Import new translations
Eric Fischer [Mon, 13 Jul 2009 22:49:42 +0000 (15:49 -0700)]
20 files changed:
res/values-cs/strings.xml
res/values-da/strings.xml [new file with mode: 0644]
res/values-de/strings.xml
res/values-el/strings.xml [new file with mode: 0644]
res/values-es-rUS/strings.xml
res/values-es/strings.xml
res/values-fr/strings.xml
res/values-it/strings.xml
res/values-ja/strings.xml
res/values-ko/strings.xml
res/values-nb/strings.xml
res/values-nl/strings.xml
res/values-pl/strings.xml
res/values-pt-rPT/strings.xml [new file with mode: 0644]
res/values-pt/strings.xml
res/values-ru/strings.xml
res/values-sv/strings.xml [new file with mode: 0644]
res/values-tr/strings.xml [new file with mode: 0644]
res/values-zh-rCN/strings.xml
res/values-zh-rTW/strings.xml

index d3d4f1b..c6fe84c 100644 (file)
@@ -24,8 +24,7 @@
     <string name="fdnListLabel">"Seznam povolených telefonních čísel"</string>
     <string name="unknown">"Neznámý volající"</string>
     <string name="private_num">"Soukromé číslo"</string>
-    <!-- no translation found for payphone (1931775086311769314) -->
-    <skip />
+    <string name="payphone">"Veřejný telefon"</string>
     <string name="onHold">"Přidržený hovor"</string>
     <string name="ongoing">"Aktuální hovor"</string>
     <string name="callFailed_userBusy">"Linka je obsazená."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted">"Všechny hovory jsou omezeny řízením přístupu."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"Tísňová volání jsou omezena řízením přístupu."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"Běžné hovory jsou omezeny řízením přístupu."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle">"CDMA: Telefon uzamčen do dalšího cyklu nabíjení."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_drop">"CDMA: Hovor přerušen."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_intercept">"CDMA: Hovor přerušen."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_reorder">"CDMA: přeuspořádání."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_SO_reject">"CDMA: Odmítnutí možnosti služby."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_retryOrder">"CDMA: Pořadí opakování."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_accessFailure">"CDMA: Chyba přístupu."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_preempted">"CDMA: Zabráněno."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_notEmergency">"Jsou možná jen tísňová volání."</string>
     <string name="confCall">"Konferenční hovor"</string>
     <string name="mmiStarted">"Kód MMI byl spuštěn"</string>
     <string name="ussdRunning">"Kód USSD je spuštěn..."</string>
     <string name="mmiCancelled">"Kód MMI byl zrušen"</string>
     <string name="cancel">"Zrušit"</string>
+    <string name="ecbm_mode_text">"Tísňové zpětné volání"</string>
+    <string name="ecbm_exit_text">"UKONČIT"</string>
+    <string name="ecbm_ok_text">"OK"</string>
+    <string name="ecbm_emergency_number">"Volat 112"</string>
+    <string name="ecbm_instruction_text">"Tísňové volání stisknutím tlačítka"</string>
     <string name="menu_speaker">"Reproduktor"</string>
     <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
     <string name="menu_mute">"Ztlumit"</string>
@@ -61,6 +74,8 @@
     <string name="ok">"OK"</string>
     <string name="menuButtonHint">"Stisknutím tlačítka Menu otevřete možnosti hovoru."</string>
     <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Stisknutím tlačítka Menu otevřete možnosti hovorů  •  Číslo vytočíte pomocí klávesnice"</string>
+    <string name="menu_answer">"Přijmout"</string>
+    <string name="menu_ignore">"Ignorovat"</string>
     <string name="wait_prompt_str">"Odeslat následující tóny?"\n</string>
     <string name="send_button">"Odeslat"</string>
     <string name="wild_prompt_str">"Nahradit zástupný znak znakem"</string>
     <string name="unlock_failed">"Požadavek na odblokování sítě se nezdařil."</string>
     <string name="unlock_success">"Síť byla úspěšně odblokována."</string>
     <string name="imei">"IMEI"</string>
-
+    <string name="labelGSMMore">"Nastavení hovorů GSM"</string>
+    <string name="labelCDMAMore">"Nastavení hovorů CDMA"</string>
     <string name="apn_settings">"Názvy přístupových bodů"</string>
     <string name="settings_label">"Nastavení sítě"</string>
     <string name="voicemail">"Hlasová schránka"</string>
     <string name="voicemail_abbreviated">"HS:"</string>
     <string name="networks">"Síťoví operátoři"</string>
     <string name="call_settings">"Nastavení hovorů"</string>
-
-    <!-- no translation found for labelNwService (4699970172021870983) -->
-    <skip />
+    <string name="additional_gsm_call_settings">"Další nastavení hovorů GSM"</string>
+    <string name="sum_gsm_call_settings">"Další nastavení hovorů, pouze GSM"</string>
+    <string name="additional_cdma_call_settings">"Další nastavení hovorů CDMA"</string>
+    <string name="sum_cdma_call_settings">"Další nastavení hovorů, pouze CDMA"</string>
+    <string name="labelNwService">"Nastavení síťové služby"</string>
     <string name="labelCallerId">"ID volajícího"</string>
     <string name="sum_hide_caller_id">"Číslo je v odchozích hovorech skryto"</string>
     <string name="sum_show_caller_id">"Číslo je v odchozích hovorech zobrazeno"</string>
     <string name="sum_cfu_disabled">"Vypnuto"</string>
     <string name="labelCFB">"Přesměrovat, je-li obsazeno"</string>
     <string name="messageCFB">"Číslo při obsazené lince"</string>
-    <string name="sum_cfb_enabled">"Hovory budou přesměrovány na \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfb_enabled">"Hovory budou přesměrovány na {0}"</string>
     <string name="sum_cfb_disabled">"Vypnuto"</string>
     <string name="labelCFNRy">"Přesměrovat – nečinnost"</string>
     <string name="messageCFNRy">"Číslo při nečinnosti"</string>
-    <string name="sum_cfnry_enabled">"Hovory budou přesměrovány na \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnry_enabled">"Hovory budou přesměrovány na {0}"</string>
     <string name="sum_cfnry_disabled">"Vypnuto"</string>
     <string name="labelCFNRc">"Přesměrovat – nedostupnost"</string>
     <string name="messageCFNRc">"Číslo při nedostupnosti"</string>
-    <string name="sum_cfnrc_enabled">"Hovory budou přesměrovány na \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_enabled">"Hovory budou přesměrovány na {0}"</string>
     <string name="sum_cfnrc_disabled">"Vypnuto"</string>
     <string name="updating_title">"Nastavení hovorů"</string>
     <string name="error_updating_title">"Chyba nastavení hovorů"</string>
     <string name="reading_settings">"Načítání nastavení..."</string>
     <string name="updating_settings">"Probíhá aktualizace nastavení..."</string>
-    <string name="response_error">"Neočekávaná odpověď sítě,"</string>
+    <string name="response_error">"Neočekávaná odpověď sítě."</string>
     <string name="exception_error">"Došlo k chybě sítě nebo karty SIM."</string>
     <string name="radio_off_error">"Před zobrazením nastavení zapněte rádio."</string>
     <string name="close_dialog">"OK"</string>
     <string name="sum_search_networks">"Vyhledá všechny dostupné sítě"</string>
     <string name="select_automatically">"Automatická volba"</string>
     <string name="sum_select_automatically">"Upřednostňovaná síť je volena automaticky"</string>
-    <string name="register_automatically">"Probíhá automatická registrace..."</string>
+    <string name="register_automatically">"Automatická registrace..."</string>
+    <string name="preferred_network_mode_title">"Režim sítě"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_summary">"Změnit provozní režim sítě"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_dialogtitle">"Upřednostňovaný režim sítě"</string>
+  <string-array name="preferred_network_mode_choices">
+    <item>"Globální"</item>
+    <item>"Pouze EvDo"</item>
+    <item>"CDMA bez EvDo"</item>
+    <item>"CDMA / EvDo – automaticky"</item>
+    <item>"GSM / WCDMA – automaticky"</item>
+    <item>"Pouze WCDMA"</item>
+    <item>"Pouze GSM"</item>
+    <item>"GSM / WCDMA – upřednostňováno"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="preferred_network_mode_values">
+    <item>"7"</item>
+    <item>"6"</item>
+    <item>"5"</item>
+    <item>"4"</item>
+    <item>"3"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"0"</item>
+  </string-array>
     <string name="roaming">"Datové služby při roamingu"</string>
     <string name="roaming_enable">"Datové služby se mohou připojovat při roamingu"</string>
     <string name="roaming_disable">"Datové služby se mohou připojovat při roamingu"</string>
     <string name="roaming_reenable_message">"Připojení datových služeb bylo přerušeno, protože jste opustili domovskou síť a datové služby při roamingu máte vypnuty."</string>
     <string name="roaming_warning">"Opravdu chcete povolit datové služby při roamingu? Vystavujete se nebezpečí vysokých poplatků."</string>
+    <string name="gsm_umts_options">"Možnosti GSM/UMTS"</string>
+    <string name="cdma_options">"Možnosti CDMA"</string>
+    <string name="cdma_cell_broadcast_sms">"SMS Cell Broadcast"</string>
+    <string name="cell_broadcast_sms">"SMS Cell Broadcast"</string>
+    <string name="enable_disable_cell_bc_sms">"SMS Cell Broadcast"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_enable">"SMS Cell Broadcast povoleny"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_disable">"SMS Cell Broadcast zakázány"</string>
+    <string name="cb_sms_settings">"Nastavení SMS Cell Broadcast"</string>
+    <string name="enable_disable_emergency_broadcast">"Tísňové vysílání"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_enable">"Tísňové vysílání povoleno"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_disable">"Tísňové vysílání zakázáno"</string>
+    <string name="enable_disable_administrative">"Administrativní"</string>
+    <string name="administrative_enable">"Administrativní povoleny"</string>
+    <string name="administrative_disable">"Administrativní zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_maintenance">"Údržba"</string>
+    <string name="maintenance_enable">"Údržba povolena"</string>
+    <string name="maintenance_disable">"Údržba zakázána"</string>
+    <string name="general_news_settings">"Obecné zprávy"</string>
+    <string name="bf_news_settings">"Obchodní a finanční zprávy"</string>
+    <string name="sports_news_settings">"Sportovní zprávy"</string>
+    <string name="entertainment_news_settings">"Zprávy z kultury"</string>
+    <string name="enable_disable_local">"Místní"</string>
+    <string name="local_enable">"Místní zprávy povoleny"</string>
+    <string name="local_disable">"Místní zprávy zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_regional">"Regionální"</string>
+    <string name="regional_enable">"Regionální zprávy povoleny"</string>
+    <string name="regional_disable">"Regionální zprávy zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_national">"Národní"</string>
+    <string name="national_enable">"Národní zprávy povoleny"</string>
+    <string name="national_disable">"Národní zprávy zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_international">"Mezinárodní"</string>
+    <string name="international_enable">"Mezinárodní zprávy povoleny"</string>
+    <string name="international_disable">"Mezinárodní zprávy zakázány"</string>
+    <string name="list_language_title">"Jazyk"</string>
+    <string name="list_language_summary">"Vyberte jazyk zpráv"</string>
+  <string-array name="list_language_entries">
+    <item>"angličtina"</item>
+    <item>"francouzština"</item>
+    <item>"španělština"</item>
+    <item>"japonština"</item>
+    <item>"korejština"</item>
+    <item>"čínština"</item>
+    <item>"hebrejština"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="list_language_values">
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"3"</item>
+    <item>"4"</item>
+    <item>"5"</item>
+    <item>"6"</item>
+    <item>"7"</item>
+  </string-array>
+    <string name="list_language_dtitle">"Jazyky"</string>
+    <string name="enable_disable_local_weather">"Místní počasí"</string>
+    <string name="local_weather_enable">"Místní počasí povoleno"</string>
+    <string name="local_weather_disable">"Místní počasí zakázáno"</string>
+    <string name="enable_disable_atr">"Oblastní přehledy dopravy"</string>
+    <string name="atr_enable">"Oblastní přehledy dopravy povoleny"</string>
+    <string name="atr_disable">"Oblastní přehledy dopravy zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_lafs">"Místní přílety a odlety"</string>
+    <string name="lafs_enable">"Místní přílety a odlety povoleny"</string>
+    <string name="lafs_disable">"Místní přílety a odlety zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_restaurants">"Restaurace"</string>
+    <string name="restaurants_enable">"Restaurace povoleny"</string>
+    <string name="restaurants_disable">"Restaurace zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_lodgings">"Ubytování"</string>
+    <string name="lodgings_enable">"Ubytování povolena"</string>
+    <string name="lodgings_disable">"Ubytování zakázána"</string>
+    <string name="enable_disable_retail_directory">"Adresář prodejců"</string>
+    <string name="retail_directory_enable">"Adresář prodejců povolen"</string>
+    <string name="retail_directory_disable">"Adresář prodejců zakázán"</string>
+    <string name="enable_disable_advertisements">"Reklamy"</string>
+    <string name="advertisements_enable">"Reklamy povoleny"</string>
+    <string name="advertisements_disable">"Reklamy zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_stock_quotes">"Zprávy z akciových trhů"</string>
+    <string name="stock_quotes_enable">"Zprávy z akciových trhů zakázány"</string>
+    <string name="stock_quotes_disable">"Zprávy z akciových trhů zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_eo">"Pracovní příležitosti"</string>
+    <string name="eo_enable">"Pracovní příležitosti povoleny"</string>
+    <string name="eo_disable">"Pracovní příležitosti zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_mhh">"Lékařství, zdraví a nemocnice"</string>
+    <string name="mhh_enable">"Lékařství, zdraví a nemocnice povoleny"</string>
+    <string name="mhh_disable">"Lékařství, zdraví a nemocnice zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_technology_news">"Technologické zprávy"</string>
+    <string name="technology_news_enable">"Technologické zprávy povoleny"</string>
+    <string name="technology_news_disable">"Technologické zprávy zakázány"</string>
+    <string name="enable_disable_multi_category">"Více kategorií"</string>
+    <string name="multi_category_enable">"Více kategorií povoleno"</string>
+    <string name="multi_category_disable">"Více kategorií zakázáno"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_title">"Nastavení sítě GSM/UMTS"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferneces_summary">"Dosud neimplementováno"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_dialogtitle">"Nastavení sítě GSM/UMTS"</string>
+  <string-array name="gsm_umts_network_preferences_choices">
+    <item>"GSM/WCDMA (automatický režim)"</item>
+    <item>"Pouze WCDMA"</item>
+    <item>"Pouze GSM"</item>
+    <item>"GSM/WCDA (preferováno WCDMA)"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="gsm_umts_network_preferences_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"3"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_system_select_title">"Výběr systému"</string>
+    <string name="cdma_system_select_summary">"Změnit režim roamingu CDMA"</string>
+    <string name="cdma_system_select_dialogtitle">"Výběr systému"</string>
+  <string-array name="cdma_system_select_choices">
+    <item>"Pouze plocha"</item>
+    <item>"Automaticky"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_system_select_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_roaming_mode_title">"Režim roamingu CDMA"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_summary">"Změnit režim roamingu CDMA"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_dialogtitle">"Režim roamingu CDMA"</string>
+  <string-array name="cdma_roaming_mode_choices">
+    <item>"Pouze domovské sítě"</item>
+    <item>"Partnerské sítě"</item>
+    <item>"Jakákoli síť"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_roaming_mode_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_network_preferences_title">"Nastavení sítě CDMA"</string>
+    <string name="cdma_network_preferneces_summary">"Dosud neimplementováno"</string>
+    <string name="cdma_network_preferences_dialogtitle">"Nastavení sítě CDMA"</string>
+  <string-array name="cdma_network_preferences_choices">
+    <item>"CDMA/EvDo"</item>
+    <item>"Pouze CDMA"</item>
+    <item>"Pouze EvDo"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_network_preferences_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="subscription_title">"TEST odběru CDMA"</string>
+    <string name="subscription_summary">"Přepnout mezi RUIM/SIM a NV"</string>
+    <string name="subscription_dialogtitle">"odběr"</string>
+  <string-array name="subscription_choices">
+    <item>"RUIM/SIM"</item>
+    <item>"NV"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="subscription_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+  </string-array>
     <string name="fdn">"Povolená telefonní čísla"</string>
     <string name="manage_fdn_list">"Seznam povolených telefonních čísel"</string>
     <string name="fdn_activation">"Aktivace povolených telefonních čísel"</string>
     <string name="sum_fdn">"Umožňuje spravovat povolená telefonní čísla"</string>
     <string name="sum_fdn_change_pin">"Umožňuje změnit kód PIN pro přístup k povoleným telefonním číslům"</string>
     <string name="sum_fdn_manage_list">"Správa telefonního seznamu"</string>
+    <string name="voice_privacy">"Ochrana soukromí hlasové pošty"</string>
+    <string name="voice_privacy_summary">"Povolit režim vylepšené ochrany soukromí"</string>
+    <string name="tty_mode_title">"Režim TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_summary">"Povolit režim TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_option_title">"Režim TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_option_summary">"Nastavit režim TTY"</string>
     <string name="menu_add">"Přidat kontakt"</string>
     <string name="menu_edit">"Upravit kontakt"</string>
     <string name="menu_delete">"Smazat kontakt"</string>
     <string name="card_title_in_progress">"Aktuální hovor"</string>
     <string name="card_title_conf_call">"Konferenční hovor"</string>
     <string name="card_title_incoming_call">"Příchozí hovor"</string>
+    <string name="card_title_cdma_call_waiting">"Čekající hovor CDMA"</string>
     <string name="card_title_call_ended">"Hovor ukončen"</string>
     <string name="card_title_on_hold">"Přidržený hovor"</string>
     <string name="card_title_hanging_up">"Zavěšování"</string>
+    <string name="card_title_in_call">"Probíhá hovor"</string>
     <string name="notification_missedCallTitle">"Zmeškaný hovor"</string>
     <string name="notification_missedCallsTitle">"Zmeškané hovory"</string>
     <string name="notification_missedCallsMsg">"Zmeškané hovory: <xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g>."</string>
     <string name="notification_ongoing_call_format">"Aktuální hovor (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
     <string name="notification_on_hold">"Přidržený hovor"</string>
     <string name="notification_voicemail_title">"Nová hlasová zpráva"</string>
+    <string name="notification_voicemail_title_count">"Nová hlasová zpráva (<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>)"</string>
     <string name="notification_voicemail_text_format">"Volat hlasovou schránku <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
     <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"Číslo hlasové schránky je neznámé."</string>
     <string name="incall_error_power_off">"Chcete-li telefonovat, vypněte nejprve režim V letadle."</string>
     <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"Hovor nelze spojit, nebylo zadáno platné číslo."</string>
     <string name="incall_error_call_failed">"Hovor nebyl spojen."</string>
     <string name="incall_status_dialed_mmi">"Spouštění sekvence MMI..."</string>
+    <string name="incall_status_dialed_fc">"Spouštění sekvence kódu funkce…"</string>
     <string name="incall_error_supp_service_unknown">"Nepodporovaná služba."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_switch">"Hovory nelze přepnout."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_separate">"Hovor nelze oddělit."</string>
     <string name="dial_emergency_empty_error">"Hovor nebyl spojen, vytočte číslo tísňového volání."</string>
     <string name="dialerKeyboardHintText">"Číslo vytočíte pomocí klávesnice."</string>
     <string name="dtmfDialpadHintText">"Tónová klávesnice"</string>
-    <!-- no translation found for dtmfDialpadHandleLabel (6077872154488117962) -->
-    <skip />
-    <string name="touchLockText">"Dvojitým klepnutím"\n"odemkněte"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Číselník"</string>
+    <string name="touchLockText">"Odemkněte"\n"dvojím klepnutím"</string>
+    <string name="onscreenAnswerText">"Dvojím klepnutím"\n"přijmete"</string>
     <string name="importSimEntry">"Importovat"</string>
     <string name="importAllSimEntries">"Importovat vše"</string>
     <string name="importingSimContacts">"Importování kontaktů z karty SIM"</string>
     <string name="importToFDNfromContacts">"Import z kontaktů"</string>
+  <string-array name="tty_mode_entries">
+    <item>"TTY vypnuto"</item>
+    <item>"TTY HCO"</item>
+    <item>"TTY VCO"</item>
+    <item>"Úplný režim TTY"</item>
+  </string-array>
+    <string name="eri_text_label">"Text ERI"</string>
+    <string name="dtmf_tones_title">"Tóny DTMF"</string>
+    <string name="dtmf_tones_summary">"Nastavit délku tónů DTMF"</string>
+  <string-array name="dtmf_tone_entries">
+    <item>"Normální"</item>
+    <item>"Dlouhé"</item>
+  </string-array>
+    <string name="network_message">"Zpráva sítě"</string>
 </resources>
-
-
-
diff --git a/res/values-da/strings.xml b/res/values-da/strings.xml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..fae67ef
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,594 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!-- Copyright (C) 2009 The Android Open Source Project
+
+     Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+     you may not use this file except in compliance with the License.
+     You may obtain a copy of the License at
+
+          http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+     Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+     distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+     WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+     See the License for the specific language governing permissions and
+     limitations under the License.
+-->
+<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
+    xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
+    <string name="contactsIconLabel">"Kontaktpersoner"</string>
+    <string name="contactsFavoritesLabel">"Favoritter"</string>
+    <string name="dialerIconLabel">"Opkald"</string>
+    <string name="emergencyDialerIconLabel">"Nødopkald"</string>
+    <string name="phoneIconLabel">"Telefon"</string>
+    <string name="recentCallsIconLabel">"Opkaldsliste"</string>
+    <string name="fdnListLabel">"FDN-liste"</string>
+    <string name="unknown">"Ukendt"</string>
+    <string name="private_num">"Privat nummer"</string>
+    <string name="payphone">"Betalingstelefon"</string>
+    <string name="onHold">"Ventende"</string>
+    <string name="ongoing">"Aktuelt opkald"</string>
+    <string name="callFailed_userBusy">"Linjen er optaget"</string>
+    <string name="callFailed_congestion">"Netværket er optaget"</string>
+    <string name="callFailed_noSignal">"Der er intet signal"</string>
+    <string name="callFailed_limitExceeded">"ACM-grænsen er overskredet"</string>
+    <string name="callFailed_powerOff">"Slå radio fra"</string>
+    <string name="callFailed_simError">"Der er intet SIM-kort, eller der er SIM-kortfejl"</string>
+    <string name="callFailed_outOfService">"Området er ude af drift"</string>
+    <string name="callFailed_fdn_only">"Udgående opkald er begrænset af FDN."</string>
+    <string name="callFailed_cb_enabled">"Du kan ikke foretage udgående opkald, mens opkaldsspærring er slået til."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted">"Alle opkald er begrænset af adgangskontrol."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"Nødopkald er begrænset af adgangskontrol."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"Normale opkald er begrænset af adgangskontrol."</string>
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle (775483211928061084) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_drop (6030084920001082496) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_intercept (8402269373120277330) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_reorder (5605791471418711552) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_SO_reject (8969174256492763555) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_retryOrder (5848488692485148804) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_accessFailure (2844306027616452215) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_preempted (1097095321180029879) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_notEmergency (2347377816822720761) -->
+    <skip />
+    <string name="confCall">"Telefonmøde"</string>
+    <string name="mmiStarted">"MMI-nummer er startet"</string>
+    <string name="ussdRunning">"USSD-kode kører ..."</string>
+    <string name="mmiCancelled">"MMI-nummer annulleret"</string>
+    <string name="cancel">"Annuller"</string>
+    <!-- no translation found for ecbm_mode_text (6485648046794782672) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_exit_text (622759135506401127) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_ok_text (1373363960570351032) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_emergency_number (4131632362330756509) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_instruction_text (5039940054364946169) -->
+    <skip />
+    <string name="menu_speaker">"Højttaler"</string>
+    <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
+    <string name="menu_mute">"Slå lyd fra"</string>
+    <string name="menu_hold">"Hold"</string>
+    <string name="menu_endCall">"Afslut opkald"</string>
+    <string name="menu_swapCalls">"Byt opkald"</string>
+    <string name="menu_mergeCalls">"Slå opkald sammen"</string>
+    <string name="menu_addCall">"Tilføj opkald"</string>
+    <string name="menu_manageConference">"Administrer telefonmøder"</string>
+    <string name="menu_showDialpad">"Vis nummerblok"</string>
+    <string name="menu_hideDialpad">"Skjul nummerblok"</string>
+    <string name="menu_answerAndHold">"Hold aktuelt opkald"\n", og besvar"</string>
+    <string name="menu_answerAndEnd">"Afslut aktuelt opkald,"\n"og besvar"</string>
+    <string name="ok">"OK"</string>
+    <string name="menuButtonHint">"Tryk på Menu for at få opkaldsvalgmuligheder."</string>
+    <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Tryk på menu for opkaldsvalgmuligheder  •  Brug tastatur til at ringe op"</string>
+    <!-- no translation found for menu_answer (116686205042231098) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for menu_ignore (2112030835852537344) -->
+    <skip />
+    <string name="wait_prompt_str">"Send følgende toner?"\n</string>
+    <string name="send_button">"Send"</string>
+    <string name="wild_prompt_str">"Erstat jokertegnet med"</string>
+    <string name="no_vm_number">"Manglende voicemailnummer"</string>
+    <string name="no_vm_number_msg">"Der er ikke gemt noget voicemailnummer på SIM-kortet."</string>
+    <string name="add_vm_number_str">"Tilføj nummer"</string>
+    <string name="dialer_emptyListWorking">"Indlæser ..."</string>
+    <string name="enterPin">"Indtast PIN-kode for at låse SIM-kortet op."</string>
+    <string name="pinUnlocked">"SIM-kortet er låst op"</string>
+    <string name="enterNewPin">"Ny PIN-kode til SIM-kortet"</string>
+    <string name="verifyNewPin">"Indtast ny PIN-kode igen for at bekræfte"</string>
+    <string name="verifyFailed">"De PIN-koder til SIM-kortet, du indtastede, stemmer ikke overens. Prøv igen."</string>
+    <string name="enterPuk">"Indtast PUK-kode for at låse SIM-kortet op."</string>
+    <string name="badPuk">"Forkert PUK-kode."</string>
+    <string name="buttonTxtContinue">"Fortsæt"</string>
+    <string name="puk_unlocked">"Blokeringen af dit SIM-kort er blevet ophævet. Din telefon låser op ..."</string>
+    <string name="label_ndp">"PIN-kode til oplåsning af SIM-netværket"</string>
+    <string name="sim_ndp_unlock_text">"Lås op"</string>
+    <string name="sim_ndp_dismiss_text">"Annuller"</string>
+    <string name="requesting_unlock">"Anmoder om oplåsning af netværk ..."</string>
+    <string name="unlock_failed">"Anmodningen om oplåsning af netværk mislykkedes."</string>
+    <string name="unlock_success">"Netværket blev låst op."</string>
+    <string name="imei">"IMEI-nummer"</string>
+    <!-- no translation found for labelGSMMore (5930842194056092106) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for labelCDMAMore (1630676740428229339) -->
+    <skip />
+    <string name="apn_settings">"Navne på adgangspunkter"</string>
+    <string name="settings_label">"Netværksindstillinger"</string>
+    <string name="voicemail">"Voicemail"</string>
+    <string name="voicemail_abbreviated">"VM:"</string>
+    <string name="networks">"Netværksudbydere"</string>
+    <string name="call_settings">"Opkaldsindstillinger"</string>
+    <!-- no translation found for additional_gsm_call_settings (6472260354879794056) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for sum_gsm_call_settings (4076647190996778012) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for additional_cdma_call_settings (8628958775721886909) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for sum_cdma_call_settings (284753265979035549) -->
+    <skip />
+    <string name="labelNwService">"Indstillinger for netværkstjeneste"</string>
+    <string name="labelCallerId">"Opkalds-id"</string>
+    <string name="sum_hide_caller_id">"Nummer skjules i udgående opkald"</string>
+    <string name="sum_show_caller_id">"Nummer vises i udgående opkald"</string>
+    <string name="sum_default_caller_id">"Brug standardindstillinger fra udbyder til at vise mine numre i udgående opkald"</string>
+    <string name="labelCW">"Ventende opkald"</string>
+    <string name="sum_cw_enabled">"Underret mig om indgående opkald under et opkald"</string>
+    <string name="sum_cw_disabled">"Underret mig om indgående opkald under et opkald"</string>
+    <string name="call_forwarding_settings">"Indstillinger for viderestilling af opkald"</string>
+    <string name="labelCF">"Viderestilling af opkald"</string>
+    <string name="labelCFU">"Videresend altid"</string>
+    <string name="messageCFU">"Brug altid dette nummer"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled_indicator">"Videresender alle opkald"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled">"Videresender alle opkald til \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfu_disabled">"Deaktiveret"</string>
+    <string name="labelCFB">"Videresend ved optaget"</string>
+    <string name="messageCFB">"Nummer ved optaget"</string>
+    <string name="sum_cfb_enabled">"Videresender til \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfb_disabled">"Deaktiveret"</string>
+    <string name="labelCFNRy">"Videresend ved ubesvaret"</string>
+    <string name="messageCFNRy">"Nummer ved ubesvaret"</string>
+    <string name="sum_cfnry_enabled">"Videresender til \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnry_disabled">"Deaktiveret"</string>
+    <string name="labelCFNRc">"Videresend ved utilgængelig"</string>
+    <string name="messageCFNRc">"Nummer ved utilgængelig"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_enabled">"Videresender til \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_disabled">"Deaktiveret"</string>
+    <string name="updating_title">"Opkaldsindstillinger"</string>
+    <string name="error_updating_title">"Fejl med opkaldsindstillinger"</string>
+    <string name="reading_settings">"Læser indstillinger ..."</string>
+    <string name="updating_settings">"Opdaterer indstillinger ..."</string>
+    <!-- no translation found for response_error (6674110501330139405) -->
+    <skip />
+    <string name="exception_error">"Netværks- eller SIM-kortfejl"</string>
+    <string name="radio_off_error">"Slå radioen til, inden du viser disse indstillinger."</string>
+    <string name="close_dialog">"OK"</string>
+    <string name="enable">"Aktiver"</string>
+    <string name="disable">"Deaktiver"</string>
+    <string name="change_num">"Opdater"</string>
+  <string-array name="clir_display_values">
+    <item>"Netværksstandard"</item>
+    <item>"Skjul nummer"</item>
+    <item>"Vis nummer"</item>
+  </string-array>
+    <string name="vm_save_number">"Gem voicemailnummer"</string>
+    <string name="vm_changed">"Voicemailnummeret blev ændret."</string>
+    <string name="vm_change_failed">"Ændring af voicemailnummer mislykkedes."</string>
+    <string name="no_change">"Der blev ikke foretaget nogen ændringer."</string>
+    <string name="sum_voicemail">"Indstil voicemailnummer"</string>
+    <string name="mobile_networks">"Indstillinger for mobilt netværk"</string>
+    <string name="label_available">"Tilgængelige netværk"</string>
+    <string name="load_networks_progress">"Søger ..."</string>
+    <string name="empty_networks_list">"Der blev ikke fundet nogen netværk."</string>
+    <string name="search_networks">"Søg efter netværk"</string>
+    <string name="network_query_error">"Der opstod en fejl, mens der blev søgt efter netværk."</string>
+    <string name="register_on_network">"Registrerer på <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g> ..."</string>
+    <string name="not_allowed">"Dit SIM-kort tillader ikke en forbindelse til dette netværk."</string>
+    <string name="registration_done">"Registreret på netværk."</string>
+    <string name="sum_carrier_select">"Vælg en netværksudbyder"</string>
+    <string name="sum_search_networks">"Søg efter alle tilgængelige netværk"</string>
+    <string name="select_automatically">"Vælg automatisk"</string>
+    <string name="sum_select_automatically">"Vælg automatisk det foretrukne netværk"</string>
+    <!-- no translation found for register_automatically (6272031189219101172) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_title (8873246565334559308) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_summary (1434820673166126609) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_dialogtitle (8176355237105593793) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:0 (2987674222882365152) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:1 (3273348576277144124) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:2 (454610224530856274) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:3 (8928247118825616081) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:4 (8595462903294812666) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:5 (5189164180446264504) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:6 (5714714953966979187) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:7 (4775796025725908913) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:0 (7164534877603905916) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:1 (2520921432080278213) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:2 (4978887990900575049) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:3 (6891436459357445885) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:4 (339825043192186272) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:5 (3062641619893382241) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:6 (2494009747968041784) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:7 (2568449734331711605) -->
+    <string name="roaming">"Dataroaming"</string>
+    <string name="roaming_enable">"Opret forbindelse til datatjenester under roaming"</string>
+    <string name="roaming_disable">"Opret forbindelse til datatjenester under roaming"</string>
+    <string name="roaming_reenable_message">"Du har mistet dataforbindelsen, fordi du har forladt dit hjemmenetværk med dataroaming slået fra."</string>
+    <string name="roaming_warning">"Tillad dataroaming? Du kan komme ud for væsentlige gebyrer for roaming."</string>
+    <!-- no translation found for gsm_umts_options (6538311689850981686) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_options (4016822858172249884) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_cell_broadcast_sms (7898475142527341808) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cell_broadcast_sms (5584192824053625842) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_cell_bc_sms (4851147873691392255) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cell_bc_sms_enable (6441688565738921084) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cell_bc_sms_disable (3398365088309408749) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cb_sms_settings (651715019785107312) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_emergency_broadcast (2157014609041245335) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for emergency_broadcast_enable (2645980025414010211) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for emergency_broadcast_disable (3665199821267569426) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_administrative (6501582322182059412) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for administrative_enable (1750086122962032235) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for administrative_disable (8433273857248698539) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_maintenance (1819693083025106678) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for maintenance_enable (8566636458770971189) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for maintenance_disable (7340189100885066077) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for general_news_settings (4968779723948432978) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for bf_news_settings (3935593091894685267) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for sports_news_settings (7649399631270052835) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for entertainment_news_settings (5051153952959405035) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_local (7890281063123416120) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_enable (6370463247609136359) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_disable (4405691986943795798) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_regional (4905652414535565872) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for regional_enable (4434680415437834759) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for regional_disable (5359325527213850077) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_national (236278090206880734) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for national_enable (1172443648912246952) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for national_disable (326018148178601166) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_international (7535348799604565592) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for international_enable (5855356769925044927) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for international_disable (2850648591041088931) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for list_language_title (2841683501919760043) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for list_language_summary (8109546531071241601) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for list_language_entries:0 (6137851079727305485) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:1 (1151988412809572526) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:2 (577840534704312665) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:3 (8385712091143148180) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:4 (1858401628368130638) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:5 (1933212028684529632) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:6 (1908428006803639064) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:0 (1804908636436467150) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:1 (289708030346890334) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:2 (1121469729692402684) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:3 (2614093115912897722) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:4 (2411164639857960614) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:5 (5884448729274543324) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:6 (5511864807618312598) -->
+    <!-- no translation found for list_language_dtitle (5442908726538951934) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_local_weather (986967454867219114) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_weather_enable (6199315114382448922) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_weather_disable (2510158089142626480) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_atr (8339572391278872343) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for atr_enable (5541757457789181799) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for atr_disable (7085558154727596455) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_lafs (668189073721277199) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lafs_enable (2791978667205137052) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lafs_disable (2391212397725495350) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_restaurants (6240381945336814024) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for restaurants_enable (5137657479469118847) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for restaurants_disable (3678480270938424092) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_lodgings (1822029172658551202) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lodgings_enable (3230042508992850322) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lodgings_disable (3387879742320682391) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_retail_directory (1357809784475660303) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for retail_directory_enable (3280626290436111496) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for retail_directory_disable (6479739816662879027) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_advertisements (5999495926176182128) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for advertisements_enable (2050305021264683786) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for advertisements_disable (8350985908788707935) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_stock_quotes (6397810445293533603) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for stock_quotes_enable (4384802470887170543) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for stock_quotes_disable (4781450084565594998) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_eo (4863043263443942494) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for eo_enable (8623559062015685813) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for eo_disable (3863812478090907609) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_mhh (5698783743098373681) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for mhh_enable (3949276822735205799) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for mhh_disable (4834280270664925123) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_technology_news (3517184627114999149) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for technology_news_enable (7995209394210455181) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for technology_news_disable (5483490380561851946) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_multi_category (626771003122899280) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for multi_category_enable (1179299804641721768) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for multi_category_disable (880104702904139505) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_title (4834419333547382436) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferneces_summary (1905018644156819521) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_dialogtitle (6356332580813229898) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:0 (935612021902787683) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:1 (8912042051809329533) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:2 (8776934131146642662) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:3 (4684679567848300935) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:0 (117293148930527265) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:1 (2264578612775462302) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:2 (1268081943590316978) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:3 (4469871047641902607) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_title (5757657769327732833) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_summary (2528661990595284707) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_dialogtitle (6083355415165359075) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_choices:0 (176474317493999285) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_choices:1 (1205664026446156265) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_values:0 (4354305960068894315) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_values:1 (3046877284450231151) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_title (6366737033053855198) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_summary (8604713111805562261) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_dialogtitle (1802896889172094947) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_choices:0 (6024072766548865002) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_choices:1 (8174642753290624634) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_choices:2 (2241951431403168661) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_values:0 (2549203161367380954) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_values:1 (6007798728227141997) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_values:2 (4039511109802141047) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_title (41193174429510391) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferneces_summary (3524451924935793338) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_dialogtitle (4548860809290455653) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:0 (3711054371631487248) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:1 (6143696847467859795) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:2 (2683555124647197574) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:0 (5584048199290030331) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:1 (5741268642513143762) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:2 (419525200910932450) -->
+    <!-- no translation found for subscription_title (5813493350326486) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for subscription_summary (8435941016743418124) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for subscription_dialogtitle (531571450448009255) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for subscription_choices:0 (6540107472553796600) -->
+    <!-- no translation found for subscription_choices:1 (1433427108940308332) -->
+    <!-- no translation found for subscription_values:0 (4377788417250295786) -->
+    <!-- no translation found for subscription_values:1 (1193066664940329729) -->
+    <string name="fdn">"Faste opkaldsnumre"</string>
+    <string name="manage_fdn_list">"FDN-liste"</string>
+    <string name="fdn_activation">"FDN-aktivering"</string>
+    <string name="fdn_enabled">"Numre til fast opkald er aktiveret"</string>
+    <string name="fdn_disabled">"Numre til fast opkald er deaktiveret"</string>
+    <string name="enable_fdn">"Aktiver FDN"</string>
+    <string name="disable_fdn">"Deaktiver FDN"</string>
+    <string name="change_pin2">"Skift PIN2-kode"</string>
+    <string name="enable_fdn_ok">"Deaktiver FDN"</string>
+    <string name="disable_fdn_ok">"Aktiver FDN"</string>
+    <string name="sum_fdn">"Administrer numre til fast opkald"</string>
+    <string name="sum_fdn_change_pin">"Skift PIN-kode for at få FDN-adgang"</string>
+    <string name="sum_fdn_manage_list">"Administrer telefonnummerliste"</string>
+    <!-- no translation found for voice_privacy (7803023024169078619) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for voice_privacy_summary (3159383389833516214) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_title (3171521903490559138) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_summary (5057244302665817977) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_option_title (9033098925144434669) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_option_summary (1073835131534808732) -->
+    <skip />
+    <string name="menu_add">"Tilføj kontaktperson"</string>
+    <string name="menu_edit">"Rediger kontaktperson"</string>
+    <string name="menu_delete">"Slet kontaktperson"</string>
+    <string name="get_pin2">"Indtast PIN2-kode"</string>
+    <string name="name">"Navn"</string>
+    <string name="number">"Nummer"</string>
+    <string name="save">"Gem"</string>
+    <string name="add_fdn_contact">"Tilføj kontaktperson til fast opkald"</string>
+    <string name="adding_fdn_contact">"Tilføjer kontaktperson til fast opkald ..."</string>
+    <string name="fdn_contact_added">"Kontaktperson til fast opkald blev tilføjet."</string>
+    <string name="edit_fdn_contact">"Rediger kontaktperson til fast opkald"</string>
+    <string name="updating_fdn_contact">"Opdaterer kontaktperson til fast opkald ..."</string>
+    <string name="fdn_contact_updated">"Kontaktperson til fast opkald blev opdateret."</string>
+    <string name="delete_fdn_contact">"Slet kontaktperson til fast opkald"</string>
+    <string name="deleting_fdn_contact">"Sletter kontaktperson til fast opkald ..."</string>
+    <string name="fdn_contact_deleted">"Kontaktperson til fast opkald blev slettet."</string>
+    <string name="pin2_invalid">"Ugyldig PIN2-kode"</string>
+    <string name="fdn_invalid_number">"Nummeret må ikke overstige 20 cifre."</string>
+    <string name="simContacts_emptyLoading">"Læser fra SIM-kort ..."</string>
+    <string name="simContacts_empty">"Der er ingen kontaktpersoner på dit SIM-kort."</string>
+    <string name="simContacts_title">"Vælg kontaktpersoner, der skal importeres"</string>
+    <string name="enable_pin">"Aktiver/deaktiver PIN-kode til SIM-kort"</string>
+    <string name="change_pin">"Skift PIN-kode til SIM-kort"</string>
+    <string name="enter_pin_text">"PIN-kode til SIM-kort:"</string>
+    <string name="oldPinLabel">"Gammel PIN-kode"</string>
+    <string name="newPinLabel">"Ny PIN-kode"</string>
+    <string name="confirmPinLabel">"Bekræft ny PIN-kode"</string>
+    <string name="badPin">"Den gamle PIN-kode, du indtastede, er forkert. Prøv igen."</string>
+    <string name="mismatchPin">"De PIN-koder, du indtastede, stemmer ikke overens. Prøv igen."</string>
+    <string name="invalidPin">"Indtast en PIN-kode på mellem 4 og 8 tal."</string>
+    <string name="disable_sim_pin">"Deaktiver PIN-kode til SIM-kort"</string>
+    <string name="enable_sim_pin">"Aktiver PIN-kode til SIM-kort"</string>
+    <string name="enable_in_progress">"Vent ..."</string>
+    <string name="enable_pin_ok">"PIN-kode til SIM-kortet blev aktiveret"</string>
+    <string name="disable_pin_ok">"PIN-kode til SIM-kortet er deaktiveret"</string>
+    <string name="pin_failed">"Den indtastede PIN-kode er forkert"</string>
+    <string name="pin_changed">"PIN-kode til SIM-kort blev ændret."</string>
+    <string name="puk_requested">"Adgangskoden er forkert. SIM-kortet er låst. PUK2-kode er påkrævet."</string>
+    <string name="enter_pin2_text">"PIN2-kode"</string>
+    <string name="oldPin2Label">"Gammel PIN2-kode"</string>
+    <string name="newPin2Label">"Ny PIN2-kode"</string>
+    <string name="confirmPin2Label">"Bekræft ny PIN2-kode"</string>
+    <string name="badPuk2">"Den indtastede PUK2-kode er forkert. Prøv igen."</string>
+    <string name="badPin2">"Den gamle PIN2-kode, du indtastede, er forkert. Prøv igen."</string>
+    <string name="mismatchPin2">"De PIN2-koder, du indtastede, stemmer ikke overens. Prøv igen."</string>
+    <string name="invalidPin2">"Indtast en PIN2-kode på mellem 4 og 8 tal."</string>
+    <string name="invalidPuk2">"Indtast en PUK2-kode på 8 tal."</string>
+    <string name="pin2_changed">"PIN2-koden blev ændret"</string>
+    <string name="label_puk2_code">"Indtast PUK2-kode"</string>
+    <string name="fdn_enable_puk2_requested">"Forkert adgangskode. Skift PIN2-kode, og prøv igen."</string>
+    <string name="puk2_requested">"Adgangskoden er forkert. SIM-kortet er låst. PUK2 er påkrævet."</string>
+    <string name="doneButton">"Færdig"</string>
+    <string name="caller_manage_header">"Telefonmøde <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="caller_manage_manage_done_text">"Tilbage til opkald"</string>
+    <string name="sim_missing_continueView_text">"Fortsæt uden SIM-kort"</string>
+    <string name="sim_missing_msg_text">"Der blev ikke fundet noget SIM-kort. Indsæt et SIM-kort i telefonen."</string>
+    <string name="sim_unlock_dismiss_text">"Annuller"</string>
+    <string name="sim_unlock_unlock_text">"Lås op"</string>
+    <string name="sim_unlock_status_text">"Autentificerer PIN-kode ..."</string>
+    <string name="voicemail_settings_number_label">"Voicemailnummer"</string>
+    <string name="card_title_dialing">"Ringer op"</string>
+    <string name="card_title_in_progress">"Aktuelt opkald"</string>
+    <string name="card_title_conf_call">"Telefonmøde"</string>
+    <string name="card_title_incoming_call">"Indgående opkald"</string>
+    <!-- no translation found for card_title_cdma_call_waiting (4532445524811272644) -->
+    <skip />
+    <string name="card_title_call_ended">"Opkald afsluttet"</string>
+    <string name="card_title_on_hold">"Ventende"</string>
+    <string name="card_title_hanging_up">"Lægger på"</string>
+    <!-- no translation found for card_title_in_call (6346543933068225205) -->
+    <skip />
+    <string name="notification_missedCallTitle">"Ubesvarede opkald"</string>
+    <string name="notification_missedCallsTitle">"Ubesvarede opkald"</string>
+    <string name="notification_missedCallsMsg">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> ubesvarede opkald"</string>
+    <string name="notification_missedCallTicker">"Ubesvarede opkald fra <xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="notification_ongoing_call_format">"Aktuelt opkald (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
+    <string name="notification_on_hold">"Ventende"</string>
+    <string name="notification_voicemail_title">"Ny voicemail"</string>
+    <!-- no translation found for notification_voicemail_title_count (4366360747660929916) -->
+    <skip />
+    <string name="notification_voicemail_text_format">"Ring til <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"Voicemailnummer ukendt"</string>
+    <string name="incall_error_power_off">"Slå Flytilstand fra først for at foretage et opkald."</string>
+    <string name="incall_error_emergency_only">"Ikke registreret på netværk."</string>
+    <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"Opkaldet blev ikke sendt. Der blev ikke indtastet et gyldigt nummer."</string>
+    <string name="incall_error_call_failed">"Opkaldet blev ikke sendt."</string>
+    <string name="incall_status_dialed_mmi">"Starter MMI-sekvens ..."</string>
+    <!-- no translation found for incall_status_dialed_fc (1632879988662225263) -->
+    <skip />
+    <string name="incall_error_supp_service_unknown">"Tjenesten er ikke understøttet."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_switch">"Der kunne ikke skiftes opkald."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_separate">"Opkald kunne ikke separeres."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_transfer">"Opkaldet kunne ikke overføres."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_conference">"Der kunne ikke oprettes mødeopkald."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_reject">"Opkaldet kunne ikke afvises."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_hangup">"Der kunne ikke foretages opkald."</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_title">"Nødopkald"</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message">"Tænder for radio ..."</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry">"Området er ude af drift. Prøver igen ..."</string>
+    <string name="dial_emergency_error">"Opkaldet blev ikke sendt. <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> er ikke et nødnummer."</string>
+    <string name="dial_emergency_empty_error">"Opkaldet blev ikke sendt. Indtast et nødnummer."</string>
+    <string name="dialerKeyboardHintText">"Brug tastatur til at ringe op"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHintText">"Touch-tone-tastatur"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Nummerblok"</string>
+    <!-- no translation found for touchLockText (8742463586429019112) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for onscreenAnswerText (7643040500342720792) -->
+    <skip />
+    <string name="importSimEntry">"Importer"</string>
+    <string name="importAllSimEntries">"Importer alle"</string>
+    <string name="importingSimContacts">"Importerer SIM-kontaktpersoner"</string>
+    <string name="importToFDNfromContacts">"Importer fra kontaktpersoner"</string>
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:0 (512950011423868021) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:1 (4781215771530681384) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:2 (5659212685488676933) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:3 (1113703196326500239) -->
+    <!-- no translation found for eri_text_label (4326942349915331461) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tones_title (3866923093113274152) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tones_summary (3351820372864020331) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tone_entries:0 (899650777817315681) -->
+    <!-- no translation found for dtmf_tone_entries:1 (2883365539347850535) -->
+    <!-- no translation found for network_message (5673682885938122239) -->
+    <skip />
+</resources>
index 038b8a2..45bcc32 100644 (file)
@@ -21,7 +21,7 @@
     <string name="emergencyDialerIconLabel">"Notrufwählprogramm"</string>
     <string name="phoneIconLabel">"Telefon"</string>
     <string name="recentCallsIconLabel">"Anrufe"</string>
-    <string name="fdnListLabel">"Nummernbeschränkung"</string>
+    <string name="fdnListLabel">"Anrufbegrenzung"</string>
     <string name="unknown">"Unbekannt"</string>
     <string name="private_num">"Private Nummer"</string>
     <string name="payphone">"Telefonzelle"</string>
     <string name="callFailed_congestion">"Netzwerk ausgelastet"</string>
     <string name="callFailed_noSignal">"Kein Signal"</string>
     <string name="callFailed_limitExceeded">"ACM-Grenzwert überschritten"</string>
-    <string name="callFailed_powerOff">"Radio aus"</string>
+    <string name="callFailed_powerOff">"Mobilfunkverbindung aus"</string>
     <string name="callFailed_simError">"Keine SIM-Karte, SIM-Kartenfehler"</string>
     <string name="callFailed_outOfService">"Gebiet ohne Netzabdeckung"</string>
-    <string name="callFailed_fdn_only">"Ausgehende Anrufe unterliegen der Nummernbeschränkung."</string>
+    <string name="callFailed_fdn_only">"Ausgehende Anrufe unterliegen der Anrufbegrenzung."</string>
     <string name="callFailed_cb_enabled">"Sie können keine Anrufe tätigen, wenn die Anrufsperre aktiviert ist."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted">"Alle Anrufe werden durch die Zugriffssteuerung beschränkt."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"Notrufe werden durch die Zugriffssteuerung beschränkt."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"Normale Anrufe werden durch die Zugriffssteuerung beschränkt."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle">"CDMA: Telefon bis zum Einschalten gesperrt"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_drop">"CDMA: Anruf beendet"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_intercept">"CDMA: Anruf unterbrochen"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_reorder">"CDMA: Erneuter Aufruf"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_SO_reject">"CDMA: Ablehnung der Serviceoption"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_retryOrder">"CDMA: Wiederholungsaufruf"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_accessFailure">"CDMA: Zugriffsfehler"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_preempted">"CDMA: Vorzeitig entfernt"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_notEmergency">"Es sind nur Notrufe möglich."</string>
     <string name="confCall">"Telefonkonferenz"</string>
     <string name="mmiStarted">"MMI-Code gestartet"</string>
     <string name="ussdRunning">"USSD-Code wird ausgeführt..."</string>
     <string name="mmiCancelled">"MMI-Code abgebrochen"</string>
     <string name="cancel">"Abbrechen"</string>
+    <string name="ecbm_mode_text">"Notruf - Rückruf"</string>
+    <string name="ecbm_exit_text">"BEENDEN"</string>
+    <string name="ecbm_ok_text">"OK"</string>
+    <string name="ecbm_emergency_number">"112 wählen"</string>
+    <string name="ecbm_instruction_text">"Schaltfläche für Notruf drücken"</string>
     <string name="menu_speaker">"Lautspr."</string>
     <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
     <string name="menu_mute">"Ton aus"</string>
     <string name="menu_answerAndHold">"Aktuellen Anruf halten"\n"und annehmen"</string>
     <string name="menu_answerAndEnd">"Aktuellen Anruf beenden"\n"und annehmen"</string>
     <string name="ok">"OK"</string>
-    <string name="menuButtonHint">"Zum Anzeigen der Anrufoptionen auf \"Menü\" drücken."</string>
-    <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Zum Anzeigen der Anrufoptionen auf \"Menü\" drücken  •  Zum Wählen Tastatur verwenden"</string>
+    <string name="menuButtonHint">"Zum Anzeigen der Anrufoptionen die Menütaste drücken"</string>
+    <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Zum Anzeigen der Anrufoptionen die Menütaste drücken • Zum Wählen Tastatur verwenden"</string>
+    <string name="menu_answer">"Antwort"</string>
+    <string name="menu_ignore">"Ignorieren"</string>
     <string name="wait_prompt_str">"Folgende Töne senden?"\n</string>
     <string name="send_button">"Senden"</string>
     <string name="wild_prompt_str">"Platzhalter ersetzen durch"</string>
     <string name="unlock_failed">"Anfrage für Entsperrung des Netzwerks war nicht erfolgreich."</string>
     <string name="unlock_success">"Entsperrung des Netzwerks nicht erfolgreich."</string>
     <string name="imei">"IMEI"</string>
+    <string name="labelGSMMore">"GSM-Anrufeinstellungen"</string>
+    <string name="labelCDMAMore">"CDMA-Anrufeinstellungen"</string>
     <string name="apn_settings">"Zugangspunkte"</string>
     <string name="settings_label">"Netzwerkeinstellungen"</string>
     <string name="voicemail">"Mailbox"</string>
     <string name="voicemail_abbreviated">"MB:"</string>
     <string name="networks">"Netzbetreiber"</string>
     <string name="call_settings">"Anrufeinstellungen"</string>
+    <string name="additional_gsm_call_settings">"Zusätzliche GSM-Anrufeinstellungen"</string>
+    <string name="sum_gsm_call_settings">"Zusätzliche Anrufeinstellungen nur für GSM"</string>
+    <string name="additional_cdma_call_settings">"Zusätzliche CDMA-Anrufeinstellungen"</string>
+    <string name="sum_cdma_call_settings">"Zusätzliche Anrufeinstellungen nur für CDMA"</string>
     <string name="labelNwService">"Einstellungen für Netzwerkservice"</string>
     <string name="labelCallerId">"Anrufer-ID"</string>
     <string name="sum_hide_caller_id">"Nummer bei abgehenden Anrufen unterdrückt"</string>
     <string name="sum_cw_enabled">"Mich während eines Anrufs über eingehende Anrufe benachrichtigen"</string>
     <string name="sum_cw_disabled">"Mich während eines Anrufs über eingehende Anrufe benachrichtigen"</string>
     <string name="call_forwarding_settings">"Einstellungen"</string>
-    <string name="labelCF">"Anrufweiterleitung"</string>
+    <string name="labelCF">"Rufweiterleitung"</string>
     <string name="labelCFU">"Immer weiterleiten"</string>
     <string name="messageCFU">"Diese Nummer immer verwenden"</string>
     <string name="sum_cfu_enabled_indicator">"Alle Anrufe weiterleiten"</string>
     <string name="error_updating_title">"Fehler bei Anrufeinstellungen"</string>
     <string name="reading_settings">"Einstellungen werden gelesen…"</string>
     <string name="updating_settings">"Einstellungen werden aktualisiert…"</string>
-    <string name="response_error">"Unerwartete Antwort von Netzwerk,"</string>
+    <string name="response_error">"Unerwartete Antwort von Netzwerk"</string>
     <string name="exception_error">"Netzwerk- oder SIM-Kartenfehler."</string>
-    <string name="radio_off_error">"Schalten Sie das Radio ein, bevor Sie diese Einstellungen anzeigen."</string>
+    <string name="radio_off_error">"Aktivieren Sie Ihre Mobilfunkverbindung, bevor Sie diese Einstellungen anzeigen."</string>
     <string name="close_dialog">"OK"</string>
     <string name="enable">"Aktivieren"</string>
     <string name="disable">"Deaktivieren"</string>
     <string name="select_automatically">"Automatisch auswählen"</string>
     <string name="sum_select_automatically">"Bevorzugtes Netzwerk automatisch auswählen"</string>
     <string name="register_automatically">"Automatische Registrierung..."</string>
+    <string name="preferred_network_mode_title">"Netzwerkmodus"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_summary">"Netzwerkbetriebsmodus ändern"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_dialogtitle">"Bevorzugter Netzwerkmodus"</string>
+  <string-array name="preferred_network_mode_choices">
+    <item>"Global"</item>
+    <item>"Nur EvDo"</item>
+    <item>"CDMA ohne EvDo"</item>
+    <item>"CDMA/EvDo (automatisch)"</item>
+    <item>"GSM/WCDMA (automatisch)"</item>
+    <item>"Nur WCDMA"</item>
+    <item>"Nur GSM"</item>
+    <item>"GSM/WCDMA bevorzugt"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="preferred_network_mode_values">
+    <item>"7"</item>
+    <item>"6"</item>
+    <item>"5"</item>
+    <item>"4"</item>
+    <item>"3"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"0"</item>
+  </string-array>
     <string name="roaming">"Daten-Roaming"</string>
     <string name="roaming_enable">"Bei Roaming mit Datendienst verbinden"</string>
     <string name="roaming_disable">"Bei Roaming mit Datendienst verbinden"</string>
-    <string name="roaming_reenable_message">"Die Datenkonnektivität wurde unterbrochen, da Sie Ihr Heimnetzwerk verlassen haben und Daten-Roaming nicht aktiviert ist."</string>
+    <string name="roaming_reenable_message">"Die Datenverbindung wurde unterbrochen, da Sie Ihr Mobilfunknetz verlassen haben und Daten-Roaming nicht aktiviert ist."</string>
     <string name="roaming_warning">"Daten-Roaming zulassen? Es können beträchtliche Roaming-Gebühren anfallen!"</string>
-    <string name="fdn">"Nummernbeschränkung"</string>
-    <string name="manage_fdn_list">"Liste der beschränkten Rufnummern"</string>
-    <string name="fdn_activation">"Aktivierung der Nummernbeschränkung"</string>
-    <string name="fdn_enabled">"Nummernbeschränkung ist aktiviert"</string>
-    <string name="fdn_disabled">"Nummernbeschränkung ist deaktiviert"</string>
-    <string name="enable_fdn">"Beschränkung aktivieren"</string>
-    <string name="disable_fdn">"Nummernbeschränkung deaktivieren"</string>
+    <string name="gsm_umts_options">"GSM-/UMTS-Optionen"</string>
+    <string name="cdma_options">"CDMA-Optionen"</string>
+    <string name="cdma_cell_broadcast_sms">"Cell Broadcast SMS"</string>
+    <string name="cell_broadcast_sms">"Cell Broadcast SMS"</string>
+    <string name="enable_disable_cell_bc_sms">"Cell Broadcast SMS"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_enable">"Cell Broadcast SMS aktiviert"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_disable">"Cell Broadcast SMS deaktiviert"</string>
+    <string name="cb_sms_settings">"Einstellungen für Cell Broadcast SMS"</string>
+    <string name="enable_disable_emergency_broadcast">"Notfall-Broadcast"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_enable">"Notfall-Broadcast aktiviert"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_disable">"Notfall-Broadcast deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_administrative">"Verwaltung"</string>
+    <string name="administrative_enable">"Verwaltung aktiviert"</string>
+    <string name="administrative_disable">"Verwaltung deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_maintenance">"Wartung"</string>
+    <string name="maintenance_enable">"Wartung aktiviert"</string>
+    <string name="maintenance_disable">"Wartung deaktiviert"</string>
+    <string name="general_news_settings">"Allgemeine Nachrichten"</string>
+    <string name="bf_news_settings">"Geschäfts- und Finanznachrichten"</string>
+    <string name="sports_news_settings">"Sportnachrichten"</string>
+    <string name="entertainment_news_settings">"Entertainment-Nachrichten"</string>
+    <string name="enable_disable_local">"Lokal"</string>
+    <string name="local_enable">"Lokalnachrichten aktiviert"</string>
+    <string name="local_disable">"Lokalnachrichten deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_regional">"Regional"</string>
+    <string name="regional_enable">"Regionalnachrichten aktiviert"</string>
+    <string name="regional_disable">"Regionalnachrichten deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_national">"National"</string>
+    <string name="national_enable">"Nationale Nachrichten aktiviert"</string>
+    <string name="national_disable">"Nationale Nachrichten deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_international">"International"</string>
+    <string name="international_enable">"Internationale Nachrichten aktiviert"</string>
+    <string name="international_disable">"Internationale Nachrichten deaktiviert"</string>
+    <string name="list_language_title">"Sprache"</string>
+    <string name="list_language_summary">"Sprache für Nachrichten auswählen"</string>
+  <string-array name="list_language_entries">
+    <item>"Englisch"</item>
+    <item>"Französisch"</item>
+    <item>"Spanisch"</item>
+    <item>"Japanisch"</item>
+    <item>"Koreanisch"</item>
+    <item>"Chinesisch"</item>
+    <item>"Hebräisch"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="list_language_values">
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"3"</item>
+    <item>"4"</item>
+    <item>"5"</item>
+    <item>"6"</item>
+    <item>"7"</item>
+  </string-array>
+    <string name="list_language_dtitle">"Sprachen"</string>
+    <string name="enable_disable_local_weather">"Lokalwetter"</string>
+    <string name="local_weather_enable">"Lokalwetter aktiviert"</string>
+    <string name="local_weather_disable">"Lokalwetter deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_atr">"Verkehrsberichte"</string>
+    <string name="atr_enable">"Verkehrsberichte aktiviert"</string>
+    <string name="atr_disable">"Verkehrsberichte deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_lafs">"Flugpläne lokaler Flughäfen"</string>
+    <string name="lafs_enable">"Flugpläne lokaler Flughäfen aktiviert"</string>
+    <string name="lafs_disable">"Flugpläne lokaler Flughäfen deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_restaurants">"Restaurants"</string>
+    <string name="restaurants_enable">"Restaurants aktiviert"</string>
+    <string name="restaurants_disable">"Restaurants deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_lodgings">"Unterkünfte"</string>
+    <string name="lodgings_enable">"Unterkünfte aktiviert"</string>
+    <string name="lodgings_disable">"Unterkünfte deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_retail_directory">"Handelsverzeichnis"</string>
+    <string name="retail_directory_enable">"Handelsverzeichnis aktiviert"</string>
+    <string name="retail_directory_disable">"Handelsverzeichnis deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_advertisements">"Anzeigen"</string>
+    <string name="advertisements_enable">"Anzeigen aktiviert"</string>
+    <string name="advertisements_disable">"Anzeigen deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_stock_quotes">"Börsennotierungen"</string>
+    <string name="stock_quotes_enable">"Börsennotierungen aktiviert"</string>
+    <string name="stock_quotes_disable">"Börsennotierungen deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_eo">"Jobmöglichkeiten"</string>
+    <string name="eo_enable">"Jobmöglichkeiten aktiviert"</string>
+    <string name="eo_disable">"Jobmöglichkeiten deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_mhh">"Medizin, Gesundheit und Krankenhäuser"</string>
+    <string name="mhh_enable">"Medizin, Gesundheit und Krankenhäuser aktiviert"</string>
+    <string name="mhh_disable">"Medizin, Gesundheit und Krankenhäuser deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_technology_news">"Technologienachrichten"</string>
+    <string name="technology_news_enable">"Technologienachrichten aktiviert"</string>
+    <string name="technology_news_disable">"Technologienachrichten deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_disable_multi_category">"Mehrere Kategorien"</string>
+    <string name="multi_category_enable">"Mehrere Kategorien aktiviert"</string>
+    <string name="multi_category_disable">"Mehrere Kategorien deaktiviert"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_title">"GSM-/UMTS-Netzwerkeinstellungen"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferneces_summary">"Noch nicht implementiert"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_dialogtitle">"GSM-/UMTS-Netzwerkeinstellungen"</string>
+  <string-array name="gsm_umts_network_preferences_choices">
+    <item>"GSM/WCDMA (automatischer Modus)"</item>
+    <item>"Nur WCDMA"</item>
+    <item>"Nur GSM"</item>
+    <item>"GSM/WCDA (WCDMA bevorzugt)"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="gsm_umts_network_preferences_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"3"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_system_select_title">"Systemauswahl"</string>
+    <string name="cdma_system_select_summary">"CDMA-Roamingmodus ändern"</string>
+    <string name="cdma_system_select_dialogtitle">"Systemauswahl"</string>
+  <string-array name="cdma_system_select_choices">
+    <item>"Nur Startseite"</item>
+    <item>"Automatisch"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_system_select_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_roaming_mode_title">"CDMA-Roamingmodus"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_summary">"CDMA-Roamingmodus ändern"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_dialogtitle">"CDMA-Roamingmodus"</string>
+  <string-array name="cdma_roaming_mode_choices">
+    <item>"Nur private Netzwerke"</item>
+    <item>"Zugehörige Netzwerke"</item>
+    <item>"Beliebiges Netzwerk"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_roaming_mode_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_network_preferences_title">"CDMA-Netzwerkeinstellungen"</string>
+    <string name="cdma_network_preferneces_summary">"Noch nicht implementiert"</string>
+    <string name="cdma_network_preferences_dialogtitle">"CDMA-Netzwerkeinstellungen"</string>
+  <string-array name="cdma_network_preferences_choices">
+    <item>"CDMA/EvDo"</item>
+    <item>"Nur CDMA"</item>
+    <item>"Nur EvDo"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_network_preferences_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="subscription_title">"CDMA-Abonnement TEST"</string>
+    <string name="subscription_summary">"Zwischen RUIM/SIM und NV ändern"</string>
+    <string name="subscription_dialogtitle">"Abo"</string>
+  <string-array name="subscription_choices">
+    <item>"RUIM/SIM"</item>
+    <item>"NV"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="subscription_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+  </string-array>
+    <string name="fdn">"Anrufbegrenzung"</string>
+    <string name="manage_fdn_list">"Liste der begrenzten Rufnummern"</string>
+    <string name="fdn_activation">"Aktivierung der Anrufbegrenzung"</string>
+    <string name="fdn_enabled">"Anrufbegrenzung ist aktiviert"</string>
+    <string name="fdn_disabled">"Anrufbegrenzung ist deaktiviert"</string>
+    <string name="enable_fdn">"Begrenzung aktivieren"</string>
+    <string name="disable_fdn">"Anrufbegrenzung deaktivieren"</string>
     <string name="change_pin2">"PIN2 ändern"</string>
-    <string name="enable_fdn_ok">"Nummernbeschränkung deaktivieren"</string>
-    <string name="disable_fdn_ok">"Beschränkung aktivieren"</string>
-    <string name="sum_fdn">"Beschränkte Rufnummern verwalten"</string>
+    <string name="enable_fdn_ok">"Anrufbegrenzung deaktivieren"</string>
+    <string name="disable_fdn_ok">"Begrenzung aktivieren"</string>
+    <string name="sum_fdn">"Begrenzte Rufnummern verwalten"</string>
     <string name="sum_fdn_change_pin">"PIN für Zugang zu eingeschränkten Nummern ändern"</string>
     <string name="sum_fdn_manage_list">"Telefonnummernliste verwalten"</string>
+    <string name="voice_privacy">"Datenschutz von Sprachnotizen"</string>
+    <string name="voice_privacy_summary">"Erweiterten Datenschutzmodus aktivieren"</string>
+    <string name="tty_mode_title">"TTY-Modus"</string>
+    <string name="tty_mode_summary">"TTY-Modus aktivieren"</string>
+    <string name="tty_mode_option_title">"TTY-Modus"</string>
+    <string name="tty_mode_option_summary">"TTY-Modus einstellen"</string>
     <string name="menu_add">"Kontakt hinzufügen"</string>
     <string name="menu_edit">"Kontakt bearbeiten"</string>
     <string name="menu_delete">"Kontakt löschen"</string>
     <string name="name">"Name"</string>
     <string name="number">"Nummer"</string>
     <string name="save">"Speichern"</string>
-    <string name="add_fdn_contact">"Kontakt mit Nummernbeschränkung hinzufügen"</string>
-    <string name="adding_fdn_contact">"Kontakt mit Nummernbeschränkung wird hinzugefügt..."</string>
-    <string name="fdn_contact_added">"Kontakt mit Nummernbeschränkung hinzugefügt."</string>
-    <string name="edit_fdn_contact">"Kontakt mit Nummernbeschränkung bearbeiten"</string>
-    <string name="updating_fdn_contact">"Kontakt mit Nummernbeschränkung wird aktualisiert..."</string>
-    <string name="fdn_contact_updated">"Kontakt mit Nummernbeschränkung aktualisiert."</string>
-    <string name="delete_fdn_contact">"Kontakt mit Nummernbeschränkung löschen"</string>
-    <string name="deleting_fdn_contact">"Kontakt mit Nummernbeschränkung wird gelöscht..."</string>
-    <string name="fdn_contact_deleted">"Kontakt mit Nummernbeschränkung gelöscht"</string>
+    <string name="add_fdn_contact">"Kontakt mit Anrufbegrenzung hinzufügen"</string>
+    <string name="adding_fdn_contact">"Kontakt mit Anrufbegrenzung wird hinzugefügt..."</string>
+    <string name="fdn_contact_added">"Kontakt mit Anrufbegrenzung hinzugefügt."</string>
+    <string name="edit_fdn_contact">"Kontakt mit Anrufbegrenzung bearbeiten"</string>
+    <string name="updating_fdn_contact">"Kontakt mit Anrufbegrenzung wird aktualisiert..."</string>
+    <string name="fdn_contact_updated">"Kontakt mit Anrufbegrenzung aktualisiert."</string>
+    <string name="delete_fdn_contact">"Kontakt mit Anrufbegrenzung löschen"</string>
+    <string name="deleting_fdn_contact">"Kontakt mit Anrufbegrenzung wird gelöscht..."</string>
+    <string name="fdn_contact_deleted">"Kontakt mit Anrufbegrenzung gelöscht"</string>
     <string name="pin2_invalid">"PIN2 ungültig!"</string>
     <string name="fdn_invalid_number">"Nummer darf maximal 20 Zeichen lang sein."</string>
     <string name="simContacts_emptyLoading">"SIM-Karte wird ausgelesen..."</string>
     <string name="card_title_in_progress">"Aktueller Anruf"</string>
     <string name="card_title_conf_call">"Telefonkonferenz"</string>
     <string name="card_title_incoming_call">"Eingehender Anruf"</string>
+    <string name="card_title_cdma_call_waiting">"CDMA-Anruf wartet"</string>
     <string name="card_title_call_ended">"Anruf beendet"</string>
     <string name="card_title_on_hold">"Gehaltener Anruf"</string>
     <string name="card_title_hanging_up">"Auflegen"</string>
+    <string name="card_title_in_call">"Anruf"</string>
     <string name="notification_missedCallTitle">"Entgangener Anruf"</string>
     <string name="notification_missedCallsTitle">"Entgangene Anrufe"</string>
     <string name="notification_missedCallsMsg">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> entgangene Anrufe"</string>
     <string name="notification_ongoing_call_format">"Aktueller Anruf (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
     <string name="notification_on_hold">"Gehaltener Anruf"</string>
     <string name="notification_voicemail_title">"Neue Nachricht"</string>
+    <string name="notification_voicemail_title_count">"Neue Nachricht (<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>)"</string>
     <string name="notification_voicemail_text_format">"<xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g> wählen"</string>
     <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"Mailboxnummer unbekannt"</string>
-    <string name="incall_error_power_off">"Deaktivieren Sie zunächst den Flugzeugmodus, um einen Anruf zu tätigen."</string>
+    <string name="incall_error_power_off">"Deaktivieren Sie zunächst den Flugmodus, um einen Anruf zu tätigen."</string>
     <string name="incall_error_emergency_only">"Nicht in Netzwerk registriert."</string>
     <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"Anruf nicht verbunden; keine gültige Nummer."</string>
     <string name="incall_error_call_failed">"Anruf nicht verbunden."</string>
     <string name="incall_status_dialed_mmi">"MMI-Sequenz wird gestartet..."</string>
+    <string name="incall_status_dialed_fc">"Funktionscodesequenz wird gestartet..."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_unknown">"Nicht unterstützter Dienst."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_switch">"Wechsel zwischen Anrufen nicht möglich."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_separate">"Anruf kann nicht getrennt werden."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_reject">"Anruf kann nicht abgelehnt werden."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_hangup">"Anrufe können nicht freigegeben werden."</string>
     <string name="emergency_enable_radio_dialog_title">"Notruf"</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message">"Radio wird aktiviert..."</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message">"Mobilfunkverbindung wird aktiviert..."</string>
     <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry">"Gebiet ohne Netzabdeckung, erneuter Versuch..."</string>
     <string name="dial_emergency_error">"Anruf nicht verbunden; <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> ist keine Notrufnummer!"</string>
     <string name="dial_emergency_empty_error">"Anruf nicht verbunden. Wählen Sie eine Notrufnummer!"</string>
     <string name="dialerKeyboardHintText">"Zum Wählen Tastatur verwenden"</string>
-    <string name="dtmfDialpadHintText">"Tastatur für Tastentöne"</string>
-    <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Wähltastenfeld"</string>
-    <string name="touchLockText">"Zum Entsperren"\n"zweimal berühren"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHintText">"Tonwahltasten"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Wähltasten"</string>
+    <string name="touchLockText">"Zum Entsperren"\n"zwei Mal tippen"</string>
+    <string name="onscreenAnswerText">"Zum Antworten"\n"zwei Mal tippen"</string>
     <string name="importSimEntry">"Importieren"</string>
     <string name="importAllSimEntries">"Alle importieren"</string>
     <string name="importingSimContacts">"SIM-Kontakte werden importiert"</string>
     <string name="importToFDNfromContacts">"Aus Kontakten importieren"</string>
+  <string-array name="tty_mode_entries">
+    <item>"TTY aus"</item>
+    <item>"TTY HCO"</item>
+    <item>"TTY VCO"</item>
+    <item>"TTY (vollständig)"</item>
+  </string-array>
+    <string name="eri_text_label">"ERI-Text"</string>
+    <string name="dtmf_tones_title">"DTMF-Töne"</string>
+    <string name="dtmf_tones_summary">"Länge der DTMF-Töne einstellen"</string>
+  <string-array name="dtmf_tone_entries">
+    <item>"Normal"</item>
+    <item>"Lang"</item>
+  </string-array>
+    <string name="network_message">"Netzwerknachricht"</string>
 </resources>
-
-
diff --git a/res/values-el/strings.xml b/res/values-el/strings.xml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4956ecc
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,594 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!-- Copyright (C) 2009 The Android Open Source Project
+
+     Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+     you may not use this file except in compliance with the License.
+     You may obtain a copy of the License at
+
+          http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+     Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+     distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+     WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+     See the License for the specific language governing permissions and
+     limitations under the License.
+-->
+<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
+    xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
+    <string name="contactsIconLabel">"Επαφές"</string>
+    <string name="contactsFavoritesLabel">"Αγαπημένα"</string>
+    <string name="dialerIconLabel">"Πρόγραμμα κλήσης"</string>
+    <string name="emergencyDialerIconLabel">"Πρόγραμμα κλήσης επείγουσας ανάγκης"</string>
+    <string name="phoneIconLabel">"Τηλέφωνο"</string>
+    <string name="recentCallsIconLabel">"Αρχείο καταγραφής κλήσεων"</string>
+    <string name="fdnListLabel">"Λίστα FDN"</string>
+    <string name="unknown">"Άγνωστος"</string>
+    <string name="private_num">"Απόκρυψη"</string>
+    <string name="payphone">"Καρτοτηλέφωνο"</string>
+    <string name="onHold">"Σε αναμονή"</string>
+    <string name="ongoing">"Τρέχουσα κλήση"</string>
+    <string name="callFailed_userBusy">"Η γραμμή είναι απασχολημένη"</string>
+    <string name="callFailed_congestion">"Το δίκτυο είναι απασχολημένο"</string>
+    <string name="callFailed_noSignal">"Δεν υπάρχει σήμα"</string>
+    <string name="callFailed_limitExceeded">"Υπέρβαση ορίου ACM"</string>
+    <string name="callFailed_powerOff">"Ο πομπός είναι απενεργοποιημένος"</string>
+    <string name="callFailed_simError">"Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή σφάλμα κάρτας SIM"</string>
+    <string name="callFailed_outOfService">"Εκτός περιοχής κάλυψης"</string>
+    <string name="callFailed_fdn_only">"Οι εξερχόμενες κλήσεις περιορίζονται από το FDN."</string>
+    <string name="callFailed_cb_enabled">"Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξερχόμενες κλήσεις όσο η φραγή κλήσεων είναι ενεργοποιημένη."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted">"Όλες οι κλήσεις περιορίζονται από τον έλεγχο πρόσβασης."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"Οι κλήσεις επείγουσας ανάγκης περιορίζονται από τον έλεγχο πρόσβασης."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"Οι κανονικές κλήσεις περιορίζονται από τον έλεγχο πρόσβασης."</string>
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle (775483211928061084) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_drop (6030084920001082496) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_intercept (8402269373120277330) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_reorder (5605791471418711552) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_SO_reject (8969174256492763555) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_retryOrder (5848488692485148804) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_accessFailure (2844306027616452215) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_preempted (1097095321180029879) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_notEmergency (2347377816822720761) -->
+    <skip />
+    <string name="confCall">"Κλήση συνδιάσκεψης"</string>
+    <string name="mmiStarted">"Έναρξη κώδικα MMI"</string>
+    <string name="ussdRunning">"Ο κώδικας USSD εκτελείται..."</string>
+    <string name="mmiCancelled">"Ο κώδικας MMI ακυρώθηκε"</string>
+    <string name="cancel">"Ακύρωση"</string>
+    <!-- no translation found for ecbm_mode_text (6485648046794782672) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_exit_text (622759135506401127) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_ok_text (1373363960570351032) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_emergency_number (4131632362330756509) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_instruction_text (5039940054364946169) -->
+    <skip />
+    <string name="menu_speaker">"Ηχείο"</string>
+    <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
+    <string name="menu_mute">"Σίγαση"</string>
+    <string name="menu_hold">"Αναμονή"</string>
+    <string name="menu_endCall">"Τερματισμός κλήσης"</string>
+    <string name="menu_swapCalls">"Ανταλλαγή κλήσεων"</string>
+    <string name="menu_mergeCalls">"Συγχώνευση κλήσεων"</string>
+    <string name="menu_addCall">"Προσθήκη κλήσης"</string>
+    <string name="menu_manageConference">"Διαχείριση κλήσης συνδιάσκεψης"</string>
+    <string name="menu_showDialpad">"Εμφάνιση πληκτρολογίου κλήσης"</string>
+    <string name="menu_hideDialpad">"Απόκρυψη πληκτρολογίου κλήσης"</string>
+    <string name="menu_answerAndHold">"Τρέχουσα κλήση σε αναμονή "\n"&amp; απάντηση"</string>
+    <string name="menu_answerAndEnd">"Τερματισμός τρέχουσας κλήσης"\n"&amp; απάντηση"</string>
+    <string name="ok">"OK"</string>
+    <string name="menuButtonHint">"Πατήστε το Μενού για να δείτε τις επιλογές κλήσης."</string>
+    <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Πατήστε το Μενού για να δείτε τις επιλογές κλήσης  •  Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πραγματοποιήσετε κλήση"</string>
+    <!-- no translation found for menu_answer (116686205042231098) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for menu_ignore (2112030835852537344) -->
+    <skip />
+    <string name="wait_prompt_str">"Αποστολή των παρακάτω τόνων;"\n</string>
+    <string name="send_button">"Αποστολή"</string>
+    <string name="wild_prompt_str">"Αντικατάσταση του χαρακτήρα μπαλαντέρ με"</string>
+    <string name="no_vm_number">"Λείπει ο αριθμός αυτόματου τηλεφωνητή"</string>
+    <string name="no_vm_number_msg">"Δεν έχει αποθηκευτεί αριθμός για τον αυτόματο τηλεφωνητή στην κάρτα SIM."</string>
+    <string name="add_vm_number_str">"Προσθήκη αριθμού"</string>
+    <string name="dialer_emptyListWorking">"Φόρτωση..."</string>
+    <string name="enterPin">"Πληκτρολογήστε τον κώδικα PIN για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM."</string>
+    <string name="pinUnlocked">"Η κάρτα SIM ξεκλειδώθηκε"</string>
+    <string name="enterNewPin">"Νέος κώδικας αριθμού PIN της κάρτας SIM"</string>
+    <string name="verifyNewPin">"Για επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε ξανά τον νέο αριθμό PIN της κάρτας SIM"</string>
+    <string name="verifyFailed">"Οι αριθμοί PIN της κάρτας SIM που πληκτρολογήσατε δεν ταιριάζουν. Δοκιμάστε ξανά."</string>
+    <string name="enterPuk">"Πληκτρολογήστε τον κώδικα PUK για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM"</string>
+    <string name="badPuk">"Λανθασμένος κώδικας PUK!"</string>
+    <string name="buttonTxtContinue">"Συνέχεια"</string>
+    <string name="puk_unlocked">"Καταργήθηκε ο αποκλεισμός της κάρτας SIM. Το τηλέφωνό σας ξεκλειδώνεται..."</string>
+    <string name="label_ndp">"Αριθμός PIN ξεκλειδώματος δικτύου κάρτας SIM"</string>
+    <string name="sim_ndp_unlock_text">"Ξεκλείδωμα"</string>
+    <string name="sim_ndp_dismiss_text">"Παράβλεψη"</string>
+    <string name="requesting_unlock">"Αίτηση ξεκλειδώματος δικτύου..."</string>
+    <string name="unlock_failed">"Ανεπιτυχές αίτημα ξεκλειδώματος δικτύου."</string>
+    <string name="unlock_success">"Το ξεκλείδωμα δικτύου ήταν επιτυχές."</string>
+    <string name="imei">"Αριθμός ΙΜΕΙ"</string>
+    <!-- no translation found for labelGSMMore (5930842194056092106) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for labelCDMAMore (1630676740428229339) -->
+    <skip />
+    <string name="apn_settings">"Ονόματα σημείου πρόσβασης"</string>
+    <string name="settings_label">"Ρυθμίσεις δικτύου"</string>
+    <string name="voicemail">"Αυτόματος τηλεφωνητής"</string>
+    <string name="voicemail_abbreviated">"ΑΤ:"</string>
+    <string name="networks">"Εταιρείες δικτύου"</string>
+    <string name="call_settings">"Ρυθμίσεις κλήσης"</string>
+    <!-- no translation found for additional_gsm_call_settings (6472260354879794056) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for sum_gsm_call_settings (4076647190996778012) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for additional_cdma_call_settings (8628958775721886909) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for sum_cdma_call_settings (284753265979035549) -->
+    <skip />
+    <string name="labelNwService">"Ρυθμίσεις υπηρεσίας δικτύου"</string>
+    <string name="labelCallerId">"Αναγνώριση κλήσης"</string>
+    <string name="sum_hide_caller_id">"Απόκρυψη αριθμού στις εξερχόμενες κλήσεις"</string>
+    <string name="sum_show_caller_id">"Αριθμός που προβάλλεται στις εξερχόμενες κλήσεις"</string>
+    <string name="sum_default_caller_id">"Χρήση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων της εταιρείας για την προβολή του αριθμού μου στις εξερχόμενες κλήσεις"</string>
+    <string name="labelCW">"Αναμονή κλήσης"</string>
+    <string name="sum_cw_enabled">"Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, να ειδοποιούμαι για τις εισερχόμενες κλήσεις"</string>
+    <string name="sum_cw_disabled">"Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, να ειδοποιούμαι για τις εισερχόμενες κλήσεις"</string>
+    <string name="call_forwarding_settings">"Ρυθμίσεις προώθησης κλήσης"</string>
+    <string name="labelCF">"Προώθηση κλήσης"</string>
+    <string name="labelCFU">"Προώθηση πάντα"</string>
+    <string name="messageCFU">"Να γίνεται πάντα χρήση αυτού του αριθμού"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled_indicator">"Προώθηση όλων των κλήσεων"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled">"Προώθηση όλων των κλήσεων προς \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfu_disabled">"Απενεργοποιημένη"</string>
+    <string name="labelCFB">"Προώθηση όταν είμαι απασχολημένος/η"</string>
+    <string name="messageCFB">"Αριθμός όταν είμαι απασχολημένος/ή"</string>
+    <string name="sum_cfb_enabled">"Προώθηση προς \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfb_disabled">"Απενεργοποιημένη"</string>
+    <string name="labelCFNRy">"Προώθηση όταν δεν απαντάω"</string>
+    <string name="messageCFNRy">"Αριθμός όταν δεν απαντάω"</string>
+    <string name="sum_cfnry_enabled">"Προώθηση προς \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnry_disabled">"Απενεργοποιημένη"</string>
+    <string name="labelCFNRc">"Προώθηση όταν δεν είμαι διαθέσιμος/η"</string>
+    <string name="messageCFNRc">"Αριθμός όταν δεν είμαι διαθέσιμος/η"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_enabled">"Προώθηση προς \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_disabled">"Απενεργοποιημένη"</string>
+    <string name="updating_title">"Ρυθμίσεις κλήσης"</string>
+    <string name="error_updating_title">"Σφάλμα ρυθμίσεων κλήσης"</string>
+    <string name="reading_settings">"Ανάγνωση ρυθμίσεων…"</string>
+    <string name="updating_settings">"Ενημέρωση ρυθμίσεων..."</string>
+    <!-- no translation found for response_error (6674110501330139405) -->
+    <skip />
+    <string name="exception_error">"Σφάλμα δικτύου ή κάρτας SIM."</string>
+    <string name="radio_off_error">"Πριν προβάλετε αυτές τις ρυθμίσεις, ενεργοποιήστε τον πομπό."</string>
+    <string name="close_dialog">"OK"</string>
+    <string name="enable">"Ενεργοποίηση"</string>
+    <string name="disable">"Απενεργοποίηση"</string>
+    <string name="change_num">"Ενημέρωση"</string>
+  <string-array name="clir_display_values">
+    <item>"Προεπιλογή δικτύου"</item>
+    <item>"Απόκρυψη αριθμού"</item>
+    <item>"Εμφάνιση αριθμού"</item>
+  </string-array>
+    <string name="vm_save_number">"Αποθήκευση αριθμού αυτόματου τηλεφωνητή"</string>
+    <string name="vm_changed">"Ο αριθμός αυτόματου τηλεφωνητή άλλαξε."</string>
+    <string name="vm_change_failed">"Η αλλαγή ονόματος του αυτόματου τηλεφωνητή απέτυχε."</string>
+    <string name="no_change">"Δεν έγιναν αλλαγές."</string>
+    <string name="sum_voicemail">"Ορισμός αριθμού αυτόματου τηλεφωνητή"</string>
+    <string name="mobile_networks">"Ρυθμίσεις δικτύου κινητής τηλεφωνίας"</string>
+    <string name="label_available">"Διαθέσιμα δίκτυα"</string>
+    <string name="load_networks_progress">"Αναζήτηση..."</string>
+    <string name="empty_networks_list">"Δεν βρέθηκαν δίκτυα."</string>
+    <string name="search_networks">"Αναζήτηση δικτύων"</string>
+    <string name="network_query_error">"Προέκυψε σφάλμα κατά την αναζήτηση δικτύων."</string>
+    <string name="register_on_network">"Εγγραφή στο δίκτυο <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g>…"</string>
+    <string name="not_allowed">"Η κάρτα SIM δεν επιτρέπει τη σύνδεση με αυτό το δίκτυο."</string>
+    <string name="registration_done">"Έγινε εγγραφή στο δίκτυο."</string>
+    <string name="sum_carrier_select">"Επιλέξτε εταιρεία δικτύου"</string>
+    <string name="sum_search_networks">"Αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων"</string>
+    <string name="select_automatically">"Αυτόματη επιλογή"</string>
+    <string name="sum_select_automatically">"Αυτόματη επιλογή προτιμώμενου δικτύου"</string>
+    <!-- no translation found for register_automatically (6272031189219101172) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_title (8873246565334559308) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_summary (1434820673166126609) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_dialogtitle (8176355237105593793) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:0 (2987674222882365152) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:1 (3273348576277144124) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:2 (454610224530856274) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:3 (8928247118825616081) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:4 (8595462903294812666) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:5 (5189164180446264504) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:6 (5714714953966979187) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:7 (4775796025725908913) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:0 (7164534877603905916) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:1 (2520921432080278213) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:2 (4978887990900575049) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:3 (6891436459357445885) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:4 (339825043192186272) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:5 (3062641619893382241) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:6 (2494009747968041784) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:7 (2568449734331711605) -->
+    <string name="roaming">"Περιαγωγή δεδομένων"</string>
+    <string name="roaming_enable">"Σύνδεση στις υπηρεσίες δεδομένων κατά την περιαγωγή"</string>
+    <string name="roaming_disable">"Σύνδεση στις υπηρεσίες δεδομένων κατά την περιαγωγή"</string>
+    <string name="roaming_reenable_message">"Χάσατε τη σύνδεση δεδομένων επειδή φύγατε από το οικείο δίκτυο έχοντας την περιαγωγή δεδομένων απενεργοποιημένη."</string>
+    <string name="roaming_warning">"Να επιτρέπεται η περιαγωγή δεδομένων; Ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με σημαντικά έξοδα περιαγωγής!"</string>
+    <!-- no translation found for gsm_umts_options (6538311689850981686) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_options (4016822858172249884) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_cell_broadcast_sms (7898475142527341808) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cell_broadcast_sms (5584192824053625842) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_cell_bc_sms (4851147873691392255) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cell_bc_sms_enable (6441688565738921084) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cell_bc_sms_disable (3398365088309408749) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cb_sms_settings (651715019785107312) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_emergency_broadcast (2157014609041245335) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for emergency_broadcast_enable (2645980025414010211) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for emergency_broadcast_disable (3665199821267569426) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_administrative (6501582322182059412) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for administrative_enable (1750086122962032235) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for administrative_disable (8433273857248698539) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_maintenance (1819693083025106678) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for maintenance_enable (8566636458770971189) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for maintenance_disable (7340189100885066077) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for general_news_settings (4968779723948432978) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for bf_news_settings (3935593091894685267) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for sports_news_settings (7649399631270052835) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for entertainment_news_settings (5051153952959405035) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_local (7890281063123416120) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_enable (6370463247609136359) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_disable (4405691986943795798) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_regional (4905652414535565872) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for regional_enable (4434680415437834759) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for regional_disable (5359325527213850077) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_national (236278090206880734) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for national_enable (1172443648912246952) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for national_disable (326018148178601166) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_international (7535348799604565592) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for international_enable (5855356769925044927) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for international_disable (2850648591041088931) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for list_language_title (2841683501919760043) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for list_language_summary (8109546531071241601) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for list_language_entries:0 (6137851079727305485) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:1 (1151988412809572526) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:2 (577840534704312665) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:3 (8385712091143148180) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:4 (1858401628368130638) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:5 (1933212028684529632) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:6 (1908428006803639064) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:0 (1804908636436467150) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:1 (289708030346890334) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:2 (1121469729692402684) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:3 (2614093115912897722) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:4 (2411164639857960614) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:5 (5884448729274543324) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:6 (5511864807618312598) -->
+    <!-- no translation found for list_language_dtitle (5442908726538951934) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_local_weather (986967454867219114) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_weather_enable (6199315114382448922) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_weather_disable (2510158089142626480) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_atr (8339572391278872343) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for atr_enable (5541757457789181799) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for atr_disable (7085558154727596455) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_lafs (668189073721277199) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lafs_enable (2791978667205137052) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lafs_disable (2391212397725495350) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_restaurants (6240381945336814024) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for restaurants_enable (5137657479469118847) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for restaurants_disable (3678480270938424092) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_lodgings (1822029172658551202) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lodgings_enable (3230042508992850322) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lodgings_disable (3387879742320682391) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_retail_directory (1357809784475660303) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for retail_directory_enable (3280626290436111496) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for retail_directory_disable (6479739816662879027) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_advertisements (5999495926176182128) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for advertisements_enable (2050305021264683786) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for advertisements_disable (8350985908788707935) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_stock_quotes (6397810445293533603) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for stock_quotes_enable (4384802470887170543) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for stock_quotes_disable (4781450084565594998) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_eo (4863043263443942494) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for eo_enable (8623559062015685813) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for eo_disable (3863812478090907609) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_mhh (5698783743098373681) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for mhh_enable (3949276822735205799) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for mhh_disable (4834280270664925123) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_technology_news (3517184627114999149) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for technology_news_enable (7995209394210455181) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for technology_news_disable (5483490380561851946) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_multi_category (626771003122899280) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for multi_category_enable (1179299804641721768) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for multi_category_disable (880104702904139505) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_title (4834419333547382436) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferneces_summary (1905018644156819521) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_dialogtitle (6356332580813229898) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:0 (935612021902787683) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:1 (8912042051809329533) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:2 (8776934131146642662) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:3 (4684679567848300935) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:0 (117293148930527265) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:1 (2264578612775462302) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:2 (1268081943590316978) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:3 (4469871047641902607) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_title (5757657769327732833) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_summary (2528661990595284707) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_dialogtitle (6083355415165359075) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_choices:0 (176474317493999285) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_choices:1 (1205664026446156265) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_values:0 (4354305960068894315) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_values:1 (3046877284450231151) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_title (6366737033053855198) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_summary (8604713111805562261) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_dialogtitle (1802896889172094947) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_choices:0 (6024072766548865002) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_choices:1 (8174642753290624634) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_choices:2 (2241951431403168661) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_values:0 (2549203161367380954) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_values:1 (6007798728227141997) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_values:2 (4039511109802141047) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_title (41193174429510391) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferneces_summary (3524451924935793338) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_dialogtitle (4548860809290455653) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:0 (3711054371631487248) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:1 (6143696847467859795) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:2 (2683555124647197574) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:0 (5584048199290030331) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:1 (5741268642513143762) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:2 (419525200910932450) -->
+    <!-- no translation found for subscription_title (5813493350326486) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for subscription_summary (8435941016743418124) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for subscription_dialogtitle (531571450448009255) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for subscription_choices:0 (6540107472553796600) -->
+    <!-- no translation found for subscription_choices:1 (1433427108940308332) -->
+    <!-- no translation found for subscription_values:0 (4377788417250295786) -->
+    <!-- no translation found for subscription_values:1 (1193066664940329729) -->
+    <string name="fdn">"Αριθμοί κλήσης καθορισμένων αριθμών"</string>
+    <string name="manage_fdn_list">"Λίστα FDN"</string>
+    <string name="fdn_activation">"Ενεργοποίηση FDN"</string>
+    <string name="fdn_enabled">"Οι αριθμοί κλήσης καθορισμένων αριθμών είναι ενεργοποιημένοι"</string>
+    <string name="fdn_disabled">"Οι αριθμοί κλήσης καθορισμένων αριθμών είναι απενεργοποιημένοι"</string>
+    <string name="enable_fdn">"Ενεργοποίηση FDN"</string>
+    <string name="disable_fdn">"Απενεργοποίηση του FDN"</string>
+    <string name="change_pin2">"Αλλαγή του αριθμού PIN2"</string>
+    <string name="enable_fdn_ok">"Απενεργοποίηση του FDN"</string>
+    <string name="disable_fdn_ok">"Ενεργοποίηση FDN"</string>
+    <string name="sum_fdn">"Διαχείριση αριθμών κλήσης καθορισμένων αριθμών"</string>
+    <string name="sum_fdn_change_pin">"Αλλαγή αριθμού PIN για πρόσβαση FDN"</string>
+    <string name="sum_fdn_manage_list">"Διαχείριση λίστας αριθμών τηλεφώνου"</string>
+    <!-- no translation found for voice_privacy (7803023024169078619) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for voice_privacy_summary (3159383389833516214) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_title (3171521903490559138) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_summary (5057244302665817977) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_option_title (9033098925144434669) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_option_summary (1073835131534808732) -->
+    <skip />
+    <string name="menu_add">"Προσθήκη επαφής"</string>
+    <string name="menu_edit">"Επεξεργασία επαφής"</string>
+    <string name="menu_delete">"Διαγραφή επαφής"</string>
+    <string name="get_pin2">"Εισάγετε τον αριθμό PIN2"</string>
+    <string name="name">"Όνομα"</string>
+    <string name="number">"Αριθμός"</string>
+    <string name="save">"Αποθήκευση"</string>
+    <string name="add_fdn_contact">"Προσθήκη επαφής κλήσης καθορισμένων αριθμών"</string>
+    <string name="adding_fdn_contact">"Προσθήκη επαφής κλήσης καθορισμένων αριθμών..."</string>
+    <string name="fdn_contact_added">"Η επαφή κλήσης καθορισμένων αριθμών προστέθηκε."</string>
+    <string name="edit_fdn_contact">"Επεξεργασία επαφής κλήσης καθορισμένων αριθμών"</string>
+    <string name="updating_fdn_contact">"Ενημέρωση επαφής κλήσης καθορισμένων αριθμών..."</string>
+    <string name="fdn_contact_updated">"Η επαφή κλήσης καθορισμένων αριθμών ενημερώθηκε."</string>
+    <string name="delete_fdn_contact">"Διαγραφή επαφής κλήσης καθορισμένων αριθμών"</string>
+    <string name="deleting_fdn_contact">"Διαγραφή επαφής κλήσης καθορισμένων αριθμών..."</string>
+    <string name="fdn_contact_deleted">"Η επαφή κλήσης καθορισμένων αριθμών διαγράφηκε."</string>
+    <string name="pin2_invalid">"Ο αριθμός PIN2 δεν είναι έγκυρος!"</string>
+    <string name="fdn_invalid_number">"Ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 20 ψηφία."</string>
+    <string name="simContacts_emptyLoading">"Ανάγνωση από κάρτα SIM…"</string>
+    <string name="simContacts_empty">"Δεν υπάρχουν επαφές στην κάρτα SIM."</string>
+    <string name="simContacts_title">"Επιλέξτε επαφές για εισαγωγή"</string>
+    <string name="enable_pin">"Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αριθμού PIN της κάρτας SIM"</string>
+    <string name="change_pin">"Αλλαγή αριθμού PIN της κάρτας SIM"</string>
+    <string name="enter_pin_text">"Αριθμός PIN της κάρτας SIM:"</string>
+    <string name="oldPinLabel">"Παλιός αριθμός PIN"</string>
+    <string name="newPinLabel">"Νέος αριθμός PIN"</string>
+    <string name="confirmPinLabel">"Επιβεβαίωση νέου αριθμού PIN"</string>
+    <string name="badPin">"Ο παλιός αριθμός PIN που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστός. Δοκιμάστε ξανά."</string>
+    <string name="mismatchPin">"Οι αριθμοί PIN που πληκτρολογήσατε δεν ταιριάζουν. Δοκιμάστε ξανά."</string>
+    <string name="invalidPin">"Πληκτρολογήστε έναν αριθμό PIN που να αποτελείται από 4 έως 8 αριθμούς."</string>
+    <string name="disable_sim_pin">"Απενεργοποίηση αριθμού PIN της κάρτας SIM"</string>
+    <string name="enable_sim_pin">"Ενεργοποίηση αριθμού PIN της κάρτας SIM"</string>
+    <string name="enable_in_progress">"Περιμένετε..."</string>
+    <string name="enable_pin_ok">"Ο αριθμός PIN της κάρτας SIM ενεργοποιήθηκε"</string>
+    <string name="disable_pin_ok">"Ο αριθμός PIN της κάρτας SIM απενεργοποιήθηκε"</string>
+    <string name="pin_failed">"Ο αριθμός PIN που πληκτρολογήσατε είναι λανθασμένος"</string>
+    <string name="pin_changed">"Η αλλαγή του αριθμού PIN της κάρτας SIM ήταν επιτυχημένη"</string>
+    <string name="puk_requested">"Λανθασμένος κωδικός πρόσβασης, η κάρτα SIM κλειδώθηκε! Ζητήθηκε κωδικός PUK2."</string>
+    <string name="enter_pin2_text">"Αριθμός PIN2"</string>
+    <string name="oldPin2Label">"Παλιός αριθμός PIN2"</string>
+    <string name="newPin2Label">"Νέος αριθμός PIN2"</string>
+    <string name="confirmPin2Label">"Επιβεβαίωση νέου αριθμού PIN2"</string>
+    <string name="badPuk2">"Ο αριθμός PUK2 που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστός. Δοκιμάστε ξανά."</string>
+    <string name="badPin2">"Ο παλιός αριθμός PIN2 που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστός. Δοκιμάστε ξανά."</string>
+    <string name="mismatchPin2">"Ο αριθμός PIN2 που εισάγατε δεν ταιριάζει. Δοκιμάστε ξανά."</string>
+    <string name="invalidPin2">"Πληκτρολογήστε έναν αριθμό PIN2 που να αποτελείται από 4 έως 8 αριθμούς."</string>
+    <string name="invalidPuk2">"Πληκτρολογήστε έναν αριθμό PUK2 που αποτελείται από 8 αριθμούς."</string>
+    <string name="pin2_changed">"Η αλλαγή του αριθμού PIN2 ήταν επιτυχημένη"</string>
+    <string name="label_puk2_code">"Πληκτρολογήστε τον κώδικα PUK2"</string>
+    <string name="fdn_enable_puk2_requested">"Ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένος, αλλάξτε τον αριθμό PIN2 και δοκιμάστε ξανά!"</string>
+    <string name="puk2_requested">"Λανθασμένος κωδικός πρόσβασης, η κάρτα SIM κλειδώθηκε! Ζητήθηκε κωδικός PUK2."</string>
+    <string name="doneButton">"Ολοκληρώθηκε"</string>
+    <string name="caller_manage_header">"Κλήση συνδιάσκεψης <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="caller_manage_manage_done_text">"Επιστροφή στην κλήση"</string>
+    <string name="sim_missing_continueView_text">"Συνέχεια χωρίς κάρτα SIM"</string>
+    <string name="sim_missing_msg_text">"Δεν βρέθηκε κάρτα SIM. Εισάγετε μια κάρτα SIM στο τηλέφωνο."</string>
+    <string name="sim_unlock_dismiss_text">"Παράβλεψη"</string>
+    <string name="sim_unlock_unlock_text">"Ξεκλείδωμα"</string>
+    <string name="sim_unlock_status_text">"Έλεγχος ταυτότητας αριθμού PIN…"</string>
+    <string name="voicemail_settings_number_label">"Αριθμός αυτόματου τηλεφωνητή"</string>
+    <string name="card_title_dialing">"Κλήση"</string>
+    <string name="card_title_in_progress">"Τρέχουσα κλήση"</string>
+    <string name="card_title_conf_call">"Κλήση συνδιάσκεψης"</string>
+    <string name="card_title_incoming_call">"Εισερχόμενη κλήση"</string>
+    <!-- no translation found for card_title_cdma_call_waiting (4532445524811272644) -->
+    <skip />
+    <string name="card_title_call_ended">"Η κλήση τερματίστηκε"</string>
+    <string name="card_title_on_hold">"Σε αναμονή"</string>
+    <string name="card_title_hanging_up">"Κλείσιμο γραμμής"</string>
+    <!-- no translation found for card_title_in_call (6346543933068225205) -->
+    <skip />
+    <string name="notification_missedCallTitle">"Αναπάντητη κλήση"</string>
+    <string name="notification_missedCallsTitle">"Αναπάντητες κλήσεις"</string>
+    <string name="notification_missedCallsMsg">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> αναπάντητες κλήσεις"</string>
+    <string name="notification_missedCallTicker">"Αναπάντητη κλήση από <xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="notification_ongoing_call_format">"Τρέχουσα κλήση (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
+    <string name="notification_on_hold">"Σε αναμονή"</string>
+    <string name="notification_voicemail_title">"Νέο μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή"</string>
+    <!-- no translation found for notification_voicemail_title_count (4366360747660929916) -->
+    <skip />
+    <string name="notification_voicemail_text_format">"Καλέστε <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"Ο αριθμός αυτόματου τηλεφωνητή είναι άγνωστος"</string>
+    <string name="incall_error_power_off">"Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, απενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία πτήσης."</string>
+    <string name="incall_error_emergency_only">"Δεν έχετε εγγραφεί στο δίκτυο."</string>
+    <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"Η κλήση δεν πραγματοποιήθηκε, δεν έγινε εισαγωγή έγκυρου αριθμού."</string>
+    <string name="incall_error_call_failed">"H κλήση δεν πραγματοποιήθηκε."</string>
+    <string name="incall_status_dialed_mmi">"Έναρξη ακολουθίας MMI..."</string>
+    <!-- no translation found for incall_status_dialed_fc (1632879988662225263) -->
+    <skip />
+    <string name="incall_error_supp_service_unknown">"Μη υποστηριζόμενη υπηρεσία."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_switch">"Αδύνατη η εναλλαγή κλήσεων."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_separate">"Δεν ήταν δυνατός ο διαχωρισμός της κλήσης."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_transfer">"Δεν ήταν δυνατή η μεταφορά της κλήσης."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_conference">"Αδύνατη η πραγματοποίηση κλήσεων συνδιάσκεψης."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_reject">"Δεν ήταν δυνατή η απόρριψη της κλήσης."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_hangup">"Αδύνατη η επαναφορά κλήσης (κλήσεων)."</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_title">"Κλήσεις επείγουσας ανάγκης"</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message">"Ενεργοποίηση πομπού..."</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry">"Εκτός περιοχής κάλυψης, επανάληψη κλήσης..."</string>
+    <string name="dial_emergency_error">"Η κλήση δεν πραγματοποιήθηκε, το <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> δεν είναι αριθμός επείγουσας ανάγκης!"</string>
+    <string name="dial_emergency_empty_error">"Η κλήση δεν πραγματοποιήθηκε, καλέστε έναν αριθμό επείγουσας ανάγκης!"</string>
+    <string name="dialerKeyboardHintText">"Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πραγματοποιήσετε καλέσετε έναν αριθμό"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHintText">"Αγγίξτε το πληκτρολόγιο τόνων"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Πληκτρολόγιο κλήσης"</string>
+    <!-- no translation found for touchLockText (8742463586429019112) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for onscreenAnswerText (7643040500342720792) -->
+    <skip />
+    <string name="importSimEntry">"Εισαγωγή"</string>
+    <string name="importAllSimEntries">"Εισαγωγή όλων"</string>
+    <string name="importingSimContacts">"Εισαγωγή επαφών από κάρτα SIM"</string>
+    <string name="importToFDNfromContacts">"Εισαγωγή από επαφές"</string>
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:0 (512950011423868021) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:1 (4781215771530681384) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:2 (5659212685488676933) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:3 (1113703196326500239) -->
+    <!-- no translation found for eri_text_label (4326942349915331461) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tones_title (3866923093113274152) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tones_summary (3351820372864020331) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tone_entries:0 (899650777817315681) -->
+    <!-- no translation found for dtmf_tone_entries:1 (2883365539347850535) -->
+    <!-- no translation found for network_message (5673682885938122239) -->
+    <skip />
+</resources>
index 1fee55b..02446d0 100644 (file)
@@ -24,8 +24,7 @@
     <string name="fdnListLabel">"Lista de NMF"</string>
     <string name="unknown">"Desconocida"</string>
     <string name="private_num">"Número privado"</string>
-    <!-- no translation found for payphone (1931775086311769314) -->
-    <skip />
+    <string name="payphone">"Teléfono pago"</string>
     <string name="onHold">"En espera"</string>
     <string name="ongoing">"Llamada actual"</string>
     <string name="callFailed_userBusy">"Línea ocupada"</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted">"Todas las llamadas están restringidas por control de acceso."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"Las llamadas de emergencia están restringidas por control de acceso."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"Las llamadas normales están restringidas por control de acceso."</string>
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle (775483211928061084) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_drop (6030084920001082496) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_intercept (8402269373120277330) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_reorder (5605791471418711552) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_SO_reject (8969174256492763555) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_retryOrder (5848488692485148804) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_accessFailure (2844306027616452215) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_preempted (1097095321180029879) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_notEmergency (2347377816822720761) -->
+    <skip />
     <string name="confCall">"Llamada en conferencia"</string>
     <string name="mmiStarted">"Código de MMI iniciado"</string>
     <string name="ussdRunning">"Ejecutando código USSD..."</string>
     <string name="mmiCancelled">"Código MMI cancelado"</string>
     <string name="cancel">"Cancelar"</string>
+    <!-- no translation found for ecbm_mode_text (6485648046794782672) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_exit_text (622759135506401127) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_ok_text (1373363960570351032) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_emergency_number (4131632362330756509) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_instruction_text (5039940054364946169) -->
+    <skip />
     <string name="menu_speaker">"Altavoces"</string>
     <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
     <string name="menu_mute">"Silenciar"</string>
     <string name="ok">"Aceptar"</string>
     <string name="menuButtonHint">"Pulsa Menú para obtener las opciones de llamada."</string>
     <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Pulsa Menú para obtener las opciones de llamada  •  Utiliza el teclado para marcar"</string>
+    <!-- no translation found for menu_answer (116686205042231098) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for menu_ignore (2112030835852537344) -->
+    <skip />
     <string name="wait_prompt_str">"¿Deseas enviar los siguientes tonos?"\n</string>
     <string name="send_button">"Enviar"</string>
     <string name="wild_prompt_str">"Reemplazar el caracter comodín con"</string>
     <skip />
     <!-- no translation found for sum_cdma_call_settings (284753265979035549) -->
     <skip />
-    <!-- no translation found for labelNwService (4699970172021870983) -->
-    <skip />
+    <string name="labelNwService">"Configuración de servicios de red"</string>
     <string name="labelCallerId">"ID de llamada entrante"</string>
     <string name="sum_hide_caller_id">"Número escondido en llamadas salientes"</string>
     <string name="sum_show_caller_id">"Número visualizado en llamadas salientes"</string>
     <string name="labelCFU">"Reenviar siempre"</string>
     <string name="messageCFU">"Usar este teléfono siempre"</string>
     <string name="sum_cfu_enabled_indicator">"Reenviar todas las llamadas"</string>
-    <string name="sum_cfu_enabled">"Reenviar todas las llamadas a \\{0\\}"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled">"Reenviar todas las llamadas a \\\\{0\\\\}"</string>
     <string name="sum_cfu_disabled">"Desactivado"</string>
     <string name="labelCFB">"Reenviar cuando está ocupado"</string>
     <string name="messageCFB">"Número cuando está ocupado"</string>
-    <string name="sum_cfb_enabled">"Reenviar a \\{0\\}"</string>
+    <string name="sum_cfb_enabled">"Reenviar a \\\\{0\\\\}"</string>
     <string name="sum_cfb_disabled">"Desactivado"</string>
     <string name="labelCFNRy">"Reenviar cuando no contesta"</string>
     <string name="messageCFNRy">"Número cuando no contesta"</string>
-    <string name="sum_cfnry_enabled">"Reenviar a \\{0\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnry_enabled">"Reenviar a \\\\{0\\\\}"</string>
     <string name="sum_cfnry_disabled">"Deshabilitado"</string>
     <string name="labelCFNRc">"Reenviar cuando no se puede alcanzar"</string>
     <string name="messageCFNRc">"Número cuando no se puede alcanzar"</string>
-    <string name="sum_cfnrc_enabled">"Reenviar a \\{0\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_enabled">"Reenviar a \\\\{0\\\\}"</string>
     <string name="sum_cfnrc_disabled">"Desactivado"</string>
     <string name="updating_title">"Configuración de llamada"</string>
     <string name="error_updating_title">"Error en configuración de llamada"</string>
     <string name="reading_settings">"Leyendo configuración..."</string>
     <string name="updating_settings">"Actualizando configuración..."</string>
-    <string name="response_error">"Respuesta inesperada de la red,"</string>
+    <!-- no translation found for response_error (6674110501330139405) -->
+    <skip />
     <string name="exception_error">"Error en la red o en la tarjeta SIM."</string>
     <string name="radio_off_error">"Enciende la radio antes de ver esta configuración."</string>
     <string name="close_dialog">"Aceptar"</string>
     <!-- no translation found for preferred_network_mode_dialogtitle (8176355237105593793) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:0 (2987674222882365152) -->
-    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:1 (7004145466685317299) -->
-    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:2 (3704687534262201024) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:1 (3273348576277144124) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:2 (454610224530856274) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:3 (8928247118825616081) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:4 (8595462903294812666) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:5 (5189164180446264504) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:6 (5714714953966979187) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:7 (4775796025725908913) -->
     <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:0 (7164534877603905916) -->
-    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:1 (2444564673561733837) -->
-    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:2 (5744065944992590303) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:1 (2520921432080278213) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:2 (4978887990900575049) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:3 (6891436459357445885) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:4 (339825043192186272) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:5 (3062641619893382241) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:6 (2494009747968041784) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:7 (2568449734331711605) -->
     <string name="roaming">"Roaming de datos"</string>
     <string name="roaming_enable">"Conectarse a servicios de datos en el roaming"</string>
     <string name="roaming_disable">"Conectarse a servicios de datos en el roaming"</string>
     <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:1 (2264578612775462302) -->
     <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:2 (1268081943590316978) -->
     <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:3 (4469871047641902607) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_title (5757657769327732833) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_summary (2528661990595284707) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_dialogtitle (6083355415165359075) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_choices:0 (176474317493999285) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_choices:1 (1205664026446156265) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_values:0 (4354305960068894315) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_values:1 (3046877284450231151) -->
     <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_title (6366737033053855198) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_summary (8604713111805562261) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for tty_mode_summary (5057244302665817977) -->
     <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_option_title (9033098925144434669) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_option_summary (1073835131534808732) -->
+    <skip />
     <string name="menu_add">"Agregar contacto"</string>
     <string name="menu_edit">"Editar contacto"</string>
     <string name="menu_delete">"Eliminar contacto"</string>
     <string name="card_title_in_progress">"Llamada actual"</string>
     <string name="card_title_conf_call">"Llamada en conferencia"</string>
     <string name="card_title_incoming_call">"Llamada entrante"</string>
+    <!-- no translation found for card_title_cdma_call_waiting (4532445524811272644) -->
+    <skip />
     <string name="card_title_call_ended">"Llamada finalizada"</string>
     <string name="card_title_on_hold">"En espera"</string>
     <string name="card_title_hanging_up">"Colgando"</string>
+    <!-- no translation found for card_title_in_call (6346543933068225205) -->
+    <skip />
     <string name="notification_missedCallTitle">"Llamada perdida"</string>
     <string name="notification_missedCallsTitle">"Llamadas perdidas"</string>
     <string name="notification_missedCallsMsg">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> llamadas perdidas"</string>
     <string name="notification_ongoing_call_format">"Llamada actual (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
     <string name="notification_on_hold">"En espera"</string>
     <string name="notification_voicemail_title">"Correo de voz nuevo"</string>
+    <!-- no translation found for notification_voicemail_title_count (4366360747660929916) -->
+    <skip />
     <string name="notification_voicemail_text_format">"Marcar <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
     <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"Número de correo de voz desconocido"</string>
     <string name="incall_error_power_off">"Para realizar una llamada, primero desactive el modo Airplane."</string>
     <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"Llamada no enviada. No se ingresó un número válido."</string>
     <string name="incall_error_call_failed">"Llamada no enviada."</string>
     <string name="incall_status_dialed_mmi">"Iniciar la secuencia de MMI"</string>
+    <!-- no translation found for incall_status_dialed_fc (1632879988662225263) -->
+    <skip />
     <string name="incall_error_supp_service_unknown">"Servicio no admitido."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_switch">"No es posible cambiar llamadas."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_separate">"No es posible separar la llamada."</string>
     <string name="dial_emergency_empty_error">"La llamada no pudo enviarse. ¡Marca un número de emergencia!"</string>
     <string name="dialerKeyboardHintText">"Utilizar teclado para marcar"</string>
     <string name="dtmfDialpadHintText">"Teclado de tonos del teléfono"</string>
-    <!-- no translation found for dtmfDialpadHandleLabel (6077872154488117962) -->
+    <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Teclado telefónico"</string>
+    <!-- no translation found for touchLockText (8742463586429019112) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for onscreenAnswerText (7643040500342720792) -->
     <skip />
-    <string name="touchLockText">"hacer doble golpe"\n"para desbloquear"</string>
     <string name="importSimEntry">"Importar"</string>
     <string name="importAllSimEntries">"Importar todo"</string>
     <string name="importingSimContacts">"Importando contactos SIM"</string>
     <string name="importToFDNfromContacts">"Importar desde contactos"</string>
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:0 (512950011423868021) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:1 (4781215771530681384) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:2 (5659212685488676933) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:3 (1113703196326500239) -->
+    <!-- no translation found for eri_text_label (4326942349915331461) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tones_title (3866923093113274152) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tones_summary (3351820372864020331) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tone_entries:0 (899650777817315681) -->
+    <!-- no translation found for dtmf_tone_entries:1 (2883365539347850535) -->
+    <!-- no translation found for network_message (5673682885938122239) -->
+    <skip />
 </resources>
index 06e867d..7bfb995 100644 (file)
     <string name="callFailed_dsac_restricted">"Todas las llamadas están limitadas por el control de acceso."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"Las llamadas de emergencia están limitadas por el control de acceso."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"Las llamadas normales están limitadas por el control de acceso."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle">"CDMA: teléfono bloqueado hasta el próximo ciclo de carga"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_drop">"CDMA: llamada finalizada"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_intercept">"CDMA: llamada interceptada"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_reorder">"CDMA: reorganización"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_SO_reject">"CDMA: rechazo de opción de servicio"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_retryOrder">"CDMA: orden de reintento"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_accessFailure">"CDMA: error de acceso"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_preempted">"CDMA: reemplazada"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_notEmergency">"Sólo es posible realizar llamadas de emergencia."</string>
     <string name="confCall">"Conferencia telefónica"</string>
     <string name="mmiStarted">"El código MMI se ha iniciado."</string>
     <string name="ussdRunning">"Código USSD en ejecución..."</string>
     <string name="mmiCancelled">"El código MMI se ha cancelado."</string>
     <string name="cancel">"Cancelar"</string>
+    <string name="ecbm_mode_text">"Llamada de emergencia"</string>
+    <string name="ecbm_exit_text">"SALIR"</string>
+    <string name="ecbm_ok_text">"Aceptar"</string>
+    <string name="ecbm_emergency_number">"Marcar 911"</string>
+    <string name="ecbm_instruction_text">"Pulsar botón para realizar llamada de emergencia"</string>
     <string name="menu_speaker">"Altavoz"</string>
     <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
     <string name="menu_mute">"Silenciar"</string>
     <string name="menu_hold">"Retener"</string>
-    <string name="menu_endCall">"Finalizar llamada"</string>
-    <string name="menu_swapCalls">"Alternar llamadas"</string>
-    <string name="menu_mergeCalls">"Llamada a tres"</string>
-    <string name="menu_addCall">"Añadir llamada"</string>
+    <string name="menu_endCall">"Finalizar"</string>
+    <string name="menu_swapCalls">"Alternar"</string>
+    <string name="menu_mergeCalls">"A tres"</string>
+    <string name="menu_addCall">"Añadir"</string>
     <string name="menu_manageConference">"Administrar conferencia telefónica"</string>
     <string name="menu_showDialpad">"Mostrar teclado"</string>
     <string name="menu_hideDialpad">"Ocultar teclado"</string>
@@ -60,6 +74,8 @@
     <string name="ok">"Aceptar"</string>
     <string name="menuButtonHint">"Pulsa la tecla de menú para ver las opciones de llamada."</string>
     <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Pulsa la tecla de menú para ver las opciones de llamada. Utiliza el teclado para marcar"</string>
+    <string name="menu_answer">"Responder"</string>
+    <string name="menu_ignore">"Ignorar"</string>
     <string name="wait_prompt_str">"¿Deseas enviar los siguientes tonos?"\n</string>
     <string name="send_button">"Enviar"</string>
     <string name="wild_prompt_str">"Sustituir el carácter comodín por"</string>
     <string name="unlock_failed">"La solicitud de desbloqueo de red no se ha realizado correctamente."</string>
     <string name="unlock_success">"El desbloqueo de red se ha realizado correctamente."</string>
     <string name="imei">"IMEI"</string>
+    <string name="labelGSMMore">"Configuración de llamadas GSM"</string>
+    <string name="labelCDMAMore">"Configuración de llamada CDMA"</string>
     <string name="apn_settings">"APN"</string>
     <string name="settings_label">"Configuración de red"</string>
     <string name="voicemail">"Buzón de voz"</string>
     <string name="voicemail_abbreviated">"Buzón de voz:"</string>
     <string name="networks">"Operadores de red"</string>
     <string name="call_settings">"Ajustes de llamadas"</string>
+    <string name="additional_gsm_call_settings">"Configuración adicional de llamadas GSM"</string>
+    <string name="sum_gsm_call_settings">"Configuración adicional de llamadas sólo GSM"</string>
+    <string name="additional_cdma_call_settings">"Configuración adicional de llamadas CDMA"</string>
+    <string name="sum_cdma_call_settings">"Configuración adicional de llamadas sólo CDMA"</string>
     <string name="labelNwService">"Configuración del servicio de red"</string>
-    <string name="labelCallerId">"ID del emisor"</string>
+    <string name="labelCallerId">"ID de emisor"</string>
     <string name="sum_hide_caller_id">"Número oculto en llamadas salientes"</string>
     <string name="sum_show_caller_id">"Número mostrado en llamadas salientes"</string>
     <string name="sum_default_caller_id">"Utilizar la configuración de operador predeterminada para mostrar mi número en las llamadas salientes"</string>
     <string name="error_updating_title">"Error de configuración de llamada"</string>
     <string name="reading_settings">"Leyendo configuración..."</string>
     <string name="updating_settings">"Actualizando configuración..."</string>
-    <string name="response_error">"Respuesta inesperada de la red,"</string>
+    <string name="response_error">"Respuesta inesperada de la red"</string>
     <string name="exception_error">"Error en la tarjeta SIM o en la red."</string>
     <string name="radio_off_error">"Activar la señal móvil antes de ver esta configuración"</string>
     <string name="close_dialog">"Aceptar"</string>
     <string name="sum_search_networks">"Buscar todas las redes disponibles"</string>
     <string name="select_automatically">"Selección automática"</string>
     <string name="sum_select_automatically">"Seleccionar la red preferida de forma automática"</string>
-    <string name="register_automatically">"Registrándose de forma automática..."</string>
+    <string name="register_automatically">"Registro automático..."</string>
+    <string name="preferred_network_mode_title">"Modo de red"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_summary">"Cambiar el modo operativo de la red"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_dialogtitle">"Preferencia de modo de red"</string>
+  <string-array name="preferred_network_mode_choices">
+    <item>"Global"</item>
+    <item>"Sólo EvDo"</item>
+    <item>"CDMA sin EvDo"</item>
+    <item>"Modo automático de CDMA/EvDo"</item>
+    <item>"Modo automático de GSM/WCDMA"</item>
+    <item>"Sólo WCDMA"</item>
+    <item>"Sólo GSM"</item>
+    <item>"Preferencia de GSM/WCDMA"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="preferred_network_mode_values">
+    <item>"7"</item>
+    <item>"6"</item>
+    <item>"5"</item>
+    <item>"4"</item>
+    <item>"3"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"0"</item>
+  </string-array>
     <string name="roaming">"Itinerancia de datos"</string>
     <string name="roaming_enable">"Establecer conexión con servicios de datos en itinerancia"</string>
     <string name="roaming_disable">"Establecer conexión con servicios de datos en itinerancia"</string>
     <string name="roaming_reenable_message">"Has perdido la conectividad de datos porque has dejado desactivada la itinerancia de datos de tu red doméstica."</string>
     <string name="roaming_warning">"¿Permitir itinerancia de datos? Los costes de itinerancia que deberás asumir pueden ser significativos."</string>
-
+    <string name="gsm_umts_options">"Opciones GSM/UMTS"</string>
+    <string name="cdma_options">"Opciones de CDMA"</string>
+    <string name="cdma_cell_broadcast_sms">"SMS de difusión móvil"</string>
+    <string name="cell_broadcast_sms">"SMS de difusión móvil"</string>
+    <string name="enable_disable_cell_bc_sms">"SMS de difusión móvil"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_enable">"SMS de difusión móvil habilitado"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_disable">"SMS de difusión móvil inhabilitado"</string>
+    <string name="cb_sms_settings">"Configuración de SMS de difusión móvil"</string>
+    <string name="enable_disable_emergency_broadcast">"Difusión de emergencia"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_enable">"Difusión de emergencia habilitada"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_disable">"Difusión de emergencia inhabilitada"</string>
+    <string name="enable_disable_administrative">"Servicios administrativos"</string>
+    <string name="administrative_enable">"Servicios administrativos habilitados"</string>
+    <string name="administrative_disable">"Servicios administrativos habilitados"</string>
+    <string name="enable_disable_maintenance">"Mantenimiento"</string>
+    <string name="maintenance_enable">"Mantenimiento habilitado"</string>
+    <string name="maintenance_disable">"Mantenimiento inhabilitado"</string>
+    <string name="general_news_settings">"Noticias generales"</string>
+    <string name="bf_news_settings">"Noticias financieras y comerciales"</string>
+    <string name="sports_news_settings">"Noticias deportivas"</string>
+    <string name="entertainment_news_settings">"Noticias de ocio"</string>
+    <string name="enable_disable_local">"Local"</string>
+    <string name="local_enable">"Noticias locales habilitadas"</string>
+    <string name="local_disable">"Noticias locales inhabilitadas"</string>
+    <string name="enable_disable_regional">"Regional"</string>
+    <string name="regional_enable">"Noticias regionales habilitadas"</string>
+    <string name="regional_disable">"Noticias regionales inhabilitadas"</string>
+    <string name="enable_disable_national">"Nacional"</string>
+    <string name="national_enable">"Noticias nacionales habilitadas"</string>
+    <string name="national_disable">"Noticias nacionales inhabilitadas"</string>
+    <string name="enable_disable_international">"Internacional"</string>
+    <string name="international_enable">"Noticias internacionales habilitadas"</string>
+    <string name="international_disable">"Noticias internacionales inhabilitadas"</string>
+    <string name="list_language_title">"Idioma"</string>
+    <string name="list_language_summary">"Seleccionar el idioma de las noticias"</string>
+  <string-array name="list_language_entries">
+    <item>"Inglés"</item>
+    <item>"Francés"</item>
+    <item>"Español"</item>
+    <item>"Japonés"</item>
+    <item>"Coreano"</item>
+    <item>"Chino"</item>
+    <item>"Hebreo"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="list_language_values">
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"3"</item>
+    <item>"4"</item>
+    <item>"5"</item>
+    <item>"6"</item>
+    <item>"7"</item>
+  </string-array>
+    <string name="list_language_dtitle">"Idiomas"</string>
+    <string name="enable_disable_local_weather">"Información meteorológica local"</string>
+    <string name="local_weather_enable">"Información meteorológica local habilitada"</string>
+    <string name="local_weather_disable">"Información meteorológica habilitada"</string>
+    <string name="enable_disable_atr">"Informes de tráfico de área"</string>
+    <string name="atr_enable">"Informes de tráfico de área habilitados"</string>
+    <string name="atr_disable">"Informes de tráfico de área inhabilitados"</string>
+    <string name="enable_disable_lafs">"Horarios de vuelos del aeropuerto local"</string>
+    <string name="lafs_enable">"Horarios de vuelos del aeropuerto local habilitados"</string>
+    <string name="lafs_disable">"Horarios de vuelos del aeropuerto local inhabilitados"</string>
+    <string name="enable_disable_restaurants">"Restaurantes"</string>
+    <string name="restaurants_enable">"Restaurantes habilitados"</string>
+    <string name="restaurants_disable">"Restaurantes inhabilitados"</string>
+    <string name="enable_disable_lodgings">"Alojamientos"</string>
+    <string name="lodgings_enable">"Alojamientos habilitados"</string>
+    <string name="lodgings_disable">"Alojamientos inhabilitados"</string>
+    <string name="enable_disable_retail_directory">"Directorio de comercios"</string>
+    <string name="retail_directory_enable">"Directorio de comercios habilitado"</string>
+    <string name="retail_directory_disable">"Directorio de comercios inhabilitado"</string>
+    <string name="enable_disable_advertisements">"Anuncios"</string>
+    <string name="advertisements_enable">"Anuncios habilitados"</string>
+    <string name="advertisements_disable">"Anuncios inhabilitados"</string>
+    <string name="enable_disable_stock_quotes">"Cotizaciones en bolsa"</string>
+    <string name="stock_quotes_enable">"Cotizaciones en bolsa habilitadas"</string>
+    <string name="stock_quotes_disable">"Cotizaciones en bolsa inhabilitadas"</string>
+    <string name="enable_disable_eo">"Oportunidades de empleo"</string>
+    <string name="eo_enable">"Oportunidades de empleo habilitadas"</string>
+    <string name="eo_disable">"Oportunidades de empleo inhabilitadas"</string>
+    <string name="enable_disable_mhh">"Servicios médicos, sanitarios y hospitalarios"</string>
+    <string name="mhh_enable">"Servicios médicos, sanitarios y hospitalarios\nhabilitados"</string>
+    <string name="mhh_disable">"Servicios médicos, sanitarios y hospitalarios inhabilitados"</string>
+    <string name="enable_disable_technology_news">"Noticias tecnológicas"</string>
+    <string name="technology_news_enable">"Noticias tecnológicas habilitadas"</string>
+    <string name="technology_news_disable">"Noticias tecnológicas inhabilitadas"</string>
+    <string name="enable_disable_multi_category">"Categoría múltiple"</string>
+    <string name="multi_category_enable">"Categoría múltiple habilitada"</string>
+    <string name="multi_category_disable">"Categoría múltiple inhabilitada"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_title">"Preferencias de red GSM/UMTS"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferneces_summary">"Aún no se ha implementado."</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_dialogtitle">"Preferencias de red GSM/UMTS"</string>
+  <string-array name="gsm_umts_network_preferences_choices">
+    <item>"GSM/WCDMA (modo automático)"</item>
+    <item>"Sólo WCDMA"</item>
+    <item>"Sólo GSM"</item>
+    <item>"GSM/WCDA (preferencia de WCDMA)"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="gsm_umts_network_preferences_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"3"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_system_select_title">"Selección de sistema"</string>
+    <string name="cdma_system_select_summary">"Cambiar modo de itinerancia CDMA"</string>
+    <string name="cdma_system_select_dialogtitle">"Selección de sistema"</string>
+  <string-array name="cdma_system_select_choices">
+    <item>"Sólo sistema doméstico"</item>
+    <item>"Automático"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_system_select_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_roaming_mode_title">"Modo de itinerancia CDMA"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_summary">"Cambiar modo de itinerancia CDMA"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_dialogtitle">"modo de itinerancia CDMA"</string>
+  <string-array name="cdma_roaming_mode_choices">
+    <item>"Sólo redes domésticas"</item>
+    <item>"Redes afiliadas"</item>
+    <item>"Cualquier red"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_roaming_mode_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_network_preferences_title">"Preferencias de red CDMA"</string>
+    <string name="cdma_network_preferneces_summary">"Aún no se ha implementado."</string>
+    <string name="cdma_network_preferences_dialogtitle">"Preferencias de red CDMA"</string>
+  <string-array name="cdma_network_preferences_choices">
+    <item>"CDMA/EvDo"</item>
+    <item>"Sólo CDMA"</item>
+    <item>"Sólo EvDo"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_network_preferences_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="subscription_title">"PRUEBA de suscripción CDMA"</string>
+    <string name="subscription_summary">"Cambiar entre RUIM/SIM y NV"</string>
+    <string name="subscription_dialogtitle">"suscripción"</string>
+  <string-array name="subscription_choices">
+    <item>"RUIM/SIM"</item>
+    <item>"NV"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="subscription_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+  </string-array>
     <string name="fdn">"Marcación fija"</string>
     <string name="manage_fdn_list">"Lista de FDN"</string>
     <string name="fdn_activation">"Activación de FDN"</string>
     <string name="sum_fdn">"Administrar números de marcación fija"</string>
     <string name="sum_fdn_change_pin">"Cambiar PIN para acceso de FDN"</string>
     <string name="sum_fdn_manage_list">"Administrar lista de números de teléfono"</string>
+    <string name="voice_privacy">"Privacidad de voz"</string>
+    <string name="voice_privacy_summary">"Habilitar modo de privacidad mejorado"</string>
+    <string name="tty_mode_title">"Modo TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_summary">"Habilitar modo TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_option_title">"Modo TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_option_summary">"Establecer modo TTY"</string>
     <string name="menu_add">"Añadir contacto"</string>
     <string name="menu_edit">"Editar contacto"</string>
     <string name="menu_delete">"Eliminar contacto"</string>
     <string name="card_title_in_progress">"Llamada actual"</string>
     <string name="card_title_conf_call">"Conferencia telefónica"</string>
     <string name="card_title_incoming_call">"Llamada entrante"</string>
+    <string name="card_title_cdma_call_waiting">"Llamada en espera de CDMA"</string>
     <string name="card_title_call_ended">"Llamada finalizada"</string>
     <string name="card_title_on_hold">"En espera"</string>
     <string name="card_title_hanging_up">"Colgando"</string>
+    <string name="card_title_in_call">"Llamada entrante"</string>
     <string name="notification_missedCallTitle">"Llamada perdida"</string>
     <string name="notification_missedCallsTitle">"Llamadas perdidas"</string>
     <string name="notification_missedCallsMsg">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> llamadas perdidas"</string>
     <string name="notification_ongoing_call_format">"Llamada actual (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
     <string name="notification_on_hold">"En espera"</string>
     <string name="notification_voicemail_title">"Buzón de voz nuevo"</string>
+    <string name="notification_voicemail_title_count">"Buzón de voz nuevo (<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>)"</string>
     <string name="notification_voicemail_text_format">"Marcar <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
     <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"Número del buzón de voz desconocido"</string>
-    <string name="incall_error_power_off">"Para realizar una llamada, primero debes desactivar el modo Avión."</string>
+    <string name="incall_error_power_off">"Para realizar una llamada, primero debes desactivar el modo avión."</string>
     <string name="incall_error_emergency_only">"No se ha registrado en la red."</string>
     <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"No se ha realizado la llamada; el número introducido no es válido."</string>
     <string name="incall_error_call_failed">"La llamada no se ha enviado."</string>
     <string name="incall_status_dialed_mmi">"Iniciando secuencia MMI..."</string>
+    <string name="incall_status_dialed_fc">"Iniciando secuencia de código de función…"</string>
     <string name="incall_error_supp_service_unknown">"Servicio no admitido"</string>
     <string name="incall_error_supp_service_switch">"No se ha podido cambiar de llamada."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_separate">"No se ha podido desvincular la llamada."</string>
     <string name="dial_emergency_error">"No se ha realizado la llamada; <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> no es un número de emergencia."</string>
     <string name="dial_emergency_empty_error">"La llamada no se ha enviado; marca un número de emergencia."</string>
     <string name="dialerKeyboardHintText">"Utilizar teclado para marcar"</string>
-    <string name="dtmfDialpadHintText">"Teclado de tonos táctiles"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHintText">"Teclado táctil de tonos"</string>
     <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Teclado"</string>
-    <string name="touchLockText">"Pulsa dos veces"\n"para desbloquear"</string>
+    <string name="touchLockText">"Tocar dos veces"\n"para desbloquear"</string>
+    <string name="onscreenAnswerText">"Tocar dos veces"\n"para responder"</string>
     <string name="importSimEntry">"Importar"</string>
     <string name="importAllSimEntries">"Importar todos"</string>
     <string name="importingSimContacts">"Importando contactos de tarjeta SIM..."</string>
     <string name="importToFDNfromContacts">"Importar de contactos"</string>
+  <string-array name="tty_mode_entries">
+    <item>"TTY desactivado"</item>
+    <item>"TTY HCO"</item>
+    <item>"TTY VCO"</item>
+    <item>"Modo TTY completo"</item>
+  </string-array>
+    <string name="eri_text_label">"Texto de ERI"</string>
+    <string name="dtmf_tones_title">"Tonos DTMF"</string>
+    <string name="dtmf_tones_summary">"Establecer la longitud de los tonos DTMF"</string>
+  <string-array name="dtmf_tone_entries">
+    <item>"Normal"</item>
+    <item>"Largo"</item>
+  </string-array>
+    <string name="network_message">"Mensaje de red"</string>
 </resources>
-
-
index c8ed6aa..8c8a836 100644 (file)
@@ -31,7 +31,7 @@
     <string name="callFailed_congestion">"Réseau occupé"</string>
     <string name="callFailed_noSignal">"Aucun signal"</string>
     <string name="callFailed_limitExceeded">"Limite ACM dépassée"</string>
-    <string name="callFailed_powerOff">"Radio désactivée"</string>
+    <string name="callFailed_powerOff">"Signal radio désactivé"</string>
     <string name="callFailed_simError">"Aucune carte SIM ou erreur de carte SIM"</string>
     <string name="callFailed_outOfService">"Hors zone de couverture"</string>
     <string name="callFailed_fdn_only">"Les appels sortants sont restreints par la liste de numéros autorisés."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted">"Tous les appels sont restreints par un contrôle d\'accès."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"Les appels d\'urgence sont restreints par un contrôle d\'accès."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"Les appels ordinaires sont restreints par un contrôle d\'accès."</string>
-    <string name="confCall">"Conférence téléphonique"</string>
-    <string name="mmiStarted">"Le code MMI a été lancé."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle">"CDMA : téléphone bloqué jusqu\'au prochain redémarrage"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_drop">"CDMA : appel abandonné"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_intercept">"CDMA : appel intercepté"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_reorder">"CDMA : retrier"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_SO_reject">"CDMA : rejet de l\'option de service"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_retryOrder">"CDMA : nouvelle tentative de tri"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_accessFailure">"CDMA : échec de l\'accès"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_preempted">"CDMA : anticipé"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_notEmergency">"Services d\'urgence uniquement"</string>
+    <string name="confCall">"Conférence tél."</string>
+    <string name="mmiStarted">"Le code IHM a été lancé."</string>
     <string name="ussdRunning">"Exécution du code USSD..."</string>
-    <string name="mmiCancelled">"Code MMI annulé"</string>
+    <string name="mmiCancelled">"Code IHM annulé"</string>
     <string name="cancel">"Annuler"</string>
+    <string name="ecbm_mode_text">"Rappel service d\'urgence"</string>
+    <string name="ecbm_exit_text">"QUITTER"</string>
+    <string name="ecbm_ok_text">"OK"</string>
+    <string name="ecbm_emergency_number">"Composer le 15"</string>
+    <string name="ecbm_instruction_text">"Appuyez sur la touche pour passer un appel d\'urgence"</string>
     <string name="menu_speaker">"Ht. parleur"</string>
     <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
     <string name="menu_mute">"Muet"</string>
     <string name="menu_hold">"En attente"</string>
-    <string name="menu_endCall">"Raccrocher"</string>
+    <string name="menu_endCall">"Fin d\'appel"</string>
     <string name="menu_swapCalls">"Permuter"</string>
     <string name="menu_mergeCalls">"Fusionner"</string>
     <string name="menu_addCall">"Ajouter"</string>
     <string name="menu_manageConference">"Gérer la conférence téléphonique"</string>
     <string name="menu_showDialpad">"Afficher le clavier"</string>
     <string name="menu_hideDialpad">"Masquer le clavier"</string>
-    <string name="menu_answerAndHold">"Suspendre l\'appel en cours"\n"et répondre"</string>
-    <string name="menu_answerAndEnd">"Terminer l\'appel en cours"\n"et répondre"</string>
+    <string name="menu_answerAndHold">"Suspendre l\'appel"\n"et répondre"</string>
+    <string name="menu_answerAndEnd">"Terminer l\'appel"\n"et répondre"</string>
     <string name="ok">"OK"</string>
     <string name="menuButtonHint">"Appuyez sur \"Menu\" pour afficher les options d\'appel."</string>
     <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Appuyez sur \"Menu\" pour afficher les options d\'appel • Utilisez le clavier pour composer un numéro"</string>
+    <string name="menu_answer">"Répondre"</string>
+    <string name="menu_ignore">"Ignorer"</string>
     <string name="wait_prompt_str">"Envoyer les tonalités suivantes ?"\n</string>
     <string name="send_button">"Envoyer"</string>
     <string name="wild_prompt_str">"Remplacer le caractère générique par"</string>
@@ -72,8 +88,8 @@
     <string name="enterNewPin">"Nouveau code PIN de la carte SIM"</string>
     <string name="verifyNewPin">"Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN de la carte SIM pour le confirmer"</string>
     <string name="verifyFailed">"Les codes PIN de la carte SIM saisis ne correspondent pas. Veuillez réessayer."</string>
-    <string name="enterPuk">"Saisissez le code PUK pour débloquer la carte SIM"</string>
-    <string name="badPuk">"Le code PUK est incorrect !"</string>
+    <string name="enterPuk">"Saisissez la clé PUK pour débloquer la carte SIM"</string>
+    <string name="badPuk">"La clé PUK est incorrecte !"</string>
     <string name="buttonTxtContinue">"Continuer"</string>
     <string name="puk_unlocked">"Votre carte SIM a été déverrouillée. Votre téléphone est en cours de déverrouillage..."</string>
     <string name="label_ndp">"Code PIN de déblocage du réseau SIM"</string>
     <string name="requesting_unlock">"Demande de déblocage du réseau…"</string>
     <string name="unlock_failed">"Échec de la demande de déblocage du réseau."</string>
     <string name="unlock_success">"Le réseau a bien été débloqué."</string>
-    <string name="imei">"IIEM"</string>
+    <string name="imei">"Code IMEI"</string>
+    <string name="labelGSMMore">"Paramètres d\'appel GSM"</string>
+    <string name="labelCDMAMore">"Paramètres d\'appel CDMA"</string>
     <string name="apn_settings">"Noms des points d\'accès"</string>
     <string name="settings_label">"Paramètres du réseau"</string>
     <string name="voicemail">"Messagerie vocale"</string>
     <string name="voicemail_abbreviated">"MV :"</string>
     <string name="networks">"Opérateur de réseau"</string>
     <string name="call_settings">"Paramètres d\'appel"</string>
+    <string name="additional_gsm_call_settings">"Paramètres d\'appel GSM supplémentaires"</string>
+    <string name="sum_gsm_call_settings">"Autres paramètres d\'appel \"GSM uniquement\""</string>
+    <string name="additional_cdma_call_settings">"Autres paramètres d\'appel CDMA"</string>
+    <string name="sum_cdma_call_settings">"Autres paramètres d\'appel \"CDMA uniquement\""</string>
     <string name="labelNwService">"Paramètres du service réseau"</string>
-    <string name="labelCallerId">"Identifiant d\'appelant"</string>
+    <string name="labelCallerId">"Numéro de l\'appelant"</string>
     <string name="sum_hide_caller_id">"Numéro masqué pour les appels sortants"</string>
     <string name="sum_show_caller_id">"Numéro affiché pour les appels sortants"</string>
     <string name="sum_default_caller_id">"Utiliser les paramètres opérateur pour afficher mon n° pour les appels sortants"</string>
     <string name="error_updating_title">"Erreur des paramètres d\'appel"</string>
     <string name="reading_settings">"Lecture des paramètres..."</string>
     <string name="updating_settings">"Mise à jour des paramètres..."</string>
-    <string name="response_error">"Réponse inattendue du réseau,"</string>
+    <string name="response_error">"Réponse inattendue du réseau"</string>
     <string name="exception_error">"Erreur de réseau ou de carte SIM."</string>
-    <string name="radio_off_error">"Veuillez allumer la radio avant d\'afficher ces paramètres."</string>
+    <string name="radio_off_error">"Veuillez allumer le signal radio avant d\'afficher ces paramètres."</string>
     <string name="close_dialog">"OK"</string>
     <string name="enable">"Activer"</string>
     <string name="disable">"Désactiver"</string>
     <string name="registration_done">"Enregistré sur le réseau."</string>
     <string name="sum_carrier_select">"Choisir un opérateur réseau"</string>
     <string name="sum_search_networks">"Chercher tous les réseaux disponibles"</string>
-    <string name="select_automatically">"Sélectionner automatiquement"</string>
-    <string name="sum_select_automatically">"Sélection automatique"</string>
-    <string name="register_automatically">"Enregistrement automatique..."</string>
+    <string name="select_automatically">"Sélection automatique"</string>
+    <string name="sum_select_automatically">"Sélectionner automatiquement"</string>
+    <string name="register_automatically">"Enregistrement automatique…"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_title">"Mode réseau"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_summary">"Changer le mode de fonctionnement du réseau"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_dialogtitle">"Mode réseau préféré"</string>
+  <string-array name="preferred_network_mode_choices">
+    <item>"Général"</item>
+    <item>"EvDo uniquement"</item>
+    <item>"CDMA sans EvDo"</item>
+    <item>"CDMA/EvDo automatique"</item>
+    <item>"GSM/WCDMA automatique"</item>
+    <item>"WCDMA uniquement"</item>
+    <item>"GSM uniquement"</item>
+    <item>"GSM/WCDMA préféré"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="preferred_network_mode_values">
+    <item>"7"</item>
+    <item>"6"</item>
+    <item>"5"</item>
+    <item>"4"</item>
+    <item>"3"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"0"</item>
+  </string-array>
     <string name="roaming">"Itinérance des données"</string>
     <string name="roaming_enable">"Se connecter aux services de données lors de l\'itinérance"</string>
     <string name="roaming_disable">"Se connecter aux services de données lors de l\'itinérance"</string>
     <string name="roaming_reenable_message">"Vous avez été déconnecté car vous avez quitté votre réseau alors que l\'itinérance des données était désactivée."</string>
     <string name="roaming_warning">"Autoriser l\'itinérance des données ? Des frais d\'itinérance importants peuvent s\'appliquer !"</string>
-
+    <string name="gsm_umts_options">"Options GSM/UMTS"</string>
+    <string name="cdma_options">"Options CDMA"</string>
+    <string name="cdma_cell_broadcast_sms">"Diffusion cellulaire par SMS"</string>
+    <string name="cell_broadcast_sms">"Diffusion cellulaire par SMS"</string>
+    <string name="enable_disable_cell_bc_sms">"Cell Broadcast SMS"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_enable">"Option \"Diffusion cellulaire par SMS\" activée"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_disable">"Option \"Diffusion cellulaire par SMS\" désactivée"</string>
+    <string name="cb_sms_settings">"Paramètres de la diffusion cellulaire par SMS"</string>
+    <string name="enable_disable_emergency_broadcast">"Diffusion des services d\'urgence"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_enable">"Option \"Diffusion des services d\'urgence\" activée"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_disable">"Option \"Diffusion des services d\'urgence\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_administrative">"Administration"</string>
+    <string name="administrative_enable">"Option \"Administration\" activée"</string>
+    <string name="administrative_disable">"Option \"Administration\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_maintenance">"Maintenance"</string>
+    <string name="maintenance_enable">"Option \"Maintenance\" activée"</string>
+    <string name="maintenance_disable">"Option \"Maintenance\" désactivée"</string>
+    <string name="general_news_settings">"Actualités générales"</string>
+    <string name="bf_news_settings">"Économie et finance"</string>
+    <string name="sports_news_settings">"Actualités sportives"</string>
+    <string name="entertainment_news_settings">"Culture et loisirs"</string>
+    <string name="enable_disable_local">"Locales"</string>
+    <string name="local_enable">"Option \"Actualités locales\" activée"</string>
+    <string name="local_disable">"Option \"Actualités locales\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_regional">"Régionales"</string>
+    <string name="regional_enable">"Option \"Actualités régionales\" activée"</string>
+    <string name="regional_disable">"Option \"Actualités régionales\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_national">"Nationales"</string>
+    <string name="national_enable">"Option \"Actualités nationales\" activée"</string>
+    <string name="national_disable">"Option \"Actualités nationales\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_international">"Internationales"</string>
+    <string name="international_enable">"Option \"Actualités internationales\" activée"</string>
+    <string name="international_disable">"Option \"Actualités internationales\" désactivée"</string>
+    <string name="list_language_title">"Langue"</string>
+    <string name="list_language_summary">"Sélectionnez la langue des actualités"</string>
+  <string-array name="list_language_entries">
+    <item>"Anglais"</item>
+    <item>"Français"</item>
+    <item>"Espagnol"</item>
+    <item>"Japonais"</item>
+    <item>"Coréen"</item>
+    <item>"Chinois"</item>
+    <item>"Hébreu"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="list_language_values">
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"3"</item>
+    <item>"4"</item>
+    <item>"5"</item>
+    <item>"6"</item>
+    <item>"7"</item>
+  </string-array>
+    <string name="list_language_dtitle">"Langues"</string>
+    <string name="enable_disable_local_weather">"Météo locale"</string>
+    <string name="local_weather_enable">"Option \"Météo locale\" activée"</string>
+    <string name="local_weather_disable">"Option \"Météo locale\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_atr">"Infos trafic locales"</string>
+    <string name="atr_enable">"Option \"Infos trafic locales\" activée"</string>
+    <string name="atr_disable">"Option \"Infos trafic locales\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_lafs">"Horaires des vols des aéroports à proximité"</string>
+    <string name="lafs_enable">"Option \"Horaires des vols des aéroports à proximité\" activée"</string>
+    <string name="lafs_disable">"Option \"Horaires des vols des aéroports à proximité\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_restaurants">"Restaurants"</string>
+    <string name="restaurants_enable">"Option \"Restaurants\" activée"</string>
+    <string name="restaurants_disable">"Option \"Restaurants\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_lodgings">"Hébergements"</string>
+    <string name="lodgings_enable">"Option \"Hébergements\" activée"</string>
+    <string name="lodgings_disable">"Option \"Hébergements\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_retail_directory">"Annuaire des commerces"</string>
+    <string name="retail_directory_enable">"Option \"Annuaire des commerces\""</string>
+    <string name="retail_directory_disable">"Option \"Annuaire des commerces\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_advertisements">"Annonces"</string>
+    <string name="advertisements_enable">"Option \"Annonces\" activée"</string>
+    <string name="advertisements_disable">"Option \"Annonces\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_stock_quotes">"Cours de bourse"</string>
+    <string name="stock_quotes_enable">"Option \"Cours de bourse\" activée"</string>
+    <string name="stock_quotes_disable">"Option \"Cours de bourse\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_eo">"Offres d\'emploi"</string>
+    <string name="eo_enable">"Option \"Offres d\'emploi\" activée"</string>
+    <string name="eo_disable">"Option \"Offres d\'emploi\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_mhh">"Médecine, services de santé et hôpitaux"</string>
+    <string name="mhh_enable">"Option \"Médecine, services de santé et hôpitaux\" activée"</string>
+    <string name="mhh_disable">"Médecine, services de santé et hôpitaux"</string>
+    <string name="enable_disable_technology_news">"Technologies"</string>
+    <string name="technology_news_enable">"Option \"Nouvelles technologies\" activée"</string>
+    <string name="technology_news_disable">"Option \"Technologies\" désactivée"</string>
+    <string name="enable_disable_multi_category">"Multi-catégories"</string>
+    <string name="multi_category_enable">"Option \"Multi-catégories\" activée"</string>
+    <string name="multi_category_disable">"Option \"Multi-catégories\" désactivée"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_title">"Préférences réseau GSM/UMTS"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferneces_summary">"Pas encore implémenté"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_dialogtitle">"Préférences réseau GSM/UMTS"</string>
+  <string-array name="gsm_umts_network_preferences_choices">
+    <item>"GSM/WCDMA (mode automatique)"</item>
+    <item>"WCDMA uniquement"</item>
+    <item>"GSM uniquement"</item>
+    <item>"GSM/WCDMA (WCDMA préféré)"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="gsm_umts_network_preferences_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"3"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_system_select_title">"Sélection système"</string>
+    <string name="cdma_system_select_summary">"Modifier le mode d\'itinérance CDMA"</string>
+    <string name="cdma_system_select_dialogtitle">"Sélection système"</string>
+  <string-array name="cdma_system_select_choices">
+    <item>"Réseaux domestiques uniquement"</item>
+    <item>"Automatique"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_system_select_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_roaming_mode_title">"Mode d\'itinérance CDMA"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_summary">"Modifier le mode d\'itinérance CDMA"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_dialogtitle">"Mode d\'itinérance CDMA"</string>
+  <string-array name="cdma_roaming_mode_choices">
+    <item>"Réseaux domestiques uniquement"</item>
+    <item>"Réseaux affiliés"</item>
+    <item>"N\'importe quel réseau"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_roaming_mode_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_network_preferences_title">"Préférences réseau CDMA"</string>
+    <string name="cdma_network_preferneces_summary">"Pas encore implémenté"</string>
+    <string name="cdma_network_preferences_dialogtitle">"Préférences réseau CDMA"</string>
+  <string-array name="cdma_network_preferences_choices">
+    <item>"CDMA/EvDo"</item>
+    <item>"CDMA uniquement"</item>
+    <item>"EvDo uniquement"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_network_preferences_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="subscription_title">"Test d\'enregistrement CDMA"</string>
+    <string name="subscription_summary">"Basculer entre les cartes RUIM/SIM et NV"</string>
+    <string name="subscription_dialogtitle">"abonnement"</string>
+  <string-array name="subscription_choices">
+    <item>"RUIM/SIM"</item>
+    <item>"NV"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="subscription_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+  </string-array>
     <string name="fdn">"Numéros autorisés"</string>
-    <string name="manage_fdn_list">"Liste de numéros autorisés"</string>
+    <string name="manage_fdn_list">"Liste numéros autorisés"</string>
     <string name="fdn_activation">"Activation des numéros autorisés"</string>
     <string name="fdn_enabled">"La liste de numéros autorisés est activée."</string>
     <string name="fdn_disabled">"La liste de numéros autorisés est désactivée."</string>
     <string name="enable_fdn">"Activer numéros autorisés"</string>
-    <string name="disable_fdn">"Désactiver les numéros autorisés"</string>
+    <string name="disable_fdn">"Désactiver numéros autorisés"</string>
     <string name="change_pin2">"Modifier le code PIN2"</string>
-    <string name="enable_fdn_ok">"Désactiver les numéros autorisés"</string>
-    <string name="disable_fdn_ok">"Activer les numéros autorisés"</string>
+    <string name="enable_fdn_ok">"Désactiver numéros autorisés"</string>
+    <string name="disable_fdn_ok">"Activer numéros autorisés"</string>
     <string name="sum_fdn">"Gérer la liste de numéros autorisés"</string>
     <string name="sum_fdn_change_pin">"Modifier le code PIN pour l\'accès aux numéros autorisés"</string>
     <string name="sum_fdn_manage_list">"Gérer la liste des numéros de téléphone"</string>
+    <string name="voice_privacy">"Confidentialité vocale"</string>
+    <string name="voice_privacy_summary">"Activer le mode de confidentialité amélioré"</string>
+    <string name="tty_mode_title">"Mode TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_summary">"Activer le mode TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_option_title">"Mode TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_option_summary">"Définir le mode TTY"</string>
     <string name="menu_add">"Ajouter un contact"</string>
     <string name="menu_edit">"Modifier le contact"</string>
     <string name="menu_delete">"Supprimer le contact"</string>
     <string name="disable_pin_ok">"Code PIN de la carte SIM désactivé"</string>
     <string name="pin_failed">"Le code PIN saisi était incorrect."</string>
     <string name="pin_changed">"Le code PIN de la carte SIM a bien été modifié."</string>
-    <string name="puk_requested">"Mot de passe incorrect. La carte SIM est verrouillée ! Code PUK2 requis."</string>
+    <string name="puk_requested">"Mot de passe incorrect. La carte SIM est verrouillée ! Clé PUK2 requise."</string>
     <string name="enter_pin2_text">"PIN2"</string>
     <string name="oldPin2Label">"Ancien code PIN2"</string>
     <string name="newPin2Label">"Nouveau code PIN2"</string>
     <string name="badPin2">"L\'ancien code PIN2 saisi est incorrect. Veuillez réessayer."</string>
     <string name="mismatchPin2">"Les codes PIN2 saisis ne correspondent pas. Merci de réessayer."</string>
     <string name="invalidPin2">"Saisissez un code PIN2 comprenant 4 à 8 chiffres."</string>
-    <string name="invalidPuk2">"Saisissez un code PUK2 à 8 chiffres."</string>
+    <string name="invalidPuk2">"Saisissez une clé PUK2 à 8 chiffres."</string>
     <string name="pin2_changed">"Le code PIN2 a été modifié."</string>
-    <string name="label_puk2_code">"Saisissez le code PUK2."</string>
+    <string name="label_puk2_code">"Saisissez la clé PUK2."</string>
     <string name="fdn_enable_puk2_requested">"Le mot de passe est incorrect. Veuillez modifier le code PIN2 et réessayez."</string>
-    <string name="puk2_requested">"Mot de passe incorrect. La carte SIM est verrouillée ! Code PUK2 requis."</string>
+    <string name="puk2_requested">"Mot de passe incorrect. La carte SIM est verrouillée ! Clé PUK2 requise."</string>
     <string name="doneButton">"OK"</string>
     <string name="caller_manage_header">"Conférence téléphonique à <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
     <string name="caller_manage_manage_done_text">"Retour à l\'appel"</string>
     <string name="card_title_in_progress">"Appel en cours"</string>
     <string name="card_title_conf_call">"Conférence téléphonique"</string>
     <string name="card_title_incoming_call">"Appel entrant"</string>
+    <string name="card_title_cdma_call_waiting">"Appel CDMA en attente"</string>
     <string name="card_title_call_ended">"Fin de l\'appel"</string>
     <string name="card_title_on_hold">"En attente"</string>
     <string name="card_title_hanging_up">"Fin d\'appel"</string>
+    <string name="card_title_in_call">"Appel en cours"</string>
     <string name="notification_missedCallTitle">"Appel manqué"</string>
     <string name="notification_missedCallsTitle">"Appels manqués"</string>
     <string name="notification_missedCallsMsg">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> appels manqués"</string>
     <string name="notification_ongoing_call_format">"Appel en cours (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
     <string name="notification_on_hold">"En attente"</string>
     <string name="notification_voicemail_title">"Nouvelle messagerie vocale"</string>
+    <string name="notification_voicemail_title_count">"Nouveaux messages vocaux (<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>)"</string>
     <string name="notification_voicemail_text_format">"Composer le <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
     <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"Numéro de messagerie vocale inconnu"</string>
     <string name="incall_error_power_off">"Veuillez d\'abord désactiver le mode Avion, afin d\'effectuer un appel."</string>
     <string name="incall_error_emergency_only">"Non enregistré sur le réseau."</string>
     <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"L\'appel n\'a pas été effectué. Le numéro composé n\'est pas valide."</string>
     <string name="incall_error_call_failed">"L\'appel n\'a pas été effectué."</string>
-    <string name="incall_status_dialed_mmi">"Lancement de la séquence MMI..."</string>
+    <string name="incall_status_dialed_mmi">"Lancement de la séquence IHM..."</string>
+    <string name="incall_status_dialed_fc">"Lancement de la séquence de codes de service"</string>
     <string name="incall_error_supp_service_unknown">"Ce service n\'est pas pris en charge."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_switch">"Impossible de changer d\'appel."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_separate">"Impossible de dissocier l\'appel"</string>
     <string name="incall_error_supp_service_reject">"Impossible de refuser l\'appel."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_hangup">"Impossible de libérer le(s) appel(s)."</string>
     <string name="emergency_enable_radio_dialog_title">"Appel d\'urgence"</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message">"Activation de la radio…"</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message">"Activation du signal radio..."</string>
     <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry">"Hors zone de couverture. Nouvelle tentative..."</string>
     <string name="dial_emergency_error">"L\'appel n\'a pas été effectué. <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> n\'est pas un numéro d\'urgence !"</string>
     <string name="dial_emergency_empty_error">"L\'appel n\'a pas été effectué. Veuillez composer un numéro d\'urgence !"</string>
     <string name="dialerKeyboardHintText">"Utilisez le clavier pour composer un numéro."</string>
-    <string name="dtmfDialpadHintText">"Clavier touches sonores"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHintText">"Touches sonores"</string>
     <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Clavier"</string>
-    <string name="touchLockText">"Double-cliquez"\n"pour déverrouiller"</string>
+    <string name="touchLockText">"Appuyez deux fois"\n"pour déverrouiller."</string>
+    <string name="onscreenAnswerText">"Appuyez deux fois"\n"pour répondre."</string>
     <string name="importSimEntry">"Importer"</string>
     <string name="importAllSimEntries">"Tout importer"</string>
     <string name="importingSimContacts">"Importation des contacts SIM"</string>
     <string name="importToFDNfromContacts">"Importer à partir des contacts"</string>
+  <string-array name="tty_mode_entries">
+    <item>"Mode TTY désactivé"</item>
+    <item>"TTY HCO"</item>
+    <item>"Mode TTY VCO"</item>
+    <item>"TTY complet"</item>
+  </string-array>
+    <string name="eri_text_label">"Texte ERI"</string>
+    <string name="dtmf_tones_title">"Tonalités DTMF"</string>
+    <string name="dtmf_tones_summary">"Définir la durée des tonalités DTMF"</string>
+  <string-array name="dtmf_tone_entries">
+    <item>"Normales"</item>
+    <item>"Longues"</item>
+  </string-array>
+    <string name="network_message">"Message réseau"</string>
 </resources>
-
-
index 15b16c3..05d8f1b 100644 (file)
     <string name="callFailed_dsac_restricted">"Tutte le chiamate sono limitate dal controllo di accesso."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"Chiamate di emergenza limitate dal controllo di accesso."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"Le normali chiamate sono limitate dal controllo di accesso."</string>
-    <string name="confCall">"Conferenza audio"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle">"CDMA: telefono bloccato fino a ciclo alimentazione."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_drop">"CDMA: chiamata interrotta."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_intercept">"CDMA: chiamata intercettata."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_reorder">"CDMA: riordinamento."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_SO_reject">"CDMA: rifiuto opzione di servizio."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_retryOrder">"CDMA: riprova ordinamento."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_accessFailure">"CDMA: accesso non riuscito."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_preempted">"CDMA: annullato."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_notEmergency">"Sono possibili solo chiamate di emergenza."</string>
+    <string name="confCall">"Audioconferenza"</string>
     <string name="mmiStarted">"Codice MMI avviato"</string>
     <string name="ussdRunning">"Esecuzione codice USSD..."</string>
     <string name="mmiCancelled">"Codice MMI annullato"</string>
     <string name="cancel">"Annulla"</string>
+    <string name="ecbm_mode_text">"Richiamata di emergenza"</string>
+    <string name="ecbm_exit_text">"ESCI"</string>
+    <string name="ecbm_ok_text">"OK"</string>
+    <string name="ecbm_emergency_number">"Componi il 113"</string>
+    <string name="ecbm_instruction_text">"Premi il pulsante per effettuare chiamate di emergenza"</string>
     <string name="menu_speaker">"Altoparlante"</string>
     <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
     <string name="menu_mute">"No audio"</string>
@@ -52,7 +66,7 @@
     <string name="menu_swapCalls">"Scambia"</string>
     <string name="menu_mergeCalls">"Unisci"</string>
     <string name="menu_addCall">"Aggiungi"</string>
-    <string name="menu_manageConference">"Gestisci conferenza audio"</string>
+    <string name="menu_manageConference">"Gestisci audioconferenza"</string>
     <string name="menu_showDialpad">"Mostra tastierino"</string>
     <string name="menu_hideDialpad">"Nascondi tastierino"</string>
     <string name="menu_answerAndHold">"Sospendi chiamata corrente"\n"e rispondi"</string>
@@ -60,6 +74,8 @@
     <string name="ok">"OK"</string>
     <string name="menuButtonHint">"Premi Menu per opzioni chiamata."</string>
     <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Premi Menu per opzioni chiamata  •  Usa tastiera per comporre"</string>
+    <string name="menu_answer">"Risposta"</string>
+    <string name="menu_ignore">"Ignora"</string>
     <string name="wait_prompt_str">"Inviare i numeri successivi?"\n</string>
     <string name="send_button">"Invia"</string>
     <string name="wild_prompt_str">"Sostituisci carattere jolly con"</string>
     <string name="unlock_failed">"Richiesta di sblocco della rete respinta."</string>
     <string name="unlock_success">"Sblocco della rete riuscito."</string>
     <string name="imei">"IMEI"</string>
+    <string name="labelGSMMore">"Impostazioni di chiamata GSM"</string>
+    <string name="labelCDMAMore">"Impostazioni di chiamata CDMA"</string>
     <string name="apn_settings">"Nomi punti di accesso"</string>
     <string name="settings_label">"Impostazioni di rete"</string>
     <string name="voicemail">"Segreteria"</string>
     <string name="voicemail_abbreviated">"ST:"</string>
     <string name="networks">"Operatori di rete"</string>
     <string name="call_settings">"Impostazioni chiamate"</string>
+    <string name="additional_gsm_call_settings">"Altre impostazioni chiamata GSM"</string>
+    <string name="sum_gsm_call_settings">"Altre impostazioni chiamata solo GSM"</string>
+    <string name="additional_cdma_call_settings">"Altre impostazioni chiamata CDMA"</string>
+    <string name="sum_cdma_call_settings">"Altre impostazioni chiamata solo CDMA"</string>
     <string name="labelNwService">"Impostazioni servizio di rete"</string>
     <string name="labelCallerId">"ID chiamante"</string>
     <string name="sum_hide_caller_id">"Numero nascosto per chiamate in uscita"</string>
     <string name="sum_show_caller_id">"Numero visualizzato in chiamate in uscita"</string>
-    <string name="sum_default_caller_id">"Usa impostazioni predef. operatore per visualizzare il mio numero in chiamate in uscita"</string>
+    <string name="sum_default_caller_id">"Usa impostazioni operatore per visualizzare il mio numero in chiamate in uscita"</string>
     <string name="labelCW">"Avviso di chiamata"</string>
     <string name="sum_cw_enabled">"Notifica chiamate in entrata durante telefonata"</string>
     <string name="sum_cw_disabled">"Notifica chiamate in entrata durante telefonata"</string>
     <string name="sum_cfu_disabled">"Disattivato"</string>
     <string name="labelCFB">"Devia se occupato"</string>
     <string name="messageCFB">"Numero se occupato"</string>
-    <string name="sum_cfb_enabled">"Deviazione al numero \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfb_enabled">"Deviazione al numero {0}"</string>
     <string name="sum_cfb_disabled">"Disattivato"</string>
     <string name="labelCFNRy">"Devia se non si risponde"</string>
     <string name="messageCFNRy">"Numero se non si risponde"</string>
     <string name="error_updating_title">"Errore durante aggiornamento impostazioni chiamate"</string>
     <string name="reading_settings">"Lettura impostazioni..."</string>
     <string name="updating_settings">"Aggiornamento impostazioni..."</string>
-    <string name="response_error">"Risposta imprevista dalla rete,"</string>
+    <string name="response_error">"Risposta imprevista dalla rete."</string>
     <string name="exception_error">"Errore di rete o della SIM."</string>
     <string name="radio_off_error">"Attiva il segnale cellulare per visualizzare queste impostazioni."</string>
     <string name="close_dialog">"OK"</string>
     <string name="select_automatically">"Seleziona automaticamente"</string>
     <string name="sum_select_automatically">"Seleziona automaticamente la rete preferita"</string>
     <string name="register_automatically">"Registrazione automatica..."</string>
+    <string name="preferred_network_mode_title">"Modalità rete"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_summary">"Cambia la modalità di funzionamento della rete"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_dialogtitle">"Modalità di rete preferita"</string>
+  <string-array name="preferred_network_mode_choices">
+    <item>"Globali"</item>
+    <item>"Solo EvDo"</item>
+    <item>"CDMA senza EvDo"</item>
+    <item>"CDMA / EvDo automatico"</item>
+    <item>"GSM/WCDMA automatico"</item>
+    <item>"Solo WCDMA"</item>
+    <item>"Solo GSM"</item>
+    <item>"GSM/WCDMA preferito"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="preferred_network_mode_values">
+    <item>"7"</item>
+    <item>"6"</item>
+    <item>"5"</item>
+    <item>"4"</item>
+    <item>"3"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"0"</item>
+  </string-array>
     <string name="roaming">"Roaming dati"</string>
     <string name="roaming_enable">"Connessione a servizi di dati in caso di roaming"</string>
     <string name="roaming_disable">"Connessione a servizi di dati in roaming"</string>
     <string name="roaming_reenable_message">"Connettività dati persa: hai lasciato la rete del tuo operatore con il roaming dati disattivato."</string>
     <string name="roaming_warning">"Consentire il roaming dati? I costi potrebbero essere elevati."</string>
-    <string name="fdn">"Numeri di selezione fissa"</string>
+    <string name="gsm_umts_options">"Opzioni GSM/UMTS"</string>
+    <string name="cdma_options">"Opzioni CDMA"</string>
+    <string name="cdma_cell_broadcast_sms">"SMS cell broadcast"</string>
+    <string name="cell_broadcast_sms">"SMS cell broadcast"</string>
+    <string name="enable_disable_cell_bc_sms">"SMS cell broadcast"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_enable">"SMS cell broadcast attivato"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_disable">"SMS cell broadcast disattivato"</string>
+    <string name="cb_sms_settings">"Impostazioni SMS cell broadcast"</string>
+    <string name="enable_disable_emergency_broadcast">"Emergency broadcast"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_enable">"Emergency broadcast attivato"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_disable">"Emergency broadcast disattivato"</string>
+    <string name="enable_disable_administrative">"Amministrative"</string>
+    <string name="administrative_enable">"Amministrative attivate"</string>
+    <string name="administrative_disable">"Amministrative disattivate"</string>
+    <string name="enable_disable_maintenance">"Manutenzione"</string>
+    <string name="maintenance_enable">"Manutenzione attivata"</string>
+    <string name="maintenance_disable">"Manutenzione disattivata"</string>
+    <string name="general_news_settings">"News generiche"</string>
+    <string name="bf_news_settings">"News di business e finanza"</string>
+    <string name="sports_news_settings">"News sportive"</string>
+    <string name="entertainment_news_settings">"News di intrattenimento"</string>
+    <string name="enable_disable_local">"Locali"</string>
+    <string name="local_enable">"News locali attivate"</string>
+    <string name="local_disable">"News locali disattivate"</string>
+    <string name="enable_disable_regional">"Regionali"</string>
+    <string name="regional_enable">"News regionali attivate"</string>
+    <string name="regional_disable">"News regionali disattivate"</string>
+    <string name="enable_disable_national">"Nazionali"</string>
+    <string name="national_enable">"News nazionali attivate"</string>
+    <string name="national_disable">"News nazionali disattivate"</string>
+    <string name="enable_disable_international">"Internazionali"</string>
+    <string name="international_enable">"News internazionali attivate"</string>
+    <string name="international_disable">"News internazionali disattivate"</string>
+    <string name="list_language_title">"Lingua"</string>
+    <string name="list_language_summary">"Seleziona la lingua desiderata per le news"</string>
+  <string-array name="list_language_entries">
+    <item>"Inglese"</item>
+    <item>"Francese"</item>
+    <item>"Spagnolo"</item>
+    <item>"Giapponese"</item>
+    <item>"Coreano"</item>
+    <item>"Cinese"</item>
+    <item>"Ebraico"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="list_language_values">
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"3"</item>
+    <item>"4"</item>
+    <item>"5"</item>
+    <item>"6"</item>
+    <item>"7"</item>
+  </string-array>
+    <string name="list_language_dtitle">"Lingue"</string>
+    <string name="enable_disable_local_weather">"Meteo locale"</string>
+    <string name="local_weather_enable">"Meteo locale attivato"</string>
+    <string name="local_weather_disable">"Meteo locale disattivato"</string>
+    <string name="enable_disable_atr">"Bollettini sul traffico dell\'area"</string>
+    <string name="atr_enable">"Bollettini sul traffico dell\'area attivati"</string>
+    <string name="atr_disable">"Bollettini sul traffico dell\'area disattivati"</string>
+    <string name="enable_disable_lafs">"Orari di volo aeroporto locale"</string>
+    <string name="lafs_enable">"Orari di volo aeroporto locale attivati"</string>
+    <string name="lafs_disable">"Orari di volo aeroporto locale disattivati"</string>
+    <string name="enable_disable_restaurants">"Ristoranti"</string>
+    <string name="restaurants_enable">"Ristoranti attivati"</string>
+    <string name="restaurants_disable">"Ristoranti disattivati"</string>
+    <string name="enable_disable_lodgings">"Alberghi"</string>
+    <string name="lodgings_enable">"Alberghi attivati"</string>
+    <string name="lodgings_disable">"Alberghi disattivati"</string>
+    <string name="enable_disable_retail_directory">"Elenco di vendita al dettaglio"</string>
+    <string name="retail_directory_enable">"Elenco di vendita al dettaglio attivato"</string>
+    <string name="retail_directory_disable">"Elenco di vendita al dettaglio disattivato"</string>
+    <string name="enable_disable_advertisements">"Pubblicità"</string>
+    <string name="advertisements_enable">"Pubblicità attivate"</string>
+    <string name="advertisements_disable">"Pubblicità disattivate"</string>
+    <string name="enable_disable_stock_quotes">"Quotazioni titoli"</string>
+    <string name="stock_quotes_enable">"Quotazioni titoli attivate"</string>
+    <string name="stock_quotes_disable">"Quotazioni titoli disattivate"</string>
+    <string name="enable_disable_eo">"Opportunità di impiego"</string>
+    <string name="eo_enable">"Opportunità di impiego attivate"</string>
+    <string name="eo_disable">"Opportunità di impiego disattivate"</string>
+    <string name="enable_disable_mhh">"Medicina, salute e ospedale"</string>
+    <string name="mhh_enable">"Medicina, salute e ospedale attivate"</string>
+    <string name="mhh_disable">"Medicina, salute e ospedale disattivate"</string>
+    <string name="enable_disable_technology_news">"News di tecnologia"</string>
+    <string name="technology_news_enable">"News di tecnologia attivate"</string>
+    <string name="technology_news_disable">"News di tecnologia disattivate"</string>
+    <string name="enable_disable_multi_category">"Multicategoria"</string>
+    <string name="multi_category_enable">"Multicategoria attivata"</string>
+    <string name="multi_category_disable">"Multicategoria disattivata"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_title">"Preferenze di rete GSM/UMTS"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferneces_summary">"Non ancora implementato."</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_dialogtitle">"Preferenze di rete GSM/UMTS"</string>
+  <string-array name="gsm_umts_network_preferences_choices">
+    <item>"GSM/WCDMA (modalità automatica)"</item>
+    <item>"Solo WCDMA"</item>
+    <item>"Solo GSM"</item>
+    <item>"GSM/WCDA (WCDMA preferito)"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="gsm_umts_network_preferences_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"3"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_system_select_title">"Selezione sistema"</string>
+    <string name="cdma_system_select_summary">"Cambia la modalità roaming CDMA"</string>
+    <string name="cdma_system_select_dialogtitle">"Selezione sistema"</string>
+  <string-array name="cdma_system_select_choices">
+    <item>"Solo domestica"</item>
+    <item>"Automatiche"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_system_select_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_roaming_mode_title">"Modalità roaming CDMA"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_summary">"Cambia la modalità roaming CDMA"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_dialogtitle">"Modalità roaming CDMA"</string>
+  <string-array name="cdma_roaming_mode_choices">
+    <item>"Solo reti domestiche"</item>
+    <item>"Reti affiliate"</item>
+    <item>"Qualsiasi rete"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_roaming_mode_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_network_preferences_title">"Preferenze di rete CDMA"</string>
+    <string name="cdma_network_preferneces_summary">"Non ancora implementato."</string>
+    <string name="cdma_network_preferences_dialogtitle">"Preferenze di rete CDMA"</string>
+  <string-array name="cdma_network_preferences_choices">
+    <item>"CDMA/EvDo"</item>
+    <item>"Solo CDMA"</item>
+    <item>"Solo EvDo"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_network_preferences_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="subscription_title">"TEST abbonamento CDMA"</string>
+    <string name="subscription_summary">"Cambia tra RUIM/SIM e NV"</string>
+    <string name="subscription_dialogtitle">"abbonamento"</string>
+  <string-array name="subscription_choices">
+    <item>"RUIM/SIM"</item>
+    <item>"NV"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="subscription_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+  </string-array>
+    <string name="fdn">"Numeri di selez. fissa"</string>
     <string name="manage_fdn_list">"Elenco FDN"</string>
     <string name="fdn_activation">"Attivazione FDN"</string>
     <string name="fdn_enabled">"Numeri di selezione fissa attivi"</string>
     <string name="sum_fdn">"Gestisci numeri di selezione fissa"</string>
     <string name="sum_fdn_change_pin">"Cambia PIN per accesso FDN"</string>
     <string name="sum_fdn_manage_list">"Gestisci elenco numeri"</string>
+    <string name="voice_privacy">"Privacy pacchetti vocali"</string>
+    <string name="voice_privacy_summary">"Attiva modalità privacy ottimizzata"</string>
+    <string name="tty_mode_title">"Modalità TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_summary">"Attiva modalità TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_option_title">"Modalità TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_option_summary">"Imposta modalità TTY"</string>
     <string name="menu_add">"Aggiungi contatto"</string>
     <string name="menu_edit">"Modifica contatto"</string>
     <string name="menu_delete">"Elimina contatto"</string>
     <string name="fdn_enable_puk2_requested">"Password errata. Modifica il PIN2 e riprova."</string>
     <string name="puk2_requested">"Password errata. La SIM è bloccata. Inserire il codice PUK2."</string>
     <string name="doneButton">"Fine"</string>
-    <string name="caller_manage_header">"Conferenza audio <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="caller_manage_header">"Audioconferenza <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
     <string name="caller_manage_manage_done_text">"Torna a chiamata"</string>
     <string name="sim_missing_continueView_text">"Continua senza SIM"</string>
     <string name="sim_missing_msg_text">"Nessuna SIM trovata. Inserisci una SIM nel telefono."</string>
     <string name="voicemail_settings_number_label">"Numero segreteria"</string>
     <string name="card_title_dialing">"Chiamata in corso"</string>
     <string name="card_title_in_progress">"Chiamata corrente"</string>
-    <string name="card_title_conf_call">"Conferenza audio"</string>
+    <string name="card_title_conf_call">"Audioconferenza"</string>
     <string name="card_title_incoming_call">"Chiamata in arrivo"</string>
+    <string name="card_title_cdma_call_waiting">"Chiamata CDMA in attesa"</string>
     <string name="card_title_call_ended">"Chiamata terminata"</string>
     <string name="card_title_on_hold">"In attesa"</string>
     <string name="card_title_hanging_up">"In fase di chiusura"</string>
+    <string name="card_title_in_call">"Chiamata"</string>
     <string name="notification_missedCallTitle">"Chiamata senza risposta"</string>
     <string name="notification_missedCallsTitle">"Chiamate senza risposta"</string>
     <string name="notification_missedCallsMsg">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> chiamate senza risposta"</string>
     <string name="notification_ongoing_call_format">"Chiamata corrente (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
     <string name="notification_on_hold">"In attesa"</string>
     <string name="notification_voicemail_title">"Nuovo msg vocale"</string>
+    <string name="notification_voicemail_title_count">"Nuovo msg vocale (<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>)"</string>
     <string name="notification_voicemail_text_format">"Componi <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
     <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"Numero segreteria sconosciuto"</string>
     <string name="incall_error_power_off">"Per fare una telefonata, disattiva la modalità Aereo."</string>
     <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"Chiamata non inviata. Nessun numero valido inserito."</string>
     <string name="incall_error_call_failed">"Chiamata non inviata."</string>
     <string name="incall_status_dialed_mmi">"Inizio sequenza MMI..."</string>
+    <string name="incall_status_dialed_fc">"Inizio sequenza codice funzione..."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_unknown">"Servizio non supportato."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_switch">"Impossibile passare all\'altra chiamata."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_separate">"Impossibile separare le chiamate."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_transfer">"Impossibile trasferire la chiamata."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_conference">"Conferenze audio non disponibili."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_conference">"Audioconferenze non disponibili"</string>
     <string name="incall_error_supp_service_reject">"Impossibile rifiutare la chiamata."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_hangup">"Impossibile riprendere le chiamate."</string>
     <string name="emergency_enable_radio_dialog_title">"Chiamata di emergenza"</string>
     <string name="dial_emergency_empty_error">"Chiamata non inviata. Componi un numero di emergenza."</string>
     <string name="dialerKeyboardHintText">"Usa tastiera"</string>
     <string name="dtmfDialpadHintText">"Selezione a toni"</string>
-    <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Dialpad"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Tastierino"</string>
     <string name="touchLockText">"Tocca due volte"\n"per sbloccare"</string>
+    <string name="onscreenAnswerText">"Tocca due volte"\n"per rispondere"</string>
     <string name="importSimEntry">"Importa"</string>
     <string name="importAllSimEntries">"Importa tutti"</string>
     <string name="importingSimContacts">"Importazione contatti SIM"</string>
     <string name="importToFDNfromContacts">"Importa da contatti"</string>
+  <string-array name="tty_mode_entries">
+    <item>"TTY disattivato"</item>
+    <item>"TTY HCO"</item>
+    <item>"TTY VCO"</item>
+    <item>"TTY completa"</item>
+  </string-array>
+    <string name="eri_text_label">"Testo ERI"</string>
+    <string name="dtmf_tones_title">"Toni DTMF"</string>
+    <string name="dtmf_tones_summary">"Imposta la lunghezza dei toni DTMF"</string>
+  <string-array name="dtmf_tone_entries">
+    <item>"Normali"</item>
+    <item>"Lunghi"</item>
+  </string-array>
+    <string name="network_message">"Messaggio di rete"</string>
 </resources>
-
index a50930c..7daa721 100644 (file)
     <string name="callFailed_dsac_restricted">"発信制限が設定されています。"</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"緊急通報の発信制限が設定されています。"</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"緊急通報以外は発信制限が設定されています。"</string>
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle (775483211928061084) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_drop (6030084920001082496) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_intercept (8402269373120277330) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_reorder (5605791471418711552) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_SO_reject (8969174256492763555) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_retryOrder (5848488692485148804) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_accessFailure (2844306027616452215) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_preempted (1097095321180029879) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_notEmergency (2347377816822720761) -->
+    <skip />
     <string name="confCall">"グループ通話"</string>
     <string name="mmiStarted">"MMIコードの開始"</string>
     <string name="ussdRunning">"USSDコードを実行中..."</string>
     <string name="mmiCancelled">"MMIコードはキャンセルされました"</string>
     <string name="cancel">"キャンセル"</string>
+    <!-- no translation found for ecbm_mode_text (6485648046794782672) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_exit_text (622759135506401127) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_ok_text (1373363960570351032) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_emergency_number (4131632362330756509) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_instruction_text (5039940054364946169) -->
+    <skip />
     <string name="menu_speaker">"スピーカー"</string>
     <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
     <string name="menu_mute">"ミュート"</string>
     <string name="ok">"OK"</string>
     <string name="menuButtonHint">"MENUキーで通話オプション表示"</string>
     <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Menuキーを押して通話オプションを表示  •  キーボードからダイヤル"</string>
+    <!-- no translation found for menu_answer (116686205042231098) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for menu_ignore (2112030835852537344) -->
+    <skip />
     <string name="wait_prompt_str">"次の番号を送信しますか?"\n</string>
     <string name="send_button">"送信"</string>
     <string name="wild_prompt_str">"ワイルド文字と入れ替える文字"</string>
     <string name="unlock_failed">"ネットワークロックを解除できませんでした。"</string>
     <string name="unlock_success">"ネットワークロックを解除しました。"</string>
     <string name="imei">"IMEI(端末識別番号)"</string>
+    <!-- no translation found for labelGSMMore (5930842194056092106) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for labelCDMAMore (1630676740428229339) -->
+    <skip />
     <string name="apn_settings">"アクセスポイント名"</string>
     <string name="settings_label">"ネットワーク設定"</string>
     <string name="voicemail">"ボイスメール"</string>
     <string name="voicemail_abbreviated">"VM:"</string>
     <string name="networks">"ネットワークオペレーター"</string>
     <string name="call_settings">"通話設定"</string>
+    <!-- no translation found for additional_gsm_call_settings (6472260354879794056) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for sum_gsm_call_settings (4076647190996778012) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for additional_cdma_call_settings (8628958775721886909) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for sum_cdma_call_settings (284753265979035549) -->
+    <skip />
     <string name="labelNwService">"ネットワークサービス設定"</string>
     <string name="labelCallerId">"発信者番号"</string>
     <string name="sum_hide_caller_id">"発信時に番号を通知しない"</string>
     <string name="error_updating_title">"通話設定エラー"</string>
     <string name="reading_settings">"設定を読み取り中..."</string>
     <string name="updating_settings">"設定を更新中..."</string>
-    <string name="response_error">"ネットワークから予期しない応答がありました。"</string>
+    <!-- no translation found for response_error (6674110501330139405) -->
+    <skip />
     <string name="exception_error">"ネットワークまたはSIMカードのエラーです。"</string>
     <string name="radio_off_error">"無線通信をオンにしてから設定を表示してください。"</string>
     <string name="close_dialog">"OK"</string>
     <string name="sum_search_networks">"利用可能なすべてのネットワークを検索する"</string>
     <string name="select_automatically">"自動選択"</string>
     <string name="sum_select_automatically">"最適なネットワークを自動的に選択する"</string>
-    <string name="register_automatically">"自動登録中..."</string>
+    <!-- no translation found for register_automatically (6272031189219101172) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_title (8873246565334559308) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_summary (1434820673166126609) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_dialogtitle (8176355237105593793) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:0 (2987674222882365152) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:1 (3273348576277144124) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:2 (454610224530856274) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:3 (8928247118825616081) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:4 (8595462903294812666) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:5 (5189164180446264504) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:6 (5714714953966979187) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:7 (4775796025725908913) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:0 (7164534877603905916) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:1 (2520921432080278213) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:2 (4978887990900575049) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:3 (6891436459357445885) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:4 (339825043192186272) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:5 (3062641619893382241) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:6 (2494009747968041784) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:7 (2568449734331711605) -->
     <string name="roaming">"データローミング"</string>
     <string name="roaming_enable">"ローミング時にデータサービスに接続する"</string>
     <string name="roaming_disable">"ローミング時にデータサービスに接続する"</string>
     <string name="roaming_reenable_message">"データローミングをオフにしてホームネットワークを離れたため、データ接続が切断されました。"</string>
     <string name="roaming_warning">"データローミングを許可すると、ローミング料金が発生する場合があります。"</string>
+    <!-- no translation found for gsm_umts_options (6538311689850981686) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_options (4016822858172249884) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_cell_broadcast_sms (7898475142527341808) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cell_broadcast_sms (5584192824053625842) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_cell_bc_sms (4851147873691392255) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cell_bc_sms_enable (6441688565738921084) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cell_bc_sms_disable (3398365088309408749) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cb_sms_settings (651715019785107312) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_emergency_broadcast (2157014609041245335) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for emergency_broadcast_enable (2645980025414010211) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for emergency_broadcast_disable (3665199821267569426) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_administrative (6501582322182059412) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for administrative_enable (1750086122962032235) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for administrative_disable (8433273857248698539) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_maintenance (1819693083025106678) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for maintenance_enable (8566636458770971189) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for maintenance_disable (7340189100885066077) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for general_news_settings (4968779723948432978) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for bf_news_settings (3935593091894685267) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for sports_news_settings (7649399631270052835) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for entertainment_news_settings (5051153952959405035) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_local (7890281063123416120) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_enable (6370463247609136359) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_disable (4405691986943795798) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_regional (4905652414535565872) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for regional_enable (4434680415437834759) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for regional_disable (5359325527213850077) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_national (236278090206880734) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for national_enable (1172443648912246952) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for national_disable (326018148178601166) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_international (7535348799604565592) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for international_enable (5855356769925044927) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for international_disable (2850648591041088931) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for list_language_title (2841683501919760043) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for list_language_summary (8109546531071241601) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for list_language_entries:0 (6137851079727305485) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:1 (1151988412809572526) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:2 (577840534704312665) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:3 (8385712091143148180) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:4 (1858401628368130638) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:5 (1933212028684529632) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:6 (1908428006803639064) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:0 (1804908636436467150) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:1 (289708030346890334) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:2 (1121469729692402684) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:3 (2614093115912897722) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:4 (2411164639857960614) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:5 (5884448729274543324) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:6 (5511864807618312598) -->
+    <!-- no translation found for list_language_dtitle (5442908726538951934) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_local_weather (986967454867219114) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_weather_enable (6199315114382448922) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_weather_disable (2510158089142626480) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_atr (8339572391278872343) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for atr_enable (5541757457789181799) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for atr_disable (7085558154727596455) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_lafs (668189073721277199) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lafs_enable (2791978667205137052) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lafs_disable (2391212397725495350) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_restaurants (6240381945336814024) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for restaurants_enable (5137657479469118847) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for restaurants_disable (3678480270938424092) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_lodgings (1822029172658551202) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lodgings_enable (3230042508992850322) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lodgings_disable (3387879742320682391) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_retail_directory (1357809784475660303) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for retail_directory_enable (3280626290436111496) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for retail_directory_disable (6479739816662879027) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_advertisements (5999495926176182128) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for advertisements_enable (2050305021264683786) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for advertisements_disable (8350985908788707935) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_stock_quotes (6397810445293533603) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for stock_quotes_enable (4384802470887170543) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for stock_quotes_disable (4781450084565594998) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_eo (4863043263443942494) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for eo_enable (8623559062015685813) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for eo_disable (3863812478090907609) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_mhh (5698783743098373681) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for mhh_enable (3949276822735205799) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for mhh_disable (4834280270664925123) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_technology_news (3517184627114999149) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for technology_news_enable (7995209394210455181) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for technology_news_disable (5483490380561851946) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_multi_category (626771003122899280) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for multi_category_enable (1179299804641721768) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for multi_category_disable (880104702904139505) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_title (4834419333547382436) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferneces_summary (1905018644156819521) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_dialogtitle (6356332580813229898) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:0 (935612021902787683) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:1 (8912042051809329533) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:2 (8776934131146642662) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:3 (4684679567848300935) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:0 (117293148930527265) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:1 (2264578612775462302) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:2 (1268081943590316978) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:3 (4469871047641902607) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_title (5757657769327732833) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_summary (2528661990595284707) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_dialogtitle (6083355415165359075) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_choices:0 (176474317493999285) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_choices:1 (1205664026446156265) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_values:0 (4354305960068894315) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_values:1 (3046877284450231151) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_title (6366737033053855198) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_summary (8604713111805562261) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_dialogtitle (1802896889172094947) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_choices:0 (6024072766548865002) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_choices:1 (8174642753290624634) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_choices:2 (2241951431403168661) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_values:0 (2549203161367380954) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_values:1 (6007798728227141997) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_values:2 (4039511109802141047) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_title (41193174429510391) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferneces_summary (3524451924935793338) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_dialogtitle (4548860809290455653) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:0 (3711054371631487248) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:1 (6143696847467859795) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:2 (2683555124647197574) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:0 (5584048199290030331) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:1 (5741268642513143762) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:2 (419525200910932450) -->
+    <!-- no translation found for subscription_title (5813493350326486) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for subscription_summary (8435941016743418124) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for subscription_dialogtitle (531571450448009255) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for subscription_choices:0 (6540107472553796600) -->
+    <!-- no translation found for subscription_choices:1 (1433427108940308332) -->
+    <!-- no translation found for subscription_values:0 (4377788417250295786) -->
+    <!-- no translation found for subscription_values:1 (1193066664940329729) -->
     <string name="fdn">"発信番号制限"</string>
     <string name="manage_fdn_list">"発信番号制限リスト"</string>
     <string name="fdn_activation">"発信番号制限の有効化"</string>
     <string name="change_pin2">"PIN2を変更"</string>
     <string name="enable_fdn_ok">"発信番号制限をOFFにする"</string>
     <string name="disable_fdn_ok">"発信番号制限をONにする"</string>
-    <string name="sum_fdn">"固定番号の指定による発信制限"</string>
+    <string name="sum_fdn">"電話番号の指定による発信制限"</string>
     <string name="sum_fdn_change_pin">"発信番号制限のPINを変更"</string>
     <string name="sum_fdn_manage_list">"電話番号リストを管理"</string>
+    <!-- no translation found for voice_privacy (7803023024169078619) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for voice_privacy_summary (3159383389833516214) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_title (3171521903490559138) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_summary (5057244302665817977) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_option_title (9033098925144434669) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_option_summary (1073835131534808732) -->
+    <skip />
     <string name="menu_add">"連絡先を追加"</string>
     <string name="menu_edit">"連絡先を編集"</string>
     <string name="menu_delete">"連絡先を削除"</string>
     <string name="card_title_in_progress">"現在の通話"</string>
     <string name="card_title_conf_call">"グループ通話"</string>
     <string name="card_title_incoming_call">"着信"</string>
+    <!-- no translation found for card_title_cdma_call_waiting (4532445524811272644) -->
+    <skip />
     <string name="card_title_call_ended">"通話終了"</string>
     <string name="card_title_on_hold">"保留中"</string>
     <string name="card_title_hanging_up">"通話終了"</string>
+    <!-- no translation found for card_title_in_call (6346543933068225205) -->
+    <skip />
     <string name="notification_missedCallTitle">"不在着信"</string>
     <string name="notification_missedCallsTitle">"不在着信"</string>
     <string name="notification_missedCallsMsg">"不在着信<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g>件"</string>
     <string name="notification_ongoing_call_format">"通話中(<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
     <string name="notification_on_hold">"保留中"</string>
     <string name="notification_voicemail_title">"新しいボイスメール"</string>
+    <!-- no translation found for notification_voicemail_title_count (4366360747660929916) -->
+    <skip />
     <string name="notification_voicemail_text_format">"<xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>にダイヤル"</string>
     <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"ボイスメールの番号が不明です"</string>
     <string name="incall_error_power_off">"機内モードをOFFにしてから発信してください。"</string>
     <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"発信できません。有効な番号が入力されていません。"</string>
     <string name="incall_error_call_failed">"発信できません。"</string>
     <string name="incall_status_dialed_mmi">"MMIシーケンスを開始中..."</string>
+    <!-- no translation found for incall_status_dialed_fc (1632879988662225263) -->
+    <skip />
     <string name="incall_error_supp_service_unknown">"対応していないサービスです。"</string>
     <string name="incall_error_supp_service_switch">"通話を切り替えられません。"</string>
     <string name="incall_error_supp_service_separate">"通話を分割できません。"</string>
     <string name="dialerKeyboardHintText">"キーボードで番号を入力してください"</string>
     <string name="dtmfDialpadHintText">"タッチトーンキー"</string>
     <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"ダイヤルキー"</string>
-    <string name="touchLockText">"ロックを解除するには"\n"をダブルタップ"</string>
+    <!-- no translation found for touchLockText (8742463586429019112) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for onscreenAnswerText (7643040500342720792) -->
+    <skip />
     <string name="importSimEntry">"インポート"</string>
     <string name="importAllSimEntries">"すべてインポート"</string>
     <string name="importingSimContacts">"SIMの連絡先をインポート中"</string>
     <string name="importToFDNfromContacts">"連絡先からインポート"</string>
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:0 (512950011423868021) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:1 (4781215771530681384) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:2 (5659212685488676933) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:3 (1113703196326500239) -->
+    <!-- no translation found for eri_text_label (4326942349915331461) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tones_title (3866923093113274152) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tones_summary (3351820372864020331) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tone_entries:0 (899650777817315681) -->
+    <!-- no translation found for dtmf_tone_entries:1 (2883365539347850535) -->
+    <!-- no translation found for network_message (5673682885938122239) -->
+    <skip />
 </resources>
-
-
-
index 58377f5..4f82be7 100644 (file)
 -->
 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-    <string name="contactsIconLabel">"연락처"</string>
-    <string name="contactsFavoritesLabel">"자주 거는 전화"</string>
-    <string name="dialerIconLabel">"전화걸기"</string>
+    <string name="contactsIconLabel">"주소록"</string>
+    <string name="contactsFavoritesLabel">"즐겨찾기"</string>
+    <string name="dialerIconLabel">"다이얼러"</string>
     <string name="emergencyDialerIconLabel">"비상 전화걸기"</string>
-    <string name="phoneIconLabel">"전화"</string>
+    <string name="phoneIconLabel">"휴대전화"</string>
     <string name="recentCallsIconLabel">"통화기록"</string>
     <string name="fdnListLabel">"FDN 목록"</string>
     <string name="unknown">"알 수 없음"</string>
-    <string name="private_num">"발신자 표시제한"</string>
-    <string name="payphone">"공중 전화"</string>
+    <string name="private_num">"비공개 번호"</string>
+    <string name="payphone">"공중전화"</string>
     <string name="onHold">"대기 중"</string>
     <string name="ongoing">"현재 통화"</string>
     <string name="callFailed_userBusy">"통화 중입니다."</string>
     <string name="callFailed_congestion">"네트워크 사용량이 많습니다."</string>
     <string name="callFailed_noSignal">"신호 없음"</string>
-    <string name="callFailed_limitExceeded">"ACM 제한을 초과했습니다."</string>
+    <string name="callFailed_limitExceeded">"ACM 제한 초과"</string>
     <string name="callFailed_powerOff">"무선 연결 끊김"</string>
-    <string name="callFailed_simError">"SIM이 없거나 SIM 오류입니다."</string>
+    <string name="callFailed_simError">"SIM이 없거나 SIM에 오류가 있습니다."</string>
     <string name="callFailed_outOfService">"서비스 지역을 벗어났습니다."</string>
     <string name="callFailed_fdn_only">"발신전화가 FDN으로 제한됩니다."</string>
     <string name="callFailed_cb_enabled">"착발신 제한이 설정되어 있는 동안에는 전화를 걸 수 없습니다."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted">"모든 전화가 액세스 제어에 의해 제한되어 있습니다."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"비상 전화가 액세스 제어에 의해 제한되어 있습니다."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"일반 전화가 액세스 제어에 의해 제한되어 있습니다."</string>
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle (775483211928061084) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_drop (6030084920001082496) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_intercept (8402269373120277330) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_reorder (5605791471418711552) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_SO_reject (8969174256492763555) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_retryOrder (5848488692485148804) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_accessFailure (2844306027616452215) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_preempted (1097095321180029879) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_notEmergency (2347377816822720761) -->
+    <skip />
     <string name="confCall">"다자간 통화"</string>
     <string name="mmiStarted">"MMI 코드 시작됨"</string>
     <string name="ussdRunning">"USSD 코드 실행 중..."</string>
     <string name="mmiCancelled">"MMI 코드 취소됨"</string>
     <string name="cancel">"취소"</string>
+    <!-- no translation found for ecbm_mode_text (6485648046794782672) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_exit_text (622759135506401127) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_ok_text (1373363960570351032) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_emergency_number (4131632362330756509) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_instruction_text (5039940054364946169) -->
+    <skip />
     <string name="menu_speaker">"스피커"</string>
     <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
     <string name="menu_mute">"음소거"</string>
     <string name="menu_hold">"보류"</string>
-    <string name="menu_endCall">"통화종료"</string>
+    <string name="menu_endCall">"통화 종료"</string>
     <string name="menu_swapCalls">"통화 교환"</string>
     <string name="menu_mergeCalls">"통화 병합"</string>
     <string name="menu_addCall">"통화 추가"</string>
     <string name="menu_answerAndHold">"현재 통화를 보류하고"\n" 전화받기"</string>
     <string name="menu_answerAndEnd">"현재 통화를 끊고"\n" 전화받기"</string>
     <string name="ok">"확인"</string>
-    <string name="menuButtonHint">"통화 옵션을 보려면 메뉴를 누르세요."</string>
+    <string name="menuButtonHint">"통화 옵션을 보려면 \'메뉴\'를 누르세요."</string>
     <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"통화 옵션을 보려면 메뉴를 누르세요.  •  키보드를 사용하여 전화걸기"</string>
+    <!-- no translation found for menu_answer (116686205042231098) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for menu_ignore (2112030835852537344) -->
+    <skip />
     <string name="wait_prompt_str">"다음 톤을 보내시겠습니까?"\n</string>
-    <string name="send_button">"보내기"</string>
+    <string name="send_button">"전송"</string>
     <string name="wild_prompt_str">"와일드 문자를 다음으로 바꾸기"</string>
     <string name="no_vm_number">"음성메일 번호 없음"</string>
     <string name="no_vm_number_msg">"SIM 카드에 저장된 음성메일 번호가 없습니다."</string>
     <string name="add_vm_number_str">"번호 추가"</string>
     <string name="dialer_emptyListWorking">"로드 중..."</string>
-    <string name="enterPin">"SIM 카드 잠금해제를 위해 PIN 코드 입력"</string>
+    <string name="enterPin">"SIM 카드의 잠금을 해제하려면 PIN 코드를 입력하세요."</string>
     <string name="pinUnlocked">"SIM 잠금해제됨"</string>
     <string name="enterNewPin">"새 SIM PIN 코드"</string>
     <string name="verifyNewPin">"확인을 위해 새 SIM PIN 코드 다시 입력"</string>
-    <string name="verifyFailed">"입력한 SIM PIN이 일치하지 않습니다. 다시 입력하세요."</string>
-    <string name="enterPuk">"SIM 카드 잠금해제를 위해 PUK 코드 입력"</string>
+    <string name="verifyFailed">"입력한 SIM PIN이 일치하지 않습니다. 다시 시도해 주세요."</string>
+    <string name="enterPuk">"SIM 카드의 잠금을 해제하려면 PUK 코드 입력"</string>
     <string name="badPuk">"PUK 코드가 잘못되었습니다."</string>
     <string name="buttonTxtContinue">"계속"</string>
-    <string name="puk_unlocked">"SIM 카드가 잠금해제되었습니다. 전화기 잠금해제 중..."</string>
+    <string name="puk_unlocked">"SIM 카드의 잠금이 해제되었습니다. 휴대전화의 잠금해제 중..."</string>
     <string name="label_ndp">"SIM 네트워크 잠금해제 PIN"</string>
     <string name="sim_ndp_unlock_text">"잠금해제"</string>
-    <string name="sim_ndp_dismiss_text">"해제"</string>
+    <string name="sim_ndp_dismiss_text">"취소"</string>
     <string name="requesting_unlock">"네트워크 잠금해제 요청 중..."</string>
     <string name="unlock_failed">"네트워크 잠금해제 요청이 실패했습니다."</string>
-    <string name="unlock_success">"네트워크 잠금해제 성공"</string>
+    <string name="unlock_success">"네트워크의 잠금을 해제했습니다."</string>
     <string name="imei">"IMEI"</string>
-
-    <string name="apn_settings">"액세스포인트 이름"</string>
+    <!-- no translation found for labelGSMMore (5930842194056092106) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for labelCDMAMore (1630676740428229339) -->
+    <skip />
+    <string name="apn_settings">"액세스 포인트 이름"</string>
     <string name="settings_label">"네트워크 설정"</string>
     <string name="voicemail">"음성메일"</string>
     <string name="voicemail_abbreviated">"VM:"</string>
     <string name="networks">"네트워크 운영자"</string>
     <string name="call_settings">"통화 설정"</string>
+    <!-- no translation found for additional_gsm_call_settings (6472260354879794056) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for sum_gsm_call_settings (4076647190996778012) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for additional_cdma_call_settings (8628958775721886909) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for sum_cdma_call_settings (284753265979035549) -->
+    <skip />
     <string name="labelNwService">"네트워크 서비스 설정"</string>
-    <string name="labelCallerId">"발신자 번호"</string>
-    <string name="sum_hide_caller_id">"발신전화의 번호 숨김"</string>
+    <string name="labelCallerId">"발신자 ID"</string>
+    <string name="sum_hide_caller_id">"발신자 표시 제한"</string>
     <string name="sum_show_caller_id">"발신전화의 번호 표시"</string>
     <string name="sum_default_caller_id">"기본 사업자 설정을 사용하여 발신전화에 내 번호 표시"</string>
     <string name="labelCW">"통화중 대기"</string>
     <string name="labelCFU">"항상 착신전환"</string>
     <string name="messageCFU">"항상 이 번호 사용"</string>
     <string name="sum_cfu_enabled_indicator">"모든 통화 착신전환"</string>
-    <string name="sum_cfu_enabled">"모든 통화를 {0}(으)로 착신전환"</string>
-    <string name="sum_cfu_disabled">"사용 안 함"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled">"모든 통화를 \\\\{0\\\\}(으)로 착신전환"</string>
+    <string name="sum_cfu_disabled">"사용 중지됨"</string>
     <string name="labelCFB">"통화 중일 때 착신전환"</string>
-    <string name="messageCFB">"통화 중일 때 번호"</string>
+    <string name="messageCFB">"통화 중인 경우 착신전환할 번호"</string>
     <string name="sum_cfb_enabled">"\\\\{0\\\\}(으)로 착신전환"</string>
-    <string name="sum_cfb_disabled">"사용 안 함"</string>
-    <string name="labelCFNRy">"전화를 받지 못할 경우 착신전환"</string>
-    <string name="messageCFNRy">"전화를 받지 못할 경우 번호"</string>
+    <string name="sum_cfb_disabled">"사용 중지됨"</string>
+    <string name="labelCFNRy">"전화를 받지 않은 경우 착신전환"</string>
+    <string name="messageCFNRy">"전화를 받지 않은 경우 착신전환할 번호"</string>
     <string name="sum_cfnry_enabled">"\\\\{0\\\\}(으)로 착신전환"</string>
-    <string name="sum_cfnry_disabled">"사용 안 함"</string>
-    <string name="labelCFNRc">"연결되지 않을 때 착신전환"</string>
-    <string name="messageCFNRc">"연결되지 않을 때 전화번호"</string>
+    <string name="sum_cfnry_disabled">"사용 중지됨"</string>
+    <string name="labelCFNRc">"전화를 받을 수 없는 경우 착신전환"</string>
+    <string name="messageCFNRc">"전화를 받을 수 없는 경우 착신전환할 번호"</string>
     <string name="sum_cfnrc_enabled">"\\\\{0\\\\}(으)로 착신전환"</string>
-    <string name="sum_cfnrc_disabled">"사용 안 함"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_disabled">"사용 중지됨"</string>
     <string name="updating_title">"통화 설정"</string>
     <string name="error_updating_title">"통화 설정 오류"</string>
     <string name="reading_settings">"설정을 읽는 중..."</string>
     <string name="updating_settings">"설정 업데이트 중..."</string>
-    <string name="response_error">"네트워크에서 예기치 않은 응답이 전송되었습니다."</string>
-    <string name="exception_error">"네트워크 또는 SIM 카드 오류."</string>
-    <string name="radio_off_error">"설정을 보려면 먼저 무선을 켜야 합니다."</string>
+    <!-- no translation found for response_error (6674110501330139405) -->
+    <skip />
+    <string name="exception_error">"네트워크 또는 SIM 카드 오류입니다."</string>
+    <string name="radio_off_error">"이러한 설정을 보려면 무선을 사용해야 합니다."</string>
     <string name="close_dialog">"확인"</string>
     <string name="enable">"사용"</string>
-    <string name="disable">"사용 안 함"</string>
+    <string name="disable">"사용 중지"</string>
     <string name="change_num">"업데이트"</string>
   <string-array name="clir_display_values">
     <item>"네트워크 기본값"</item>
-    <item>"번호 숨기기"</item>
-    <item>"번호 표시"</item>
+    <item>"발신자 표시 제한"</item>
+    <item>"발신자 표시"</item>
   </string-array>
     <string name="vm_save_number">"음성메일 번호 저장"</string>
     <string name="vm_changed">"음성메일 번호가 변경되었습니다."</string>
     <string name="no_change">"변경사항이 없습니다."</string>
     <string name="sum_voicemail">"음성메일 번호 설정"</string>
     <string name="mobile_networks">"모바일 네트워크 설정"</string>
-    <string name="label_available">"사용가능한 네트워크"</string>
+    <string name="label_available">"사용 가능한 네트워크"</string>
     <string name="load_networks_progress">"검색 중..."</string>
-    <string name="empty_networks_list">"네트워크를 찾을 수 없음"</string>
+    <string name="empty_networks_list">"네트워크를 찾을 수 없습니다."</string>
     <string name="search_networks">"네트워크 검색"</string>
     <string name="network_query_error">"네트워크를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다."</string>
-    <string name="register_on_network">"<xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g>에 등록하는 중..."</string>
-    <string name="not_allowed">"SIM 카드에서 이 네트워크와의 연결을 허용하지 않습니다."</string>
+    <string name="register_on_network">"<xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g>에 등록 중..."</string>
+    <string name="not_allowed">"SIM 카드에서 이 네트워크에 연결할 수 없습니다."</string>
     <string name="registration_done">"네트워크에 등록되었습니다."</string>
-    <string name="sum_carrier_select">"전송망 사업자 선택"</string>
-    <string name="sum_search_networks">"사용가능한 모든 네트워크 검색"</string>
+    <string name="sum_carrier_select">"네트워크 운영자 선택"</string>
+    <string name="sum_search_networks">"사용 가능한 모든 네트워크 검색"</string>
     <string name="select_automatically">"자동으로 선택"</string>
     <string name="sum_select_automatically">"기본 설정 네트워크 자동으로 선택"</string>
-    <string name="register_automatically">"자동으로 등록하는 중..."</string>
+    <!-- no translation found for register_automatically (6272031189219101172) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_title (8873246565334559308) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_summary (1434820673166126609) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_dialogtitle (8176355237105593793) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:0 (2987674222882365152) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:1 (3273348576277144124) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:2 (454610224530856274) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:3 (8928247118825616081) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:4 (8595462903294812666) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:5 (5189164180446264504) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:6 (5714714953966979187) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:7 (4775796025725908913) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:0 (7164534877603905916) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:1 (2520921432080278213) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:2 (4978887990900575049) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:3 (6891436459357445885) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:4 (339825043192186272) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:5 (3062641619893382241) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:6 (2494009747968041784) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:7 (2568449734331711605) -->
     <string name="roaming">"데이터 로밍"</string>
-    <string name="roaming_enable">"로밍할 때 데이터 서비스에 연결"</string>
-    <string name="roaming_disable">"로밍할 때 데이터 서비스에 연결"</string>
-    <string name="roaming_reenable_message">"데이터 로밍을 해제한 상태에서 홈 네트워크를 벗어났으므로 데이터 연결이 끊어졌습니다."</string>
-    <string name="roaming_warning">"데이터 로밍을 허용하시겠습니까? 많은 로밍 요금이 부과될 수 있습니다."</string>
-    <string name="fdn">"FDN(전화걸 수 있는 번호)"</string>
+    <string name="roaming_enable">"로밍 시 데이터 서비스에 연결"</string>
+    <string name="roaming_disable">"로밍 시 데이터 서비스에 연결"</string>
+    <string name="roaming_reenable_message">"데이터 로밍을 사용 중지한 상태에서 홈 네트워크를 벗어났으므로 데이터 연결이 끊어졌습니다."</string>
+    <string name="roaming_warning">"데이터 로밍을 허용하시겠습니까? 높은 로밍 요금이 부과될 수 있습니다."</string>
+    <!-- no translation found for gsm_umts_options (6538311689850981686) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_options (4016822858172249884) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_cell_broadcast_sms (7898475142527341808) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cell_broadcast_sms (5584192824053625842) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_cell_bc_sms (4851147873691392255) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cell_bc_sms_enable (6441688565738921084) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cell_bc_sms_disable (3398365088309408749) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cb_sms_settings (651715019785107312) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_emergency_broadcast (2157014609041245335) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for emergency_broadcast_enable (2645980025414010211) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for emergency_broadcast_disable (3665199821267569426) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_administrative (6501582322182059412) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for administrative_enable (1750086122962032235) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for administrative_disable (8433273857248698539) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_maintenance (1819693083025106678) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for maintenance_enable (8566636458770971189) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for maintenance_disable (7340189100885066077) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for general_news_settings (4968779723948432978) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for bf_news_settings (3935593091894685267) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for sports_news_settings (7649399631270052835) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for entertainment_news_settings (5051153952959405035) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_local (7890281063123416120) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_enable (6370463247609136359) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_disable (4405691986943795798) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_regional (4905652414535565872) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for regional_enable (4434680415437834759) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for regional_disable (5359325527213850077) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_national (236278090206880734) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for national_enable (1172443648912246952) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for national_disable (326018148178601166) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_international (7535348799604565592) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for international_enable (5855356769925044927) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for international_disable (2850648591041088931) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for list_language_title (2841683501919760043) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for list_language_summary (8109546531071241601) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for list_language_entries:0 (6137851079727305485) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:1 (1151988412809572526) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:2 (577840534704312665) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:3 (8385712091143148180) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:4 (1858401628368130638) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:5 (1933212028684529632) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:6 (1908428006803639064) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:0 (1804908636436467150) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:1 (289708030346890334) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:2 (1121469729692402684) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:3 (2614093115912897722) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:4 (2411164639857960614) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:5 (5884448729274543324) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:6 (5511864807618312598) -->
+    <!-- no translation found for list_language_dtitle (5442908726538951934) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_local_weather (986967454867219114) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_weather_enable (6199315114382448922) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_weather_disable (2510158089142626480) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_atr (8339572391278872343) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for atr_enable (5541757457789181799) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for atr_disable (7085558154727596455) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_lafs (668189073721277199) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lafs_enable (2791978667205137052) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lafs_disable (2391212397725495350) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_restaurants (6240381945336814024) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for restaurants_enable (5137657479469118847) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for restaurants_disable (3678480270938424092) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_lodgings (1822029172658551202) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lodgings_enable (3230042508992850322) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lodgings_disable (3387879742320682391) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_retail_directory (1357809784475660303) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for retail_directory_enable (3280626290436111496) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for retail_directory_disable (6479739816662879027) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_advertisements (5999495926176182128) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for advertisements_enable (2050305021264683786) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for advertisements_disable (8350985908788707935) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_stock_quotes (6397810445293533603) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for stock_quotes_enable (4384802470887170543) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for stock_quotes_disable (4781450084565594998) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_eo (4863043263443942494) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for eo_enable (8623559062015685813) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for eo_disable (3863812478090907609) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_mhh (5698783743098373681) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for mhh_enable (3949276822735205799) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for mhh_disable (4834280270664925123) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_technology_news (3517184627114999149) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for technology_news_enable (7995209394210455181) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for technology_news_disable (5483490380561851946) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_multi_category (626771003122899280) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for multi_category_enable (1179299804641721768) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for multi_category_disable (880104702904139505) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_title (4834419333547382436) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferneces_summary (1905018644156819521) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_dialogtitle (6356332580813229898) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:0 (935612021902787683) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:1 (8912042051809329533) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:2 (8776934131146642662) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:3 (4684679567848300935) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:0 (117293148930527265) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:1 (2264578612775462302) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:2 (1268081943590316978) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:3 (4469871047641902607) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_title (5757657769327732833) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_summary (2528661990595284707) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_dialogtitle (6083355415165359075) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_choices:0 (176474317493999285) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_choices:1 (1205664026446156265) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_values:0 (4354305960068894315) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_values:1 (3046877284450231151) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_title (6366737033053855198) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_summary (8604713111805562261) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_dialogtitle (1802896889172094947) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_choices:0 (6024072766548865002) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_choices:1 (8174642753290624634) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_choices:2 (2241951431403168661) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_values:0 (2549203161367380954) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_values:1 (6007798728227141997) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_values:2 (4039511109802141047) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_title (41193174429510391) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferneces_summary (3524451924935793338) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_dialogtitle (4548860809290455653) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:0 (3711054371631487248) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:1 (6143696847467859795) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:2 (2683555124647197574) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:0 (5584048199290030331) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:1 (5741268642513143762) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:2 (419525200910932450) -->
+    <!-- no translation found for subscription_title (5813493350326486) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for subscription_summary (8435941016743418124) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for subscription_dialogtitle (531571450448009255) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for subscription_choices:0 (6540107472553796600) -->
+    <!-- no translation found for subscription_choices:1 (1433427108940308332) -->
+    <!-- no translation found for subscription_values:0 (4377788417250295786) -->
+    <!-- no translation found for subscription_values:1 (1193066664940329729) -->
+    <string name="fdn">"발신 허용 번호"</string>
     <string name="manage_fdn_list">"FDN 목록"</string>
     <string name="fdn_activation">"FDN 활성화"</string>
-    <string name="fdn_enabled">"FDN(전화걸 수 있는 번호) 사용"</string>
-    <string name="fdn_disabled">"FDN(전화걸 수 있는 번호) 사용 안 함"</string>
+    <string name="fdn_enabled">"발신 허용 번호 사용"</string>
+    <string name="fdn_disabled">"발신 허용 번호 사용 중지됨"</string>
     <string name="enable_fdn">"FDN 사용"</string>
-    <string name="disable_fdn">"FDN 사용 안 함"</string>
+    <string name="disable_fdn">"FDN 사용 중지"</string>
     <string name="change_pin2">"PIN2 변경"</string>
-    <string name="enable_fdn_ok">"FDN 사용 안 함"</string>
+    <string name="enable_fdn_ok">"FDN 사용 중지"</string>
     <string name="disable_fdn_ok">"FDN 사용"</string>
-    <string name="sum_fdn">"FDN(전화걸 수 있는 번호) 관리"</string>
-    <string name="sum_fdn_change_pin">"FDN 액세스를 위한 PIN 변경"</string>
+    <string name="sum_fdn">"발신 허용 번호 관리"</string>
+    <string name="sum_fdn_change_pin">"FDN 액세스를 위해 PIN 변경"</string>
     <string name="sum_fdn_manage_list">"전화번호 목록 관리"</string>
+    <!-- no translation found for voice_privacy (7803023024169078619) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for voice_privacy_summary (3159383389833516214) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_title (3171521903490559138) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_summary (5057244302665817977) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_option_title (9033098925144434669) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_option_summary (1073835131534808732) -->
+    <skip />
     <string name="menu_add">"연락처 추가"</string>
-    <string name="menu_edit">"연락처 편집"</string>
+    <string name="menu_edit">"연락처 수정"</string>
     <string name="menu_delete">"연락처 삭제"</string>
     <string name="get_pin2">"PIN2 입력"</string>
     <string name="name">"이름"</string>
     <string name="number">"번호"</string>
     <string name="save">"저장"</string>
-    <string name="add_fdn_contact">"FDN 연락처 추가"</string>
-    <string name="adding_fdn_contact">"FDN 연락처 추가 중..."</string>
-    <string name="fdn_contact_added">"FDN 연락처 추가됨"</string>
-    <string name="edit_fdn_contact">"FDN 연락처 편집"</string>
-    <string name="updating_fdn_contact">"FDN 연락처 업데이트 중..."</string>
-    <string name="fdn_contact_updated">"FDN 연락처 업데이트됨"</string>
-    <string name="delete_fdn_contact">"FDN 연락처 삭제"</string>
-    <string name="deleting_fdn_contact">"FDN 연락처 삭제 중..."</string>
-    <string name="fdn_contact_deleted">"FDN 연락처 삭제됨"</string>
+    <string name="add_fdn_contact">"발신 허용 연락처 추가"</string>
+    <string name="adding_fdn_contact">"발신 허용 연락처 추가 중..."</string>
+    <string name="fdn_contact_added">"발신 허용 연락처가 추가되었습니다."</string>
+    <string name="edit_fdn_contact">"발신 허용 연락처 편집"</string>
+    <string name="updating_fdn_contact">"발신 허용 연락처 업데이트 중..."</string>
+    <string name="fdn_contact_updated">"발신 허용 연락처가 업데이트되었습니다."</string>
+    <string name="delete_fdn_contact">"발신 허용 연락처 삭제"</string>
+    <string name="deleting_fdn_contact">"발신 허용 연락처를 삭제하는 중..."</string>
+    <string name="fdn_contact_deleted">"발신 허용 연락처가 삭제되었습니다."</string>
     <string name="pin2_invalid">"PIN2가 올바르지 않습니다."</string>
-    <string name="fdn_invalid_number">"전화번호는 20자리를 초과할 수 없습니다."</string>
-    <string name="simContacts_emptyLoading">"SIM 카드를 읽는 중..."</string>
-    <string name="simContacts_empty">"SIM 카드에 연락처가 없습니다."</string>
-    <string name="simContacts_title">"가져올 연락처 선택"</string>
-    <string name="enable_pin">"SIM PIN 사용/사용 안 함"</string>
+    <string name="fdn_invalid_number">"번호는 20자리를 초과할 수 없습니다."</string>
+    <string name="simContacts_emptyLoading">"SIM 카드에서 읽는 중..."</string>
+    <string name="simContacts_empty">"SIM 카드에 주소록이 없습니다."</string>
+    <string name="simContacts_title">"가져올 주소록 선택"</string>
+    <string name="enable_pin">"SIM PIN 사용/사용 중지"</string>
     <string name="change_pin">"SIM PIN 변경"</string>
     <string name="enter_pin_text">"SIM PIN:"</string>
     <string name="oldPinLabel">"이전 PIN"</string>
     <string name="newPinLabel">"새 PIN"</string>
     <string name="confirmPinLabel">"새 PIN 확인"</string>
-    <string name="badPin">"이전 PIN이 올바르지 않습니다. 다시 입력하세요."</string>
-    <string name="mismatchPin">"입력한 PIN이 일치하지 않습니다. 다시 입력하세요."</string>
-    <string name="invalidPin">"4~8자리 숫자로 된 PIN을 입력하세요."</string>
-    <string name="disable_sim_pin">"SIM PIN 사용 안 함"</string>
+    <string name="badPin">"입력한 이전 PIN이 올바르지 않습니다. 다시 시도해 주세요."</string>
+    <string name="mismatchPin">"입력한 PIN이 일치하지 않습니다. 다시 시도해 주세요."</string>
+    <string name="invalidPin">"4~ 8자리 숫자로 된 PIN을 입력하세요."</string>
+    <string name="disable_sim_pin">"SIM PIN 사용 중지"</string>
     <string name="enable_sim_pin">"SIM PIN 사용"</string>
     <string name="enable_in_progress">"잠시 기다려 주세요..."</string>
     <string name="enable_pin_ok">"SIM PIN 사용"</string>
-    <string name="disable_pin_ok">"SIM PIN 사용 안 함"</string>
+    <string name="disable_pin_ok">"SIM PIN 사용 중지됨"</string>
     <string name="pin_failed">"입력한 PIN이 올바르지 않습니다."</string>
-    <string name="pin_changed">"SIM PIN 변경됨"</string>
+    <string name="pin_changed">"SIM PIN이 변경되었습니다."</string>
     <string name="puk_requested">"비밀번호 틀림. SIM 잠겨 있음! PUK2 요청됨."</string>
     <string name="enter_pin2_text">"PIN2"</string>
     <string name="oldPin2Label">"이전 PIN2"</string>
     <string name="newPin2Label">"새 PIN2"</string>
     <string name="confirmPin2Label">"새 PIN2 확인"</string>
-    <string name="badPuk2">"입력한 PUK2가 올바르지 않습니다. 다시 입력하세요."</string>
-    <string name="badPin2">"이전 PIN2가 올바르지 않습니다. 다시 입력하세요."</string>
-    <string name="mismatchPin2">"입력한 PIN2가 일치하지 않습니다. 다시 입력하세요."</string>
-    <string name="invalidPin2">"4~8자리 숫자로 된 PIN2를 입력하세요."</string>
+    <string name="badPuk2">"입력한 PUK2가 올바르지 않습니다. 다시 시도해 주세요."</string>
+    <string name="badPin2">"입력한 이전 PIN2가 올바르지 않습니다. 다시 시도해 주세요."</string>
+    <string name="mismatchPin2">"입력한 PIN2가 일치하지 않습니다. 다시 시도해 주세요."</string>
+    <string name="invalidPin2">"4-8자리 수로 구성된 PIN2를 입력합니다."</string>
     <string name="invalidPuk2">"8자리 숫자로 된 PUK2를 입력하세요."</string>
-    <string name="pin2_changed">"PIN2 변경됨"</string>
+    <string name="pin2_changed">"PIN2가 변경되었습니다."</string>
     <string name="label_puk2_code">"PUK2 코드 입력"</string>
-    <string name="fdn_enable_puk2_requested">"비밀번호 틀림. PIN2를 변경한 후 다시 시도하세요."</string>
+    <string name="fdn_enable_puk2_requested">"비밀번호가 잘못되었습니다. PIN2를 변경한 후 다시 시도하세요."</string>
     <string name="puk2_requested">"비밀번호 틀림. SIM 잠겨 있음! PUK2 요청됨."</string>
     <string name="doneButton">"완료"</string>
     <string name="caller_manage_header">"다자간 통화 <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
     <string name="caller_manage_manage_done_text">"통화로 돌아가기"</string>
     <string name="sim_missing_continueView_text">"SIM 카드 없이 계속"</string>
-    <string name="sim_missing_msg_text">"SIM 카드가 없습니다. 전화기에 SIM 카드를 삽입하세요."</string>
-    <string name="sim_unlock_dismiss_text">"해제"</string>
+    <string name="sim_missing_msg_text">"SIM 카드가 없습니다. 휴대전화에 SIM 카드를 삽입하세요."</string>
+    <string name="sim_unlock_dismiss_text">"취소"</string>
     <string name="sim_unlock_unlock_text">"잠금해제"</string>
     <string name="sim_unlock_status_text">"PIN을 인증하는 중..."</string>
     <string name="voicemail_settings_number_label">"음성메일 번호"</string>
-    <string name="card_title_dialing">"전화거는 중"</string>
+    <string name="card_title_dialing">"전화 거는 중"</string>
     <string name="card_title_in_progress">"현재 통화"</string>
     <string name="card_title_conf_call">"다자간 통화"</string>
-    <string name="card_title_incoming_call">"수신전화"</string>
-    <string name="card_title_call_ended">"통화종료됨"</string>
+    <string name="card_title_incoming_call">"수신 전화"</string>
+    <!-- no translation found for card_title_cdma_call_waiting (4532445524811272644) -->
+    <skip />
+    <string name="card_title_call_ended">"통화 종료됨"</string>
     <string name="card_title_on_hold">"대기 중"</string>
     <string name="card_title_hanging_up">"전화 끊는 중"</string>
+    <!-- no translation found for card_title_in_call (6346543933068225205) -->
+    <skip />
     <string name="notification_missedCallTitle">"부재중 전화"</string>
-    <string name="notification_missedCallsTitle">"부재중 전화"</string>
-    <string name="notification_missedCallsMsg">"부재중 전화 <xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g>통"</string>
+    <string name="notification_missedCallsTitle">"부재중 통화"</string>
+    <string name="notification_missedCallsMsg">"부재중 통화 <xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g>통"</string>
     <string name="notification_missedCallTicker">"<xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>의 부재중 전화"</string>
     <string name="notification_ongoing_call_format">"현재 통화(<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
     <string name="notification_on_hold">"대기 중"</string>
     <string name="notification_voicemail_title">"새 음성메일"</string>
+    <!-- no translation found for notification_voicemail_title_count (4366360747660929916) -->
+    <skip />
     <string name="notification_voicemail_text_format">"<xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>(으)로 전화걸기"</string>
-    <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"음성메일 번호 알 수 없음"</string>
-    <string name="incall_error_power_off">"전화를 걸려면 먼저 에어플레인 모드를 끄세요."</string>
-    <string name="incall_error_emergency_only">"네트워크에 등록되지 않았습니다."</string>
-    <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"전화를 걸지 못했습니다. 입력한 번호가 잘못되었습니다."</string>
+    <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"알 수 없는 음성메일 번호"</string>
+    <string name="incall_error_power_off">"전화를 걸려면 먼저 비행 모드를 사용 중지하세요."</string>
+    <string name="incall_error_emergency_only">"네트워크에서 등록되지 않았습니다."</string>
+    <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"잘못된 번호를 입력했으므로 전화를 걸지 못했습니다."</string>
     <string name="incall_error_call_failed">"전화를 걸지 못했습니다."</string>
     <string name="incall_status_dialed_mmi">"MMI 시퀀스 시작 중..."</string>
+    <!-- no translation found for incall_status_dialed_fc (1632879988662225263) -->
+    <skip />
     <string name="incall_error_supp_service_unknown">"지원되지 않는 서비스입니다."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_switch">"통화를 전환할 수 없습니다."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_separate">"통화를 분리할 수 없습니다."</string>
-    <string name="incall_error_supp_service_transfer">"전화를 돌릴 수 없습니다."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_transfer">"통화를 전달할 수 없습니다."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_conference">"다자간 통화를 할 수 없습니다."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_reject">"통화를 거부할 수 없습니다."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_hangup">"통화를 끊을 수 없습니다."</string>
     <string name="emergency_enable_radio_dialog_title">"비상 전화"</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message">"라디오 켜는 중..."</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry">"서비스 지역 벗어남. 다시 시도하는 중..."</string>
-    <string name="dial_emergency_error">"전화를 걸지 못했습니다. <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g>은(는) 비상 전화번호가 아닙니다."</string>
-    <string name="dial_emergency_empty_error">"전화를 걸지 못했습니다. 비상 전화번호를 직접 누르세요."</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message">"무선을 켜는 중..."</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry">"서비스 지역을 벗어났습니다. 다시 시도하는 중..."</string>
+    <string name="dial_emergency_error">"<xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g>은(는) 비상 번호가 아니므로 전화를 걸지 못했습니다."</string>
+    <string name="dial_emergency_empty_error">"전화를 걸지 못했습니다. 비상 전화번호로 전화를 걸어 보세요."</string>
     <string name="dialerKeyboardHintText">"키보드를 사용하여 전화걸기"</string>
-    <string name="dtmfDialpadHintText">"터치 톤 키패드"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHintText">"터치톤 키패드"</string>
     <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"다이얼패드"</string>
-    <string name="touchLockText">"잠금해제하려면"\n"두 번 누르세요."</string>
+    <!-- no translation found for touchLockText (8742463586429019112) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for onscreenAnswerText (7643040500342720792) -->
+    <skip />
     <string name="importSimEntry">"가져오기"</string>
     <string name="importAllSimEntries">"모두 가져오기"</string>
-    <string name="importingSimContacts">"SIM 연락처 가져오는 중"</string>
-    <string name="importToFDNfromContacts">"연락처에서 가져오기"</string>
+    <string name="importingSimContacts">"SIM 주소록 가져오는 중"</string>
+    <string name="importToFDNfromContacts">"주소록에서 가져오기"</string>
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:0 (512950011423868021) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:1 (4781215771530681384) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:2 (5659212685488676933) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:3 (1113703196326500239) -->
+    <!-- no translation found for eri_text_label (4326942349915331461) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tones_title (3866923093113274152) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tones_summary (3351820372864020331) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tone_entries:0 (899650777817315681) -->
+    <!-- no translation found for dtmf_tone_entries:1 (2883365539347850535) -->
+    <!-- no translation found for network_message (5673682885938122239) -->
+    <skip />
 </resources>
-
index 339f1d1..e0d12dc 100644 (file)
@@ -24,8 +24,7 @@
     <string name="fdnListLabel">"Faste nummer"</string>
     <string name="unknown">"Ukjent"</string>
     <string name="private_num">"Hemmelig nummer"</string>
-    <!-- no translation found for payphone (1931775086311769314) -->
-    <skip />
+    <string name="payphone">"Telefonkiosk"</string>
     <string name="onHold">"Parkert"</string>
     <string name="ongoing">"Aktiv samtale"</string>
     <string name="callFailed_userBusy">"Opptatt"</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted">"Alle samtaler er begrenset av tilgangskontroll."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"Nødsamtaler er begrenset av tilgangskontroll."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"Vanlige samtaler er begrenset av tilgangskontroll."</string>
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle (775483211928061084) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_drop (6030084920001082496) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_intercept (8402269373120277330) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_reorder (5605791471418711552) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_SO_reject (8969174256492763555) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_retryOrder (5848488692485148804) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_accessFailure (2844306027616452215) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_preempted (1097095321180029879) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_notEmergency (2347377816822720761) -->
+    <skip />
     <string name="confCall">"Telefonmøte"</string>
     <string name="mmiStarted">"MMI-kode påbegynt"</string>
     <string name="ussdRunning">"USSD-kode kjører…"</string>
     <string name="mmiCancelled">"MMI-kode avbrutt"</string>
     <string name="cancel">"Avbrutt"</string>
+    <!-- no translation found for ecbm_mode_text (6485648046794782672) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_exit_text (622759135506401127) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_ok_text (1373363960570351032) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_emergency_number (4131632362330756509) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_instruction_text (5039940054364946169) -->
+    <skip />
     <string name="menu_speaker">"Høyttaler"</string>
     <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
     <string name="menu_mute">"Demp"</string>
     <string name="ok">"OK"</string>
     <string name="menuButtonHint">"Trykk menyknappen for samtalevalg."</string>
     <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Trykk menyknappen for samtalevalg  •  Bruk tastaturet for å ringe"</string>
+    <!-- no translation found for menu_answer (116686205042231098) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for menu_ignore (2112030835852537344) -->
+    <skip />
     <string name="wait_prompt_str">"Send disse tonene?"\n</string>
     <string name="send_button">"Send"</string>
     <string name="wild_prompt_str">"Erstatt jokertegnet med"</string>
     <string name="unlock_failed">"Fikk ikke fjerne operatørlås."</string>
     <string name="unlock_success">"Operatørlåsen er fjernet."</string>
     <string name="imei">"IMEI"</string>
-
+    <!-- no translation found for labelGSMMore (5930842194056092106) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for labelCDMAMore (1630676740428229339) -->
+    <skip />
     <string name="apn_settings">"Navn på aksesspunkt"</string>
     <string name="settings_label">"Nettverksinnstillinger"</string>
     <string name="voicemail">"Telefonsvarer"</string>
     <string name="voicemail_abbreviated">"Svarer:"</string>
     <string name="networks">"Nettoperatører"</string>
     <string name="call_settings">"Samtaleinnstillinger"</string>
-    <!-- no translation found for labelNwService (4699970172021870983) -->
+    <!-- no translation found for additional_gsm_call_settings (6472260354879794056) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for sum_gsm_call_settings (4076647190996778012) -->
     <skip />
+    <!-- no translation found for additional_cdma_call_settings (8628958775721886909) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for sum_cdma_call_settings (284753265979035549) -->
+    <skip />
+    <string name="labelNwService">"Nettverkstjenester"</string>
     <string name="labelCallerId">"Nummervisning"</string>
     <string name="sum_hide_caller_id">"Skjul nummer ved utgående samtaler"</string>
     <string name="sum_show_caller_id">"Vis nummer ved utgående samtaler"</string>
     <string name="error_updating_title">"Feil ved samtaleinnstillinger"</string>
     <string name="reading_settings">"Leser innstillinger…"</string>
     <string name="updating_settings">"Oppdaterer innstillinger…"</string>
-    <string name="response_error">"Uventet svar fra nettverket,"</string>
+    <!-- no translation found for response_error (6674110501330139405) -->
+    <skip />
     <string name="exception_error">"Nettverks- eller SIM-kort-feil."</string>
     <string name="radio_off_error">"Slå på radioen før du ser på disse innstillingene."</string>
     <string name="close_dialog">"OK"</string>
     <string name="sum_search_networks">"Søk etter alle tilgjengelige nettverk"</string>
     <string name="select_automatically">"Velg automatisk"</string>
     <string name="sum_select_automatically">"Velg foretrukket nettverk automatisk"</string>
-    <string name="register_automatically">"Registrerer automatisk…"</string>
+    <!-- no translation found for register_automatically (6272031189219101172) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_title (8873246565334559308) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_summary (1434820673166126609) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_dialogtitle (8176355237105593793) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:0 (2987674222882365152) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:1 (3273348576277144124) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:2 (454610224530856274) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:3 (8928247118825616081) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:4 (8595462903294812666) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:5 (5189164180446264504) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:6 (5714714953966979187) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:7 (4775796025725908913) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:0 (7164534877603905916) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:1 (2520921432080278213) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:2 (4978887990900575049) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:3 (6891436459357445885) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:4 (339825043192186272) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:5 (3062641619893382241) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:6 (2494009747968041784) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:7 (2568449734331711605) -->
     <string name="roaming">"Dataroaming"</string>
     <string name="roaming_enable">"Koble til datatjenester ved roaming"</string>
     <string name="roaming_disable">"Koble til datatjenester ved roaming"</string>
     <string name="roaming_reenable_message">"Du har mistet datakonnektivitet fordi du har forlatt hjemmenettet ditt med dataroaming slått av."</string>
     <string name="roaming_warning">"Tillat dataroaming? Dette kan koste mye penger!"</string>
+    <!-- no translation found for gsm_umts_options (6538311689850981686) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_options (4016822858172249884) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_cell_broadcast_sms (7898475142527341808) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cell_broadcast_sms (5584192824053625842) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_cell_bc_sms (4851147873691392255) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cell_bc_sms_enable (6441688565738921084) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cell_bc_sms_disable (3398365088309408749) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cb_sms_settings (651715019785107312) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_emergency_broadcast (2157014609041245335) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for emergency_broadcast_enable (2645980025414010211) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for emergency_broadcast_disable (3665199821267569426) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_administrative (6501582322182059412) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for administrative_enable (1750086122962032235) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for administrative_disable (8433273857248698539) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_maintenance (1819693083025106678) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for maintenance_enable (8566636458770971189) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for maintenance_disable (7340189100885066077) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for general_news_settings (4968779723948432978) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for bf_news_settings (3935593091894685267) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for sports_news_settings (7649399631270052835) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for entertainment_news_settings (5051153952959405035) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_local (7890281063123416120) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_enable (6370463247609136359) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_disable (4405691986943795798) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_regional (4905652414535565872) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for regional_enable (4434680415437834759) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for regional_disable (5359325527213850077) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_national (236278090206880734) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for national_enable (1172443648912246952) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for national_disable (326018148178601166) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_international (7535348799604565592) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for international_enable (5855356769925044927) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for international_disable (2850648591041088931) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for list_language_title (2841683501919760043) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for list_language_summary (8109546531071241601) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for list_language_entries:0 (6137851079727305485) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:1 (1151988412809572526) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:2 (577840534704312665) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:3 (8385712091143148180) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:4 (1858401628368130638) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:5 (1933212028684529632) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:6 (1908428006803639064) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:0 (1804908636436467150) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:1 (289708030346890334) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:2 (1121469729692402684) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:3 (2614093115912897722) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:4 (2411164639857960614) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:5 (5884448729274543324) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:6 (5511864807618312598) -->
+    <!-- no translation found for list_language_dtitle (5442908726538951934) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_local_weather (986967454867219114) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_weather_enable (6199315114382448922) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_weather_disable (2510158089142626480) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_atr (8339572391278872343) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for atr_enable (5541757457789181799) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for atr_disable (7085558154727596455) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_lafs (668189073721277199) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lafs_enable (2791978667205137052) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lafs_disable (2391212397725495350) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_restaurants (6240381945336814024) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for restaurants_enable (5137657479469118847) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for restaurants_disable (3678480270938424092) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_lodgings (1822029172658551202) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lodgings_enable (3230042508992850322) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lodgings_disable (3387879742320682391) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_retail_directory (1357809784475660303) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for retail_directory_enable (3280626290436111496) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for retail_directory_disable (6479739816662879027) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_advertisements (5999495926176182128) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for advertisements_enable (2050305021264683786) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for advertisements_disable (8350985908788707935) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_stock_quotes (6397810445293533603) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for stock_quotes_enable (4384802470887170543) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for stock_quotes_disable (4781450084565594998) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_eo (4863043263443942494) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for eo_enable (8623559062015685813) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for eo_disable (3863812478090907609) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_mhh (5698783743098373681) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for mhh_enable (3949276822735205799) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for mhh_disable (4834280270664925123) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_technology_news (3517184627114999149) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for technology_news_enable (7995209394210455181) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for technology_news_disable (5483490380561851946) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_multi_category (626771003122899280) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for multi_category_enable (1179299804641721768) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for multi_category_disable (880104702904139505) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_title (4834419333547382436) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferneces_summary (1905018644156819521) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_dialogtitle (6356332580813229898) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:0 (935612021902787683) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:1 (8912042051809329533) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:2 (8776934131146642662) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:3 (4684679567848300935) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:0 (117293148930527265) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:1 (2264578612775462302) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:2 (1268081943590316978) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:3 (4469871047641902607) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_title (5757657769327732833) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_summary (2528661990595284707) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_dialogtitle (6083355415165359075) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_choices:0 (176474317493999285) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_choices:1 (1205664026446156265) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_values:0 (4354305960068894315) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_values:1 (3046877284450231151) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_title (6366737033053855198) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_summary (8604713111805562261) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_dialogtitle (1802896889172094947) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_choices:0 (6024072766548865002) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_choices:1 (8174642753290624634) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_choices:2 (2241951431403168661) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_values:0 (2549203161367380954) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_values:1 (6007798728227141997) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_values:2 (4039511109802141047) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_title (41193174429510391) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferneces_summary (3524451924935793338) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_dialogtitle (4548860809290455653) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:0 (3711054371631487248) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:1 (6143696847467859795) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:2 (2683555124647197574) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:0 (5584048199290030331) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:1 (5741268642513143762) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:2 (419525200910932450) -->
+    <!-- no translation found for subscription_title (5813493350326486) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for subscription_summary (8435941016743418124) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for subscription_dialogtitle (531571450448009255) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for subscription_choices:0 (6540107472553796600) -->
+    <!-- no translation found for subscription_choices:1 (1433427108940308332) -->
+    <!-- no translation found for subscription_values:0 (4377788417250295786) -->
+    <!-- no translation found for subscription_values:1 (1193066664940329729) -->
     <string name="fdn">"Faste nummer"</string>
     <string name="manage_fdn_list">"Liste over faste nummer"</string>
     <string name="fdn_activation">"Aktivering av faste nummer"</string>
     <string name="sum_fdn">"Vedlikehold liste over faste nummer"</string>
     <string name="sum_fdn_change_pin">"Endre PIN-kode for å styre faste nummer"</string>
     <string name="sum_fdn_manage_list">"Endre liste over telefonnummer"</string>
+    <!-- no translation found for voice_privacy (7803023024169078619) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for voice_privacy_summary (3159383389833516214) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_title (3171521903490559138) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_summary (5057244302665817977) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_option_title (9033098925144434669) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_option_summary (1073835131534808732) -->
+    <skip />
     <string name="menu_add">"Legg til kontakt"</string>
     <string name="menu_edit">"Rediger kontakt"</string>
     <string name="menu_delete">"Fjern kontakt"</string>
     <string name="card_title_in_progress">"Aktiv samtale"</string>
     <string name="card_title_conf_call">"Telefonmøte"</string>
     <string name="card_title_incoming_call">"Innkommende anrop"</string>
+    <!-- no translation found for card_title_cdma_call_waiting (4532445524811272644) -->
+    <skip />
     <string name="card_title_call_ended">"Samtale avsluttet"</string>
     <string name="card_title_on_hold">"Parkert"</string>
     <string name="card_title_hanging_up">"Legger på"</string>
+    <!-- no translation found for card_title_in_call (6346543933068225205) -->
+    <skip />
     <string name="notification_missedCallTitle">"Tapt anrop"</string>
     <string name="notification_missedCallsTitle">"Tapte anrop"</string>
     <string name="notification_missedCallsMsg">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> tapte anrop"</string>
     <string name="notification_ongoing_call_format">"Aktiv samtale (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
     <string name="notification_on_hold">"Parkert"</string>
     <string name="notification_voicemail_title">"Nye beskjeder på telefonsvarer"</string>
+    <!-- no translation found for notification_voicemail_title_count (4366360747660929916) -->
+    <skip />
     <string name="notification_voicemail_text_format">"Ring <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
     <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"Mangler nummer til telefonsvarer"</string>
     <string name="incall_error_power_off">"For å ringe, slå av flymodus først."</string>
     <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"Samtalen ble ikke opprettet, mangler eller ugyldig nummer."</string>
     <string name="incall_error_call_failed">"Samtalen ble ikke opprettet."</string>
     <string name="incall_status_dialed_mmi">"Begynner MMI-sekvens…"</string>
+    <!-- no translation found for incall_status_dialed_fc (1632879988662225263) -->
+    <skip />
     <string name="incall_error_supp_service_unknown">"Ustøttet tjeneste."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_switch">"Kan ikke bytte samtale."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_separate">"Kan ikke skille samtale."</string>
     <string name="dial_emergency_empty_error">"Samtalen ble ikke opprettet, ring et nødnummer!"</string>
     <string name="dialerKeyboardHintText">"Bruk tastaturet for å ringe"</string>
     <string name="dtmfDialpadHintText">"Talltastatur for tastetoner"</string>
-    <!-- no translation found for dtmfDialpadHandleLabel (6077872154488117962) -->
+    <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Talltastatur"</string>
+    <!-- no translation found for touchLockText (8742463586429019112) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for onscreenAnswerText (7643040500342720792) -->
     <skip />
-    <string name="touchLockText">"Dobbeltklikk"\n"for å låse opp"</string>
     <string name="importSimEntry">"Importer"</string>
     <string name="importAllSimEntries">"Importer alle"</string>
     <string name="importingSimContacts">"Importerer kontakter fra SIM-kortet"</string>
     <string name="importToFDNfromContacts">"Importer fra kontakter"</string>
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:0 (512950011423868021) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:1 (4781215771530681384) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:2 (5659212685488676933) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:3 (1113703196326500239) -->
+    <!-- no translation found for eri_text_label (4326942349915331461) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tones_title (3866923093113274152) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tones_summary (3351820372864020331) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tone_entries:0 (899650777817315681) -->
+    <!-- no translation found for dtmf_tone_entries:1 (2883365539347850535) -->
+    <!-- no translation found for network_message (5673682885938122239) -->
+    <skip />
 </resources>
-
index 258494b..16b660b 100644 (file)
@@ -16,7 +16,7 @@
 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
     <string name="contactsIconLabel">"Contacten"</string>
-    <string name="contactsFavoritesLabel">"Favorieten"</string>
+    <string name="contactsFavoritesLabel">"Favoriet"</string>
     <string name="dialerIconLabel">"Kiezer"</string>
     <string name="emergencyDialerIconLabel">"Kiezer noodoproep"</string>
     <string name="phoneIconLabel">"Telefoon"</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted">"Alle oproepen worden beperkt door toegangsbeheer."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"Noodoproepen worden beperkt door toegangsbeheer."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"Normale oproepen worden beperkt door toegangsbeheer."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle">"CDMA: telefoon vergrendeld tot opstartcyclus."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_drop">"CDMA: oproep afgebroken."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_intercept">"CDMA: oproep onderschept."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_reorder">"CDMA: nieuwe opdracht."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_SO_reject">"CDMA: serviceoptie geweigerd."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_retryOrder">"CDMA: opdracht opnieuw proberen."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_accessFailure">"CDMA: toegangsfout."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_preempted">"CDMA: preëmptief gemaakt."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_notEmergency">"Alleen noodoproepen zijn mogelijk."</string>
     <string name="confCall">"Telefonische vergadering"</string>
     <string name="mmiStarted">"MMI-code gestart"</string>
     <string name="ussdRunning">"USSD-code uitvoeren..."</string>
     <string name="mmiCancelled">"MMI-code geannuleerd"</string>
     <string name="cancel">"Annuleren"</string>
+    <string name="ecbm_mode_text">"Terugbellen bij noodoproep"</string>
+    <string name="ecbm_exit_text">"AFSLUITEN"</string>
+    <string name="ecbm_ok_text">"OK"</string>
+    <string name="ecbm_emergency_number">"112 bellen"</string>
+    <string name="ecbm_instruction_text">"Druk op knop voor noodoproep"</string>
     <string name="menu_speaker">"Luidspreker"</string>
     <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
     <string name="menu_mute">"Dempen"</string>
     <string name="menu_hold">"In de wacht"</string>
-    <string name="menu_endCall">"Oproep beëindigen"</string>
-    <string name="menu_swapCalls">"Oproepen wisselen"</string>
-    <string name="menu_mergeCalls">"Oproepen samenvoegen"</string>
-    <string name="menu_addCall">"Oproep toevoegen"</string>
+    <string name="menu_endCall">"Beëindigen"</string>
+    <string name="menu_swapCalls">"Wisselen"</string>
+    <string name="menu_mergeCalls">"Samenvoegen"</string>
+    <string name="menu_addCall">"Toevoegen"</string>
     <string name="menu_manageConference">"Telefonische vergadering beheren"</string>
     <string name="menu_showDialpad">"Toetsenblok weergeven"</string>
     <string name="menu_hideDialpad">"Toetsenblok verbergen"</string>
-    <string name="menu_answerAndHold">"Huidige oproep in de wacht zetten"\n" en opnemen"</string>
-    <string name="menu_answerAndEnd">"Huidige oproep beëindigen"\n" en opnemen"</string>
+    <string name="menu_answerAndHold">"Hdg. opr. in wacht"\n"en opnemen"</string>
+    <string name="menu_answerAndEnd">"Hdg. opr. beëindigen"\n"en opnemen"</string>
     <string name="ok">"OK"</string>
     <string name="menuButtonHint">"Druk op \'Menu\' voor oproepopties."</string>
     <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Druk op \'Menu\' voor oproepopties • Toetsen gebruiken om te bellen"</string>
+    <string name="menu_answer">"Antwoord"</string>
+    <string name="menu_ignore">"Negeren"</string>
     <string name="wait_prompt_str">"De volgende tonen verzenden?"\n</string>
     <string name="send_button">"Verzenden"</string>
     <string name="wild_prompt_str">"Het jokerteken vervangen door"</string>
     <string name="unlock_failed">"Verzoek voor ontgrendelen netwerk mislukt."</string>
     <string name="unlock_success">"Het netwerk is ontgrendeld."</string>
     <string name="imei">"IMEI-nummer"</string>
+    <string name="labelGSMMore">"GSM-oproepinstellingen"</string>
+    <string name="labelCDMAMore">"CDMA-oproepinstellingen"</string>
     <string name="apn_settings">"Namen toegangspunten"</string>
     <string name="settings_label">"Netwerkinstellingen"</string>
     <string name="voicemail">"Voicemail"</string>
     <string name="voicemail_abbreviated">"VM:"</string>
     <string name="networks">"Mobiele providers"</string>
     <string name="call_settings">"Oproepinstellingen"</string>
+    <string name="additional_gsm_call_settings">"Aanvullende GSM-oproepinstellingen"</string>
+    <string name="sum_gsm_call_settings">"Aanvullende oproepinstellingen voor alleen GSM"</string>
+    <string name="additional_cdma_call_settings">"Aanvullende CDMA-oproepinstellingen"</string>
+    <string name="sum_cdma_call_settings">"Aanvullende oproepinstellingen voor alleen CDMA"</string>
     <string name="labelNwService">"Instellingen voor netwerkservice"</string>
     <string name="labelCallerId">"Beller-id"</string>
     <string name="sum_hide_caller_id">"Nummer verborgen bij uitgaande oproepen"</string>
     <string name="sum_show_caller_id">"Nummer weergegeven bij uitgaande oproepen"</string>
-    <string name="sum_default_caller_id">"Gebruik de standaard operator-instellingen om mijn nummer bij uitgaande oproepen weer te geven"</string>
+    <string name="sum_default_caller_id">"Gebruik de standaard operatorinstellingen om mijn nummer bij uitgaande oproepen weer te geven"</string>
     <string name="labelCW">"Wisselgesprek"</string>
     <string name="sum_cw_enabled">"Inkomende oproepen melden als ik aan het bellen ben"</string>
     <string name="sum_cw_disabled">"Inkomende oproepen melden als ik aan het bellen ben"</string>
     <string name="sum_cfu_disabled">"Uitgeschakeld"</string>
     <string name="labelCFB">"Doorschakelen indien in gesprek"</string>
     <string name="messageCFB">"Nummer indien in gesprek"</string>
-    <string name="sum_cfb_enabled">"Doorschakelen naar \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfb_enabled">"Doorschakelen naar {0}"</string>
     <string name="sum_cfb_disabled">"Uitgeschakeld"</string>
     <string name="labelCFNRy">"Doorschakelen indien onbeantwoord"</string>
     <string name="messageCFNRy">"Nummer indien onbeantwoord"</string>
-    <string name="sum_cfnry_enabled">"Doorschakelen naar \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnry_enabled">"Doorschakelen naar {0}"</string>
     <string name="sum_cfnry_disabled">"Uitgeschakeld"</string>
     <string name="labelCFNRc">"Doorschakelen indien onbereikbaar"</string>
     <string name="messageCFNRc">"Nummer indien onbereikbaar"</string>
-    <string name="sum_cfnrc_enabled">"Doorschakelen naar \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_enabled">"Doorschakelen naar {0}"</string>
     <string name="sum_cfnrc_disabled">"Uitgeschakeld"</string>
     <string name="updating_title">"Oproepinstellingen"</string>
     <string name="error_updating_title">"Fout met oproepinstellingen"</string>
     <string name="reading_settings">"Instellingen lezen..."</string>
     <string name="updating_settings">"Instellingen bijwerken..."</string>
-    <string name="response_error">"Onverwachte reactie van netwerk,"</string>
+    <string name="response_error">"Onverwachte reactie van netwerk."</string>
     <string name="exception_error">"Netwerk- of SIM-kaartfout."</string>
     <string name="radio_off_error">"Schakel de radio in voordat u deze instellingen bekijkt."</string>
     <string name="close_dialog">"OK"</string>
     <string name="sum_search_networks">"Alle beschikbare netwerken zoeken"</string>
     <string name="select_automatically">"Automatisch selecteren"</string>
     <string name="sum_select_automatically">"Voorkeursnetwerk automatisch selecteren"</string>
-    <string name="register_automatically">"Automatisch registreren..."</string>
+    <string name="register_automatically">"Automatische registratie..."</string>
+    <string name="preferred_network_mode_title">"Netwerkmodus"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_summary">"De netwerkgebruiksmodus wijzigen"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_dialogtitle">"Voorkeursnetwerkmodus"</string>
+  <string-array name="preferred_network_mode_choices">
+    <item>"Globaal"</item>
+    <item>"Alleen EvDo"</item>
+    <item>"CDMA zonder EvDo"</item>
+    <item>"CDMA/EvDo automatisch"</item>
+    <item>"GSM/WCDMA automatisch"</item>
+    <item>"Alleen WCDMA"</item>
+    <item>"Alleen GSM"</item>
+    <item>"Voorkeur voor GSM/WCDMA"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="preferred_network_mode_values">
+    <item>"7"</item>
+    <item>"6"</item>
+    <item>"5"</item>
+    <item>"4"</item>
+    <item>"3"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"0"</item>
+  </string-array>
     <string name="roaming">"Gegevensroaming"</string>
     <string name="roaming_enable">"Verbinding maken met gegevensservices tijdens roaming"</string>
     <string name="roaming_disable">"Verbinding maken met gegevensservices tijdens roaming"</string>
     <string name="roaming_reenable_message">"De gegevensverbinding is verbroken, omdat u uw thuisnetwerk heeft verlaten terwijl gegevensroaming was uitgeschakeld."</string>
     <string name="roaming_warning">"Gegevensroaming toestaan? Er kunnen hoge roamingkosten in rekening worden gebracht."</string>
+    <string name="gsm_umts_options">"GSM-/UMTS-opties"</string>
+    <string name="cdma_options">"CDMA-opties"</string>
+    <string name="cdma_cell_broadcast_sms">"Infodienstbericht"</string>
+    <string name="cell_broadcast_sms">"Infodienstbericht"</string>
+    <string name="enable_disable_cell_bc_sms">"SMS Infodienstbericht"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_enable">"SMS Infodienstbericht ingeschakeld"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_disable">"Infodienstbericht uitgeschakeld"</string>
+    <string name="cb_sms_settings">"Instellingen voor SMS infodienstberichten"</string>
+    <string name="enable_disable_emergency_broadcast">"Bericht bij noodsituatie"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_enable">"Bericht bij noodsituatie ingeschakeld"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_disable">"Bericht bij noodsituatie uitgeschakeld"</string>
+    <string name="enable_disable_administrative">"Beheer"</string>
+    <string name="administrative_enable">"Beheer ingeschakeld"</string>
+    <string name="administrative_disable">"Beheer uitgeschakeld"</string>
+    <string name="enable_disable_maintenance">"Onderhoud"</string>
+    <string name="maintenance_enable">"Onderhoud ingeschakeld"</string>
+    <string name="maintenance_disable">"Onderhoud uitgeschakeld"</string>
+    <string name="general_news_settings">"Algemeen nieuws"</string>
+    <string name="bf_news_settings">"Zakelijk en financieel nieuws"</string>
+    <string name="sports_news_settings">"Sportnieuws"</string>
+    <string name="entertainment_news_settings">"Amusementsnieuws"</string>
+    <string name="enable_disable_local">"Lokaal"</string>
+    <string name="local_enable">"Lokaal nieuws ingeschakeld"</string>
+    <string name="local_disable">"Lokaal nieuws uitgeschakeld"</string>
+    <string name="enable_disable_regional">"Regionaal"</string>
+    <string name="regional_enable">"Regionaal nieuws ingeschakeld"</string>
+    <string name="regional_disable">"Regionaal nieuws uitgeschakeld"</string>
+    <string name="enable_disable_national">"Binnenlands"</string>
+    <string name="national_enable">"Binnenlands nieuws ingeschakeld"</string>
+    <string name="national_disable">"Binnenlands nieuws uitgeschakeld"</string>
+    <string name="enable_disable_international">"Buitenlands"</string>
+    <string name="international_enable">"Buitenlands nieuws ingeschakeld"</string>
+    <string name="international_disable">"Buitenlands nieuws uitgeschakeld"</string>
+    <string name="list_language_title">"Taal"</string>
+    <string name="list_language_summary">"De taal voor het nieuws selecteren"</string>
+  <string-array name="list_language_entries">
+    <item>"Engels"</item>
+    <item>"Frans"</item>
+    <item>"Spaans"</item>
+    <item>"Japans"</item>
+    <item>"Koreaans"</item>
+    <item>"Chinees"</item>
+    <item>"Hebreeuws"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="list_language_values">
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"3"</item>
+    <item>"4"</item>
+    <item>"5"</item>
+    <item>"6"</item>
+    <item>"7"</item>
+  </string-array>
+    <string name="list_language_dtitle">"Talen"</string>
+    <string name="enable_disable_local_weather">"Lokaal weerbericht"</string>
+    <string name="local_weather_enable">"Lokaal weerbericht ingeschakeld"</string>
+    <string name="local_weather_disable">"Lokaal weerbericht uitgeschakeld"</string>
+    <string name="enable_disable_atr">"Verkeersberichten"</string>
+    <string name="atr_enable">"Verkeersberichten ingeschakeld"</string>
+    <string name="atr_disable">"Verkeersberichten uitgeschakeld"</string>
+    <string name="enable_disable_lafs">"Vluchttijden voor lokaal vliegveld"</string>
+    <string name="lafs_enable">"Vluchttijden voor lokaal vliegveld ingeschakeld"</string>
+    <string name="lafs_disable">"Vluchttijden voor lokaal vliegveld uitgeschakeld"</string>
+    <string name="enable_disable_restaurants">"Restaurants"</string>
+    <string name="restaurants_enable">"Restaurants ingeschakeld"</string>
+    <string name="restaurants_disable">"Restaurants uitgeschakeld"</string>
+    <string name="enable_disable_lodgings">"Overnachtingen"</string>
+    <string name="lodgings_enable">"Overnachtingen ingeschakeld"</string>
+    <string name="lodgings_disable">"Overnachtingen uitgeschakeld"</string>
+    <string name="enable_disable_retail_directory">"Winkeloverzicht"</string>
+    <string name="retail_directory_enable">"Winkeloverzicht ingeschakeld"</string>
+    <string name="retail_directory_disable">"Winkeloverzicht uitgeschakeld"</string>
+    <string name="enable_disable_advertisements">"Advertenties"</string>
+    <string name="advertisements_enable">"Advertenties ingeschakeld"</string>
+    <string name="advertisements_disable">"Advertenties uitgeschakeld"</string>
+    <string name="enable_disable_stock_quotes">"Aandelenkoersen"</string>
+    <string name="stock_quotes_enable">"Aandelenkoersen ingeschakeld"</string>
+    <string name="stock_quotes_disable">"Aandelenkoersen uitgeschakeld"</string>
+    <string name="enable_disable_eo">"Vacatures"</string>
+    <string name="eo_enable">"Vacatures ingeschakeld"</string>
+    <string name="eo_disable">"Vacatures uitgeschakeld"</string>
+    <string name="enable_disable_mhh">"Medisch, gezondheid en ziekenhuis"</string>
+    <string name="mhh_enable">"Medisch, gezondheid en ziekenhuis ingeschakeld"</string>
+    <string name="mhh_disable">"Medisch, gezondheid en ziekenhuis uitgeschakeld"</string>
+    <string name="enable_disable_technology_news">"Technologienieuws"</string>
+    <string name="technology_news_enable">"Technologienieuws ingeschakeld"</string>
+    <string name="technology_news_disable">"Technologienieuws uitgeschakeld"</string>
+    <string name="enable_disable_multi_category">"Meerdere categorieën"</string>
+    <string name="multi_category_enable">"Meerdere categorieën ingeschakeld"</string>
+    <string name="multi_category_disable">"Meerdere categorieën uitgeschakeld"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_title">"GSM-/UMTS-netwerkvoorkeuren"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferneces_summary">"Nog niet geïmplementeerd."</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_dialogtitle">"GSM-/UMTS-netwerkvoorkeuren"</string>
+  <string-array name="gsm_umts_network_preferences_choices">
+    <item>"GSM/WCDMA (automatische modus)"</item>
+    <item>"Alleen WCDMA"</item>
+    <item>"Alleen GSM"</item>
+    <item>"GSM/WCDA (voorkeur voor WCDMA)"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="gsm_umts_network_preferences_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"3"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_system_select_title">"Systeem selecteren"</string>
+    <string name="cdma_system_select_summary">"De CDMA-roamingmodus wijzigen"</string>
+    <string name="cdma_system_select_dialogtitle">"Systeem selecteren"</string>
+  <string-array name="cdma_system_select_choices">
+    <item>"Alleen thuis"</item>
+    <item>"Automatisch"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_system_select_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_roaming_mode_title">"CDMA-roamingmodus"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_summary">"De CDMA-roamingmodus wijzigen"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_dialogtitle">"CDMA-roamingmodus"</string>
+  <string-array name="cdma_roaming_mode_choices">
+    <item>"Alleen thuisnetwerken"</item>
+    <item>"Partnernetwerken"</item>
+    <item>"Elk netwerk"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_roaming_mode_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_network_preferences_title">"CDMA-netwerkvoorkeuren"</string>
+    <string name="cdma_network_preferneces_summary">"Nog niet geïmplementeerd."</string>
+    <string name="cdma_network_preferences_dialogtitle">"CDMA-netwerkvoorkeuren"</string>
+  <string-array name="cdma_network_preferences_choices">
+    <item>"CDMA/EvDo"</item>
+    <item>"Alleen CDMA"</item>
+    <item>"Alleen EvDo"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_network_preferences_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="subscription_title">"TEST CDMA-abonnement"</string>
+    <string name="subscription_summary">"Schakelen tussen RUIM/SIM en NV"</string>
+    <string name="subscription_dialogtitle">"abonnement"</string>
+  <string-array name="subscription_choices">
+    <item>"RUIM/SIM"</item>
+    <item>"NV"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="subscription_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+  </string-array>
     <string name="fdn">"Vaste nummers"</string>
     <string name="manage_fdn_list">"FDN-lijst"</string>
     <string name="fdn_activation">"FDN-activering"</string>
     <string name="sum_fdn">"Vaste nummers beheren"</string>
     <string name="sum_fdn_change_pin">"PIN-code voor FDN-toegang wijzigen"</string>
     <string name="sum_fdn_manage_list">"Lijst met telefoonnummers beheren"</string>
+    <string name="voice_privacy">"Spraakprivacy"</string>
+    <string name="voice_privacy_summary">"Geavanceerde privacymodus inschakelen"</string>
+    <string name="tty_mode_title">"TTY-modus"</string>
+    <string name="tty_mode_summary">"TTY-modus inschakelen"</string>
+    <string name="tty_mode_option_title">"TTY-modus"</string>
+    <string name="tty_mode_option_summary">"TTY-modus instellen"</string>
     <string name="menu_add">"Contact toevoegen"</string>
     <string name="menu_edit">"Contact bewerken"</string>
     <string name="menu_delete">"Contact verwijderen"</string>
     <string name="card_title_in_progress">"Huidige oproep"</string>
     <string name="card_title_conf_call">"Telefonische vergadering"</string>
     <string name="card_title_incoming_call">"Inkomende oproep"</string>
+    <string name="card_title_cdma_call_waiting">"CDMA-oproep in wacht"</string>
     <string name="card_title_call_ended">"Oproep beëindigd"</string>
     <string name="card_title_on_hold">"In de wacht"</string>
     <string name="card_title_hanging_up">"Ophangen"</string>
+    <string name="card_title_in_call">"Actieve oproep"</string>
     <string name="notification_missedCallTitle">"Gemiste oproep"</string>
     <string name="notification_missedCallsTitle">"Gemiste oproepen"</string>
     <string name="notification_missedCallsMsg">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> gemiste oproepen"</string>
     <string name="notification_ongoing_call_format">"Huidige oproep (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
     <string name="notification_on_hold">"In de wacht"</string>
     <string name="notification_voicemail_title">"Nieuwe voicemail"</string>
+    <string name="notification_voicemail_title_count">"Nieuwe voicemail (<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>)"</string>
     <string name="notification_voicemail_text_format">"<xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g> bellen"</string>
     <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"Voicemailnummer onbekend"</string>
     <string name="incall_error_power_off">"Als u wilt bellen, moet u eerst de Vliegmodus uitschakelen."</string>
     <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"Oproep niet verzonden, geen geldig nummer ingevoerd."</string>
     <string name="incall_error_call_failed">"Oproep niet verzonden."</string>
     <string name="incall_status_dialed_mmi">"MMI-reeks starten..."</string>
+    <string name="incall_status_dialed_fc">"Functiecodereeks starten…"</string>
     <string name="incall_error_supp_service_unknown">"Niet-ondersteunde service."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_switch">"Kan niet overschakelen tussen oproepen."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_separate">"Kan oproep niet scheiden."</string>
     <string name="dtmfDialpadHintText">"Toetsenblok voor toetsgeluid"</string>
     <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Toetsenblok"</string>
     <string name="touchLockText">"Tik twee keer"\n"om te ontgrendelen"</string>
+    <string name="onscreenAnswerText">"Tik twee keer"\n"om te antwoorden"</string>
     <string name="importSimEntry">"Importeren"</string>
     <string name="importAllSimEntries">"Alles importeren"</string>
     <string name="importingSimContacts">"SIM-contacten importeren"</string>
     <string name="importToFDNfromContacts">"Importeren uit contacten"</string>
+  <string-array name="tty_mode_entries">
+    <item>"TTY uit"</item>
+    <item>"TTY HCO"</item>
+    <item>"TTY VCO"</item>
+    <item>"TTY volledig"</item>
+  </string-array>
+    <string name="eri_text_label">"ERI-tekst"</string>
+    <string name="dtmf_tones_title">"DTMF-tonen"</string>
+    <string name="dtmf_tones_summary">"De lengte van DTMF-tonen instellen"</string>
+  <string-array name="dtmf_tone_entries">
+    <item>"Normaal"</item>
+    <item>"Lang"</item>
+  </string-array>
+    <string name="network_message">"Netwerkbericht"</string>
 </resources>
-
index 573dd48..0190119 100644 (file)
@@ -21,7 +21,7 @@
     <string name="emergencyDialerIconLabel">"Numery alarmowe"</string>
     <string name="phoneIconLabel">"Telefon"</string>
     <string name="recentCallsIconLabel">"Dziennik połączeń"</string>
-    <string name="fdnListLabel">"Ustalone numery (FDN)"</string>
+    <string name="fdnListLabel">"Ustalone numery"</string>
     <string name="unknown">"Nieznany"</string>
     <string name="private_num">"Numer prywatny"</string>
     <string name="payphone">"Płatny telefon"</string>
     <string name="callFailed_congestion">"Sieć zajęta"</string>
     <string name="callFailed_noSignal">"Brak sygnału"</string>
     <string name="callFailed_limitExceeded">"Przekroczono limit ACM"</string>
-    <string name="callFailed_powerOff">"Radio wyłączone"</string>
+    <string name="callFailed_powerOff">"Sieci bezprzewodowe są wyłączone"</string>
     <string name="callFailed_simError">"Brak lub błąd karty SIM"</string>
     <string name="callFailed_outOfService">"Obszar nieobsługiwany"</string>
-    <string name="callFailed_fdn_only">"Połączenia są ograniczone do ustalonych numerów (FDN)."</string>
+    <string name="callFailed_fdn_only">"Połączenia są ograniczone do listy ustalonych numerów."</string>
     <string name="callFailed_cb_enabled">"Nie można wykonywać połączeń wychodzących, gdy włączona jest blokada dzwonienia."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted">"Wszystkie połączenia są zablokowane przez funkcję kontroli dostępu."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"Połączenia alarmowe są zablokowane przez funkcję kontroli dostępu."</string>
     <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"Zwykłe połączenia są zablokowane przez funkcję kontroli dostępu."</string>
-    <string name="confCall">"Rozmowa konferencyjna"</string>
+    <string name="callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle">"CDMA: telefon zablokowany do momentu ponownego uruchomienia."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_drop">"CDMA: połączenie porzucone."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_intercept">"CDMA: połączenie przechwycone."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_reorder">"CDMA: zmiana kolejności."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_SO_reject">"CDMA: odrzucenie opcji usługi."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_retryOrder">"CDMA: kolejność ponawiania próby."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_accessFailure">"CDMA: niepowodzenie dostępu."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_preempted">"CDMA: zajęte."</string>
+    <string name="callFailed_cdma_notEmergency">"Możliwe jest wykonywanie tylko połączeń alarmowych."</string>
+    <string name="confCall">"Poł. konferencyjne"</string>
     <string name="mmiStarted">"Kod MMI został rozpoczęty"</string>
     <string name="ussdRunning">"Uruchomiony kod USSD..."</string>
     <string name="mmiCancelled">"Kod MMI został anulowany"</string>
     <string name="cancel">"Anuluj"</string>
+    <string name="ecbm_mode_text">"Alarmowe połączenie zwrotne"</string>
+    <string name="ecbm_exit_text">"ZAKOŃCZ"</string>
+    <string name="ecbm_ok_text">"OK"</string>
+    <string name="ecbm_emergency_number">"Wybierz numer 112"</string>
+    <string name="ecbm_instruction_text">"Naciśnij przycisk, aby wykonać połączenie alarmowe"</string>
     <string name="menu_speaker">"Głośnik"</string>
     <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
     <string name="menu_mute">"Wycisz"</string>
     <string name="menu_manageConference">"Zarządzanie rozmową konferencyjną"</string>
     <string name="menu_showDialpad">"Pokaż panel wybierania numeru"</string>
     <string name="menu_hideDialpad">"Ukryj panel wybierania numeru"</string>
-    <string name="menu_answerAndHold">"Zawieś bieżące połączenie"\n"i odpowiedz"</string>
-    <string name="menu_answerAndEnd">"Zakończ bieżące połączenie"\n"i odpowiedz"</string>
+    <string name="menu_answerAndHold">"Zawieś bieżące poł."\n"i odpowiedz"</string>
+    <string name="menu_answerAndEnd">"Zakończ bieżące poł."\n"i odpowiedz"</string>
     <string name="ok">"OK"</string>
     <string name="menuButtonHint">"Naciśnij Menu, aby zobaczyć opcje połączenia."</string>
     <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Naciśnij Menu, aby wyświetlić opcje połączenia • Użyj klawiatury, aby wybrać numer"</string>
+    <string name="menu_answer">"Odbierz"</string>
+    <string name="menu_ignore">"Ignoruj"</string>
     <string name="wait_prompt_str">"Wysłać następujące dzwonki?"\n</string>
     <string name="send_button">"Wyślij"</string>
     <string name="wild_prompt_str">"Zastąp symbol wieloznaczny"</string>
     <string name="unlock_failed">"Żądanie odblokowania sieci zakończyło się niepowodzeniem."</string>
     <string name="unlock_success">"Sieć została pomyślnie odblokowana."</string>
     <string name="imei">"IMEI"</string>
+    <string name="labelGSMMore">"Ustawienia połączenia GSM"</string>
+    <string name="labelCDMAMore">"Ustawienia połączenia CDMA"</string>
     <string name="apn_settings">"Punkty dostępowe"</string>
     <string name="settings_label">"Ustawienia sieci"</string>
     <string name="voicemail">"Poczta głosowa"</string>
     <string name="voicemail_abbreviated">"Poczta głosowa:"</string>
     <string name="networks">"Operatorzy sieci"</string>
     <string name="call_settings">"Ustawienia połączeń"</string>
+    <string name="additional_gsm_call_settings">"Dodatkowe ustawienia połączenia GSM"</string>
+    <string name="sum_gsm_call_settings">"Dodatkowe ustawienia tylko połączenia GSM"</string>
+    <string name="additional_cdma_call_settings">"Dodatkowe ustawienia połączenia CDMA"</string>
+    <string name="sum_cdma_call_settings">"Dodatkowe ustawienia tylko połączenia CDMA"</string>
     <string name="labelNwService">"Ustawienia usługi sieciowej"</string>
-    <string name="labelCallerId">"ID dzwoniącego"</string>
+    <string name="labelCallerId">"ID rozmówcy"</string>
     <string name="sum_hide_caller_id">"Ukrycie numeru podczas rozmów wychodzących"</string>
     <string name="sum_show_caller_id">"Numer wyświetlany w połączeniach wychodzących"</string>
     <string name="sum_default_caller_id">"Użyj domyślnych ustawień operatora, aby wyświetlać mój numer w połączeniach wychodzących"</string>
     <string name="sum_cfu_enabled_indicator">"Przekierowanie wszystkich rozmów"</string>
     <string name="sum_cfu_enabled">"Przekierowanie wszystkich rozmów do {0}"</string>
     <string name="sum_cfu_disabled">"Wyłączone"</string>
-    <string name="labelCFB">"Przekieruj gdy zajęty"</string>
+    <string name="labelCFB">"Przekieruj, gdy zajęty"</string>
     <string name="messageCFB">"Numer, gdy zajęty"</string>
     <string name="sum_cfb_enabled">"Przekierowanie do {0}"</string>
     <string name="sum_cfb_disabled">"Wyłączone"</string>
-    <string name="labelCFNRy">"Przekieruj gdy nieodebrane"</string>
+    <string name="labelCFNRy">"Przekieruj, gdy nieodebrane"</string>
     <string name="messageCFNRy">"Numer, gdy nieodebrane"</string>
     <string name="sum_cfnry_enabled">"Przekierowanie do {0}"</string>
     <string name="sum_cfnry_disabled">"Wyłączone"</string>
-    <string name="labelCFNRc">"Przekieruj gdy nieosiągalny"</string>
+    <string name="labelCFNRc">"Przekieruj, gdy nieosiągalny"</string>
     <string name="messageCFNRc">"Numer, gdy nieosiągalny."</string>
     <string name="sum_cfnrc_enabled">"Przekierowanie do {0}"</string>
     <string name="sum_cfnrc_disabled">"Wyłączone"</string>
     <string name="error_updating_title">"Błąd w ustawieniach połączenia"</string>
     <string name="reading_settings">"Czytanie ustawień..."</string>
     <string name="updating_settings">"Aktualizowanie ustawień..."</string>
-    <string name="response_error">"Nieoczekiwana odpowiedź sieci,"</string>
+    <string name="response_error">"Nieoczekiwana odpowiedź z sieci."</string>
     <string name="exception_error">"Błąd sieci lub karty SIM."</string>
-    <string name="radio_off_error">"Przed wyświetleniem tych ustawień należy włączyć radio."</string>
+    <string name="radio_off_error">"Przed wyświetleniem tych ustawień należy włączyć sieci bezprzewodowe."</string>
     <string name="close_dialog">"OK"</string>
     <string name="enable">"Włącz"</string>
     <string name="disable">"Wyłącz"</string>
     <string name="sum_search_networks">"Wyszukaj wszystkie dostępne sieci"</string>
     <string name="select_automatically">"Wybierz automatycznie"</string>
     <string name="sum_select_automatically">"Wybierz automatycznie preferowaną sieć"</string>
-    <string name="register_automatically">"Automatyczne rejestrowanie..."</string>
+    <string name="register_automatically">"Automatyczna rejestracja..."</string>
+    <string name="preferred_network_mode_title">"Tryb sieci"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_summary">"Zmień tryb działania sieci"</string>
+    <string name="preferred_network_mode_dialogtitle">"Preferowany tryb sieci"</string>
+  <string-array name="preferred_network_mode_choices">
+    <item>"Globalne"</item>
+    <item>"Tylko EvDo"</item>
+    <item>"CDMA bez EvDo"</item>
+    <item>"Automatyczny CDMA/EvDo"</item>
+    <item>"Automatyczny GSM/WCDMA"</item>
+    <item>"Tylko WCDMA"</item>
+    <item>"Tylko GSM"</item>
+    <item>"Preferowany GSM/WCDMA"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="preferred_network_mode_values">
+    <item>"7"</item>
+    <item>"6"</item>
+    <item>"5"</item>
+    <item>"4"</item>
+    <item>"3"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"0"</item>
+  </string-array>
     <string name="roaming">"Dane w roamingu"</string>
     <string name="roaming_enable">"Połącz z usługami przesyłu danych podczas roamingu"</string>
     <string name="roaming_disable">"Połącz z usługami przesyłu danych podczas roamingu"</string>
     <string name="roaming_reenable_message">"Utracono łączność danych, ponieważ pozostawiono wyłączony roaming danych w sieci macierzystej."</string>
     <string name="roaming_warning">"Czy pozwolić na przesył danych w roamingu? Operator może naliczać wysokie opłaty roamingowe!"</string>
-
+    <string name="gsm_umts_options">"Opcje GSM/UMTS"</string>
+    <string name="cdma_options">"Opcje CDMA"</string>
+    <string name="cdma_cell_broadcast_sms">"Wiadomość SMS transmisji komórkowej"</string>
+    <string name="cell_broadcast_sms">"Wiadomość SMS transmisji komórkowej"</string>
+    <string name="enable_disable_cell_bc_sms">"Wiadomość SMS transmisji komórkowej"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_enable">"Wiadomość SMS transmisji komórkowej włączona"</string>
+    <string name="cell_bc_sms_disable">"Wiadomość SMS transmisji komórkowej wyłączona"</string>
+    <string name="cb_sms_settings">"Ustawienia wiadomości SMS transmisji komórkowej"</string>
+    <string name="enable_disable_emergency_broadcast">"Transmisja alarmowa"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_enable">"Transmisja alarmowa włączona"</string>
+    <string name="emergency_broadcast_disable">"Transmisja alarmowa wyłączona"</string>
+    <string name="enable_disable_administrative">"Administracja"</string>
+    <string name="administrative_enable">"Administracja włączona"</string>
+    <string name="administrative_disable">"Administracja wyłączona"</string>
+    <string name="enable_disable_maintenance">"Konserwacja"</string>
+    <string name="maintenance_enable">"Konserwacja włączona"</string>
+    <string name="maintenance_disable">"Konserwacja wyłączona"</string>
+    <string name="general_news_settings">"Wiadomości ogólne"</string>
+    <string name="bf_news_settings">"Wiadomości biznesowe i finansowe"</string>
+    <string name="sports_news_settings">"Wiadomości sportowe"</string>
+    <string name="entertainment_news_settings">"Wiadomości rozrywkowe"</string>
+    <string name="enable_disable_local">"Lokalne"</string>
+    <string name="local_enable">"Wiadomości lokalne włączone"</string>
+    <string name="local_disable">"Wiadomości lokalne wyłączone"</string>
+    <string name="enable_disable_regional">"Regionalne"</string>
+    <string name="regional_enable">"Wiadomości regionalne włączone"</string>
+    <string name="regional_disable">"Wiadomości regionalne wyłączone"</string>
+    <string name="enable_disable_national">"Krajowe"</string>
+    <string name="national_enable">"Wiadomości krajowe włączone"</string>
+    <string name="national_disable">"Wiadomości krajowe wyłączone"</string>
+    <string name="enable_disable_international">"Międzynarodowe"</string>
+    <string name="international_enable">"Wiadomości międzynarodowe włączone"</string>
+    <string name="international_disable">"Wiadomości międzynarodowe wyłączone"</string>
+    <string name="list_language_title">"Język"</string>
+    <string name="list_language_summary">"Wybierz język wiadomości"</string>
+  <string-array name="list_language_entries">
+    <item>"Angielski"</item>
+    <item>"francuski"</item>
+    <item>"hiszpański"</item>
+    <item>"japoński"</item>
+    <item>"koreański"</item>
+    <item>"chiński"</item>
+    <item>"hebrajski"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="list_language_values">
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"3"</item>
+    <item>"4"</item>
+    <item>"5"</item>
+    <item>"6"</item>
+    <item>"7"</item>
+  </string-array>
+    <string name="list_language_dtitle">"Języki"</string>
+    <string name="enable_disable_local_weather">"Lokalna prognoza pogody"</string>
+    <string name="local_weather_enable">"Lokalna prognoza pogody włączona"</string>
+    <string name="local_weather_disable">"Lokalna prognoza pogody wyłączona"</string>
+    <string name="enable_disable_atr">"Raporty o natężeniu ruchu"</string>
+    <string name="atr_enable">"Raporty o natężeniu ruchu włączone"</string>
+    <string name="atr_disable">"Raporty o natężeniu ruchu wyłączone"</string>
+    <string name="enable_disable_lafs">"Rozkład lotów z lokalnego lotniska"</string>
+    <string name="lafs_enable">"Rozkład lotów z lokalnego lotniska włączony"</string>
+    <string name="lafs_disable">"Rozkład lotów z lokalnego lotniska wyłączony"</string>
+    <string name="enable_disable_restaurants">"Restauracje"</string>
+    <string name="restaurants_enable">"Restauracje włączone"</string>
+    <string name="restaurants_disable">"Restauracje wyłączone"</string>
+    <string name="enable_disable_lodgings">"Kwatery"</string>
+    <string name="lodgings_enable">"Kwatery włączone"</string>
+    <string name="lodgings_disable">"Kwatery wyłączone"</string>
+    <string name="enable_disable_retail_directory">"Katalog sprzedaży detalicznej"</string>
+    <string name="retail_directory_enable">"Katalog sprzedaży detalicznej włączony"</string>
+    <string name="retail_directory_disable">"Katalog sprzedaży detalicznej wyłączony"</string>
+    <string name="enable_disable_advertisements">"Reklamy"</string>
+    <string name="advertisements_enable">"Reklamy włączone"</string>
+    <string name="advertisements_disable">"Reklamy wyłączone"</string>
+    <string name="enable_disable_stock_quotes">"Notowania giełdowe"</string>
+    <string name="stock_quotes_enable">"Notowania giełdowe włączone"</string>
+    <string name="stock_quotes_disable">"Notowania giełdowe wyłączone"</string>
+    <string name="enable_disable_eo">"Oferty pracy"</string>
+    <string name="eo_enable">"Oferty pracy włączone"</string>
+    <string name="eo_disable">"Oferty pracy wyłączone"</string>
+    <string name="enable_disable_mhh">"Placówki medyczne, zakłady opieki zdrowotnej i szpitale"</string>
+    <string name="mhh_enable">"Placówki medyczne, zakłady opieki zdrowotnej i szpitale włączone"</string>
+    <string name="mhh_disable">"Placówki medyczne, zakłady opieki zdrowotnej i szpitale wyłączone"</string>
+    <string name="enable_disable_technology_news">"Wiadomości technologiczne"</string>
+    <string name="technology_news_enable">"Wiadomości technologiczne włączone"</string>
+    <string name="technology_news_disable">"Wiadomości technologiczne wyłączone"</string>
+    <string name="enable_disable_multi_category">"Obsługa wielu kategorii"</string>
+    <string name="multi_category_enable">"Obsługa wielu kategorii włączona"</string>
+    <string name="multi_category_disable">"Obsługa wielu kategorii wyłączona"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_title">"Ustawienia sieci GSM/UMTS"</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferneces_summary">"Funkcja jeszcze niezaimplementowana."</string>
+    <string name="gsm_umts_network_preferences_dialogtitle">"Ustawienia sieci GSM/UMTS"</string>
+  <string-array name="gsm_umts_network_preferences_choices">
+    <item>"GSM/WCDMA (tryb automatyczny)"</item>
+    <item>"Tylko WCDMA"</item>
+    <item>"Tylko GSM"</item>
+    <item>"GSM/WCDA (preferowany WCDMA)"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="gsm_umts_network_preferences_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+    <item>"3"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_system_select_title">"Wybór systemu"</string>
+    <string name="cdma_system_select_summary">"Zmień tryb roamingu CDMA"</string>
+    <string name="cdma_system_select_dialogtitle">"Wybór systemu"</string>
+  <string-array name="cdma_system_select_choices">
+    <item>"Tylko główne"</item>
+    <item>"Automatyczny"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_system_select_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_roaming_mode_title">"Tryb roamingu CDMA"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_summary">"Zmień tryb roamingu CDMA"</string>
+    <string name="cdma_roaming_mode_dialogtitle">"Tryb roamingu CDMA"</string>
+  <string-array name="cdma_roaming_mode_choices">
+    <item>"Tylko sieci domowe"</item>
+    <item>"Sieci stowarzyszone"</item>
+    <item>"Dowolna sieć"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_roaming_mode_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="cdma_network_preferences_title">"Ustawienia sieci CDMA"</string>
+    <string name="cdma_network_preferneces_summary">"Funkcja jeszcze niezaimplementowana."</string>
+    <string name="cdma_network_preferences_dialogtitle">"Ustawienia sieci CDMA"</string>
+  <string-array name="cdma_network_preferences_choices">
+    <item>"CDMA/EvDo"</item>
+    <item>"Tylko CDMA"</item>
+    <item>"Tylko EvDo"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="cdma_network_preferences_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+    <item>"2"</item>
+  </string-array>
+    <string name="subscription_title">"TEST subskrypcji CDMA"</string>
+    <string name="subscription_summary">"Zmiana między RUIM/SIM i NV"</string>
+    <string name="subscription_dialogtitle">"subskrypcja"</string>
+  <string-array name="subscription_choices">
+    <item>"RUIM/SIM"</item>
+    <item>"NV"</item>
+  </string-array>
+  <string-array name="subscription_values">
+    <item>"0"</item>
+    <item>"1"</item>
+  </string-array>
     <string name="fdn">"Ustalone numery"</string>
-    <string name="manage_fdn_list">"Ustalone numery (FDN)"</string>
-    <string name="fdn_activation">"Aktywacja usługi ustalnych numerów (FDN)"</string>
+    <string name="manage_fdn_list">"Ustalone numery"</string>
+    <string name="fdn_activation">"Aktywacja usługi ustalonych numerów"</string>
     <string name="fdn_enabled">"Włączono tryb ustalonych numerów"</string>
     <string name="fdn_disabled">"Wyłączono tryb ustalonych numerów"</string>
-    <string name="enable_fdn">"Włącz ustalone numery (FDN)"</string>
-    <string name="disable_fdn">"Wyłącz usługę ustalonych numerów (FDN)"</string>
+    <string name="enable_fdn">"Włącz ustalone numery"</string>
+    <string name="disable_fdn">"Wyłącz usługę ustalonych numerów"</string>
     <string name="change_pin2">"Zmień PIN2"</string>
-    <string name="enable_fdn_ok">"Wyłącz usługę wybierania ustalonego (FDN)"</string>
-    <string name="disable_fdn_ok">"Włącz ustalone numery (FDN)"</string>
+    <string name="enable_fdn_ok">"Wyłącz usługę ustalonych numerów"</string>
+    <string name="disable_fdn_ok">"Włącz ustalone numery"</string>
     <string name="sum_fdn">"Zarządzanie ustalonymi numerami"</string>
-    <string name="sum_fdn_change_pin">"Zmień kod PIN pozwalający na zarządzanie ustalonymi numerami (FDN)"</string>
+    <string name="sum_fdn_change_pin">"Zmień kod PIN pozwalający na zarządzanie ustalonymi numerami"</string>
     <string name="sum_fdn_manage_list">"Zarządzanie listą numerów telefonów"</string>
+    <string name="voice_privacy">"Prywatność połączeń głosowych"</string>
+    <string name="voice_privacy_summary">"Włącz rozszerzony tryb prywatności"</string>
+    <string name="tty_mode_title">"Tryb TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_summary">"Włącz tryb TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_option_title">"Tryb TTY"</string>
+    <string name="tty_mode_option_summary">"Ustaw tryb TTY"</string>
     <string name="menu_add">"Dodaj kontakt"</string>
     <string name="menu_edit">"Edytuj kontakt"</string>
     <string name="menu_delete">"Usuń kontakt"</string>
     <string name="pin2_invalid">"Błędny kod PIN2!"</string>
     <string name="fdn_invalid_number">"Numer nie może być dłuższy niż 20 cyfr."</string>
     <string name="simContacts_emptyLoading">"Czytanie z karty SIM..."</string>
-    <string name="simContacts_empty">"Brak kontaktów na karcie SIM."</string>
+    <string name="simContacts_empty">"Brak kontaktów na karcie SIM"</string>
     <string name="simContacts_title">"Wybierz kontakty do importowania"</string>
     <string name="enable_pin">"Włącz/wyłącz kod PIN do karty SIM"</string>
     <string name="change_pin">"Zmień kod PIN do karty SIM"</string>
     <string name="fdn_enable_puk2_requested">"Błędne hasło, zmień kod PIN2 i spróbuj ponownie!"</string>
     <string name="puk2_requested">"Błędne hasło, karta SIM jest zablokowana! Wymagany kod PUK2."</string>
     <string name="doneButton">"Gotowe"</string>
-    <string name="caller_manage_header">"Rozmowa konferencyjna <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="caller_manage_header">"Poł. konferencyjne <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
     <string name="caller_manage_manage_done_text">"Powrót do połączenia"</string>
     <string name="sim_missing_continueView_text">"Kontynuuj bez karty SIM"</string>
     <string name="sim_missing_msg_text">"Nie znaleziono karty SIM. Należy włożyć kartę SIM do telefonu."</string>
     <string name="voicemail_settings_number_label">"Numer poczty głosowej"</string>
     <string name="card_title_dialing">"Wybieranie"</string>
     <string name="card_title_in_progress">"Bieżące połączenie"</string>
-    <string name="card_title_conf_call">"Rozmowa konferencyjna"</string>
-    <string name="card_title_incoming_call">"Poł. przychodzące"</string>
+    <string name="card_title_conf_call">"Poł. konferencyjne"</string>
+    <string name="card_title_incoming_call">"Połączenie"</string>
+    <string name="card_title_cdma_call_waiting">"Oczekujące połączenie CDMA"</string>
     <string name="card_title_call_ended">"Połączenie zakończone"</string>
     <string name="card_title_on_hold">"Oczekujące"</string>
     <string name="card_title_hanging_up">"Trwa rozłączanie"</string>
+    <string name="card_title_in_call">"Trwa połączenie"</string>
     <string name="notification_missedCallTitle">"Nieodebrane połączenie"</string>
     <string name="notification_missedCallsTitle">"Połączenia nieodebrane"</string>
     <string name="notification_missedCallsMsg">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> nieodebranych połączeń"</string>
     <string name="notification_ongoing_call_format">"Bieżące połączenie (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
     <string name="notification_on_hold">"Oczekujące"</string>
     <string name="notification_voicemail_title">"Nowa poczta głosowa"</string>
+    <string name="notification_voicemail_title_count">"Nowa poczta głosowa (<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>)"</string>
     <string name="notification_voicemail_text_format">"Zadzwoń do <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
     <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"Nieznany numer poczty głosowej"</string>
     <string name="incall_error_power_off">"Aby rozpocząć połączenie, wyłącz najpierw tryb samolotowy"</string>
     <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"Połączenie niezrealizowane, nie wprowadzono poprawnego numeru."</string>
     <string name="incall_error_call_failed">"Połączenie nie zostało zrealizowane."</string>
     <string name="incall_status_dialed_mmi">"Rozpoczynanie sekwencji MMI..."</string>
+    <string name="incall_status_dialed_fc">"Trwa rozpoczynanie sekwencji kodu funkcji…"</string>
     <string name="incall_error_supp_service_unknown">"Nieobsługiwana usługa."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_switch">"Nie można przełączyć rozmów."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_separate">"Nie można rozdzielić połączenia."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_reject">"Nie można odrzucić połączenia."</string>
     <string name="incall_error_supp_service_hangup">"Nie można zakończyć połączenia (połączeń)."</string>
     <string name="emergency_enable_radio_dialog_title">"Połączenie alarmowe"</string>
-    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message">"Trwa włączanie radia…"</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message">"Trwa włączanie sieci bezprzewodowych..."</string>
     <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry">"Obszar nieobsługiwany, ponowna próba..."</string>
     <string name="dial_emergency_error">"Połączenie niezrealizowane, <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> nie jest numerem alarmowym!"</string>
     <string name="dial_emergency_empty_error">"Połączenie niezrealizowane, należy wybrać numer alarmowy!"</string>
     <string name="dialerKeyboardHintText">"Aby zadzwonić, użyj klawiatury."</string>
     <string name="dtmfDialpadHintText">"Dotknij klawiatury"</string>
     <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Panel numeryczny"</string>
-    <string name="touchLockText">"Dotknij dwukrotnie,"\n" aby odblokować"</string>
+    <string name="touchLockText">"Dotknij dwukrotnie,"\n"aby odblokować"</string>
+    <string name="onscreenAnswerText">"Dotknij dwukrotnie,"\n"aby odebrać"</string>
     <string name="importSimEntry">"Importuj"</string>
     <string name="importAllSimEntries">"Importuj wszystko"</string>
     <string name="importingSimContacts">"Importowanie kontaktów z karty SIM"</string>
     <string name="importToFDNfromContacts">"Importuj z Kontaktów"</string>
+  <string-array name="tty_mode_entries">
+    <item>"TTY wyłączony"</item>
+    <item>"TTY HCO"</item>
+    <item>"TTY VCO"</item>
+    <item>"TTY pełny"</item>
+  </string-array>
+    <string name="eri_text_label">"Tekst ERI"</string>
+    <string name="dtmf_tones_title">"Sygnały DTMF"</string>
+    <string name="dtmf_tones_summary">"Ustaw długość sygnałów DTMF"</string>
+  <string-array name="dtmf_tone_entries">
+    <item>"Normalne"</item>
+    <item>"Długie"</item>
+  </string-array>
+    <string name="network_message">"Komunikat sieciowy"</string>
 </resources>
-
diff --git a/res/values-pt-rPT/strings.xml b/res/values-pt-rPT/strings.xml
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e3c1909
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,594 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!-- Copyright (C) 2009 The Android Open Source Project
+
+     Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+     you may not use this file except in compliance with the License.
+     You may obtain a copy of the License at
+
+          http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+     Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+     distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+     WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+     See the License for the specific language governing permissions and
+     limitations under the License.
+-->
+<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
+    xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
+    <string name="contactsIconLabel">"Contactos"</string>
+    <string name="contactsFavoritesLabel">"Favoritos"</string>
+    <string name="dialerIconLabel">"Marcador"</string>
+    <string name="emergencyDialerIconLabel">"Marcador de emergência"</string>
+    <string name="phoneIconLabel">"Telefone"</string>
+    <string name="recentCallsIconLabel">"Registo de chamadas"</string>
+    <string name="fdnListLabel">"Lista de números de marcação fixa (FDN)"</string>
+    <string name="unknown">"Desconhecido"</string>
+    <string name="private_num">"Número particular"</string>
+    <string name="payphone">"Telefone público"</string>
+    <string name="onHold">"Em espera"</string>
+    <string name="ongoing">"Chamada actual"</string>
+    <string name="callFailed_userBusy">"Linha ocupada"</string>
+    <string name="callFailed_congestion">"Rede ocupada"</string>
+    <string name="callFailed_noSignal">"Sem sinal"</string>
+    <string name="callFailed_limitExceeded">"Limite de ACM excedido"</string>
+    <string name="callFailed_powerOff">"Rádio desactivado"</string>
+    <string name="callFailed_simError">"Sem cartão SIM ou erro do cartão"</string>
+    <string name="callFailed_outOfService">"Fora da área do serviço"</string>
+    <string name="callFailed_fdn_only">"As chamadas efectuadas são restringidas por FDN."</string>
+    <string name="callFailed_cb_enabled">"Não é possível efectuar chamadas com o barramento de chamadas activado."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted">"Todas as chamadas são restringidas por controlo de acesso."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"As chamadas de emergência são restringidas por controlo de acesso."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"As chamadas normais são restringidas por controlo de acesso."</string>
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle (775483211928061084) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_drop (6030084920001082496) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_intercept (8402269373120277330) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_reorder (5605791471418711552) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_SO_reject (8969174256492763555) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_retryOrder (5848488692485148804) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_accessFailure (2844306027616452215) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_preempted (1097095321180029879) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for callFailed_cdma_notEmergency (2347377816822720761) -->
+    <skip />
+    <string name="confCall">"Chamada de conferência"</string>
+    <string name="mmiStarted">"Código de MMI iniciado"</string>
+    <string name="ussdRunning">"A executar código USSD..."</string>
+    <string name="mmiCancelled">"Código de MMI cancelado"</string>
+    <string name="cancel">"Cancelar"</string>
+    <!-- no translation found for ecbm_mode_text (6485648046794782672) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_exit_text (622759135506401127) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_ok_text (1373363960570351032) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_emergency_number (4131632362330756509) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for ecbm_instruction_text (5039940054364946169) -->
+    <skip />
+    <string name="menu_speaker">"Altifalante"</string>
+    <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
+    <string name="menu_mute">"Desactivar som"</string>
+    <string name="menu_hold">"Suspender"</string>
+    <string name="menu_endCall">"Terminar chamada"</string>
+    <string name="menu_swapCalls">"Alternar entre chamadas"</string>
+    <string name="menu_mergeCalls">"Intercalar chamadas"</string>
+    <string name="menu_addCall">"Adicionar chamada"</string>
+    <string name="menu_manageConference">"Gerir chamada de conferência"</string>
+    <string name="menu_showDialpad">"Mostrar o teclado de marcação"</string>
+    <string name="menu_hideDialpad">"Ocultar teclado de marcação"</string>
+    <string name="menu_answerAndHold">"Suspender chamada actual "\n"&amp; atender"</string>
+    <string name="menu_answerAndEnd">"Terminar a chamada actual"\n"&amp; atender"</string>
+    <string name="ok">"OK"</string>
+    <string name="menuButtonHint">"Prima Menu para as opções de chamada."</string>
+    <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Prima Menu para opções de chamada  •  Utilize o teclado para a marcação"</string>
+    <!-- no translation found for menu_answer (116686205042231098) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for menu_ignore (2112030835852537344) -->
+    <skip />
+    <string name="wait_prompt_str">"Enviar os seguintes tons?"\n</string>
+    <string name="send_button">"Enviar"</string>
+    <string name="wild_prompt_str">"Substituir o carácter universal por"</string>
+    <string name="no_vm_number">"Número do correio de voz em falta"</string>
+    <string name="no_vm_number_msg">"Não existe um número de correio de voz armazenado no cartão SIM."</string>
+    <string name="add_vm_number_str">"Adicionar número"</string>
+    <string name="dialer_emptyListWorking">"A carregar..."</string>
+    <string name="enterPin">"Introduza o código PIN para desbloquear o cartão SIM."</string>
+    <string name="pinUnlocked">"SIM desbloqueado"</string>
+    <string name="enterNewPin">"Novo código PIN do cartão SIM"</string>
+    <string name="verifyNewPin">"Introduza o novo código PIN do cartão SIM novamente para confirmar"</string>
+    <string name="verifyFailed">"Os PINs do cartão SIM introduzidos não coincidem. Tente novamente."</string>
+    <string name="enterPuk">"Introduza o código PUK para desbloquear o cartão SIM"</string>
+    <string name="badPuk">"Código PUK incorrecto!"</string>
+    <string name="buttonTxtContinue">"Continuar"</string>
+    <string name="puk_unlocked">"O cartão SIM foi desbloqueado. O telefone está a ser desbloqueado..."</string>
+    <string name="label_ndp">"PIN para desbloqueio de rede do cartão SIM"</string>
+    <string name="sim_ndp_unlock_text">"Desbloquear"</string>
+    <string name="sim_ndp_dismiss_text">"Ignorar"</string>
+    <string name="requesting_unlock">"A pedir desbloqueio de rede..."</string>
+    <string name="unlock_failed">"O·pedido·de·desbloqueio·de·rede·falhou."</string>
+    <string name="unlock_success">"Desbloqueio de rede bem sucedido."</string>
+    <string name="imei">"IMEI"</string>
+    <!-- no translation found for labelGSMMore (5930842194056092106) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for labelCDMAMore (1630676740428229339) -->
+    <skip />
+    <string name="apn_settings">"Nomes dos pontos de acesso"</string>
+    <string name="settings_label">"Definições de rede"</string>
+    <string name="voicemail">"Correio de voz"</string>
+    <string name="voicemail_abbreviated">"Correio de voz:"</string>
+    <string name="networks">"Operadores de rede"</string>
+    <string name="call_settings">"Definições de chamada"</string>
+    <!-- no translation found for additional_gsm_call_settings (6472260354879794056) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for sum_gsm_call_settings (4076647190996778012) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for additional_cdma_call_settings (8628958775721886909) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for sum_cdma_call_settings (284753265979035549) -->
+    <skip />
+    <string name="labelNwService">"Definições do serviço de rede"</string>
+    <string name="labelCallerId">"ID do autor da chamada"</string>
+    <string name="sum_hide_caller_id">"Ocultar o número em chamadas efectuadas"</string>
+    <string name="sum_show_caller_id">"Número apresentado em chamadas efectuadas"</string>
+    <string name="sum_default_caller_id">"Utilizar as predefinições do operador para apresentar o meu número nas chamadas efectuadas"</string>
+    <string name="labelCW">"Chamada em espera"</string>
+    <string name="sum_cw_enabled">"Notificar-me de chamadas a receber durante uma chamada"</string>
+    <string name="sum_cw_disabled">"Notificar-me de chamadas a receber durante uma chamada"</string>
+    <string name="call_forwarding_settings">"Definições do reencaminhamento de chamadas"</string>
+    <string name="labelCF">"Reencaminhamento de chamadas"</string>
+    <string name="labelCFU">"Reencaminhar sempre"</string>
+    <string name="messageCFU">"Utilizar sempre este número"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled_indicator">"A reencaminhar todas as chamadas"</string>
+    <string name="sum_cfu_enabled">"A reencaminhar todas as chamadas para \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfu_disabled">"Desactivado"</string>
+    <string name="labelCFB">"Reencaminhar quando ocupado"</string>
+    <string name="messageCFB">"Número no caso de estar ocupado"</string>
+    <string name="sum_cfb_enabled">"A redireccionar para \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfb_disabled">"Desactivado"</string>
+    <string name="labelCFNRy">"Reencaminhar quando não atende"</string>
+    <string name="messageCFNRy">"Número no caso de não atender"</string>
+    <string name="sum_cfnry_enabled">"A reencaminhar para \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnry_disabled">"Desactivado"</string>
+    <string name="labelCFNRc">"Reencaminhar quando está inacessível"</string>
+    <string name="messageCFNRc">"Número no caso de estar inacessível"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_enabled">"A reencaminhar para \\\\{0\\\\}"</string>
+    <string name="sum_cfnrc_disabled">"Desactivado"</string>
+    <string name="updating_title">"Definições de chamadas"</string>
+    <string name="error_updating_title">"Erro nas definições de chamada"</string>
+    <string name="reading_settings">"A ler as definições..."</string>
+    <string name="updating_settings">"A actualizar as definições..."</string>
+    <!-- no translation found for response_error (6674110501330139405) -->
+    <skip />
+    <string name="exception_error">"Erro do cartão SIM ou da rede."</string>
+    <string name="radio_off_error">"Active o rádio antes de visualizar estas definições."</string>
+    <string name="close_dialog">"OK"</string>
+    <string name="enable">"Activar"</string>
+    <string name="disable">"Desactivar"</string>
+    <string name="change_num">"Actualizar"</string>
+  <string-array name="clir_display_values">
+    <item>"Predefinição da rede"</item>
+    <item>"Ocultar número"</item>
+    <item>"Mostrar número"</item>
+  </string-array>
+    <string name="vm_save_number">"Guardar o número do correio de voz"</string>
+    <string name="vm_changed">"O número do correio de voz foi alterado."</string>
+    <string name="vm_change_failed">"A·alteração·do·número·do·correio·de·voz·falhou."</string>
+    <string name="no_change">"Não foram efectuadas alterações."</string>
+    <string name="sum_voicemail">"Definir o número do correio de voz"</string>
+    <string name="mobile_networks">"Definições da rede móvel"</string>
+    <string name="label_available">"Redes disponíveis"</string>
+    <string name="load_networks_progress">"A pesquisar..."</string>
+    <string name="empty_networks_list">"Nenhuma rede encontrada."</string>
+    <string name="search_networks">"Procurar redes"</string>
+    <string name="network_query_error">"Erro ao procurar redes."</string>
+    <string name="register_on_network">"A registar em <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g>..."</string>
+    <string name="not_allowed">"O cartão SIM não permite uma ligação a esta rede."</string>
+    <string name="registration_done">"Registado na rede."</string>
+    <string name="sum_carrier_select">"Seleccione um operador de rede"</string>
+    <string name="sum_search_networks">"Procurar todas as redes disponíveis"</string>
+    <string name="select_automatically">"Seleccionar automaticamente"</string>
+    <string name="sum_select_automatically">"Seleccionar rede preferida automaticamente"</string>
+    <!-- no translation found for register_automatically (6272031189219101172) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_title (8873246565334559308) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_summary (1434820673166126609) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_dialogtitle (8176355237105593793) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:0 (2987674222882365152) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:1 (3273348576277144124) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:2 (454610224530856274) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:3 (8928247118825616081) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:4 (8595462903294812666) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:5 (5189164180446264504) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:6 (5714714953966979187) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_choices:7 (4775796025725908913) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:0 (7164534877603905916) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:1 (2520921432080278213) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:2 (4978887990900575049) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:3 (6891436459357445885) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:4 (339825043192186272) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:5 (3062641619893382241) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:6 (2494009747968041784) -->
+    <!-- no translation found for preferred_network_mode_values:7 (2568449734331711605) -->
+    <string name="roaming">"Roaming de dados"</string>
+    <string name="roaming_enable">"Ligar a serviços de dados em roaming"</string>
+    <string name="roaming_disable">"Ligar a serviços de dados em roaming"</string>
+    <string name="roaming_reenable_message">"A ligação de dados foi perdida porque saiu do alcance da sua rede e o roaming de dados estava desactivado."</string>
+    <string name="roaming_warning">"Permitir roaming de dados? Os encargos de roaming podem ser significativos!"</string>
+    <!-- no translation found for gsm_umts_options (6538311689850981686) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_options (4016822858172249884) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_cell_broadcast_sms (7898475142527341808) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cell_broadcast_sms (5584192824053625842) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_cell_bc_sms (4851147873691392255) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cell_bc_sms_enable (6441688565738921084) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cell_bc_sms_disable (3398365088309408749) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cb_sms_settings (651715019785107312) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_emergency_broadcast (2157014609041245335) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for emergency_broadcast_enable (2645980025414010211) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for emergency_broadcast_disable (3665199821267569426) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_administrative (6501582322182059412) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for administrative_enable (1750086122962032235) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for administrative_disable (8433273857248698539) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_maintenance (1819693083025106678) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for maintenance_enable (8566636458770971189) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for maintenance_disable (7340189100885066077) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for general_news_settings (4968779723948432978) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for bf_news_settings (3935593091894685267) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for sports_news_settings (7649399631270052835) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for entertainment_news_settings (5051153952959405035) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_local (7890281063123416120) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_enable (6370463247609136359) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_disable (4405691986943795798) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_regional (4905652414535565872) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for regional_enable (4434680415437834759) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for regional_disable (5359325527213850077) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_national (236278090206880734) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for national_enable (1172443648912246952) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for national_disable (326018148178601166) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_international (7535348799604565592) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for international_enable (5855356769925044927) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for international_disable (2850648591041088931) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for list_language_title (2841683501919760043) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for list_language_summary (8109546531071241601) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for list_language_entries:0 (6137851079727305485) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:1 (1151988412809572526) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:2 (577840534704312665) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:3 (8385712091143148180) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:4 (1858401628368130638) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:5 (1933212028684529632) -->
+    <!-- no translation found for list_language_entries:6 (1908428006803639064) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:0 (1804908636436467150) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:1 (289708030346890334) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:2 (1121469729692402684) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:3 (2614093115912897722) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:4 (2411164639857960614) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:5 (5884448729274543324) -->
+    <!-- no translation found for list_language_values:6 (5511864807618312598) -->
+    <!-- no translation found for list_language_dtitle (5442908726538951934) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_local_weather (986967454867219114) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_weather_enable (6199315114382448922) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for local_weather_disable (2510158089142626480) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_atr (8339572391278872343) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for atr_enable (5541757457789181799) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for atr_disable (7085558154727596455) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_lafs (668189073721277199) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lafs_enable (2791978667205137052) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lafs_disable (2391212397725495350) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_restaurants (6240381945336814024) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for restaurants_enable (5137657479469118847) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for restaurants_disable (3678480270938424092) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_lodgings (1822029172658551202) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lodgings_enable (3230042508992850322) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for lodgings_disable (3387879742320682391) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_retail_directory (1357809784475660303) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for retail_directory_enable (3280626290436111496) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for retail_directory_disable (6479739816662879027) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_advertisements (5999495926176182128) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for advertisements_enable (2050305021264683786) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for advertisements_disable (8350985908788707935) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_stock_quotes (6397810445293533603) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for stock_quotes_enable (4384802470887170543) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for stock_quotes_disable (4781450084565594998) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_eo (4863043263443942494) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for eo_enable (8623559062015685813) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for eo_disable (3863812478090907609) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_mhh (5698783743098373681) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for mhh_enable (3949276822735205799) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for mhh_disable (4834280270664925123) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_technology_news (3517184627114999149) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for technology_news_enable (7995209394210455181) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for technology_news_disable (5483490380561851946) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for enable_disable_multi_category (626771003122899280) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for multi_category_enable (1179299804641721768) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for multi_category_disable (880104702904139505) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_title (4834419333547382436) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferneces_summary (1905018644156819521) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_dialogtitle (6356332580813229898) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:0 (935612021902787683) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:1 (8912042051809329533) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:2 (8776934131146642662) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_choices:3 (4684679567848300935) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:0 (117293148930527265) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:1 (2264578612775462302) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:2 (1268081943590316978) -->
+    <!-- no translation found for gsm_umts_network_preferences_values:3 (4469871047641902607) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_title (5757657769327732833) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_summary (2528661990595284707) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_dialogtitle (6083355415165359075) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_choices:0 (176474317493999285) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_choices:1 (1205664026446156265) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_values:0 (4354305960068894315) -->
+    <!-- no translation found for cdma_system_select_values:1 (3046877284450231151) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_title (6366737033053855198) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_summary (8604713111805562261) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_dialogtitle (1802896889172094947) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_choices:0 (6024072766548865002) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_choices:1 (8174642753290624634) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_choices:2 (2241951431403168661) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_values:0 (2549203161367380954) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_values:1 (6007798728227141997) -->
+    <!-- no translation found for cdma_roaming_mode_values:2 (4039511109802141047) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_title (41193174429510391) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferneces_summary (3524451924935793338) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_dialogtitle (4548860809290455653) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:0 (3711054371631487248) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:1 (6143696847467859795) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_choices:2 (2683555124647197574) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:0 (5584048199290030331) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:1 (5741268642513143762) -->
+    <!-- no translation found for cdma_network_preferences_values:2 (419525200910932450) -->
+    <!-- no translation found for subscription_title (5813493350326486) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for subscription_summary (8435941016743418124) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for subscription_dialogtitle (531571450448009255) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for subscription_choices:0 (6540107472553796600) -->
+    <!-- no translation found for subscription_choices:1 (1433427108940308332) -->
+    <!-- no translation found for subscription_values:0 (4377788417250295786) -->
+    <!-- no translation found for subscription_values:1 (1193066664940329729) -->
+    <string name="fdn">"Números de marcação fixa (FDN)"</string>
+    <string name="manage_fdn_list">"Lista de números de marcação fixa (FDN)"</string>
+    <string name="fdn_activation">"Activação de FDN"</string>
+    <string name="fdn_enabled">"Os números de marcação fixa estão activados"</string>
+    <string name="fdn_disabled">"Os números de marcação fixa estão desactivados"</string>
+    <string name="enable_fdn">"Activar FDN"</string>
+    <string name="disable_fdn">"Desactivar FDN"</string>
+    <string name="change_pin2">"Alterar PIN2"</string>
+    <string name="enable_fdn_ok">"Desactivar FDN"</string>
+    <string name="disable_fdn_ok">"Activar FDN"</string>
+    <string name="sum_fdn">"Gerir os números de marcação fixa"</string>
+    <string name="sum_fdn_change_pin">"Alterar o PIN de acesso aos números de marcação fixa"</string>
+    <string name="sum_fdn_manage_list">"Gerir a lista telefónica"</string>
+    <!-- no translation found for voice_privacy (7803023024169078619) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for voice_privacy_summary (3159383389833516214) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_title (3171521903490559138) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_summary (5057244302665817977) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_option_title (9033098925144434669) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for tty_mode_option_summary (1073835131534808732) -->
+    <skip />
+    <string name="menu_add">"Adicionar contacto"</string>
+    <string name="menu_edit">"Editar contacto"</string>
+    <string name="menu_delete">"Eliminar contacto"</string>
+    <string name="get_pin2">"Introduza o PIN2"</string>
+    <string name="name">"Nome"</string>
+    <string name="number">"Número"</string>
+    <string name="save">"Guardar"</string>
+    <string name="add_fdn_contact">"Adicionar contacto de marcação fixa"</string>
+    <string name="adding_fdn_contact">"A adicionar contacto de marcação fixa..."</string>
+    <string name="fdn_contact_added">"Contacto de marcação fixa adicionado."</string>
+    <string name="edit_fdn_contact">"Editar contacto de marcação fixa"</string>
+    <string name="updating_fdn_contact">"A actualizar contacto de marcação fixa..."</string>
+    <string name="fdn_contact_updated">"Contacto de marcação fixa actualizado."</string>
+    <string name="delete_fdn_contact">"Eliminar contacto de marcação fixa"</string>
+    <string name="deleting_fdn_contact">"A eliminar contacto de marcação fixa..."</string>
+    <string name="fdn_contact_deleted">"Contacto de marcação fixa eliminado."</string>
+    <string name="pin2_invalid">"PIN2 inválido!"</string>
+    <string name="fdn_invalid_number">"O número não pode exceder os 20 dígitos."</string>
+    <string name="simContacts_emptyLoading">"A ler a partir do cartão SIM..."</string>
+    <string name="simContacts_empty">"Sem contactos no cartão SIM."</string>
+    <string name="simContacts_title">"Seleccione os contactos a importar"</string>
+    <string name="enable_pin">"Activar/desactivar o PIN do cartão SIM"</string>
+    <string name="change_pin">"Alterar o PIN do cartão SIM"</string>
+    <string name="enter_pin_text">"PIN do SIM:"</string>
+    <string name="oldPinLabel">"PIN antigo"</string>
+    <string name="newPinLabel">"Novo PIN"</string>
+    <string name="confirmPinLabel">"Confirme o novo PIN"</string>
+    <string name="badPin">"O PIN antigo introduzido não está correcto. Tente novamente."</string>
+    <string name="mismatchPin">"Os PINs introduzidos não coincidem. Tente novamente."</string>
+    <string name="invalidPin">"Introduza um PIN com 4 a 8 números."</string>
+    <string name="disable_sim_pin">"Desactivar o PIN do SIM"</string>
+    <string name="enable_sim_pin">"Activar o PIN do cartão SIM"</string>
+    <string name="enable_in_progress">"Queira aguardar..."</string>
+    <string name="enable_pin_ok">"PIN do cartão SIM activado"</string>
+    <string name="disable_pin_ok">"PIN do cartão SIM desactivado"</string>
+    <string name="pin_failed">"O PIN introduzido não estava correcto"</string>
+    <string name="pin_changed">"PIN do cartão SIM alterado com sucesso"</string>
+    <string name="puk_requested">"Palavra-passe incorrecta, o cartão SIM está bloqueado! É necessário o PUK2."</string>
+    <string name="enter_pin2_text">"PIN2"</string>
+    <string name="oldPin2Label">"PIN2 antigo"</string>
+    <string name="newPin2Label">"Novo PIN2"</string>
+    <string name="confirmPin2Label">"Confirme o novo PIN2"</string>
+    <string name="badPuk2">"O PUK2 introduzido não está correcto. Tente novamente."</string>
+    <string name="badPin2">"O PIN2 antigo introduzido não está correcto. Tente novamente."</string>
+    <string name="mismatchPin2">"O PIN2 introduzido não coincide. Tente novamente."</string>
+    <string name="invalidPin2">"Introduza um PIN2 com 4 a 8 números."</string>
+    <string name="invalidPuk2">"Introduza um PUK2 com 8 números."</string>
+    <string name="pin2_changed">"PIN2 alterado com sucesso"</string>
+    <string name="label_puk2_code">"Introduza o código PUK2"</string>
+    <string name="fdn_enable_puk2_requested">"Palavra-passe incorrecta. Altere o PIN2 e tente novamente!"</string>
+    <string name="puk2_requested">"Palavra-passe incorrecta, o SIM está bloqueado! É necessário o PUK2."</string>
+    <string name="doneButton">"Concluído"</string>
+    <string name="caller_manage_header">"Chamada de conferência <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="caller_manage_manage_done_text">"Voltar à chamada"</string>
+    <string name="sim_missing_continueView_text">"Continuar sem o cartão SIM"</string>
+    <string name="sim_missing_msg_text">"Cartão SIM não encontrado. Insira um cartão SIM no telefone."</string>
+    <string name="sim_unlock_dismiss_text">"Ignorar"</string>
+    <string name="sim_unlock_unlock_text">"Desbloquear"</string>
+    <string name="sim_unlock_status_text">"A autenticar o PIN..."</string>
+    <string name="voicemail_settings_number_label">"Número do correio de voz"</string>
+    <string name="card_title_dialing">"A marcar"</string>
+    <string name="card_title_in_progress">"Chamada actual"</string>
+    <string name="card_title_conf_call">"Chamada de conferência"</string>
+    <string name="card_title_incoming_call">"Chamada recebida"</string>
+    <!-- no translation found for card_title_cdma_call_waiting (4532445524811272644) -->
+    <skip />
+    <string name="card_title_call_ended">"Chamada terminada"</string>
+    <string name="card_title_on_hold">"Em espera"</string>
+    <string name="card_title_hanging_up">"A desligar"</string>
+    <!-- no translation found for card_title_in_call (6346543933068225205) -->
+    <skip />
+    <string name="notification_missedCallTitle">"Chamada não atendida"</string>
+    <string name="notification_missedCallsTitle">"Chamadas não atendidas"</string>
+    <string name="notification_missedCallsMsg">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> chamadas não atendidas"</string>
+    <string name="notification_missedCallTicker">"Chamada não atendida de <xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="notification_ongoing_call_format">"Chamada actual (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
+    <string name="notification_on_hold">"Em espera"</string>
+    <string name="notification_voicemail_title">"Novo correio de voz"</string>
+    <!-- no translation found for notification_voicemail_title_count (4366360747660929916) -->
+    <skip />
+    <string name="notification_voicemail_text_format">"Marcar <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"Número do correio de voz desconhecido"</string>
+    <string name="incall_error_power_off">"Para efectuar uma chamada, desactive primeiro o modo para Avião."</string>
+    <string name="incall_error_emergency_only">"Sem registo na rede."</string>
+    <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"A chamada não foi efectuada. Não foi introduzido um número válido."</string>
+    <string name="incall_error_call_failed">"Chamada não efectuada."</string>
+    <string name="incall_status_dialed_mmi">"A iniciar sequência de MMI..."</string>
+    <!-- no translation found for incall_status_dialed_fc (1632879988662225263) -->
+    <skip />
+    <string name="incall_error_supp_service_unknown">"Serviço não suportado"</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_switch">"Não é possível alternar entre chamadas"</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_separate">"Não foi possível separar a chamada."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_transfer">"Não é possível transferir a chamada."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_conference">"Não é possível efectuar chamadas de conferência."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_reject">"Não é possível rejeitar a chamada."</string>
+    <string name="incall_error_supp_service_hangup">"Não é possível efectuar chamada(s)."</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_title">"Chamada de emergência"</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_message">"A ligar o rádio..."</string>
+    <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry">"Fora da área do serviço, a tentar novamente..."</string>
+    <string name="dial_emergency_error">"A chamada não foi efectuada, <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> não é um número de emergência!"</string>
+    <string name="dial_emergency_empty_error">"Chamada não efectuada. Marque um número de emergência!"</string>
+    <string name="dialerKeyboardHintText">"Utilizar o teclado para marcar"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHintText">"Teclado numérico por tons"</string>
+    <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Teclado de marcação"</string>
+    <!-- no translation found for touchLockText (8742463586429019112) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for onscreenAnswerText (7643040500342720792) -->
+    <skip />
+    <string name="importSimEntry">"Importar"</string>
+    <string name="importAllSimEntries">"Importar todos"</string>
+    <string name="importingSimContacts">"A importar contactos do cartão SIM"</string>
+    <string name="importToFDNfromContacts">"Importar a partir dos contactos"</string>
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:0 (512950011423868021) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:1 (4781215771530681384) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:2 (5659212685488676933) -->
+    <!-- no translation found for tty_mode_entries:3 (1113703196326500239) -->
+    <!-- no translation found for eri_text_label (4326942349915331461) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tones_title (3866923093113274152) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tones_summary (3351820372864020331) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for dtmf_tone_entries:0 (899650777817315681) -->
+    <!-- no translation found for dtmf_tone_entries:1 (2883365539347850535) -->
+    <!-- no translation found for network_message (5673682885938122239) -->
+    <skip />
+</resources>
index 387bd82..2a6eaf1 100644 (file)
     <string name="recentCallsIconLabel">"Registro de chamadas"</string>
     <string name="fdnListLabel">"Lista FDN"</string>
     <string name="unknown">"Desconhecido"</string>
-    <string name="private_num">"Número particular"</string>
-    <!-- no translation found for payphone (1931775086311769314) -->
-    <skip />
+    <string name="private_num">"Número privado"</string>
+    <string name="payphone">"Orelhão"</string>
     <string name="onHold">"Em espera"</string>
     <string name="ongoing">"Chamada atual"</string>
     <string name="callFailed_userBusy">"Linha ocupada"</string>
     <string name="callFailed_congestion">"Rede ocupada"</string>
     <string name="callFailed_noSignal">"Sem sinal"</string>
     <string name="callFailed_limitExceeded">"Limite de ACM excedido"</string>
-    <string name="callFailed_powerOff">"Rádio desligado"</string>
-    <string name="callFailed_simError">"Não há SIM ou erro no SIM"</string>
+    <string name="callFailed_powerOff">"Rádio desativado"</string>
+    <string name="callFailed_simError">"Sem SIM, ou erro de SIM"</string>
     <string name="callFailed_outOfService">"Área fora de serviço"</string>
-    <string name="callFailed_fdn_only">"Chamadas realizadas restritas pelo FDN."</string>
-    <string name="callFailed_cb_enabled">"Não é possível fazer chamadas enquanto o bloqueio de chamadas estiver ativada."</string>
-    <!-- no translation found for callFailed_dsac_restricted (2180223622768522345) -->
-    <skip />
-    <!-- no translation found for callFailed_dsac_restricted_emergency (4353654268813314466) -->
-    <skip />
-    <!-- no translation found for callFailed_dsac_restricted_normal (2680774510252408620) -->
-    <skip />
+    <string name="callFailed_fdn_only">"As chamadas enviadas são restringidas pelo FDN."</string>
+    <string name="callFailed_cb_enabled">"Você não pode fazer chamadas enquanto o bloqueio de chamadas estiver ativado."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted">"Todas as chamada são restringidas pelo controle de acesso."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"As chamadas de emergência são restringidas pelo controle de acesso."</string>
+    <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"As chamadas normais são restringidas pelo controle de acesso."</string>
     <!-- no translation found for callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle (775483211928061084) -->
     <skip />
     <!-- no translation found for callFailed_cdma_drop (6030084920001082496) -->
@@ -61,7 +57,7 @@
     <skip />
     <!-- no translation found for callFailed_cdma_notEmergency (2347377816822720761) -->
     <skip />
-    <string name="confCall">"Chamada de conferência"</string>
+    <string name="confCall">"Conferência telefônica"</string>
     <string name="mmiStarted">"Código MMI iniciado"</string>
     <string name="ussdRunning">"Código USSD em execução…"</string>
     <string name="mmiCancelled">"Código MMI cancelado"</string>
     <skip />
     <string name="menu_speaker">"Alto-falante"</string>
     <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
-    <string name="menu_mute">"Mudo"</string>
-    <string name="menu_hold">"Espera"</string>
+    <string name="menu_mute">"Desativar som"</string>
+    <string name="menu_hold">"Em espera"</string>
     <string name="menu_endCall">"Finalizar chamada"</string>
     <string name="menu_swapCalls">"Trocar chamadas"</string>
-    <string name="menu_mergeCalls">"Unir chamadas"</string>
+    <string name="menu_mergeCalls">"Mesclar chamadas"</string>
     <string name="menu_addCall">"Adicionar chamada"</string>
-    <string name="menu_manageConference">"Gerenciar chamada de conferência"</string>
+    <string name="menu_manageConference">"Gerenciar conferência telefônica"</string>
     <string name="menu_showDialpad">"Mostrar teclado"</string>
     <string name="menu_hideDialpad">"Ocultar teclado"</string>
-    <string name="menu_answerAndHold">"Colocar a chamada atual em espera "\n"e atender"</string>
-    <string name="menu_answerAndEnd">"Finalizar a chamada atual"\n"e atender"</string>
+    <string name="menu_answerAndHold">"Colocar chamada atual em espera"\n"e responder"</string>
+    <string name="menu_answerAndEnd">"Encerrar chamada atual"\n"e responder"</string>
     <string name="ok">"OK"</string>
-    <string name="menuButtonHint">"Pressione Menu para ver as opções de chamada."</string>
-    <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Pressione Menu para ver as opções de chamada  •  Use o teclado para digitar"</string>
-    <string name="wait_prompt_str">"Enviar os seguintes tons?"\n</string>
+    <string name="menuButtonHint">"Pressione Menu para opções de chamada."</string>
+    <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Pressione Menu para as opções de chamada  •  Use o teclado para discar"</string>
+    <!-- no translation found for menu_answer (116686205042231098) -->
+    <skip />
+    <!-- no translation found for menu_ignore (2112030835852537344) -->
+    <skip />
+    <string name="wait_prompt_str">"Enviar os toques a seguir?"\n</string>
     <string name="send_button">"Enviar"</string>
-    <string name="wild_prompt_str