net/irda: sh_sir: tidyup compile warning
[linux-3.10.git] / drivers / net / irda / sh_sir.c
2011-08-11 Kuninori Morimoto net/irda: sh_sir: tidyup compile warning
2011-08-11 Kuninori Morimoto net/irda: sh_sir: add missing header
2010-11-21 Nicolas Kaiser SuperH IrDA: correct Baud rate error correction
2010-07-16 Kulikov Vasiliy drivers: irda: fix sign bug
2010-04-11 David S. Miller Merge branch 'master' of /linux/kernel/git/davem/net-2.6
2010-04-07 Kuninori Morimoto net/irda: sh_sir: Modify iounmap wrong execution
2010-04-07 Kuninori Morimoto net/irda: sh_sir: fixup err return value on sh_sir_open
2010-03-30 Tejun Heo include cleanup: Update gfp.h and slab.h includes to...
2010-02-02 Kuninori Morimoto net/irda: sh_sir: Add SuperH IrDA driver