Merge tag 'iommu-updates-v3.10' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[linux-3.10.git] / Documentation / rpmsg.txt
2013-01-03 Greg Kroah-Hartman Documentation: remove __dev* attributes.
2012-02-08 Ohad Ben-Cohen rpmsg: add virtio-based remote processor messaging bus