AI 144185: Integrate cdma into the main code base.
[android/platform/packages/apps/Phone.git] / res / values-cs / strings.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!-- Copyright (C) 2009 The Android Open Source Project
3
4      Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5      you may not use this file except in compliance with the License.
6      You may obtain a copy of the License at
7
8           http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
10      Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13      See the License for the specific language governing permissions and
14      limitations under the License.
15 -->
16 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
17     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
18     <string name="contactsIconLabel">"Kontakty"</string>
19     <string name="contactsFavoritesLabel">"Oblíbené"</string>
20     <string name="dialerIconLabel">"Vytáčení"</string>
21     <string name="emergencyDialerIconLabel">"Tísňové vytáčení"</string>
22     <string name="phoneIconLabel">"Telefon"</string>
23     <string name="recentCallsIconLabel">"Hovory"</string>
24     <string name="fdnListLabel">"Seznam povolených telefonních čísel"</string>
25     <string name="unknown">"Neznámý volající"</string>
26     <string name="private_num">"Soukromé číslo"</string>
27     <!-- no translation found for payphone (1931775086311769314) -->
28     <skip />
29     <string name="onHold">"Přidržený hovor"</string>
30     <string name="ongoing">"Aktuální hovor"</string>
31     <string name="callFailed_userBusy">"Linka je obsazená."</string>
32     <string name="callFailed_congestion">"Síť je zaneprázdněna."</string>
33     <string name="callFailed_noSignal">"Není signál."</string>
34     <string name="callFailed_limitExceeded">"Byl dosažen limit ACM."</string>
35     <string name="callFailed_powerOff">"Rádio je vypnuto"</string>
36     <string name="callFailed_simError">"Karta SIM chybí nebo nefunguje."</string>
37     <string name="callFailed_outOfService">"Nepokrytá oblast."</string>
38     <string name="callFailed_fdn_only">"Odchozí hovory jsou omezeny na povolená telefonní čísla."</string>
39     <string name="callFailed_cb_enabled">"Pokud je zapnuto blokování hovorů, nelze provádět odchozí hovory."</string>
40     <string name="callFailed_dsac_restricted">"Všechny hovory jsou omezeny řízením přístupu."</string>
41     <string name="callFailed_dsac_restricted_emergency">"Tísňová volání jsou omezena řízením přístupu."</string>
42     <string name="callFailed_dsac_restricted_normal">"Běžné hovory jsou omezeny řízením přístupu."</string>
43     <string name="confCall">"Konferenční hovor"</string>
44     <string name="mmiStarted">"Kód MMI byl spuštěn"</string>
45     <string name="ussdRunning">"Kód USSD je spuštěn..."</string>
46     <string name="mmiCancelled">"Kód MMI byl zrušen"</string>
47     <string name="cancel">"Zrušit"</string>
48     <string name="menu_speaker">"Reproduktor"</string>
49     <string name="menu_bluetooth">"Bluetooth"</string>
50     <string name="menu_mute">"Ztlumit"</string>
51     <string name="menu_hold">"Přidržet"</string>
52     <string name="menu_endCall">"Ukončit hovor"</string>
53     <string name="menu_swapCalls">"Zaměnit hovory"</string>
54     <string name="menu_mergeCalls">"Spojit hovory"</string>
55     <string name="menu_addCall">"Přidat hovor"</string>
56     <string name="menu_manageConference">"Spravovat konferenční hovor"</string>
57     <string name="menu_showDialpad">"Zobrazit číselník"</string>
58     <string name="menu_hideDialpad">"Skrýt číselník"</string>
59     <string name="menu_answerAndHold">"Přidržet aktuální hovor"\n"a odpovědět"</string>
60     <string name="menu_answerAndEnd">"Ukončit aktuální hovor"\n"a odpovědět"</string>
61     <string name="ok">"OK"</string>
62     <string name="menuButtonHint">"Stisknutím tlačítka Menu otevřete možnosti hovoru."</string>
63     <string name="menuButtonKeyboardDialHint">"Stisknutím tlačítka Menu otevřete možnosti hovorů  •  Číslo vytočíte pomocí klávesnice"</string>
64     <string name="wait_prompt_str">"Odeslat následující tóny?"\n</string>
65     <string name="send_button">"Odeslat"</string>
66     <string name="wild_prompt_str">"Nahradit zástupný znak znakem"</string>
67     <string name="bluetooth_headset_connected">"Náhlavní souprava s rozhraním Bluetooth byla připojena."</string>
68     <string name="bluetooth_headset_disconnected">"Náhlavní souprava s rozhraním Bluetooth byla odpojena."</string>
69     <string name="no_vm_number">"Chybí číslo hlasové schránky"</string>
70     <string name="no_vm_number_msg">"Na kartě SIM není uloženo žádné číslo hlasové schránky."</string>
71     <string name="add_vm_number_str">"Přidat číslo"</string>
72     <string name="dialer_emptyListWorking">"Načítání..."</string>
73     <string name="enterPin">"Kartu SIM odblokujete zadáním kódu PIN:"</string>
74     <string name="pinUnlocked">"Karta SIM byla odblokována."</string>
75     <string name="enterNewPin">"Nový kód PIN karty SIM"</string>
76     <string name="verifyNewPin">"Potvrďte nový kód PIN karty SIM"</string>
77     <string name="verifyFailed">"Zadané kódy PIN karty SIM se neshodují. Zkuste to znovu."</string>
78     <string name="enterPuk">"Kartu SIM odblokujete zadáním kódu PUK"</string>
79     <string name="badPuk">"Zadaný kód PUK je nesprávný."</string>
80     <string name="buttonTxtContinue">"Pokračovat"</string>
81     <string name="puk_unlocked">"Karta SIM byla odblokována. Telefon se odblokovává..."</string>
82     <string name="label_ndp">"Kód PIN odblokování sítě pro kartu SIM"</string>
83     <string name="sim_ndp_unlock_text">"Odemknout"</string>
84     <string name="sim_ndp_dismiss_text">"Zavřít"</string>
85     <string name="requesting_unlock">"Žádost o odblokování sítě..."</string>
86     <string name="unlock_failed">"Požadavek na odblokování sítě se nezdařil."</string>
87     <string name="unlock_success">"Síť byla úspěšně odblokována."</string>
88     <string name="imei">"IMEI"</string>
89
90     <string name="apn_settings">"Názvy přístupových bodů"</string>
91     <string name="settings_label">"Nastavení sítě"</string>
92     <string name="voicemail">"Hlasová schránka"</string>
93     <string name="voicemail_abbreviated">"HS:"</string>
94     <string name="networks">"Síťoví operátoři"</string>
95     <string name="call_settings">"Nastavení hovorů"</string>
96
97     <!-- no translation found for labelNwService (4699970172021870983) -->
98     <skip />
99     <string name="labelCallerId">"ID volajícího"</string>
100     <string name="sum_hide_caller_id">"Číslo je v odchozích hovorech skryto"</string>
101     <string name="sum_show_caller_id">"Číslo je v odchozích hovorech zobrazeno"</string>
102     <string name="sum_default_caller_id">"Zobrazení čísla v odchozích hovorech se bude řídit výchozím nastavením operátora"</string>
103     <string name="labelCW">"Další hovor na lince"</string>
104     <string name="sum_cw_enabled">"Oznamuje příchozí hovory i při probíhajícím hovoru"</string>
105     <string name="sum_cw_disabled">"Oznamovat příchozí hovory i při probíhajícím hovoru"</string>
106     <string name="call_forwarding_settings">"Nastavení přesměrování hovorů"</string>
107     <string name="labelCF">"Přesměrování hovorů"</string>
108     <string name="labelCFU">"Přesměrovat vždy"</string>
109     <string name="messageCFU">"Vždy používat toto číslo"</string>
110     <string name="sum_cfu_enabled_indicator">"Všechny hovory budou přesměrovány"</string>
111     <string name="sum_cfu_enabled">"Všechny hovory budou přesměrovány na {0}"</string>
112     <string name="sum_cfu_disabled">"Vypnuto"</string>
113     <string name="labelCFB">"Přesměrovat, je-li obsazeno"</string>
114     <string name="messageCFB">"Číslo při obsazené lince"</string>
115     <string name="sum_cfb_enabled">"Hovory budou přesměrovány na \\\\{0\\\\}"</string>
116     <string name="sum_cfb_disabled">"Vypnuto"</string>
117     <string name="labelCFNRy">"Přesměrovat – nečinnost"</string>
118     <string name="messageCFNRy">"Číslo při nečinnosti"</string>
119     <string name="sum_cfnry_enabled">"Hovory budou přesměrovány na \\\\{0\\\\}"</string>
120     <string name="sum_cfnry_disabled">"Vypnuto"</string>
121     <string name="labelCFNRc">"Přesměrovat – nedostupnost"</string>
122     <string name="messageCFNRc">"Číslo při nedostupnosti"</string>
123     <string name="sum_cfnrc_enabled">"Hovory budou přesměrovány na \\\\{0\\\\}"</string>
124     <string name="sum_cfnrc_disabled">"Vypnuto"</string>
125     <string name="updating_title">"Nastavení hovorů"</string>
126     <string name="error_updating_title">"Chyba nastavení hovorů"</string>
127     <string name="reading_settings">"Načítání nastavení..."</string>
128     <string name="updating_settings">"Probíhá aktualizace nastavení..."</string>
129     <string name="response_error">"Neočekávaná odpověď sítě,"</string>
130     <string name="exception_error">"Došlo k chybě sítě nebo karty SIM."</string>
131     <string name="radio_off_error">"Před zobrazením nastavení zapněte rádio."</string>
132     <string name="close_dialog">"OK"</string>
133     <string name="enable">"Povolit"</string>
134     <string name="disable">"Vypnout"</string>
135     <string name="change_num">"Aktualizovat"</string>
136   <string-array name="clir_display_values">
137     <item>"Výchozí nastavení sítě"</item>
138     <item>"Skrýt číslo"</item>
139     <item>"Zobrazit číslo"</item>
140   </string-array>
141     <string name="vm_save_number">"Uložit číslo hlasové schránky"</string>
142     <string name="vm_changed">"Číslo hlasové schránky bylo změněno."</string>
143     <string name="vm_change_failed">"Změna čísla hlasové schránky se nezdařila."</string>
144     <string name="no_change">"Nebyly provedeny žádné změny."</string>
145     <string name="sum_voicemail">"Umožňuje nastavit číslo hlasové schránky"</string>
146     <string name="mobile_networks">"Nastavení mobilní sítě"</string>
147     <string name="label_available">"Dostupné sítě"</string>
148     <string name="load_networks_progress">"Vyhledávání..."</string>
149     <string name="empty_networks_list">"Žádná síť nebyla nalezena."</string>
150     <string name="search_networks">"Vyhledávání sítí"</string>
151     <string name="network_query_error">"Při vyhledávání sítí došlo k chybě."</string>
152     <string name="register_on_network">"Probíhá registrace v síti <xliff:g id="NETWORK">%s</xliff:g>..."</string>
153     <string name="not_allowed">"Vaše karta SIM nepovoluje připojení k této síti."</string>
154     <string name="registration_done">"Přihlášení k síti bylo úspěšné."</string>
155     <string name="sum_carrier_select">"Umožňuje vybrat síťového operátora"</string>
156     <string name="sum_search_networks">"Vyhledá všechny dostupné sítě"</string>
157     <string name="select_automatically">"Automatická volba"</string>
158     <string name="sum_select_automatically">"Upřednostňovaná síť je volena automaticky"</string>
159     <string name="register_automatically">"Probíhá automatická registrace..."</string>
160     <string name="roaming">"Datové služby při roamingu"</string>
161     <string name="roaming_enable">"Datové služby se mohou připojovat při roamingu"</string>
162     <string name="roaming_disable">"Datové služby se mohou připojovat při roamingu"</string>
163     <string name="roaming_reenable_message">"Připojení datových služeb bylo přerušeno, protože jste opustili domovskou síť a datové služby při roamingu máte vypnuty."</string>
164     <string name="roaming_warning">"Opravdu chcete povolit datové služby při roamingu? Vystavujete se nebezpečí vysokých poplatků."</string>
165     <string name="fdn">"Povolená telefonní čísla"</string>
166     <string name="manage_fdn_list">"Seznam povolených telefonních čísel"</string>
167     <string name="fdn_activation">"Aktivace povolených telefonních čísel"</string>
168     <string name="fdn_enabled">"Funkce Povolená telefonní čísla je zapnuta"</string>
169     <string name="fdn_disabled">"Funkce Povolená telefonní čísla je vypnuta"</string>
170     <string name="enable_fdn">"Zapnout funkci Povolená telefonní čísla"</string>
171     <string name="disable_fdn">"Vypnout funkci Povolená telefonní čísla"</string>
172     <string name="change_pin2">"Změna kódu PIN2"</string>
173     <string name="enable_fdn_ok">"Vypnout funkci Povolená telefonní čísla"</string>
174     <string name="disable_fdn_ok">"Zapnout funkci Povolená telefonní čísla"</string>
175     <string name="sum_fdn">"Umožňuje spravovat povolená telefonní čísla"</string>
176     <string name="sum_fdn_change_pin">"Umožňuje změnit kód PIN pro přístup k povoleným telefonním číslům"</string>
177     <string name="sum_fdn_manage_list">"Správa telefonního seznamu"</string>
178     <string name="menu_add">"Přidat kontakt"</string>
179     <string name="menu_edit">"Upravit kontakt"</string>
180     <string name="menu_delete">"Smazat kontakt"</string>
181     <string name="get_pin2">"Zadat kód PIN2"</string>
182     <string name="name">"Jméno"</string>
183     <string name="number">"Číslo"</string>
184     <string name="save">"Uložit"</string>
185     <string name="add_fdn_contact">"Přidat kontakt na seznam povolených čísel"</string>
186     <string name="adding_fdn_contact">"Přidávání kontaktu na seznam povolených čísel..."</string>
187     <string name="fdn_contact_added">"Kontakt byl přidán na seznam povolených čísel."</string>
188     <string name="edit_fdn_contact">"Upravit kontakt, na který je povoleno volat"</string>
189     <string name="updating_fdn_contact">"Probíhá aktualizace kontaktu na seznamu povolených čísel..."</string>
190     <string name="fdn_contact_updated">"Kontakt, který je na seznamu povolených čísel, byl aktualizován."</string>
191     <string name="delete_fdn_contact">"Smazat kontakt ze seznamu povolených čísel"</string>
192     <string name="deleting_fdn_contact">"Mazání kontaktu ze seznamu povolených čísel..."</string>
193     <string name="fdn_contact_deleted">"Kontakt byl smazán ze seznamu povolených čísel."</string>
194     <string name="pin2_invalid">"Kód PIN2 je neplatný."</string>
195     <string name="fdn_invalid_number">"Číslo nemůže obsahovat více než 20 číslic."</string>
196     <string name="simContacts_emptyLoading">"Čtení z karty SIM..."</string>
197     <string name="simContacts_empty">"Na kartě SIM nejsou žádné kontakty."</string>
198     <string name="simContacts_title">"Vybrat kontakty pro import"</string>
199     <string name="enable_pin">"Povolit nebo zakázat kód PIN karty SIM"</string>
200     <string name="change_pin">"Změnit kód PIN karty SIM"</string>
201     <string name="enter_pin_text">"Kód PIN karty SIM:"</string>
202     <string name="oldPinLabel">"Původní kód PIN"</string>
203     <string name="newPinLabel">"Nový kód PIN"</string>
204     <string name="confirmPinLabel">"Potvrďte nový kód PIN"</string>
205     <string name="badPin">"Původní kód PIN byl zadán nesprávně. Zkuste to znovu."</string>
206     <string name="mismatchPin">"Zadané kódy PIN se neshodují. Zkuste to znovu."</string>
207     <string name="invalidPin">"Zadejte kód PIN o délce 4-8 číslic."</string>
208     <string name="disable_sim_pin">"Zakázat kód PIN karty SIM"</string>
209     <string name="enable_sim_pin">"Povolit kód PIN karty SIM"</string>
210     <string name="enable_in_progress">"Čekejte prosím..."</string>
211     <string name="enable_pin_ok">"Kód PIN karty SIM je povolen."</string>
212     <string name="disable_pin_ok">"Kód PIN karty SIM je zakázán."</string>
213     <string name="pin_failed">"Zadaný kód PIN je nesprávný."</string>
214     <string name="pin_changed">"Kód PIN karty SIM byl úspěšně změněn."</string>
215     <string name="puk_requested">"Neplatné heslo, karta SIM je zablokována. Zadejte kód PUK2."</string>
216     <string name="enter_pin2_text">"PIN2"</string>
217     <string name="oldPin2Label">"Původní kód PIN2"</string>
218     <string name="newPin2Label">"Nový kód PIN2"</string>
219     <string name="confirmPin2Label">"Potvrdit nový kód PIN2"</string>
220     <string name="badPuk2">"Původní kód PUK2 byl zadán nesprávně. Zkuste to znovu."</string>
221     <string name="badPin2">"Původní kód PIN2 byl zadán nesprávně. Zkuste to znovu."</string>
222     <string name="mismatchPin2">"Zadané kódy PIN2 se neshodují. Zkuste to znovu."</string>
223     <string name="invalidPin2">"Zadejte kód PIN2 o délce 4-8 číslic."</string>
224     <string name="invalidPuk2">"Zadejte 8místný kód PUK2."</string>
225     <string name="pin2_changed">"Kód PIN2 byl úspěšně změněn."</string>
226     <string name="label_puk2_code">"Zadejte kód PUK2"</string>
227     <string name="fdn_enable_puk2_requested">"Heslo je nesprávné. Změňte kód PIN2 a zkuste to znovu."</string>
228     <string name="puk2_requested">"Neplatné heslo, karta SIM je zablokována. Zadejte kód PUK2."</string>
229     <string name="doneButton">"Hotovo"</string>
230     <string name="caller_manage_header">"Konferenční hovor <xliff:g id="CONF_CALL_TIME">%s</xliff:g>"</string>
231     <string name="caller_manage_manage_done_text">"Zpět k hovoru"</string>
232     <string name="sim_missing_continueView_text">"Pokračovat bez karty SIM"</string>
233     <string name="sim_missing_msg_text">"Karta SIM nebyla nalezena. Vložte do telefonu kartu SIM."</string>
234     <string name="sim_unlock_dismiss_text">"Zavřít"</string>
235     <string name="sim_unlock_unlock_text">"Odemknout"</string>
236     <string name="sim_unlock_status_text">"Ověřování kódu PIN..."</string>
237     <string name="voicemail_settings_number_label">"Číslo hlasové schránky"</string>
238     <string name="card_title_dialing">"Vytáčení"</string>
239     <string name="card_title_in_progress">"Aktuální hovor"</string>
240     <string name="card_title_conf_call">"Konferenční hovor"</string>
241     <string name="card_title_incoming_call">"Příchozí hovor"</string>
242     <string name="card_title_call_ended">"Hovor ukončen"</string>
243     <string name="card_title_on_hold">"Přidržený hovor"</string>
244     <string name="card_title_hanging_up">"Zavěšování"</string>
245     <string name="notification_missedCallTitle">"Zmeškaný hovor"</string>
246     <string name="notification_missedCallsTitle">"Zmeškané hovory"</string>
247     <string name="notification_missedCallsMsg">"Zmeškané hovory: <xliff:g id="NUM_MISSED_CALLS">%s</xliff:g>."</string>
248     <string name="notification_missedCallTicker">"Zmeškaný hovor od volajícího <xliff:g id="MISSED_CALL_FROM">%s</xliff:g>."</string>
249     <string name="notification_ongoing_call_format">"Aktuální hovor (<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>)"</string>
250     <string name="notification_on_hold">"Přidržený hovor"</string>
251     <string name="notification_voicemail_title">"Nová hlasová zpráva"</string>
252     <string name="notification_voicemail_text_format">"Volat hlasovou schránku <xliff:g id="VOICEMAIL_NUMBER">%s</xliff:g>"</string>
253     <string name="notification_voicemail_no_vm_number">"Číslo hlasové schránky je neznámé."</string>
254     <string name="incall_error_power_off">"Chcete-li telefonovat, vypněte nejprve režim V letadle."</string>
255     <string name="incall_error_emergency_only">"Přihlášení k síti nebylo úspěšné."</string>
256     <string name="incall_error_no_phone_number_supplied">"Hovor nelze spojit, nebylo zadáno platné číslo."</string>
257     <string name="incall_error_call_failed">"Hovor nebyl spojen."</string>
258     <string name="incall_status_dialed_mmi">"Spouštění sekvence MMI..."</string>
259     <string name="incall_error_supp_service_unknown">"Nepodporovaná služba."</string>
260     <string name="incall_error_supp_service_switch">"Hovory nelze přepnout."</string>
261     <string name="incall_error_supp_service_separate">"Hovor nelze oddělit."</string>
262     <string name="incall_error_supp_service_transfer">"Hovor nelze předat."</string>
263     <string name="incall_error_supp_service_conference">"Hovory nelze spojit do konferenčního hovoru."</string>
264     <string name="incall_error_supp_service_reject">"Hovor nelze odmítnout."</string>
265     <string name="incall_error_supp_service_hangup">"Hovor není možné uvolnit."</string>
266     <string name="emergency_enable_radio_dialog_title">"Tísňové volání"</string>
267     <string name="emergency_enable_radio_dialog_message">"Zapínání rádia..."</string>
268     <string name="emergency_enable_radio_dialog_retry">"Nepokrytá oblast, opakování pokusu..."</string>
269     <string name="dial_emergency_error">"Hovor nelze spojit, <xliff:g id="NON_EMERGENCY_NUMBER">%s</xliff:g> není číslo nouzového volání."</string>
270     <string name="dial_emergency_empty_error">"Hovor nebyl spojen, vytočte číslo tísňového volání."</string>
271     <string name="dialerKeyboardHintText">"Číslo vytočíte pomocí klávesnice."</string>
272     <string name="dtmfDialpadHintText">"Tónová klávesnice"</string>
273     <!-- no translation found for dtmfDialpadHandleLabel (6077872154488117962) -->
274     <skip />
275     <string name="touchLockText">"Dvojitým klepnutím"\n"odemkněte"</string>
276     <string name="importSimEntry">"Importovat"</string>
277     <string name="importAllSimEntries">"Importovat vše"</string>
278     <string name="importingSimContacts">"Importování kontaktů z karty SIM"</string>
279     <string name="importToFDNfromContacts">"Import z kontaktů"</string>
280 </resources>
281
282
283