printk_ratelimit() functions should use CONFIG_PRINTK
[linux-3.10.git] / virt / kvm / kvm_main.c
2008-02-08 Christoph Hellwig libfs: allow error return from simple attributes
2008-01-30 Marcelo Tosatti KVM: MMU: Switch to mmu spinlock
2008-01-30 Marcelo Tosatti KVM: Add kvm_read_guest_atomic()
2008-01-30 Marcelo Tosatti KVM: MMU: Concurrent guest walkers
2008-01-30 Avi Kivity KVM: Move drivers/kvm/* to virt/kvm/