net: remove ipv6_addr_copy()
[linux-3.10.git] / net / ipv6 / udp.c
index d1477b3..84ec9db 100644 (file)
@@ -34,6 +34,7 @@
 #include <linux/init.h>
 #include <linux/module.h>
 #include <linux/skbuff.h>
+#include <linux/slab.h>
 #include <asm/uaccess.h>
 
 #include <net/ndisc.h>
 #include <linux/seq_file.h>
 #include "udp_impl.h"
 
+int ipv6_rcv_saddr_equal(const struct sock *sk, const struct sock *sk2)
+{
+       const struct in6_addr *sk_rcv_saddr6 = &inet6_sk(sk)->rcv_saddr;
+       const struct in6_addr *sk2_rcv_saddr6 = inet6_rcv_saddr(sk2);
+       __be32 sk1_rcv_saddr = sk_rcv_saddr(sk);
+       __be32 sk2_rcv_saddr = sk_rcv_saddr(sk2);
+       int sk_ipv6only = ipv6_only_sock(sk);
+       int sk2_ipv6only = inet_v6_ipv6only(sk2);
+       int addr_type = ipv6_addr_type(sk_rcv_saddr6);
+       int addr_type2 = sk2_rcv_saddr6 ? ipv6_addr_type(sk2_rcv_saddr6) : IPV6_ADDR_MAPPED;
+
+       /* if both are mapped, treat as IPv4 */
+       if (addr_type == IPV6_ADDR_MAPPED && addr_type2 == IPV6_ADDR_MAPPED)
+               return (!sk2_ipv6only &&
+                       (!sk1_rcv_saddr || !sk2_rcv_saddr ||
+                         sk1_rcv_saddr == sk2_rcv_saddr));
+
+       if (addr_type2 == IPV6_ADDR_ANY &&
+           !(sk2_ipv6only && addr_type == IPV6_ADDR_MAPPED))
+               return 1;
+
+       if (addr_type == IPV6_ADDR_ANY &&
+           !(sk_ipv6only && addr_type2 == IPV6_ADDR_MAPPED))
+               return 1;
+
+       if (sk2_rcv_saddr6 &&
+           ipv6_addr_equal(sk_rcv_saddr6, sk2_rcv_saddr6))
+               return 1;
+
+       return 0;
+}
+
+static unsigned int udp6_portaddr_hash(struct net *net,
+                                      const struct in6_addr *addr6,
+                                      unsigned int port)
+{
+       unsigned int hash, mix = net_hash_mix(net);
+
+       if (ipv6_addr_any(addr6))
+               hash = jhash_1word(0, mix);
+       else if (ipv6_addr_v4mapped(addr6))
+               hash = jhash_1word((__force u32)addr6->s6_addr32[3], mix);
+       else
+               hash = jhash2((__force u32 *)addr6->s6_addr32, 4, mix);
+
+       return hash ^ port;
+}
+
+
 int udp_v6_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
 {
-       return udp_lib_get_port(sk, snum, ipv6_rcv_saddr_equal);
+       unsigned int hash2_nulladdr =
+               udp6_portaddr_hash(sock_net(sk), &in6addr_any, snum);
+       unsigned int hash2_partial = 
+               udp6_portaddr_hash(sock_net(sk), &inet6_sk(sk)->rcv_saddr, 0);
+
+       /* precompute partial secondary hash */
+       udp_sk(sk)->udp_portaddr_hash = hash2_partial;
+       return udp_lib_get_port(sk, snum, ipv6_rcv_saddr_equal, hash2_nulladdr);
 }
 
-static struct sock *__udp6_lib_lookup(struct net *net,
-                                     struct in6_addr *saddr, __be16 sport,
-                                     struct in6_addr *daddr, __be16 dport,
-                                     int dif, struct hlist_head udptable[])
+static void udp_v6_rehash(struct sock *sk)
 {
-       struct sock *sk, *result = NULL;
-       struct hlist_node *node;
-       unsigned short hnum = ntohs(dport);
-       int badness = -1;
+       u16 new_hash = udp6_portaddr_hash(sock_net(sk),
+                                         &inet6_sk(sk)->rcv_saddr,
+                                         inet_sk(sk)->inet_num);
 
-       read_lock(&udp_hash_lock);
-       sk_for_each(sk, node, &udptable[udp_hashfn(net, hnum)]) {
+       udp_lib_rehash(sk, new_hash);
+}
+
+static inline int compute_score(struct sock *sk, struct net *net,
+                               unsigned short hnum,
+                               const struct in6_addr *saddr, __be16 sport,
+                               const struct in6_addr *daddr, __be16 dport,
+                               int dif)
+{
+       int score = -1;
+
+       if (net_eq(sock_net(sk), net) && udp_sk(sk)->udp_port_hash == hnum &&
+                       sk->sk_family == PF_INET6) {
+               struct ipv6_pinfo *np = inet6_sk(sk);
                struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
 
-               if (net_eq(sock_net(sk), net) && sk->sk_hash == hnum &&
-                               sk->sk_family == PF_INET6) {
-                       struct ipv6_pinfo *np = inet6_sk(sk);
-                       int score = 0;
-                       if (inet->dport) {
-                               if (inet->dport != sport)
-                                       continue;
-                               score++;
-                       }
-                       if (!ipv6_addr_any(&np->rcv_saddr)) {
-                               if (!ipv6_addr_equal(&np->rcv_saddr, daddr))
-                                       continue;
-                               score++;
-                       }
-                       if (!ipv6_addr_any(&np->daddr)) {
-                               if (!ipv6_addr_equal(&np->daddr, saddr))
-                                       continue;
-                               score++;
-                       }
-                       if (sk->sk_bound_dev_if) {
-                               if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
-                                       continue;
-                               score++;
-                       }
-                       if (score == 4) {
-                               result = sk;
-                               break;
-                       } else if (score > badness) {
-                               result = sk;
-                               badness = score;
-                       }
+               score = 0;
+               if (inet->inet_dport) {
+                       if (inet->inet_dport != sport)
+                               return -1;
+                       score++;
+               }
+               if (!ipv6_addr_any(&np->rcv_saddr)) {
+                       if (!ipv6_addr_equal(&np->rcv_saddr, daddr))
+                               return -1;
+                       score++;
+               }
+               if (!ipv6_addr_any(&np->daddr)) {
+                       if (!ipv6_addr_equal(&np->daddr, saddr))
+                               return -1;
+                       score++;
+               }
+               if (sk->sk_bound_dev_if) {
+                       if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
+                               return -1;
+                       score++;
                }
        }
-       if (result)
-               sock_hold(result);
-       read_unlock(&udp_hash_lock);
+       return score;
+}
+
+#define SCORE2_MAX (1 + 1 + 1)
+static inline int compute_score2(struct sock *sk, struct net *net,
+                               const struct in6_addr *saddr, __be16 sport,
+                               const struct in6_addr *daddr, unsigned short hnum,
+                               int dif)
+{
+       int score = -1;
+
+       if (net_eq(sock_net(sk), net) && udp_sk(sk)->udp_port_hash == hnum &&
+                       sk->sk_family == PF_INET6) {
+               struct ipv6_pinfo *np = inet6_sk(sk);
+               struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
+
+               if (!ipv6_addr_equal(&np->rcv_saddr, daddr))
+                       return -1;
+               score = 0;
+               if (inet->inet_dport) {
+                       if (inet->inet_dport != sport)
+                               return -1;
+                       score++;
+               }
+               if (!ipv6_addr_any(&np->daddr)) {
+                       if (!ipv6_addr_equal(&np->daddr, saddr))
+                               return -1;
+                       score++;
+               }
+               if (sk->sk_bound_dev_if) {
+                       if (sk->sk_bound_dev_if != dif)
+                               return -1;
+                       score++;
+               }
+       }
+       return score;
+}
+
+
+/* called with read_rcu_lock() */
+static struct sock *udp6_lib_lookup2(struct net *net,
+               const struct in6_addr *saddr, __be16 sport,
+               const struct in6_addr *daddr, unsigned int hnum, int dif,
+               struct udp_hslot *hslot2, unsigned int slot2)
+{
+       struct sock *sk, *result;
+       struct hlist_nulls_node *node;
+       int score, badness;
+
+begin:
+       result = NULL;
+       badness = -1;
+       udp_portaddr_for_each_entry_rcu(sk, node, &hslot2->head) {
+               score = compute_score2(sk, net, saddr, sport,
+                                     daddr, hnum, dif);
+               if (score > badness) {
+                       result = sk;
+                       badness = score;
+                       if (score == SCORE2_MAX)
+                               goto exact_match;
+               }
+       }
+       /*
+        * if the nulls value we got at the end of this lookup is
+        * not the expected one, we must restart lookup.
+        * We probably met an item that was moved to another chain.
+        */
+       if (get_nulls_value(node) != slot2)
+               goto begin;
+
+       if (result) {
+exact_match:
+               if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
+                       result = NULL;
+               else if (unlikely(compute_score2(result, net, saddr, sport,
+                                 daddr, hnum, dif) < badness)) {
+                       sock_put(result);
+                       goto begin;
+               }
+       }
+       return result;
+}
+
+static struct sock *__udp6_lib_lookup(struct net *net,
+                                     const struct in6_addr *saddr, __be16 sport,
+                                     const struct in6_addr *daddr, __be16 dport,
+                                     int dif, struct udp_table *udptable)
+{
+       struct sock *sk, *result;
+       struct hlist_nulls_node *node;
+       unsigned short hnum = ntohs(dport);
+       unsigned int hash2, slot2, slot = udp_hashfn(net, hnum, udptable->mask);
+       struct udp_hslot *hslot2, *hslot = &udptable->hash[slot];
+       int score, badness;
+
+       rcu_read_lock();
+       if (hslot->count > 10) {
+               hash2 = udp6_portaddr_hash(net, daddr, hnum);
+               slot2 = hash2 & udptable->mask;
+               hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
+               if (hslot->count < hslot2->count)
+                       goto begin;
+
+               result = udp6_lib_lookup2(net, saddr, sport,
+                                         daddr, hnum, dif,
+                                         hslot2, slot2);
+               if (!result) {
+                       hash2 = udp6_portaddr_hash(net, &in6addr_any, hnum);
+                       slot2 = hash2 & udptable->mask;
+                       hslot2 = &udptable->hash2[slot2];
+                       if (hslot->count < hslot2->count)
+                               goto begin;
+
+                       result = udp6_lib_lookup2(net, saddr, sport,
+                                                 &in6addr_any, hnum, dif,
+                                                 hslot2, slot2);
+               }
+               rcu_read_unlock();
+               return result;
+       }
+begin:
+       result = NULL;
+       badness = -1;
+       sk_nulls_for_each_rcu(sk, node, &hslot->head) {
+               score = compute_score(sk, net, hnum, saddr, sport, daddr, dport, dif);
+               if (score > badness) {
+                       result = sk;
+                       badness = score;
+               }
+       }
+       /*
+        * if the nulls value we got at the end of this lookup is
+        * not the expected one, we must restart lookup.
+        * We probably met an item that was moved to another chain.
+        */
+       if (get_nulls_value(node) != slot)
+               goto begin;
+
+       if (result) {
+               if (unlikely(!atomic_inc_not_zero_hint(&result->sk_refcnt, 2)))
+                       result = NULL;
+               else if (unlikely(compute_score(result, net, hnum, saddr, sport,
+                                       daddr, dport, dif) < badness)) {
+                       sock_put(result);
+                       goto begin;
+               }
+       }
+       rcu_read_unlock();
        return result;
 }
 
+static struct sock *__udp6_lib_lookup_skb(struct sk_buff *skb,
+                                         __be16 sport, __be16 dport,
+                                         struct udp_table *udptable)
+{
+       struct sock *sk;
+       const struct ipv6hdr *iph = ipv6_hdr(skb);
+
+       if (unlikely(sk = skb_steal_sock(skb)))
+               return sk;
+       return __udp6_lib_lookup(dev_net(skb_dst(skb)->dev), &iph->saddr, sport,
+                                &iph->daddr, dport, inet6_iif(skb),
+                                udptable);
+}
+
+struct sock *udp6_lib_lookup(struct net *net, const struct in6_addr *saddr, __be16 sport,
+                            const struct in6_addr *daddr, __be16 dport, int dif)
+{
+       return __udp6_lib_lookup(net, saddr, sport, daddr, dport, dif, &udp_table);
+}
+EXPORT_SYMBOL_GPL(udp6_lib_lookup);
+
+
 /*
  *     This should be easy, if there is something there we
  *     return it, otherwise we block.
@@ -119,10 +340,12 @@ int udpv6_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
        struct ipv6_pinfo *np = inet6_sk(sk);
        struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
        struct sk_buff *skb;
-       unsigned int ulen, copied;
+       unsigned int ulen;
        int peeked;
        int err;
        int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
+       int is_udp4;
+       bool slow;
 
        if (addr_len)
                *addr_len=sizeof(struct sockaddr_in6);
@@ -130,6 +353,9 @@ int udpv6_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
        if (flags & MSG_ERRQUEUE)
                return ipv6_recv_error(sk, msg, len);
 
+       if (np->rxpmtu && np->rxopt.bits.rxpmtu)
+               return ipv6_recv_rxpmtu(sk, msg, len);
+
 try_again:
        skb = __skb_recv_datagram(sk, flags | (noblock ? MSG_DONTWAIT : 0),
                                  &peeked, &err);
@@ -137,26 +363,27 @@ try_again:
                goto out;
 
        ulen = skb->len - sizeof(struct udphdr);
-       copied = len;
-       if (copied > ulen)
-               copied = ulen;
-       else if (copied < ulen)
+       if (len > ulen)
+               len = ulen;
+       else if (len < ulen)
                msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
 
+       is_udp4 = (skb->protocol == htons(ETH_P_IP));
+
        /*
         * If checksum is needed at all, try to do it while copying the
         * data.  If the data is truncated, or if we only want a partial
         * coverage checksum (UDP-Lite), do it before the copy.
         */
 
-       if (copied < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
+       if (len < ulen || UDP_SKB_CB(skb)->partial_cov) {
                if (udp_lib_checksum_complete(skb))
                        goto csum_copy_err;
        }
 
        if (skb_csum_unnecessary(skb))
                err = skb_copy_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr),
-                                             msg->msg_iov, copied       );
+                                             msg->msg_iov,len);
        else {
                err = skb_copy_and_csum_datagram_iovec(skb, sizeof(struct udphdr), msg->msg_iov);
                if (err == -EINVAL)
@@ -165,11 +392,16 @@ try_again:
        if (err)
                goto out_free;
 
-       if (!peeked)
-               UDP6_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
-                               UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
+       if (!peeked) {
+               if (is_udp4)
+                       UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
+                                       UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
+               else
+                       UDP6_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
+                                       UDP_MIB_INDATAGRAMS, is_udplite);
+       }
 
-       sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
+       sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, skb);
 
        /* Copy the address. */
        if (msg->msg_name) {
@@ -181,18 +413,17 @@ try_again:
                sin6->sin6_flowinfo = 0;
                sin6->sin6_scope_id = 0;
 
-               if (skb->protocol == htons(ETH_P_IP))
-                       ipv6_addr_set(&sin6->sin6_addr, 0, 0,
-                                     htonl(0xffff), ip_hdr(skb)->saddr);
+               if (is_udp4)
+                       ipv6_addr_set_v4mapped(ip_hdr(skb)->saddr,
+                                              &sin6->sin6_addr);
                else {
-                       ipv6_addr_copy(&sin6->sin6_addr,
-                                      &ipv6_hdr(skb)->saddr);
+                       sin6->sin6_addr = ipv6_hdr(skb)->saddr;
                        if (ipv6_addr_type(&sin6->sin6_addr) & IPV6_ADDR_LINKLOCAL)
                                sin6->sin6_scope_id = IP6CB(skb)->iif;
                }
 
        }
-       if (skb->protocol == htons(ETH_P_IP)) {
+       if (is_udp4) {
                if (inet->cmsg_flags)
                        ip_cmsg_recv(msg, skb);
        } else {
@@ -200,36 +431,43 @@ try_again:
                        datagram_recv_ctl(sk, msg, skb);
        }
 
-       err = copied;
+       err = len;
        if (flags & MSG_TRUNC)
                err = ulen;
 
 out_free:
-       lock_sock(sk);
-       skb_free_datagram(sk, skb);
-       release_sock(sk);
+       skb_free_datagram_locked(sk, skb);
 out:
        return err;
 
 csum_copy_err:
-       lock_sock(sk);
-       if (!skb_kill_datagram(sk, skb, flags))
-               UDP6_INC_STATS_USER(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
-       release_sock(sk);
+       slow = lock_sock_fast(sk);
+       if (!skb_kill_datagram(sk, skb, flags)) {
+               if (is_udp4)
+                       UDP_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
+                                       UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
+               else
+                       UDP6_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
+                                       UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
+       }
+       unlock_sock_fast(sk, slow);
 
-       if (flags & MSG_DONTWAIT)
+       if (noblock)
                return -EAGAIN;
+
+       /* starting over for a new packet */
+       msg->msg_flags &= ~MSG_TRUNC;
        goto try_again;
 }
 
 void __udp6_lib_err(struct sk_buff *skb, struct inet6_skb_parm *opt,
-                   int type, int code, int offset, __be32 info,
-                   struct hlist_head udptable[]                    )
+                   u8 type, u8 code, int offset, __be32 info,
+                   struct udp_table *udptable)
 {
        struct ipv6_pinfo *np;
-       struct ipv6hdr *hdr = (struct ipv6hdr*)skb->data;
-       struct in6_addr *saddr = &hdr->saddr;
-       struct in6_addr *daddr = &hdr->daddr;
+       const struct ipv6hdr *hdr = (const struct ipv6hdr *)skb->data;
+       const struct in6_addr *saddr = &hdr->saddr;
+       const struct in6_addr *daddr = &hdr->daddr;
        struct udphdr *uh = (struct udphdr*)(skb->data+offset);
        struct sock *sk;
        int err;
@@ -257,10 +495,10 @@ out:
 }
 
 static __inline__ void udpv6_err(struct sk_buff *skb,
-                                struct inet6_skb_parm *opt, int type,
-                                int code, int offset, __be32 info     )
+                                struct inet6_skb_parm *opt, u8 type,
+                                u8 code, int offset, __be32 info     )
 {
-       __udp6_lib_err(skb, opt, type, code, offset, info, udp_hash);
+       __udp6_lib_err(skb, opt, type, code, offset, info, &udp_table);
 }
 
 int udpv6_queue_rcv_skb(struct sock * sk, struct sk_buff *skb)
@@ -269,6 +507,9 @@ int udpv6_queue_rcv_skb(struct sock * sk, struct sk_buff *skb)
        int rc;
        int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
 
+       if (!ipv6_addr_any(&inet6_sk(sk)->daddr))
+               sock_rps_save_rxhash(sk, skb);
+
        if (!xfrm6_policy_check(sk, XFRM_POLICY_IN, skb))
                goto drop;
 
@@ -291,47 +532,50 @@ int udpv6_queue_rcv_skb(struct sock * sk, struct sk_buff *skb)
                }
        }
 
-       if (sk->sk_filter) {
+       if (rcu_access_pointer(sk->sk_filter)) {
                if (udp_lib_checksum_complete(skb))
                        goto drop;
        }
 
-       if ((rc = sock_queue_rcv_skb(sk,skb)) < 0) {
+       skb_dst_drop(skb);
+       rc = sock_queue_rcv_skb(sk, skb);
+       if (rc < 0) {
                /* Note that an ENOMEM error is charged twice */
-               if (rc == -ENOMEM) {
+               if (rc == -ENOMEM)
                        UDP6_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
                                        UDP_MIB_RCVBUFERRORS, is_udplite);
-                       atomic_inc(&sk->sk_drops);
-               }
-               goto drop;
+               goto drop_no_sk_drops_inc;
        }
 
        return 0;
 drop:
+       atomic_inc(&sk->sk_drops);
+drop_no_sk_drops_inc:
        UDP6_INC_STATS_BH(sock_net(sk), UDP_MIB_INERRORS, is_udplite);
        kfree_skb(skb);
        return -1;
 }
 
-static struct sock *udp_v6_mcast_next(struct sock *sk,
-                                     __be16 loc_port, struct in6_addr *loc_addr,
-                                     __be16 rmt_port, struct in6_addr *rmt_addr,
+static struct sock *udp_v6_mcast_next(struct net *net, struct sock *sk,
+                                     __be16 loc_port, const struct in6_addr *loc_addr,
+                                     __be16 rmt_port, const struct in6_addr *rmt_addr,
                                      int dif)
 {
-       struct hlist_node *node;
+       struct hlist_nulls_node *node;
        struct sock *s = sk;
        unsigned short num = ntohs(loc_port);
 
-       sk_for_each_from(s, node) {
+       sk_nulls_for_each_from(s, node) {
                struct inet_sock *inet = inet_sk(s);
 
-               if (sock_net(s) != sock_net(sk))
+               if (!net_eq(sock_net(s), net))
                        continue;
 
-               if (s->sk_hash == num && s->sk_family == PF_INET6) {
+               if (udp_sk(s)->udp_port_hash == num &&
+                   s->sk_family == PF_INET6) {
                        struct ipv6_pinfo *np = inet6_sk(s);
-                       if (inet->dport) {
-                               if (inet->dport != rmt_port)
+                       if (inet->inet_dport) {
+                               if (inet->inet_dport != rmt_port)
                                        continue;
                        }
                        if (!ipv6_addr_any(&np->daddr) &&
@@ -353,48 +597,86 @@ static struct sock *udp_v6_mcast_next(struct sock *sk,
        return NULL;
 }
 
+static void flush_stack(struct sock **stack, unsigned int count,
+                       struct sk_buff *skb, unsigned int final)
+{
+       unsigned int i;
+       struct sock *sk;
+       struct sk_buff *skb1;
+
+       for (i = 0; i < count; i++) {
+               skb1 = (i == final) ? skb : skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
+
+               sk = stack[i];
+               if (skb1) {
+                       if (sk_rcvqueues_full(sk, skb1)) {
+                               kfree_skb(skb1);
+                               goto drop;
+                       }
+                       bh_lock_sock(sk);
+                       if (!sock_owned_by_user(sk))
+                               udpv6_queue_rcv_skb(sk, skb1);
+                       else if (sk_add_backlog(sk, skb1)) {
+                               kfree_skb(skb1);
+                               bh_unlock_sock(sk);
+                               goto drop;
+                       }
+                       bh_unlock_sock(sk);
+                       continue;
+               }
+drop:
+               atomic_inc(&sk->sk_drops);
+               UDP6_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
+                               UDP_MIB_RCVBUFERRORS, IS_UDPLITE(sk));
+               UDP6_INC_STATS_BH(sock_net(sk),
+                               UDP_MIB_INERRORS, IS_UDPLITE(sk));
+       }
+}
 /*
  * Note: called only from the BH handler context,
  * so we don't need to lock the hashes.
  */
 static int __udp6_lib_mcast_deliver(struct net *net, struct sk_buff *skb,
-               struct in6_addr *saddr, struct in6_addr *daddr,
-               struct hlist_head udptable[])
+               const struct in6_addr *saddr, const struct in6_addr *daddr,
+               struct udp_table *udptable)
 {
-       struct sock *sk, *sk2;
+       struct sock *sk, *stack[256 / sizeof(struct sock *)];
        const struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
+       struct udp_hslot *hslot = udp_hashslot(udptable, net, ntohs(uh->dest));
        int dif;
+       unsigned int i, count = 0;
 
-       read_lock(&udp_hash_lock);
-       sk = sk_head(&udptable[udp_hashfn(net, ntohs(uh->dest))]);
+       spin_lock(&hslot->lock);
+       sk = sk_nulls_head(&hslot->head);
        dif = inet6_iif(skb);
-       sk = udp_v6_mcast_next(sk, uh->dest, daddr, uh->source, saddr, dif);
-       if (!sk) {
-               kfree_skb(skb);
-               goto out;
+       sk = udp_v6_mcast_next(net, sk, uh->dest, daddr, uh->source, saddr, dif);
+       while (sk) {
+               stack[count++] = sk;
+               sk = udp_v6_mcast_next(net, sk_nulls_next(sk), uh->dest, daddr,
+                                      uh->source, saddr, dif);
+               if (unlikely(count == ARRAY_SIZE(stack))) {
+                       if (!sk)
+                               break;
+                       flush_stack(stack, count, skb, ~0);
+                       count = 0;
+               }
        }
+       /*
+        * before releasing the lock, we must take reference on sockets
+        */
+       for (i = 0; i < count; i++)
+               sock_hold(stack[i]);
 
-       sk2 = sk;
-       while ((sk2 = udp_v6_mcast_next(sk_next(sk2), uh->dest, daddr,
-                                       uh->source, saddr, dif))) {
-               struct sk_buff *buff = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
-               if (buff) {
-                       bh_lock_sock_nested(sk2);
-                       if (!sock_owned_by_user(sk2))
-                               udpv6_queue_rcv_skb(sk2, buff);
-                       else
-                               sk_add_backlog(sk2, buff);
-                       bh_unlock_sock(sk2);
-               }
+       spin_unlock(&hslot->lock);
+
+       if (count) {
+               flush_stack(stack, count, skb, count - 1);
+
+               for (i = 0; i < count; i++)
+                       sock_put(stack[i]);
+       } else {
+               kfree_skb(skb);
        }
-       bh_lock_sock_nested(sk);
-       if (!sock_owned_by_user(sk))
-               udpv6_queue_rcv_skb(sk, skb);
-       else
-               sk_add_backlog(sk, skb);
-       bh_unlock_sock(sk);
-out:
-       read_unlock(&udp_hash_lock);
        return 0;
 }
 
@@ -432,18 +714,17 @@ static inline int udp6_csum_init(struct sk_buff *skb, struct udphdr *uh,
        return 0;
 }
 
-int __udp6_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct hlist_head udptable[],
+int __udp6_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct udp_table *udptable,
                   int proto)
 {
+       struct net *net = dev_net(skb->dev);
        struct sock *sk;
        struct udphdr *uh;
-       struct net_device *dev = skb->dev;
-       struct in6_addr *saddr, *daddr;
+       const struct in6_addr *saddr, *daddr;
        u32 ulen = 0;
-       struct net *net = dev_net(skb->dev);
 
        if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct udphdr)))
-               goto short_packet;
+               goto discard;
 
        saddr = &ipv6_hdr(skb)->saddr;
        daddr = &ipv6_hdr(skb)->daddr;
@@ -488,8 +769,7 @@ int __udp6_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct hlist_head udptable[],
         * check socket cache ... must talk to Alan about his plans
         * for sock caches... i'll skip this for now.
         */
-       sk = __udp6_lib_lookup(net, saddr, uh->source,
-                              daddr, uh->dest, inet6_iif(skb), udptable);
+       sk = __udp6_lib_lookup_skb(skb, uh->source, uh->dest, udptable);
 
        if (sk == NULL) {
                if (!xfrm6_policy_check(NULL, XFRM_POLICY_IN, skb))
@@ -500,7 +780,7 @@ int __udp6_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct hlist_head udptable[],
                UDP6_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_NOPORTS,
                                proto == IPPROTO_UDPLITE);
 
-               icmpv6_send(skb, ICMPV6_DEST_UNREACH, ICMPV6_PORT_UNREACH, 0, dev);
+               icmpv6_send(skb, ICMPV6_DEST_UNREACH, ICMPV6_PORT_UNREACH, 0);
 
                kfree_skb(skb);
                return 0;
@@ -508,19 +788,32 @@ int __udp6_lib_rcv(struct sk_buff *skb, struct hlist_head udptable[],
 
        /* deliver */
 
-       bh_lock_sock_nested(sk);
+       if (sk_rcvqueues_full(sk, skb)) {
+               sock_put(sk);
+               goto discard;
+       }
+       bh_lock_sock(sk);
        if (!sock_owned_by_user(sk))
                udpv6_queue_rcv_skb(sk, skb);
-       else
-               sk_add_backlog(sk, skb);
+       else if (sk_add_backlog(sk, skb)) {
+               atomic_inc(&sk->sk_drops);
+               bh_unlock_sock(sk);
+               sock_put(sk);
+               goto discard;
+       }
        bh_unlock_sock(sk);
        sock_put(sk);
        return 0;
 
 short_packet:
-       LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%sv6: short packet: %d/%u\n",
+       LIMIT_NETDEBUG(KERN_DEBUG "UDP%sv6: short packet: From [%pI6c]:%u %d/%d to [%pI6c]:%u\n",
                       proto == IPPROTO_UDPLITE ? "-Lite" : "",
-                      ulen, skb->len);
+                      saddr,
+                      ntohs(uh->source),
+                      ulen,
+                      skb->len,
+                      daddr,
+                      ntohs(uh->dest));
 
 discard:
        UDP6_INC_STATS_BH(net, UDP_MIB_INERRORS, proto == IPPROTO_UDPLITE);
@@ -530,7 +823,7 @@ discard:
 
 static __inline__ int udpv6_rcv(struct sk_buff *skb)
 {
-       return __udp6_lib_rcv(skb, udp_hash, IPPROTO_UDP);
+       return __udp6_lib_rcv(skb, &udp_table, IPPROTO_UDP);
 }
 
 /*
@@ -549,6 +842,47 @@ static void udp_v6_flush_pending_frames(struct sock *sk)
        }
 }
 
+/**
+ *     udp6_hwcsum_outgoing  -  handle outgoing HW checksumming
+ *     @sk:    socket we are sending on
+ *     @skb:   sk_buff containing the filled-in UDP header
+ *             (checksum field must be zeroed out)
+ */
+static void udp6_hwcsum_outgoing(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
+                                const struct in6_addr *saddr,
+                                const struct in6_addr *daddr, int len)
+{
+       unsigned int offset;
+       struct udphdr *uh = udp_hdr(skb);
+       __wsum csum = 0;
+
+       if (skb_queue_len(&sk->sk_write_queue) == 1) {
+               /* Only one fragment on the socket.  */
+               skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
+               skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
+               uh->check = ~csum_ipv6_magic(saddr, daddr, len, IPPROTO_UDP, 0);
+       } else {
+               /*
+                * HW-checksum won't work as there are two or more
+                * fragments on the socket so that all csums of sk_buffs
+                * should be together
+                */
+               offset = skb_transport_offset(skb);
+               skb->csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
+
+               skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
+
+               skb_queue_walk(&sk->sk_write_queue, skb) {
+                       csum = csum_add(csum, skb->csum);
+               }
+
+               uh->check = csum_ipv6_magic(saddr, daddr, len, IPPROTO_UDP,
+                                           csum);
+               if (uh->check == 0)
+                       uh->check = CSUM_MANGLED_0;
+       }
+}
+
 /*
  *     Sending
  */
@@ -559,7 +893,7 @@ static int udp_v6_push_pending_frames(struct sock *sk)
        struct udphdr *uh;
        struct udp_sock  *up = udp_sk(sk);
        struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
-       struct flowi *fl = &inet->cork.fl;
+       struct flowi6 *fl6 = &inet->cork.fl.u.ip6;
        int err = 0;
        int is_udplite = IS_UDPLITE(sk);
        __wsum csum = 0;
@@ -572,29 +906,40 @@ static int udp_v6_push_pending_frames(struct sock *sk)
         * Create a UDP header
         */
        uh = udp_hdr(skb);
-       uh->source = fl->fl_ip_sport;
-       uh->dest = fl->fl_ip_dport;
+       uh->source = fl6->fl6_sport;
+       uh->dest = fl6->fl6_dport;
        uh->len = htons(up->len);
        uh->check = 0;
 
        if (is_udplite)
                csum = udplite_csum_outgoing(sk, skb);
-        else
+       else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { /* UDP hardware csum */
+               udp6_hwcsum_outgoing(sk, skb, &fl6->saddr, &fl6->daddr,
+                                    up->len);
+               goto send;
+       } else
                csum = udp_csum_outgoing(sk, skb);
 
        /* add protocol-dependent pseudo-header */
-       uh->check = csum_ipv6_magic(&fl->fl6_src, &fl->fl6_dst,
-                                   up->len, fl->proto, csum   );
+       uh->check = csum_ipv6_magic(&fl6->saddr, &fl6->daddr,
+                                   up->len, fl6->flowi6_proto, csum);
        if (uh->check == 0)
                uh->check = CSUM_MANGLED_0;
 
+send:
        err = ip6_push_pending_frames(sk);
+       if (err) {
+               if (err == -ENOBUFS && !inet6_sk(sk)->recverr) {
+                       UDP6_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
+                                           UDP_MIB_SNDBUFERRORS, is_udplite);
+                       err = 0;
+               }
+       } else
+               UDP6_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
+                                   UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
 out:
        up->len = 0;
        up->pending = 0;
-       if (!err)
-               UDP6_INC_STATS_USER(sock_net(sk),
-                               UDP_MIB_OUTDATAGRAMS, is_udplite);
        return err;
 }
 
@@ -606,15 +951,16 @@ int udpv6_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
        struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
        struct ipv6_pinfo *np = inet6_sk(sk);
        struct sockaddr_in6 *sin6 = (struct sockaddr_in6 *) msg->msg_name;
-       struct in6_addr *daddr, *final_p = NULL, final;
+       struct in6_addr *daddr, *final_p, final;
        struct ipv6_txoptions *opt = NULL;
        struct ip6_flowlabel *flowlabel = NULL;
-       struct flowi fl;
+       struct flowi6 fl6;
        struct dst_entry *dst;
        int addr_len = msg->msg_namelen;
        int ulen = len;
        int hlimit = -1;
        int tclass = -1;
+       int dontfrag = -1;
        int corkreq = up->corkflag || msg->msg_flags&MSG_MORE;
        int err;
        int connected = 0;
@@ -653,7 +999,7 @@ int udpv6_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct sock *sk,
                if (ipv6_addr_v4mapped(daddr)) {
                        struct sockaddr_in sin;
                        sin.sin_family = AF_INET;
-                       sin.sin_port = sin6 ? sin6->sin6_port : inet->dport;
+                       sin.sin_port = sin6 ? sin6->sin6_port : inet->inet_dport;
                        sin.sin_addr.s_addr = daddr->s6_addr32[3];
                        msg->msg_name = &sin;
                        msg->msg_namelen = sizeof(sin);
@@ -691,19 +1037,19 @@ do_udp_sendmsg:
        }
        ulen += sizeof(struct udphdr);
 
-       memset(&fl, 0, sizeof(fl));
+       memset(&fl6, 0, sizeof(fl6));
 
        if (sin6) {
                if (sin6->sin6_port == 0)
                        return -EINVAL;
 
-               fl.fl_ip_dport = sin6->sin6_port;
+               fl6.fl6_dport = sin6->sin6_port;
                daddr = &sin6->sin6_addr;
 
                if (np->sndflow) {
-                       fl.fl6_flowlabel = sin6->sin6_flowinfo&IPV6_FLOWINFO_MASK;
-                       if (fl.fl6_flowlabel&IPV6_FLOWLABEL_MASK) {
-                               flowlabel = fl6_sock_lookup(sk, fl.fl6_flowlabel);
+                       fl6.flowlabel = sin6->sin6_flowinfo&IPV6_FLOWINFO_MASK;
+                       if (fl6.flowlabel&IPV6_FLOWLABEL_MASK) {
+                               flowlabel = fl6_sock_lookup(sk, fl6.flowlabel);
                                if (flowlabel == NULL)
                                        return -EINVAL;
                                daddr = &flowlabel->dst;
@@ -721,32 +1067,38 @@ do_udp_sendmsg:
                if (addr_len >= sizeof(struct sockaddr_in6) &&
                    sin6->sin6_scope_id &&
                    ipv6_addr_type(daddr)&IPV6_ADDR_LINKLOCAL)
-                       fl.oif = sin6->sin6_scope_id;
+                       fl6.flowi6_oif = sin6->sin6_scope_id;
        } else {
                if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED)
                        return -EDESTADDRREQ;
 
-               fl.fl_ip_dport = inet->dport;
+               fl6.fl6_dport = inet->inet_dport;
                daddr = &np->daddr;
-               fl.fl6_flowlabel = np->flow_label;
+               fl6.flowlabel = np->flow_label;
                connected = 1;
        }
 
-       if (!fl.oif)
-               fl.oif = sk->sk_bound_dev_if;
+       if (!fl6.flowi6_oif)
+               fl6.flowi6_oif = sk->sk_bound_dev_if;
+
+       if (!fl6.flowi6_oif)
+               fl6.flowi6_oif = np->sticky_pktinfo.ipi6_ifindex;
+
+       fl6.flowi6_mark = sk->sk_mark;
 
        if (msg->msg_controllen) {
                opt = &opt_space;
                memset(opt, 0, sizeof(struct ipv6_txoptions));
                opt->tot_len = sizeof(*opt);
 
-               err = datagram_send_ctl(sock_net(sk), msg, &fl, opt, &hlimit, &tclass);
+               err = datagram_send_ctl(sock_net(sk), sk, msg, &fl6, opt,
+                                       &hlimit, &tclass, &dontfrag);
                if (err < 0) {
                        fl6_sock_release(flowlabel);
                        return err;
                }
-               if ((fl.fl6_flowlabel&IPV6_FLOWLABEL_MASK) && !flowlabel) {
-                       flowlabel = fl6_sock_lookup(sk, fl.fl6_flowlabel);
+               if ((fl6.flowlabel&IPV6_FLOWLABEL_MASK) && !flowlabel) {
+                       flowlabel = fl6_sock_lookup(sk, fl6.flowlabel);
                        if (flowlabel == NULL)
                                return -EINVAL;
                }
@@ -760,46 +1112,35 @@ do_udp_sendmsg:
                opt = fl6_merge_options(&opt_space, flowlabel, opt);
        opt = ipv6_fixup_options(&opt_space, opt);
 
-       fl.proto = sk->sk_protocol;
+       fl6.flowi6_proto = sk->sk_protocol;
        if (!ipv6_addr_any(daddr))
-               ipv6_addr_copy(&fl.fl6_dst, daddr);
+               fl6.daddr = *daddr;
        else
-               fl.fl6_dst.s6_addr[15] = 0x1; /* :: means loopback (BSD'ism) */
-       if (ipv6_addr_any(&fl.fl6_src) && !ipv6_addr_any(&np->saddr))
-               ipv6_addr_copy(&fl.fl6_src, &np->saddr);
-       fl.fl_ip_sport = inet->sport;
-
-       /* merge ip6_build_xmit from ip6_output */
-       if (opt && opt->srcrt) {
-               struct rt0_hdr *rt0 = (struct rt0_hdr *) opt->srcrt;
-               ipv6_addr_copy(&final, &fl.fl6_dst);
-               ipv6_addr_copy(&fl.fl6_dst, rt0->addr);
-               final_p = &final;
+               fl6.daddr.s6_addr[15] = 0x1; /* :: means loopback (BSD'ism) */
+       if (ipv6_addr_any(&fl6.saddr) && !ipv6_addr_any(&np->saddr))
+               fl6.saddr = np->saddr;
+       fl6.fl6_sport = inet->inet_sport;
+
+       final_p = fl6_update_dst(&fl6, opt, &final);
+       if (final_p)
                connected = 0;
-       }
 
-       if (!fl.oif && ipv6_addr_is_multicast(&fl.fl6_dst)) {
-               fl.oif = np->mcast_oif;
+       if (!fl6.flowi6_oif && ipv6_addr_is_multicast(&fl6.daddr)) {
+               fl6.flowi6_oif = np->mcast_oif;
                connected = 0;
        }
 
-       security_sk_classify_flow(sk, &fl);
+       security_sk_classify_flow(sk, flowi6_to_flowi(&fl6));
 
-       err = ip6_sk_dst_lookup(sk, &dst, &fl);
-       if (err)
+       dst = ip6_sk_dst_lookup_flow(sk, &fl6, final_p, true);
+       if (IS_ERR(dst)) {
+               err = PTR_ERR(dst);
+               dst = NULL;
                goto out;
-       if (final_p)
-               ipv6_addr_copy(&fl.fl6_dst, final_p);
-
-       if ((err = __xfrm_lookup(&dst, &fl, sk, XFRM_LOOKUP_WAIT)) < 0) {
-               if (err == -EREMOTE)
-                       err = ip6_dst_blackhole(sk, &dst, &fl);
-               if (err < 0)
-                       goto out;
        }
 
        if (hlimit < 0) {
-               if (ipv6_addr_is_multicast(&fl.fl6_dst))
+               if (ipv6_addr_is_multicast(&fl6.daddr))
                        hlimit = np->mcast_hops;
                else
                        hlimit = np->hop_limit;
@@ -807,11 +1148,11 @@ do_udp_sendmsg:
                        hlimit = ip6_dst_hoplimit(dst);
        }
 
-       if (tclass < 0) {
+       if (tclass < 0)
                tclass = np->tclass;
-               if (tclass < 0)
-                       tclass = 0;
-       }
+
+       if (dontfrag < 0)
+               dontfrag = np->dontfrag;
 
        if (msg->msg_flags&MSG_CONFIRM)
                goto do_confirm;
@@ -834,9 +1175,9 @@ do_append_data:
        up->len += ulen;
        getfrag  =  is_udplite ?  udplite_getfrag : ip_generic_getfrag;
        err = ip6_append_data(sk, getfrag, msg->msg_iov, ulen,
-               sizeof(struct udphdr), hlimit, tclass, opt, &fl,
+               sizeof(struct udphdr), hlimit, tclass, opt, &fl6,
                (struct rt6_info*)dst,
-               corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags);
+               corkreq ? msg->msg_flags|MSG_MORE : msg->msg_flags, dontfrag);
        if (err)
                udp_v6_flush_pending_frames(sk);
        else if (!corkreq)
@@ -847,10 +1188,10 @@ do_append_data:
        if (dst) {
                if (connected) {
                        ip6_dst_store(sk, dst,
-                                     ipv6_addr_equal(&fl.fl6_dst, &np->daddr) ?
+                                     ipv6_addr_equal(&fl6.daddr, &np->daddr) ?
                                      &np->daddr : NULL,
 #ifdef CONFIG_IPV6_SUBTREES
-                                     ipv6_addr_equal(&fl.fl6_src, &np->saddr) ?
+                                     ipv6_addr_equal(&fl6.saddr, &np->saddr) ?
                                      &np->saddr :
 #endif
                                      NULL);
@@ -902,7 +1243,7 @@ void udpv6_destroy_sock(struct sock *sk)
  *     Socket option code for UDP
  */
 int udpv6_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
-                    char __user *optval, int optlen)
+                    char __user *optval, unsigned int optlen)
 {
        if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
                return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
@@ -912,7 +1253,7 @@ int udpv6_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
 
 #ifdef CONFIG_COMPAT
 int compat_udpv6_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
-                           char __user *optval, int optlen)
+                           char __user *optval, unsigned int optlen)
 {
        if (level == SOL_UDP  ||  level == SOL_UDPLITE)
                return udp_lib_setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen,
@@ -939,9 +1280,103 @@ int compat_udpv6_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
 }
 #endif
 
-static struct inet6_protocol udpv6_protocol = {
+static int udp6_ufo_send_check(struct sk_buff *skb)
+{
+       const struct ipv6hdr *ipv6h;
+       struct udphdr *uh;
+
+       if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*uh)))
+               return -EINVAL;
+
+       ipv6h = ipv6_hdr(skb);
+       uh = udp_hdr(skb);
+
+       uh->check = ~csum_ipv6_magic(&ipv6h->saddr, &ipv6h->daddr, skb->len,
+                                    IPPROTO_UDP, 0);
+       skb->csum_start = skb_transport_header(skb) - skb->head;
+       skb->csum_offset = offsetof(struct udphdr, check);
+       skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
+       return 0;
+}
+
+static struct sk_buff *udp6_ufo_fragment(struct sk_buff *skb,
+       netdev_features_t features)
+{
+       struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EINVAL);
+       unsigned int mss;
+       unsigned int unfrag_ip6hlen, unfrag_len;
+       struct frag_hdr *fptr;
+       u8 *mac_start, *prevhdr;
+       u8 nexthdr;
+       u8 frag_hdr_sz = sizeof(struct frag_hdr);
+       int offset;
+       __wsum csum;
+
+       mss = skb_shinfo(skb)->gso_size;
+       if (unlikely(skb->len <= mss))
+               goto out;
+
+       if (skb_gso_ok(skb, features | NETIF_F_GSO_ROBUST)) {
+               /* Packet is from an untrusted source, reset gso_segs. */
+               int type = skb_shinfo(skb)->gso_type;
+
+               if (unlikely(type & ~(SKB_GSO_UDP | SKB_GSO_DODGY) ||
+                            !(type & (SKB_GSO_UDP))))
+                       goto out;
+
+               skb_shinfo(skb)->gso_segs = DIV_ROUND_UP(skb->len, mss);
+
+               segs = NULL;
+               goto out;
+       }
+
+       /* Do software UFO. Complete and fill in the UDP checksum as HW cannot
+        * do checksum of UDP packets sent as multiple IP fragments.
+        */
+       offset = skb_checksum_start_offset(skb);
+       csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len- offset, 0);
+       offset += skb->csum_offset;
+       *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
+       skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
+
+       /* Check if there is enough headroom to insert fragment header. */
+       if ((skb_mac_header(skb) < skb->head + frag_hdr_sz) &&
+           pskb_expand_head(skb, frag_hdr_sz, 0, GFP_ATOMIC))
+               goto out;
+
+       /* Find the unfragmentable header and shift it left by frag_hdr_sz
+        * bytes to insert fragment header.
+        */
+       unfrag_ip6hlen = ip6_find_1stfragopt(skb, &prevhdr);
+       nexthdr = *prevhdr;
+       *prevhdr = NEXTHDR_FRAGMENT;
+       unfrag_len = skb_network_header(skb) - skb_mac_header(skb) +
+                    unfrag_ip6hlen;
+       mac_start = skb_mac_header(skb);
+       memmove(mac_start-frag_hdr_sz, mac_start, unfrag_len);
+
+       skb->mac_header -= frag_hdr_sz;
+       skb->network_header -= frag_hdr_sz;
+
+       fptr = (struct frag_hdr *)(skb_network_header(skb) + unfrag_ip6hlen);
+       fptr->nexthdr = nexthdr;
+       fptr->reserved = 0;
+       ipv6_select_ident(fptr, (struct rt6_info *)skb_dst(skb));
+
+       /* Fragment the skb. ipv6 header and the remaining fields of the
+        * fragment header are updated in ipv6_gso_segment()
+        */
+       segs = skb_segment(skb, features);
+
+out:
+       return segs;
+}
+
+static const struct inet6_protocol udpv6_protocol = {
        .handler        =       udpv6_rcv,
        .err_handler    =       udpv6_err,
+       .gso_send_check =       udp6_ufo_send_check,
+       .gso_segment    =       udp6_ufo_fragment,
        .flags          =       INET6_PROTO_NOPOLICY|INET6_PROTO_FINAL,
 };
 
@@ -952,24 +1387,24 @@ static void udp6_sock_seq_show(struct seq_file *seq, struct sock *sp, int bucket
 {
        struct inet_sock *inet = inet_sk(sp);
        struct ipv6_pinfo *np = inet6_sk(sp);
-       struct in6_addr *dest, *src;
+       const struct in6_addr *dest, *src;
        __u16 destp, srcp;
 
        dest  = &np->daddr;
        src   = &np->rcv_saddr;
-       destp = ntohs(inet->dport);
-       srcp  = ntohs(inet->sport);
+       destp = ntohs(inet->inet_dport);
+       srcp  = ntohs(inet->inet_sport);
        seq_printf(seq,
-                  "%4d: %08X%08X%08X%08X:%04X %08X%08X%08X%08X:%04X "
-                  "%02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5d %8d %lu %d %p %d\n",
+                  "%5d: %08X%08X%08X%08X:%04X %08X%08X%08X%08X:%04X "
+                  "%02X %08X:%08X %02X:%08lX %08X %5d %8d %lu %d %pK %d\n",
                   bucket,
                   src->s6_addr32[0], src->s6_addr32[1],
                   src->s6_addr32[2], src->s6_addr32[3], srcp,
                   dest->s6_addr32[0], dest->s6_addr32[1],
                   dest->s6_addr32[2], dest->s6_addr32[3], destp,
                   sp->sk_state,
-                  atomic_read(&sp->sk_wmem_alloc),
-                  atomic_read(&sp->sk_rmem_alloc),
+                  sk_wmem_alloc_get(sp),
+                  sk_rmem_alloc_get(sp),
                   0, 0L, 0,
                   sock_i_uid(sp), 0,
                   sock_i_ino(sp),
@@ -991,19 +1426,25 @@ int udp6_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
        return 0;
 }
 
+static const struct file_operations udp6_afinfo_seq_fops = {
+       .owner    = THIS_MODULE,
+       .open     = udp_seq_open,
+       .read     = seq_read,
+       .llseek   = seq_lseek,
+       .release  = seq_release_net
+};
+
 static struct udp_seq_afinfo udp6_seq_afinfo = {
        .name           = "udp6",
        .family         = AF_INET6,
-       .hashtable      = udp_hash,
-       .seq_fops       = {
-               .owner  =       THIS_MODULE,
-       },
+       .udp_table      = &udp_table,
+       .seq_fops       = &udp6_afinfo_seq_fops,
        .seq_ops        = {
                .show           = udp6_seq_show,
        },
 };
 
-int udp6_proc_init(struct net *net)
+int __net_init udp6_proc_init(struct net *net)
 {
        return udp_proc_register(net, &udp6_seq_afinfo);
 }
@@ -1030,17 +1471,20 @@ struct proto udpv6_prot = {
        .backlog_rcv       = udpv6_queue_rcv_skb,
        .hash              = udp_lib_hash,
        .unhash            = udp_lib_unhash,
+       .rehash            = udp_v6_rehash,
        .get_port          = udp_v6_get_port,
        .memory_allocated  = &udp_memory_allocated,
        .sysctl_mem        = sysctl_udp_mem,
        .sysctl_wmem       = &sysctl_udp_wmem_min,
        .sysctl_rmem       = &sysctl_udp_rmem_min,
        .obj_size          = sizeof(struct udp6_sock),
-       .h.udp_hash        = udp_hash,
+       .slab_flags        = SLAB_DESTROY_BY_RCU,
+       .h.udp_table       = &udp_table,
 #ifdef CONFIG_COMPAT
        .compat_setsockopt = compat_udpv6_setsockopt,
        .compat_getsockopt = compat_udpv6_getsockopt,
 #endif
+       .clear_sk          = sk_prot_clear_portaddr_nulls,
 };
 
 static struct inet_protosw udpv6_protosw = {
@@ -1048,7 +1492,6 @@ static struct inet_protosw udpv6_protosw = {
        .protocol =  IPPROTO_UDP,
        .prot =      &udpv6_prot,
        .ops =       &inet6_dgram_ops,
-       .capability =-1,
        .no_check =  UDP_CSUM_DEFAULT,
        .flags =     INET_PROTOSW_PERMANENT,
 };