Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/bunk/trivial
[linux-3.10.git] / drivers / spi / Kconfig
2006-05-21 Ben Dooks [PATCH] S3C24XX: hardware SPI driver
2006-05-21 Ben Dooks [PATCH] S3C24XX: GPIO based SPI driver
2006-05-21 Kumar Gala [PATCH] spi: add spi master driver for Freescale MPC83x...
2006-05-16 Stephen Street [PATCH] SPI: add PXA2xx SSP SPI Driver
2006-02-06 David Brownell [PATCH] SPI: spi_butterfly, restore lost deltas
2006-01-14 David Brownell [PATCH] SPI: add spi_butterfly driver
2006-01-14 David Brownell [PATCH] spi: misc fixes
2006-01-14 David Brownell [PATCH] spi: add spi_bitbang driver
2006-01-14 David Brownell [PATCH] spi: simple SPI framework