AI 144912: Merge from cupcake:
[android/platform/packages/apps/Calendar.git] / res / values-cs / strings.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!-- Copyright (C) 2009 The Android Open Source Project
3
4      Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5      you may not use this file except in compliance with the License.
6      You may obtain a copy of the License at
7
8           http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
10      Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13      See the License for the specific language governing permissions and
14      limitations under the License.
15 -->
16 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
17     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
18     <string name="app_label">"Kalendář"</string>
19     <string name="calendar_plug"><font fgcolor="#ffffffff">"Vítá vás Kalendář Google!"</font>" "\n" Přístup společnosti Google ke správě vašeho časového plánu je založen na myšlence, že plánování událostí může být intuitivnější, efektivnější a přístupnější."</string>
20     <string name="what_label">"Co"</string>
21     <string name="when_label">"Kdy"</string>
22     <string name="where_label">"Kde"</string>
23     <string name="repeats_label">"Opakování"</string>
24     <string name="no_title_label">"(Bez předmětu)"</string>
25   <plurals name="Nminutes">
26     <item quantity="one">"1 minuta"</item>
27     <item quantity="other">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> minut"</item>
28   </plurals>
29   <plurals name="Nmins">
30     <item quantity="one">"1 min"</item>
31     <item quantity="other">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> min"</item>
32   </plurals>
33   <plurals name="Nhours">
34     <item quantity="one">"1 hodina"</item>
35     <item quantity="other">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> hod."</item>
36   </plurals>
37   <plurals name="Ndays">
38     <item quantity="one">"1 den"</item>
39     <item quantity="other">"<xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> dnů"</item>
40   </plurals>
41     <string name="show_agenda_view">"Zobrazit agendu"</string>
42     <string name="show_day_view">"Zobrazit den"</string>
43     <string name="agenda_view">"Agenda"</string>
44     <string name="day_view">"Den"</string>
45     <string name="week_view">"Týden"</string>
46     <string name="month_view">"Měsíc"</string>
47     <string name="event_view">"Zobrazit událost"</string>
48     <string name="event_create">"Nová událost"</string>
49     <string name="event_edit">"Upravit událost"</string>
50     <string name="event_delete">"Odstranit událost"</string>
51     <string name="goto_today">"Dnes"</string>
52     <string name="menu_select_calendars">"Moje kalendáře"</string>
53     <string name="menu_preferences">"Nastavení"</string>
54     <string name="plus_N_more">"(plus o <xliff:g id="MORE_COUNT">%d</xliff:g> více …)"</string>
55     <string name="calendars_title">"Moje kalendáře"</string>
56     <string name="add_calendars">"Přidat kalendáře"</string>
57     <string name="remove_calendars">"Odebrat kalendáře"</string>
58     <string name="event_edit_title">"Podrobnosti události"</string>
59     <string name="hint_what">"Název události"</string>
60     <string name="hint_where">"Místo události"</string>
61     <string name="hint_description">"Popis události"</string>
62     <string name="creating_event">"Vytváření události…"</string>
63     <string name="saving_event">"Ukládání události…"</string>
64     <string name="loading_calendars_title">"Načítání kalendářů"</string>
65     <string name="loading_calendars_message">"Načítání kalendářů..."</string>
66     <string name="alert_title">"Upozornění kalendáře"</string>
67     <string name="alert_when_label">"Kdy:"</string>
68     <string name="alert_where_label">"Kde:"</string>
69     <string name="alert_missed_events_single">"(zbývá <xliff:g id="REMINDER_COUNT">%s</xliff:g> připomenutí)"</string>
70     <string name="alert_missed_events_multiple">"(zbývá připomenutí: <xliff:g id="REMINDER_COUNT">%s</xliff:g>)"</string>
71     <string name="event_info_title">"Zobrazit událost"</string>
72     <string name="event_info_title_invite">"Pozvánka na schůzku"</string>
73     <string name="add_new_reminder">"Přidat připomenutí"</string>
74     <string name="edit_event_to_label">"Do"</string>
75     <string name="edit_event_from_label">"Od"</string>
76     <string name="edit_event_all_day_label">"Celý den"</string>
77     <string name="edit_event_calendar_label">"Kalendář"</string>
78     <string name="edit_event_show_extra_options">"Zobrazit další možnosti"</string>
79     <string name="edit_event_hide_extra_options">"Skrýt další možnosti"</string>
80     <string name="description_label">"Popis"</string>
81     <string name="presence_label">"Účast"</string>
82     <string name="privacy_label">"Přístupnost"</string>
83     <string name="reminders_label">"Připomenutí"</string>
84     <string name="no_syncable_calendars">"Žádné kalendáře"</string>
85     <string name="no_calendars_found">"Nemáte žádné kalendáře."</string>
86     <string name="view_event_calendar_label">"Kalendář"</string>
87     <string name="view_event_timezone_label">"Místní časové pásmo"</string>
88     <string name="view_event_response_label">"Zúčastníte se?"</string>
89     <string name="agenda_today">"Dnes"</string>
90     <string name="num_events">"Počet událostí"</string>
91     <string name="edit_event_label">"Upravit událost"</string>
92     <string name="delete_label">"Smazat"</string>
93     <string name="delete_event_label">"Odstranit událost"</string>
94     <string name="save_label">"Uložit"</string>
95     <string name="discard_label">"Zrušit změny"</string>
96     <string name="import_label">"Importovat"</string>
97     <string name="snooze_all_label">"Odložit vše"</string>
98     <string name="dismiss_all_label">"Zavřít vše"</string>
99     <string name="does_not_repeat">"Jednorázová událost"</string>
100     <string name="daily">"Denně"</string>
101     <string name="every_weekday">"Každý pracovní den (po–pá)"</string>
102     <string name="weekly">"Týdně (vždy <xliff:g id="DAYS_OF_WEEK">%s</xliff:g>)"</string>
103     <string name="monthly_on_day_count">"Měsíčně (vždy <xliff:g id="ORDINAL_NUMBER">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="DAY_OF_WEEK">%2$s</xliff:g>)"</string>
104     <string name="monthly_on_day">"Měsíčně (<xliff:g id="DAY_OF_MONTH">%s</xliff:g>. den)"</string>
105     <string name="yearly">"Ročně (<xliff:g id="DATES">%s</xliff:g>)"</string>
106     <string name="custom">"Vlastní... (nelze personalizovat v telefonu)"</string>
107     <string name="modify_event">"Změnit pouze tuto událost"</string>
108     <string name="modify_all">"Změnit všechny události série"</string>
109     <string name="modify_all_following">"Změnit tuto událost a všechny budoucí"</string>
110     <string name="delete_this_event_title">"Tato událost bude odstraněna."</string>
111     <string name="delete_title">"Smazat"</string>
112     <string name="change_response_title">"Změnit odpověď"</string>
113     <string name="preferences_title">"Nastavení"</string>
114     <string name="preferences_general_title">"Nastavení zobrazení kalendáře"</string>
115     <string name="preferences_alerts_title">"Nastavení připomenutí"</string>
116     <string name="preferences_hide_declined_title">"Skrýt odmítnuté události"</string>
117     <string name="preferences_alerts_type_title">"Nastavit upozornění a oznámení"</string>
118     <string name="preferences_alerts_type_dialog">"Upozornění a oznámení"</string>
119     <string name="preferences_alerts_vibrate_title">"Vibrace"</string>
120     <string name="preferences_alerts_ringtone_title">"Vybrat vyzvánění"</string>
121     <string name="preferences_default_reminder_title">"Nastavit výchozí připomenutí"</string>
122     <string name="preferences_default_reminder_dialog">"Výchozí čas připomenutí"</string>
123     <string name="preferences_default_reminder_default">"10"</string>
124 </resources>