Merge branch 'linus' into sched/core
[linux-3.10.git] / drivers / media / video / videobuf-dma-contig.c
2010-03-30 Tejun Heo include cleanup: Update gfp.h and slab.h includes to...
2009-12-16 Muralidharan Karicheri V4L/DVB (13598): videobuf_dma_contig_user_get() for...
2009-12-05 Jonathan Corbet V4L/DVB (13377): make struct videobuf_queue_ops constant
2009-11-26 Guennadi Liakhovetski V4L/DVB (13343): v4l: add more missing linux/sched...
2009-09-27 Alexey Dobriyan const: mark struct vm_struct_operations
2009-06-17 Linus Torvalds Merge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2009-06-17 Magnus Damm videobuf-dma-contig: zero copy USERPTR support
2009-06-16 Magnus Damm V4L/DVB (11731): buf-dma-contig: remove sync operation
2009-03-30 Magnus Damm V4L/DVB (10304): buf-dma-contig: fix USERPTR free handling
2008-07-23 Guennadi Liakhovetski V4L/DVB (8425): v4l: fix checkpatch errors introduced...
2008-07-20 Hans Verkuil V4L/DVB (8411): videobuf-dma-contig.c: fix 64-bit build...
2008-07-20 Magnus Damm V4L/DVB (8341): videobuf: Add physically contiguous...