Import new translations
[android/platform/packages/apps/Phone.git] / res / values-pl / strings.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!-- Copyright (C) 2009 The Android Open Source Project
3
4      Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5      you may not use this file except in compliance with the License.
6      You may obtain a copy of the License at
7
8           http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
10      Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13      See the License for the specific language governing permissions and
14      limitations under the License.
15 -->
16 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
17     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
18     <string name="contactsIconLabel">"Kontakty"</string>
19     <string name="contactsFavoritesLabel">"Ulubione"</string>
20     <string name="dialerIconLabel">"Telefon"</string>
21     <string name="emergencyDialerIconLabel">"Numery alarmowe"</string>
22     <string name="phoneIconLabel">"Telefon"</string>
23     <string name="recentCallsIconLabel">"Dziennik połączeń"</string>
24     <string name="fdnListLabel">"Ustalone numery"</string>
25     <string name="unknown">"Nieznany"</string>
26     <string name="private_num">"Numer prywatny"</string>
27     <string name="payphone">"Płatny telefon"</string>
28     <string name="onHold">"Oczekujące"</string>
29     <string name="ongoing">"Bieżące połączenie"</string>
30     <string name="callFailed_userBusy">"Linia jest zajęta"</string>
31     <string name="callFailed_congestion">"Sieć zajęta"</string>
32     <string name="callFailed_noSignal">"Brak sygnału"</string>
33     <string name="callFailed_limitExceeded">"Przekroczono limit ACM"</string>
34     <string name="callFailed_powerOff">"Sieci bezprzewodowe są wyłączone"</string>
35     <string name="callFailed_simError">"Brak lub błąd karty SIM"</string>
36     <string name="callFailed_outOfService">"Obszar nieobsługiwany"</string>
37     <string name="callFailed_fdn_only">"Połączenia są ograniczone do listy ustalonych numerów."</string>
38     <string name="callFailed_cb_enabled">"Nie można wykonywać połączeń wychodzących, gdy włączona jest blokada dzwonienia."</string>
39     <string name="callFailed_dsac_restricted">"Wszystkie połączenia są zablokowane przez funkcję kontroli dostępu."</string>
40     <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"Połączenia alarmowe są zablokowane przez funkcję kontroli dostępu."</string>
41     <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"Zwykłe połączenia są zablokowane przez funkcję kontroli dostępu."</string>
42     <string name="callFailed_cdma_lockedUntilPowerCycle">"CDMA: telefon zablokowany do momentu ponownego uruchomienia."</string>
43     <string name="callFailed_cdma_drop">"CDMA: połączenie porzucone."</string>
44     <string name="callFailed_cdma_intercept">"CDMA: połączenie przechwycone."</string>
45     <string name="callFailed_cdma_reorder">"CDMA: zmiana kolejności."</string>
46     <string name="callFailed_cdma_SO_reject">"CDMA: odrzucenie opcji usługi."</string>
47     <string name="callFailed_cdma_retryOrder">"CDMA: kolejność ponawiania próby."</string>
48     <string name="callFailed_cdma_accessFailure">"CDMA: niepowodzenie dostępu."</string>
49     <string name="callFailed_cdma_preempted">"CDMA: zajęte."</string>
50     <string name="callFailed_cdma_notEmergency">"Możliwe jest wykonywanie tylko połączeń alarmowych."</string>
51     <string name="confCall">"Poł. konferencyjne"</string>
52     <string name="mmiStarted">"Kod MMI został rozpoczęty"</string>
53     <string name="ussdRunning">"Uruchomiony kod USSD..."</string>
54     <string name="mmiCancelled">"Kod MMI został anulowany"</string>
55     <string name="cancel">"Anuluj"</string>
56     <string name="ecbm_mode_text">"Alarmowe połączenie zwrotne"</string>
57     <string name="ecbm_exit_text">"ZAKOŃCZ"</string>
58     <string name="ecbm_ok_text">"OK"</string>
59     <string name="ecbm_emergency_number">"Wybierz numer 112"</string>
60     <string name="ecbm_instruction_text">"Naciśnij przycisk, aby wykonać połączenie alarmowe"</string>
61     <string name="menu_speaker">"Głośnik"</string>
62     <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
63     <string name="menu_mute">"Wycisz"</string>
64     <string name="menu_hold">"Wstrzymaj"</string>
65     <string name="menu_endCall">"Zakończ"</string>
66     <string name="menu_swapCalls">"Przełącz"</string>
67     <string name="menu_mergeCalls">"Scal"</string>
68     <string name="menu_addCall">"Dodaj poł."</string>
69     <string name="menu_manageConference">"Zarządzanie rozmową konferencyjną"</string>
70     <string name="menu_showDialpad">"Pokaż panel wybierania numeru"</string>
71     <string name="menu_hideDialpad">"Ukryj panel wybierania numeru"</string>
72     <string name="menu_answerAndHold">"Zawieś bieżące poł."\n"i odpowiedz"</string>
73     <string name="menu_answerAndEnd">"Zakończ bieżące poł."\n"i odpowiedz"</string>
74     <string name="ok">"OK"</string>
75     <string name="menuButtonHint">"Naciśnij Menu, aby zobaczyć opcje połączenia."</string>
76     <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Naciśnij Menu, aby wyświetlić opcje połączenia • Użyj klawiatury, aby wybrać numer"</string>
77     <string name="menu_answer">"Odbierz"</string>
78     <string name="menu_ignore">"Ignoruj"</string>
79     <string name="wait_prompt_str">"Wysłać następujące dzwonki?"\n</string>
80     <string name="send_button">"Wyślij"</string>
81     <string name="wild_prompt_str">"Zastąp symbol wieloznaczny"</string>
82     <string name="no_vm_number">"Brakuje numeru poczty głosowej"</string>
83     <string name="no_vm_number_msg">"Na karcie SIM nie ma zapisanego numeru poczty głosowej."</string>
84     <string name="add_vm_number_str">"Dodaj numer"</string>
85     <string name="dialer_emptyListWorking">"Ładowanie..."</string>
86     <string name="enterPin">"Wprowadź kod PIN, aby odblokować kartę SIM."</string>
87     <string name="pinUnlocked">"Karta SIM jest odblokowana"</string>
88     <string name="enterNewPin">"Nowy kod PIN do karty SIM"</string>
89     <string name="verifyNewPin">"Aby potwierdzić, wpisz ponownie nowy kod PIN do karty SIM"</string>
90     <string name="verifyFailed">"Wprowadzone kody PIN do karty SIM nie są identyczne. Spróbuj ponownie."</string>
91     <string name="enterPuk">"Wprowadź kod PUK, aby odblokować kartę SIM"</string>
92     <string name="badPuk">"Błędny kod PUK!"</string>
93     <string name="buttonTxtContinue">"Dalej"</string>
94     <string name="puk_unlocked">"Karta SIM została odblokowana. Odblokowywanie telefonu..."</string>
95     <string name="label_ndp">"Kod PIN do karty SIM odblokowujący sieć"</string>
96     <string name="sim_ndp_unlock_text">"Odblokuj"</string>
97     <string name="sim_ndp_dismiss_text">"Zamknij"</string>
98     <string name="requesting_unlock">"Żądanie odblokowania sieci..."</string>
99     <string name="unlock_failed">"Żądanie odblokowania sieci zakończyło się niepowodzeniem."</string>
100     <string name="unlock_success">"Sieć została pomyślnie odblokowana."</string>
101     <string name="imei">"IMEI"</string>
102     <string name="labelGSMMore">"Ustawienia połączenia GSM"</string>
103     <string name="labelCDMAMore">"Ustawienia połączenia CDMA"</string>
104     <string name="apn_settings">"Punkty dostępowe"</string>
105     <string name="settings_label">"Ustawienia sieci"</string>
106     <string name="voicemail">"Poczta głosowa"</string>
107     <string name="voicemail_abbreviated">"Poczta głosowa:"</string>
108     <string name="networks">"Operatorzy sieci"</string>
109     <string name="call_settings">"Ustawienia połączeń"</string>
110     <string name="additional_gsm_call_settings">"Dodatkowe ustawienia połączenia GSM"</string>
111     <string name="sum_gsm_call_settings">"Dodatkowe ustawienia tylko połączenia GSM"</string>
112     <string name="additional_cdma_call_settings">"Dodatkowe ustawienia połączenia CDMA"</string>
113     <string name="sum_cdma_call_settings">"Dodatkowe ustawienia tylko połączenia CDMA"</string>
114     <string name="labelNwService">"Ustawienia usługi sieciowej"</string>
115     <string name="labelCallerId">"ID rozmówcy"</string>
116     <string name="sum_hide_caller_id">"Ukrycie numeru podczas rozmów wychodzących"</string>
117     <string name="sum_show_caller_id">"Numer wyświetlany w połączeniach wychodzących"</string>
118     <string name="sum_default_caller_id">"Użyj domyślnych ustawień operatora, aby wyświetlać mój numer w połączeniach wychodzących"</string>
119     <string name="labelCW">"Połączenia oczekujące"</string>
120     <string name="sum_cw_enabled">"Podczas połączenia powiadamiaj mnie o połączeniach przychodzących"</string>
121     <string name="sum_cw_disabled">"Podczas połączenia powiadamiaj mnie o połączeniach przychodzących"</string>
122     <string name="call_forwarding_settings">"Ustawienia przekierowania połączeń"</string>
123     <string name="labelCF">"Przekierowania połączeń"</string>
124     <string name="labelCFU">"Przekieruj wszystkie"</string>
125     <string name="messageCFU">"Zawsze używaj tego numeru"</string>
126     <string name="sum_cfu_enabled_indicator">"Przekierowanie wszystkich rozmów"</string>
127     <string name="sum_cfu_enabled">"Przekierowanie wszystkich rozmów do {0}"</string>
128     <string name="sum_cfu_disabled">"Wyłączone"</string>
129     <string name="labelCFB">"Przekieruj, gdy zajęty"</string>
130     <string name="messageCFB">"Numer, gdy zajęty"</string>
131     <string name="sum_cfb_enabled">"Przekierowanie do {0}"</string>
132     <string name="sum_cfb_disabled">"Wyłączone"</string>
133     <string name="labelCFNRy">"Przekieruj, gdy nieodebrane"</string>
134     <string name="messageCFNRy">"Numer, gdy nieodebrane"</string>
135     <string name="sum_cfnry_enabled">"Przekierowanie do {0}"</string>
136     <string name="sum_cfnry_disabled">"Wyłączone"</string>
137     <string name="labelCFNRc">"Przekieruj, gdy nieosiągalny"</string>
138     <string name="messageCFNRc">"Numer, gdy nieosiągalny."</string>
139     <string name="sum_cfnrc_enabled">"Przekierowanie do {0}"</string>
140     <string name="sum_cfnrc_disabled">"Wyłączone"</string>
141     <string name="updating_title">"Ustawienia połączeń"</string>
142     <string name="error_updating_title">"Błąd w ustawieniach połączenia"</string>
143     <string name="reading_settings">"Czytanie ustawień..."</string>
144     <string name="updating_settings">"Aktualizowanie ustawień..."</string>
145     <string name="response_error">"Nieoczekiwana odpowiedź z sieci."</string>
146     <string name="exception_error">"Błąd sieci lub karty SIM."</string>
147     <string name="radio_off_error">"Przed wyświetleniem tych ustawień należy włączyć sieci bezprzewodowe."</string>
148     <string name="close_dialog">"OK"</string>
149     <string name="enable">"Włącz"</string>
150     <string name="disable">"Wyłącz"</string>
151     <string name="change_num">"Aktualizuj"</string>
152   <string-array name="clir_display_values">
153     <item>"Domyślna wartość dla sieci"</item>
154     <item>"Ukryj numer"</item>
155     <item>"Pokaż numer"</item>
156   </string-array>
157     <string name="vm_save_number">"Zapisz numer poczty głosowej"</string>
158     <string name="vm_changed">"Numer poczty głosowej został zmieniony."</string>
159     <string name="vm_change_failed">"Zmiana numeru poczty głosowej zakończona niepowodzeniem."</string>
160     <string name="no_change">"Nie dokonano żadnych zmian."</string>
161     <string name="sum_voicemail">"Ustaw numer poczty głosowej"</string>
162     <string name="mobile_networks">"Ustawienia sieci komórkowej"</string>
163     <string name="label_available">"Dostępne sieci"</string>
164     <string name="load_networks_progress">"Wyszukiwanie..."</string>
165     <string name="empty_networks_list">"Nie znaleziono sieci."</string>
166     <string name="search_networks">"Wyszukaj sieci"</string>
167     <string name="network_query_error">"Podczas wyszukiwania sieci wystąpił błąd."</string>
168     <string name="register_on_network">"Rejestrowanie w <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g>..."</string>
169     <string name="not_allowed">"Karta SIM nie pozwala na połączenia z tą siecią."</string>
170     <string name="registration_done">"Zarejestrowano w sieci."</string>
171     <string name="sum_carrier_select">"Wybierz operatora sieci"</string>
172     <string name="sum_search_networks">"Wyszukaj wszystkie dostępne sieci"</string>
173     <string name="select_automatically">"Wybierz automatycznie"</string>
174     <string name="sum_select_automatically">"Wybierz automatycznie preferowaną sieć"</string>
175     <string name="register_automatically">"Automatyczna rejestracja..."</string>
176     <string name="preferred_network_mode_title">"Tryb sieci"</string>
177     <string name="preferred_network_mode_summary">"Zmień tryb działania sieci"</string>
178     <string name="preferred_network_mode_dialogtitle">"Preferowany tryb sieci"</string>
179   <string-array name="preferred_network_mode_choices">
180     <item>"Globalne"</item>
181     <item>"Tylko EvDo"</item>
182     <item>"CDMA bez EvDo"</item>
183     <item>"Automatyczny CDMA/EvDo"</item>
184     <item>"Automatyczny GSM/WCDMA"</item>
185     <item>"Tylko WCDMA"</item>
186     <item>"Tylko GSM"</item>
187     <item>"Preferowany GSM/WCDMA"</item>
188   </string-array>
189   <string-array name="preferred_network_mode_values">
190     <item>"7"</item>
191     <item>"6"</item>
192     <item>"5"</item>
193     <item>"4"</item>
194     <item>"3"</item>
195     <item>"2"</item>
196     <item>"1"</item>
197     <item>"0"</item>
198   </string-array>
199     <string name="roaming">"Dane w roamingu"</string>
200     <string name="roaming_enable">"Połącz z usługami przesyłu danych podczas roamingu"</string>
201     <string name="roaming_disable">"Połącz z usługami przesyłu danych podczas roamingu"</string>
202     <string name="roaming_reenable_message">"Utracono łączność danych, ponieważ pozostawiono wyłączony roaming danych w sieci macierzystej."</string>
203     <string name="roaming_warning">"Czy pozwolić na przesył danych w roamingu? Operator może naliczać wysokie opłaty roamingowe!"</string>
204     <string name="gsm_umts_options">"Opcje GSM/UMTS"</string>
205     <string name="cdma_options">"Opcje CDMA"</string>
206     <string name="cdma_cell_broadcast_sms">"Wiadomość SMS transmisji komórkowej"</string>
207     <string name="cell_broadcast_sms">"Wiadomość SMS transmisji komórkowej"</string>
208     <string name="enable_disable_cell_bc_sms">"Wiadomość SMS transmisji komórkowej"</string>
209     <string name="cell_bc_sms_enable">"Wiadomość SMS transmisji komórkowej włączona"</string>
210     <string name="cell_bc_sms_disable">"Wiadomość SMS transmisji komórkowej wyłączona"</string>
211     <string name="cb_sms_settings">"Ustawienia wiadomości SMS transmisji komórkowej"</string>
212     <string name="enable_disable_emergency_broadcast">"Transmisja alarmowa"</string>
213     <string name="emergency_broadcast_enable">"Transmisja alarmowa włączona"</string>
214     <string name="emergency_broadcast_disable">"Transmisja alarmowa wyłączona"</string>
215     <string name="enable_disable_administrative">"Administracja"</string>
216     <string name="administrative_enable">"Administracja włączona"</string>
217     <string name="administrative_disable">"Administracja wyłączona"</string>
218     <string name="enable_disable_maintenance">"Konserwacja"</string>
219     <string name="maintenance_enable">"Konserwacja włączona"</string>
220     <string name="maintenance_disable">"Konserwacja wyłączona"</string>
221     <string name="general_news_settings">"Wiadomości ogólne"</string>
222     <string name="bf_news_settings">"Wiadomości biznesowe i finansowe"</string>
223     <string name="sports_news_settings">"Wiadomości sportowe"</string>
224     <string name="entertainment_news_settings">"Wiadomości rozrywkowe"</string>
225     <string name="enable_disable_local">"Lokalne"</string>
226     <string name="local_enable">"Wiadomości lokalne włączone"</string>
227     <string name="local_disable">"Wiadomości lokalne wyłączone"</string>
228     <string name="enable_disable_regional">"Regionalne"</string>
229     <string name="regional_enable">"Wiadomości regionalne włączone"</string>
230     <string name="regional_disable">"Wiadomości regionalne wyłączone"</string>
231     <string name="enable_disable_national">"Krajowe"</string>
232     <string name="national_enable">"Wiadomości krajowe włączone"</string>
233     <string name="national_disable">"Wiadomości krajowe wyłączone"</string>
234     <string name="enable_disable_international">"Międzynarodowe"</string>
235     <string name="international_enable">"Wiadomości międzynarodowe włączone"</string>
236     <string name="international_disable">"Wiadomości międzynarodowe wyłączone"</string>
237     <string name="list_language_title">"Język"</string>
238     <string name="list_language_summary">"Wybierz język wiadomości"</string>
239   <string-array name="list_language_entries">
240     <item>"Angielski"</item>
241     <item>"francuski"</item>
242     <item>"hiszpański"</item>
243     <item>"japoński"</item>
244     <item>"koreański"</item>
245     <item>"chiński"</item>
246     <item>"hebrajski"</item>
247   </string-array>
248   <string-array name="list_language_values">
249     <item>"1"</item>
250     <item>"2"</item>
251     <item>"3"</item>
252     <item>"4"</item>
253     <item>"5"</item>
254     <item>"6"</item>
255     <item>"7"</item>
256   </string-array>
257     <string name="list_language_dtitle">"Języki"</string>
258     <string name="enable_disable_local_weather">"Lokalna prognoza pogody"</string>
259     <string name="local_weather_enable">"Lokalna prognoza pogody włączona"</string>
260     <string name="local_weather_disable">"Lokalna prognoza pogody wyłączona"</string>
261     <string name="enable_disable_atr">"Raporty o natężeniu ruchu"</string>
262     <string name="atr_enable">"Raporty o natężeniu ruchu włączone"</string>
263     <string name="atr_disable">"Raporty o natężeniu ruchu wyłączone"</string>
264     <string name="enable_disable_lafs">"Rozkład lotów z lokalnego lotniska"</string>
265     <string name="lafs_enable">"Rozkład lotów z lokalnego lotniska włączony"</string>
266     <string name="lafs_disable">"Rozkład lotów z lokalnego lotniska wyłączony"</string>
267     <string name="enable_disable_restaurants">"Restauracje"</string>
268     <string name="restaurants_enable">"Restauracje włączone"</string>
269     <string name="restaurants_disable">"Restauracje wyłączone"</string>
270     <string name="enable_disable_lodgings">"Kwatery"</string>
271     <string name="lodgings_enable">"Kwatery włączone"</string>
272     <string name="lodgings_disable">"Kwatery wyłączone"</string>
273     <string name="enable_disable_retail_directory">"Katalog sprzedaży detalicznej"</string>
274     <string name="retail_directory_enable">"Katalog sprzedaży detalicznej włączony"</string>
275     <string name="retail_directory_disable">"Katalog sprzedaży detalicznej wyłączony"</string>
276     <string name="enable_disable_advertisements">"Reklamy"</string>
277     <string name="advertisements_enable">"Reklamy włączone"</string>
278     <string name="advertisements_disable">"Reklamy wyłączone"</string>
279     <string name="enable_disable_stock_quotes">"Notowania giełdowe"</string>
280     <string name="stock_quotes_enable">"Notowania giełdowe włączone"</string>
281     <string name="stock_quotes_disable">"Notowania giełdowe wyłączone"</string>
282     <string name="enable_disable_eo">"Oferty pracy"</string>
283     <string name="eo_enable">"Oferty pracy włączone"</string>
284     <string name="eo_disable">"Oferty pracy wyłączone"</string>
285     <string name="enable_disable_mhh">"Placówki medyczne, zakłady opieki zdrowotnej i szpitale"</string>
286     <string name="mhh_enable">"Placówki medyczne, zakłady opieki zdrowotnej i szpitale włączone"</string>
287     <string name="mhh_disable">"Placówki medyczne, zakłady opieki zdrowotnej i szpitale wyłączone"</string>
288     <string name="enable_disable_technology_news">"Wiadomości technologiczne"</string>
289     <string name="technology_news_enable">"Wiadomości technologiczne włączone"</string>
290     <string name="technology_news_disable">"Wiadomości technologiczne wyłączone"</string>
291     <string name="enable_disable_multi_category">"Obsługa wielu kategorii"</string>
292     <string name="multi_category_enable">"Obsługa wielu kategorii włączona"</string>
293     <string name="multi_category_disable">"Obsługa wielu kategorii wyłączona"</string>
294     <string name="gsm_umts_network_preferences_title">"Ustawienia sieci GSM/UMTS"</string>
295     <string name="gsm_umts_network_preferneces_summary">"Funkcja jeszcze niezaimplementowana."</string>
296     <string name="gsm_umts_network_preferences_dialogtitle">"Ustawienia sieci GSM/UMTS"</string>
297   <string-array name="gsm_umts_network_preferences_choices">
298     <item>"GSM/WCDMA (tryb automatyczny)"</item>
299     <item>"Tylko WCDMA"</item>
300     <item>"Tylko GSM"</item>
301     <item>"GSM/WCDA (preferowany WCDMA)"</item>
302   </string-array>
303   <string-array name="gsm_umts_network_preferences_values">
304     <item>"0"</item>
305     <item>"1"</item>
306     <item>"2"</item>
307     <item>"3"</item>
308   </string-array>
309     <string name="cdma_system_select_title">"Wybór systemu"</string>
310     <string name="cdma_system_select_summary">"Zmień tryb roamingu CDMA"</string>
311     <string name="cdma_system_select_dialogtitle">"Wybór systemu"</string>
312   <string-array name="cdma_system_select_choices">
313     <item>"Tylko główne"</item>
314     <item>"Automatyczny"</item>
315   </string-array>
316   <string-array name="cdma_system_select_values">
317     <item>"0"</item>
318     <item>"2"</item>
319   </string-array>
320     <string name="cdma_roaming_mode_title">"Tryb roamingu CDMA"</string>
321     <string name="cdma_roaming_mode_summary">"Zmień tryb roamingu CDMA"</string>
322     <string name="cdma_roaming_mode_dialogtitle">"Tryb roamingu CDMA"</string>
323   <string-array name="cdma_roaming_mode_choices">
324     <item>"Tylko sieci domowe"</item>
325     <item>"Sieci stowarzyszone"</item>
326     <item>"Dowolna sieć"</item>
327   </string-array>
328   <string-array name="cdma_roaming_mode_values">
329     <item>"0"</item>
330     <item>"1"</item>
331     <item>"2"</item>
332   </string-array>
333     <string name="cdma_network_preferences_title">"Ustawienia sieci CDMA"</string>
334     <string name="cdma_network_preferneces_summary">"Funkcja jeszcze niezaimplementowana."</string>
335     <string name="cdma_network_preferences_dialogtitle">"Ustawienia sieci CDMA"</string>
336   <string-array name="cdma_network_preferences_choices">
337     <item>"CDMA/EvDo"</item>
338     <item>"Tylko CDMA"</item>
339     <item>"Tylko EvDo"</item>
340   </string-array>
341   <string-array name="cdma_network_preferences_values">
342     <item>"0"</item>
343     <item>"1"</item>
344     <item>"2"</item>
345   </string-array>
346     <string name="subscription_title">"TEST subskrypcji CDMA"</string>
347     <string name="subscription_summary">"Zmiana między RUIM/SIM i NV"</string>
348     <string name="subscription_dialogtitle">"subskrypcja"</string>
349   <string-array name="subscription_choices">
350     <item>"RUIM/SIM"</item>
351     <item>"NV"</item>
352   </string-array>
353   <string-array name="subscription_values">
354     <item>"0"</item>
355     <item>"1"</item>
356   </string-array>
357     <string name="fdn">"Ustalone numery"</string>
358     <string name="manage_fdn_list">"Ustalone numery"</string>
359     <string name="fdn_activation">"Aktywacja usługi ustalonych numerów"</string>
360     <string name="fdn_enabled">"Włączono tryb ustalonych numerów"</string>
361     <string name="fdn_disabled">"Wyłączono tryb ustalonych numerów"</string>
362     <string name="enable_fdn">"Włącz ustalone numery"</string>
363     <string name="disable_fdn">"Wyłącz usługę ustalonych numerów"</string>
364     <string name="change_pin2">"Zmień PIN2"</string>
365     <string name="enable_fdn_ok">"Wyłącz usługę ustalonych numerów"</string>
366     <string name="disable_fdn_ok">"Włącz ustalone numery"</string>
367     <string name="sum_fdn">"Zarządzanie ustalonymi numerami"</string>
368     <string name="sum_fdn_change_pin">"Zmień kod PIN pozwalający na zarządzanie ustalonymi numerami"</string>
369     <string name="sum_fdn_manage_list">"Zarządzanie listą numerów telefonów"</string>
370     <string name="voice_privacy">"Prywatność połączeń głosowych"</string>
371     <string name="voice_privacy_summary">"Włącz rozszerzony tryb prywatności"</string>
372     <string name="tty_mode_title">"Tryb TTY"</string>
373     <string name="tty_mode_summary">"Włącz tryb TTY"</string>
374     <string name="tty_mode_option_title">"Tryb TTY"</string>
375     <string name="tty_mode_option_summary">"Ustaw tryb TTY"</string>
376     <string name="menu_add">"Dodaj kontakt"</string>
377     <string name="menu_edit">"Edytuj kontakt"</string>
378     <string name="menu_delete">"Usuń kontakt"</string>
379     <string name="get_pin2">"Wprowadź PIN2"</string>
380     <string name="name">"Nazwa"</string>
381     <string name="number">"Numer"</string>
382     <string name="save">"Zapisz"</string>
383     <string name="add_fdn_contact">"Dodaj kontakt do listy ustalonych numerów."</string>
384     <string name="adding_fdn_contact">"Dodawanie kontaktu do ustalonych numerów…"</string>
385     <string name="fdn_contact_added">"Dodano kontakt do listy ustalonych numerów."</string>
386     <string name="edit_fdn_contact">"Edytuj kontakt z listy ustalonych numerów"</string>
387     <string name="updating_fdn_contact">"Aktualizowanie kontaktu z ustalonych numerów…"</string>
388     <string name="fdn_contact_updated">"Zaktualizowano kontakt z listy ustalonych numerów."</string>
389     <string name="delete_fdn_contact">"Usuń kontakt z listy ustalonych numerów"</string>
390     <string name="deleting_fdn_contact">"Usuwanie kontaktu z listy ustalonych numerów"</string>
391     <string name="fdn_contact_deleted">"Kontakt usunięty z listy ustalonych numerów."</string>
392     <string name="pin2_invalid">"Błędny kod PIN2!"</string>
393     <string name="fdn_invalid_number">"Numer nie może być dłuższy niż 20 cyfr."</string>
394     <string name="simContacts_emptyLoading">"Czytanie z karty SIM..."</string>
395     <string name="simContacts_empty">"Brak kontaktów na karcie SIM"</string>
396     <string name="simContacts_title">"Wybierz kontakty do importowania"</string>
397     <string name="enable_pin">"Włącz/wyłącz kod PIN do karty SIM"</string>
398     <string name="change_pin">"Zmień kod PIN do karty SIM"</string>
399     <string name="enter_pin_text">"Kod PIN do karty SIM:"</string>
400     <string name="oldPinLabel">"Stary kod PIN"</string>
401     <string name="newPinLabel">"Nowy kod PIN"</string>
402     <string name="confirmPinLabel">"Potwierdź nowy kod PIN"</string>
403     <string name="badPin">"Wprowadzony stary kod PIN jest nieprawidłowy. Spróbuj ponownie."</string>
404     <string name="mismatchPin">"Wprowadzone kody PIN nie są identyczne. Spróbuj ponownie."</string>
405     <string name="invalidPin">"Wpisz kod PIN o długości od 4 do 8 cyfr."</string>
406     <string name="disable_sim_pin">"Wyłącz PIN do karty SIM"</string>
407     <string name="enable_sim_pin">"Włącz kod PIN do karty SIM"</string>
408     <string name="enable_in_progress">"Proszę czekać..."</string>
409     <string name="enable_pin_ok">"Kod PIN do karty SIM jest włączony"</string>
410     <string name="disable_pin_ok">"PIN do karty SIM jest wyłączony"</string>
411     <string name="pin_failed">"Wprowadzony kod PIN był nieprawidłowy"</string>
412     <string name="pin_changed">"Kod PIN do karty SIM został pomyślnie zmieniony"</string>
413     <string name="puk_requested">"Błędne hasło, karta SIM jest zablokowana! Wymagany kod PUK2."</string>
414     <string name="enter_pin2_text">"PIN2"</string>
415     <string name="oldPin2Label">"Stary kod PIN2"</string>
416     <string name="newPin2Label">"Nowy PIN2"</string>
417     <string name="confirmPin2Label">"Potwierdź nowy kod PIN2"</string>
418     <string name="badPuk2">"Wprowadzony kod PUK2 jest nieprawidłowy. Spróbuj ponownie."</string>
419     <string name="badPin2">"Wprowadzony stary kod PIN2 jest niepoprawny. Spróbuj ponownie."</string>
420     <string name="mismatchPin2">"Wprowadzone kody PIN2 nie są identyczne. Spróbuj ponownie."</string>
421     <string name="invalidPin2">"Wprowadź kod PIN2, który ma od 4 do 8 cyfr."</string>
422     <string name="invalidPuk2">"Wprowadź 8-cyfrowy kod PUK2."</string>
423     <string name="pin2_changed">"Kod PIN2 został pomyślnie zmieniony"</string>
424     <string name="label_puk2_code">"Wprowadź kod PUK2"</string>
425     <string name="fdn_enable_puk2_requested">"Błędne hasło, zmień kod PIN2 i spróbuj ponownie!"</string>
426     <string name="puk2_requested">"Błędne hasło, karta SIM jest zablokowana! Wymagany kod PUK2."</string>
427     <string name="doneButton">"Gotowe"</string>
428     <string name="caller_manage_header">"Poł. konferencyjne <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
429     <string name="caller_manage_manage_done_text">"Powrót do połączenia"</string>
430     <string name="sim_missing_continueView_text">"Kontynuuj bez karty SIM"</string>
431     <string name="sim_missing_msg_text">"Nie znaleziono karty SIM. Należy włożyć kartę SIM do telefonu."</string>
432     <string name="sim_unlock_dismiss_text">"Zamknij"</string>
433     <string name="sim_unlock_unlock_text">"Odblokuj"</string>
434     <string name="sim_unlock_status_text">"Uwierzytelnianie kodu PIN..."</string>
435     <string name="voicemail_settings_number_label">"Numer poczty głosowej"</string>
436     <string name="card_title_dialing">"Wybieranie"</string>
437     <string name="card_title_in_progress">"Bieżące połączenie"</string>
438     <string name="card_title_conf_call">"Poł. konferencyjne"</string>
439     <string name="card_title_incoming_call">"Połączenie"</string>
440     <string name="card_title_cdma_call_waiting">"Oczekujące połączenie CDMA"</string>
441     <string name="card_title_call_ended">"Połączenie zakończone"</string>
442     <string name="card_title_on_hold">"Oczekujące"</string>
443     <string name="card_title_hanging_up">"Trwa rozłączanie"</string>
444     <string name="card_title_in_call">"Trwa połączenie"</string>
445     <string name="notification_missedCallTitle">"Nieodebrane połączenie"</string>
446     <string name="notification_missedCallsTitle">"Połączenia nieodebrane"</string>
447     <string name="notification_missedCallsMsg">"<xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g> nieodebranych połączeń"</string>
448     <string name="notification_missedCallTicker">"Nieodebrane połączenie z <xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>"</string>
449     <string name="notification_ongoing_call_format">"Bieżące połączenie (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
450     <string name="notification_on_hold">"Oczekujące"</string>
451     <string name="notification_voicemail_title">"Nowa poczta głosowa"</string>
452     <string name="notification_voicemail_title_count">"Nowa poczta głosowa (<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g>)"</string>
453     <string name="notification_voicemail_text_format">"Zadzwoń do <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
454     <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"Nieznany numer poczty głosowej"</string>
455     <string name="incall_error_power_off">"Aby rozpocząć połączenie, wyłącz najpierw tryb samolotowy"</string>
456     <string name="incall_error_emergency_only">"Nie zarejestrowano w sieci"</string>
457     <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"Połączenie niezrealizowane, nie wprowadzono poprawnego numeru."</string>
458     <string name="incall_error_call_failed">"Połączenie nie zostało zrealizowane."</string>
459     <string name="incall_status_dialed_mmi">"Rozpoczynanie sekwencji MMI..."</string>
460     <string name="incall_status_dialed_fc">"Trwa rozpoczynanie sekwencji kodu funkcji…"</string>
461     <string name="incall_error_supp_service_unknown">"Nieobsługiwana usługa."</string>
462     <string name="incall_error_supp_service_switch">"Nie można przełączyć rozmów."</string>
463     <string name="incall_error_supp_service_separate">"Nie można rozdzielić połączenia."</string>
464     <string name="incall_error_supp_service_transfer">"Nie można przekazać połączenia."</string>
465     <string name="incall_error_supp_service_conference">"Nie można prowadzić rozmów konferencyjnych."</string>
466     <string name="incall_error_supp_service_reject">"Nie można odrzucić połączenia."</string>
467     <string name="incall_error_supp_service_hangup">"Nie można zakończyć połączenia (połączeń)."</string>
468     <string name="emergency_enable_radio_dialog_title">"Połączenie alarmowe"</string>
469     <string name="emergency_enable_radio_dialog_message">"Trwa włączanie sieci bezprzewodowych..."</string>
470     <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry">"Obszar nieobsługiwany, ponowna próba..."</string>
471     <string name="dial_emergency_error">"Połączenie niezrealizowane, <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> nie jest numerem alarmowym!"</string>
472     <string name="dial_emergency_empty_error">"Połączenie niezrealizowane, należy wybrać numer alarmowy!"</string>
473     <string name="dialerKeyboardHintText">"Aby zadzwonić, użyj klawiatury."</string>
474     <string name="dtmfDialpadHintText">"Dotknij klawiatury"</string>
475     <string name="dtmfDialpadHandleLabel">"Panel numeryczny"</string>
476     <string name="touchLockText">"Dotknij dwukrotnie,"\n"aby odblokować"</string>
477     <string name="onscreenAnswerText">"Dotknij dwukrotnie,"\n"aby odebrać"</string>
478     <string name="importSimEntry">"Importuj"</string>
479     <string name="importAllSimEntries">"Importuj wszystko"</string>
480     <string name="importingSimContacts">"Importowanie kontaktów z karty SIM"</string>
481     <string name="importToFDNfromContacts">"Importuj z Kontaktów"</string>
482   <string-array name="tty_mode_entries">
483     <item>"TTY wyłączony"</item>
484     <item>"TTY HCO"</item>
485     <item>"TTY VCO"</item>
486     <item>"TTY pełny"</item>
487   </string-array>
488     <string name="eri_text_label">"Tekst ERI"</string>
489     <string name="dtmf_tones_title">"Sygnały DTMF"</string>
490     <string name="dtmf_tones_summary">"Ustaw długość sygnałów DTMF"</string>
491   <string-array name="dtmf_tone_entries">
492     <item>"Normalne"</item>
493     <item>"Długie"</item>
494   </string-array>
495     <string name="network_message">"Komunikat sieciowy"</string>
496 </resources>