powerpc/mpc5xxx: add OF platform binding doc for FSL MSCAN devices
authorWolfgang Grandegger <wg@denx.de>
Thu, 7 Jan 2010 09:43:08 +0000 (09:43 +0000)
committerDavid S. Miller <davem@davemloft.net>
Fri, 8 Jan 2010 09:02:18 +0000 (01:02 -0800)
commit959d20bfe8b90023c862dec3956054027a5a0912
tree74abfaaf91da9cba66962797f9232396a44cd860
parentbf3af54732bea5894ccc2cbde3ab566f0af7da56
powerpc/mpc5xxx: add OF platform binding doc for FSL MSCAN devices

This patch adds documentation for the MSCAN OF device bindings for
the MPC512x and moves the one for the MPC5200 to the new common file
"Documentation/powerpc/dts-bindings/fsl/can.txt".

Signed-off-by: Wolfgang Grandegger <wg@denx.de>
Reviewed-by: Wolfram Sang <w.sang@pengutronix.de>
Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net>
Documentation/powerpc/dts-bindings/fsl/can.txt [new file with mode: 0644]
Documentation/powerpc/dts-bindings/fsl/mpc5200.txt