Merge git://git.kernel.org/pub/scm/virt/kvm/kvm
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Wed, 20 Mar 2013 01:24:12 +0000 (18:24 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Wed, 20 Mar 2013 01:24:12 +0000 (18:24 -0700)
commitea4a0ce11160200410abbabd44ec9e75e93a95be
tree20ceced4ddc4b34d78ce1318d2bc5a58debf08aa
parent10b38669d64c757cfd927e3820292c580ed70aae
parenta2c118bfab8bc6b8bb213abfc35201e441693d55
Merge git://git.kernel.org/pub/scm/virt/kvm/kvm

Pull kvm fixes from Marcelo Tosatti.

* git://git.kernel.org/pub/scm/virt/kvm/kvm:
  KVM: Fix bounds checking in ioapic indirect register reads (CVE-2013-1798)
  KVM: x86: Convert MSR_KVM_SYSTEM_TIME to use gfn_to_hva_cache functions (CVE-2013-1797)
  KVM: x86: fix for buffer overflow in handling of MSR_KVM_SYSTEM_TIME (CVE-2013-1796)
  KVM: x86: fix deadlock in clock-in-progress request handling
  KVM: allow host header to be included even for !CONFIG_KVM