver PIN-kode til SIM-kort"</string>
+    <string name="enable_sim_pin" msgid="5803702443844458831">"Aktiver PIN-kode til SIM-kort"</string>
+    <string name="enable_in_progress" msgid="3695303775100109650">"Vent ..."</string>
+    <string name="enable_pin_ok" msgid="8077439615296694284">"PIN-kode til SIM-kortet blev aktiveret"</string>
+    <string name="disable_pin_ok" msgid="8552428316206928913">"PIN-kode til SIM-kortet er deaktiveret"</string>
+    <string name="pin_failed" msgid="6597695909685242127">"Den indtastede PIN-kode er forkert"</string>
+    <string name="pin_changed" msgid="9000716792724195093">"PIN-kode til SIM-kort blev ændret."</string>
+    <string name="puk_requested" msgid="3898394204193202803">"Adgangskoden er forkert. SIM-kortet er låst. PUK2-kode er påkrævet."</string>
+    <string name="enter_pin2_text" msgid="8339444124477720345">"PIN2-kode"</string>
+    <string name="oldPin2Label" msgid="8559146795026261502">"Gammel PIN2-kode"</string>
+    <string name="newPin2Label" msgid="4573956902204349054">"Ny PIN2-kode"</string>
+    <string name="confirmPin2Label" msgid="8100319484454787708">"Bekræft ny PIN2-kode"</string>
+    <string name="badPuk2" msgid="4072035207011308856">"Den indtastede PUK2-kode er forkert. Prøv igen."</string>
+    <string name="badPin2" msgid="515218795152422178">"Den gamle PIN2-kode, du indtastede, er forkert. Prøv igen."</string>
+    <string name="mismatchPin2" msgid="4177060915600342718">"De PIN2-koder, du indtastede, stemmer ikke overens. Prøv igen."</string>
+    <string name="invalidPin2" msgid="8237110107480395938">"Indtast en PIN2-kode på mellem 4 og 8 tal."</string>
+    <string name="invalidPuk2" msgid="1290977391033057871">"Indtast en PUK2-kode på 8 tal."</string>
+    <string name="pin2_changed" msgid="2670422162555916562">"PIN2-koden blev ændret"</string>
+    <string name="label_puk2_code" msgid="302845876240219560">"Indtast PUK2-kode"</string>
+    <string name="fdn_enable_puk2_requested" msgid="2608836967081385948">"Forkert adgangskode. Skift PIN2-kode, og prøv igen."</string>
+    <string name="puk2_requested" msgid="5863580927788820813">"Adgangskoden er forkert. SIM-kortet er låst. PUK2 er påkrævet."</string>
+    <string name="doneButton" msgid="2859593360997984240">"Færdig"</string>
+    <string name="caller_manage_header" msgid="3231519674734638786">"Telefonmøde <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="caller_manage_manage_done_text" msgid="8093934725536733856">"Tilbage til opkald"</string>
+    <string name="sim_missing_continueView_text" msgid="4199689081742026077">"Fortsæt uden SIM-kort"</string>
+    <string name="sim_missing_msg_text" msgid="6803619600564142188">"Der blev ikke fundet noget SIM-kort. Indsæt et SIM-kort i telefonen."</string>
+    <string name="sim_unlock_dismiss_text" msgid="8292343981739813597">"Annuller"</string>
+    <string name="sim_unlock_unlock_text" msgid="6328406783399256930">"Lås op"</string>
+    <string name="sim_unlock_status_text" msgid="1919609683384607179">"Autentificerer PIN-kode ..."</string>
+    <string name="voicemail_settings_number_label" msgid="8524164258691887790">"Voicemailnummer"</string>
+    <string name="card_title_dialing" msgid="5769417478498348054">"Ringer op"</string>
+    <string name="card_title_in_progress" msgid="8603765629781648862">"Aktuelt opkald"</string>
+    <string name="card_title_conf_call" msgid="1162980346189744501">"Telefonmøde"</string>
+    <string name="card_title_incoming_call" msgid="7364539451234646909">"Indgående opkald"</string>
     <!-- no translation found for card_title_cdma_call_waiting (4532445524811272644) -->
     <skip />
-    <string name="card_title_call_ended">"Opkald afsluttet"</string>
-    <string name="card_title_on_hold">"Ventende"</string>
-    <string name="card_title_hanging_up">"Lægger på"</string>
+    <string name="card_title_call_ended" msgid="5544730338889702298">"Opkald afsluttet"</string>
+    <string name="card_title_on_hold" msgid="821463117892339942">"Ventende"</string>
+    <string name="card_title_hanging_up" msgid="3999101620995182450">"Lægger på"</string>
     <!-- no translation found for card_title_in_call (6346543933068225205) -->
     <skip />
-    <string name="notification_missedCallTitle">"Ubesvarede opkald"</string>
-    <string name="notification_missedCallsTitle">"Ubesvarede opkald"</string>
-    <string name="notification_missedCallsMsg">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> ubesvarede opkald"</string>
-    <string name="notification_missedCallTicker">"Ubesvarede opkald fra <xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>"</string>
-    <string name="notification_ongoing_call_format">"Aktuelt opkald (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
-    <string name="notification_on_hold">"Ventende"</string>
-    <string name="notification_voicemail_title">"Ny voicemail"</string>
+    <string name="notification_missedCallTitle" msgid="7554385905572364535">"Ubesvarede opkald"</string>
+    <string name="notification_missedCallsTitle" msgid="1361677948941502522">"Ubesvarede opkald"</string>
+    <string name="notification_missedCallsMsg" msgid="4575787816055205600">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> ubesvarede opkald"</string>
+    <string name="notification_missedCallTicker" msgid="504686252427747209">"Ubesvarede opkald fra <xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="notification_ongoing_call_format" msgid="227216462548540316">"Aktuelt opkald (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
+    <string name="notification_on_hold" msgid="3480694969511790465">"Ventende"</string>
+    <string name="notification_voicemail_title" msgid="8933468752045550523">"Ny voicemail"</string>
     <!-- no translation found for notification_voicemail_title_count (4366360747660929916) -->
     <skip />
-    <string name="notification_voicemail_text_format">"Ring til <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
-    <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"Voicemailnummer ukendt"</string>
-    <string name="incall_error_power_off">"Slå Flytilstand fra først for at foretage et opkald."</string>
-    <string name="incall_error_emergency_only">"Ikke registreret på netværk."</string>
-    <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"Opkaldet blev ikke sendt. Der blev ikke indtastet et gyldigt nummer."</string>
-    <string name="incall_error_call_failed">"Opkaldet blev ikke sendt."</string>
-    <string name="incall_status_dialed_mmi">"Starter MMI-sekvens ..."</string>
+    <string name="notification_voicemail_text_format" msgid="4447323569453981685">"Ring til <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="notification_voicemail_no_vm_number" msgid="760963466895609716">"Voicemailnummer ukendt"</string>
+    <string name="incall_error_power_off" msgid="6550191216405193368">"Slå Flytilstand fra først for at foretage et opkald."</string>
+    <string name="incall_error_emergency_only" msgid="4678640422710818317">"Ikke registreret på netværk."</string>
+    <string name="incall_error_no_phone_number_supplied" msgid="4197432103471807739">"Opkaldet blev ikke sendt. Der blev ikke indtastet et gyldigt nummer."</string>
+    <string name="incall_error_call_failed" msgid="4313552620858880999">"Opkaldet blev ikke sendt."</string>
+    <string name="incall_status_dialed_mmi" msgid="3672498861336189563">"Starter MMI-sekvens ..."</string>
     <!-- no translation found for incall_status_dialed_fc (1632879988662225263) -->
     <skip />
-    <string name="incall_error_supp_service_unknown">"Tjenesten er ikke understøttet."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_switch">"Der kunne ikke skiftes opkald."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_separate">"Opkald kunne ikke separeres."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_transfer">"Opkaldet kunne ikke overføres."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_conference">"Der kunne ikke oprettes mødeopkald."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_reject">"Opkaldet kunne ikke afvises."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_hangup">"Der kunne ikke foretages opkald."</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_title">"Nødopkald"</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message">"Tænder for radio ..."</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry">"Området er ude af drift. Prøver igen ..."</string>
-    <string name="dial_emergency_error">"Opkaldet blev ikke sendt. <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> er ikke et nødnummer."</string>
-    <string name="dial_emergency_empty_error">"Opkaldet blev ikke sendt. Indtast et nødnummer."</string>
-    <string name="dialerKeyboardHintText">"Brug tastatur til at ringe op"</string>
-    <string name="dtmfDialpadHintText">"Touch-tone-tastatur"</string>
-    <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Nummerblok"</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_unknown" msgid="2991054870745666038">"Tjenesten er ikke understøttet."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_switch" msgid="3503552565745872241">"Der kunne ikke skiftes opkald."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_separate" msgid="914362338192301746">"Opkald kunne ikke separeres."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_transfer" msgid="2509871374644921632">"Opkaldet kunne ikke overføres."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_conference" msgid="2505727299596357312">"Der kunne ikke oprettes mødeopkald."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_reject" msgid="7055164130563826216">"Opkaldet kunne ikke afvises."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_hangup" msgid="7417583238334762737">"Der kunne ikke foretages opkald."</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_title" msgid="4627849966634578257">"Nødopkald"</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message" msgid="207613549344420291">"Tænder for radio ..."</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry" msgid="3724423402363063736">"Området er ude af drift. Prøver igen ..."</string>
+    <string name="dial_emergency_error" msgid="8362624131726575194">"Opkaldet blev ikke sendt. <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> er ikke et nødnummer."</string>
+    <string name="dial_emergency_empty_error" msgid="5048645338094088229">"Opkaldet blev ikke sendt. Indtast et nødnummer."</string>
+    <string name="dialerKeyboardHintText" msgid="9192914825413747792">"Brug tastatur til at ringe op"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHintText" msgid="2153335217920679451">"Touch-tone-tastatur"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHandleLabel" msgid="6077872154488117962">"Nummerblok"</string>
     <!-- no translation found for touchLockText (8742463586429019112) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for onscreenAnswerText (7643040500342720792) -->
     <skip />
-    <string name="importSimEntry">"Importer"</string>
-    <string name="importAllSimEntries">"Importer alle"</string>
-    <string name="importingSimContacts">"Importerer SIM-kontaktpersoner"</string>
-    <string name="importToFDNfromContacts">"Importer fra kontaktpersoner"</string>
+    <string name="importSimEntry" msgid="6614358325359736031">"Importer"</string>
+    <string name="importAllSimEntries" msgid="1503181169636198673">"Importer alle"</string>
+    <string name="importingSimContacts" msgid="7374056215462575769">"Importerer SIM-kontakter"</string>
+    <string name="importToFDNfromContacts" msgid="2130620207013368580">"Importer fra kontakter"</string>
     <!-- no translation found for tty_mode_entries:0 (512950011423868021) -->
     <!-- no translation found for tty_mode_entries:1 (4781215771530681384) -->
     <!-- no translation found for tty_mode_entries:2 (5659212685488676933) -->
index 45bcc32..e21c928 100644 (file)
 -->
 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-    <string name="contactsIconLabel">"Kontakte"</string>
-    <string name="contactsFavoritesLabel">"Favoriten"</string>
-    <string name="dialerIconLabel">"Telefon"</string>
-    <string name="emergencyDialerIconLabel">"Notrufwählprogramm"</string>
-    <string name="phoneIconLabel">"Telefon"</string>
-    <string name="recentCallsIconLabel">"Anrufe"</string>
-    <string name="fdnListLabel">"Anrufbegrenzung"</string>
-    <string name="unknown">"Unbekannt"</string>
-    <string name="private_num">"Private Nummer"</string>
-    <string name="payphone">"Telefonzelle"</string>
-    <string name="onHold">"Gehaltener Anruf"</string>
-    <string name="ongoing">"Aktueller Anruf"</string>
-    <string name="callFailed_userBusy">"Leitung besetzt"</string>
-    <string name="callFailed_congestion">"Netzwerk ausgelastet"</string>
-    <string name="callFailed_noSignal">"Kein Signal"</string>
-    <string name="callFailed_limitExceeded">"ACM-Grenzwert überschritten"</string>
-    <string name="callFailed_powerOff">"Mobilfunkverbindung aus"</string>
-    <string name="callFailed_simError">"Keine SIM-Karte, SIM-Kartenfehler"</string>
-    <string name="callFailed_outOfService">"Gebiet ohne Netzabdeckung"</string>
-    <string name="callFailed_fdn_only">"Ausgehende Anrufe unterliegen der Anrufbegrenzung."</string>
-    <string name="callFailed_cb_enabled">"Sie können keine Anrufe tätigen, wenn die Anrufsperre aktiviert ist."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted">"Alle Anrufe werden durch die Zugriffssteuerung beschränkt."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"Notrufe werden durch die Zugriffssteuerung beschränkt."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"Normale Anrufe werden durch die Zugriffssteuerung beschränkt."</string>
-    <string name="callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle">"CDMA: Telefon bis zum Einschalten gesperrt"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_drop">"CDMA: Anruf beendet"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_intercept">"CDMA: Anruf unterbrochen"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_reorder">"CDMA: Erneuter Aufruf"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_SO_reject">"CDMA: Ablehnung der Serviceoption"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_retryOrder">"CDMA: Wiederholungsaufruf"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_accessFailure">"CDMA: Zugriffsfehler"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_preempted">"CDMA: Vorzeitig entfernt"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_notEmergency">"Es sind nur Notrufe möglich."</string>
-    <string name="confCall">"Telefonkonferenz"</string>
-    <string name="mmiStarted">"MMI-Code gestartet"</string>
-    <string name="ussdRunning">"USSD-Code wird ausgeführt..."</string>
-    <string name="mmiCancelled">"MMI-Code abgebrochen"</string>
-    <string name="cancel">"Abbrechen"</string>
-    <string name="ecbm_mode_text">"Notruf - Rückruf"</string>
-    <string name="ecbm_exit_text">"BEENDEN"</string>
-    <string name="ecbm_ok_text">"OK"</string>
-    <string name="ecbm_emergency_number">"112 wählen"</string>
-    <string name="ecbm_instruction_text">"Schaltfläche für Notruf drücken"</string>
-    <string name="menu_speaker">"Lautspr."</string>
-    <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
-    <string name="menu_mute">"Ton aus"</string>
-    <string name="menu_hold">"Halten"</string>
-    <string name="menu_endCall">"Beenden"</string>
-    <string name="menu_swapCalls">"Wechseln"</string>
-    <string name="menu_mergeCalls">"Konferenz"</string>
-    <string name="menu_addCall">"Hinzufügen"</string>
-    <string name="menu_manageConference">"Telefonkonferenz verwalten"</string>
-    <string name="menu_showDialpad">"Telefontasten zeigen"</string>
-    <string name="menu_hideDialpad">"Telefontasten verbergen"</string>
-    <string name="menu_answerAndHold">"Aktuellen Anruf halten"\n"und annehmen"</string>
-    <string name="menu_answerAndEnd">"Aktuellen Anruf beenden"\n"und annehmen"</string>
-    <string name="ok">"OK"</string>
-    <string name="menuButtonHint">"Zum Anzeigen der Anrufoptionen die Menütaste drücken"</string>
-    <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Zum Anzeigen der Anrufoptionen die Menütaste drücken • Zum Wählen Tastatur verwenden"</string>
-    <string name="menu_answer">"Antwort"</string>
-    <string name="menu_ignore">"Ignorieren"</string>
-    <string name="wait_prompt_str">"Folgende Töne senden?"\n</string>
-    <string name="send_button">"Senden"</string>
-    <string name="wild_prompt_str">"Platzhalter ersetzen durch"</string>
-    <string name="no_vm_number">"Fehlende Mailboxnummer"</string>
-    <string name="no_vm_number_msg">"Auf der SIM-Karte ist keine Mailboxnummer gespeichert."</string>
-    <string name="add_vm_number_str">"Nummer hinzufügen"</string>
-    <string name="dialer_emptyListWorking">"Wird geladen..."</string>
-    <string name="enterPin">"Geben Sie zum Entsperren der SIM-Karte den PIN-Code ein."</string>
-    <string name="pinUnlocked">"SIM-Karte entsperrt"</string>
-    <string name="enterNewPin">"Neuer PIN-Code der SIM-Karte"</string>
-    <string name="verifyNewPin">"Neuen PIN-Code für SIM-Karte zur Bestätigung erneut eingeben"</string>
-    <string name="verifyFailed">"Die von Ihnen eingegebenen PIN-Codes für die SIM-Karte stimmen nicht überein. Versuchen Sie es erneut."</string>
-    <string name="enterPuk">"Geben Sie zum Entsperren der SIM-Karte den PUK ein"</string>
-    <string name="badPuk">"Falscher PUK-Code!"</string>
-    <string name="buttonTxtContinue">"Fortfahren"</string>
-    <string name="puk_unlocked">"Ihre SIM-Karte wurde entsperrt. Ihr Telefon wird nun entsperrt..."</string>
-    <string name="label_ndp">"PIN zur Entsperrung des SIM-Netzwerks"</string>
-    <string name="sim_ndp_unlock_text">"Entsperren"</string>
-    <string name="sim_ndp_dismiss_text">"Verwerfen"</string>
-    <string name="requesting_unlock">"Netzwerkentsperrung wird angefordert..."</string>
-    <string name="unlock_failed">"Anfrage für Entsperrung des Netzwerks war nicht erfolgreich."</string>
-    <string name="unlock_success">"Entsperrung des Netzwerks nicht erfolgreich."</string>
-    <string name="imei">"IMEI"</string>
-    <string name="labelGSMMore">"GSM-Anrufeinstellungen"</string>
-    <string name="labelCDMAMore">"CDMA-Anrufeinstellungen"</string>
-    <string name="apn_settings">"Zugangspunkte"</string>
-    <string name="settings_label">"Netzwerkeinstellungen"</string>
-    <string name="voicemail">"Mailbox"</string>
-    <string name="voicemail_abbreviated">"MB:"</string>
-    <string name="networks">"Netzbetreiber"</string>
-    <string name="call_settings">"Anrufeinstellungen"</string>
-    <string name="additional_gsm_call_settings">"Zusätzliche GSM-Anrufeinstellungen"</string>
-    <string name="sum_gsm_call_settings">"Zusätzliche Anrufeinstellungen nur für GSM"</string>
-    <string name="additional_cdma_call_settings">"Zusätzliche CDMA-Anrufeinstellungen"</string>
-    <string name="sum_cdma_call_settings">"Zusätzliche Anrufeinstellungen nur für CDMA"</string>
-    <string name="labelNwService">"Einstellungen für Netzwerkservice"</string>
-    <string name="labelCallerId">"Anrufer-ID"</string>
-    <string name="sum_hide_caller_id">"Nummer bei abgehenden Anrufen unterdrückt"</string>
-    <string name="sum_show_caller_id">"Nummer bei abgehenden Anrufen angezeigt"</string>
-    <string name="sum_default_caller_id">"Standardeinst. zur Anzeige meiner Nr. bei abgehenden Anrufen verwenden"</string>
-    <string name="labelCW">"Anklopfen"</string>
-    <string name="sum_cw_enabled">"Mich während eines Anrufs über eingehende Anrufe benachrichtigen"</string>
-    <string name="sum_cw_disabled">"Mich während eines Anrufs über eingehende Anrufe benachrichtigen"</string>
-    <string name="call_forwarding_settings">"Einstellungen"</string>
-    <string name="labelCF">"Rufweiterleitung"</string>
-    <string name="labelCFU">"Immer weiterleiten"</string>
-    <string name="messageCFU">"Diese Nummer immer verwenden"</string>
-    <string name="sum_cfu_enabled_indicator">"Alle Anrufe weiterleiten"</string>
-    <string name="sum_cfu_enabled">"Alle Anrufe weiterleiten an {0}"</string>
-    <string name="sum_cfu_disabled">"Deaktiviert"</string>
-    <string name="labelCFB">"Weiterleiten falls besetzt"</string>
-    <string name="messageCFB">"Nummer falls besetzt"</string>
-    <string name="sum_cfb_enabled">"Weiterleitung an {0}"</string>
-    <string name="sum_cfb_disabled">"Deaktiviert"</string>
-    <string name="labelCFNRy">"Weiterleiten falls keine Antwort"</string>
-    <string name="messageCFNRy">"Nummer falls keine Antwort"</string>
-    <string name="sum_cfnry_enabled">"Weiterleitung an {0}"</string>
-    <string name="sum_cfnry_disabled">"Deaktiviert"</string>
-    <string name="labelCFNRc">"Weiterleiten falls nicht erreichbar"</string>
-    <string name="messageCFNRc">"Nummer falls nicht erreichbar"</string>
-    <string name="sum_cfnrc_enabled">"Weiterleitung an {0}"</string>
-    <string name="sum_cfnrc_disabled">"Deaktiviert"</string>
-    <string name="updating_title">"Anrufeinstellungen"</string>
-    <string name="error_updating_title">"Fehler bei Anrufeinstellungen"</string>
-    <string name="reading_settings">"Einstellungen werden gelesen…"</string>
-    <string name="updating_settings">"Einstellungen werden aktualisiert…"</string>
-    <string name="response_error">"Unerwartete Antwort von Netzwerk"</string>
-    <string name="exception_error">"Netzwerk- oder SIM-Kartenfehler."</string>
-    <string name="radio_off_error">"Aktivieren Sie Ihre Mobilfunkverbindung, bevor Sie diese Einstellungen anzeigen."</string>
-    <string name="close_dialog">"OK"</string>
-    <string name="enable">"Aktivieren"</string>
-    <string name="disable">"Deaktivieren"</string>
-    <string name="change_num">"Aktualisieren"</string>
+    <string name="contactsIconLabel" msgid="9129800048701196916">"Kontakte"</string>
+    <string name="contactsFavoritesLabel" msgid="5360050972935451505">"Favoriten"</string>
+    <string name="dialerIconLabel" msgid="1761864493312440268">"Telefon"</string>
+    <string name="emergencyDialerIconLabel" msgid="7812140032168171053">"Notrufwählprogramm"</string>
+    <string name="phoneIconLabel" msgid="2331230813161304895">"Telefon"</string>
+    <string name="recentCallsIconLabel" msgid="8717350893637245164">"Anrufe"</string>
+    <string name="fdnListLabel" msgid="8630418672279521003">"Anrufbegrenzung"</string>
+    <string name="unknown" msgid="6878797917991465859">"Unbekannt"</string>
+    <string name="private_num" msgid="6713286113000232309">"Private Nummer"</string>
+    <string name="payphone" msgid="1931775086311769314">"Telefonzelle"</string>
+    <string name="onHold" msgid="9035493194749959955">"Gehaltener Anruf"</string>
+    <string name="ongoing" msgid="8300874342848721367">"Aktueller Anruf"</string>
+    <string name="callFailed_userBusy" msgid="8851106999809294904">"Leitung besetzt"</string>
+    <string name="callFailed_congestion" msgid="8737761615702718375">"Netzwerk ausgelastet"</string>
+    <string name="callFailed_noSignal" msgid="1889803273616031933">"Kein Signal"</string>
+    <string name="callFailed_limitExceeded" msgid="4958065157970101491">"ACM-Grenzwert überschritten"</string>
+    <string name="callFailed_powerOff" msgid="2766035859391549713">"Mobilfunkverbindung aus"</string>
+    <string name="callFailed_simError" msgid="5652345589458834655">"Keine SIM-Karte, SIM-Kartenfehler"</string>
+    <string name="callFailed_outOfService" msgid="4825791466557236225">"Gebiet ohne Netzabdeckung"</string>
+    <string name="callFailed_fdn_only" msgid="2850204579765430641">"Ausgehende Anrufe unterliegen der Anrufbegrenzung."</string>
+    <string name="callFailed_cb_enabled" msgid="3057131228725500761">"Sie können keine Anrufe tätigen, wenn die Anrufsperre aktiviert ist."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted" msgid="2180223622768522345">"Alle Anrufe werden durch die Zugriffssteuerung beschränkt."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency" msgid="4353654268813314466">"Notrufe werden durch die Zugriffssteuerung beschränkt."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_normal" msgid="2680774510252408620">"Normale Anrufe werden durch die Zugriffssteuerung beschränkt."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle" msgid="775483211928061084">"CDMA: Telefon bis zum Einschalten gesperrt"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_drop" msgid="6030084920001082496">"CDMA: Anruf beendet"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_intercept" msgid="8402269373120277330">"CDMA: Anruf unterbrochen"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_reorder" msgid="5605791471418711552">"CDMA: Erneuter Aufruf"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_SO_reject" msgid="8969174256492763555">"CDMA: Ablehnung der Serviceoption"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_retryOrder" msgid="5848488692485148804">"CDMA: Wiederholungsaufruf"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_accessFailure" msgid="2844306027616452215">"CDMA: Zugriffsfehler"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_preempted" msgid="1097095321180029879">"CDMA: Vorzeitig entfernt"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_notEmergency" msgid="2347377816822720761">"Es sind nur Notrufe möglich."</string>
+    <string name="confCall" msgid="1904840547188336828">"Telefonkonferenz"</string>
+    <string name="mmiStarted" msgid="6347869857061147003">"MMI-Code gestartet"</string>
+    <string name="ussdRunning" msgid="485588686340541690">"USSD-Code wird ausgeführt..."</string>
+    <string name="mmiCancelled" msgid="2771923949751842276">"MMI-Code abgebrochen"</string>
+    <string name="cancel" msgid="5044513931633602634">"Abbrechen"</string>
+    <string name="ecbm_mode_text" msgid="6485648046794782672">"Notruf - Rückruf"</string>
+    <string name="ecbm_exit_text" msgid="622759135506401127">"BEENDEN"</string>
+    <string name="ecbm_ok_text" msgid="1373363960570351032">"OK"</string>
+    <string name="ecbm_emergency_number" msgid="4131632362330756509">"112 wählen"</string>
+    <string name="ecbm_instruction_text" msgid="5039940054364946169">"Schaltfläche für Notruf drücken"</string>
+    <string name="menu_speaker" msgid="6069700688651964705">"Lautspr."</string>
+    <string name="menu_bluetooth" msgid="8842523654717305695">"Bluetooth"</string>
+    <string name="menu_mute" msgid="4399723633363773145">"Ton aus"</string>
+    <string name="menu_hold" msgid="6970441130344786273">"Halten"</string>
+    <string name="menu_endCall" msgid="2142958047156634241">"Beenden"</string>
+    <string name="menu_swapCalls" msgid="1548647524816600795">"Wechseln"</string>
+    <string name="menu_mergeCalls" msgid="6414754941392181303">"Konferenz"</string>
+    <string name="menu_addCall" msgid="7829255032442131930">"Hinzufügen"</string>
+    <string name="menu_manageConference" msgid="3770984362002266733">"Telefonkonferenz verwalten"</string>
+    <string name="menu_showDialpad" msgid="5198200217528406980">"Telefontasten zeigen"</string>
+    <string name="menu_hideDialpad" msgid="2733813546746296771">"Telefontasten verbergen"</string>
+    <string name="menu_answerAndHold" msgid="8830891495953688905">"Aktuellen Anruf halten"\n"und annehmen"</string>
+    <string name="menu_answerAndEnd" msgid="2071708281281611854">"Aktuellen Anruf beenden"\n"und annehmen"</string>
+    <string name="ok" msgid="3811371167865772377">"OK"</string>
+    <string name="menuButtonHint" msgid="4853215496220101699">"Zum Anzeigen der Anrufoptionen die Menütaste drücken"</string>
+    <string name="menuButtonKeyboardDialHint" msgid="2869270434715312458">"Zum Anzeigen der Anrufoptionen die Menütaste drücken • Zum Wählen Tastatur verwenden"</string>
+    <string name="menu_answer" msgid="116686205042231098">"Antwort"</string>
+    <string name="menu_ignore" msgid="2112030835852537344">"Ignorieren"</string>
+    <string name="wait_prompt_str" msgid="7601815427707856238">"Folgende Töne senden?"\n</string>
+    <string name="send_button" msgid="4106860097497818751">"Senden"</string>
+    <string name="wild_prompt_str" msgid="1585989144582892543">"Platzhalter ersetzen durch"</string>
+    <string name="no_vm_number" msgid="4164780423805688336">"Fehlende Mailboxnummer"</string>
+    <string name="no_vm_number_msg" msgid="1300729501030053828">"Auf der SIM-Karte ist keine Mailboxnummer gespeichert."</string>
+    <string name="add_vm_number_str" msgid="4676479471644687453">"Nummer hinzufügen"</string>
+    <string name="dialer_emptyListWorking" msgid="6022498519770859790">"Wird geladen..."</string>
+    <string name="enterPin" msgid="4753300834213388397">"Geben Sie zum Entsperren der SIM-Karte den PIN-Code ein."</string>
+    <string name="pinUnlocked" msgid="3260617001055506794">"SIM-Karte entsperrt"</string>
+    <string name="enterNewPin" msgid="5311243769004752401">"Neuer PIN-Code der SIM-Karte"</string>
+    <string name="verifyNewPin" msgid="2593629913010458867">"Neuen PIN-Code für SIM-Karte zur Bestätigung erneut eingeben"</string>
+    <string name="verifyFailed" msgid="3875778795754857903">"Die von Ihnen eingegebenen PIN-Codes für die SIM-Karte stimmen nicht überein. Versuchen Sie es erneut."</string>
+    <string name="enterPuk" msgid="6144749655582862324">"Geben Sie zum Entsperren der SIM-Karte den PUK ein"</string>
+    <string name="badPuk" msgid="3213017898690275965">"Falscher PUK-Code!"</string>
+    <string name="buttonTxtContinue" msgid="863271214384739936">"Fortfahren"</string>
+    <string name="puk_unlocked" msgid="2284912838477558454">"Ihre SIM-Karte wurde entsperrt. Ihr Telefon wird nun entsperrt..."</string>
+    <string name="label_ndp" msgid="780479633159517250">"PIN zur Entsperrung des SIM-Netzwerks"</string>
+    <string name="sim_ndp_unlock_text" msgid="683628237760543009">"Entsperren"</string>
+    <string name="sim_ndp_dismiss_text" msgid="1604823375752456947">"Verwerfen"</string>
+    <string name="requesting_unlock" msgid="6412629401033249351">"Netzwerkentsperrung wird angefordert..."</string>
+    <string name="unlock_failed" msgid="6490531697031504225">"Anfrage für Entsperrung des Netzwerks war nicht erfolgreich."</string>
+    <string name="unlock_success" msgid="6770085622238180152">"Entsperrung des Netzwerks nicht erfolgreich."</string>
+    <string name="imei" msgid="8552502717594321281">"IMEI"</string>
+    <string name="labelGSMMore" msgid="5930842194056092106">"GSM-Anrufeinstellungen"</string>
+    <string name="labelCDMAMore" msgid="1630676740428229339">"CDMA-Anrufeinstellungen"</string>
+    <string name="apn_settings" msgid="9043423184895642077">"Zugangspunkte"</string>
+    <string name="settings_label" msgid="3876743539816984008">"Netzwerkeinstellungen"</string>
+    <string name="voicemail" msgid="8693759337917898954">"Mailbox"</string>
+    <string name="voicemail_abbreviated" msgid="2215592488517217448">"MB:"</string>
+    <string name="networks" msgid="8873030692174541976">"Netzbetreiber"</string>
+    <string name="call_settings" msgid="6112441768261754562">"Anrufeinstellungen"</string>
+    <string name="additional_gsm_call_settings" msgid="6472260354879794056">"Zusätzliche GSM-Anrufeinstellungen"</string>
+    <string name="sum_gsm_call_settings" msgid="4076647190996778012">"Zusätzliche Anrufeinstellungen nur für GSM"</string>
+    <string name="additional_cdma_call_settings" msgid="8628958775721886909">"Zusätzliche CDMA-Anrufeinstellungen"</string>
+    <string name="sum_cdma_call_settings" msgid="284753265979035549">"Zusätzliche Anrufeinstellungen nur für CDMA"</string>
+    <string name="labelNwService" msgid="4699970172021870983">"Einstellungen für Netzwerkservice"</string>
+    <string name="labelCallerId" msgid="3888899447379069198">"Anrufer-ID"</string>
+    <string name="sum_hide_caller_id" msgid="1071407020290873782">"Nummer bei abgehenden Anrufen unterdrückt"</string>
+    <string name="sum_show_caller_id" msgid="6768534125447290401">"Nummer bei abgehenden Anrufen angezeigt"</string>
+    <string name="sum_default_caller_id" msgid="1954518825510901365">"Standardeinst. zur Anzeige meiner Nr. bei abgehenden Anrufen verwenden"</string>
+    <string name="labelCW" msgid="6120513814915920200">"Anklopfen"</string>
+    <string name="sum_cw_enabled" msgid="8083061901633671397">"Mich während eines Anrufs über eingehende Anrufe benachrichtigen"</string>
+    <string name="sum_cw_disabled" msgid="3648693907300104575">"Mich während eines Anrufs über eingehende Anrufe benachrichtigen"</string>
+    <string name="call_forwarding_settings" msgid="3378927671091537173">"Einstellungen"</string>
+    <string name="labelCF" msgid="2574386948026924737">"Rufweiterleitung"</string>
+    <string name="labelCFU" msgid="8147177368148660600">"Immer weiterleiten"</string>
+    <string name="messageCFU" msgid="3560082430662923687">"Diese Nummer immer verwenden"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled_indicator" msgid="4014187342724130197">"Alle Anrufe weiterleiten"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled" msgid="956178654350554451">"Alle Anrufe weiterleiten an {0}"</string>
+    <string name="sum_cfu_disabled" msgid="3698472522160364904">"Deaktiviert"</string>
+    <string name="labelCFB" msgid="218938523102207587">"Weiterleiten falls besetzt"</string>
+    <string name="messageCFB" msgid="3711089705936187129">"Nummer falls besetzt"</string>
+    <string name="sum_cfb_enabled" msgid="2501948432392255856">"Weiterleitung an {0}"</string>
+    <string name="sum_cfb_disabled" msgid="227440009979537651">"Deaktiviert"</string>
+    <string name="labelCFNRy" msgid="3646316323834351390">"Weiterleiten falls keine Antwort"</string>
+    <string name="messageCFNRy" msgid="672317899884380374">"Nummer falls keine Antwort"</string>
+    <string name="sum_cfnry_enabled" msgid="3473526018876802076">"Weiterleitung an {0}"</string>
+    <string name="sum_cfnry_disabled" msgid="8422350929957344729">"Deaktiviert"</string>
+    <string name="labelCFNRc" msgid="47183615370850000">"Weiterleiten falls nicht erreichbar"</string>
+    <string name="messageCFNRc" msgid="6380695421020295119">"Nummer falls nicht erreichbar"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_enabled" msgid="3528648673654636587">"Weiterleitung an {0}"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_disabled" msgid="7222141261321276464">"Deaktiviert"</string>
+    <string name="updating_title" msgid="6146755386174019046">"Anrufeinstellungen"</string>
+    <string name="error_updating_title" msgid="7970259216988931777">"Fehler bei Anrufeinstellungen"</string>
+    <string name="reading_settings" msgid="1920291699287055284">"Einstellungen werden gelesen…"</string>
+    <string name="updating_settings" msgid="8171225533884883252">"Einstellungen werden aktualisiert…"</string>
+    <string name="response_error" msgid="6674110501330139405">"Unerwartete Antwort von Netzwerk"</string>
+    <string name="exception_error" msgid="7027667130619518211">"Netzwerk- oder SIM-Kartenfehler."</string>
+    <string name="radio_off_error" msgid="6717116288405111269">"Aktivieren Sie Ihre Mobilfunkverbindung, bevor Sie diese Einstellungen anzeigen."</string>
+    <string name="close_dialog" msgid="2365884406356986917">"OK"</string>
+    <string name="enable" msgid="1059008390636773574">"Aktivieren"</string>
+    <string name="disable" msgid="7274240979164762320">"Deaktivieren"</string>
+    <string name="change_num" msgid="239476305819844391">"Aktualisieren"</string>
   <string-array name="clir_display_values">
-    <item>"Netzwerk-Standardeinstellung"</item>
-    <item>"Rufnummer unterdrücken"</item>
-    <item>"Rufnummer anzeigen"</item>
+    <item msgid="5560134294467334594">"Netzwerk-Standardeinstellung"</item>
+    <item msgid="7876195870037833661">"Rufnummer unterdrücken"</item>
+    <item msgid="1108394741608734023">"Rufnummer anzeigen"</item>
   </string-array>
-    <string name="vm_save_number">"Mailboxnummer speichern"</string>
-    <string name="vm_changed">"Mailboxnummer geändert."</string>
-    <string name="vm_change_failed">"Ändern der Mailboxnummer nicht erfolgreich."</string>
-    <string name="no_change">"Es wurden keine Änderungen vorgenommen."</string>
-    <string name="sum_voicemail">"Mailboxnummer festlegen"</string>
-    <string name="mobile_networks">"Mobile Netzwerkeinstellungen"</string>
-    <string name="label_available">"Verfügbare Netzwerke"</string>
-    <string name="load_networks_progress">"Suchvorgang läuft...."</string>
-    <string name="empty_networks_list">"Keine Netzwerke gefunden"</string>
-    <string name="search_networks">"Netzwerke suchen"</string>
-    <string name="network_query_error">"Fehler bei der Netzwerksuche"</string>
-    <string name="register_on_network">"Registrierung in <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g> läuft..."</string>
-    <string name="not_allowed">"Ihre SIM-Karte unterstützt keine Verbindung mit diesem Netzwerk."</string>
-    <string name="registration_done">"In Netzwerk registriert."</string>
-    <string name="sum_carrier_select">"Netzbetreiber auswählen"</string>
-    <string name="sum_search_networks">"Nach allen verfügbaren Netzwerken suchen"</string>
-    <string name="select_automatically">"Automatisch auswählen"</string>
-    <string name="sum_select_automatically">"Bevorzugtes Netzwerk automatisch auswählen"</string>
-    <string name="register_automatically">"Automatische Registrierung..."</string>
-    <string name="preferred_network_mode_title">"Netzwerkmodus"</string>
-    <string name="preferred_network_mode_summary">"Netzwerkbetriebsmodus ändern"</string>
-    <string name="preferred_network_mode_dialogtitle">"Bevorzugter Netzwerkmodus"</string>
+    <string name="vm_save_number" msgid="4579969432544566719">"Mailboxnummer speichern"</string>
+    <string name="vm_changed" msgid="380744030726254139">"Mailboxnummer geändert."</string>
+    <string name="vm_change_failed" msgid="8484504256705014152">"Ändern der Mailboxnummer nicht erfolgreich."</string>
+    <string name="no_change" msgid="3186040086622435212">"Es wurden keine Änderungen vorgenommen."</string>
+    <string name="sum_voicemail" msgid="2528087245989303328">"Mailboxnummer festlegen"</string>
+    <string name="mobile_networks" msgid="5540397602919106177">"Mobile Netzwerkeinstellungen"</string>
+    <string name="label_available" msgid="1181658289009300430">"Verfügbare Netzwerke"</string>
+    <string name="load_networks_progress" msgid="5230707536168902952">"Suchvorgang läuft...."</string>
+    <string name="empty_networks_list" msgid="4249426905018815316">"Keine Netzwerke gefunden"</string>
+    <string name="search_networks" msgid="1601136049300882441">"Netzwerke suchen"</string>
+    <string name="network_query_error" msgid="6828516148953325006">"Fehler bei der Netzwerksuche"</string>
+    <string name="register_on_network" msgid="9055203954040805084">"Registrierung in <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g> läuft..."</string>
+    <string name="not_allowed" msgid="3540496123717833833">"Ihre SIM-Karte unterstützt keine Verbindung mit diesem Netzwerk."</string>
+    <string name="registration_done" msgid="495135664535876612">"In Netzwerk registriert."</string>
+    <string name="sum_carrier_select" msgid="6526225502314751575">"Netzbetreiber auswählen"</string>
+    <string name="sum_search_networks" msgid="2921092249873272715">"Nach allen verfügbaren Netzwerken suchen"</string>
+    <string name="select_automatically" msgid="8615980695510888796">"Automatisch auswählen"</string>
+    <string name="sum_select_automatically" msgid="8460954604521755275">"Bevorzugtes Netzwerk automatisch auswählen"</string>
+    <string name="register_automatically" msgid="6272031189219101172">"Automatische Registrierung..."</string>
+    <string name="preferred_network_mode_title" msgid="8873246565334559308">"Netzwerkmodus"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_summary" msgid="1434820673166126609">"Netzwerkbetriebsmodus ändern"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_dialogtitle" msgid="8176355237105593793">"Bevorzugter Netzwerkmodus"</string>
   <string-array name="preferred_network_mode_choices">
-    <item>"Global"</item>
-    <item>"Nur EvDo"</item>
-    <item>"CDMA ohne EvDo"</item>
-    <item>"CDMA/EvDo (automatisch)"</item>
-    <item>"GSM/WCDMA (automatisch)"</item>
-    <item>"Nur WCDMA"</item>
-    <item>"Nur GSM"</item>
-    <item>"GSM/WCDMA bevorzugt"</item>
+    <item msgid="2987674222882365152">"Global"</item>
+    <item msgid="3273348576277144124">"Nur EvDo"</item>
+    <item msgid="454610224530856274">"CDMA ohne EvDo"</item>
+    <item msgid="8928247118825616081">"CDMA/EvDo (automatisch)"</item>
+    <item msgid="8595462903294812666">"GSM/WCDMA (automatisch)"</item>
+    <item msgid="5189164180446264504">"Nur WCDMA"</item>
+    <item msgid="5714714953966979187">"Nur GSM"</item>
+    <item msgid="4775796025725908913">"GSM/WCDMA bevorzugt"</item>
   </string-array>
   <string-array name="preferred_network_mode_values">
-    <item>"7"</item>
-    <item>"6"</item>
-    <item>"5"</item>
-    <item>"4"</item>
-    <item>"3"</item>
-    <item>"2"</item>
-    <item>"1"</item>
-    <item>"0"</item>
+    <item msgid="7164534877603905916">"7"</item>
+    <item msgid="2520921432080278213">"6"</item>
+    <item msgid="4978887990900575049">"5"</item>
+    <item msgid="6891436459357445885">"4"</item>
+    <item msgid="339825043192186272">"3"</item>
+    <item msgid="3062641619893382241">"2"</item>
+    <item msgid="2494009747968041784">"1"</item>
+    <item msgid="2568449734331711605">"0"</item>
   </string-array>
-    <string name="roaming">"Daten-Roaming"</string>
-    <string name="roaming_enable">"Bei Roaming mit Datendienst verbinden"</string>
-    <string name="roaming_disable">"Bei Roaming mit Datendienst verbinden"</string>
-    <string name="roaming_reenable_message">"Die Datenverbindung wurde unterbrochen, da Sie Ihr Mobilfunknetz verlassen haben und Daten-Roaming nicht aktiviert ist."</string>
-    <string name="roaming_warning">"Daten-Roaming zulassen? Es können beträchtliche Roaming-Gebühren anfallen!"</string>
-    <string name="gsm_umts_options">"GSM-/UMTS-Optionen"</string>
-    <string name="cdma_options">"CDMA-Optionen"</string>
-    <string name="cdma_cell_broadcast_sms">"Cell Broadcast SMS"</string>
-    <string name="cell_broadcast_sms">"Cell Broadcast SMS"</string>
-    <string name="enable_disable_cell_bc_sms">"Cell Broadcast SMS"</string>
-    <string name="cell_bc_sms_enable">"Cell Broadcast SMS aktiviert"</string>
-    <string name="cell_bc_sms_disable">"Cell Broadcast SMS deaktiviert"</string>
-    <string name="cb_sms_settings">"Einstellungen für Cell Broadcast SMS"</string>
-    <string name="enable_disable_emergency_broadcast">"Notfall-Broadcast"</string>
-    <string name="emergency_broadcast_enable">"Notfall-Broadcast aktiviert"</string>
-    <string name="emergency_broadcast_disable">"Notfall-Broadcast deaktiviert"</string>
-    <string name="enable_disable_administrative">"Verwaltung"</string>
-    <string name="administrative_enable">"Verwaltung aktiviert"</string>
-    <string name="administrative_disable">"Verwaltung deaktiviert"</string>
-    <string name="enable_disable_maintenance">"Wartung"</string>
-    <string name="maintenance_enable">"Wartung aktiviert"</string>
-    <string name="maintenance_disable">"Wartung deaktiviert"</string>
-    <string name="general_news_settings">"Allgemeine Nachrichten"</string>
-    <string name="bf_news_settings">"Geschäfts- und Finanznachrichten"</string>
-    <string name="sports_news_settings">"Sportnachrichten"</string>
-    <string name="entertainment_news_settings">"Entertainment-Nachrichten"</string>
-    <string name="enable_disable_local">"Lokal"</string>
-    <string name="local_enable">"Lokalnachrichten aktiviert"</string>
-    <string name="local_disable">"Lokalnachrichten deaktiviert"</string>
-    <string name="enable_disable_regional">"Regional"</string>
-    <string name="regional_enable">"Regionalnachrichten aktiviert"</string>
-    <string name="regional_disable">"Regionalnachrichten deaktiviert"</string>
-    <string name="enable_disable_national">"National"</string>
-    <string name="national_enable">"Nationale Nachrichten aktiviert"</string>
-    <string name="national_disable">"Nationale Nachrichten deaktiviert"</string>
-    <string name="enable_disable_international">"International"</string>
-    <string name="international_enable">"Internationale Nachrichten aktiviert"</string>
-    <string name="international_disable">"Internationale Nachrichten deaktiviert"</string>
-    <string name="list_language_title">"Sprache"</string>
-    <string name="list_language_summary">"Sprache für Nachrichten auswählen"</string>
+    <string name="roaming" msgid="8871412572928323707">"Daten-Roaming"</string>
+    <string name="roaming_enable" msgid="7331106985174381987">"Bei Roaming mit Datendienst verbinden"</string>
+    <string name="roaming_disable" msgid="1843417228755568110">"Bei Roaming mit Datendienst verbinden"</string>
+    <string name="roaming_reenable_message" msgid="6973894869473170666">"Die Datenverbindung wurde unterbrochen, da Sie Ihr Mobilfunknetz verlassen haben und Daten-Roaming nicht aktiviert ist."</string>
+    <string name="roaming_warning" msgid="7820963598559553967">"Daten-Roaming zulassen? Es können beträchtliche Roaming-Gebühren anfallen!"</string>
+    <string name="gsm_umts_options" msgid="6538311689850981686">"GSM-/UMTS-Optionen"</string>
+    <string name="cdma_options" msgid="4016822858172249884">"CDMA-Optionen"</string>
+    <string name="cdma_cell_broadcast_sms" msgid="7898475142527341808">"Cell Broadcast SMS"</string>
+    <string name="cell_broadcast_sms" msgid="5584192824053625842">"Cell Broadcast SMS"</string>
+    <string name="enable_disable_cell_bc_sms" msgid="4851147873691392255">"Cell Broadcast SMS"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_enable" msgid="6441688565738921084">"Cell Broadcast SMS aktiviert"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_disable" msgid="3398365088309408749">"Cell Broadcast SMS deaktiviert"</string>
+    <string name="cb_sms_settings" msgid="651715019785107312">"Einstellungen für Cell Broadcast SMS"</string>
+    <string name="enable_disable_emergency_broadcast" msgid="2157014609041245335">"Notfall-Broadcast"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_enable" msgid="2645980025414010211">"Notfall-Broadcast aktiviert"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_disable" msgid="3665199821267569426">"Notfall-Broadcast deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_administrative" msgid="6501582322182059412">"Verwaltung"</string>
+    <string name="administrative_enable" msgid="1750086122962032235">"Verwaltung aktiviert"</string>
+    <string name="administrative_disable" msgid="8433273857248698539">"Verwaltung deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_maintenance" msgid="1819693083025106678">"Wartung"</string>
+    <string name="maintenance_enable" msgid="8566636458770971189">"Wartung aktiviert"</string>
+    <string name="maintenance_disable" msgid="7340189100885066077">"Wartung deaktiviert"</string>
+    <string name="general_news_settings" msgid="4968779723948432978">"Allgemeine Nachrichten"</string>
+    <string name="bf_news_settings" msgid="3935593091894685267">"Geschäfts- und Finanznachrichten"</string>
+    <string name="sports_news_settings" msgid="7649399631270052835">"Sportnachrichten"</string>
+    <string name="entertainment_news_settings" msgid="5051153952959405035">"Entertainment-Nachrichten"</string>
+    <string name="enable_disable_local" msgid="7890281063123416120">"Lokal"</string>
+    <string name="local_enable" msgid="6370463247609136359">"Lokalnachrichten aktiviert"</string>
+    <string name="local_disable" msgid="4405691986943795798">"Lokalnachrichten deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_regional" msgid="4905652414535565872">"Regional"</string>
+    <string name="regional_enable" msgid="4434680415437834759">"Regionalnachrichten aktiviert"</string>
+    <string name="regional_disable" msgid="5359325527213850077">"Regionalnachrichten deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_national" msgid="236278090206880734">"National"</string>
+    <string name="national_enable" msgid="1172443648912246952">"Nationale Nachrichten aktiviert"</string>
+    <string name="national_disable" msgid="326018148178601166">"Nationale Nachrichten deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_international" msgid="7535348799604565592">"International"</string>
+    <string name="international_enable" msgid="5855356769925044927">"Internationale Nachrichten aktiviert"</string>
+    <string name="international_disable" msgid="2850648591041088931">"Internationale Nachrichten deaktiviert"</string>
+    <string name="list_language_title" msgid="2841683501919760043">"Sprache"</string>
+    <string name="list_language_summary" msgid="8109546531071241601">"Sprache für Nachrichten auswählen"</string>
   <string-array name="list_language_entries">
-    <item>"Englisch"</item>
-    <item>"Französisch"</item>
-    <item>"Spanisch"</item>
-    <item>"Japanisch"</item>
-    <item>"Koreanisch"</item>
-    <item>"Chinesisch"</item>
-    <item>"Hebräisch"</item>
+    <item msgid="6137851079727305485">"Englisch"</item>
+    <item msgid="1151988412809572526">"Französisch"</item>
+    <item msgid="577840534704312665">"Spanisch"</item>
+    <item msgid="8385712091143148180">"Japanisch"</item>
+    <item msgid="1858401628368130638">"Koreanisch"</item>
+    <item msgid="1933212028684529632">"Chinesisch"</item>
+    <item msgid="1908428006803639064">"Hebräisch"</item>
   </string-array>
   <string-array name="list_language_values">
-    <item>"1"</item>
-    <item>"2"</item>
-    <item>"3"</item>
-    <item>"4"</item>
-    <item>"5"</item>
-    <item>"6"</item>
-    <item>"7"</item>
+    <item msgid="1804908636436467150">"1"</item>
+    <item msgid="289708030346890334">"2"</item>
+    <item msgid="1121469729692402684">"3"</item>
+    <item msgid="2614093115912897722">"4"</item>
+    <item msgid="2411164639857960614">"5"</item>
+    <item msgid="5884448729274543324">"6"</item>
+    <item msgid="5511864807618312598">"7"</item>
   </string-array>
-    <string name="list_language_dtitle">"Sprachen"</string>
-    <string name="enable_disable_local_weather">"Lokalwetter"</string>
-    <string name="local_weather_enable">"Lokalwetter aktiviert"</string>
-    <string name="local_weather_disable">"Lokalwetter deaktiviert"</string>
-    <string name="enable_disable_atr">"Verkehrsberichte"</string>
-    <string name="atr_enable">"Verkehrsberichte aktiviert"</string>
-    <string name="atr_disable">"Verkehrsberichte deaktiviert"</string>
-    <string name="enable_disable_lafs">"Flugpläne lokaler Flughäfen"</string>
-    <string name="lafs_enable">"Flugpläne lokaler Flughäfen aktiviert"</string>
-    <string name="lafs_disable">"Flugpläne lokaler Flughäfen deaktiviert"</string>
-    <string name="enable_disable_restaurants">"Restaurants"</string>
-    <string name="restaurants_enable">"Restaurants aktiviert"</string>
-    <string name="restaurants_disable">"Restaurants deaktiviert"</string>
-    <string name="enable_disable_lodgings">"Unterkünfte"</string>
-    <string name="lodgings_enable">"Unterkünfte aktiviert"</string>
-    <string name="lodgings_disable">"Unterkünfte deaktiviert"</string>
-    <string name="enable_disable_retail_directory">"Handelsverzeichnis"</string>
-    <string name="retail_directory_enable">"Handelsverzeichnis aktiviert"</string>
-    <string name="retail_directory_disable">"Handelsverzeichnis deaktiviert"</string>
-    <string name="enable_disable_advertisements">"Anzeigen"</string>
-    <string name="advertisements_enable">"Anzeigen aktiviert"</string>
-    <string name="advertisements_disable">"Anzeigen deaktiviert"</string>
-    <string name="enable_disable_stock_quotes">"Börsennotierungen"</string>
-    <string name="stock_quotes_enable">"Börsennotierungen aktiviert"</string>
-    <string name="stock_quotes_disable">"Börsennotierungen deaktiviert"</string>
-    <string name="enable_disable_eo">"Jobmöglichkeiten"</string>
-    <string name="eo_enable">"Jobmöglichkeiten aktiviert"</string>
-    <string name="eo_disable">"Jobmöglichkeiten deaktiviert"</string>
-    <string name="enable_disable_mhh">"Medizin, Gesundheit und Krankenhäuser"</string>
-    <string name="mhh_enable">"Medizin, Gesundheit und Krankenhäuser aktiviert"</string>
-    <string name="mhh_disable">"Medizin, Gesundheit und Krankenhäuser deaktiviert"</string>
-    <string name="enable_disable_technology_news">"Technologienachrichten"</string>
-    <string name="technology_news_enable">"Technologienachrichten aktiviert"</string>
-    <string name="technology_news_disable">"Technologienachrichten deaktiviert"</string>
-    <string name="enable_disable_multi_category">"Mehrere Kategorien"</string>
-    <string name="multi_category_enable">"Mehrere Kategorien aktiviert"</string>
-    <string name="multi_category_disable">"Mehrere Kategorien deaktiviert"</string>
-    <string name="gsm_umts_network_preferences_title">"GSM-/UMTS-Netzwerkeinstellungen"</string>
-    <string name="gsm_umts_network_preferneces_summary">"Noch nicht implementiert"</string>
-    <string name="gsm_umts_network_preferences_dialogtitle">"GSM-/UMTS-Netzwerkeinstellungen"</string>
+    <string name="list_language_dtitle" msgid="5442908726538951934">"Sprachen"</string>
+    <string name="enable_disable_local_weather" msgid="986967454867219114">"Lokalwetter"</string>
+    <string name="local_weather_enable" msgid="6199315114382448922">"Lokalwetter aktiviert"</string>
+    <string name="local_weather_disable" msgid="2510158089142626480">"Lokalwetter deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_atr" msgid="8339572391278872343">"Verkehrsberichte"</string>
+    <string name="atr_enable" msgid="5541757457789181799">"Verkehrsberichte aktiviert"</string>
+    <string name="atr_disable" msgid="7085558154727596455">"Verkehrsberichte deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_lafs" msgid="668189073721277199">"Flugpläne lokaler Flughäfen"</string>
+    <string name="lafs_enable" msgid="2791978667205137052">"Flugpläne lokaler Flughäfen aktiviert"</string>
+    <string name="lafs_disable" msgid="2391212397725495350">"Flugpläne lokaler Flughäfen deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_restaurants" msgid="6240381945336814024">"Restaurants"</string>
+    <string name="restaurants_enable" msgid="5137657479469118847">"Restaurants aktiviert"</string>
+    <string name="restaurants_disable" msgid="3678480270938424092">"Restaurants deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_lodgings" msgid="1822029172658551202">"Unterkünfte"</string>
+    <string name="lodgings_enable" msgid="3230042508992850322">"Unterkünfte aktiviert"</string>
+    <string name="lodgings_disable" msgid="3387879742320682391">"Unterkünfte deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_retail_directory" msgid="1357809784475660303">"Handelsverzeichnis"</string>
+    <string name="retail_directory_enable" msgid="3280626290436111496">"Handelsverzeichnis aktiviert"</string>
+    <string name="retail_directory_disable" msgid="6479739816662879027">"Handelsverzeichnis deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_advertisements" msgid="5999495926176182128">"Anzeigen"</string>
+    <string name="advertisements_enable" msgid="2050305021264683786">"Anzeigen aktiviert"</string>
+    <string name="advertisements_disable" msgid="8350985908788707935">"Anzeigen deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_stock_quotes" msgid="6397810445293533603">"Börsennotierungen"</string>
+    <string name="stock_quotes_enable" msgid="4384802470887170543">"Börsennotierungen aktiviert"</string>
+    <string name="stock_quotes_disable" msgid="4781450084565594998">"Börsennotierungen deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_eo" msgid="4863043263443942494">"Jobmöglichkeiten"</string>
+    <string name="eo_enable" msgid="8623559062015685813">"Jobmöglichkeiten aktiviert"</string>
+    <string name="eo_disable" msgid="3863812478090907609">"Jobmöglichkeiten deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_mhh" msgid="5698783743098373681">"Medizin, Gesundheit und Krankenhäuser"</string>
+    <string name="mhh_enable" msgid="3949276822735205799">"Medizin, Gesundheit und Krankenhäuser aktiviert"</string>
+    <string name="mhh_disable" msgid="4834280270664925123">"Medizin, Gesundheit und Krankenhäuser deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_technology_news" msgid="3517184627114999149">"Technologienachrichten"</string>
+    <string name="technology_news_enable" msgid="7995209394210455181">"Technologienachrichten aktiviert"</string>
+    <string name="technology_news_disable" msgid="5483490380561851946">"Technologienachrichten deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_multi_category" msgid="626771003122899280">"Mehrere Kategorien"</string>
+    <string name="multi_category_enable" msgid="1179299804641721768">"Mehrere Kategorien aktiviert"</string>
+    <string name="multi_category_disable" msgid="880104702904139505">"Mehrere Kategorien deaktiviert"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_title" msgid="4834419333547382436">"GSM-/UMTS-Netzwerkeinstellungen"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferneces_summary" msgid="1905018644156819521">"Noch nicht implementiert"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_dialogtitle" msgid="6356332580813229898">"GSM-/UMTS-Netzwerkeinstellungen"</string>
   <string-array name="gsm_umts_network_preferences_choices">
-    <item>"GSM/WCDMA (automatischer Modus)"</item>
-    <item>"Nur WCDMA"</item>
-    <item>"Nur GSM"</item>
-    <item>"GSM/WCDA (WCDMA bevorzugt)"</item>
+    <item msgid="4327916632016252900">"3G bevorzugt"</item>
+    <item msgid="7890032659744442614">"Nur 2G"</item>
+    <item msgid="7306003477602941058">"Nur 3G"</item>
   </string-array>
   <string-array name="gsm_umts_network_preferences_values">
-    <item>"0"</item>
-    <item>"1"</item>
-    <item>"2"</item>
-    <item>"3"</item>
+    <item msgid="117293148930527265">"0"</item>
+    <item msgid="2264578612775462302">"1"</item>
+    <item msgid="1268081943590316978">"2"</item>
   </string-array>
-    <string name="cdma_system_select_title">"Systemauswahl"</string>
-    <string name="cdma_system_select_summary">"CDMA-Roamingmodus ändern"</string>
-    <string name="cdma_system_select_dialogtitle">"Systemauswahl"</string>
+    <string name="prefer_2g" msgid="8442550937280449639">"Nur 2G-Netzwerke"</string>
+    <string name="prefer_2g_summary" msgid="1976491403210690759">"Energiesparend"</string>
+    <string name="cdma_system_select_title" msgid="5757657769327732833">"Systemauswahl"</string>
+    <string name="cdma_system_select_summary" msgid="2528661990595284707">"CDMA-Roamingmodus ändern"</string>
+    <string name="cdma_system_select_dialogtitle" msgid="6083355415165359075">"Systemauswahl"</string>
   <string-array name="cdma_system_select_choices">
-    <item>"Nur Startseite"</item>
-    <item>"Automatisch"</item>
+    <item msgid="176474317493999285">"Nur Startseite"</item>
+    <item msgid="1205664026446156265">"Automatisch"</item>
   </string-array>
   <string-array name="cdma_system_select_values">
-    <item>"0"</item>
-    <item>"2"</item>
+    <item msgid="4354305960068894315">"0"</item>
+    <item msgid="3046877284450231151">"2"</item>
   </string-array>
-    <string name="cdma_roaming_mode_title">"CDMA-Roamingmodus"</string>
-    <string name="cdma_roaming_mode_summary">"CDMA-Roamingmodus ändern"</string>
-    <string name="cdma_roaming_mode_dialogtitle">"CDMA-Roamingmodus"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_title" msgid="6366737033053855198">"CDMA-Roamingmodus"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_summary" msgid="8604713111805562261">"CDMA-Roamingmodus ändern"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_dialogtitle" msgid="1802896889172094947">"CDMA-Roamingmodus"</string>
   <string-array name="cdma_roaming_mode_choices">
-    <item>"Nur private Netzwerke"</item>
-    <item>"Zugehörige Netzwerke"</item>
-    <item>"Beliebiges Netzwerk"</item>
+    <item msgid="6024072766548865002">"Nur private Netzwerke"</item>
+    <item msgid="8174642753290624634">"Zugehörige Netzwerke"</item>
+    <item msgid="2241951431403168661">"Beliebiges Netzwerk"</item>
   </string-array>
   <string-array name="cdma_roaming_mode_values">
-    <item>"0"</item>
-    <item>"1"</item>
-    <item>"2"</item>
+    <item msgid="2549203161367380954">"0"</item>
+    <item msgid="6007798728227141997">"1"</item>
+    <item msgid="4039511109802141047">"2"</item>
   </string-array>
-    <string name="cdma_network_preferences_title">"CDMA-Netzwerkeinstellungen"</string>
-    <string name="cdma_network_preferneces_summary">"Noch nicht implementiert"</string>
-    <string name="cdma_network_preferences_dialogtitle">"CDMA-Netzwerkeinstellungen"</string>
+    <string name="cdma_network_preferences_title" msgid="41193174429510391">"CDMA-Netzwerkeinstellungen"</string>
+    <string name="cdma_network_preferneces_summary" msgid="3524451924935793338">"Noch nicht implementiert"</string>
+    <string name="cdma_network_preferences_dialogtitle" msgid="4548860809290455653">"CDMA-Netzwerkeinstellungen"</string>
   <string-array name="cdma_network_preferences_choices">
-    <item>"CDMA/EvDo"</item>
-    <item>"Nur CDMA"</item>
-    <item>"Nur EvDo"</item>
+    <item msgid="7278992425338592489">"CDMA/EvDo (automatisch)"</item>
+    <item msgid="3155327921861137068">"CDMA ohne EvDo"</item>
+    <item msgid="2683555124647197574">"Nur EvDo"</item>
   </string-array>
   <string-array name="cdma_network_preferences_values">
-    <item>"0"</item>
-    <item>"1"</item>
-    <item>"2"</item>
+    <item msgid="1821235500822403409">"4"</item>
+    <item msgid="6355374585098185445">"5"</item>
+    <item msgid="213552629330086398">"6"</item>
   </string-array>
-    <string name="subscription_title">"CDMA-Abonnement TEST"</string>
-    <string name="subscription_summary">"Zwischen RUIM/SIM und NV ändern"</string>
-    <string name="subscription_dialogtitle">"Abo"</string>
+    <string name="subscription_title" msgid="5813493350326486">"CDMA-Abonnement TEST"</string>
+    <string name="subscription_summary" msgid="8435941016743418124">"Zwischen RUIM/SIM und NV ändern"</string>
+    <string name="subscription_dialogtitle" msgid="531571450448009255">"Abo"</string>
   <string-array name="subscription_choices">
-    <item>"RUIM/SIM"</item>
-    <item>"NV"</item>
+    <item msgid="6540107472553796600">"RUIM/SIM"</item>
+    <item msgid="1433427108940308332">"NV"</item>
   </string-array>
   <string-array name="subscription_values">
-    <item>"0"</item>
-    <item>"1"</item>
+    <item msgid="4377788417250295786">"0"</item>
+    <item msgid="1193066664940329729">"1"</item>
   </string-array>
-    <string name="fdn">"Anrufbegrenzung"</string>
-    <string name="manage_fdn_list">"Liste der begrenzten Rufnummern"</string>
-    <string name="fdn_activation">"Aktivierung der Anrufbegrenzung"</string>
-    <string name="fdn_enabled">"Anrufbegrenzung ist aktiviert"</string>
-    <string name="fdn_disabled">"Anrufbegrenzung ist deaktiviert"</string>
-    <string name="enable_fdn">"Begrenzung aktivieren"</string>
-    <string name="disable_fdn">"Anrufbegrenzung deaktivieren"</string>
-    <string name="change_pin2">"PIN2 ändern"</string>
-    <string name="enable_fdn_ok">"Anrufbegrenzung deaktivieren"</string>
-    <string name="disable_fdn_ok">"Begrenzung aktivieren"</string>
-    <string name="sum_fdn">"Begrenzte Rufnummern verwalten"</string>
-    <string name="sum_fdn_change_pin">"PIN für Zugang zu eingeschränkten Nummern ändern"</string>
-    <string name="sum_fdn_manage_list">"Telefonnummernliste verwalten"</string>
-    <string name="voice_privacy">"Datenschutz von Sprachnotizen"</string>
-    <string name="voice_privacy_summary">"Erweiterten Datenschutzmodus aktivieren"</string>
-    <string name="tty_mode_title">"TTY-Modus"</string>
-    <string name="tty_mode_summary">"TTY-Modus aktivieren"</string>
-    <string name="tty_mode_option_title">"TTY-Modus"</string>
-    <string name="tty_mode_option_summary">"TTY-Modus einstellen"</string>
-    <string name="menu_add">"Kontakt hinzufügen"</string>
-    <string name="menu_edit">"Kontakt bearbeiten"</string>
-    <string name="menu_delete">"Kontakt löschen"</string>
-    <string name="get_pin2">"PIN2 eingeben"</string>
-    <string name="name">"Name"</string>
-    <string name="number">"Nummer"</string>
-    <string name="save">"Speichern"</string>
-    <string name="add_fdn_contact">"Kontakt mit Anrufbegrenzung hinzufügen"</string>
-    <string name="adding_fdn_contact">"Kontakt mit Anrufbegrenzung wird hinzugefügt..."</string>
-    <string name="fdn_contact_added">"Kontakt mit Anrufbegrenzung hinzugefügt."</string>
-    <string name="edit_fdn_contact">"Kontakt mit Anrufbegrenzung bearbeiten"</string>
-    <string name="updating_fdn_contact">"Kontakt mit Anrufbegrenzung wird aktualisiert..."</string>
-    <string name="fdn_contact_updated">"Kontakt mit Anrufbegrenzung aktualisiert."</string>
-    <string name="delete_fdn_contact">"Kontakt mit Anrufbegrenzung löschen"</string>
-    <string name="deleting_fdn_contact">"Kontakt mit Anrufbegrenzung wird gelöscht..."</string>
-    <string name="fdn_contact_deleted">"Kontakt mit Anrufbegrenzung gelöscht"</string>
-    <string name="pin2_invalid">"PIN2 ungültig!"</string>
-    <string name="fdn_invalid_number">"Nummer darf maximal 20 Zeichen lang sein."</string>
-    <string name="simContacts_emptyLoading">"SIM-Karte wird ausgelesen..."</string>
-    <string name="simContacts_empty">"Keine Kontakte auf Ihrer SIM-Karte"</string>
-    <string name="simContacts_title">"Kontakte für Import auswählen"</string>
-    <string name="enable_pin">"PIN-Abfrage für SIM-Karte aktivieren/deaktivieren"</string>
-    <string name="change_pin">"PIN der SIM-Karte ändern"</string>
-    <string name="enter_pin_text">"PIN der SIM-Karte:"</string>
-    <string name="oldPinLabel">"Alte PIN"</string>
-    <string name="newPinLabel">"Neue PIN"</string>
-    <string name="confirmPinLabel">"Neue PIN bestätigen"</string>
-    <string name="badPin">"Die von Ihnen eingegebene alte PIN ist nicht korrekt. Versuchen Sie es erneut."</string>
-    <string name="mismatchPin">"Die von Ihnen eingegebenen PIN-Codes stimmen nicht überein. Versuchen Sie es erneut."</string>
-    <string name="invalidPin">"Geben Sie eine 4- bis 8-stellige PIN ein."</string>
-    <string name="disable_sim_pin">"PIN-Abfrage für SIM-Karte deaktivieren"</string>
-    <string name="enable_sim_pin">"PIN-Abfrage für SIM-Karte aktivieren"</string>
-    <string name="enable_in_progress">"Bitte warten..."</string>
-    <string name="enable_pin_ok">"PIN für SIM-Karte aktiviert"</string>
-    <string name="disable_pin_ok">"PIN-Abfrage für SIM-Karte deaktiviert"</string>
-    <string name="pin_failed">"Die von Ihnen eingegebene PIN war nicht korrekt."</string>
-    <string name="pin_changed">"Änderung der PIN für SIM-Karte erfolgreich"</string>
-    <string name="puk_requested">"Passwort falsch, SIM-Karte gesperrt! Eingabe des PUK2 erforderlich."</string>
-    <string name="enter_pin2_text">"PIN2"</string>
-    <string name="oldPin2Label">"Alte PIN2"</string>
-    <string name="newPin2Label">"Neue PIN2"</string>
-    <string name="confirmPin2Label">"Neue PIN2 bestätigen"</string>
-    <string name="badPuk2">"Der von Ihnen eingegebene PUK2 ist nicht korrekt. Versuchen Sie es erneut."</string>
-    <string name="badPin2">"Die von Ihnen eingegebene alte PIN2 ist nicht korrekt. Versuchen Sie es erneut."</string>
-    <string name="mismatchPin2">"Die von Ihnen eingegebenen PIN2-Codes stimmen nicht überein. Versuchen Sie es erneut."</string>
-    <string name="invalidPin2">"Geben Sie eine 4- bis 8-stellige PIN2 ein."</string>
-    <string name="invalidPuk2">"Geben Sie einen 8-stelligen PUK2 ein."</string>
-    <string name="pin2_changed">"PIN2 erfolgreich geändert"</string>
-    <string name="label_puk2_code">"PUK2 eingeben"</string>
-    <string name="fdn_enable_puk2_requested">"Passwort falsch. Ändern Sie die PIN2 und versuchen Sie es erneut!"</string>
-    <string name="puk2_requested">"Passwort falsch, SIM-Karte gesperrt! Eingabe des PUK2 erforderlich."</string>
-    <string name="doneButton">"Fertig"</string>
-    <string name="caller_manage_header">"Telefonkonferenz <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
-    <string name="caller_manage_manage_done_text">"Zurück zu Anruf"</string>
-    <string name="sim_missing_continueView_text">"Ohne SIM-Karte fortfahren"</string>
-    <string name="sim_missing_msg_text">"Keine SIM-Karte gefunden. Legen Sie eine SIM-Karte in das Telefon ein."</string>
-    <string name="sim_unlock_dismiss_text">"Verwerfen"</string>
-    <string name="sim_unlock_unlock_text">"Entsperren"</string>
-    <string name="sim_unlock_status_text">"PIN wird authentifiziert..."</string>
-    <string name="voicemail_settings_number_label">"Mailboxnummer"</string>
-    <string name="card_title_dialing">"Rufaufbau"</string>
-    <string name="card_title_in_progress">"Aktueller Anruf"</string>
-    <string name="card_title_conf_call">"Telefonkonferenz"</string>
-    <string name="card_title_incoming_call">"Eingehender Anruf"</string>
-    <string name="card_title_cdma_call_waiting">"CDMA-Anruf wartet"</string>
-    <string name="card_title_call_ended">"Anruf beendet"</string>
-    <string name="card_title_on_hold">"Gehaltener Anruf"</string>
-    <string name="card_title_hanging_up">"Auflegen"</string>
-    <string name="card_title_in_call">"Anruf"</string>
-    <string name="notification_missedCallTitle">"Entgangener Anruf"</string>
-    <string name="notification_missedCallsTitle">"Entgangene Anrufe"</string>
-    <string name="notification_missedCallsMsg">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> entgangene Anrufe"</string>
-    <string name="notification_missedCallTicker">"Entgangener Anruf von <xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>"</string>
-    <string name="notification_ongoing_call_format">"Aktueller Anruf (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
-    <string name="notification_on_hold">"Gehaltener Anruf"</string>
-    <string name="notification_voicemail_title">"Neue Nachricht"</string>
-    <string name="notification_voicemail_title_count">"Neue Nachricht (<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>)"</string>
-    <string name="notification_voicemail_text_format">"<xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g> wählen"</string>
-    <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"Mailboxnummer unbekannt"</string>
-    <string name="incall_error_power_off">"Deaktivieren Sie zunächst den Flugmodus, um einen Anruf zu tätigen."</string>
-    <string name="incall_error_emergency_only">"Nicht in Netzwerk registriert."</string>
-    <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"Anruf nicht verbunden; keine gültige Nummer."</string>
-    <string name="incall_error_call_failed">"Anruf nicht verbunden."</string>
-    <string name="incall_status_dialed_mmi">"MMI-Sequenz wird gestartet..."</string>
-    <string name="incall_status_dialed_fc">"Funktionscodesequenz wird gestartet..."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_unknown">"Nicht unterstützter Dienst."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_switch">"Wechsel zwischen Anrufen nicht möglich."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_separate">"Anruf kann nicht getrennt werden."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_transfer">"Anruf kann nicht übertragen werden."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_conference">"Keine Telefonkonferenz möglich."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_reject">"Anruf kann nicht abgelehnt werden."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_hangup">"Anrufe können nicht freigegeben werden."</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_title">"Notruf"</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message">"Mobilfunkverbindung wird aktiviert..."</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry">"Gebiet ohne Netzabdeckung, erneuter Versuch..."</string>
-    <string name="dial_emergency_error">"Anruf nicht verbunden; <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> ist keine Notrufnummer!"</string>
-    <string name="dial_emergency_empty_error">"Anruf nicht verbunden. Wählen Sie eine Notrufnummer!"</string>
-    <string name="dialerKeyboardHintText">"Zum Wählen Tastatur verwenden"</string>
-    <string name="dtmfDialpadHintText">"Tonwahltasten"</string>
-    <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Wähltasten"</string>
-    <string name="touchLockText">"Zum Entsperren"\n"zwei Mal tippen"</string>
-    <string name="onscreenAnswerText">"Zum Antworten"\n"zwei Mal tippen"</string>
-    <string name="importSimEntry">"Importieren"</string>
-    <string name="importAllSimEntries">"Alle importieren"</string>
-    <string name="importingSimContacts">"SIM-Kontakte werden importiert"</string>
-    <string name="importToFDNfromContacts">"Aus Kontakten importieren"</string>
+    <string name="fdn" msgid="7878832555095183202">"Anrufbegrenzung"</string>
+    <string name="manage_fdn_list" msgid="8777755791892122369">"Liste der begrenzten Rufnummern"</string>
+    <string name="fdn_activation" msgid="2156479741307463576">"Aktivierung der Anrufbegrenzung"</string>
+    <string name="fdn_enabled" msgid="5238109009915521240">"Anrufbegrenzung ist aktiviert"</string>
+    <string name="fdn_disabled" msgid="4700049736675368279">"Anrufbegrenzung ist deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_fdn" msgid="3740191529180493851">"Begrenzung aktivieren"</string>
+    <string name="disable_fdn" msgid="7944020890722540616">"Anrufbegrenzung deaktivieren"</string>
+    <string name="change_pin2" msgid="2153563695382176676">"PIN2 ändern"</string>
+    <string name="enable_fdn_ok" msgid="7215588870329688132">"Anrufbegrenzung deaktivieren"</string>
+    <string name="disable_fdn_ok" msgid="5727046928930740173">"Begrenzung aktivieren"</string>
+    <string name="sum_fdn" msgid="1959399454900272878">"Begrenzte Rufnummern verwalten"</string>
+    <string name="sum_fdn_change_pin" msgid="6666549734792827932">"PIN für Zugang zu eingeschränkten Nummern ändern"</string>
+    <string name="sum_fdn_manage_list" msgid="8431088265332628316">"Telefonnummernliste verwalten"</string>
+    <string name="voice_privacy" msgid="7803023024169078619">"Datenschutz von Sprachnotizen"</string>
+    <string name="voice_privacy_summary" msgid="3159383389833516214">"Erweiterten Datenschutzmodus aktivieren"</string>
+    <string name="tty_mode_title" msgid="3171521903490559138">"TTY-Modus"</string>
+    <string name="tty_mode_summary" msgid="5057244302665817977">"TTY-Modus aktivieren"</string>
+    <string name="tty_mode_option_title" msgid="9033098925144434669">"TTY-Modus"</string>
+    <string name="tty_mode_option_summary" msgid="1073835131534808732">"TTY-Modus einstellen"</string>
+    <string name="menu_add" msgid="1882023737425114762">"Kontakt hinzufügen"</string>
+    <string name="menu_edit" msgid="7143003705504672374">"Kontakt bearbeiten"</string>
+    <string name="menu_delete" msgid="3977150783449642851">"Kontakt löschen"</string>
+    <string name="get_pin2" msgid="1198225482542827652">"PIN2 eingeben"</string>
+    <string name="name" msgid="7329028332786872378">"Name"</string>
+    <string name="number" msgid="7905950798349903858">"Nummer"</string>
+    <string name="save" msgid="4094274636321939086">"Speichern"</string>
+    <string name="add_fdn_contact" msgid="5412242719704146070">"Kontakt mit Anrufbegrenzung hinzufügen"</string>
+    <string name="adding_fdn_contact" msgid="1008984230265031168">"Kontakt mit Anrufbegrenzung wird hinzugefügt..."</string>
+    <string name="fdn_contact_added" msgid="3283284983265410270">"Kontakt mit Anrufbegrenzung hinzugefügt."</string>
+    <string name="edit_fdn_contact" msgid="3440054765948798731">"Kontakt mit Anrufbegrenzung bearbeiten"</string>
+    <string name="updating_fdn_contact" msgid="5918299270800552372">"Kontakt mit Anrufbegrenzung wird aktualisiert..."</string>
+    <string name="fdn_contact_updated" msgid="510187720367785051">"Kontakt mit Anrufbegrenzung aktualisiert."</string>
+    <string name="delete_fdn_contact" msgid="2237838617123538040">"Kontakt mit Anrufbegrenzung löschen"</string>
+    <string name="deleting_fdn_contact" msgid="6162824054507660151">"Kontakt mit Anrufbegrenzung wird gelöscht..."</string>
+    <string name="fdn_contact_deleted" msgid="5596742031140651283">"Kontakt mit Anrufbegrenzung gelöscht"</string>
+    <string name="pin2_invalid" msgid="6408721267712649637">"PIN2 ungültig!"</string>
+    <string name="fdn_invalid_number" msgid="1484959418054136856">"Nummer darf maximal 20 Zeichen lang sein."</string>
+    <string name="simContacts_emptyLoading" msgid="2203331234764498011">"SIM-Karte wird ausgelesen..."</string>
+    <string name="simContacts_empty" msgid="5270660846489561932">"Keine Kontakte auf Ihrer SIM-Karte"</string>
+    <string name="simContacts_title" msgid="1861472842524839921">"Kontakte für Import auswählen"</string>
+    <string name="enable_pin" msgid="5422767284133234860">"PIN-Abfrage für SIM-Karte aktivieren/deaktivieren"</string>
+    <string name="change_pin" msgid="9174186126330785343">"PIN der SIM-Karte ändern"</string>
+    <string name="enter_pin_text" msgid="8532615714751931951">"PIN der SIM-Karte:"</string>
+    <string name="oldPinLabel" msgid="5287773661246368314">"Alte PIN"</string>
+    <string name="newPinLabel" msgid="207488227285336897">"Neue PIN"</string>
+    <string name="confirmPinLabel" msgid="257597715098070206">"Neue PIN bestätigen"</string>
+    <string name="badPin" msgid="4154316827946559447">"Die von Ihnen eingegebene alte PIN ist nicht korrekt. Versuchen Sie es erneut."</string>
+    <string name="mismatchPin" msgid="5974597541268042785">"Die von Ihnen eingegebenen PIN-Codes stimmen nicht überein. Versuchen Sie es erneut."</string>
+    <string name="invalidPin" msgid="5981171102258684792">"Geben Sie eine 4- bis 8-stellige PIN ein."</string>
+    <string name="disable_sim_pin" msgid="3992926931620188855">"PIN-Abfrage für SIM-Karte deaktivieren"</string>
+    <string name="enable_sim_pin" msgid="5803702443844458831">"PIN-Abfrage für SIM-Karte aktivieren"</string>
+    <string name="enable_in_progress" msgid="3695303775100109650">"Bitte warten..."</string>
+    <string name="enable_pin_ok" msgid="8077439615296694284">"PIN für SIM-Karte aktiviert"</string>
+    <string name="disable_pin_ok" msgid="8552428316206928913">"PIN-Abfrage für SIM-Karte deaktiviert"</string>
+    <string name="pin_failed" msgid="6597695909685242127">"Die von Ihnen eingegebene PIN war nicht korrekt."</string>
+    <string name="pin_changed" msgid="9000716792724195093">"Änderung der PIN für SIM-Karte erfolgreich"</string>
+    <string name="puk_requested" msgid="3898394204193202803">"Passwort falsch, SIM-Karte gesperrt! Eingabe des PUK2 erforderlich."</string>
+    <string name="enter_pin2_text" msgid="8339444124477720345">"PIN2"</string>
+    <string name="oldPin2Label" msgid="8559146795026261502">"Alte PIN2"</string>
+    <string name="newPin2Label" msgid="4573956902204349054">"Neue PIN2"</string>
+    <string name="confirmPin2Label" msgid="8100319484454787708">"Neue PIN2 bestätigen"</string>
+    <string name="badPuk2" msgid="4072035207011308856">"Der von Ihnen eingegebene PUK2 ist nicht korrekt. Versuchen Sie es erneut."</string>
+    <string name="badPin2" msgid="515218795152422178">"Die von Ihnen eingegebene alte PIN2 ist nicht korrekt. Versuchen Sie es erneut."</string>
+    <string name="mismatchPin2" msgid="4177060915600342718">"Die von Ihnen eingegebenen PIN2-Codes stimmen nicht überein. Versuchen Sie es erneut."</string>
+    <string name="invalidPin2" msgid="8237110107480395938">"Geben Sie eine 4- bis 8-stellige PIN2 ein."</string>
+    <string name="invalidPuk2" msgid="1290977391033057871">"Geben Sie einen 8-stelligen PUK2 ein."</string>
+    <string name="pin2_changed" msgid="2670422162555916562">"PIN2 erfolgreich geändert"</string>
+    <string name="label_puk2_code" msgid="302845876240219560">"PUK2 eingeben"</string>
+    <string name="fdn_enable_puk2_requested" msgid="2608836967081385948">"Passwort falsch. Ändern Sie die PIN2 und versuchen Sie es erneut!"</string>
+    <string name="puk2_requested" msgid="5863580927788820813">"Passwort falsch, SIM-Karte gesperrt! Eingabe des PUK2 erforderlich."</string>
+    <string name="doneButton" msgid="2859593360997984240">"Fertig"</string>
+    <string name="caller_manage_header" msgid="3231519674734638786">"Telefonkonferenz <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="caller_manage_manage_done_text" msgid="8093934725536733856">"Zurück zu Anruf"</string>
+    <string name="sim_missing_continueView_text" msgid="4199689081742026077">"Ohne SIM-Karte fortfahren"</string>
+    <string name="sim_missing_msg_text" msgid="6803619600564142188">"Keine SIM-Karte gefunden. Legen Sie eine SIM-Karte in das Telefon ein."</string>
+    <string name="sim_unlock_dismiss_text" msgid="8292343981739813597">"Verwerfen"</string>
+    <string name="sim_unlock_unlock_text" msgid="6328406783399256930">"Entsperren"</string>
+    <string name="sim_unlock_status_text" msgid="1919609683384607179">"PIN wird authentifiziert..."</string>
+    <string name="voicemail_settings_number_label" msgid="8524164258691887790">"Mailboxnummer"</string>
+    <string name="card_title_dialing" msgid="5769417478498348054">"Rufaufbau"</string>
+    <string name="card_title_in_progress" msgid="8603765629781648862">"Aktueller Anruf"</string>
+    <string name="card_title_conf_call" msgid="1162980346189744501">"Telefonkonferenz"</string>
+    <string name="card_title_incoming_call" msgid="7364539451234646909">"Eingehender Anruf"</string>
+    <string name="card_title_cdma_call_waiting" msgid="4532445524811272644">"CDMA-Anruf wartet"</string>
+    <string name="card_title_call_ended" msgid="5544730338889702298">"Anruf beendet"</string>
+    <string name="card_title_on_hold" msgid="821463117892339942">"Gehaltener Anruf"</string>
+    <string name="card_title_hanging_up" msgid="3999101620995182450">"Auflegen"</string>
+    <string name="card_title_in_call" msgid="6346543933068225205">"Anruf"</string>
+    <string name="notification_missedCallTitle" msgid="7554385905572364535">"Entgangener Anruf"</string>
+    <string name="notification_missedCallsTitle" msgid="1361677948941502522">"Entgangene Anrufe"</string>
+    <string name="notification_missedCallsMsg" msgid="4575787816055205600">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> entgangene Anrufe"</string>
+    <string name="notification_missedCallTicker" msgid="504686252427747209">"Entgangener Anruf von <xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="notification_ongoing_call_format" msgid="227216462548540316">"Aktueller Anruf (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
+    <string name="notification_on_hold" msgid="3480694969511790465">"Gehaltener Anruf"</string>
+    <string name="notification_voicemail_title" msgid="8933468752045550523">"Neue Nachricht"</string>
+    <string name="notification_voicemail_title_count" msgid="4366360747660929916">"Neue Nachricht (<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>)"</string>
+    <string name="notification_voicemail_text_format" msgid="4447323569453981685">"<xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g> wählen"</string>
+    <string name="notification_voicemail_no_vm_number" msgid="760963466895609716">"Mailboxnummer unbekannt"</string>
+    <string name="incall_error_power_off" msgid="6550191216405193368">"Deaktivieren Sie zunächst den Flugmodus, um einen Anruf zu tätigen."</string>
+    <string name="incall_error_emergency_only" msgid="4678640422710818317">"Nicht in Netzwerk registriert."</string>
+    <string name="incall_error_no_phone_number_supplied" msgid="4197432103471807739">"Anruf nicht verbunden; keine gültige Nummer."</string>
+    <string name="incall_error_call_failed" msgid="4313552620858880999">"Anruf nicht verbunden."</string>
+    <string name="incall_status_dialed_mmi" msgid="3672498861336189563">"MMI-Sequenz wird gestartet..."</string>
+    <string name="incall_status_dialed_fc" msgid="1632879988662225263">"Funktionscodesequenz wird gestartet..."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_unknown" msgid="2991054870745666038">"Nicht unterstützter Dienst."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_switch" msgid="3503552565745872241">"Wechsel zwischen Anrufen nicht möglich."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_separate" msgid="914362338192301746">"Anruf kann nicht getrennt werden."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_transfer" msgid="2509871374644921632">"Anruf kann nicht übertragen werden."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_conference" msgid="2505727299596357312">"Keine Telefonkonferenz möglich."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_reject" msgid="7055164130563826216">"Anruf kann nicht abgelehnt werden."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_hangup" msgid="7417583238334762737">"Anrufe können nicht freigegeben werden."</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_title" msgid="4627849966634578257">"Notruf"</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message" msgid="207613549344420291">"Mobilfunkverbindung wird aktiviert..."</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry" msgid="3724423402363063736">"Gebiet ohne Netzabdeckung, erneuter Versuch..."</string>
+    <string name="dial_emergency_error" msgid="8362624131726575194">"Anruf nicht verbunden; <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> ist keine Notrufnummer!"</string>
+    <string name="dial_emergency_empty_error" msgid="5048645338094088229">"Anruf nicht verbunden. Wählen Sie eine Notrufnummer!"</string>
+    <string name="dialerKeyboardHintText" msgid="9192914825413747792">"Zum Wählen Tastatur verwenden"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHintText" msgid="2153335217920679451">"Tonwahltasten"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHandleLabel" msgid="6077872154488117962">"Wähltasten"</string>
+    <string name="touchLockText" msgid="8742463586429019112">"Zum Entsperren"\n"zwei Mal tippen"</string>
+    <string name="onscreenAnswerText" msgid="7643040500342720792">"Zum Antworten"\n"zwei Mal tippen"</string>
+    <string name="importSimEntry" msgid="6614358325359736031">"Importieren"</string>
+    <string name="importAllSimEntries" msgid="1503181169636198673">"Alle importieren"</string>
+    <string name="importingSimContacts" msgid="7374056215462575769">"SIM-Kontakte werden importiert"</string>
+    <string name="importToFDNfromContacts" msgid="2130620207013368580">"Aus Kontakten importieren"</string>
   <string-array name="tty_mode_entries">
-    <item>"TTY aus"</item>
-    <item>"TTY HCO"</item>
-    <item>"TTY VCO"</item>
-    <item>"TTY (vollständig)"</item>
+    <item msgid="512950011423868021">"TTY aus"</item>
+    <item msgid="4781215771530681384">"TTY HCO"</item>
+    <item msgid="5659212685488676933">"TTY VCO"</item>
+    <item msgid="1113703196326500239">"TTY (vollständig)"</item>
   </string-array>
-    <string name="eri_text_label">"ERI-Text"</string>
-    <string name="dtmf_tones_title">"DTMF-Töne"</string>
-    <string name="dtmf_tones_summary">"Länge der DTMF-Töne einstellen"</string>
+    <string name="eri_text_label" msgid="4326942349915331461">"ERI-Text"</string>
+    <string name="dtmf_tones_title" msgid="3866923093113274152">"DTMF-Töne"</string>
+    <string name="dtmf_tones_summary" msgid="3351820372864020331">"Länge der DTMF-Töne einstellen"</string>
   <string-array name="dtmf_tone_entries">
-    <item>"Normal"</item>
-    <item>"Lang"</item>
+    <item msgid="899650777817315681">"Normal"</item>
+    <item msgid="2883365539347850535">"Lang"</item>
   </string-array>
-    <string name="network_message">"Netzwerknachricht"</string>
+    <string name="network_message" msgid="5673682885938122239">"Netzwerknachricht"</string>
 </resources>
index 4956ecc..09a8acb 100644 (file)
 -->
 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-    <string name="contactsIconLabel">"Επαφές"</string>
-    <string name="contactsFavoritesLabel">"Αγαπημένα"</string>
-    <string name="dialerIconLabel">"Πρόγραμμα κλήσης"</string>
-    <string name="emergencyDialerIconLabel">"Πρόγραμμα κλήσης επείγουσας ανάγκης"</string>
-    <string name="phoneIconLabel">"Τηλέφωνο"</string>
-    <string name="recentCallsIconLabel">"Αρχείο καταγραφής κλήσεων"</string>
-    <string name="fdnListLabel">"Λίστα FDN"</string>
-    <string name="unknown">"Άγνωστος"</string>
-    <string name="private_num">"Απόκρυψη"</string>
-    <string name="payphone">"Καρτοτηλέφωνο"</string>
-    <string name="onHold">"Σε αναμονή"</string>
-    <string name="ongoing">"Τρέχουσα κλήση"</string>
-    <string name="callFailed_userBusy">"Η γραμμή είναι απασχολημένη"</string>
-    <string name="callFailed_congestion">"Το δίκτυο είναι απασχολημένο"</string>
-    <string name="callFailed_noSignal">"Δεν υπάρχει σήμα"</string>
-    <string name="callFailed_limitExceeded">"Υπέρβαση ορίου ACM"</string>
-    <string name="callFailed_powerOff">"Ο πομπός είναι απενεργοποιημένος"</string>
-    <string name="callFailed_simError">"Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή σφάλμα κάρτας SIM"</string>
-    <string name="callFailed_outOfService">"Εκτός περιοχής κάλυψης"</string>
-    <string name="callFailed_fdn_only">"Οι εξερχόμενες κλήσεις περιορίζονται από το FDN."</string>
-    <string name="callFailed_cb_enabled">"Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξερχόμενες κλήσεις όσο η φραγή κλήσεων είναι ενεργοποιημένη."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted">"Όλες οι κλήσεις περιορίζονται από τον έλεγχο πρόσβασης."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"Οι κλήσεις επείγουσας ανάγκης περιορίζονται από τον έλεγχο πρόσβασης."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"Οι κανονικές κλήσεις περιορίζονται από τον έλεγχο πρόσβασης."</string>
+    <string name="contactsIconLabel" msgid="9129800048701196916">"Επαφές"</string>
+    <string name="contactsFavoritesLabel" msgid="5360050972935451505">"Αγαπ."</string>
+    <string name="dialerIconLabel" msgid="1761864493312440268">"Πρόγρ.κλήσ."</string>
+    <string name="emergencyDialerIconLabel" msgid="7812140032168171053">"Πρόγραμμα κλήσης έκτακτης ανάγκης"</string>
+    <string name="phoneIconLabel" msgid="2331230813161304895">"Τηλέφωνο"</string>
+    <string name="recentCallsIconLabel" msgid="8717350893637245164">"Αρχ.καταγρ.κλ."</string>
+    <string name="fdnListLabel" msgid="8630418672279521003">"Λίστα FDN"</string>
+    <string name="unknown" msgid="6878797917991465859">"Άγνωστος"</string>
+    <string name="private_num" msgid="6713286113000232309">"Απόκρυψη"</string>
+    <string name="payphone" msgid="1931775086311769314">"Καρτοτηλέφωνο"</string>
+    <string name="onHold" msgid="9035493194749959955">"Σε αναμονή"</string>
+    <string name="ongoing" msgid="8300874342848721367">"Τρέχουσα κλήση"</string>
+    <string name="callFailed_userBusy" msgid="8851106999809294904">"Η γραμμή είναι απασχολημένη"</string>
+    <string name="callFailed_congestion" msgid="8737761615702718375">"Το δίκτυο είναι απασχολημένο"</string>
+    <string name="callFailed_noSignal" msgid="1889803273616031933">"Δεν υπάρχει σήμα"</string>
+    <string name="callFailed_limitExceeded" msgid="4958065157970101491">"Υπέρβαση ορίου ACM"</string>
+    <string name="callFailed_powerOff" msgid="2766035859391549713">"Ο πομπός είναι απενεργοποιημένος"</string>
+    <string name="callFailed_simError" msgid="5652345589458834655">"Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή σφάλμα κάρτας SIM"</string>
+    <string name="callFailed_outOfService" msgid="4825791466557236225">"Εκτός περιοχής κάλυψης"</string>
+    <string name="callFailed_fdn_only" msgid="2850204579765430641">"Οι εξερχόμενες κλήσεις περιορίζονται από το FDN."</string>
+    <string name="callFailed_cb_enabled" msgid="3057131228725500761">"Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξερχόμενες κλήσεις όσο η φραγή κλήσεων είναι ενεργοποιημένη."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted" msgid="2180223622768522345">"Όλες οι κλήσεις περιορίζονται από τον έλεγχο πρόσβασης."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency" msgid="4353654268813314466">"Οι κλήσεις επείγουσας ανάγκης περιορίζονται από τον έλεγχο πρόσβασης."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_normal" msgid="2680774510252408620">"Οι κανονικές κλήσεις περιορίζονται από τον έλεγχο πρόσβασης."</string>
     <!-- no translation found for callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle (775483211928061084) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for callFailed_cdma_drop (6030084920001082496) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for callFailed_cdma_notEmergency (2347377816822720761) -->
     <skip />
-    <string name="confCall">"Κλήση συνδιάσκεψης"</string>
-    <string name="mmiStarted">"Έναρξη κώδικα MMI"</string>
-    <string name="ussdRunning">"Ο κώδικας USSD εκτελείται..."</string>
-    <string name="mmiCancelled">"Ο κώδικας MMI ακυρώθηκε"</string>
-    <string name="cancel">"Ακύρωση"</string>
+    <string name="confCall" msgid="1904840547188336828">"Κλήση συνδιάσκεψης"</string>
+    <string name="mmiStarted" msgid="6347869857061147003">"Έναρξη κώδικα MMI"</string>
+    <string name="ussdRunning" msgid="485588686340541690">"Ο κώδικας USSD εκτελείται..."</string>
+    <string name="mmiCancelled" msgid="2771923949751842276">"Ο κώδικας MMI ακυρώθηκε"</string>
+    <string name="cancel" msgid="5044513931633602634">"Ακύρωση"</string>
     <!-- no translation found for ecbm_mode_text (6485648046794782672) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for ecbm_exit_text (622759135506401127) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for ecbm_instruction_text (5039940054364946169) -->
     <skip />
-    <string name="menu_speaker">"Ηχείο"</string>
-    <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
-    <string name="menu_mute">"Σίγαση"</string>
-    <string name="menu_hold">"Αναμονή"</string>
-    <string name="menu_endCall">"Τερματισμός κλήσης"</string>
-    <string name="menu_swapCalls">"Ανταλλαγή κλήσεων"</string>
-    <string name="menu_mergeCalls">"Συγχώνευση κλήσεων"</string>
-    <string name="menu_addCall">"Προσθήκη κλήσης"</string>
-    <string name="menu_manageConference">"Διαχείριση κλήσης συνδιάσκεψης"</string>
-    <string name="menu_showDialpad">"Εμφάνιση πληκτρολογίου κλήσης"</string>
-    <string name="menu_hideDialpad">"Απόκρυψη πληκτρολογίου κλήσης"</string>
-    <string name="menu_answerAndHold">"Τρέχουσα κλήση σε αναμονή "\n"&amp; απάντηση"</string>
-    <string name="menu_answerAndEnd">"Τερματισμός τρέχουσας κλήσης"\n"&amp; απάντηση"</string>
-    <string name="ok">"OK"</string>
-    <string name="menuButtonHint">"Πατήστε το Μενού για να δείτε τις επιλογές κλήσης."</string>
-    <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Πατήστε το Μενού για να δείτε τις επιλογές κλήσης  •  Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πραγματοποιήσετε κλήση"</string>
+    <string name="menu_speaker" msgid="6069700688651964705">"Ηχείο"</string>
+    <string name="menu_bluetooth" msgid="8842523654717305695">"Bluetooth"</string>
+    <string name="menu_mute" msgid="4399723633363773145">"Σίγαση"</string>
+    <string name="menu_hold" msgid="6970441130344786273">"Αναμονή"</string>
+    <string name="menu_endCall" msgid="2142958047156634241">"Τερματ. κλήσ."</string>
+    <string name="menu_swapCalls" msgid="1548647524816600795">"Ανταλλαγή κλήσεων"</string>
+    <string name="menu_mergeCalls" msgid="6414754941392181303">"Συγχών. κλήσ."</string>
+    <string name="menu_addCall" msgid="7829255032442131930">"Προσθ. κλήσ."</string>
+    <string name="menu_manageConference" msgid="3770984362002266733">"Διαχείριση κλήσης συνδιάσκεψης"</string>
+    <string name="menu_showDialpad" msgid="5198200217528406980">"Εμφάνιση πληκτρολογίου κλήσης"</string>
+    <string name="menu_hideDialpad" msgid="2733813546746296771">"Απόκρυψη πληκτρολογίου κλήσης"</string>
+    <string name="menu_answerAndHold" msgid="8830891495953688905">"Τρέχουσα κλήση σε αναμονή "\n"&amp; απάντηση"</string>
+    <string name="menu_answerAndEnd" msgid="2071708281281611854">"Τερματισμός τρέχουσας κλήσης"\n"&amp; απάντηση"</string>
+    <string name="ok" msgid="3811371167865772377">"OK"</string>
+    <string name="menuButtonHint" msgid="4853215496220101699">"Πατήστε το Μενού για να δείτε τις επιλογές κλήσης."</string>
+    <string name="menuButtonKeyboardDialHint" msgid="2869270434715312458">"Πατήστε το Μενού για να δείτε τις επιλογές κλήσης  •  Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πραγματοποιήσετε κλήση"</string>
     <!-- no translation found for menu_answer (116686205042231098) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for menu_ignore (2112030835852537344) -->
     <skip />
-    <string name="wait_prompt_str">"Αποστολή των παρακάτω τόνων;"\n</string>
-    <string name="send_button">"Αποστολή"</string>
-    <string name="wild_prompt_str">"Αντικατάσταση του χαρακτήρα μπαλαντέρ με"</string>
-    <string name="no_vm_number">"Λείπει ο αριθμός αυτόματου τηλεφωνητή"</string>
-    <string name="no_vm_number_msg">"Δεν έχει αποθηκευτεί αριθμός για τον αυτόματο τηλεφωνητή στην κάρτα SIM."</string>
-    <string name="add_vm_number_str">"Προσθήκη αριθμού"</string>
-    <string name="dialer_emptyListWorking">"Φόρτωση..."</string>
-    <string name="enterPin">"Πληκτρολογήστε τον κώδικα PIN για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM."</string>
-    <string name="pinUnlocked">"Η κάρτα SIM ξεκλειδώθηκε"</string>
-    <string name="enterNewPin">"Νέος κώδικας αριθμού PIN της κάρτας SIM"</string>
-    <string name="verifyNewPin">"Για επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε ξανά τον νέο αριθμό PIN της κάρτας SIM"</string>
-    <string name="verifyFailed">"Οι αριθμοί PIN της κάρτας SIM που πληκτρολογήσατε δεν ταιριάζουν. Δοκιμάστε ξανά."</string>
-    <string name="enterPuk">"Πληκτρολογήστε τον κώδικα PUK για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM"</string>
-    <string name="badPuk">"Λανθασμένος κώδικας PUK!"</string>
-    <string name="buttonTxtContinue">"Συνέχεια"</string>
-    <string name="puk_unlocked">"Καταργήθηκε ο αποκλεισμός της κάρτας SIM. Το τηλέφωνό σας ξεκλειδώνεται..."</string>
-    <string name="label_ndp">"Αριθμός PIN ξεκλειδώματος δικτύου κάρτας SIM"</string>
-    <string name="sim_ndp_unlock_text">"Ξεκλείδωμα"</string>
-    <string name="sim_ndp_dismiss_text">"Παράβλεψη"</string>
-    <string name="requesting_unlock">"Αίτηση ξεκλειδώματος δικτύου..."</string>
-    <string name="unlock_failed">"Ανεπιτυχές αίτημα ξεκλειδώματος δικτύου."</string>
-    <string name="unlock_success">"Το ξεκλείδωμα δικτύου ήταν επιτυχές."</string>
-    <string name="imei">"Αριθμός ΙΜΕΙ"</string>
+    <string name="wait_prompt_str" msgid="7601815427707856238">"Αποστολή των παρακάτω τόνων;"\n</string>
+    <string name="send_button" msgid="4106860097497818751">"Αποστολή"</string>
+    <string name="wild_prompt_str" msgid="1585989144582892543">"Αντικατάσταση του χαρακτήρα μπαλαντέρ με"</string>
+    <string name="no_vm_number" msgid="4164780423805688336">"Λείπει ο αριθμός αυτόματου τηλεφωνητή"</string>
+    <string name="no_vm_number_msg" msgid="1300729501030053828">"Δεν έχει αποθηκευτεί αριθμός για τον αυτόματο τηλεφωνητή στην κάρτα SIM."</string>
+    <string name="add_vm_number_str" msgid="4676479471644687453">"Προσθήκη αριθμού"</string>
+    <string name="dialer_emptyListWorking" msgid="6022498519770859790">"Φόρτωση..."</string>
+    <string name="enterPin" msgid="4753300834213388397">"Πληκτρολογήστε τον κώδικα PIN για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM."</string>
+    <string name="pinUnlocked" msgid="3260617001055506794">"Η κάρτα SIM ξεκλειδώθηκε"</string>
+    <string name="enterNewPin" msgid="5311243769004752401">"Νέος κώδικας αριθμού PIN της κάρτας SIM"</string>
+    <string name="verifyNewPin" msgid="2593629913010458867">"Για επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε ξανά τον νέο αριθμό PIN της κάρτας SIM"</string>
+    <string name="verifyFailed" msgid="3875778795754857903">"Οι αριθμοί PIN της κάρτας SIM που πληκτρολογήσατε δεν ταιριάζουν. Δοκιμάστε ξανά."</string>
+    <string name="enterPuk" msgid="6144749655582862324">"Πληκτρολογήστε τον κώδικα PUK για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM"</string>
+    <string name="badPuk" msgid="3213017898690275965">"Λανθασμένος κώδικας PUK!"</string>
+    <string name="buttonTxtContinue" msgid="863271214384739936">"Συνέχεια"</string>
+    <string name="puk_unlocked" msgid="2284912838477558454">"Καταργήθηκε ο αποκλεισμός της κάρτας SIM. Το τηλέφωνό σας ξεκλειδώνεται..."</string>
+    <string name="label_ndp" msgid="780479633159517250">"Αριθμός PIN ξεκλειδώματος δικτύου κάρτας SIM"</string>
+    <string name="sim_ndp_unlock_text" msgid="683628237760543009">"Ξεκλείδωμα"</string>
+    <string name="sim_ndp_dismiss_text" msgid="1604823375752456947">"Παράβλεψη"</string>
+    <string name="requesting_unlock" msgid="6412629401033249351">"Αίτηση ξεκλειδώματος δικτύου..."</string>
+    <string name="unlock_failed" msgid="6490531697031504225">"Ανεπιτυχές αίτημα ξεκλειδώματος δικτύου."</string>
+    <string name="unlock_success" msgid="6770085622238180152">"Το ξεκλείδωμα δικτύου ήταν επιτυχές."</string>
+    <string name="imei" msgid="8552502717594321281">"Αριθμός ΙΜΕΙ"</string>
     <!-- no translation found for labelGSMMore (5930842194056092106) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for labelCDMAMore (1630676740428229339) -->
     <skip />
-    <string name="apn_settings">"Ονόματα σημείου πρόσβασης"</string>
-    <string name="settings_label">"Ρυθμίσεις δικτύου"</string>
-    <string name="voicemail">"Αυτόματος τηλεφωνητής"</string>
-    <string name="voicemail_abbreviated">"ΑΤ:"</string>
-    <string name="networks">"Εταιρείες δικτύου"</string>
-    <string name="call_settings">"Ρυθμίσεις κλήσης"</string>
+    <string name="apn_settings" msgid="9043423184895642077">"Ονόματα σημείου πρόσβασης"</string>
+    <string name="settings_label" msgid="3876743539816984008">"Ρυθμίσεις δικτύου"</string>
+    <string name="voicemail" msgid="8693759337917898954">"Αυτόματος τηλεφωνητής"</string>
+    <string name="voicemail_abbreviated" msgid="2215592488517217448">"ΑΤ:"</string>
+    <string name="networks" msgid="8873030692174541976">"Εταιρείες δικτύου"</string>
+    <string name="call_settings" msgid="6112441768261754562">"Ρυθμίσεις κλήσης"</string>
     <!-- no translation found for additional_gsm_call_settings (6472260354879794056) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for sum_gsm_call_settings (4076647190996778012) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for sum_cdma_call_settings (284753265979035549) -->
     <skip />
-    <string name="labelNwService">"Ρυθμίσεις υπηρεσίας δικτύου"</string>
-    <string name="labelCallerId">"Αναγνώριση κλήσης"</string>
-    <string name="sum_hide_caller_id">"Απόκρυψη αριθμού στις εξερχόμενες κλήσεις"</string>
-    <string name="sum_show_caller_id">"Αριθμός που προβάλλεται στις εξερχόμενες κλήσεις"</string>
-    <string name="sum_default_caller_id">"Χρήση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων της εταιρείας για την προβολή του αριθμού μου στις εξερχόμενες κλήσεις"</string>
-    <string name="labelCW">"Αναμονή κλήσης"</string>
-    <string name="sum_cw_enabled">"Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, να ειδοποιούμαι για τις εισερχόμενες κλήσεις"</string>
-    <string name="sum_cw_disabled">"Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, να ειδοποιούμαι για τις εισερχόμενες κλήσεις"</string>
-    <string name="call_forwarding_settings">"Ρυθμίσεις προώθησης κλήσης"</string>
-    <string name="labelCF">"Προώθηση κλήσης"</string>
-    <string name="labelCFU">"Προώθηση πάντα"</string>
-    <string name="messageCFU">"Να γίνεται πάντα χρήση αυτού του αριθμού"</string>
-    <string name="sum_cfu_enabled_indicator">"Προώθηση όλων των κλήσεων"</string>
-    <string name="sum_cfu_enabled">"Προώθηση όλων των κλήσεων προς \\\\{0\\\\}"</string>
-    <string name="sum_cfu_disabled">"Απενεργοποιημένη"</string>
-    <string name="labelCFB">"Προώθηση όταν είμαι απασχολημένος/η"</string>
-    <string name="messageCFB">"Αριθμός όταν είμαι απασχολημένος/ή"</string>
-    <string name="sum_cfb_enabled">"Προώθηση προς \\\\{0\\\\}"</string>
-    <string name="sum_cfb_disabled">"Απενεργοποιημένη"</string>
-    <string name="labelCFNRy">"Προώθηση όταν δεν απαντάω"</string>
-    <string name="messageCFNRy">"Αριθμός όταν δεν απαντάω"</string>
-    <string name="sum_cfnry_enabled">"Προώθηση προς \\\\{0\\\\}"</string>
-    <string name="sum_cfnry_disabled">"Απενεργοποιημένη"</string>
-    <string name="labelCFNRc">"Προώθηση όταν δεν είμαι διαθέσιμος/η"</string>
-    <string name="messageCFNRc">"Αριθμός όταν δεν είμαι διαθέσιμος/η"</string>
-    <string name="sum_cfnrc_enabled">"Προώθηση προς \\\\{0\\\\}"</string>
-    <string name="sum_cfnrc_disabled">"Απενεργοποιημένη"</string>
-    <string name="updating_title">"Ρυθμίσεις κλήσης"</string>
-    <string name="error_updating_title">"Σφάλμα ρυθμίσεων κλήσης"</string>
-    <string name="reading_settings">"Ανάγνωση ρυθμίσεων…"</string>
-    <string name="updating_settings">"Ενημέρωση ρυθμίσεων..."</string>
+    <string name="labelNwService" msgid="4699970172021870983">"Ρυθμίσεις υπηρεσίας δικτύου"</string>
+    <string name="labelCallerId" msgid="3888899447379069198">"Αναγνώριση κλήσης"</string>
+    <string name="sum_hide_caller_id" msgid="1071407020290873782">"Απόκρυψη αριθμού στις εξερχόμενες κλήσεις"</string>
+    <string name="sum_show_caller_id" msgid="6768534125447290401">"Αριθμός που προβάλλεται στις εξερχόμενες κλήσεις"</string>
+    <string name="sum_default_caller_id" msgid="1954518825510901365">"Χρήση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων της εταιρείας για την προβολή του αριθμού μου στις εξερχόμενες κλήσεις"</string>
+    <string name="labelCW" msgid="6120513814915920200">"Αναμ. κλήσ."</string>
+    <string name="sum_cw_enabled" msgid="8083061901633671397">"Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, να ειδοποιούμαι για τις εισερχόμενες κλήσεις"</string>
+    <string name="sum_cw_disabled" msgid="3648693907300104575">"Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, να ειδοποιούμαι για τις εισερχόμενες κλήσεις"</string>
+    <string name="call_forwarding_settings" msgid="3378927671091537173">"Ρυθμίσεις προώθησης κλήσης"</string>
+    <string name="labelCF" msgid="2574386948026924737">"Προώθηση κλήσης"</string>
+    <string name="labelCFU" msgid="8147177368148660600">"Προώθηση πάντα"</string>
+    <string name="messageCFU" msgid="3560082430662923687">"Να γίνεται πάντα χρήση αυτού του αριθμού"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled_indicator" msgid="4014187342724130197">"Προώθηση όλων των κλήσεων"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled" msgid="956178654350554451">"Προώθηση όλων των κλήσεων προς \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfu_disabled" msgid="3698472522160364904">"Απενεργοποιημένη"</string>
+    <string name="labelCFB" msgid="218938523102207587">"Προώθηση όταν είμαι απασχολημένος/η"</string>
+    <string name="messageCFB" msgid="3711089705936187129">"Αριθμός όταν είμαι απασχολημένος/ή"</string>
+    <string name="sum_cfb_enabled" msgid="2501948432392255856">"Προώθηση προς \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfb_disabled" msgid="227440009979537651">"Απενεργοποιημένη"</string>
+    <string name="labelCFNRy" msgid="3646316323834351390">"Προώθηση όταν δεν απαντάω"</string>
+    <string name="messageCFNRy" msgid="672317899884380374">"Αριθμός όταν δεν απαντάω"</string>
+    <string name="sum_cfnry_enabled" msgid="3473526018876802076">"Προώθηση προς \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnry_disabled" msgid="8422350929957344729">"Απενεργοποιημένη"</string>
+    <string name="labelCFNRc" msgid="47183615370850000">"Προώθηση όταν δεν είμαι διαθέσιμος/η"</string>
+    <string name="messageCFNRc" msgid="6380695421020295119">"Αριθμός όταν δεν είμαι διαθέσιμος/η"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_enabled" msgid="3528648673654636587">"Προώθηση προς \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_disabled" msgid="7222141261321276464">"Απενεργοποιημένη"</string>
+    <string name="updating_title" msgid="6146755386174019046">"Ρυθμίσεις κλήσης"</string>
+    <string name="error_updating_title" msgid="7970259216988931777">"Σφάλμα ρυθμίσεων κλήσης"</string>
+    <string name="reading_settings" msgid="1920291699287055284">"Ανάγνωση ρυθμίσεων…"</string>
+    <string name="updating_settings" msgid="8171225533884883252">"Ενημέρωση ρυθμίσεων..."</string>
     <!-- no translation found for response_error (6674110501330139405) -->
     <skip />
-    <string name="exception_error">"Σφάλμα δικτύου ή κάρτας SIM."</string>
-    <string name="radio_off_error">"Πριν προβάλετε αυτές τις ρυθμίσεις, ενεργοποιήστε τον πομπό."</string>
-    <string name="close_dialog">"OK"</string>
-    <string name="enable">"Ενεργοποίηση"</string>
-    <string name="disable">"Απενεργοποίηση"</string>
-    <string name="change_num">"Ενημέρωση"</string>
+    <string name="exception_error" msgid="7027667130619518211">"Σφάλμα δικτύου ή κάρτας SIM."</string>
+    <string name="radio_off_error" msgid="6717116288405111269">"Πριν προβάλετε αυτές τις ρυθμίσεις, ενεργοποιήστε τον πομπό."</string>
+    <string name="close_dialog" msgid="2365884406356986917">"OK"</string>
+    <string name="enable" msgid="1059008390636773574">"Ενεργοποίηση"</string>
+    <string name="disable" msgid="7274240979164762320">"Απενεργοποίηση"</string>
+    <string name="change_num" msgid="239476305819844391">"Ενημέρωση"</string>
   <string-array name="clir_display_values">
-    <item>"Προεπιλογή δικτύου"</item>
-    <item>"Απόκρυψη αριθμού"</item>
-    <item>"Εμφάνιση αριθμού"</item>
+    <item msgid="5560134294467334594">"Προεπιλογή δικτύου"</item>
+    <item msgid="7876195870037833661">"Απόκρυψη αριθμού"</item>
+    <item msgid="1108394741608734023">"Εμφάνιση αριθμού"</item>
   </string-array>
-    <string name="vm_save_number">"Αποθήκευση αριθμού αυτόματου τηλεφωνητή"</string>
-    <string name="vm_changed">"Ο αριθμός αυτόματου τηλεφωνητή άλλαξε."</string>
-    <string name="vm_change_failed">"Η αλλαγή ονόματος του αυτόματου τηλεφωνητή απέτυχε."</string>
-    <string name="no_change">"Δεν έγιναν αλλαγές."</string>
-    <string name="sum_voicemail">"Ορισμός αριθμού αυτόματου τηλεφωνητή"</string>
-    <string name="mobile_networks">"Ρυθμίσεις δικτύου κινητής τηλεφωνίας"</string>
-    <string name="label_available">"Διαθέσιμα δίκτυα"</string>
-    <string name="load_networks_progress">"Αναζήτηση..."</string>
-    <string name="empty_networks_list">"Δεν βρέθηκαν δίκτυα."</string>
-    <string name="search_networks">"Αναζήτηση δικτύων"</string>
-    <string name="network_query_error">"Προέκυψε σφάλμα κατά την αναζήτηση δικτύων."</string>
-    <string name="register_on_network">"Εγγραφή στο δίκτυο <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g>…"</string>
-    <string name="not_allowed">"Η κάρτα SIM δεν επιτρέπει τη σύνδεση με αυτό το δίκτυο."</string>
-    <string name="registration_done">"Έγινε εγγραφή στο δίκτυο."</string>
-    <string name="sum_carrier_select">"Επιλέξτε εταιρεία δικτύου"</string>
-    <string name="sum_search_networks">"Αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων"</string>
-    <string name="select_automatically">"Αυτόματη επιλογή"</string>
-    <string name="sum_select_automatically">"Αυτόματη επιλογή προτιμώμενου δικτύου"</string>
+    <string name="vm_save_number" msgid="4579969432544566719">"Αποθήκευση αριθμού αυτόματου τηλεφωνητή"</string>
+    <string name="vm_changed" msgid="380744030726254139">"Ο αριθμός αυτόματου τηλεφωνητή άλλαξε."</string>
+    <string name="vm_change_failed" msgid="8484504256705014152">"Η αλλαγή ονόματος του αυτόματου τηλεφωνητή απέτυχε."</string>
+    <string name="no_change" msgid="3186040086622435212">"Δεν έγιναν αλλαγές."</string>
+    <string name="sum_voicemail" msgid="2528087245989303328">"Ορισμός αριθμού αυτόματου τηλεφωνητή"</string>
+    <string name="mobile_networks" msgid="5540397602919106177">"Ρυθμίσεις δικτύου κινητής τηλεφωνίας"</string>
+    <string name="label_available" msgid="1181658289009300430">"Διαθέσιμα δίκτυα"</string>
+    <string name="load_networks_progress" msgid="5230707536168902952">"Αναζήτηση..."</string>
+    <string name="empty_networks_list" msgid="4249426905018815316">"Δεν βρέθηκαν δίκτυα."</string>
+    <string name="search_networks" msgid="1601136049300882441">"Αναζήτηση δικτύων"</string>
+    <string name="network_query_error" msgid="6828516148953325006">"Προέκυψε σφάλμα κατά την αναζήτηση δικτύων."</string>
+    <string name="register_on_network" msgid="9055203954040805084">"Εγγραφή στο δίκτυο <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g>…"</string>
+    <string name="not_allowed" msgid="3540496123717833833">"Η κάρτα SIM δεν επιτρέπει τη σύνδεση με αυτό το δίκτυο."</string>
+    <string name="registration_done" msgid="495135664535876612">"Έγινε εγγραφή στο δίκτυο."</string>
+    <string name="sum_carrier_select" msgid="6526225502314751575">"Επιλέξτε εταιρεία δικτύου"</string>
+    <string name="sum_search_networks" msgid="2921092249873272715">"Αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων"</string>
+    <string name="select_automatically" msgid="8615980695510888796">"Αυτόματη επιλογή"</string>
+    <string name="sum_select_automatically" msgid="8460954604521755275">"Αυτόματη επιλογή προτιμώμενου δικτύου"</string>
     <!-- no translation found for register_automatically (6272031189219101172) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for preferred_network_mode_title (8873246565334559308) -->
     <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:5 (3062641619893382241) -->
     <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:6 (2494009747968041784) -->
     <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:7 (2568449734331711605) -->
-    <string name="roaming">"Περιαγωγή δεδομένων"</string>
-    <string name="roaming_enable">"Σύνδεση στις υπηρεσίες δεδομένων κατά την περιαγωγή"</string>
-    <string name="roaming_disable">"Σύνδεση στις υπηρεσίες δεδομένων κατά την περιαγωγή"</string>
-    <string name="roaming_reenable_message">"Χάσατε τη σύνδεση δεδομένων επειδή φύγατε από το οικείο δίκτυο έχοντας την περιαγωγή δεδομένων απενεργοποιημένη."</string>
-    <string name="roaming_warning">"Να επιτρέπεται η περιαγωγή δεδομένων; Ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με σημαντικά έξοδα περιαγωγής!"</string>
+    <string name="roaming" msgid="8871412572928323707">"Περιαγωγή δεδομένων"</string>
+    <string name="roaming_enable" msgid="7331106985174381987">"Σύνδεση στις υπηρεσίες δεδομένων κατά την περιαγωγή"</string>
+    <string name="roaming_disable" msgid="1843417228755568110">"Σύνδεση στις υπηρεσίες δεδομένων κατά την περιαγωγή"</string>
+    <string name="roaming_reenable_message" msgid="6973894869473170666">"Χάσατε τη σύνδεση δεδομένων επειδή φύγατε από το οικείο δίκτυο έχοντας την περιαγωγή δεδομένων απενεργοποιημένη."</string>
+    <string name="roaming_warning" msgid="7820963598559553967">"Να επιτρέπεται η περιαγωγή δεδομένων; Ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με σημαντικά έξοδα περιαγωγής!"</string>
     <!-- no translation found for gsm_umts_options (6538311689850981686) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for cdma_options (4016822858172249884) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_dialogtitle (6356332580813229898) -->
     <skip />
-    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:0 (935612021902787683) -->
-    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:1 (8912042051809329533) -->
-    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:2 (8776934131146642662) -->
-    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:3 (4684679567848300935) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:0 (4327916632016252900) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:1 (7890032659744442614) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:2 (7306003477602941058) -->
     <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:0 (117293148930527265) -->
     <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:1 (2264578612775462302) -->
     <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:2 (1268081943590316978) -->
-    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:3 (4469871047641902607) -->
+    <string name="prefer_2g" msgid="8442550937280449639">"Χρήση μόνο δικτύων 2G"</string>
+    <string name="prefer_2g_summary" msgid="1976491403210690759">"Εξοικονόμηση μπαταρίας"</string>
     <!-- no translation found for cdma_system_select_title (5757657769327732833) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for cdma_system_select_summary (2528661990595284707) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for cdma_network_preferences_dialogtitle (4548860809290455653) -->
     <skip />
-    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:0 (3711054371631487248) -->
-    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:1 (6143696847467859795) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:0 (7278992425338592489) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:1 (3155327921861137068) -->
     <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:2 (2683555124647197574) -->
-    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:0 (5584048199290030331) -->
-    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:1 (5741268642513143762) -->
-    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:2 (419525200910932450) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:0 (1821235500822403409) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:1 (6355374585098185445) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:2 (213552629330086398) -->
     <!-- no translation found for subscription_title (5813493350326486) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for subscription_summary (8435941016743418124) -->
     <!-- no translation found for subscription_choices:1 (1433427108940308332) -->
     <!-- no translation found for subscription_values:0 (4377788417250295786) -->
     <!-- no translation found for subscription_values:1 (1193066664940329729) -->
-    <string name="fdn">"Αριθμοί κλήσης καθορισμένων αριθμών"</string>
-    <string name="manage_fdn_list">"Λίστα FDN"</string>
-    <string name="fdn_activation">"Ενεργοποίηση FDN"</string>
-    <string name="fdn_enabled">"Οι αριθμοί κλήσης καθορισμένων αριθμών είναι ενεργοποιημένοι"</string>
-    <string name="fdn_disabled">"Οι αριθμοί κλήσης καθορισμένων αριθμών είναι απενεργοποιημένοι"</string>
-    <string name="enable_fdn">"Ενεργοποίηση FDN"</string>
-    <string name="disable_fdn">"Απενεργοποίηση του FDN"</string>
-    <string name="change_pin2">"Αλλαγή του αριθμού PIN2"</string>
-    <string name="enable_fdn_ok">"Απενεργοποίηση του FDN"</string>
-    <string name="disable_fdn_ok">"Ενεργοποίηση FDN"</string>
-    <string name="sum_fdn">"Διαχείριση αριθμών κλήσης καθορισμένων αριθμών"</string>
-    <string name="sum_fdn_change_pin">"Αλλαγή αριθμού PIN για πρόσβαση FDN"</string>
-    <string name="sum_fdn_manage_list">"Διαχείριση λίστας αριθμών τηλεφώνου"</string>
+    <string name="fdn" msgid="7878832555095183202">"Αριθμοί κλήσης καθορισμένων αριθμών"</string>
+    <string name="manage_fdn_list" msgid="8777755791892122369">"Λίστα FDN"</string>
+    <string name="fdn_activation" msgid="2156479741307463576">"Ενεργοποίηση FDN"</string>
+    <string name="fdn_enabled" msgid="5238109009915521240">"Οι αριθμοί κλήσης καθορισμένων αριθμών είναι ενεργοποιημένοι"</string>
+    <string name="fdn_disabled" msgid="4700049736675368279">"Οι αριθμοί κλήσης καθορισμένων αριθμών είναι απενεργοποιημένοι"</string>
+    <string name="enable_fdn" msgid="3740191529180493851">"Ενεργοποίηση FDN"</string>
+    <string name="disable_fdn" msgid="7944020890722540616">"Απενεργοποίηση του FDN"</string>
+    <string name="change_pin2" msgid="2153563695382176676">"Αλλαγή του αριθμού PIN2"</string>
+    <string name="enable_fdn_ok" msgid="7215588870329688132">"Απενεργοποίηση του FDN"</string>
+    <string name="disable_fdn_ok" msgid="5727046928930740173">"Ενεργοποίηση FDN"</string>
+    <string name="sum_fdn" msgid="1959399454900272878">"Διαχείριση αριθμών κλήσης καθορισμένων αριθμών"</string>
+    <string name="sum_fdn_change_pin" msgid="6666549734792827932">"Αλλαγή αριθμού PIN για πρόσβαση FDN"</string>
+    <string name="sum_fdn_manage_list" msgid="8431088265332628316">"Διαχείριση λίστας αριθμών τηλεφώνου"</string>
     <!-- no translation found for voice_privacy (7803023024169078619) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for voice_privacy_summary (3159383389833516214) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for tty_mode_option_summary (1073835131534808732) -->
     <skip />
-    <string name="menu_add">"Προσθήκη επαφής"</string>
-    <string name="menu_edit">"Επεξεργασία επαφής"</string>
-    <string name="menu_delete">"Διαγραφή επαφής"</string>
-    <string name="get_pin2">"Εισάγετε τον αριθμό PIN2"</string>
-    <string name="name">"Όνομα"</string>
-    <string name="number">"Αριθμός"</string>
-    <string name="save">"Αποθήκευση"</string>
-    <string name="add_fdn_contact">"Προσθήκη επαφής κλήσης καθορισμένων αριθμών"</string>
-    <string name="adding_fdn_contact">"Προσθήκη επαφής κλήσης καθορισμένων αριθμών..."</string>
-    <string name="fdn_contact_added">"Η επαφή κλήσης καθορισμένων αριθμών προστέθηκε."</string>
-    <string name="edit_fdn_contact">"Επεξεργασία επαφής κλήσης καθορισμένων αριθμών"</string>
-    <string name="updating_fdn_contact">"Ενημέρωση επαφής κλήσης καθορισμένων αριθμών..."</string>
-    <string name="fdn_contact_updated">"Η επαφή κλήσης καθορισμένων αριθμών ενημερώθηκε."</string>
-    <string name="delete_fdn_contact">"Διαγραφή επαφής κλήσης καθορισμένων αριθμών"</string>
-    <string name="deleting_fdn_contact">"Διαγραφή επαφής κλήσης καθορισμένων αριθμών..."</string>
-    <string name="fdn_contact_deleted">"Η επαφή κλήσης καθορισμένων αριθμών διαγράφηκε."</string>
-    <string name="pin2_invalid">"Ο αριθμός PIN2 δεν είναι έγκυρος!"</string>
-    <string name="fdn_invalid_number">"Ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 20 ψηφία."</string>
-    <string name="simContacts_emptyLoading">"Ανάγνωση από κάρτα SIM…"</string>
-    <string name="simContacts_empty">"Δεν υπάρχουν επαφές στην κάρτα SIM."</string>
-    <string name="simContacts_title">"Επιλέξτε επαφές για εισαγωγή"</string>
-    <string name="enable_pin">"Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αριθμού PIN της κάρτας SIM"</string>
-    <string name="change_pin">"Αλλαγή αριθμού PIN της κάρτας SIM"</string>
-    <string name="enter_pin_text">"Αριθμός PIN της κάρτας SIM:"</string>
-    <string name="oldPinLabel">"Παλιός αριθμός PIN"</string>
-    <string name="newPinLabel">"Νέος αριθμός PIN"</string>
-    <string name="confirmPinLabel">"Επιβεβαίωση νέου αριθμού PIN"</string>
-    <string name="badPin">"Ο παλιός αριθμός PIN που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστός. Δοκιμάστε ξανά."</string>
-    <string name="mismatchPin">"Οι αριθμοί PIN που πληκτρολογήσατε δεν ταιριάζουν. Δοκιμάστε ξανά."</string>
-    <string name="invalidPin">"Πληκτρολογήστε έναν αριθμό PIN που να αποτελείται από 4 έως 8 αριθμούς."</string>
-    <string name="disable_sim_pin">"Απενεργοποίηση αριθμού PIN της κάρτας SIM"</string>
-    <string name="enable_sim_pin">"Ενεργοποίηση αριθμού PIN της κάρτας SIM"</string>
-    <string name="enable_in_progress">"Περιμένετε..."</string>
-    <string name="enable_pin_ok">"Ο αριθμός PIN της κάρτας SIM ενεργοποιήθηκε"</string>
-    <string name="disable_pin_ok">"Ο αριθμός PIN της κάρτας SIM απενεργοποιήθηκε"</string>
-    <string name="pin_failed">"Ο αριθμός PIN που πληκτρολογήσατε είναι λανθασμένος"</string>
-    <string name="pin_changed">"Η αλλαγή του αριθμού PIN της κάρτας SIM ήταν επιτυχημένη"</string>
-    <string name="puk_requested">"Λανθασμένος κωδικός πρόσβασης, η κάρτα SIM κλειδώθηκε! Ζητήθηκε κωδικός PUK2."</string>
-    <string name="enter_pin2_text">"Αριθμός PIN2"</string>
-    <string name="oldPin2Label">"Παλιός αριθμός PIN2"</string>
-    <string name="newPin2Label">"Νέος αριθμός PIN2"</string>
-    <string name="confirmPin2Label">"Επιβεβαίωση νέου αριθμού PIN2"</string>
-    <string name="badPuk2">"Ο αριθμός PUK2 που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστός. Δοκιμάστε ξανά."</string>
-    <string name="badPin2">"Ο παλιός αριθμός PIN2 που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστός. Δοκιμάστε ξανά."</string>
-    <string name="mismatchPin2">"Ο αριθμός PIN2 που εισάγατε δεν ταιριάζει. Δοκιμάστε ξανά."</string>
-    <string name="invalidPin2">"Πληκτρολογήστε έναν αριθμό PIN2 που να αποτελείται από 4 έως 8 αριθμούς."</string>
-    <string name="invalidPuk2">"Πληκτρολογήστε έναν αριθμό PUK2 που αποτελείται από 8 αριθμούς."</string>
-    <string name="pin2_changed">"Η αλλαγή του αριθμού PIN2 ήταν επιτυχημένη"</string>
-    <string name="label_puk2_code">"Πληκτρολογήστε τον κώδικα PUK2"</string>
-    <string name="fdn_enable_puk2_requested">"Ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένος, αλλάξτε τον αριθμό PIN2 και δοκιμάστε ξανά!"</string>
-    <string name="puk2_requested">"Λανθασμένος κωδικός πρόσβασης, η κάρτα SIM κλειδώθηκε! Ζητήθηκε κωδικός PUK2."</string>
-    <string name="doneButton">"Ολοκληρώθηκε"</string>
-    <string name="caller_manage_header">"Κλήση συνδιάσκεψης <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
-    <string name="caller_manage_manage_done_text">"Επιστροφή στην κλήση"</string>
-    <string name="sim_missing_continueView_text">"Συνέχεια χωρίς κάρτα SIM"</string>
-    <string name="sim_missing_msg_text">"Δεν βρέθηκε κάρτα SIM. Εισάγετε μια κάρτα SIM στο τηλέφωνο."</string>
-    <string name="sim_unlock_dismiss_text">"Παράβλεψη"</string>
-    <string name="sim_unlock_unlock_text">"Ξεκλείδωμα"</string>
-    <string name="sim_unlock_status_text">"Έλεγχος ταυτότητας αριθμού PIN…"</string>
-    <string name="voicemail_settings_number_label">"Αριθμός αυτόματου τηλεφωνητή"</string>
-    <string name="card_title_dialing">"Κλήση"</string>
-    <string name="card_title_in_progress">"Τρέχουσα κλήση"</string>
-    <string name="card_title_conf_call">"Κλήση συνδιάσκεψης"</string>
-    <string name="card_title_incoming_call">"Εισερχόμενη κλήση"</string>
+    <string name="menu_add" msgid="1882023737425114762">"Προσθήκη επαφής"</string>
+    <string name="menu_edit" msgid="7143003705504672374">"Επεξεργασία επαφής"</string>
+    <string name="menu_delete" msgid="3977150783449642851">"Διαγραφή επαφής"</string>
+    <string name="get_pin2" msgid="1198225482542827652">"Εισάγετε τον αριθμό PIN2"</string>
+    <string name="name" msgid="7329028332786872378">"Όνομα"</string>
+    <string name="number" msgid="7905950798349903858">"Αριθμός"</string>
+    <string name="save" msgid="4094274636321939086">"Αποθ/ση"</string>
+    <string name="add_fdn_contact" msgid="5412242719704146070">"Προσθήκη επαφής κλήσης καθορισμένων αριθμών"</string>
+    <string name="adding_fdn_contact" msgid="1008984230265031168">"Προσθήκη επαφής κλήσης καθορισμένων αριθμών..."</string>
+    <string name="fdn_contact_added" msgid="3283284983265410270">"Η επαφή κλήσης καθορισμένων αριθμών προστέθηκε."</string>
+    <string name="edit_fdn_contact" msgid="3440054765948798731">"Επεξεργασία επαφής κλήσης καθορισμένων αριθμών"</string>
+    <string name="updating_fdn_contact" msgid="5918299270800552372">"Ενημέρωση επαφής κλήσης καθορισμένων αριθμών..."</string>
+    <string name="fdn_contact_updated" msgid="510187720367785051">"Η επαφή κλήσης καθορισμένων αριθμών ενημερώθηκε."</string>
+    <string name="delete_fdn_contact" msgid="2237838617123538040">"Διαγραφή επαφής κλήσης καθορισμένων αριθμών"</string>
+    <string name="deleting_fdn_contact" msgid="6162824054507660151">"Διαγραφή επαφής κλήσης καθορισμένων αριθμών..."</string>
+    <string name="fdn_contact_deleted" msgid="5596742031140651283">"Η επαφή κλήσης καθορισμένων αριθμών διαγράφηκε."</string>
+    <string name="pin2_invalid" msgid="6408721267712649637">"Ο αριθμός PIN2 δεν είναι έγκυρος!"</string>
+    <string name="fdn_invalid_number" msgid="1484959418054136856">"Ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 20 ψηφία."</string>
+    <string name="simContacts_emptyLoading" msgid="2203331234764498011">"Ανάγνωση από κάρτα SIM…"</string>
+    <string name="simContacts_empty" msgid="5270660846489561932">"Δεν υπάρχουν επαφές στην κάρτα SIM."</string>
+    <string name="simContacts_title" msgid="1861472842524839921">"Επιλέξτε επαφές για εισαγωγή"</string>
+    <string name="enable_pin" msgid="5422767284133234860">"Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αριθμού PIN της κάρτας SIM"</string>
+    <string name="change_pin" msgid="9174186126330785343">"Αλλαγή αριθμού PIN της κάρτας SIM"</string>
+    <string name="enter_pin_text" msgid="8532615714751931951">"Αριθμός PIN της κάρτας SIM:"</string>
+    <string name="oldPinLabel" msgid="5287773661246368314">"Παλιός αριθμός PIN"</string>
+    <string name="newPinLabel" msgid="207488227285336897">"Νέος αριθμός PIN"</string>
+    <string name="confirmPinLabel" msgid="257597715098070206">"Επιβεβαίωση νέου αριθμού PIN"</string>
+    <string name="badPin" msgid="4154316827946559447">"Ο παλιός αριθμός PIN που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστός. Δοκιμάστε ξανά."</string>
+    <string name="mismatchPin" msgid="5974597541268042785">"Οι αριθμοί PIN που πληκτρολογήσατε δεν ταιριάζουν. Δοκιμάστε ξανά."</string>
+    <string name="invalidPin" msgid="5981171102258684792">"Πληκτρολογήστε έναν αριθμό PIN που να αποτελείται από 4 έως 8 αριθμούς."</string>
+    <string name="disable_sim_pin" msgid="3992926931620188855">"Απενεργοποίηση αριθμού PIN της κάρτας SIM"</string>
+    <string name="enable_sim_pin" msgid="5803702443844458831">"Ενεργοποίηση αριθμού PIN της κάρτας SIM"</string>
+    <string name="enable_in_progress" msgid="3695303775100109650">"Περιμένετε..."</string>
+    <string name="enable_pin_ok" msgid="8077439615296694284">"Ο αριθμός PIN της κάρτας SIM ενεργοποιήθηκε"</string>
+    <string name="disable_pin_ok" msgid="8552428316206928913">"Ο αριθμός PIN της κάρτας SIM απενεργοποιήθηκε"</string>
+    <string name="pin_failed" msgid="6597695909685242127">"Ο αριθμός PIN που πληκτρολογήσατε είναι λανθασμένος"</string>
+    <string name="pin_changed" msgid="9000716792724195093">"Η αλλαγή του αριθμού PIN της κάρτας SIM ήταν επιτυχημένη"</string>
+    <string name="puk_requested" msgid="3898394204193202803">"Λανθασμένος κωδικός πρόσβασης, η κάρτα SIM κλειδώθηκε! Ζητήθηκε κωδικός PUK2."</string>
+    <string name="enter_pin2_text" msgid="8339444124477720345">"Αριθμός PIN2"</string>
+    <string name="oldPin2Label" msgid="8559146795026261502">"Παλιός αριθμός PIN2"</string>
+    <string name="newPin2Label" msgid="4573956902204349054">"Νέος αριθμός PIN2"</string>
+    <string name="confirmPin2Label" msgid="8100319484454787708">"Επιβεβαίωση νέου αριθμού PIN2"</string>
+    <string name="badPuk2" msgid="4072035207011308856">"Ο αριθμός PUK2 που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστός. Δοκιμάστε ξανά."</string>
+    <string name="badPin2" msgid="515218795152422178">"Ο παλιός αριθμός PIN2 που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστός. Δοκιμάστε ξανά."</string>
+    <string name="mismatchPin2" msgid="4177060915600342718">"Ο αριθμός PIN2 που εισάγατε δεν ταιριάζει. Δοκιμάστε ξανά."</string>
+    <string name="invalidPin2" msgid="8237110107480395938">"Πληκτρολογήστε έναν αριθμό PIN2 που να αποτελείται από 4 έως 8 αριθμούς."</string>
+    <string name="invalidPuk2" msgid="1290977391033057871">"Πληκτρολογήστε έναν αριθμό PUK2 που αποτελείται από 8 αριθμούς."</string>
+    <string name="pin2_changed" msgid="2670422162555916562">"Η αλλαγή του αριθμού PIN2 ήταν επιτυχημένη"</string>
+    <string name="label_puk2_code" msgid="302845876240219560">"Πληκτρολογήστε τον κώδικα PUK2"</string>
+    <string name="fdn_enable_puk2_requested" msgid="2608836967081385948">"Ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένος, αλλάξτε τον αριθμό PIN2 και δοκιμάστε ξανά!"</string>
+    <string name="puk2_requested" msgid="5863580927788820813">"Λανθασμένος κωδικός πρόσβασης, η κάρτα SIM κλειδώθηκε! Ζητήθηκε κωδικός PUK2."</string>
+    <string name="doneButton" msgid="2859593360997984240">"Τέλος"</string>
+    <string name="caller_manage_header" msgid="3231519674734638786">"Κλήση συνδιάσκεψης <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="caller_manage_manage_done_text" msgid="8093934725536733856">"Επιστροφή στην κλήση"</string>
+    <string name="sim_missing_continueView_text" msgid="4199689081742026077">"Συνέχεια χωρίς κάρτα SIM"</string>
+    <string name="sim_missing_msg_text" msgid="6803619600564142188">"Δεν βρέθηκε κάρτα SIM. Εισάγετε μια κάρτα SIM στο τηλέφωνο."</string>
+    <string name="sim_unlock_dismiss_text" msgid="8292343981739813597">"Παράβλεψη"</string>
+    <string name="sim_unlock_unlock_text" msgid="6328406783399256930">"Ξεκλείδωμα"</string>
+    <string name="sim_unlock_status_text" msgid="1919609683384607179">"Έλεγχος ταυτότητας αριθμού PIN…"</string>
+    <string name="voicemail_settings_number_label" msgid="8524164258691887790">"Αριθμός αυτόματου τηλεφωνητή"</string>
+    <string name="card_title_dialing" msgid="5769417478498348054">"Κλήση"</string>
+    <string name="card_title_in_progress" msgid="8603765629781648862">"Τρέχουσα κλήση"</string>
+    <string name="card_title_conf_call" msgid="1162980346189744501">"Κλήση συνδιάσκεψης"</string>
+    <string name="card_title_incoming_call" msgid="7364539451234646909">"Εισερχόμενη κλήση"</string>
     <!-- no translation found for card_title_cdma_call_waiting (4532445524811272644) -->
     <skip />
-    <string name="card_title_call_ended">"Η κλήση τερματίστηκε"</string>
-    <string name="card_title_on_hold">"Σε αναμονή"</string>
-    <string name="card_title_hanging_up">"Κλείσιμο γραμμής"</string>
+    <string name="card_title_call_ended" msgid="5544730338889702298">"Η κλήση τερματίστηκε"</string>
+    <string name="card_title_on_hold" msgid="821463117892339942">"Σε αναμονή"</string>
+    <string name="card_title_hanging_up" msgid="3999101620995182450">"Κλείσιμο γραμμής"</string>
     <!-- no translation found for card_title_in_call (6346543933068225205) -->
     <skip />
-    <string name="notification_missedCallTitle">"Αναπάντητη κλήση"</string>
-    <string name="notification_missedCallsTitle">"Αναπάντητες κλήσεις"</string>
-    <string name="notification_missedCallsMsg">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> αναπάντητες κλήσεις"</string>
-    <string name="notification_missedCallTicker">"Αναπάντητη κλήση από <xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>"</string>
-    <string name="notification_ongoing_call_format">"Τρέχουσα κλήση (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
-    <string name="notification_on_hold">"Σε αναμονή"</string>
-    <string name="notification_voicemail_title">"Νέο μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή"</string>
+    <string name="notification_missedCallTitle" msgid="7554385905572364535">"Αναπάντητη κλήση"</string>
+    <string name="notification_missedCallsTitle" msgid="1361677948941502522">"Αναπάντητες κλήσεις"</string>
+    <string name="notification_missedCallsMsg" msgid="4575787816055205600">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> αναπάντητες κλήσεις"</string>
+    <string name="notification_missedCallTicker" msgid="504686252427747209">"Αναπάντητη κλήση από <xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="notification_ongoing_call_format" msgid="227216462548540316">"Τρέχουσα κλήση (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
+    <string name="notification_on_hold" msgid="3480694969511790465">"Σε αναμονή"</string>
+    <string name="notification_voicemail_title" msgid="8933468752045550523">"Νέο μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή"</string>
     <!-- no translation found for notification_voicemail_title_count (4366360747660929916) -->
     <skip />
-    <string name="notification_voicemail_text_format">"Καλέστε <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
-    <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"Ο αριθμός αυτόματου τηλεφωνητή είναι άγνωστος"</string>
-    <string name="incall_error_power_off">"Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, απενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία πτήσης."</string>
-    <string name="incall_error_emergency_only">"Δεν έχετε εγγραφεί στο δίκτυο."</string>
-    <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"Η κλήση δεν πραγματοποιήθηκε, δεν έγινε εισαγωγή έγκυρου αριθμού."</string>
-    <string name="incall_error_call_failed">"H κλήση δεν πραγματοποιήθηκε."</string>
-    <string name="incall_status_dialed_mmi">"Έναρξη ακολουθίας MMI..."</string>
+    <string name="notification_voicemail_text_format" msgid="4447323569453981685">"Καλέστε <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="notification_voicemail_no_vm_number" msgid="760963466895609716">"Ο αριθμός αυτόματου τηλεφωνητή είναι άγνωστος"</string>
+    <string name="incall_error_power_off" msgid="6550191216405193368">"Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, απενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία πτήσης."</string>
+    <string name="incall_error_emergency_only" msgid="4678640422710818317">"Δεν έχετε εγγραφεί στο δίκτυο."</string>
+    <string name="incall_error_no_phone_number_supplied" msgid="4197432103471807739">"Η κλήση δεν πραγματοποιήθηκε, δεν έγινε εισαγωγή έγκυρου αριθμού."</string>
+    <string name="incall_error_call_failed" msgid="4313552620858880999">"H κλήση δεν πραγματοποιήθηκε."</string>
+    <string name="incall_status_dialed_mmi" msgid="3672498861336189563">"Έναρξη ακολουθίας MMI..."</string>
     <!-- no translation found for incall_status_dialed_fc (1632879988662225263) -->
     <skip />
-    <string name="incall_error_supp_service_unknown">"Μη υποστηριζόμενη υπηρεσία."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_switch">"Αδύνατη η εναλλαγή κλήσεων."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_separate">"Δεν ήταν δυνατός ο διαχωρισμός της κλήσης."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_transfer">"Δεν ήταν δυνατή η μεταφορά της κλήσης."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_conference">"Αδύνατη η πραγματοποίηση κλήσεων συνδιάσκεψης."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_reject">"Δεν ήταν δυνατή η απόρριψη της κλήσης."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_hangup">"Αδύνατη η επαναφορά κλήσης (κλήσεων)."</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_title">"Κλήσεις επείγουσας ανάγκης"</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message">"Ενεργοποίηση πομπού..."</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry">"Εκτός περιοχής κάλυψης, επανάληψη κλήσης..."</string>
-    <string name="dial_emergency_error">"Η κλήση δεν πραγματοποιήθηκε, το <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> δεν είναι αριθμός επείγουσας ανάγκης!"</string>
-    <string name="dial_emergency_empty_error">"Η κλήση δεν πραγματοποιήθηκε, καλέστε έναν αριθμό επείγουσας ανάγκης!"</string>
-    <string name="dialerKeyboardHintText">"Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πραγματοποιήσετε καλέσετε έναν αριθμό"</string>
-    <string name="dtmfDialpadHintText">"Αγγίξτε το πληκτρολόγιο τόνων"</string>
-    <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Πληκτρολόγιο κλήσης"</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_unknown" msgid="2991054870745666038">"Μη υποστηριζόμενη υπηρεσία."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_switch" msgid="3503552565745872241">"Αδύνατη η εναλλαγή κλήσεων."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_separate" msgid="914362338192301746">"Δεν ήταν δυνατός ο διαχωρισμός της κλήσης."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_transfer" msgid="2509871374644921632">"Δεν ήταν δυνατή η μεταφορά της κλήσης."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_conference" msgid="2505727299596357312">"Αδύνατη η πραγματοποίηση κλήσεων συνδιάσκεψης."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_reject" msgid="7055164130563826216">"Δεν ήταν δυνατή η απόρριψη της κλήσης."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_hangup" msgid="7417583238334762737">"Αδύνατη η επαναφορά κλήσης (κλήσεων)."</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_title" msgid="4627849966634578257">"Κλήσεις επείγουσας ανάγκης"</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message" msgid="207613549344420291">"Ενεργοποίηση πομπού..."</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry" msgid="3724423402363063736">"Εκτός περιοχής κάλυψης, επανάληψη κλήσης..."</string>
+    <string name="dial_emergency_error" msgid="8362624131726575194">"Η κλήση δεν πραγματοποιήθηκε, το <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> δεν είναι αριθμός επείγουσας ανάγκης!"</string>
+    <string name="dial_emergency_empty_error" msgid="5048645338094088229">"Η κλήση δεν πραγματοποιήθηκε, καλέστε έναν αριθμό επείγουσας ανάγκης!"</string>
+    <string name="dialerKeyboardHintText" msgid="9192914825413747792">"Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πραγματοποιήσετε καλέσετε έναν αριθμό"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHintText" msgid="2153335217920679451">"Αγγίξτε το πληκτρολόγιο τόνων"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHandleLabel" msgid="6077872154488117962">"Πληκτρολόγιο κλήσης"</string>
     <!-- no translation found for touchLockText (8742463586429019112) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for onscreenAnswerText (7643040500342720792) -->
     <skip />
-    <string name="importSimEntry">"Εισαγωγή"</string>
-    <string name="importAllSimEntries">"Εισαγωγή όλων"</string>
-    <string name="importingSimContacts">"Εισαγωγή επαφών από κάρτα SIM"</string>
-    <string name="importToFDNfromContacts">"Εισαγωγή από επαφές"</string>
+    <string name="importSimEntry" msgid="6614358325359736031">"Εισαγωγή"</string>
+    <string name="importAllSimEntries" msgid="1503181169636198673">"Εισαγωγή όλων"</string>
+    <string name="importingSimContacts" msgid="7374056215462575769">"Εισαγωγή επαφών από κάρτα SIM"</string>
+    <string name="importToFDNfromContacts" msgid="2130620207013368580">"Εισαγωγή από επαφές"</string>
     <!-- no translation found for tty_mode_entries:0 (512950011423868021) -->
     <!-- no translation found for tty_mode_entries:1 (4781215771530681384) -->
     <!-- no translation found for tty_mode_entries:2 (5659212685488676933) -->
index 02446d0..3f030af 100644 (file)
 -->
 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-    <string name="contactsIconLabel">"Contactos"</string>
-    <string name="contactsFavoritesLabel">"Favoritos"</string>
-    <string name="dialerIconLabel">"Marcador"</string>
-    <string name="emergencyDialerIconLabel">"Marcador de emergencia"</string>
-    <string name="phoneIconLabel">"Teléfono"</string>
-    <string name="recentCallsIconLabel">"Registro de llamadas"</string>
-    <string name="fdnListLabel">"Lista de NMF"</string>
-    <string name="unknown">"Desconocida"</string>
-    <string name="private_num">"Número privado"</string>
-    <string name="payphone">"Teléfono pago"</string>
-    <string name="onHold">"En espera"</string>
-    <string name="ongoing">"Llamada actual"</string>
-    <string name="callFailed_userBusy">"Línea ocupada"</string>
-    <string name="callFailed_congestion">"Red ocupada"</string>
-    <string name="callFailed_noSignal">"No hay señal"</string>
-    <string name="callFailed_limitExceeded">"Se excedió el límite de ACM"</string>
-    <string name="callFailed_powerOff">"Radio apagada"</string>
-    <string name="callFailed_simError">"Sin SIM o error de SIM"</string>
-    <string name="callFailed_outOfService">"Área fuera de servicio"</string>
-    <string name="callFailed_fdn_only">"Las llamadas salientes están restringidas por NMF."</string>
-    <string name="callFailed_cb_enabled">"No puedes realizar llamadas salientes cuando está activada la restricción de llamadas."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted">"Todas las llamadas están restringidas por control de acceso."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"Las llamadas de emergencia están restringidas por control de acceso."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"Las llamadas normales están restringidas por control de acceso."</string>
+    <string name="contactsIconLabel" msgid="9129800048701196916">"Contactos"</string>
+    <string name="contactsFavoritesLabel" msgid="5360050972935451505">"Favoritos"</string>
+    <string name="dialerIconLabel" msgid="1761864493312440268">"Marcador"</string>
+    <string name="emergencyDialerIconLabel" msgid="7812140032168171053">"Marcador de emergencia"</string>
+    <string name="phoneIconLabel" msgid="2331230813161304895">"Teléfono"</string>
+    <string name="recentCallsIconLabel" msgid="8717350893637245164">"Registro de llamadas"</string>
+    <string name="fdnListLabel" msgid="8630418672279521003">"Lista de NMF"</string>
+    <string name="unknown" msgid="6878797917991465859">"Desconocida"</string>
+    <string name="private_num" msgid="6713286113000232309">"Número privado"</string>
+    <string name="payphone" msgid="1931775086311769314">"Teléfono pago"</string>
+    <string name="onHold" msgid="9035493194749959955">"En espera"</string>
+    <string name="ongoing" msgid="8300874342848721367">"Llamada actual"</string>
+    <string name="callFailed_userBusy" msgid="8851106999809294904">"Línea ocupada"</string>
+    <string name="callFailed_congestion" msgid="8737761615702718375">"Red ocupada"</string>
+    <string name="callFailed_noSignal" msgid="1889803273616031933">"No hay señal"</string>
+    <string name="callFailed_limitExceeded" msgid="4958065157970101491">"Se excedió el límite de ACM"</string>
+    <string name="callFailed_powerOff" msgid="2766035859391549713">"Radio apagada"</string>
+    <string name="callFailed_simError" msgid="5652345589458834655">"Sin SIM o error de SIM"</string>
+    <string name="callFailed_outOfService" msgid="4825791466557236225">"Área fuera de servicio"</string>
+    <string name="callFailed_fdn_only" msgid="2850204579765430641">"Las llamadas salientes están restringidas por NMF."</string>
+    <string name="callFailed_cb_enabled" msgid="3057131228725500761">"No puedes realizar llamadas salientes cuando está activada la restricción de llamadas."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted" msgid="2180223622768522345">"Todas las llamadas están restringidas por control de acceso."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency" msgid="4353654268813314466">"Las llamadas de emergencia están restringidas por control de acceso."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_normal" msgid="2680774510252408620">"Las llamadas normales están restringidas por control de acceso."</string>
     <!-- no translation found for callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle (775483211928061084) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for callFailed_cdma_drop (6030084920001082496) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for callFailed_cdma_notEmergency (2347377816822720761) -->
     <skip />
-    <string name="confCall">"Llamada en conferencia"</string>
-    <string name="mmiStarted">"Código de MMI iniciado"</string>
-    <string name="ussdRunning">"Ejecutando código USSD..."</string>
-    <string name="mmiCancelled">"Código MMI cancelado"</string>
-    <string name="cancel">"Cancelar"</string>
+    <string name="confCall" msgid="1904840547188336828">"Llamada en conferencia"</string>
+    <string name="mmiStarted" msgid="6347869857061147003">"Código de MMI iniciado"</string>
+    <string name="ussdRunning" msgid="485588686340541690">"Ejecutando código USSD..."</string>
+    <string name="mmiCancelled" msgid="2771923949751842276">"Código MMI cancelado"</string>
+    <string name="cancel" msgid="5044513931633602634">"Cancelar"</string>
     <!-- no translation found for ecbm_mode_text (6485648046794782672) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for ecbm_exit_text (622759135506401127) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for ecbm_instruction_text (5039940054364946169) -->
     <skip />
-    <string name="menu_speaker">"Altavoces"</string>
-    <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
-    <string name="menu_mute">"Silenciar"</string>
-    <string name="menu_hold">"Retener"</string>
-    <string name="menu_endCall">"Finalizar llamada"</string>
-    <string name="menu_swapCalls">"Intercambiar llamadas"</string>
-    <string name="menu_mergeCalls">"Combinar llamadas"</string>
-    <string name="menu_addCall">"Agregar llamada"</string>
-    <string name="menu_manageConference">"Administrar llamada en conferencia"</string>
-    <string name="menu_showDialpad">"Mostrar teclado telefónico"</string>
-    <string name="menu_hideDialpad">"Ocultar teclado telefónico"</string>
-    <string name="menu_answerAndHold">"Retener la llamada actual"\n" respuesta"</string>
-    <string name="menu_answerAndEnd">"Finalizar la llamada actual"\n" respuesta"</string>
-    <string name="ok">"Aceptar"</string>
-    <string name="menuButtonHint">"Pulsa Menú para obtener las opciones de llamada."</string>
-    <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Pulsa Menú para obtener las opciones de llamada  •  Utiliza el teclado para marcar"</string>
+    <string name="menu_speaker" msgid="6069700688651964705">"Altavoces"</string>
+    <string name="menu_bluetooth" msgid="8842523654717305695">"Bluetooth"</string>
+    <string name="menu_mute" msgid="4399723633363773145">"Silenciar"</string>
+    <string name="menu_hold" msgid="6970441130344786273">"Retener"</string>
+    <string name="menu_endCall" msgid="2142958047156634241">"Fin de llam."</string>
+    <string name="menu_swapCalls" msgid="1548647524816600795">"Intercamb. Llam."</string>
+    <string name="menu_mergeCalls" msgid="6414754941392181303">"Comb. Llam."</string>
+    <string name="menu_addCall" msgid="7829255032442131930">"Agregar llamada"</string>
+    <string name="menu_manageConference" msgid="3770984362002266733">"Administrar llamada en conferencia"</string>
+    <string name="menu_showDialpad" msgid="5198200217528406980">"Mostrar teclado telefónico"</string>
+    <string name="menu_hideDialpad" msgid="2733813546746296771">"Ocultar teclado telefónico"</string>
+    <string name="menu_answerAndHold" msgid="8830891495953688905">"Retener la llamada actual"\n" respuesta"</string>
+    <string name="menu_answerAndEnd" msgid="2071708281281611854">"Finalizar la llamada actual"\n" respuesta"</string>
+    <string name="ok" msgid="3811371167865772377">"Aceptar"</string>
+    <string name="menuButtonHint" msgid="4853215496220101699">"Pulsa Menú para obtener las opciones de llamada."</string>
+    <string name="menuButtonKeyboardDialHint" msgid="2869270434715312458">"Pulsa Menú para obtener las opciones de llamada  •  Utiliza el teclado para marcar"</string>
     <!-- no translation found for menu_answer (116686205042231098) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for menu_ignore (2112030835852537344) -->
     <skip />
-    <string name="wait_prompt_str">"¿Deseas enviar los siguientes tonos?"\n</string>
-    <string name="send_button">"Enviar"</string>
-    <string name="wild_prompt_str">"Reemplazar el caracter comodín con"</string>
-    <string name="no_vm_number">"Falta el número de correo de voz"</string>
-    <string name="no_vm_number_msg">"No hay un número de correo de voz almacenado en la tarjeta SIM."</string>
-    <string name="add_vm_number_str">"Agregar número"</string>
-    <string name="dialer_emptyListWorking">"Cargando…"</string>
-    <string name="enterPin">"Escribe el código PIN para desbloquear la tarjeta SIM:"</string>
-    <string name="pinUnlocked">"SIM desbloqueado"</string>
-    <string name="enterNewPin">"Nuevo Código de PIN de SIM"</string>
-    <string name="verifyNewPin">"Escribe nuevamente el código PIN de SIM nuevo para confirmarlo"</string>
-    <string name="verifyFailed">"Los PIN de SIM que has ingresado no coinciden. Vuelve a intentarlo."</string>
-    <string name="enterPuk">"Escribe el código PUK para desbloquear la tarjeta SIM"</string>
-    <string name="badPuk">"Código PUK incorrecto."</string>
-    <string name="buttonTxtContinue">"Continuar"</string>
-    <string name="puk_unlocked">"Tu tarjeta SIM ha sido desbloqueada. Tu teléfono está desbloqueando..."</string>
-    <string name="label_ndp">"PIN de desbloqueo de red SIM"</string>
-    <string name="sim_ndp_unlock_text">"Desbloquear"</string>
-    <string name="sim_ndp_dismiss_text">"Descartar"</string>
-    <string name="requesting_unlock">"Solicitando desbloqueo de red..."</string>
-    <string name="unlock_failed">"Solicitud de desbloqueo de red incorrecta."</string>
-    <string name="unlock_success">"Desbloqueo de red correcto."</string>
-    <string name="imei">"IMEI"</string>
+    <string name="wait_prompt_str" msgid="7601815427707856238">"¿Deseas enviar los siguientes tonos?"\n</string>
+    <string name="send_button" msgid="4106860097497818751">"Enviar"</string>
+    <string name="wild_prompt_str" msgid="1585989144582892543">"Reemplazar el caracter comodín con"</string>
+    <string name="no_vm_number" msgid="4164780423805688336">"Falta el número de correo de voz"</string>
+    <string name="no_vm_number_msg" msgid="1300729501030053828">"No hay un número de correo de voz almacenado en la tarjeta SIM."</string>
+    <string name="add_vm_number_str" msgid="4676479471644687453">"Agregar número"</string>
+    <string name="dialer_emptyListWorking" msgid="6022498519770859790">"Cargando…"</string>
+    <string name="enterPin" msgid="4753300834213388397">"Escribe el código PIN para desbloquear la tarjeta SIM:"</string>
+    <string name="pinUnlocked" msgid="3260617001055506794">"SIM desbloqueado"</string>
+    <string name="enterNewPin" msgid="5311243769004752401">"Nuevo Código de PIN de SIM"</string>
+    <string name="verifyNewPin" msgid="2593629913010458867">"Escribe nuevamente el código PIN de SIM nuevo para confirmarlo"</string>
+    <string name="verifyFailed" msgid="3875778795754857903">"Los PIN de SIM que has ingresado no coinciden. Vuelve a intentarlo."</string>
+    <string name="enterPuk" msgid="6144749655582862324">"Escribe el código PUK para desbloquear la tarjeta SIM"</string>
+    <string name="badPuk" msgid="3213017898690275965">"Código PUK incorrecto."</string>
+    <string name="buttonTxtContinue" msgid="863271214384739936">"Continuar"</string>
+    <string name="puk_unlocked" msgid="2284912838477558454">"Tu tarjeta SIM ha sido desbloqueada. Tu teléfono está desbloqueando..."</string>
+    <string name="label_ndp" msgid="780479633159517250">"PIN de desbloqueo de red SIM"</string>
+    <string name="sim_ndp_unlock_text" msgid="683628237760543009">"Desbloquear"</string>
+    <string name="sim_ndp_dismiss_text" msgid="1604823375752456947">"Descartar"</string>
+    <string name="requesting_unlock" msgid="6412629401033249351">"Solicitando desbloqueo de red..."</string>
+    <string name="unlock_failed" msgid="6490531697031504225">"Solicitud de desbloqueo de red incorrecta."</string>
+    <string name="unlock_success" msgid="6770085622238180152">"Desbloqueo de red correcto."</string>
+    <string name="imei" msgid="8552502717594321281">"IMEI"</string>
     <!-- no translation found for labelGSMMore (5930842194056092106) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for labelCDMAMore (1630676740428229339) -->
     <skip />
-    <string name="apn_settings">"Nombres de puntos de acceso"</string>
-    <string name="settings_label">"Configuración de red"</string>
-    <string name="voicemail">"Correo de voz"</string>
-    <string name="voicemail_abbreviated">"Correo de voz:"</string>
-    <string name="networks">"Operadores de red"</string>
-    <string name="call_settings">"Configuración de llamada"</string>
+    <string name="apn_settings" msgid="9043423184895642077">"Nombres de puntos de acc."</string>
+    <string name="settings_label" msgid="3876743539816984008">"Configuración de red"</string>
+    <string name="voicemail" msgid="8693759337917898954">"Correo de voz"</string>
+    <string name="voicemail_abbreviated" msgid="2215592488517217448">"Correo de voz:"</string>
+    <string name="networks" msgid="8873030692174541976">"Operadores de red"</string>
+    <string name="call_settings" msgid="6112441768261754562">"Configuración de llamada"</string>
     <!-- no translation found for additional_gsm_call_settings (6472260354879794056) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for sum_gsm_call_settings (4076647190996778012) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for sum_cdma_call_settings (284753265979035549) -->
     <skip />
-    <string name="labelNwService">"Configuración de servicios de red"</string>
-    <string name="labelCallerId">"ID de llamada entrante"</string>
-    <string name="sum_hide_caller_id">"Número escondido en llamadas salientes"</string>
-    <string name="sum_show_caller_id">"Número visualizado en llamadas salientes"</string>
-    <string name="sum_default_caller_id">"Utilizar configuración del operador predeterminada para visualizar mi número en las llamadas salientes"</string>
-    <string name="labelCW">"Llamada en espera"</string>
-    <string name="sum_cw_enabled">"Durante una llamada, notificarme sobre las llamadas entrantes"</string>
-    <string name="sum_cw_disabled">"Durante una llamada, notificarme sobre las llamadas entrantes"</string>
-    <string name="call_forwarding_settings">"Configuración de reenvío de llamadas"</string>
-    <string name="labelCF">"Reenvío de llamada"</string>
-    <string name="labelCFU">"Reenviar siempre"</string>
-    <string name="messageCFU">"Usar este teléfono siempre"</string>
-    <string name="sum_cfu_enabled_indicator">"Reenviar todas las llamadas"</string>
-    <string name="sum_cfu_enabled">"Reenviar todas las llamadas a \\\\{0\\\\}"</string>
-    <string name="sum_cfu_disabled">"Desactivado"</string>
-    <string name="labelCFB">"Reenviar cuando está ocupado"</string>
-    <string name="messageCFB">"Número cuando está ocupado"</string>
-    <string name="sum_cfb_enabled">"Reenviar a \\\\{0\\\\}"</string>
-    <string name="sum_cfb_disabled">"Desactivado"</string>
-    <string name="labelCFNRy">"Reenviar cuando no contesta"</string>
-    <string name="messageCFNRy">"Número cuando no contesta"</string>
-    <string name="sum_cfnry_enabled">"Reenviar a \\\\{0\\\\}"</string>
-    <string name="sum_cfnry_disabled">"Deshabilitado"</string>
-    <string name="labelCFNRc">"Reenviar cuando no se puede alcanzar"</string>
-    <string name="messageCFNRc">"Número cuando no se puede alcanzar"</string>
-    <string name="sum_cfnrc_enabled">"Reenviar a \\\\{0\\\\}"</string>
-    <string name="sum_cfnrc_disabled">"Desactivado"</string>
-    <string name="updating_title">"Configuración de llamada"</string>
-    <string name="error_updating_title">"Error en configuración de llamada"</string>
-    <string name="reading_settings">"Leyendo configuración..."</string>
-    <string name="updating_settings">"Actualizando configuración..."</string>
+    <string name="labelNwService" msgid="4699970172021870983">"Configuración de servicios de red"</string>
+    <string name="labelCallerId" msgid="3888899447379069198">"ID de llamada entrante"</string>
+    <string name="sum_hide_caller_id" msgid="1071407020290873782">"Número escondido en llamadas salientes"</string>
+    <string name="sum_show_caller_id" msgid="6768534125447290401">"Número visualizado en llamadas salientes"</string>
+    <string name="sum_default_caller_id" msgid="1954518825510901365">"Utilizar configuración del operador predeterminada para visualizar mi número en las llamadas salientes"</string>
+    <string name="labelCW" msgid="6120513814915920200">"Llamada en espera"</string>
+    <string name="sum_cw_enabled" msgid="8083061901633671397">"Durante una llamada, notificarme sobre las llamadas entrantes"</string>
+    <string name="sum_cw_disabled" msgid="3648693907300104575">"Durante una llamada, notificarme sobre las llamadas entrantes"</string>
+    <string name="call_forwarding_settings" msgid="3378927671091537173">"Configuración de reenvío de llamadas"</string>
+    <string name="labelCF" msgid="2574386948026924737">"Reenvío de llamada"</string>
+    <string name="labelCFU" msgid="8147177368148660600">"Reenviar siempre"</string>
+    <string name="messageCFU" msgid="3560082430662923687">"Usar este teléfono siempre"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled_indicator" msgid="4014187342724130197">"Reenviar todas las llamadas"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled" msgid="956178654350554451">"Reenviar todas las llamadas a \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfu_disabled" msgid="3698472522160364904">"Desactivado"</string>
+    <string name="labelCFB" msgid="218938523102207587">"Reenviar cuando está ocupado"</string>
+    <string name="messageCFB" msgid="3711089705936187129">"Número cuando está ocupado"</string>
+    <string name="sum_cfb_enabled" msgid="2501948432392255856">"Reenviar a \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfb_disabled" msgid="227440009979537651">"Desactivado"</string>
+    <string name="labelCFNRy" msgid="3646316323834351390">"Reenviar cuando no contesta"</string>
+    <string name="messageCFNRy" msgid="672317899884380374">"Número cuando no contesta"</string>
+    <string name="sum_cfnry_enabled" msgid="3473526018876802076">"Reenviar a \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnry_disabled" msgid="8422350929957344729">"Deshabilitado"</string>
+    <string name="labelCFNRc" msgid="47183615370850000">"Reenviar cuando no se puede alcanzar"</string>
+    <string name="messageCFNRc" msgid="6380695421020295119">"Número cuando no se puede alcanzar"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_enabled" msgid="3528648673654636587">"Reenviar a \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_disabled" msgid="7222141261321276464">"Desactivado"</string>
+    <string name="updating_title" msgid="6146755386174019046">"Config. de llamada"</string>
+    <string name="error_updating_title" msgid="7970259216988931777">"Error en configuración de llamada"</string>
+    <string name="reading_settings" msgid="1920291699287055284">"Leyendo configuración..."</string>
+    <string name="updating_settings" msgid="8171225533884883252">"Actualizando configuración..."</string>
     <!-- no translation found for response_error (6674110501330139405) -->
     <skip />
-    <string name="exception_error">"Error en la red o en la tarjeta SIM."</string>
-    <string name="radio_off_error">"Enciende la radio antes de ver esta configuración."</string>
-    <string name="close_dialog">"Aceptar"</string>
-    <string name="enable">"Habilitar"</string>
-    <string name="disable">"Desactivar"</string>
-    <string name="change_num">"Actualizar"</string>
+    <string name="exception_error" msgid="7027667130619518211">"Error en la red o en la tarjeta SIM."</string>
+    <string name="radio_off_error" msgid="6717116288405111269">"Enciende la radio antes de ver esta configuración."</string>
+    <string name="close_dialog" msgid="2365884406356986917">"Aceptar"</string>
+    <string name="enable" msgid="1059008390636773574">"Habilitar"</string>
+    <string name="disable" msgid="7274240979164762320">"Desactivar"</string>
+    <string name="change_num" msgid="239476305819844391">"Actualizar"</string>
   <string-array name="clir_display_values">
-    <item>"Red predeterminada"</item>
-    <item>"Ocultar número"</item>
-    <item>"Mostrar número"</item>
+    <item msgid="5560134294467334594">"Red predeterminada"</item>
+    <item msgid="7876195870037833661">"Ocultar número"</item>
+    <item msgid="1108394741608734023">"Mostrar número"</item>
   </string-array>
-    <string name="vm_save_number">"Guardar número de correo de voz"</string>
-    <string name="vm_changed">"Número de correo de voz cambiado."</string>
-    <string name="vm_change_failed">"Cambio de número de correo de voz incorrecto."</string>
-    <string name="no_change">"No se realizaron cambios."</string>
-    <string name="sum_voicemail">"Definir número de correo de voz"</string>
-    <string name="mobile_networks">"Configuración de red móvil"</string>
-    <string name="label_available">"Red disponible"</string>
-    <string name="load_networks_progress">"Buscando..."</string>
-    <string name="empty_networks_list">"No se encontraron redes."</string>
-    <string name="search_networks">"Buscar redes"</string>
-    <string name="network_query_error">"Error al buscar redes."</string>
-    <string name="register_on_network">"Registrando en <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g>..."</string>
-    <string name="not_allowed">"Tu tarjeta SIM no permite una conexión a esta red."</string>
-    <string name="registration_done">"Registrado en la red."</string>
-    <string name="sum_carrier_select">"Seleccionar un operador de red"</string>
-    <string name="sum_search_networks">"Buscar todas las redes disponibles"</string>
-    <string name="select_automatically">"Seleccionar automáticamente"</string>
-    <string name="sum_select_automatically">"Seleccionar la red preferida automáticamente"</string>
+    <string name="vm_save_number" msgid="4579969432544566719">"Guardar número de correo de voz"</string>
+    <string name="vm_changed" msgid="380744030726254139">"Número de correo de voz cambiado."</string>
+    <string name="vm_change_failed" msgid="8484504256705014152">"Cambio de número de correo de voz incorrecto."</string>
+    <string name="no_change" msgid="3186040086622435212">"No se realizaron cambios."</string>
+    <string name="sum_voicemail" msgid="2528087245989303328">"Definir número de correo de voz"</string>
+    <string name="mobile_networks" msgid="5540397602919106177">"Configuración de red móvil"</string>
+    <string name="label_available" msgid="1181658289009300430">"Red disponible"</string>
+    <string name="load_networks_progress" msgid="5230707536168902952">"Buscando..."</string>
+    <string name="empty_networks_list" msgid="4249426905018815316">"No se encontraron redes."</string>
+    <string name="search_networks" msgid="1601136049300882441">"Buscar redes"</string>
+    <string name="network_query_error" msgid="6828516148953325006">"Error al buscar redes."</string>
+    <string name="register_on_network" msgid="9055203954040805084">"Registrando en <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g>..."</string>
+    <string name="not_allowed" msgid="3540496123717833833">"Tu tarjeta SIM no permite una conexión a esta red."</string>
+    <string name="registration_done" msgid="495135664535876612">"Registrado en la red."</string>
+    <string name="sum_carrier_select" msgid="6526225502314751575">"Seleccionar un operador de red"</string>
+    <string name="sum_search_networks" msgid="2921092249873272715">"Buscar todas las redes disponibles"</string>
+    <string name="select_automatically" msgid="8615980695510888796">"Seleccionar automát."</string>
+    <string name="sum_select_automatically" msgid="8460954604521755275">"Seleccionar la red preferida automáticamente"</string>
     <!-- no translation found for register_automatically (6272031189219101172) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for preferred_network_mode_title (8873246565334559308) -->
     <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:5 (3062641619893382241) -->
     <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:6 (2494009747968041784) -->
     <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:7 (2568449734331711605) -->
-    <string name="roaming">"Roaming de datos"</string>
-    <string name="roaming_enable">"Conectarse a servicios de datos en el roaming"</string>
-    <string name="roaming_disable">"Conectarse a servicios de datos en el roaming"</string>
-    <string name="roaming_reenable_message">"Has perdido la conectividad de los datos porque has dejado la red doméstica con roaming de datos desactivado."</string>
-    <string name="roaming_warning">"¿Deseas permitir el roaming de datos? Ten en cuenta que podrás incurrir en gastos significativos."</string>
+    <string name="roaming" msgid="8871412572928323707">"Roaming de datos"</string>
+    <string name="roaming_enable" msgid="7331106985174381987">"Conectarse a servicios de datos en el roaming"</string>
+    <string name="roaming_disable" msgid="1843417228755568110">"Conectarse a servicios de datos en el roaming"</string>
+    <string name="roaming_reenable_message" msgid="6973894869473170666">"Has perdido la conectividad de los datos porque has dejado la red doméstica con roaming de datos desactivado."</string>
+    <string name="roaming_warning" msgid="7820963598559553967">"¿Deseas permitir el roaming de datos? Ten en cuenta que podrás incurrir en gastos significativos."</string>
     <!-- no translation found for gsm_umts_options (6538311689850981686) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for cdma_options (4016822858172249884) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_dialogtitle (6356332580813229898) -->
     <skip />
-    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:0 (935612021902787683) -->
-    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:1 (8912042051809329533) -->
-    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:2 (8776934131146642662) -->
-    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:3 (4684679567848300935) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:0 (4327916632016252900) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:1 (7890032659744442614) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:2 (7306003477602941058) -->
     <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:0 (117293148930527265) -->
     <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:1 (2264578612775462302) -->
     <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:2 (1268081943590316978) -->
-    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:3 (4469871047641902607) -->
+    <string name="prefer_2g" msgid="8442550937280449639">"Utilizar sólo redes 2G"</string>
+    <string name="prefer_2g_summary" msgid="1976491403210690759">"Guarda la batería"</string>
     <!-- no translation found for cdma_system_select_title (5757657769327732833) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for cdma_system_select_summary (2528661990595284707) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for cdma_network_preferences_dialogtitle (4548860809290455653) -->
     <skip />
-    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:0 (3711054371631487248) -->
-    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:1 (6143696847467859795) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:0 (7278992425338592489) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:1 (3155327921861137068) -->
     <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:2 (2683555124647197574) -->
-    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:0 (5584048199290030331) -->
-    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:1 (5741268642513143762) -->
-    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:2 (419525200910932450) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:0 (1821235500822403409) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:1 (6355374585098185445) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:2 (213552629330086398) -->
     <!-- no translation found for subscription_title (5813493350326486) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for subscription_summary (8435941016743418124) -->
     <!-- no translation found for subscription_choices:1 (1433427108940308332) -->
     <!-- no translation found for subscription_values:0 (4377788417250295786) -->
     <!-- no translation found for subscription_values:1 (1193066664940329729) -->
-    <string name="fdn">"Números de marcación fija"</string>
-    <string name="manage_fdn_list">"Lista de NMF"</string>
-    <string name="fdn_activation">"Activación de NMF"</string>
-    <string name="fdn_enabled">"Los números de marcación fija están activados"</string>
-    <string name="fdn_disabled">"Los números de marcación fija (NMF) están desactivados"</string>
-    <string name="enable_fdn">"Habilitar NMF"</string>
-    <string name="disable_fdn">"Desactivar NMF"</string>
-    <string name="change_pin2">"Cambiar PIN2"</string>
-    <string name="enable_fdn_ok">"Desactivar NMF"</string>
-    <string name="disable_fdn_ok">"Activar NMF"</string>
-    <string name="sum_fdn">"Administrar números de marcación fija"</string>
-    <string name="sum_fdn_change_pin">"Cambiar PIN para acceso de NMF"</string>
-    <string name="sum_fdn_manage_list">"Administrar lista de números de teléfono"</string>
+    <string name="fdn" msgid="7878832555095183202">"Números de marcac. fija"</string>
+    <string name="manage_fdn_list" msgid="8777755791892122369">"Lista de NMF"</string>
+    <string name="fdn_activation" msgid="2156479741307463576">"Activación de NMF"</string>
+    <string name="fdn_enabled" msgid="5238109009915521240">"Los números de marcación fija están activados"</string>
+    <string name="fdn_disabled" msgid="4700049736675368279">"Los números de marcación fija (NMF) están desactivados"</string>
+    <string name="enable_fdn" msgid="3740191529180493851">"Habilitar NMF"</string>
+    <string name="disable_fdn" msgid="7944020890722540616">"Desactivar NMF"</string>
+    <string name="change_pin2" msgid="2153563695382176676">"Cambiar PIN2"</string>
+    <string name="enable_fdn_ok" msgid="7215588870329688132">"Desactivar NMF"</string>
+    <string name="disable_fdn_ok" msgid="5727046928930740173">"Activar NMF"</string>
+    <string name="sum_fdn" msgid="1959399454900272878">"Administrar números de marcación fija"</string>
+    <string name="sum_fdn_change_pin" msgid="6666549734792827932">"Cambiar PIN para acceso de NMF"</string>
+    <string name="sum_fdn_manage_list" msgid="8431088265332628316">"Administrar lista de números de teléfono"</string>
     <!-- no translation found for voice_privacy (7803023024169078619) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for voice_privacy_summary (3159383389833516214) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for tty_mode_option_summary (1073835131534808732) -->
     <skip />
-    <string name="menu_add">"Agregar contacto"</string>
-    <string name="menu_edit">"Editar contacto"</string>
-    <string name="menu_delete">"Eliminar contacto"</string>
-    <string name="get_pin2">"Ingresar PIN2"</string>
-    <string name="name">"Nombre"</string>
-    <string name="number">"Número"</string>
-    <string name="save">"Guardar"</string>
-    <string name="add_fdn_contact">"Agregar contacto de marcación fija"</string>
-    <string name="adding_fdn_contact">"Agregando contacto de marcación fija..."</string>
-    <string name="fdn_contact_added">"Contacto de marcación fija agregado."</string>
-    <string name="edit_fdn_contact">"Editar contacto de marcación fija"</string>
-    <string name="updating_fdn_contact">"Actualizando contacto de marcación fija..."</string>
-    <string name="fdn_contact_updated">"Contacto de marcación fija actualizado."</string>
-    <string name="delete_fdn_contact">"Eliminar contacto de marcación fija"</string>
-    <string name="deleting_fdn_contact">"Eliminando contacto de marcación fija..."</string>
-    <string name="fdn_contact_deleted">"Contacto de marcación fija eliminado."</string>
-    <string name="pin2_invalid">"PIN2 no válido."</string>
-    <string name="fdn_invalid_number">"El número no puede exceder los 20 dígitos."</string>
-    <string name="simContacts_emptyLoading">"Leyendo la tarjeta SIM..."</string>
-    <string name="simContacts_empty">"No hay contactos en tu tarjeta SIM."</string>
-    <string name="simContacts_title">"Seleccionar contactos para importar"</string>
-    <string name="enable_pin">"Habilitar/inhabilitar PIN de SIM"</string>
-    <string name="change_pin">"Cambiar PIN de SIM"</string>
-    <string name="enter_pin_text">"PIN de SIM:"</string>
-    <string name="oldPinLabel">"PIN anterior"</string>
-    <string name="newPinLabel">"PIN nuevo"</string>
-    <string name="confirmPinLabel">"Confirmar PIN nuevo"</string>
-    <string name="badPin">"El PIN anterior ingresado no es correcto. Vuelve a intentarlo."</string>
-    <string name="mismatchPin">"Los PIN que has ingresado no coinciden. Vuelve a intentarlo."</string>
-    <string name="invalidPin">"Escribe un PIN que tenga de 4 a 8 números."</string>
-    <string name="disable_sim_pin">"Desactivar PIN de SIM"</string>
-    <string name="enable_sim_pin">"Habilitar PIN de SIM"</string>
-    <string name="enable_in_progress">"Espera, por favor..."</string>
-    <string name="enable_pin_ok">"PIN de SIM activado"</string>
-    <string name="disable_pin_ok">"PIN de SIM desactivado"</string>
-    <string name="pin_failed">"El PIN que has ingresado es incorrecto"</string>
-    <string name="pin_changed">"PIN de SIM cambiado correctamente"</string>
-    <string name="puk_requested">"Contraseña incorrecta. La tarjeta SIM está bloqueada. Se solicitó PUK2."</string>
-    <string name="enter_pin2_text">"PIN2"</string>
-    <string name="oldPin2Label">"PIN2 anterior"</string>
-    <string name="newPin2Label">"PIN2 nuevo"</string>
-    <string name="confirmPin2Label">"Confirmar PIN2 nuevo"</string>
-    <string name="badPuk2">"El PUK2 ingresado no es correcto. Vuelve a intentarlo."</string>
-    <string name="badPin2">"El PIN2 anterior ingresado no es correcto. Vuelve a intentarlo."</string>
-    <string name="mismatchPin2">"Los PIN2 ingresados no coinciden. Vuelve a intentarlo."</string>
-    <string name="invalidPin2">"Escribe un PIN2 que tenga de 4 a 8 números."</string>
-    <string name="invalidPuk2">"Escribe un PUK2 de 8 cifras."</string>
-    <string name="pin2_changed">"PIN 2 cambiado correctamente"</string>
-    <string name="label_puk2_code">"Escribir código PUK2"</string>
-    <string name="fdn_enable_puk2_requested">"Contraseña incorrecta. Cambia el PIN2 y vuelve a intentarlo."</string>
-    <string name="puk2_requested">"Contraseña incorrecta. La tarjeta SIM está bloqueada. Se solicitó PUK2."</string>
-    <string name="doneButton">"Finalizado"</string>
-    <string name="caller_manage_header">"Llamada en conferencia <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
-    <string name="caller_manage_manage_done_text">"Volver a la llamada"</string>
-    <string name="sim_missing_continueView_text">"Continuar sin tarjeta SIM"</string>
-    <string name="sim_missing_msg_text">"No se encontró tarjeta SIM. Coloca una en el teléfono."</string>
-    <string name="sim_unlock_dismiss_text">"Descartar"</string>
-    <string name="sim_unlock_unlock_text">"Desbloquear"</string>
-    <string name="sim_unlock_status_text">"Autenticando PIN..."</string>
-    <string name="voicemail_settings_number_label">"Número de correo de voz"</string>
-    <string name="card_title_dialing">"Marcando"</string>
-    <string name="card_title_in_progress">"Llamada actual"</string>
-    <string name="card_title_conf_call">"Llamada en conferencia"</string>
-    <string name="card_title_incoming_call">"Llamada entrante"</string>
+    <string name="menu_add" msgid="1882023737425114762">"Agregar contacto"</string>
+    <string name="menu_edit" msgid="7143003705504672374">"Editar contacto"</string>
+    <string name="menu_delete" msgid="3977150783449642851">"Eliminar contacto"</string>
+    <string name="get_pin2" msgid="1198225482542827652">"Ingresar PIN2"</string>
+    <string name="name" msgid="7329028332786872378">"Nombre"</string>
+    <string name="number" msgid="7905950798349903858">"Número"</string>
+    <string name="save" msgid="4094274636321939086">"Guardar"</string>
+    <string name="add_fdn_contact" msgid="5412242719704146070">"Agregar contacto de marcación fija"</string>
+    <string name="adding_fdn_contact" msgid="1008984230265031168">"Agregando contacto de marcación fija..."</string>
+    <string name="fdn_contact_added" msgid="3283284983265410270">"Contacto de marcación fija agregado."</string>
+    <string name="edit_fdn_contact" msgid="3440054765948798731">"Editar contacto de marcación fija"</string>
+    <string name="updating_fdn_contact" msgid="5918299270800552372">"Actualizando contacto de marcación fija..."</string>
+    <string name="fdn_contact_updated" msgid="510187720367785051">"Contacto de marcación fija actualizado."</string>
+    <string name="delete_fdn_contact" msgid="2237838617123538040">"Eliminar contacto de marcación fija"</string>
+    <string name="deleting_fdn_contact" msgid="6162824054507660151">"Eliminando contacto de marcación fija..."</string>
+    <string name="fdn_contact_deleted" msgid="5596742031140651283">"Contacto de marcación fija eliminado."</string>
+    <string name="pin2_invalid" msgid="6408721267712649637">"PIN2 no válido."</string>
+    <string name="fdn_invalid_number" msgid="1484959418054136856">"El número no puede exceder los 20 dígitos."</string>
+    <string name="simContacts_emptyLoading" msgid="2203331234764498011">"Leyendo la tarjeta SIM..."</string>
+    <string name="simContacts_empty" msgid="5270660846489561932">"No hay contactos en tu tarjeta SIM."</string>
+    <string name="simContacts_title" msgid="1861472842524839921">"Seleccionar contactos para importar"</string>
+    <string name="enable_pin" msgid="5422767284133234860">"Habilitar/inhabilitar PIN de SIM"</string>
+    <string name="change_pin" msgid="9174186126330785343">"Cambiar PIN de SIM"</string>
+    <string name="enter_pin_text" msgid="8532615714751931951">"PIN de SIM:"</string>
+    <string name="oldPinLabel" msgid="5287773661246368314">"PIN anterior"</string>
+    <string name="newPinLabel" msgid="207488227285336897">"PIN nuevo"</string>
+    <string name="confirmPinLabel" msgid="257597715098070206">"Confirmar PIN nuevo"</string>
+    <string name="badPin" msgid="4154316827946559447">"El PIN anterior ingresado no es correcto. Vuelve a intentarlo."</string>
+    <string name="mismatchPin" msgid="5974597541268042785">"Los PIN que has ingresado no coinciden. Vuelve a intentarlo."</string>
+    <string name="invalidPin" msgid="5981171102258684792">"Escribe un PIN que tenga de 4 a 8 números."</string>
+    <string name="disable_sim_pin" msgid="3992926931620188855">"Desactivar PIN de SIM"</string>
+    <string name="enable_sim_pin" msgid="5803702443844458831">"Habilitar PIN de SIM"</string>
+    <string name="enable_in_progress" msgid="3695303775100109650">"Espera, por favor..."</string>
+    <string name="enable_pin_ok" msgid="8077439615296694284">"PIN de SIM activado"</string>
+    <string name="disable_pin_ok" msgid="8552428316206928913">"PIN de SIM desactivado"</string>
+    <string name="pin_failed" msgid="6597695909685242127">"El PIN que has ingresado es incorrecto"</string>
+    <string name="pin_changed" msgid="9000716792724195093">"PIN de SIM cambiado correctamente"</string>
+    <string name="puk_requested" msgid="3898394204193202803">"Contraseña incorrecta. La tarjeta SIM está bloqueada. Se solicitó PUK2."</string>
+    <string name="enter_pin2_text" msgid="8339444124477720345">"PIN2"</string>
+    <string name="oldPin2Label" msgid="8559146795026261502">"PIN2 anterior"</string>
+    <string name="newPin2Label" msgid="4573956902204349054">"PIN2 nuevo"</string>
+    <string name="confirmPin2Label" msgid="8100319484454787708">"Confirmar PIN2 nuevo"</string>
+    <string name="badPuk2" msgid="4072035207011308856">"El PUK2 ingresado no es correcto. Vuelve a intentarlo."</string>
+    <string name="badPin2" msgid="515218795152422178">"El PIN2 anterior ingresado no es correcto. Vuelve a intentarlo."</string>
+    <string name="mismatchPin2" msgid="4177060915600342718">"Los PIN2 ingresados no coinciden. Vuelve a intentarlo."</string>
+    <string name="invalidPin2" msgid="8237110107480395938">"Escribe un PIN2 que tenga de 4 a 8 números."</string>
+    <string name="invalidPuk2" msgid="1290977391033057871">"Escribe un PUK2 de 8 cifras."</string>
+    <string name="pin2_changed" msgid="2670422162555916562">"PIN 2 cambiado correctamente"</string>
+    <string name="label_puk2_code" msgid="302845876240219560">"Escribir código PUK2"</string>
+    <string name="fdn_enable_puk2_requested" msgid="2608836967081385948">"Contraseña incorrecta. Cambia el PIN2 y vuelve a intentarlo."</string>
+    <string name="puk2_requested" msgid="5863580927788820813">"Contraseña incorrecta. La tarjeta SIM está bloqueada. Se solicitó PUK2."</string>
+    <string name="doneButton" msgid="2859593360997984240">"Finalizado"</string>
+    <string name="caller_manage_header" msgid="3231519674734638786">"Llamada en conferencia <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="caller_manage_manage_done_text" msgid="8093934725536733856">"Volver a la llamada"</string>
+    <string name="sim_missing_continueView_text" msgid="4199689081742026077">"Continuar sin tarjeta SIM"</string>
+    <string name="sim_missing_msg_text" msgid="6803619600564142188">"No se encontró tarjeta SIM. Coloca una en el teléfono."</string>
+    <string name="sim_unlock_dismiss_text" msgid="8292343981739813597">"Descartar"</string>
+    <string name="sim_unlock_unlock_text" msgid="6328406783399256930">"Desbloquear"</string>
+    <string name="sim_unlock_status_text" msgid="1919609683384607179">"Autenticando PIN..."</string>
+    <string name="voicemail_settings_number_label" msgid="8524164258691887790">"Número de correo de voz"</string>
+    <string name="card_title_dialing" msgid="5769417478498348054">"Marcando"</string>
+    <string name="card_title_in_progress" msgid="8603765629781648862">"Llamada actual"</string>
+    <string name="card_title_conf_call" msgid="1162980346189744501">"Llamada en conferencia"</string>
+    <string name="card_title_incoming_call" msgid="7364539451234646909">"Llamada entrante"</string>
     <!-- no translation found for card_title_cdma_call_waiting (4532445524811272644) -->
     <skip />
-    <string name="card_title_call_ended">"Llamada finalizada"</string>
-    <string name="card_title_on_hold">"En espera"</string>
-    <string name="card_title_hanging_up">"Colgando"</string>
+    <string name="card_title_call_ended" msgid="5544730338889702298">"Llamada finalizada"</string>
+    <string name="card_title_on_hold" msgid="821463117892339942">"En espera"</string>
+    <string name="card_title_hanging_up" msgid="3999101620995182450">"Colgando"</string>
     <!-- no translation found for card_title_in_call (6346543933068225205) -->
     <skip />
-    <string name="notification_missedCallTitle">"Llamada perdida"</string>
-    <string name="notification_missedCallsTitle">"Llamadas perdidas"</string>
-    <string name="notification_missedCallsMsg">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> llamadas perdidas"</string>
-    <string name="notification_missedCallTicker">"Se perdieron las llamadas de <xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>"</string>
-    <string name="notification_ongoing_call_format">"Llamada actual (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
-    <string name="notification_on_hold">"En espera"</string>
-    <string name="notification_voicemail_title">"Correo de voz nuevo"</string>
+    <string name="notification_missedCallTitle" msgid="7554385905572364535">"Llamada perdida"</string>
+    <string name="notification_missedCallsTitle" msgid="1361677948941502522">"Llamadas perdidas"</string>
+    <string name="notification_missedCallsMsg" msgid="4575787816055205600">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> llamadas perdidas"</string>
+    <string name="notification_missedCallTicker" msgid="504686252427747209">"Se perdieron las llamadas de <xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="notification_ongoing_call_format" msgid="227216462548540316">"Llamada actual (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
+    <string name="notification_on_hold" msgid="3480694969511790465">"En espera"</string>
+    <string name="notification_voicemail_title" msgid="8933468752045550523">"Correo de voz nuevo"</string>
     <!-- no translation found for notification_voicemail_title_count (4366360747660929916) -->
     <skip />
-    <string name="notification_voicemail_text_format">"Marcar <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
-    <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"Número de correo de voz desconocido"</string>
-    <string name="incall_error_power_off">"Para realizar una llamada, primero desactive el modo Airplane."</string>
-    <string name="incall_error_emergency_only">"No registrado en la red."</string>
-    <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"Llamada no enviada. No se ingresó un número válido."</string>
-    <string name="incall_error_call_failed">"Llamada no enviada."</string>
-    <string name="incall_status_dialed_mmi">"Iniciar la secuencia de MMI"</string>
+    <string name="notification_voicemail_text_format" msgid="4447323569453981685">"Marcar <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="notification_voicemail_no_vm_number" msgid="760963466895609716">"Número de correo de voz desconocido"</string>
+    <string name="incall_error_power_off" msgid="6550191216405193368">"Para realizar una llamada, primero desactive el modo Airplane."</string>
+    <string name="incall_error_emergency_only" msgid="4678640422710818317">"No registrado en la red."</string>
+    <string name="incall_error_no_phone_number_supplied" msgid="4197432103471807739">"Llamada no enviada. No se ingresó un número válido."</string>
+    <string name="incall_error_call_failed" msgid="4313552620858880999">"Llamada no enviada."</string>
+    <string name="incall_status_dialed_mmi" msgid="3672498861336189563">"Iniciar la secuencia de MMI"</string>
     <!-- no translation found for incall_status_dialed_fc (1632879988662225263) -->
     <skip />
-    <string name="incall_error_supp_service_unknown">"Servicio no admitido."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_switch">"No es posible cambiar llamadas."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_separate">"No es posible separar la llamada."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_transfer">"No es posible transferir la llamada."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_conference">"No es posible realizar llamadas en conferencia."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_reject">"No es posible rechazar la llamada."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_hangup">"No es posible publicar la(s) llamada(s)."</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_title">"Llamada de emergencia"</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message">"Encendiendo radio..."</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry">"Área fuera de servicio. Intentando nuevamente..."</string>
-    <string name="dial_emergency_error">"Llamada no enviada. <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> no es un número de emergencia."</string>
-    <string name="dial_emergency_empty_error">"La llamada no pudo enviarse. ¡Marca un número de emergencia!"</string>
-    <string name="dialerKeyboardHintText">"Utilizar teclado para marcar"</string>
-    <string name="dtmfDialpadHintText">"Teclado de tonos del teléfono"</string>
-    <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Teclado telefónico"</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_unknown" msgid="2991054870745666038">"Servicio no admitido."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_switch" msgid="3503552565745872241">"No es posible cambiar llamadas."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_separate" msgid="914362338192301746">"No es posible separar la llamada."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_transfer" msgid="2509871374644921632">"No es posible transferir la llamada."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_conference" msgid="2505727299596357312">"No es posible realizar llamadas en conferencia."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_reject" msgid="7055164130563826216">"No es posible rechazar la llamada."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_hangup" msgid="7417583238334762737">"No es posible publicar la(s) llamada(s)."</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_title" msgid="4627849966634578257">"Llamada de emergencia"</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message" msgid="207613549344420291">"Encendiendo radio..."</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry" msgid="3724423402363063736">"Área fuera de servicio. Intentando nuevamente..."</string>
+    <string name="dial_emergency_error" msgid="8362624131726575194">"Llamada no enviada. <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> no es un número de emergencia."</string>
+    <string name="dial_emergency_empty_error" msgid="5048645338094088229">"La llamada no pudo enviarse. ¡Marca un número de emergencia!"</string>
+    <string name="dialerKeyboardHintText" msgid="9192914825413747792">"Utilizar teclado para marcar"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHintText" msgid="2153335217920679451">"Teclado de tonos del teléfono"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHandleLabel" msgid="6077872154488117962">"Teclado telefónico"</string>
     <!-- no translation found for touchLockText (8742463586429019112) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for onscreenAnswerText (7643040500342720792) -->
     <skip />
-    <string name="importSimEntry">"Importar"</string>
-    <string name="importAllSimEntries">"Importar todo"</string>
-    <string name="importingSimContacts">"Importando contactos SIM"</string>
-    <string name="importToFDNfromContacts">"Importar desde contactos"</string>
+    <string name="importSimEntry" msgid="6614358325359736031">"Importar"</string>
+    <string name="importAllSimEntries" msgid="1503181169636198673">"Importar todo"</string>
+    <string name="importingSimContacts" msgid="7374056215462575769">"Importando contactos SIM"</string>
+    <string name="importToFDNfromContacts" msgid="2130620207013368580">"Importar desde contactos"</string>
     <!-- no translation found for tty_mode_entries:0 (512950011423868021) -->
     <!-- no translation found for tty_mode_entries:1 (4781215771530681384) -->
     <!-- no translation found for tty_mode_entries:2 (5659212685488676933) -->
index 7bfb995..0ef7af7 100644 (file)
 -->
 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-    <string name="contactsIconLabel">"Contactos"</string>
-    <string name="contactsFavoritesLabel">"Favoritos"</string>
-    <string name="dialerIconLabel">"Llamar"</string>
-    <string name="emergencyDialerIconLabel">"Llamada de emergencia"</string>
-    <string name="phoneIconLabel">"Teléfono"</string>
-    <string name="recentCallsIconLabel">"Registro de llamadas"</string>
-    <string name="fdnListLabel">"Lista de FDN"</string>
-    <string name="unknown">"Desconocido"</string>
-    <string name="private_num">"Número privado"</string>
-    <string name="payphone">"Teléfono público"</string>
-    <string name="onHold">"En espera"</string>
-    <string name="ongoing">"Llamada actual"</string>
-    <string name="callFailed_userBusy">"Línea ocupada"</string>
-    <string name="callFailed_congestion">"Red ocupada"</string>
-    <string name="callFailed_noSignal">"No hay señal"</string>
-    <string name="callFailed_limitExceeded">"Se ha superado el límite de ACM."</string>
-    <string name="callFailed_powerOff">"Señal móvil desactivada"</string>
-    <string name="callFailed_simError">"No hay tarjeta SIM o se ha producido un error de tarjeta SIM."</string>
-    <string name="callFailed_outOfService">"Área fuera de servicio"</string>
-    <string name="callFailed_fdn_only">"Las llamadas salientes están restringidas por FDN."</string>
-    <string name="callFailed_cb_enabled">"No se pueden realizar llamadas salientes mientras esté activada la restricción de llamadas."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted">"Todas las llamadas están limitadas por el control de acceso."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"Las llamadas de emergencia están limitadas por el control de acceso."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"Las llamadas normales están limitadas por el control de acceso."</string>
-    <string name="callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle">"CDMA: teléfono bloqueado hasta el próximo ciclo de carga"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_drop">"CDMA: llamada finalizada"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_intercept">"CDMA: llamada interceptada"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_reorder">"CDMA: reorganización"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_SO_reject">"CDMA: rechazo de opción de servicio"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_retryOrder">"CDMA: orden de reintento"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_accessFailure">"CDMA: error de acceso"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_preempted">"CDMA: reemplazada"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_notEmergency">"Sólo es posible realizar llamadas de emergencia."</string>
-    <string name="confCall">"Conferencia telefónica"</string>
-    <string name="mmiStarted">"El código MMI se ha iniciado."</string>
-    <string name="ussdRunning">"Código USSD en ejecución..."</string>
-    <string name="mmiCancelled">"El código MMI se ha cancelado."</string>
-    <string name="cancel">"Cancelar"</string>
-    <string name="ecbm_mode_text">"Llamada de emergencia"</string>
-    <string name="ecbm_exit_text">"SALIR"</string>
-    <string name="ecbm_ok_text">"Aceptar"</string>
-    <string name="ecbm_emergency_number">"Marcar 911"</string>
-    <string name="ecbm_instruction_text">"Pulsar botón para realizar llamada de emergencia"</string>
-    <string name="menu_speaker">"Altavoz"</string>
-    <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
-    <string name="menu_mute">"Silenciar"</string>
-    <string name="menu_hold">"Retener"</string>
-    <string name="menu_endCall">"Finalizar"</string>
-    <string name="menu_swapCalls">"Alternar"</string>
-    <string name="menu_mergeCalls">"A tres"</string>
-    <string name="menu_addCall">"Añadir"</string>
-    <string name="menu_manageConference">"Administrar conferencia telefónica"</string>
-    <string name="menu_showDialpad">"Mostrar teclado"</string>
-    <string name="menu_hideDialpad">"Ocultar teclado"</string>
-    <string name="menu_answerAndHold">"Retener llamada actual"\n"y responder"</string>
-    <string name="menu_answerAndEnd">"Finalizar llamada actual"\n"y responder"</string>
-    <string name="ok">"Aceptar"</string>
-    <string name="menuButtonHint">"Pulsa la tecla de menú para ver las opciones de llamada."</string>
-    <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Pulsa la tecla de menú para ver las opciones de llamada. Utiliza el teclado para marcar"</string>
-    <string name="menu_answer">"Responder"</string>
-    <string name="menu_ignore">"Ignorar"</string>
-    <string name="wait_prompt_str">"¿Deseas enviar los siguientes tonos?"\n</string>
-    <string name="send_button">"Enviar"</string>
-    <string name="wild_prompt_str">"Sustituir el carácter comodín por"</string>
-    <string name="no_vm_number">"Falta el número del buzón de voz."</string>
-    <string name="no_vm_number_msg">"No se ha almacenado ningún número de buzón de voz en la tarjeta SIM."</string>
-    <string name="add_vm_number_str">"Añadir número"</string>
-    <string name="dialer_emptyListWorking">"Cargando..."</string>
-    <string name="enterPin">"Introduce el código PIN para desbloquear la tarjeta SIM."</string>
-    <string name="pinUnlocked">"La tarjeta SIM se ha desbloqueado."</string>
-    <string name="enterNewPin">"Nuevo código PIN de tarjeta SIM"</string>
-    <string name="verifyNewPin">"Vuelve a introducir el nuevo código PIN de la tarjeta SIM para confirmarlo."</string>
-    <string name="verifyFailed">"Los códigos PIN de tarjeta SIM introducidos no coinciden. Inténtalo de nuevo."</string>
-    <string name="enterPuk">"Introduce el código PUK para desbloquear la tarjeta SIM."</string>
-    <string name="badPuk">"El código PUK es incorrecto."</string>
-    <string name="buttonTxtContinue">"Seguir"</string>
-    <string name="puk_unlocked">"La tarjeta SIM se ha desbloqueado. El teléfono se está desbloqueando..."</string>
-    <string name="label_ndp">"PIN de desbloqueo de red de tarjeta SIM"</string>
-    <string name="sim_ndp_unlock_text">"Desbloquear"</string>
-    <string name="sim_ndp_dismiss_text">"Descartar"</string>
-    <string name="requesting_unlock">"Solicitando desbloqueo de red..."</string>
-    <string name="unlock_failed">"La solicitud de desbloqueo de red no se ha realizado correctamente."</string>
-    <string name="unlock_success">"El desbloqueo de red se ha realizado correctamente."</string>
-    <string name="imei">"IMEI"</string>
-    <string name="labelGSMMore">"Configuración de llamadas GSM"</string>
-    <string name="labelCDMAMore">"Configuración de llamada CDMA"</string>
-    <string name="apn_settings">"APN"</string>
-    <string name="settings_label">"Configuración de red"</string>
-    <string name="voicemail">"Buzón de voz"</string>
-    <string name="voicemail_abbreviated">"Buzón de voz:"</string>
-    <string name="networks">"Operadores de red"</string>
-    <string name="call_settings">"Ajustes de llamadas"</string>
-    <string name="additional_gsm_call_settings">"Configuración adicional de llamadas GSM"</string>
-    <string name="sum_gsm_call_settings">"Configuración adicional de llamadas sólo GSM"</string>
-    <string name="additional_cdma_call_settings">"Configuración adicional de llamadas CDMA"</string>
-    <string name="sum_cdma_call_settings">"Configuración adicional de llamadas sólo CDMA"</string>
-    <string name="labelNwService">"Configuración del servicio de red"</string>
-    <string name="labelCallerId">"ID de emisor"</string>
-    <string name="sum_hide_caller_id">"Número oculto en llamadas salientes"</string>
-    <string name="sum_show_caller_id">"Número mostrado en llamadas salientes"</string>
-    <string name="sum_default_caller_id">"Utilizar la configuración de operador predeterminada para mostrar mi número en las llamadas salientes"</string>
-    <string name="labelCW">"Llamada en espera"</string>
-    <string name="sum_cw_enabled">"Informarme de las llamadas entrantes durante las llamadas"</string>
-    <string name="sum_cw_disabled">"Informarme de las llamadas entrantes durante las llamadas"</string>
-    <string name="call_forwarding_settings">"Configuración de desvío de llamada"</string>
-    <string name="labelCF">"Desvío de llamada"</string>
-    <string name="labelCFU">"Desviar siempre"</string>
-    <string name="messageCFU">"Utilizar siempre este número"</string>
-    <string name="sum_cfu_enabled_indicator">"Desviar todas las llamadas"</string>
-    <string name="sum_cfu_enabled">"Desviar todas las llamadas a {0}"</string>
-    <string name="sum_cfu_disabled">"Inhabilitado"</string>
-    <string name="labelCFB">"Línea ocupada"</string>
-    <string name="messageCFB">"Número cuando la línea esté ocupada"</string>
-    <string name="sum_cfb_enabled">"Desviando a {0}"</string>
-    <string name="sum_cfb_disabled">"Inhabilitado"</string>
-    <string name="labelCFNRy">"Llamada sin respuesta"</string>
-    <string name="messageCFNRy">"Número cuando no se responde la llamada"</string>
-    <string name="sum_cfnry_enabled">"Desviando a {0}"</string>
-    <string name="sum_cfnry_disabled">"Inhabilitado"</string>
-    <string name="labelCFNRc">"No se establece la llamada"</string>
-    <string name="messageCFNRc">"Número cuando no se puede establecer la llamada"</string>
-    <string name="sum_cfnrc_enabled">"Desviando a {0}"</string>
-    <string name="sum_cfnrc_disabled">"Inhabilitado"</string>
-    <string name="updating_title">"Ajustes de llamadas"</string>
-    <string name="error_updating_title">"Error de configuración de llamada"</string>
-    <string name="reading_settings">"Leyendo configuración..."</string>
-    <string name="updating_settings">"Actualizando configuración..."</string>
-    <string name="response_error">"Respuesta inesperada de la red"</string>
-    <string name="exception_error">"Error en la tarjeta SIM o en la red."</string>
-    <string name="radio_off_error">"Activar la señal móvil antes de ver esta configuración"</string>
-    <string name="close_dialog">"Aceptar"</string>
-    <string name="enable">"Habilitar"</string>
-    <string name="disable">"Inhabilitar"</string>
-    <string name="change_num">"Actualizar"</string>
+    <string name="contactsIconLabel" msgid="9129800048701196916">"Contactos"</string>
+    <string name="contactsFavoritesLabel" msgid="5360050972935451505">"Favoritos"</string>
+    <string name="dialerIconLabel" msgid="1761864493312440268">"Llamar"</string>
+    <string name="emergencyDialerIconLabel" msgid="7812140032168171053">"Llamada de emergencia"</string>
+    <string name="phoneIconLabel" msgid="2331230813161304895">"Teléfono"</string>
+    <string name="recentCallsIconLabel" msgid="8717350893637245164">"Registro de llamadas"</string>
+    <string name="fdnListLabel" msgid="8630418672279521003">"Lista de FDN"</string>
+    <string name="unknown" msgid="6878797917991465859">"Desconocido"</string>
+    <string name="private_num" msgid="6713286113000232309">"Número privado"</string>
+    <string name="payphone" msgid="1931775086311769314">"Teléfono público"</string>
+    <string name="onHold" msgid="9035493194749959955">"En espera"</string>
+    <string name="ongoing" msgid="8300874342848721367">"Llamada actual"</string>
+    <string name="callFailed_userBusy" msgid="8851106999809294904">"Línea ocupada"</string>
+    <string name="callFailed_congestion" msgid="8737761615702718375">"Red ocupada"</string>
+    <string name="callFailed_noSignal" msgid="1889803273616031933">"No hay señal"</string>
+    <string name="callFailed_limitExceeded" msgid="4958065157970101491">"Se ha superado el límite de ACM."</string>
+    <string name="callFailed_powerOff" msgid="2766035859391549713">"Señal móvil desactivada"</string>
+    <string name="callFailed_simError" msgid="5652345589458834655">"No hay tarjeta SIM o se ha producido un error de tarjeta SIM."</string>
+    <string name="callFailed_outOfService" msgid="4825791466557236225">"Área fuera de servicio"</string>
+    <string name="callFailed_fdn_only" msgid="2850204579765430641">"Las llamadas salientes están restringidas por FDN."</string>
+    <string name="callFailed_cb_enabled" msgid="3057131228725500761">"No se pueden realizar llamadas salientes mientras esté activada la restricción de llamadas."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted" msgid="2180223622768522345">"Todas las llamadas están limitadas por el control de acceso."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency" msgid="4353654268813314466">"Las llamadas de emergencia están limitadas por el control de acceso."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_normal" msgid="2680774510252408620">"Las llamadas normales están limitadas por el control de acceso."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle" msgid="775483211928061084">"CDMA: teléfono bloqueado hasta el próximo ciclo de carga"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_drop" msgid="6030084920001082496">"CDMA: llamada finalizada"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_intercept" msgid="8402269373120277330">"CDMA: llamada interceptada"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_reorder" msgid="5605791471418711552">"CDMA: reorganización"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_SO_reject" msgid="8969174256492763555">"CDMA: rechazo de opción de servicio"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_retryOrder" msgid="5848488692485148804">"CDMA: orden de reintento"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_accessFailure" msgid="2844306027616452215">"CDMA: error de acceso"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_preempted" msgid="1097095321180029879">"CDMA: reemplazada"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_notEmergency" msgid="2347377816822720761">"Sólo es posible realizar llamadas de emergencia."</string>
+    <string name="confCall" msgid="1904840547188336828">"Conferencia telefónica"</string>
+    <string name="mmiStarted" msgid="6347869857061147003">"El código MMI se ha iniciado."</string>
+    <string name="ussdRunning" msgid="485588686340541690">"Código USSD en ejecución..."</string>
+    <string name="mmiCancelled" msgid="2771923949751842276">"El código MMI se ha cancelado."</string>
+    <string name="cancel" msgid="5044513931633602634">"Cancelar"</string>
+    <string name="ecbm_mode_text" msgid="6485648046794782672">"Llamada de emergencia"</string>
+    <string name="ecbm_exit_text" msgid="622759135506401127">"SALIR"</string>
+    <string name="ecbm_ok_text" msgid="1373363960570351032">"Aceptar"</string>
+    <string name="ecbm_emergency_number" msgid="4131632362330756509">"Marcar 911"</string>
+    <string name="ecbm_instruction_text" msgid="5039940054364946169">"Pulsar botón para realizar llamada de emergencia"</string>
+    <string name="menu_speaker" msgid="6069700688651964705">"Altavoz"</string>
+    <string name="menu_bluetooth" msgid="8842523654717305695">"Bluetooth"</string>
+    <string name="menu_mute" msgid="4399723633363773145">"Silenciar"</string>
+    <string name="menu_hold" msgid="6970441130344786273">"Retener"</string>
+    <string name="menu_endCall" msgid="2142958047156634241">"Finalizar"</string>
+    <string name="menu_swapCalls" msgid="1548647524816600795">"Alternar"</string>
+    <string name="menu_mergeCalls" msgid="6414754941392181303">"A tres"</string>
+    <string name="menu_addCall" msgid="7829255032442131930">"Añadir"</string>
+    <string name="menu_manageConference" msgid="3770984362002266733">"Administrar conferencia telefónica"</string>
+    <string name="menu_showDialpad" msgid="5198200217528406980">"Mostrar teclado"</string>
+    <string name="menu_hideDialpad" msgid="2733813546746296771">"Ocultar teclado"</string>
+    <string name="menu_answerAndHold" msgid="8830891495953688905">"Retener llamada actual"\n"y responder"</string>
+    <string name="menu_answerAndEnd" msgid="2071708281281611854">"Finalizar llamada actual"\n"y responder"</string>
+    <string name="ok" msgid="3811371167865772377">"Aceptar"</string>
+    <string name="menuButtonHint" msgid="4853215496220101699">"Pulsa la tecla de menú para ver las opciones de llamada."</string>
+    <string name="menuButtonKeyboardDialHint" msgid="2869270434715312458">"Pulsa la tecla de menú para ver las opciones de llamada. Utiliza el teclado para marcar"</string>
+    <string name="menu_answer" msgid="116686205042231098">"Responder"</string>
+    <string name="menu_ignore" msgid="2112030835852537344">"Ignorar"</string>
+    <string name="wait_prompt_str" msgid="7601815427707856238">"¿Deseas enviar los siguientes tonos?"\n</string>
+    <string name="send_button" msgid="4106860097497818751">"Enviar"</string>
+    <string name="wild_prompt_str" msgid="1585989144582892543">"Sustituir el carácter comodín por"</string>
+    <string name="no_vm_number" msgid="4164780423805688336">"Falta el número del buzón de voz."</string>
+    <string name="no_vm_number_msg" msgid="1300729501030053828">"No se ha almacenado ningún número de buzón de voz en la tarjeta SIM."</string>
+    <string name="add_vm_number_str" msgid="4676479471644687453">"Añadir número"</string>
+    <string name="dialer_emptyListWorking" msgid="6022498519770859790">"Cargando..."</string>
+    <string name="enterPin" msgid="4753300834213388397">"Introduce el código PIN para desbloquear la tarjeta SIM."</string>
+    <string name="pinUnlocked" msgid="3260617001055506794">"La tarjeta SIM se ha desbloqueado."</string>
+    <string name="enterNewPin" msgid="5311243769004752401">"Nuevo código PIN de tarjeta SIM"</string>
+    <string name="verifyNewPin" msgid="2593629913010458867">"Vuelve a introducir el nuevo código PIN de la tarjeta SIM para confirmarlo."</string>
+    <string name="verifyFailed" msgid="3875778795754857903">"Los códigos PIN de tarjeta SIM introducidos no coinciden. Inténtalo de nuevo."</string>
+    <string name="enterPuk" msgid="6144749655582862324">"Introduce el código PUK para desbloquear la tarjeta SIM."</string>
+    <string name="badPuk" msgid="3213017898690275965">"El código PUK es incorrecto."</string>
+    <string name="buttonTxtContinue" msgid="863271214384739936">"Seguir"</string>
+    <string name="puk_unlocked" msgid="2284912838477558454">"La tarjeta SIM se ha desbloqueado. El teléfono se está desbloqueando..."</string>
+    <string name="label_ndp" msgid="780479633159517250">"PIN de desbloqueo de red de tarjeta SIM"</string>
+    <string name="sim_ndp_unlock_text" msgid="683628237760543009">"Desbloquear"</string>
+    <string name="sim_ndp_dismiss_text" msgid="1604823375752456947">"Descartar"</string>
+    <string name="requesting_unlock" msgid="6412629401033249351">"Solicitando desbloqueo de red..."</string>
+    <string name="unlock_failed" msgid="6490531697031504225">"La solicitud de desbloqueo de red no se ha realizado correctamente."</string>
+    <string name="unlock_success" msgid="6770085622238180152">"El desbloqueo de red se ha realizado correctamente."</string>
+    <string name="imei" msgid="8552502717594321281">"IMEI"</string>
+    <string name="labelGSMMore" msgid="5930842194056092106">"Configuración de llamadas GSM"</string>
+    <string name="labelCDMAMore" msgid="1630676740428229339">"Configuración de llamada CDMA"</string>
+    <string name="apn_settings" msgid="9043423184895642077">"APN"</string>
+    <string name="settings_label" msgid="3876743539816984008">"Configuración de red"</string>
+    <string name="voicemail" msgid="8693759337917898954">"Buzón de voz"</string>
+    <string name="voicemail_abbreviated" msgid="2215592488517217448">"Buzón de voz:"</string>
+    <string name="networks" msgid="8873030692174541976">"Operadores de red"</string>
+    <string name="call_settings" msgid="6112441768261754562">"Ajustes de llamadas"</string>
+    <string name="additional_gsm_call_settings" msgid="6472260354879794056">"Configuración adicional de llamadas GSM"</string>
+    <string name="sum_gsm_call_settings" msgid="4076647190996778012">"Configuración adicional de llamadas sólo GSM"</string>
+    <string name="additional_cdma_call_settings" msgid="8628958775721886909">"Configuración adicional de llamadas CDMA"</string>
+    <string name="sum_cdma_call_settings" msgid="284753265979035549">"Configuración adicional de llamadas sólo CDMA"</string>
+    <string name="labelNwService" msgid="4699970172021870983">"Configuración del servicio de red"</string>
+    <string name="labelCallerId" msgid="3888899447379069198">"ID de emisor"</string>
+    <string name="sum_hide_caller_id" msgid="1071407020290873782">"Número oculto en llamadas salientes"</string>
+    <string name="sum_show_caller_id" msgid="6768534125447290401">"Número mostrado en llamadas salientes"</string>
+    <string name="sum_default_caller_id" msgid="1954518825510901365">"Utilizar la configuración de operador predeterminada para mostrar mi número en las llamadas salientes"</string>
+    <string name="labelCW" msgid="6120513814915920200">"Llamada en espera"</string>
+    <string name="sum_cw_enabled" msgid="8083061901633671397">"Informarme de las llamadas entrantes durante las llamadas"</string>
+    <string name="sum_cw_disabled" msgid="3648693907300104575">"Informarme de las llamadas entrantes durante las llamadas"</string>
+    <string name="call_forwarding_settings" msgid="3378927671091537173">"Configuración de desvío de llamada"</string>
+    <string name="labelCF" msgid="2574386948026924737">"Desvío de llamada"</string>
+    <string name="labelCFU" msgid="8147177368148660600">"Desviar siempre"</string>
+    <string name="messageCFU" msgid="3560082430662923687">"Utilizar siempre este número"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled_indicator" msgid="4014187342724130197">"Desviar todas las llamadas"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled" msgid="956178654350554451">"Desviar todas las llamadas a {0}"</string>
+    <string name="sum_cfu_disabled" msgid="3698472522160364904">"Inhabilitado"</string>
+    <string name="labelCFB" msgid="218938523102207587">"Línea ocupada"</string>
+    <string name="messageCFB" msgid="3711089705936187129">"Número cuando la línea esté ocupada"</string>
+    <string name="sum_cfb_enabled" msgid="2501948432392255856">"Desviando a {0}"</string>
+    <string name="sum_cfb_disabled" msgid="227440009979537651">"Inhabilitado"</string>
+    <string name="labelCFNRy" msgid="3646316323834351390">"Llamada sin respuesta"</string>
+    <string name="messageCFNRy" msgid="672317899884380374">"Número cuando no se responde la llamada"</string>
+    <string name="sum_cfnry_enabled" msgid="3473526018876802076">"Desviando a {0}"</string>
+    <string name="sum_cfnry_disabled" msgid="8422350929957344729">"Inhabilitado"</string>
+    <string name="labelCFNRc" msgid="47183615370850000">"No se establece la llamada"</string>
+    <string name="messageCFNRc" msgid="6380695421020295119">"Número cuando no se puede establecer la llamada"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_enabled" msgid="3528648673654636587">"Desviando a {0}"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_disabled" msgid="7222141261321276464">"Inhabilitado"</string>
+    <string name="updating_title" msgid="6146755386174019046">"Ajustes de llamadas"</string>
+    <string name="error_updating_title" msgid="7970259216988931777">"Error de configuración de llamada"</string>
+    <string name="reading_settings" msgid="1920291699287055284">"Leyendo configuración..."</string>
+    <string name="updating_settings" msgid="8171225533884883252">"Actualizando configuración..."</string>
+    <string name="response_error" msgid="6674110501330139405">"Respuesta inesperada de la red"</string>
+    <string name="exception_error" msgid="7027667130619518211">"Error en la tarjeta SIM o en la red."</string>
+    <string name="radio_off_error" msgid="6717116288405111269">"Activar la señal móvil antes de ver esta configuración"</string>
+    <string name="close_dialog" msgid="2365884406356986917">"Aceptar"</string>
+    <string name="enable" msgid="1059008390636773574">"Habilitar"</string>
+    <string name="disable" msgid="7274240979164762320">"Inhabilitar"</string>
+    <string name="change_num" msgid="239476305819844391">"Actualizar"</string>
   <string-array name="clir_display_values">
-    <item>"Valor predeterminado de red"</item>
-    <item>"Ocultar número"</item>
-    <item>"Mostrar número"</item>
+    <item msgid="5560134294467334594">"Valor predeterminado de red"</item>
+    <item msgid="7876195870037833661">"Ocultar número"</item>
+    <item msgid="1108394741608734023">"Mostrar número"</item>
   </string-array>
-    <string name="vm_save_number">"Guardar número de buzón de voz"</string>
-    <string name="vm_changed">"El número del buzón de voz se ha cambiado."</string>
-    <string name="vm_change_failed">"El número del buzón de voz se ha cambiado correctamente."</string>
-    <string name="no_change">"No se ha realizado ningún cambio."</string>
-    <string name="sum_voicemail">"Establecer número de buzón de voz"</string>
-    <string name="mobile_networks">"Configuración de red móvil"</string>
-    <string name="label_available">"Redes disponibles"</string>
-    <string name="load_networks_progress">"Buscando..."</string>
-    <string name="empty_networks_list">"No se ha encontrado ninguna red."</string>
-    <string name="search_networks">"Buscar redes"</string>
-    <string name="network_query_error">"Se ha producido un error al buscar redes."</string>
-    <string name="register_on_network">"Registrándose en <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g>..."</string>
-    <string name="not_allowed">"La tarjeta SIM no permite una conexión a esta red."</string>
-    <string name="registration_done">"Registrado en la red"</string>
-    <string name="sum_carrier_select">"Seleccionar un operador de red"</string>
-    <string name="sum_search_networks">"Buscar todas las redes disponibles"</string>
-    <string name="select_automatically">"Selección automática"</string>
-    <string name="sum_select_automatically">"Seleccionar la red preferida de forma automática"</string>
-    <string name="register_automatically">"Registro automático..."</string>
-    <string name="preferred_network_mode_title">"Modo de red"</string>
-    <string name="preferred_network_mode_summary">"Cambiar el modo operativo de la red"</string>
-    <string name="preferred_network_mode_dialogtitle">"Preferencia de modo de red"</string>
+    <string name="vm_save_number" msgid="4579969432544566719">"Guardar número de buzón de voz"</string>
+    <string name="vm_changed" msgid="380744030726254139">"El número del buzón de voz se ha cambiado."</string>
+    <string name="vm_change_failed" msgid="8484504256705014152">"El número del buzón de voz se ha cambiado correctamente."</string>
+    <string name="no_change" msgid="3186040086622435212">"No se ha realizado ningún cambio."</string>
+    <string name="sum_voicemail" msgid="2528087245989303328">"Establecer número de buzón de voz"</string>
+    <string name="mobile_networks" msgid="5540397602919106177">"Configuración de red móvil"</string>
+    <string name="label_available" msgid="1181658289009300430">"Redes disponibles"</string>
+    <string name="load_networks_progress" msgid="5230707536168902952">"Buscando..."</string>
+    <string name="empty_networks_list" msgid="4249426905018815316">"No se ha encontrado ninguna red."</string>
+    <string name="search_networks" msgid="1601136049300882441">"Buscar redes"</string>
+    <string name="network_query_error" msgid="6828516148953325006">"Se ha producido un error al buscar redes."</string>
+    <string name="register_on_network" msgid="9055203954040805084">"Registrándose en <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g>..."</string>
+    <string name="not_allowed" msgid="3540496123717833833">"La tarjeta SIM no permite una conexión a esta red."</string>
+    <string name="registration_done" msgid="495135664535876612">"Registrado en la red"</string>
+    <string name="sum_carrier_select" msgid="6526225502314751575">"Seleccionar un operador de red"</string>
+    <string name="sum_search_networks" msgid="2921092249873272715">"Buscar todas las redes disponibles"</string>
+    <string name="select_automatically" msgid="8615980695510888796">"Selección automática"</string>
+    <string name="sum_select_automatically" msgid="8460954604521755275">"Seleccionar la red preferida de forma automática"</string>
+    <string name="register_automatically" msgid="6272031189219101172">"Registro automático..."</string>
+    <string name="preferred_network_mode_title" msgid="8873246565334559308">"Modo de red"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_summary" msgid="1434820673166126609">"Cambiar el modo operativo de la red"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_dialogtitle" msgid="8176355237105593793">"Preferencia de modo de red"</string>
   <string-array name="preferred_network_mode_choices">
-    <item>"Global"</item>
-    <item>"Sólo EvDo"</item>
-    <item>"CDMA sin EvDo"</item>
-    <item>"Modo automático de CDMA/EvDo"</item>
-    <item>"Modo automático de GSM/WCDMA"</item>
-    <item>"Sólo WCDMA"</item>
-    <item>"Sólo GSM"</item>
-    <item>"Preferencia de GSM/WCDMA"</item>
+    <item msgid="2987674222882365152">"Global"</item>
+    <item msgid="3273348576277144124">"Sólo EvDo"</item>
+    <item msgid="454610224530856274">"CDMA sin EvDo"</item>
+    <item msgid="8928247118825616081">"Modo automático de CDMA/EvDo"</item>
+    <item msgid="8595462903294812666">"Modo automático de GSM/WCDMA"</item>
+    <item msgid="5189164180446264504">"Sólo WCDMA"</item>
+    <item msgid="5714714953966979187">"Sólo GSM"</item>
+    <item msgid="4775796025725908913">"Preferencia de GSM/WCDMA"</item>
   </string-array>
   <string-array name="preferred_network_mode_values">
-    <item>"7"</item>
-    <item>"6"</item>
-    <item>"5"</item>
-    <item>"4"</item>
-    <item>"3"</item>
-    <item>"2"</item>
-    <item>"1"</item>
-    <item>"0"</item>
+    <item msgid="7164534877603905916">"7"</item>
+    <item msgid="2520921432080278213">"6"</item>
+    <item msgid="4978887990900575049">"5"</item>
+    <item msgid="6891436459357445885">"4"</item>
+    <item msgid="339825043192186272">"3"</item>
+    <item msgid="3062641619893382241">"2"</item>
+    <item msgid="2494009747968041784">"1"</item>
+    <item msgid="2568449734331711605">"0"</item>
   </string-array>
-    <string name="roaming">"Itinerancia de datos"</string>
-    <string name="roaming_enable">"Establecer conexión con servicios de datos en itinerancia"</string>
-    <string name="roaming_disable">"Establecer conexión con servicios de datos en itinerancia"</string>
-    <string name="roaming_reenable_message">"Has perdido la conectividad de datos porque has dejado desactivada la itinerancia de datos de tu red doméstica."</string>
-    <string name="roaming_warning">"¿Permitir itinerancia de datos? Los costes de itinerancia que deberás asumir pueden ser significativos."</string>
-    <string name="gsm_umts_options">"Opciones GSM/UMTS"</string>
-    <string name="cdma_options">"Opciones de CDMA"</string>
-    <string name="cdma_cell_broadcast_sms">"SMS de difusión móvil"</string>
-    <string name="cell_broadcast_sms">"SMS de difusión móvil"</string>
-    <string name="enable_disable_cell_bc_sms">"SMS de difusión móvil"</string>
-    <string name="cell_bc_sms_enable">"SMS de difusión móvil habilitado"</string>
-    <string name="cell_bc_sms_disable">"SMS de difusión móvil inhabilitado"</string>
-    <string name="cb_sms_settings">"Configuración de SMS de difusión móvil"</string>
-    <string name="enable_disable_emergency_broadcast">"Difusión de emergencia"</string>
-    <string name="emergency_broadcast_enable">"Difusión de emergencia habilitada"</string>
-    <string name="emergency_broadcast_disable">"Difusión de emergencia inhabilitada"</string>
-    <string name="enable_disable_administrative">"Servicios administrativos"</string>
-    <string name="administrative_enable">"Servicios administrativos habilitados"</string>
-    <string name="administrative_disable">"Servicios administrativos habilitados"</string>
-    <string name="enable_disable_maintenance">"Mantenimiento"</string>
-    <string name="maintenance_enable">"Mantenimiento habilitado"</string>
-    <string name="maintenance_disable">"Mantenimiento inhabilitado"</string>
-    <string name="general_news_settings">"Noticias generales"</string>
-    <string name="bf_news_settings">"Noticias financieras y comerciales"</string>
-    <string name="sports_news_settings">"Noticias deportivas"</string>
-    <string name="entertainment_news_settings">"Noticias de ocio"</string>
-    <string name="enable_disable_local">"Local"</string>
-    <string name="local_enable">"Noticias locales habilitadas"</string>
-    <string name="local_disable">"Noticias locales inhabilitadas"</string>
-    <string name="enable_disable_regional">"Regional"</string>
-    <string name="regional_enable">"Noticias regionales habilitadas"</string>
-    <string name="regional_disable">"Noticias regionales inhabilitadas"</string>
-    <string name="enable_disable_national">"Nacional"</string>
-    <string name="national_enable">"Noticias nacionales habilitadas"</string>
-    <string name="national_disable">"Noticias nacionales inhabilitadas"</string>
-    <string name="enable_disable_international">"Internacional"</string>
-    <string name="international_enable">"Noticias internacionales habilitadas"</string>
-    <string name="international_disable">"Noticias internacionales inhabilitadas"</string>
-    <string name="list_language_title">"Idioma"</string>
-    <string name="list_language_summary">"Seleccionar el idioma de las noticias"</string>
+    <string name="roaming" msgid="8871412572928323707">"Itinerancia de datos"</string>
+    <string name="roaming_enable" msgid="7331106985174381987">"Establecer conexión con servicios de datos en itinerancia"</string>
+    <string name="roaming_disable" msgid="1843417228755568110">"Establecer conexión con servicios de datos en itinerancia"</string>
+    <string name="roaming_reenable_message" msgid="6973894869473170666">"Has perdido la conectividad de datos porque has dejado desactivada la itinerancia de datos de tu red doméstica."</string>
+    <string name="roaming_warning" msgid="7820963598559553967">"¿Permitir itinerancia de datos? Los costes de itinerancia que deberás asumir pueden ser significativos."</string>
+    <string name="gsm_umts_options" msgid="6538311689850981686">"Opciones GSM/UMTS"</string>
+    <string name="cdma_options" msgid="4016822858172249884">"Opciones de CDMA"</string>
+    <string name="cdma_cell_broadcast_sms" msgid="7898475142527341808">"SMS de difusión móvil"</string>
+    <string name="cell_broadcast_sms" msgid="5584192824053625842">"SMS de difusión móvil"</string>
+    <string name="enable_disable_cell_bc_sms" msgid="4851147873691392255">"SMS de difusión móvil"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_enable" msgid="6441688565738921084">"SMS de difusión móvil habilitado"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_disable" msgid="3398365088309408749">"SMS de difusión móvil inhabilitado"</string>
+    <string name="cb_sms_settings" msgid="651715019785107312">"Configuración de SMS de difusión móvil"</string>
+    <string name="enable_disable_emergency_broadcast" msgid="2157014609041245335">"Difusión de emergencia"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_enable" msgid="2645980025414010211">"Difusión de emergencia habilitada"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_disable" msgid="3665199821267569426">"Difusión de emergencia inhabilitada"</string>
+    <string name="enable_disable_administrative" msgid="6501582322182059412">"Servicios administrativos"</string>
+    <string name="administrative_enable" msgid="1750086122962032235">"Servicios administrativos habilitados"</string>
+    <string name="administrative_disable" msgid="8433273857248698539">"Servicios administrativos habilitados"</string>
+    <string name="enable_disable_maintenance" msgid="1819693083025106678">"Mantenimiento"</string>
+    <string name="maintenance_enable" msgid="8566636458770971189">"Mantenimiento habilitado"</string>
+    <string name="maintenance_disable" msgid="7340189100885066077">"Mantenimiento inhabilitado"</string>
+    <string name="general_news_settings" msgid="4968779723948432978">"Noticias generales"</string>
+    <string name="bf_news_settings" msgid="3935593091894685267">"Noticias financieras y comerciales"</string>
+    <string name="sports_news_settings" msgid="7649399631270052835">"Noticias deportivas"</string>
+    <string name="entertainment_news_settings" msgid="5051153952959405035">"Noticias de ocio"</string>
+    <string name="enable_disable_local" msgid="7890281063123416120">"Local"</string>
+    <string name="local_enable" msgid="6370463247609136359">"Noticias locales habilitadas"</string>
+    <string name="local_disable" msgid="4405691986943795798">"Noticias locales inhabilitadas"</string>
+    <string name="enable_disable_regional" msgid="4905652414535565872">"Regional"</string>
+    <string name="regional_enable" msgid="4434680415437834759">"Noticias regionales habilitadas"</string>
+    <string name="regional_disable" msgid="5359325527213850077">"Noticias regionales inhabilitadas"</string>
+    <string name="enable_disable_national" msgid="236278090206880734">"Nacional"</string>
+    <string name="national_enable" msgid="1172443648912246952">"Noticias nacionales habilitadas"</string>
+    <string name="national_disable" msgid="326018148178601166">"Noticias nacionales inhabilitadas"</string>
+    <string name="enable_disable_international" msgid="7535348799604565592">"Internacional"</string>
+    <string name="international_enable" msgid="5855356769925044927">"Noticias internacionales habilitadas"</string>
+    <string name="international_disable" msgid="2850648591041088931">"Noticias internacionales inhabilitadas"</string>
+    <string name="list_language_title" msgid="2841683501919760043">"Idioma"</string>
+    <string name="list_language_summary" msgid="8109546531071241601">"Seleccionar el idioma de las noticias"</string>
   <string-array name="list_language_entries">
-    <item>"Inglés"</item>
-    <item>"Francés"</item>
-    <item>"Español"</item>
-    <item>"Japonés"</item>
-    <item>"Coreano"</item>
-    <item>"Chino"</item>
-    <item>"Hebreo"</item>
+    <item msgid="6137851079727305485">"Inglés"</item>
+    <item msgid="1151988412809572526">"Francés"</item>
+    <item msgid="577840534704312665">"Español"</item>
+    <item msgid="8385712091143148180">"Japonés"</item>
+    <item msgid="1858401628368130638">"Coreano"</item>
+    <item msgid="1933212028684529632">"Chino"</item>
+    <item msgid="1908428006803639064">"Hebreo"</item>
   </string-array>
   <string-array name="list_language_values">
-    <item>"1"</item>
-    <item>"2"</item>
-    <item>"3"</item>
-    <item>"4"</item>
-    <item>"5"</item>
-    <item>"6"</item>
-    <item>"7"</item>
+    <item msgid="1804908636436467150">"1"</item>
+    <item msgid="289708030346890334">"2"</item>
+    <item msgid="1121469729692402684">"3"</item>
+    <item msgid="2614093115912897722">"4"</item>
+    <item msgid="2411164639857960614">"5"</item>
+    <item msgid="5884448729274543324">"6"</item>
+    <item msgid="5511864807618312598">"7"</item>
   </string-array>
-    <string name="list_language_dtitle">"Idiomas"</string>
-    <string name="enable_disable_local_weather">"Información meteorológica local"</string>
-    <string name="local_weather_enable">"Información meteorológica local habilitada"</string>
-    <string name="local_weather_disable">"Información meteorológica habilitada"</string>
-    <string name="enable_disable_atr">"Informes de tráfico de área"</string>
-    <string name="atr_enable">"Informes de tráfico de área habilitados"</string>
-    <string name="atr_disable">"Informes de tráfico de área inhabilitados"</string>
-    <string name="enable_disable_lafs">"Horarios de vuelos del aeropuerto local"</string>
-    <string name="lafs_enable">"Horarios de vuelos del aeropuerto local habilitados"</string>
-    <string name="lafs_disable">"Horarios de vuelos del aeropuerto local inhabilitados"</string>
-    <string name="enable_disable_restaurants">"Restaurantes"</string>
-    <string name="restaurants_enable">"Restaurantes habilitados"</string>
-    <string name="restaurants_disable">"Restaurantes inhabilitados"</string>
-    <string name="enable_disable_lodgings">"Alojamientos"</string>
-    <string name="lodgings_enable">"Alojamientos habilitados"</string>
-    <string name="lodgings_disable">"Alojamientos inhabilitados"</string>
-    <string name="enable_disable_retail_directory">"Directorio de comercios"</string>
-    <string name="retail_directory_enable">"Directorio de comercios habilitado"</string>
-    <string name="retail_directory_disable">"Directorio de comercios inhabilitado"</string>
-    <string name="enable_disable_advertisements">"Anuncios"</string>
-    <string name="advertisements_enable">"Anuncios habilitados"</string>
-    <string name="advertisements_disable">"Anuncios inhabilitados"</string>
-    <string name="enable_disable_stock_quotes">"Cotizaciones en bolsa"</string>
-    <string name="stock_quotes_enable">"Cotizaciones en bolsa habilitadas"</string>
-    <string name="stock_quotes_disable">"Cotizaciones en bolsa inhabilitadas"</string>
-    <string name="enable_disable_eo">"Oportunidades de empleo"</string>
-    <string name="eo_enable">"Oportunidades de empleo habilitadas"</string>
-    <string name="eo_disable">"Oportunidades de empleo inhabilitadas"</string>
-    <string name="enable_disable_mhh">"Servicios médicos, sanitarios y hospitalarios"</string>
-    <string name="mhh_enable">"Servicios médicos, sanitarios y hospitalarios\nhabilitados"</string>
-    <string name="mhh_disable">"Servicios médicos, sanitarios y hospitalarios inhabilitados"</string>
-    <string name="enable_disable_technology_news">"Noticias tecnológicas"</string>
-    <string name="technology_news_enable">"Noticias tecnológicas habilitadas"</string>
-    <string name="technology_news_disable">"Noticias tecnológicas inhabilitadas"</string>
-    <string name="enable_disable_multi_category">"Categoría múltiple"</string>
-    <string name="multi_category_enable">"Categoría múltiple habilitada"</string>
-    <string name="multi_category_disable">"Categoría múltiple inhabilitada"</string>
-    <string name="gsm_umts_network_preferences_title">"Preferencias de red GSM/UMTS"</string>
-    <string name="gsm_umts_network_preferneces_summary">"Aún no se ha implementado."</string>
-    <string name="gsm_umts_network_preferences_dialogtitle">"Preferencias de red GSM/UMTS"</string>
+    <string name="list_language_dtitle" msgid="5442908726538951934">"Idiomas"</string>
+    <string name="enable_disable_local_weather" msgid="986967454867219114">"Información meteorológica local"</string>
+    <string name="local_weather_enable" msgid="6199315114382448922">"Información meteorológica local habilitada"</string>
+    <string name="local_weather_disable" msgid="2510158089142626480">"Información meteorológica habilitada"</string>
+    <string name="enable_disable_atr" msgid="8339572391278872343">"Informes de tráfico de área"</string>
+    <string name="atr_enable" msgid="5541757457789181799">"Informes de tráfico de área habilitados"</string>
+    <string name="atr_disable" msgid="7085558154727596455">"Informes de tráfico de área inhabilitados"</string>
+    <string name="enable_disable_lafs" msgid="668189073721277199">"Horarios de vuelos del aeropuerto local"</string>
+    <string name="lafs_enable" msgid="2791978667205137052">"Horarios de vuelos del aeropuerto local habilitados"</string>
+    <string name="lafs_disable" msgid="2391212397725495350">"Horarios de vuelos del aeropuerto local inhabilitados"</string>
+    <string name="enable_disable_restaurants" msgid="6240381945336814024">"Restaurantes"</string>
+    <string name="restaurants_enable" msgid="5137657479469118847">"Restaurantes habilitados"</string>
+    <string name="restaurants_disable" msgid="3678480270938424092">"Restaurantes inhabilitados"</string>
+    <string name="enable_disable_lodgings" msgid="1822029172658551202">"Alojamientos"</string>
+    <string name="lodgings_enable" msgid="3230042508992850322">"Alojamientos habilitados"</string>
+    <string name="lodgings_disable" msgid="3387879742320682391">"Alojamientos inhabilitados"</string>
+    <string name="enable_disable_retail_directory" msgid="1357809784475660303">"Directorio de comercios"</string>
+    <string name="retail_directory_enable" msgid="3280626290436111496">"Directorio de comercios habilitado"</string>
+    <string name="retail_directory_disable" msgid="6479739816662879027">"Directorio de comercios inhabilitado"</string>
+    <string name="enable_disable_advertisements" msgid="5999495926176182128">"Anuncios"</string>
+    <string name="advertisements_enable" msgid="2050305021264683786">"Anuncios habilitados"</string>
+    <string name="advertisements_disable" msgid="8350985908788707935">"Anuncios inhabilitados"</string>
+    <string name="enable_disable_stock_quotes" msgid="6397810445293533603">"Cotizaciones en bolsa"</string>
+    <string name="stock_quotes_enable" msgid="4384802470887170543">"Cotizaciones en bolsa habilitadas"</string>
+    <string name="stock_quotes_disable" msgid="4781450084565594998">"Cotizaciones en bolsa inhabilitadas"</string>
+    <string name="enable_disable_eo" msgid="4863043263443942494">"Oportunidades de empleo"</string>
+    <string name="eo_enable" msgid="8623559062015685813">"Oportunidades de empleo habilitadas"</string>
+    <string name="eo_disable" msgid="3863812478090907609">"Oportunidades de empleo inhabilitadas"</string>
+    <string name="enable_disable_mhh" msgid="5698783743098373681">"Servicios médicos, sanitarios y hospitalarios"</string>
+    <string name="mhh_enable" msgid="3949276822735205799">"Servicios médicos, sanitarios y hospitalarios\nhabilitados"</string>
+    <string name="mhh_disable" msgid="4834280270664925123">"Servicios médicos, sanitarios y hospitalarios inhabilitados"</string>
+    <string name="enable_disable_technology_news" msgid="3517184627114999149">"Noticias tecnológicas"</string>
+    <string name="technology_news_enable" msgid="7995209394210455181">"Noticias tecnológicas habilitadas"</string>
+    <string name="technology_news_disable" msgid="5483490380561851946">"Noticias tecnológicas inhabilitadas"</string>
+    <string name="enable_disable_multi_category" msgid="626771003122899280">"Categoría múltiple"</string>
+    <string name="multi_category_enable" msgid="1179299804641721768">"Categoría múltiple habilitada"</string>
+    <string name="multi_category_disable" msgid="880104702904139505">"Categoría múltiple inhabilitada"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_title" msgid="4834419333547382436">"Preferencias de red GSM/UMTS"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferneces_summary" msgid="1905018644156819521">"Aún no se ha implementado."</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_dialogtitle" msgid="6356332580813229898">"Preferencias de red GSM/UMTS"</string>
   <string-array name="gsm_umts_network_preferences_choices">
-    <item>"GSM/WCDMA (modo automático)"</item>
-    <item>"Sólo WCDMA"</item>
-    <item>"Sólo GSM"</item>
-    <item>"GSM/WCDA (preferencia de WCDMA)"</item>
+    <item msgid="4327916632016252900">"3G preferido"</item>
+    <item msgid="7890032659744442614">"Sólo 2G"</item>
+    <item msgid="7306003477602941058">"Sólo 3G"</item>
   </string-array>
   <string-array name="gsm_umts_network_preferences_values">
-    <item>"0"</item>
-    <item>"1"</item>
-    <item>"2"</item>
-    <item>"3"</item>
+    <item msgid="117293148930527265">"0"</item>
+    <item msgid="2264578612775462302">"1"</item>
+    <item msgid="1268081943590316978">"2"</item>
   </string-array>
-    <string name="cdma_system_select_title">"Selección de sistema"</string>
-    <string name="cdma_system_select_summary">"Cambiar modo de itinerancia CDMA"</string>
-    <string name="cdma_system_select_dialogtitle">"Selección de sistema"</string>
+    <string name="prefer_2g" msgid="8442550937280449639">"Utilizar sólo redes 2G"</string>
+    <string name="prefer_2g_summary" msgid="1976491403210690759">"Ahorra batería"</string>
+    <string name="cdma_system_select_title" msgid="5757657769327732833">"Selección de sistema"</string>
+    <string name="cdma_system_select_summary" msgid="2528661990595284707">"Cambiar modo de itinerancia CDMA"</string>
+    <string name="cdma_system_select_dialogtitle" msgid="6083355415165359075">"Selección de sistema"</string>
   <string-array name="cdma_system_select_choices">
-    <item>"Sólo sistema doméstico"</item>
-    <item>"Automático"</item>
+    <item msgid="176474317493999285">"Sólo sistema doméstico"</item>
+    <item msgid="1205664026446156265">"Automático"</item>
   </string-array>
   <string-array name="cdma_system_select_values">
-    <item>"0"</item>
-    <item>"2"</item>
+    <item msgid="4354305960068894315">"0"</item>
+    <item msgid="3046877284450231151">"2"</item>
   </string-array>
-    <string name="cdma_roaming_mode_title">"Modo de itinerancia CDMA"</string>
-    <string name="cdma_roaming_mode_summary">"Cambiar modo de itinerancia CDMA"</string>
-    <string name="cdma_roaming_mode_dialogtitle">"modo de itinerancia CDMA"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_title" msgid="6366737033053855198">"Modo de itinerancia CDMA"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_summary" msgid="8604713111805562261">"Cambiar modo de itinerancia CDMA"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_dialogtitle" msgid="1802896889172094947">"modo de itinerancia CDMA"</string>
   <string-array name="cdma_roaming_mode_choices">
-    <item>"Sólo redes domésticas"</item>
-    <item>"Redes afiliadas"</item>
-    <item>"Cualquier red"</item>
+    <item msgid="6024072766548865002">"Sólo redes domésticas"</item>
+    <item msgid="8174642753290624634">"Redes afiliadas"</item>
+    <item msgid="2241951431403168661">"Cualquier red"</item>
   </string-array>
   <string-array name="cdma_roaming_mode_values">
-    <item>"0"</item>
-    <item>"1"</item>
-    <item>"2"</item>
+    <item msgid="2549203161367380954">"0"</item>
+    <item msgid="6007798728227141997">"1"</item>
+    <item msgid="4039511109802141047">"2"</item>
   </string-array>
-    <string name="cdma_network_preferences_title">"Preferencias de red CDMA"</string>
-    <string name="cdma_network_preferneces_summary">"Aún no se ha implementado."</string>
-    <string name="cdma_network_preferences_dialogtitle">"Preferencias de red CDMA"</string>
+    <string name="cdma_network_preferences_title" msgid="41193174429510391">"Preferencias de red CDMA"</string>
+    <string name="cdma_network_preferneces_summary" msgid="3524451924935793338">"Aún no se ha implementado."</string>
+    <string name="cdma_network_preferences_dialogtitle" msgid="4548860809290455653">"Preferencias de red CDMA"</string>
   <string-array name="cdma_network_preferences_choices">
-    <item>"CDMA/EvDo"</item>
-    <item>"Sólo CDMA"</item>
-    <item>"Sólo EvDo"</item>
+    <item msgid="7278992425338592489">"Modo automático de CDMA/EvDo"</item>
+    <item msgid="3155327921861137068">"CDMA sin EvDo"</item>
+    <item msgid="2683555124647197574">"Sólo EvDo"</item>
   </string-array>
   <string-array name="cdma_network_preferences_values">
-    <item>"0"</item>
-    <item>"1"</item>
-    <item>"2"</item>
+    <item msgid="1821235500822403409">"4"</item>
+    <item msgid="6355374585098185445">"5"</item>
+    <item msgid="213552629330086398">"6"</item>
   </string-array>
-    <string name="subscription_title">"PRUEBA de suscripción CDMA"</string>
-    <string name="subscription_summary">"Cambiar entre RUIM/SIM y NV"</string>
-    <string name="subscription_dialogtitle">"suscripción"</string>
+    <string name="subscription_title" msgid="5813493350326486">"PRUEBA de suscripción CDMA"</string>
+    <string name="subscription_summary" msgid="8435941016743418124">"Cambiar entre RUIM/SIM y NV"</string>
+    <string name="subscription_dialogtitle" msgid="531571450448009255">"suscripción"</string>
   <string-array name="subscription_choices">
-    <item>"RUIM/SIM"</item>
-    <item>"NV"</item>
+    <item msgid="6540107472553796600">"RUIM/SIM"</item>
+    <item msgid="1433427108940308332">"NV"</item>
   </string-array>
   <string-array name="subscription_values">
-    <item>"0"</item>
-    <item>"1"</item>
+    <item msgid="4377788417250295786">"0"</item>
+    <item msgid="1193066664940329729">"1"</item>
   </string-array>
-    <string name="fdn">"Marcación fija"</string>
-    <string name="manage_fdn_list">"Lista de FDN"</string>
-    <string name="fdn_activation">"Activación de FDN"</string>
-    <string name="fdn_enabled">"Los números de marcación fija están habilitados."</string>
-    <string name="fdn_disabled">"Los números de marcación fija están inhabilitados."</string>
-    <string name="enable_fdn">"Habilitar FDN"</string>
-    <string name="disable_fdn">"Inhabilitar FDN"</string>
-    <string name="change_pin2">"Cambiar PIN2"</string>
-    <string name="enable_fdn_ok">"Inhabilitar FDN"</string>
-    <string name="disable_fdn_ok">"Habilitar FDN"</string>
-    <string name="sum_fdn">"Administrar números de marcación fija"</string>
-    <string name="sum_fdn_change_pin">"Cambiar PIN para acceso de FDN"</string>
-    <string name="sum_fdn_manage_list">"Administrar lista de números de teléfono"</string>
-    <string name="voice_privacy">"Privacidad de voz"</string>
-    <string name="voice_privacy_summary">"Habilitar modo de privacidad mejorado"</string>
-    <string name="tty_mode_title">"Modo TTY"</string>
-    <string name="tty_mode_summary">"Habilitar modo TTY"</string>
-    <string name="tty_mode_option_title">"Modo TTY"</string>
-    <string name="tty_mode_option_summary">"Establecer modo TTY"</string>
-    <string name="menu_add">"Añadir contacto"</string>
-    <string name="menu_edit">"Editar contacto"</string>
-    <string name="menu_delete">"Eliminar contacto"</string>
-    <string name="get_pin2">"Introducir PIN2"</string>
-    <string name="name">"Nombre"</string>
-    <string name="number">"Número"</string>
-    <string name="save">"Guardar"</string>
-    <string name="add_fdn_contact">"Añadir contacto de marcación fija"</string>
-    <string name="adding_fdn_contact">"Añadiendo contacto de marcación fija..."</string>
-    <string name="fdn_contact_added">"Se ha añadido el contacto de marcación fija."</string>
-    <string name="edit_fdn_contact">"Editar contacto de marcación fija"</string>
-    <string name="updating_fdn_contact">"Actualizando contacto de marcación fija..."</string>
-    <string name="fdn_contact_updated">"Se ha actualizado el contacto de marcación fija."</string>
-    <string name="delete_fdn_contact">"Eliminar contacto de marcación fija"</string>
-    <string name="deleting_fdn_contact">"Eliminando contacto de marcación fija..."</string>
-    <string name="fdn_contact_deleted">"Se ha eliminado el contacto de marcación fija."</string>
-    <string name="pin2_invalid">"El código PIN2 no es válido."</string>
-    <string name="fdn_invalid_number">"El número no puede superar los 20 dígitos."</string>
-    <string name="simContacts_emptyLoading">"Leyendo desde tarjeta SIM…"</string>
-    <string name="simContacts_empty">"No hay ningún contacto en la tarjeta SIM."</string>
-    <string name="simContacts_title">"Seleccionar contactos para importar"</string>
-    <string name="enable_pin">"Habilitar/inhabilitar PIN de tarjeta SIM"</string>
-    <string name="change_pin">"Cambiar PIN de tarjeta SIM"</string>
-    <string name="enter_pin_text">"PIN de tarjeta SIM:"</string>
-    <string name="oldPinLabel">"PIN antiguo"</string>
-    <string name="newPinLabel">"PIN nuevo"</string>
-    <string name="confirmPinLabel">"Confirmar PIN nuevo"</string>
-    <string name="badPin">"El PIN antiguo que has introducido no es correcto. Inténtalo de nuevo."</string>
-    <string name="mismatchPin">"Los códigos PIN introducidos no coinciden. Inténtalo de nuevo."</string>
-    <string name="invalidPin">"Introduce un código PIN con una longitud comprendida entre cuatro y ocho dígitos."</string>
-    <string name="disable_sim_pin">"Inhabilitar PIN de tarjeta SIM"</string>
-    <string name="enable_sim_pin">"Habilitar PIN de tarjeta SIM"</string>
-    <string name="enable_in_progress">"Por favor, espera..."</string>
-    <string name="enable_pin_ok">"El PIN de la tarjeta SIM se ha habilitado."</string>
-    <string name="disable_pin_ok">"El PIN de la tarjeta SIM está inhabilitado."</string>
-    <string name="pin_failed">"El PIN que has introducido no es correcto."</string>
-    <string name="pin_changed">"El PIN de la tarjeta SIM se ha modificado correctamente."</string>
-    <string name="puk_requested">"Contraseña incorrecta; la tarjeta SIM está bloqueada. Se ha solicitado el código PUK2."</string>
-    <string name="enter_pin2_text">"PIN2"</string>
-    <string name="oldPin2Label">"PIN2 antiguo"</string>
-    <string name="newPin2Label">"PIN2 nuevo"</string>
-    <string name="confirmPin2Label">"Confirmar PIN2 nuevo"</string>
-    <string name="badPuk2">"El PUK2 que has introducido no es correcto. Inténtalo de nuevo."</string>
-    <string name="badPin2">"El PIN2 antiguo que has introducido no es correcto. Inténtalo de nuevo."</string>
-    <string name="mismatchPin2">"Los códigos PIN2 introducidos no coinciden. Inténtalo de nuevo."</string>
-    <string name="invalidPin2">"Introduce un código PIN2 con una longitud comprendida entre cuatro y ocho dígitos."</string>
-    <string name="invalidPuk2">"Introduce un código PUK2 con una longitud de 8 dígitos."</string>
-    <string name="pin2_changed">"El PIN2 se ha cambiado correctamente."</string>
-    <string name="label_puk2_code">"Introducir código PUK2"</string>
-    <string name="fdn_enable_puk2_requested">"Contraseña incorrecta; cambia el PIN2 e inténtalo de nuevo."</string>
-    <string name="puk2_requested">"Contraseña incorrecta; la tarjeta SIM está bloqueada. Se ha solicitado el código PUK2."</string>
-    <string name="doneButton">"Hecho"</string>
-    <string name="caller_manage_header">"Conferencia telefónica<xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
-    <string name="caller_manage_manage_done_text">"Volver a la llamada"</string>
-    <string name="sim_missing_continueView_text">"Continuar sin tarjeta SIM"</string>
-    <string name="sim_missing_msg_text">"No se ha encontrado ninguna tarjeta SIM. Inserta una tarjeta SIM en el teléfono."</string>
-    <string name="sim_unlock_dismiss_text">"Descartar"</string>
-    <string name="sim_unlock_unlock_text">"Desbloquear"</string>
-    <string name="sim_unlock_status_text">"Autenticando PIN..."</string>
-    <string name="voicemail_settings_number_label">"Número del buzón de voz"</string>
-    <string name="card_title_dialing">"Llamando"</string>
-    <string name="card_title_in_progress">"Llamada actual"</string>
-    <string name="card_title_conf_call">"Conferencia telefónica"</string>
-    <string name="card_title_incoming_call">"Llamada entrante"</string>
-    <string name="card_title_cdma_call_waiting">"Llamada en espera de CDMA"</string>
-    <string name="card_title_call_ended">"Llamada finalizada"</string>
-    <string name="card_title_on_hold">"En espera"</string>
-    <string name="card_title_hanging_up">"Colgando"</string>
-    <string name="card_title_in_call">"Llamada entrante"</string>
-    <string name="notification_missedCallTitle">"Llamada perdida"</string>
-    <string name="notification_missedCallsTitle">"Llamadas perdidas"</string>
-    <string name="notification_missedCallsMsg">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> llamadas perdidas"</string>
-    <string name="notification_missedCallTicker">"Llamada perdida de <xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>"</string>
-    <string name="notification_ongoing_call_format">"Llamada actual (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
-    <string name="notification_on_hold">"En espera"</string>
-    <string name="notification_voicemail_title">"Buzón de voz nuevo"</string>
-    <string name="notification_voicemail_title_count">"Buzón de voz nuevo (<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>)"</string>
-    <string name="notification_voicemail_text_format">"Marcar <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
-    <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"Número del buzón de voz desconocido"</string>
-    <string name="incall_error_power_off">"Para realizar una llamada, primero debes desactivar el modo avión."</string>
-    <string name="incall_error_emergency_only">"No se ha registrado en la red."</string>
-    <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"No se ha realizado la llamada; el número introducido no es válido."</string>
-    <string name="incall_error_call_failed">"La llamada no se ha enviado."</string>
-    <string name="incall_status_dialed_mmi">"Iniciando secuencia MMI..."</string>
-    <string name="incall_status_dialed_fc">"Iniciando secuencia de código de función…"</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_unknown">"Servicio no admitido"</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_switch">"No se ha podido cambiar de llamada."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_separate">"No se ha podido desvincular la llamada."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_transfer">"No se ha podido transferir la llamada."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_conference">"No se ha podido realizar la conferencia telefónica."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_reject">"No se ha podido rechazar la llamada."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_hangup">"No es posible finalizar las llamadas activas."</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_title">"Llamada de emergencia"</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message">"Activando señal móvil…"</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry">"Área fuera de servicio; reintentando..."</string>
-    <string name="dial_emergency_error">"No se ha realizado la llamada; <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> no es un número de emergencia."</string>
-    <string name="dial_emergency_empty_error">"La llamada no se ha enviado; marca un número de emergencia."</string>
-    <string name="dialerKeyboardHintText">"Utilizar teclado para marcar"</string>
-    <string name="dtmfDialpadHintText">"Teclado táctil de tonos"</string>
-    <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Teclado"</string>
-    <string name="touchLockText">"Tocar dos veces"\n"para desbloquear"</string>
-    <string name="onscreenAnswerText">"Tocar dos veces"\n"para responder"</string>
-    <string name="importSimEntry">"Importar"</string>
-    <string name="importAllSimEntries">"Importar todos"</string>
-    <string name="importingSimContacts">"Importando contactos de tarjeta SIM..."</string>
-    <string name="importToFDNfromContacts">"Importar de contactos"</string>
+    <string name="fdn" msgid="7878832555095183202">"Marcación fija"</string>
+    <string name="manage_fdn_list" msgid="8777755791892122369">"Lista de FDN"</string>
+    <string name="fdn_activation" msgid="2156479741307463576">"Activación de FDN"</string>
+    <string name="fdn_enabled" msgid="5238109009915521240">"Los números de marcación fija están habilitados."</string>
+    <string name="fdn_disabled" msgid="4700049736675368279">"Los números de marcación fija están inhabilitados."</string>
+    <string name="enable_fdn" msgid="3740191529180493851">"Habilitar FDN"</string>
+    <string name="disable_fdn" msgid="7944020890722540616">"Inhabilitar FDN"</string>
+    <string name="change_pin2" msgid="2153563695382176676">"Cambiar PIN2"</string>
+    <string name="enable_fdn_ok" msgid="7215588870329688132">"Inhabilitar FDN"</string>
+    <string name="disable_fdn_ok" msgid="5727046928930740173">"Habilitar FDN"</string>
+    <string name="sum_fdn" msgid="1959399454900272878">"Administrar números de marcación fija"</string>
+    <string name="sum_fdn_change_pin" msgid="6666549734792827932">"Cambiar PIN para acceso de FDN"</string>
+    <string name="sum_fdn_manage_list" msgid="8431088265332628316">"Administrar lista de números de teléfono"</string>
+    <string name="voice_privacy" msgid="7803023024169078619">"Privacidad de voz"</string>
+    <string name="voice_privacy_summary" msgid="3159383389833516214">"Habilitar modo de privacidad mejorado"</string>
+    <string name="tty_mode_title" msgid="3171521903490559138">"Modo TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_summary" msgid="5057244302665817977">"Habilitar modo TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_option_title" msgid="9033098925144434669">"Modo TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_option_summary" msgid="1073835131534808732">"Establecer modo TTY"</string>
+    <string name="menu_add" msgid="1882023737425114762">"Añadir contacto"</string>
+    <string name="menu_edit" msgid="7143003705504672374">"Editar contacto"</string>
+    <string name="menu_delete" msgid="3977150783449642851">"Eliminar contacto"</string>
+    <string name="get_pin2" msgid="1198225482542827652">"Introducir PIN2"</string>
+    <string name="name" msgid="7329028332786872378">"Nombre"</string>
+    <string name="number" msgid="7905950798349903858">"Número"</string>
+    <string name="save" msgid="4094274636321939086">"Guardar"</string>
+    <string name="add_fdn_contact" msgid="5412242719704146070">"Añadir contacto de marcación fija"</string>
+    <string name="adding_fdn_contact" msgid="1008984230265031168">"Añadiendo contacto de marcación fija..."</string>
+    <string name="fdn_contact_added" msgid="3283284983265410270">"Se ha añadido el contacto de marcación fija."</string>
+    <string name="edit_fdn_contact" msgid="3440054765948798731">"Editar contacto de marcación fija"</string>
+    <string name="updating_fdn_contact" msgid="5918299270800552372">"Actualizando contacto de marcación fija..."</string>
+    <string name="fdn_contact_updated" msgid="510187720367785051">"Se ha actualizado el contacto de marcación fija."</string>
+    <string name="delete_fdn_contact" msgid="2237838617123538040">"Eliminar contacto de marcación fija"</string>
+    <string name="deleting_fdn_contact" msgid="6162824054507660151">"Eliminando contacto de marcación fija..."</string>
+    <string name="fdn_contact_deleted" msgid="5596742031140651283">"Se ha eliminado el contacto de marcación fija."</string>
+    <string name="pin2_invalid" msgid="6408721267712649637">"El código PIN2 no es válido."</string>
+    <string name="fdn_invalid_number" msgid="1484959418054136856">"El número no puede superar los 20 dígitos."</string>
+    <string name="simContacts_emptyLoading" msgid="2203331234764498011">"Leyendo desde tarjeta SIM…"</string>
+    <string name="simContacts_empty" msgid="5270660846489561932">"No hay ningún contacto en la tarjeta SIM."</string>
+    <string name="simContacts_title" msgid="1861472842524839921">"Seleccionar contactos para importar"</string>
+    <string name="enable_pin" msgid="5422767284133234860">"Habilitar/inhabilitar PIN de tarjeta SIM"</string>
+    <string name="change_pin" msgid="9174186126330785343">"Cambiar PIN de tarjeta SIM"</string>
+    <string name="enter_pin_text" msgid="8532615714751931951">"PIN de tarjeta SIM:"</string>
+    <string name="oldPinLabel" msgid="5287773661246368314">"PIN antiguo"</string>
+    <string name="newPinLabel" msgid="207488227285336897">"PIN nuevo"</string>
+    <string name="confirmPinLabel" msgid="257597715098070206">"Confirmar PIN nuevo"</string>
+    <string name="badPin" msgid="4154316827946559447">"El PIN antiguo que has introducido no es correcto. Inténtalo de nuevo."</string>
+    <string name="mismatchPin" msgid="5974597541268042785">"Los códigos PIN introducidos no coinciden. Inténtalo de nuevo."</string>
+    <string name="invalidPin" msgid="5981171102258684792">"Introduce un código PIN con una longitud comprendida entre cuatro y ocho dígitos."</string>
+    <string name="disable_sim_pin" msgid="3992926931620188855">"Inhabilitar PIN de tarjeta SIM"</string>
+    <string name="enable_sim_pin" msgid="5803702443844458831">"Habilitar PIN de tarjeta SIM"</string>
+    <string name="enable_in_progress" msgid="3695303775100109650">"Por favor, espera..."</string>
+    <string name="enable_pin_ok" msgid="8077439615296694284">"El PIN de la tarjeta SIM se ha habilitado."</string>
+    <string name="disable_pin_ok" msgid="8552428316206928913">"El PIN de la tarjeta SIM está inhabilitado."</string>
+    <string name="pin_failed" msgid="6597695909685242127">"El PIN que has introducido no es correcto."</string>
+    <string name="pin_changed" msgid="9000716792724195093">"El PIN de la tarjeta SIM se ha modificado correctamente."</string>
+    <string name="puk_requested" msgid="3898394204193202803">"Contraseña incorrecta; la tarjeta SIM está bloqueada. Se ha solicitado el código PUK2."</string>
+    <string name="enter_pin2_text" msgid="8339444124477720345">"PIN2"</string>
+    <string name="oldPin2Label" msgid="8559146795026261502">"PIN2 antiguo"</string>
+    <string name="newPin2Label" msgid="4573956902204349054">"PIN2 nuevo"</string>
+    <string name="confirmPin2Label" msgid="8100319484454787708">"Confirmar PIN2 nuevo"</string>
+    <string name="badPuk2" msgid="4072035207011308856">"El PUK2 que has introducido no es correcto. Inténtalo de nuevo."</string>
+    <string name="badPin2" msgid="515218795152422178">"El PIN2 antiguo que has introducido no es correcto. Inténtalo de nuevo."</string>
+    <string name="mismatchPin2" msgid="4177060915600342718">"Los códigos PIN2 introducidos no coinciden. Inténtalo de nuevo."</string>
+    <string name="invalidPin2" msgid="8237110107480395938">"Introduce un código PIN2 con una longitud comprendida entre cuatro y ocho dígitos."</string>
+    <string name="invalidPuk2" msgid="1290977391033057871">"Introduce un código PUK2 con una longitud de 8 dígitos."</string>
+    <string name="pin2_changed" msgid="2670422162555916562">"El PIN2 se ha cambiado correctamente."</string>
+    <string name="label_puk2_code" msgid="302845876240219560">"Introducir código PUK2"</string>
+    <string name="fdn_enable_puk2_requested" msgid="2608836967081385948">"Contraseña incorrecta; cambia el PIN2 e inténtalo de nuevo."</string>
+    <string name="puk2_requested" msgid="5863580927788820813">"Contraseña incorrecta; la tarjeta SIM está bloqueada. Se ha solicitado el código PUK2."</string>
+    <string name="doneButton" msgid="2859593360997984240">"Hecho"</string>
+    <string name="caller_manage_header" msgid="3231519674734638786">"Conferencia telefónica<xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="caller_manage_manage_done_text" msgid="8093934725536733856">"Volver a la llamada"</string>
+    <string name="sim_missing_continueView_text" msgid="4199689081742026077">"Continuar sin tarjeta SIM"</string>
+    <string name="sim_missing_msg_text" msgid="6803619600564142188">"No se ha encontrado ninguna tarjeta SIM. Inserta una tarjeta SIM en el teléfono."</string>
+    <string name="sim_unlock_dismiss_text" msgid="8292343981739813597">"Descartar"</string>
+    <string name="sim_unlock_unlock_text" msgid="6328406783399256930">"Desbloquear"</string>
+    <string name="sim_unlock_status_text" msgid="1919609683384607179">"Autenticando PIN..."</string>
+    <string name="voicemail_settings_number_label" msgid="8524164258691887790">"Número del buzón de voz"</string>
+    <string name="card_title_dialing" msgid="5769417478498348054">"Llamando"</string>
+    <string name="card_title_in_progress" msgid="8603765629781648862">"Llamada actual"</string>
+    <string name="card_title_conf_call" msgid="1162980346189744501">"Conferencia telefónica"</string>
+    <string name="card_title_incoming_call" msgid="7364539451234646909">"Llamada entrante"</string>
+    <string name="card_title_cdma_call_waiting" msgid="4532445524811272644">"Llamada en espera de CDMA"</string>
+    <string name="card_title_call_ended" msgid="5544730338889702298">"Llamada finalizada"</string>
+    <string name="card_title_on_hold" msgid="821463117892339942">"En espera"</string>
+    <string name="card_title_hanging_up" msgid="3999101620995182450">"Colgando"</string>
+    <string name="card_title_in_call" msgid="6346543933068225205">"Llamada entrante"</string>
+    <string name="notification_missedCallTitle" msgid="7554385905572364535">"Llamada perdida"</string>
+    <string name="notification_missedCallsTitle" msgid="1361677948941502522">"Llamadas perdidas"</string>
+    <string name="notification_missedCallsMsg" msgid="4575787816055205600">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> llamadas perdidas"</string>
+    <string name="notification_missedCallTicker" msgid="504686252427747209">"Llamada perdida de <xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="notification_ongoing_call_format" msgid="227216462548540316">"Llamada actual (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
+    <string name="notification_on_hold" msgid="3480694969511790465">"En espera"</string>
+    <string name="notification_voicemail_title" msgid="8933468752045550523">"Buzón de voz nuevo"</string>
+    <string name="notification_voicemail_title_count" msgid="4366360747660929916">"Buzón de voz nuevo (<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>)"</string>
+    <string name="notification_voicemail_text_format" msgid="4447323569453981685">"Marcar <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="notification_voicemail_no_vm_number" msgid="760963466895609716">"Número del buzón de voz desconocido"</string>
+    <string name="incall_error_power_off" msgid="6550191216405193368">"Para realizar una llamada, primero debes desactivar el modo avión."</string>
+    <string name="incall_error_emergency_only" msgid="4678640422710818317">"No se ha registrado en la red."</string>
+    <string name="incall_error_no_phone_number_supplied" msgid="4197432103471807739">"No se ha realizado la llamada; el número introducido no es válido."</string>
+    <string name="incall_error_call_failed" msgid="4313552620858880999">"La llamada no se ha enviado."</string>
+    <string name="incall_status_dialed_mmi" msgid="3672498861336189563">"Iniciando secuencia MMI..."</string>
+    <string name="incall_status_dialed_fc" msgid="1632879988662225263">"Iniciando secuencia de código de función…"</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_unknown" msgid="2991054870745666038">"Servicio no admitido"</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_switch" msgid="3503552565745872241">"No se ha podido cambiar de llamada."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_separate" msgid="914362338192301746">"No se ha podido desvincular la llamada."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_transfer" msgid="2509871374644921632">"No se ha podido transferir la llamada."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_conference" msgid="2505727299596357312">"No se ha podido realizar la conferencia telefónica."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_reject" msgid="7055164130563826216">"No se ha podido rechazar la llamada."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_hangup" msgid="7417583238334762737">"No es posible finalizar las llamadas activas."</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_title" msgid="4627849966634578257">"Llamada de emergencia"</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message" msgid="207613549344420291">"Activando señal móvil…"</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry" msgid="3724423402363063736">"Área fuera de servicio; reintentando..."</string>
+    <string name="dial_emergency_error" msgid="8362624131726575194">"No se ha realizado la llamada; <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> no es un número de emergencia."</string>
+    <string name="dial_emergency_empty_error" msgid="5048645338094088229">"La llamada no se ha enviado; marca un número de emergencia."</string>
+    <string name="dialerKeyboardHintText" msgid="9192914825413747792">"Utilizar teclado para marcar"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHintText" msgid="2153335217920679451">"Teclado táctil de tonos"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHandleLabel" msgid="6077872154488117962">"Teclado"</string>
+    <string name="touchLockText" msgid="8742463586429019112">"Tocar dos veces"\n"para desbloquear"</string>
+    <string name="onscreenAnswerText" msgid="7643040500342720792">"Tocar dos veces"\n"para responder"</string>
+    <string name="importSimEntry" msgid="6614358325359736031">"Importar"</string>
+    <string name="importAllSimEntries" msgid="1503181169636198673">"Importar todos"</string>
+    <string name="importingSimContacts" msgid="7374056215462575769">"Importando contactos de tarjeta SIM..."</string>
+    <string name="importToFDNfromContacts" msgid="2130620207013368580">"Importar de contactos"</string>
   <string-array name="tty_mode_entries">
-    <item>"TTY desactivado"</item>
-    <item>"TTY HCO"</item>
-    <item>"TTY VCO"</item>
-    <item>"Modo TTY completo"</item>
+    <item msgid="512950011423868021">"TTY desactivado"</item>
+    <item msgid="4781215771530681384">"TTY HCO"</item>
+    <item msgid="5659212685488676933">"TTY VCO"</item>
+    <item msgid="1113703196326500239">"Modo TTY completo"</item>
   </string-array>
-    <string name="eri_text_label">"Texto de ERI"</string>
-    <string name="dtmf_tones_title">"Tonos DTMF"</string>
-    <string name="dtmf_tones_summary">"Establecer la longitud de los tonos DTMF"</string>
+    <string name="eri_text_label" msgid="4326942349915331461">"Texto de ERI"</string>
+    <string name="dtmf_tones_title" msgid="3866923093113274152">"Tonos DTMF"</string>
+    <string name="dtmf_tones_summary" msgid="3351820372864020331">"Establecer la longitud de los tonos DTMF"</string>
   <string-array name="dtmf_tone_entries">
-    <item>"Normal"</item>
-    <item>"Largo"</item>
+    <item msgid="899650777817315681">"Normal"</item>
+    <item msgid="2883365539347850535">"Largo"</item>
   </string-array>
-    <string name="network_message">"Mensaje de red"</string>
+    <string name="network_message" msgid="5673682885938122239">"Mensaje de red"</string>
 </resources>
index 8c8a836..dc37537 100644 (file)
 -->
 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-    <string name="contactsIconLabel">"Contacts"</string>
-    <string name="contactsFavoritesLabel">"Favoris"</string>
-    <string name="dialerIconLabel">"Appeler"</string>
-    <string name="emergencyDialerIconLabel">"Appels d\'urgence"</string>
-    <string name="phoneIconLabel">"Téléphone"</string>
-    <string name="recentCallsIconLabel">"Appels"</string>
-    <string name="fdnListLabel">"Liste numéros autorisés"</string>
-    <string name="unknown">"Inconnu"</string>
-    <string name="private_num">"Numéro privé"</string>
-    <string name="payphone">"Cabine téléphonique"</string>
-    <string name="onHold">"En attente"</string>
-    <string name="ongoing">"Appel en cours"</string>
-    <string name="callFailed_userBusy">"Ligne occupée"</string>
-    <string name="callFailed_congestion">"Réseau occupé"</string>
-    <string name="callFailed_noSignal">"Aucun signal"</string>
-    <string name="callFailed_limitExceeded">"Limite ACM dépassée"</string>
-    <string name="callFailed_powerOff">"Signal radio désactivé"</string>
-    <string name="callFailed_simError">"Aucune carte SIM ou erreur de carte SIM"</string>
-    <string name="callFailed_outOfService">"Hors zone de couverture"</string>
-    <string name="callFailed_fdn_only">"Les appels sortants sont restreints par la liste de numéros autorisés."</string>
-    <string name="callFailed_cb_enabled">"Vous ne pouvez pas passer d\'appels sortants tant que l\'interdiction d\'appel est activée."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted">"Tous les appels sont restreints par un contrôle d\'accès."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"Les appels d\'urgence sont restreints par un contrôle d\'accès."</string>
-    <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"Les appels ordinaires sont restreints par un contrôle d\'accès."</string>
-    <string name="callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle">"CDMA : téléphone bloqué jusqu\'au prochain redémarrage"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_drop">"CDMA : appel abandonné"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_intercept">"CDMA : appel intercepté"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_reorder">"CDMA : retrier"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_SO_reject">"CDMA : rejet de l\'option de service"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_retryOrder">"CDMA : nouvelle tentative de tri"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_accessFailure">"CDMA : échec de l\'accès"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_preempted">"CDMA : anticipé"</string>
-    <string name="callFailed_cdma_notEmergency">"Services d\'urgence uniquement"</string>
-    <string name="confCall">"Conférence tél."</string>
-    <string name="mmiStarted">"Le code IHM a été lancé."</string>
-    <string name="ussdRunning">"Exécution du code USSD..."</string>
-    <string name="mmiCancelled">"Code IHM annulé"</string>
-    <string name="cancel">"Annuler"</string>
-    <string name="ecbm_mode_text">"Rappel service d\'urgence"</string>
-    <string name="ecbm_exit_text">"QUITTER"</string>
-    <string name="ecbm_ok_text">"OK"</string>
-    <string name="ecbm_emergency_number">"Composer le 15"</string>
-    <string name="ecbm_instruction_text">"Appuyez sur la touche pour passer un appel d\'urgence"</string>
-    <string name="menu_speaker">"Ht. parleur"</string>
-    <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
-    <string name="menu_mute">"Muet"</string>
-    <string name="menu_hold">"En attente"</string>
-    <string name="menu_endCall">"Fin d\'appel"</string>
-    <string name="menu_swapCalls">"Permuter"</string>
-    <string name="menu_mergeCalls">"Fusionner"</string>
-    <string name="menu_addCall">"Ajouter"</string>
-    <string name="menu_manageConference">"Gérer la conférence téléphonique"</string>
-    <string name="menu_showDialpad">"Afficher le clavier"</string>
-    <string name="menu_hideDialpad">"Masquer le clavier"</string>
-    <string name="menu_answerAndHold">"Suspendre l\'appel"\n"et répondre"</string>
-    <string name="menu_answerAndEnd">"Terminer l\'appel"\n"et répondre"</string>
-    <string name="ok">"OK"</string>
-    <string name="menuButtonHint">"Appuyez sur \"Menu\" pour afficher les options d\'appel."</string>
-    <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Appuyez sur \"Menu\" pour afficher les options d\'appel • Utilisez le clavier pour composer un numéro"</string>
-    <string name="menu_answer">"Répondre"</string>
-    <string name="menu_ignore">"Ignorer"</string>
-    <string name="wait_prompt_str">"Envoyer les tonalités suivantes ?"\n</string>
-    <string name="send_button">"Envoyer"</string>
-    <string name="wild_prompt_str">"Remplacer le caractère générique par"</string>
-    <string name="no_vm_number">"Numéro de messagerie vocale manquant"</string>
-    <string name="no_vm_number_msg">"Aucun numéro de messagerie vocale n\'est enregistré sur la carte SIM."</string>
-    <string name="add_vm_number_str">"Ajouter un numéro"</string>
-    <string name="dialer_emptyListWorking">"Chargement..."</string>
-    <string name="enterPin">"Saisissez un code PIN pour débloquer la carte SIM."</string>
-    <string name="pinUnlocked">"Carte SIM déverrouillée"</string>
-    <string name="enterNewPin">"Nouveau code PIN de la carte SIM"</string>
-    <string name="verifyNewPin">"Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN de la carte SIM pour le confirmer"</string>
-    <string name="verifyFailed">"Les codes PIN de la carte SIM saisis ne correspondent pas. Veuillez réessayer."</string>
-    <string name="enterPuk">"Saisissez la clé PUK pour débloquer la carte SIM"</string>
-    <string name="badPuk">"La clé PUK est incorrecte !"</string>
-    <string name="buttonTxtContinue">"Continuer"</string>
-    <string name="puk_unlocked">"Votre carte SIM a été déverrouillée. Votre téléphone est en cours de déverrouillage..."</string>
-    <string name="label_ndp">"Code PIN de déblocage du réseau SIM"</string>
-    <string name="sim_ndp_unlock_text">"Débloquer"</string>
-    <string name="sim_ndp_dismiss_text">"Rejeter"</string>
-    <string name="requesting_unlock">"Demande de déblocage du réseau…"</string>
-    <string name="unlock_failed">"Échec de la demande de déblocage du réseau."</string>
-    <string name="unlock_success">"Le réseau a bien été débloqué."</string>
-    <string name="imei">"Code IMEI"</string>
-    <string name="labelGSMMore">"Paramètres d\'appel GSM"</string>
-    <string name="labelCDMAMore">"Paramètres d\'appel CDMA"</string>
-    <string name="apn_settings">"Noms des points d\'accès"</string>
-    <string name="settings_label">"Paramètres du réseau"</string>
-    <string name="voicemail">"Messagerie vocale"</string>
-    <string name="voicemail_abbreviated">"MV :"</string>
-    <string name="networks">"Opérateur de réseau"</string>
-    <string name="call_settings">"Paramètres d\'appel"</string>
-    <string name="additional_gsm_call_settings">"Paramètres d\'appel GSM supplémentaires"</string>
-    <string name="sum_gsm_call_settings">"Autres paramètres d\'appel \"GSM uniquement\""</string>
-    <string name="additional_cdma_call_settings">"Autres paramètres d\'appel CDMA"</string>
-    <string name="sum_cdma_call_settings">"Autres paramètres d\'appel \"CDMA uniquement\""</string>
-    <string name="labelNwService">"Paramètres du service réseau"</string>
-    <string name="labelCallerId">"Numéro de l\'appelant"</string>
-    <string name="sum_hide_caller_id">"Numéro masqué pour les appels sortants"</string>
-    <string name="sum_show_caller_id">"Numéro affiché pour les appels sortants"</string>
-    <string name="sum_default_caller_id">"Utiliser les paramètres opérateur pour afficher mon n° pour les appels sortants"</string>
-    <string name="labelCW">"Appel en attente"</string>
-    <string name="sum_cw_enabled">"Me signaler les appels entrants lorsque je suis en communication"</string>
-    <string name="sum_cw_disabled">"Me signaler les appels entrants lorsque je suis en communication"</string>
-    <string name="call_forwarding_settings">"Paramètres de transfert d\'appel"</string>
-    <string name="labelCF">"Transfert d\'appel"</string>
-    <string name="labelCFU">"Toujours transférer"</string>
-    <string name="messageCFU">"Toujours utiliser ce numéro"</string>
-    <string name="sum_cfu_enabled_indicator">"Transfert de tous les appels"</string>
-    <string name="sum_cfu_enabled">"Transfert de tous les appels à {0}"</string>
-    <string name="sum_cfu_disabled">"Désactivé"</string>
-    <string name="labelCFB">"Transférer si ligne occupée"</string>
-    <string name="messageCFB">"Numéro de renvoi lorsque la ligne est occupée"</string>
-    <string name="sum_cfb_enabled">"Transfert vers le {0}"</string>
-    <string name="sum_cfb_disabled">"Désactivé"</string>
-    <string name="labelCFNRy">"Transférer si sans réponse"</string>
-    <string name="messageCFNRy">"Numéro de renvoi lorsque vous ne répondez pas"</string>
-    <string name="sum_cfnry_enabled">"Transfert vers le {0}"</string>
-    <string name="sum_cfnry_disabled">"Désactivé"</string>
-    <string name="labelCFNRc">"Transférer si injoignable"</string>
-    <string name="messageCFNRc">"Numéro de renvoi si injoignable"</string>
-    <string name="sum_cfnrc_enabled">"Transfert vers le {0}"</string>
-    <string name="sum_cfnrc_disabled">"Désactivé"</string>
-    <string name="updating_title">"Paramètres d\'appel"</string>
-    <string name="error_updating_title">"Erreur des paramètres d\'appel"</string>
-    <string name="reading_settings">"Lecture des paramètres..."</string>
-    <string name="updating_settings">"Mise à jour des paramètres..."</string>
-    <string name="response_error">"Réponse inattendue du réseau"</string>
-    <string name="exception_error">"Erreur de réseau ou de carte SIM."</string>
-    <string name="radio_off_error">"Veuillez allumer le signal radio avant d\'afficher ces paramètres."</string>
-    <string name="close_dialog">"OK"</string>
-    <string name="enable">"Activer"</string>
-    <string name="disable">"Désactiver"</string>
-    <string name="change_num">"Mettre à jour"</string>
+    <string name="contactsIconLabel" msgid="9129800048701196916">"Contacts"</string>
+    <string name="contactsFavoritesLabel" msgid="5360050972935451505">"Favoris"</string>
+    <string name="dialerIconLabel" msgid="1761864493312440268">"Appeler"</string>
+    <string name="emergencyDialerIconLabel" msgid="7812140032168171053">"Appels d\'urgence"</string>
+    <string name="phoneIconLabel" msgid="2331230813161304895">"Téléphone"</string>
+    <string name="recentCallsIconLabel" msgid="8717350893637245164">"Appels"</string>
+    <string name="fdnListLabel" msgid="8630418672279521003">"Liste numéros autorisés"</string>
+    <string name="unknown" msgid="6878797917991465859">"Inconnu"</string>
+    <string name="private_num" msgid="6713286113000232309">"Numéro privé"</string>
+    <string name="payphone" msgid="1931775086311769314">"Cabine téléphonique"</string>
+    <string name="onHold" msgid="9035493194749959955">"En attente"</string>
+    <string name="ongoing" msgid="8300874342848721367">"Appel en cours"</string>
+    <string name="callFailed_userBusy" msgid="8851106999809294904">"Ligne occupée"</string>
+    <string name="callFailed_congestion" msgid="8737761615702718375">"Réseau occupé"</string>
+    <string name="callFailed_noSignal" msgid="1889803273616031933">"Aucun signal"</string>
+    <string name="callFailed_limitExceeded" msgid="4958065157970101491">"Limite ACM dépassée"</string>
+    <string name="callFailed_powerOff" msgid="2766035859391549713">"Signal radio désactivé"</string>
+    <string name="callFailed_simError" msgid="5652345589458834655">"Aucune carte SIM ou erreur de carte SIM"</string>
+    <string name="callFailed_outOfService" msgid="4825791466557236225">"Hors zone de couverture"</string>
+    <string name="callFailed_fdn_only" msgid="2850204579765430641">"Les appels sortants sont restreints par la liste de numéros autorisés."</string>
+    <string name="callFailed_cb_enabled" msgid="3057131228725500761">"Vous ne pouvez pas passer d\'appels sortants tant que l\'interdiction d\'appel est activée."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted" msgid="2180223622768522345">"Tous les appels sont restreints par un contrôle d\'accès."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency" msgid="4353654268813314466">"Les appels d\'urgence sont restreints par un contrôle d\'accès."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_normal" msgid="2680774510252408620">"Les appels ordinaires sont restreints par un contrôle d\'accès."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle" msgid="775483211928061084">"CDMA : téléphone bloqué jusqu\'au prochain redémarrage"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_drop" msgid="6030084920001082496">"CDMA : appel abandonné"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_intercept" msgid="8402269373120277330">"CDMA : appel intercepté"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_reorder" msgid="5605791471418711552">"CDMA : retrier"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_SO_reject" msgid="8969174256492763555">"CDMA : rejet de l\'option de service"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_retryOrder" msgid="5848488692485148804">"CDMA : nouvelle tentative de tri"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_accessFailure" msgid="2844306027616452215">"CDMA : échec de l\'accès"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_preempted" msgid="1097095321180029879">"CDMA : anticipé"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_notEmergency" msgid="2347377816822720761">"Services d\'urgence uniquement"</string>
+    <string name="confCall" msgid="1904840547188336828">"Conférence tél."</string>
+    <string name="mmiStarted" msgid="6347869857061147003">"Le code IHM a été lancé."</string>
+    <string name="ussdRunning" msgid="485588686340541690">"Exécution du code USSD..."</string>
+    <string name="mmiCancelled" msgid="2771923949751842276">"Code IHM annulé"</string>
+    <string name="cancel" msgid="5044513931633602634">"Annuler"</string>
+    <string name="ecbm_mode_text" msgid="6485648046794782672">"Rappel service d\'urgence"</string>
+    <string name="ecbm_exit_text" msgid="622759135506401127">"QUITTER"</string>
+    <string name="ecbm_ok_text" msgid="1373363960570351032">"OK"</string>
+    <string name="ecbm_emergency_number" msgid="4131632362330756509">"Composer le 15"</string>
+    <string name="ecbm_instruction_text" msgid="5039940054364946169">"Appuyez sur la touche pour passer un appel d\'urgence"</string>
+    <string name="menu_speaker" msgid="6069700688651964705">"Ht. parleur"</string>
+    <string name="menu_bluetooth" msgid="8842523654717305695">"Bluetooth"</string>
+    <string name="menu_mute" msgid="4399723633363773145">"Muet"</string>
+    <string name="menu_hold" msgid="6970441130344786273">"En attente"</string>
+    <string name="menu_endCall" msgid="2142958047156634241">"Fin d\'appel"</string>
+    <string name="menu_swapCalls" msgid="1548647524816600795">"Permuter"</string>
+    <string name="menu_mergeCalls" msgid="6414754941392181303">"Fusionner"</string>
+    <string name="menu_addCall" msgid="7829255032442131930">"Ajouter"</string>
+    <string name="menu_manageConference" msgid="3770984362002266733">"Gérer la conférence téléphonique"</string>
+    <string name="menu_showDialpad" msgid="5198200217528406980">"Afficher le clavier"</string>
+    <string name="menu_hideDialpad" msgid="2733813546746296771">"Masquer le clavier"</string>
+    <string name="menu_answerAndHold" msgid="8830891495953688905">"Suspendre l\'appel"\n"et répondre"</string>
+    <string name="menu_answerAndEnd" msgid="2071708281281611854">"Terminer l\'appel"\n"et répondre"</string>
+    <string name="ok" msgid="3811371167865772377">"OK"</string>
+    <string name="menuButtonHint" msgid="4853215496220101699">"Appuyez sur \"Menu\" pour afficher les options d\'appel."</string>
+    <string name="menuButtonKeyboardDialHint" msgid="2869270434715312458">"Appuyez sur \"Menu\" pour afficher les options d\'appel • Utilisez le clavier pour composer un numéro"</string>
+    <string name="menu_answer" msgid="116686205042231098">"Répondre"</string>
+    <string name="menu_ignore" msgid="2112030835852537344">"Ignorer"</string>
+    <string name="wait_prompt_str" msgid="7601815427707856238">"Envoyer les tonalités suivantes ?"\n</string>
+    <string name="send_button" msgid="4106860097497818751">"Envoyer"</string>
+    <string name="wild_prompt_str" msgid="1585989144582892543">"Remplacer le caractère générique par"</string>
+    <string name="no_vm_number" msgid="4164780423805688336">"Numéro de messagerie vocale manquant"</string>
+    <string name="no_vm_number_msg" msgid="1300729501030053828">"Aucun numéro de messagerie vocale n\'est enregistré sur la carte SIM."</string>
+    <string name="add_vm_number_str" msgid="4676479471644687453">"Ajouter un numéro"</string>
+    <string name="dialer_emptyListWorking" msgid="6022498519770859790">"Chargement..."</string>
+    <string name="enterPin" msgid="4753300834213388397">"Saisissez un code PIN pour débloquer la carte SIM."</string>
+    <string name="pinUnlocked" msgid="3260617001055506794">"Carte SIM déverrouillée"</string>
+    <string name="enterNewPin" msgid="5311243769004752401">"Nouveau code PIN de la carte SIM"</string>
+    <string name="verifyNewPin" msgid="2593629913010458867">"Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN de la carte SIM pour le confirmer"</string>
+    <string name="verifyFailed" msgid="3875778795754857903">"Les codes PIN de la carte SIM saisis ne correspondent pas. Veuillez réessayer."</string>
+    <string name="enterPuk" msgid="6144749655582862324">"Saisissez la clé PUK pour débloquer la carte SIM"</string>
+    <string name="badPuk" msgid="3213017898690275965">"La clé PUK est incorrecte !"</string>
+    <string name="buttonTxtContinue" msgid="863271214384739936">"Continuer"</string>
+    <string name="puk_unlocked" msgid="2284912838477558454">"Votre carte SIM a été déverrouillée. Votre téléphone est en cours de déverrouillage..."</string>
+    <string name="label_ndp" msgid="780479633159517250">"Code PIN de déblocage du réseau SIM"</string>
+    <string name="sim_ndp_unlock_text" msgid="683628237760543009">"Débloquer"</string>
+    <string name="sim_ndp_dismiss_text" msgid="1604823375752456947">"Rejeter"</string>
+    <string name="requesting_unlock" msgid="6412629401033249351">"Demande de déblocage du réseau…"</string>
+    <string name="unlock_failed" msgid="6490531697031504225">"Échec de la demande de déblocage du réseau."</string>
+    <string name="unlock_success" msgid="6770085622238180152">"Le réseau a bien été débloqué."</string>
+    <string name="imei" msgid="8552502717594321281">"Code IMEI"</string>
+    <string name="labelGSMMore" msgid="5930842194056092106">"Paramètres d\'appel GSM"</string>
+    <string name="labelCDMAMore" msgid="1630676740428229339">"Paramètres d\'appel CDMA"</string>
+    <string name="apn_settings" msgid="9043423184895642077">"Noms des points d\'accès"</string>
+    <string name="settings_label" msgid="3876743539816984008">"Paramètres du réseau"</string>
+    <string name="voicemail" msgid="8693759337917898954">"Messagerie vocale"</string>
+    <string name="voicemail_abbreviated" msgid="2215592488517217448">"MV :"</string>
+    <string name="networks" msgid="8873030692174541976">"Opérateur de réseau"</string>
+    <string name="call_settings" msgid="6112441768261754562">"Paramètres d\'appel"</string>
+    <string name="additional_gsm_call_settings" msgid="6472260354879794056">"Paramètres d\'appel GSM supplémentaires"</string>
+    <string name="sum_gsm_call_settings" msgid="4076647190996778012">"Autres paramètres d\'appel \"GSM uniquement\""</string>
+    <string name="additional_cdma_call_settings" msgid="8628958775721886909">"Autres paramètres d\'appel CDMA"</string>
+    <string name="sum_cdma_call_settings" msgid="284753265979035549">"Autres paramètres d\'appel \"CDMA uniquement\""</string>
+    <string name="labelNwService" msgid="4699970172021870983">"Paramètres du service réseau"</string>
+    <string name="labelCallerId" msgid="3888899447379069198">"Numéro de l\'appelant"</string>
+    <string name="sum_hide_caller_id" msgid="1071407020290873782">"Numéro masqué pour les appels sortants"</string>
+    <string name="sum_show_caller_id" msgid="6768534125447290401">"Numéro affiché pour les appels sortants"</string>
+    <string name="sum_default_caller_id" msgid="1954518825510901365">"Utiliser les paramètres opérateur pour afficher mon n° pour les appels sortants"</string>
+    <string name="labelCW" msgid="6120513814915920200">"Appel en attente"</string>
+    <string name="sum_cw_enabled" msgid="8083061901633671397">"Me signaler les appels entrants lorsque je suis en communication"</string>
+    <string name="sum_cw_disabled" msgid="3648693907300104575">"Me signaler les appels entrants lorsque je suis en communication"</string>
+    <string name="call_forwarding_settings" msgid="3378927671091537173">"Paramètres de transfert d\'appel"</string>
+    <string name="labelCF" msgid="2574386948026924737">"Transfert d\'appel"</string>
+    <string name="labelCFU" msgid="8147177368148660600">"Toujours transférer"</string>
+    <string name="messageCFU" msgid="3560082430662923687">"Toujours utiliser ce numéro"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled_indicator" msgid="4014187342724130197">"Transfert de tous les appels"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled" msgid="956178654350554451">"Transfert de tous les appels à {0}"</string>
+    <string name="sum_cfu_disabled" msgid="3698472522160364904">"Désactivé"</string>
+    <string name="labelCFB" msgid="218938523102207587">"Transférer si ligne occupée"</string>
+    <string name="messageCFB" msgid="3711089705936187129">"Numéro de renvoi lorsque la ligne est occupée"</string>
+    <string name="sum_cfb_enabled" msgid="2501948432392255856">"Transfert vers le {0}"</string>
+    <string name="sum_cfb_disabled" msgid="227440009979537651">"Désactivé"</string>
+    <string name="labelCFNRy" msgid="3646316323834351390">"Transférer si sans réponse"</string>
+    <string name="messageCFNRy" msgid="672317899884380374">"Numéro de renvoi lorsque vous ne répondez pas"</string>
+    <string name="sum_cfnry_enabled" msgid="3473526018876802076">"Transfert vers le {0}"</string>
+    <string name="sum_cfnry_disabled" msgid="8422350929957344729">"Désactivé"</string>
+    <string name="labelCFNRc" msgid="47183615370850000">"Transférer si injoignable"</string>
+    <string name="messageCFNRc" msgid="6380695421020295119">"Numéro de renvoi si injoignable"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_enabled" msgid="3528648673654636587">"Transfert vers le {0}"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_disabled" msgid="7222141261321276464">"Désactivé"</string>
+    <string name="updating_title" msgid="6146755386174019046">"Paramètres d\'appel"</string>
+    <string name="error_updating_title" msgid="7970259216988931777">"Erreur des paramètres d\'appel"</string>
+    <string name="reading_settings" msgid="1920291699287055284">"Lecture des paramètres..."</string>
+    <string name="updating_settings" msgid="8171225533884883252">"Mise à jour des paramètres..."</string>
+    <string name="response_error" msgid="6674110501330139405">"Réponse inattendue du réseau"</string>
+    <string name="exception_error" msgid="7027667130619518211">"Erreur de réseau ou de carte SIM."</string>
+    <string name="radio_off_error" msgid="6717116288405111269">"Veuillez allumer le signal radio avant d\'afficher ces paramètres."</string>
+    <string name="close_dialog" msgid="2365884406356986917">"OK"</string>
+    <string name="enable" msgid="1059008390636773574">"Activer"</string>
+    <string name="disable" msgid="7274240979164762320">"Désactiver"</string>
+    <string name="change_num" msgid="239476305819844391">"Mettre à jour"</string>
   <string-array name="clir_display_values">
-    <item>"Réseau par défaut"</item>
-    <item>"Masquer le numéro"</item>
-    <item>"Afficher le numéro"</item>
+    <item msgid="5560134294467334594">"Réseau par défaut"</item>
+    <item msgid="7876195870037833661">"Masquer le numéro"</item>
+    <item msgid="1108394741608734023">"Afficher le numéro"</item>
   </string-array>
-    <string name="vm_save_number">"Enregistrer le numéro de messagerie vocale"</string>
-    <string name="vm_changed">"Le numéro de messagerie vocale a été modifié."</string>
-    <string name="vm_change_failed">"Échec de la modification du numéro de messagerie vocale."</string>
-    <string name="no_change">"Aucune modification n\'a été apportée."</string>
-    <string name="sum_voicemail">"Définir numéro messagerie vocale"</string>
-    <string name="mobile_networks">"Paramètres du réseau mobile"</string>
-    <string name="label_available">"Réseaux disponibles"</string>
-    <string name="load_networks_progress">"Recherche..."</string>
-    <string name="empty_networks_list">"Aucun réseau trouvé."</string>
-    <string name="search_networks">"Rechercher les réseaux"</string>
-    <string name="network_query_error">"Une erreur s\'est produite lors de la recherche de réseaux."</string>
-    <string name="register_on_network">"Enregistrement sur <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g>..."</string>
-    <string name="not_allowed">"Votre carte SIM ne vous autorise pas à vous connecter à ce réseau."</string>
-    <string name="registration_done">"Enregistré sur le réseau."</string>
-    <string name="sum_carrier_select">"Choisir un opérateur réseau"</string>
-    <string name="sum_search_networks">"Chercher tous les réseaux disponibles"</string>
-    <string name="select_automatically">"Sélection automatique"</string>
-    <string name="sum_select_automatically">"Sélectionner automatiquement"</string>
-    <string name="register_automatically">"Enregistrement automatique…"</string>
-    <string name="preferred_network_mode_title">"Mode réseau"</string>
-    <string name="preferred_network_mode_summary">"Changer le mode de fonctionnement du réseau"</string>
-    <string name="preferred_network_mode_dialogtitle">"Mode réseau préféré"</string>
+    <string name="vm_save_number" msgid="4579969432544566719">"Enregistrer le numéro de messagerie vocale"</string>
+    <string name="vm_changed" msgid="380744030726254139">"Le numéro de messagerie vocale a été modifié."</string>
+    <string name="vm_change_failed" msgid="8484504256705014152">"Échec de la modification du numéro de messagerie vocale."</string>
+    <string name="no_change" msgid="3186040086622435212">"Aucune modification n\'a été apportée."</string>
+    <string name="sum_voicemail" msgid="2528087245989303328">"Définir numéro messagerie vocale"</string>
+    <string name="mobile_networks" msgid="5540397602919106177">"Paramètres du réseau mobile"</string>
+    <string name="label_available" msgid="1181658289009300430">"Réseaux disponibles"</string>
+    <string name="load_networks_progress" msgid="5230707536168902952">"Recherche..."</string>
+    <string name="empty_networks_list" msgid="4249426905018815316">"Aucun réseau trouvé."</string>
+    <string name="search_networks" msgid="1601136049300882441">"Rechercher les réseaux"</string>
+    <string name="network_query_error" msgid="6828516148953325006">"Une erreur s\'est produite lors de la recherche de réseaux."</string>
+    <string name="register_on_network" msgid="9055203954040805084">"Enregistrement sur <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g>..."</string>
+    <string name="not_allowed" msgid="3540496123717833833">"Votre carte SIM ne vous autorise pas à vous connecter à ce réseau."</string>
+    <string name="registration_done" msgid="495135664535876612">"Enregistré sur le réseau."</string>
+    <string name="sum_carrier_select" msgid="6526225502314751575">"Choisir un opérateur réseau"</string>
+    <string name="sum_search_networks" msgid="2921092249873272715">"Chercher tous les réseaux disponibles"</string>
+    <string name="select_automatically" msgid="8615980695510888796">"Sélection automatique"</string>
+    <string name="sum_select_automatically" msgid="8460954604521755275">"Sélectionner automatiquement"</string>
+    <string name="register_automatically" msgid="6272031189219101172">"Enregistrement automatique…"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_title" msgid="8873246565334559308">"Mode réseau"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_summary" msgid="1434820673166126609">"Changer le mode de fonctionnement du réseau"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_dialogtitle" msgid="8176355237105593793">"Mode réseau préféré"</string>
   <string-array name="preferred_network_mode_choices">
-    <item>"Général"</item>
-    <item>"EvDo uniquement"</item>
-    <item>"CDMA sans EvDo"</item>
-    <item>"CDMA/EvDo automatique"</item>
-    <item>"GSM/WCDMA automatique"</item>
-    <item>"WCDMA uniquement"</item>
-    <item>"GSM uniquement"</item>
-    <item>"GSM/WCDMA préféré"</item>
+    <item msgid="2987674222882365152">"Général"</item>
+    <item msgid="3273348576277144124">"EvDo uniquement"</item>
+    <item msgid="454610224530856274">"CDMA sans EvDo"</item>
+    <item msgid="8928247118825616081">"CDMA/EvDo automatique"</item>
+    <item msgid="8595462903294812666">"GSM/WCDMA automatique"</item>
+    <item msgid="5189164180446264504">"WCDMA uniquement"</item>
+    <item msgid="5714714953966979187">"GSM uniquement"</item>
+    <item msgid="4775796025725908913">"GSM/WCDMA préféré"</item>
   </string-array>
   <string-array name="preferred_network_mode_values">
-    <item>"7"</item>
-    <item>"6"</item>
-    <item>"5"</item>
-    <item>"4"</item>
-    <item>"3"</item>
-    <item>"2"</item>
-    <item>"1"</item>
-    <item>"0"</item>
+    <item msgid="7164534877603905916">"7"</item>
+    <item msgid="2520921432080278213">"6"</item>
+    <item msgid="4978887990900575049">"5"</item>
+    <item msgid="6891436459357445885">"4"</item>
+    <item msgid="339825043192186272">"3"</item>
+    <item msgid="3062641619893382241">"2"</item>
+    <item msgid="2494009747968041784">"1"</item>
+    <item msgid="2568449734331711605">"0"</item>
   </string-array>
-    <string name="roaming">"Itinérance des données"</string>
-    <string name="roaming_enable">"Se connecter aux services de données lors de l\'itinérance"</string>
-    <string name="roaming_disable">"Se connecter aux services de données lors de l\'itinérance"</string>
-    <string name="roaming_reenable_message">"Vous avez été déconnecté car vous avez quitté votre réseau alors que l\'itinérance des données était désactivée."</string>
-    <string name="roaming_warning">"Autoriser l\'itinérance des données ? Des frais d\'itinérance importants peuvent s\'appliquer !"</string>
-    <string name="gsm_umts_options">"Options GSM/UMTS"</string>
-    <string name="cdma_options">"Options CDMA"</string>
-    <string name="cdma_cell_broadcast_sms">"Diffusion cellulaire par SMS"</string>
-    <string name="cell_broadcast_sms">"Diffusion cellulaire par SMS"</string>
-    <string name="enable_disable_cell_bc_sms">"Cell Broadcast SMS"</string>
-    <string name="cell_bc_sms_enable">"Option \"Diffusion cellulaire par SMS\" activée"</string>
-    <string name="cell_bc_sms_disable">"Option \"Diffusion cellulaire par SMS\" désactivée"</string>
-    <string name="cb_sms_settings">"Paramètres de la diffusion cellulaire par SMS"</string>
-    <string name="enable_disable_emergency_broadcast">"Diffusion des services d\'urgence"</string>
-    <string name="emergency_broadcast_enable">"Option \"Diffusion des services d\'urgence\" activée"</string>
-    <string name="emergency_broadcast_disable">"Option \"Diffusion des services d\'urgence\" désactivée"</string>
-    <string name="enable_disable_administrative">"Administration"</string>
-    <string name="administrative_enable">"Option \"Administration\" activée"</string>
-    <string name="administrative_disable">"Option \"Administration\" désactivée"</string>
-    <string name="enable_disable_maintenance">"Maintenance"</string>
-    <string name="maintenance_enable">"Option \"Maintenance\" activée"</string>
-    <string name="maintenance_disable">"Option \"Maintenance\" désactivée"</string>
-    <string name="general_news_settings">"Actualités générales"</string>
-    <string name="bf_news_settings">"Économie et finance"</string>
-    <string name="sports_news_settings">"Actualités sportives"</string>
-    <string name="entertainment_news_settings">"Culture et loisirs"</string>
-    <string name="enable_disable_local">"Locales"</string>
-    <string name="local_enable">"Option \"Actualités locales\" activée"</string>
-    <string name="local_disable">"Option \"Actualités locales\" désactivée"</string>
-    <string name="enable_disable_regional">"Régionales"</string>
-    <string name="regional_enable">"Option \"Actualités régionales\" activée"</string>
-    <string name="regional_disable">"Option \"Actualités régionales\" désactivée"</string>
-    <string name="enable_disable_national">"Nationales"</string>
-    <string name="national_enable">"Option \"Actualités nationales\" activée"</string>
-    <string name="national_disable">"Option \"Actualités nationales\" désactivée"</string>
-    <string name="enable_disable_international">"Internationales"</string>
-    <string name="international_enable">"Option \"Actualités internationales\" activée"</string>
-    <string name="international_disable">"Option \"Actualités internationales\" désactivée"</string>
-    <string name="list_language_title">"Langue"</string>
-    <string name="list_language_summary">"Sélectionnez la langue des actualités"</string>
+    <string name="roaming" msgid="8871412572928323707">"Itinérance des données"</string>
+    <string name="roaming_enable" msgid="7331106985174381987">"Se connecter aux services de données lors de l\'itinérance"</string>
+    <string name="roaming_disable" msgid="1843417228755568110">"Se connecter aux services de données lors de l\'itinérance"</string>
+    <string name="roaming_reenable_message" msgid="6973894869473170666">"Vous avez été déconnecté car vous avez quitté votre réseau alors que l\'itinérance des données était désactivée."</string>
+    <string name="roaming_warning" msgid="7820963598559553967">"Autoriser l\'itinérance des données ? Des frais d\'itinérance importants peuvent s\'appliquer !"</string>
+    <string name="gsm_umts_options" msgid="6538311689850981686">"Options GSM/UMTS"</string>
+    <string name="cdma_options" msgid="4016822858172249884">"Options CDMA"</string>
+    <string name="cdma_cell_broadcast_sms" msgid="7898475142527341808">"Diffusion cellulaire par SMS"</string>
+    <string name="cell_broadcast_sms" msgid="5584192824053625842">"Diffusion cellulaire par SMS"</string>
+    <string name="enable_disable_cell_bc_sms" msgid="4851147873691392255">"Cell Broadcast SMS"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_enable" msgid="6441688565738921084">"Option \"Diffusion cellulaire par SMS\" activée"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_disable" msgid="3398365088309408749">"Option \"Diffusion cellulaire par SMS\" désactivée"</string>
+    <string name="cb_sms_settings" msgid="651715019785107312">"Paramètres de la diffusion cellulaire par SMS"</string>
+    <string name="enable_disable_emergency_broadcast" msgid="2157014609041245335">"Diffusion des services d\'urgence"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_enable" msgid="2645980025414010211">"Option \"Diffusion des services d\'urgence\" activée"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_disable" msgid="3665199821267569426">"Option \"Diffusion des services d\'urgence\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_administrative" msgid="6501582322182059412">"Administration"</string>
+    <string name="administrative_enable" msgid="1750086122962032235">"Option \"Administration\" activée"</string>
+    <string name="administrative_disable" msgid="8433273857248698539">"Option \"Administration\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_maintenance" msgid="1819693083025106678">"Maintenance"</string>
+    <string name="maintenance_enable" msgid="8566636458770971189">"Option \"Maintenance\" activée"</string>
+    <string name="maintenance_disable" msgid="7340189100885066077">"Option \"Maintenance\" désactivée"</string>
+    <string name="general_news_settings" msgid="4968779723948432978">"Actualités générales"</string>
+    <string name="bf_news_settings" msgid="3935593091894685267">"Économie et finance"</string>
+    <string name="sports_news_settings" msgid="7649399631270052835">"Actualités sportives"</string>
+    <string name="entertainment_news_settings" msgid="5051153952959405035">"Culture et loisirs"</string>
+    <string name="enable_disable_local" msgid="7890281063123416120">"Locales"</string>
+    <string name="local_enable" msgid="6370463247609136359">"Option \"Actualités locales\" activée"</string>
+    <string name="local_disable" msgid="4405691986943795798">"Option \"Actualités locales\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_regional" msgid="4905652414535565872">"Régionales"</string>
+    <string name="regional_enable" msgid="4434680415437834759">"Option \"Actualités régionales\" activée"</string>
+    <string name="regional_disable" msgid="5359325527213850077">"Option \"Actualités régionales\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_national" msgid="236278090206880734">"Nationales"</string>
+    <string name="national_enable" msgid="1172443648912246952">"Option \"Actualités nationales\" activée"</string>
+    <string name="national_disable" msgid="326018148178601166">"Option \"Actualités nationales\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_international" msgid="7535348799604565592">"Internationales"</string>
+    <string name="international_enable" msgid="5855356769925044927">"Option \"Actualités internationales\" activée"</string>
+    <string name="international_disable" msgid="2850648591041088931">"Option \"Actualités internationales\" désactivée"</string>
+    <string name="list_language_title" msgid="2841683501919760043">"Langue"</string>
+    <string name="list_language_summary" msgid="8109546531071241601">"Sélectionnez la langue des actualités"</string>
   <string-array name="list_language_entries">
-    <item>"Anglais"</item>
-    <item>"Français"</item>
-    <item>"Espagnol"</item>
-    <item>"Japonais"</item>
-    <item>"Coréen"</item>
-    <item>"Chinois"</item>
-    <item>"Hébreu"</item>
+    <item msgid="6137851079727305485">"Anglais"</item>
+    <item msgid="1151988412809572526">"Français"</item>
+    <item msgid="577840534704312665">"Espagnol"</item>
+    <item msgid="8385712091143148180">"Japonais"</item>
+    <item msgid="1858401628368130638">"Coréen"</item>
+    <item msgid="1933212028684529632">"Chinois"</item>
+    <item msgid="1908428006803639064">"Hébreu"</item>
   </string-array>
   <string-array name="list_language_values">
-    <item>"1"</item>
-    <item>"2"</item>
-    <item>"3"</item>
-    <item>"4"</item>
-    <item>"5"</item>
-    <item>"6"</item>
-    <item>"7"</item>
+    <item msgid="1804908636436467150">"1"</item>
+    <item msgid="289708030346890334">"2"</item>
+    <item msgid="1121469729692402684">"3"</item>
+    <item msgid="2614093115912897722">"4"</item>
+    <item msgid="2411164639857960614">"5"</item>
+    <item msgid="5884448729274543324">"6"</item>
+    <item msgid="5511864807618312598">"7"</item>
   </string-array>
-    <string name="list_language_dtitle">"Langues"</string>
-    <string name="enable_disable_local_weather">"Météo locale"</string>
-    <string name="local_weather_enable">"Option \"Météo locale\" activée"</string>
-    <string name="local_weather_disable">"Option \"Météo locale\" désactivée"</string>
-    <string name="enable_disable_atr">"Infos trafic locales"</string>
-    <string name="atr_enable">"Option \"Infos trafic locales\" activée"</string>
-    <string name="atr_disable">"Option \"Infos trafic locales\" désactivée"</string>
-    <string name="enable_disable_lafs">"Horaires des vols des aéroports à proximité"</string>
-    <string name="lafs_enable">"Option \"Horaires des vols des aéroports à proximité\" activée"</string>
-    <string name="lafs_disable">"Option \"Horaires des vols des aéroports à proximité\" désactivée"</string>
-    <string name="enable_disable_restaurants">"Restaurants"</string>
-    <string name="restaurants_enable">"Option \"Restaurants\" activée"</string>
-    <string name="restaurants_disable">"Option \"Restaurants\" désactivée"</string>
-    <string name="enable_disable_lodgings">"Hébergements"</string>
-    <string name="lodgings_enable">"Option \"Hébergements\" activée"</string>
-    <string name="lodgings_disable">"Option \"Hébergements\" désactivée"</string>
-    <string name="enable_disable_retail_directory">"Annuaire des commerces"</string>
-    <string name="retail_directory_enable">"Option \"Annuaire des commerces\""</string>
-    <string name="retail_directory_disable">"Option \"Annuaire des commerces\" désactivée"</string>
-    <string name="enable_disable_advertisements">"Annonces"</string>
-    <string name="advertisements_enable">"Option \"Annonces\" activée"</string>
-    <string name="advertisements_disable">"Option \"Annonces\" désactivée"</string>
-    <string name="enable_disable_stock_quotes">"Cours de bourse"</string>
-    <string name="stock_quotes_enable">"Option \"Cours de bourse\" activée"</string>
-    <string name="stock_quotes_disable">"Option \"Cours de bourse\" désactivée"</string>
-    <string name="enable_disable_eo">"Offres d\'emploi"</string>
-    <string name="eo_enable">"Option \"Offres d\'emploi\" activée"</string>
-    <string name="eo_disable">"Option \"Offres d\'emploi\" désactivée"</string>
-    <string name="enable_disable_mhh">"Médecine, services de santé et hôpitaux"</string>
-    <string name="mhh_enable">"Option \"Médecine, services de santé et hôpitaux\" activée"</string>
-    <string name="mhh_disable">"Médecine, services de santé et hôpitaux"</string>
-    <string name="enable_disable_technology_news">"Technologies"</string>
-    <string name="technology_news_enable">"Option \"Nouvelles technologies\" activée"</string>
-    <string name="technology_news_disable">"Option \"Technologies\" désactivée"</string>
-    <string name="enable_disable_multi_category">"Multi-catégories"</string>
-    <string name="multi_category_enable">"Option \"Multi-catégories\" activée"</string>
-    <string name="multi_category_disable">"Option \"Multi-catégories\" désactivée"</string>
-    <string name="gsm_umts_network_preferences_title">"Préférences réseau GSM/UMTS"</string>
-    <string name="gsm_umts_network_preferneces_summary">"Pas encore implémenté"</string>
-    <string name="gsm_umts_network_preferences_dialogtitle">"Préférences réseau GSM/UMTS"</string>
+    <string name="list_language_dtitle" msgid="5442908726538951934">"Langues"</string>
+    <string name="enable_disable_local_weather" msgid="986967454867219114">"Météo locale"</string>
+    <string name="local_weather_enable" msgid="6199315114382448922">"Option \"Météo locale\" activée"</string>
+    <string name="local_weather_disable" msgid="2510158089142626480">"Option \"Météo locale\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_atr" msgid="8339572391278872343">"Infos trafic locales"</string>
+    <string name="atr_enable" msgid="5541757457789181799">"Option \"Infos trafic locales\" activée"</string>
+    <string name="atr_disable" msgid="7085558154727596455">"Option \"Infos trafic locales\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_lafs" msgid="668189073721277199">"Horaires des vols des aéroports à proximité"</string>
+    <string name="lafs_enable" msgid="2791978667205137052">"Option \"Horaires des vols des aéroports à proximité\" activée"</string>
+    <string name="lafs_disable" msgid="2391212397725495350">"Option \"Horaires des vols des aéroports à proximité\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_restaurants" msgid="6240381945336814024">"Restaurants"</string>
+    <string name="restaurants_enable" msgid="5137657479469118847">"Option \"Restaurants\" activée"</string>
+    <string name="restaurants_disable" msgid="3678480270938424092">"Option \"Restaurants\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_lodgings" msgid="1822029172658551202">"Hébergements"</string>
+    <string name="lodgings_enable" msgid="3230042508992850322">"Option \"Hébergements\" activée"</string>
+    <string name="lodgings_disable" msgid="3387879742320682391">"Option \"Hébergements\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_retail_directory" msgid="1357809784475660303">"Annuaire des commerces"</string>
+    <string name="retail_directory_enable" msgid="3280626290436111496">"Option \"Annuaire des commerces\""</string>
+    <string name="retail_directory_disable" msgid="6479739816662879027">"Option \"Annuaire des commerces\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_advertisements" msgid="5999495926176182128">"Annonces"</string>
+    <string name="advertisements_enable" msgid="2050305021264683786">"Option \"Annonces\" activée"</string>
+    <string name="advertisements_disable" msgid="8350985908788707935">"Option \"Annonces\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_stock_quotes" msgid="6397810445293533603">"Cours de bourse"</string>
+    <string name="stock_quotes_enable" msgid="4384802470887170543">"Option \"Cours de bourse\" activée"</string>
+    <string name="stock_quotes_disable" msgid="4781450084565594998">"Option \"Cours de bourse\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_eo" msgid="4863043263443942494">"Offres d\'emploi"</string>
+    <string name="eo_enable" msgid="8623559062015685813">"Option \"Offres d\'emploi\" activée"</string>
+    <string name="eo_disable" msgid="3863812478090907609">"Option \"Offres d\'emploi\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_mhh" msgid="5698783743098373681">"Médecine, services de santé et hôpitaux"</string>
+    <string name="mhh_enable" msgid="3949276822735205799">"Option \"Médecine, services de santé et hôpitaux\" activée"</string>
+    <string name="mhh_disable" msgid="4834280270664925123">"Médecine, services de santé et hôpitaux"</string>
+    <string name="enable_disable_technology_news" msgid="3517184627114999149">"Technologies"</string>
+    <string name="technology_news_enable" msgid="7995209394210455181">"Option \"Nouvelles technologies\" activée"</string>
+    <string name="technology_news_disable" msgid="5483490380561851946">"Option \"Technologies\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_multi_category" msgid="626771003122899280">"Multi-catégories"</string>
+    <string name="multi_category_enable" msgid="1179299804641721768">"Option \"Multi-catégories\" activée"</string>
+    <string name="multi_category_disable" msgid="880104702904139505">"Option \"Multi-catégories\" désactivée"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_title" msgid="4834419333547382436">"Préférences réseau GSM/UMTS"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferneces_summary" msgid="1905018644156819521">"Pas encore implémenté"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_dialogtitle" msgid="6356332580813229898">"Préférences réseau GSM/UMTS"</string>
   <string-array name="gsm_umts_network_preferences_choices">
-    <item>"GSM/WCDMA (mode automatique)"</item>
-    <item>"WCDMA uniquement"</item>
-    <item>"GSM uniquement"</item>
-    <item>"GSM/WCDMA (WCDMA préféré)"</item>
+    <item msgid="4327916632016252900">"3G de préférence"</item>
+    <item msgid="7890032659744442614">"2G uniquement"</item>
+    <item msgid="7306003477602941058">"3G uniquement"</item>
   </string-array>
   <string-array name="gsm_umts_network_preferences_values">
-    <item>"0"</item>
-    <item>"1"</item>
-    <item>"2"</item>
-    <item>"3"</item>
+    <item msgid="117293148930527265">"0"</item>
+    <item msgid="2264578612775462302">"1"</item>
+    <item msgid="1268081943590316978">"2"</item>
   </string-array>
-    <string name="cdma_system_select_title">"Sélection système"</string>
-    <string name="cdma_system_select_summary">"Modifier le mode d\'itinérance CDMA"</string>
-    <string name="cdma_system_select_dialogtitle">"Sélection système"</string>
+    <string name="prefer_2g" msgid="8442550937280449639">"Uniquement les réseaux 2G"</string>
+    <string name="prefer_2g_summary" msgid="1976491403210690759">"Économise la batterie"</string>
+    <string name="cdma_system_select_title" msgid="5757657769327732833">"Sélection système"</string>
+    <string name="cdma_system_select_summary" msgid="2528661990595284707">"Modifier le mode d\'itinérance CDMA"</string>
+    <string name="cdma_system_select_dialogtitle" msgid="6083355415165359075">"Sélection système"</string>
   <string-array name="cdma_system_select_choices">
-    <item>"Réseaux domestiques uniquement"</item>
-    <item>"Automatique"</item>
+    <item msgid="176474317493999285">"Réseaux domestiques uniquement"</item>
+    <item msgid="1205664026446156265">"Automatique"</item>
   </string-array>
   <string-array name="cdma_system_select_values">
-    <item>"0"</item>
-    <item>"2"</item>
+    <item msgid="4354305960068894315">"0"</item>
+    <item msgid="3046877284450231151">"2"</item>
   </string-array>
-    <string name="cdma_roaming_mode_title">"Mode d\'itinérance CDMA"</string>
-    <string name="cdma_roaming_mode_summary">"Modifier le mode d\'itinérance CDMA"</string>
-    <string name="cdma_roaming_mode_dialogtitle">"Mode d\'itinérance CDMA"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_title" msgid="6366737033053855198">"Mode d\'itinérance CDMA"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_summary" msgid="8604713111805562261">"Modifier le mode d\'itinérance CDMA"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_dialogtitle" msgid="1802896889172094947">"Mode d\'itinérance CDMA"</string>
   <string-array name="cdma_roaming_mode_choices">
-    <item>"Réseaux domestiques uniquement"</item>
-    <item>"Réseaux affiliés"</item>
-    <item>"N\'importe quel réseau"</item>
+    <item msgid="6024072766548865002">"Réseaux domestiques uniquement"</item>
+    <item msgid="8174642753290624634">"Réseaux affiliés"</item>
+    <item msgid="2241951431403168661">"N\'importe quel réseau"</item>
   </string-array>
   <string-array name="cdma_roaming_mode_values">
-    <item>"0"</item>
-    <item>"1"</item>
-    <item>"2"</item>
+    <item msgid="2549203161367380954">"0"</item>
+    <item msgid="6007798728227141997">"1"</item>
+    <item msgid="4039511109802141047">"2"</item>
   </string-array>
-    <string name="cdma_network_preferences_title">"Préférences réseau CDMA"</string>
-    <string name="cdma_network_preferneces_summary">"Pas encore implémenté"</string>
-    <string name="cdma_network_preferences_dialogtitle">"Préférences réseau CDMA"</string>
+    <string name="cdma_network_preferences_title" msgid="41193174429510391">"Préférences réseau CDMA"</string>
+    <string name="cdma_network_preferneces_summary" msgid="3524451924935793338">"Pas encore implémenté"</string>
+    <string name="cdma_network_preferences_dialogtitle" msgid="4548860809290455653">"Préférences réseau CDMA"</string>
   <string-array name="cdma_network_preferences_choices">
-    <item>"CDMA/EvDo"</item>
-    <item>"CDMA uniquement"</item>
-    <item>"EvDo uniquement"</item>
+    <item msgid="7278992425338592489">"CDMA/EvDo automatique"</item>
+    <item msgid="3155327921861137068">"CDMA sans EvDo"</item>
+    <item msgid="2683555124647197574">"EvDo uniquement"</item>
   </string-array>
   <string-array name="cdma_network_preferences_values">
-    <item>"0"</item>
-    <item>"1"</item>
-    <item>"2"</item>
+    <item msgid="1821235500822403409">"4"</item>
+    <item msgid="6355374585098185445">"5"</item>
+    <item msgid="213552629330086398">"6"</item>
   </string-array>
-    <string name="subscription_title">"Test d\'enregistrement CDMA"</string>
-    <string name="subscription_summary">"Basculer entre les cartes RUIM/SIM et NV"</string>
-    <string name="subscription_dialogtitle">"abonnement"</string>
+    <string name="subscription_title" msgid="5813493350326486">"Test d\'enregistrement CDMA"</string>
+    <string name="subscription_summary" msgid="8435941016743418124">"Basculer entre les cartes RUIM/SIM et NV"</string>
+    <string name="subscription_dialogtitle" msgid="531571450448009255">"abonnement"</string>
   <string-array name="subscription_choices">
-    <item>"RUIM/SIM"</item>
-    <item>"NV"</item>
+    <item msgid="6540107472553796600">"RUIM/SIM"</item>
+    <item msgid="1433427108940308332">"NV"</item>
   </string-array>
   <string-array name="subscription_values">
-    <item>"0"</item>
-    <item>"1"</item>
+    <item msgid="4377788417250295786">"0"</item>
+    <item msgid="1193066664940329729">"1"</item>
   </string-array>
-    <string name="fdn">"Numéros autorisés"</string>
-    <string name="manage_fdn_list">"Liste numéros autorisés"</string>
-    <string name="fdn_activation">"Activation des numéros autorisés"</string>
-    <string name="fdn_enabled">"La liste de numéros autorisés est activée."</string>
-    <string name="fdn_disabled">"La liste de numéros autorisés est désactivée."</string>
-    <string name="enable_fdn">"Activer numéros autorisés"</string>
-    <string name="disable_fdn">"Désactiver numéros autorisés"</string>
-    <string name="change_pin2">"Modifier le code PIN2"</string>
-    <string name="enable_fdn_ok">"Désactiver numéros autorisés"</string>
-    <string name="disable_fdn_ok">"Activer numéros autorisés"</string>
-    <string name="sum_fdn">"Gérer la liste de numéros autorisés"</string>
-    <string name="sum_fdn_change_pin">"Modifier le code PIN pour l\'accès aux numéros autorisés"</string>
-    <string name="sum_fdn_manage_list">"Gérer la liste des numéros de téléphone"</string>
-    <string name="voice_privacy">"Confidentialité vocale"</string>
-    <string name="voice_privacy_summary">"Activer le mode de confidentialité amélioré"</string>
-    <string name="tty_mode_title">"Mode TTY"</string>
-    <string name="tty_mode_summary">"Activer le mode TTY"</string>
-    <string name="tty_mode_option_title">"Mode TTY"</string>
-    <string name="tty_mode_option_summary">"Définir le mode TTY"</string>
-    <string name="menu_add">"Ajouter un contact"</string>
-    <string name="menu_edit">"Modifier le contact"</string>
-    <string name="menu_delete">"Supprimer le contact"</string>
-    <string name="get_pin2">"Saisir le code PIN2"</string>
-    <string name="name">"Nom"</string>
-    <string name="number">"Numéro"</string>
-    <string name="save">"Enregistrer"</string>
-    <string name="add_fdn_contact">"Ajouter un contact à numéro autorisé"</string>
-    <string name="adding_fdn_contact">"Ajout d\'un contact à numéro autorisé..."</string>
-    <string name="fdn_contact_added">"Le contact à numéro autorisé a été ajouté."</string>
-    <string name="edit_fdn_contact">"Modifier un contact à numéro autorisé"</string>
-    <string name="updating_fdn_contact">"Mise à jour du contact à numéro autorisé…"</string>
-    <string name="fdn_contact_updated">"Contact à numéro autorisé mis à jour."</string>
-    <string name="delete_fdn_contact">"Supprimer le contact à numéro autorisé"</string>
-    <string name="deleting_fdn_contact">"Suppression du contact à numéro autorisé…"</string>
-    <string name="fdn_contact_deleted">"Le contact à numéro autorisé a été supprimé."</string>
-    <string name="pin2_invalid">"Le code PIN2 n\'est pas valide !"</string>
-    <string name="fdn_invalid_number">"Le numéro doit comporter 20 chiffres au maximum."</string>
-    <string name="simContacts_emptyLoading">"Lecture de la carte SIM…"</string>
-    <string name="simContacts_empty">"Aucun contact n\'a été trouvé sur votre carte SIM."</string>
-    <string name="simContacts_title">"Sélection des contacts à importer"</string>
-    <string name="enable_pin">"Activer/désactiver le code PIN de la carte SIM"</string>
-    <string name="change_pin">"Modifier le code PIN de la carte SIM"</string>
-    <string name="enter_pin_text">"Code PIN de la carte SIM :"</string>
-    <string name="oldPinLabel">"Ancien code PIN"</string>
-    <string name="newPinLabel">"Nouveau code PIN"</string>
-    <string name="confirmPinLabel">"Confirmer le nouveau code PIN"</string>
-    <string name="badPin">"L\'ancien code PIN saisi est incorrect. Veuillez réessayer."</string>
-    <string name="mismatchPin">"Les codes PIN saisis ne correspondent pas. Veuillez réessayer."</string>
-    <string name="invalidPin">"Saisissez un code PIN comprenant 4 à 8 chiffres."</string>
-    <string name="disable_sim_pin">"Désactiver le code PIN de la carte SIM"</string>
-    <string name="enable_sim_pin">"Activer le code PIN de la carte SIM"</string>
-    <string name="enable_in_progress">"Merci de patienter..."</string>
-    <string name="enable_pin_ok">"Le code PIN de la carte SIM est activé"</string>
-    <string name="disable_pin_ok">"Code PIN de la carte SIM désactivé"</string>
-    <string name="pin_failed">"Le code PIN saisi était incorrect."</string>
-    <string name="pin_changed">"Le code PIN de la carte SIM a bien été modifié."</string>
-    <string name="puk_requested">"Mot de passe incorrect. La carte SIM est verrouillée ! Clé PUK2 requise."</string>
-    <string name="enter_pin2_text">"PIN2"</string>
-    <string name="oldPin2Label">"Ancien code PIN2"</string>
-    <string name="newPin2Label">"Nouveau code PIN2"</string>
-    <string name="confirmPin2Label">"Confirmer le nouveau code PIN2"</string>
-    <string name="badPuk2">"Le code PIN2 saisi est incorrect. Veuillez réessayer."</string>
-   &