integrity: move ima inode integrity data management
[linux-3.10.git] / security / integrity / ima / Makefile
1 #
2 # Makefile for building Trusted Computing Group's(TCG) runtime Integrity
3 # Measurement Architecture(IMA).
4 #
5
6 obj-$(CONFIG_IMA) += ima.o
7
8 ima-y := ima_fs.o ima_queue.o ima_init.o ima_main.o ima_crypto.o ima_api.o \
9          ima_policy.o ima_audit.o