Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/viro/vfs-2.6
[linux-3.10.git] / fs / affs / amigaffs.c
2008-02-07 David Howells iget: stop AFFS from using iget() and read_inode()
2006-12-07 Alexey Dobriyan [PATCH] fs/*: trivial vsnprintf() conversion
2005-04-16 Linus Torvalds Linux-2.6.12-rc2 master