Merge branch 'omap-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tmlind...
[linux-3.10.git] / arch / arm / mach-omap2 / include / mach / debug-macro.S
index e1b0f17..48adfe9 100644 (file)
@@ -19,6 +19,9 @@
 
 #define UART_OFFSET(addr)      ((addr) & 0x00ffffff)
 
+#define omap_uart_v2p(x)       ((x) - PAGE_OFFSET + PLAT_PHYS_OFFSET)
+#define omap_uart_p2v(x)       ((x) - PLAT_PHYS_OFFSET + PAGE_OFFSET)
+
                .pushsection .data
 omap_uart_phys:        .word   0
 omap_uart_virt:        .word   0
@@ -36,7 +39,7 @@ omap_uart_lsr:        .word   0
                /* Use omap_uart_phys/virt if already configured */
 10:            mrc     p15, 0, \rp, c1, c0
                tst     \rp, #1                 @ MMU enabled?
-               ldreq   \rp, =__virt_to_phys(omap_uart_phys)    @ MMU not enabled
+               ldreq   \rp, =omap_uart_v2p(omap_uart_phys)     @ MMU disabled
                ldrne   \rp, =omap_uart_phys    @ MMU enabled
                add     \rv, \rp, #4            @ omap_uart_virt
                ldr     \rp, [\rp, #0]
@@ -49,7 +52,7 @@ omap_uart_lsr:        .word   0
                mrc     p15, 0, \rp, c1, c0
                tst     \rp, #1                 @ MMU enabled?
                ldreq   \rp, =OMAP_UART_INFO    @ MMU not enabled
-               ldrne   \rp, =__phys_to_virt(OMAP_UART_INFO)    @ MMU enabled
+               ldrne   \rp, =omap_uart_p2v(OMAP_UART_INFO)     @ MMU enabled
                ldr     \rp, [\rp, #0]
 
                /* Select the UART to use based on the UART1 scratchpad value */
@@ -106,7 +109,7 @@ omap_uart_lsr:      .word   0
 95:            ldr     \rp, =ZOOM_UART_BASE
                mrc     p15, 0, \rv, c1, c0
                tst     \rv, #1                 @ MMU enabled?
-               ldreq   \rv, =__virt_to_phys(omap_uart_phys)    @ MMU not enabled
+               ldreq   \rv, =omap_uart_v2p(omap_uart_phys)     @ MMU disabled
                ldrne   \rv, =omap_uart_phys    @ MMU enabled
                str     \rp, [\rv, #0]
                ldr     \rp, =ZOOM_UART_VIRT
@@ -121,7 +124,7 @@ omap_uart_lsr:      .word   0
 98:            add     \rp, \rp, #0x48000000   @ phys base
                mrc     p15, 0, \rv, c1, c0
                tst     \rv, #1                 @ MMU enabled?
-               ldreq   \rv, =__virt_to_phys(omap_uart_phys)    @ MMU not enabled
+               ldreq   \rv, =omap_uart_v2p(omap_uart_phys)     @ MMU disabled
                ldrne   \rv, =omap_uart_phys    @ MMU enabled
                str     \rp, [\rv, #0]
                sub     \rp, \rp, #0x48000000   @ phys base
@@ -143,7 +146,7 @@ omap_uart_lsr:      .word   0
                .macro  busyuart,rd,rx
 1001:          mrc     p15, 0, \rd, c1, c0
                tst     \rd, #1                 @ MMU enabled?
-               ldreq   \rd, =__virt_to_phys(omap_uart_lsr)     @ MMU not enabled
+               ldreq   \rd, =omap_uart_v2p(omap_uart_lsr)      @ MMU disabled
                ldrne   \rd, =omap_uart_lsr     @ MMU enabled
                ldr     \rd, [\rd, #0]
                ldrb    \rd, [\rx, \rd]