Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/viro/vfs
Linus Torvalds [Sat, 29 Jun 2013 17:30:31 +0000 (10:30 -0700)]
Pull ubifs fixes from Al Viro:
 "A couple of ubifs readdir/lseek race fixes.  Stable fodder, really
  nasty..."

* 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/viro/vfs:
  UBIFS: fix a horrid bug
  UBIFS: prepare to fix a horrid bug


Trivial merge