exec: remove argv_len from struct linux_binprm
[linux-3.10.git] / include / linux / fib_rules.h
1 #ifndef __LINUX_FIB_RULES_H
2 #define __LINUX_FIB_RULES_H
3
4 #include <linux/types.h>
5 #include <linux/rtnetlink.h>
6
7 /* rule is permanent, and cannot be deleted */
8 #define FIB_RULE_PERMANENT      0x00000001
9 #define FIB_RULE_INVERT         0x00000002
10 #define FIB_RULE_UNRESOLVED     0x00000004
11 #define FIB_RULE_DEV_DETACHED   0x00000008
12
13 /* try to find source address in routing lookups */
14 #define FIB_RULE_FIND_SADDR     0x00010000
15
16 struct fib_rule_hdr
17 {
18         __u8            family;
19         __u8            dst_len;
20         __u8            src_len;
21         __u8            tos;
22
23         __u8            table;
24         __u8            res1;   /* reserved */
25         __u8            res2;   /* reserved */
26         __u8            action;
27
28         __u32           flags;
29 };
30
31 enum
32 {
33         FRA_UNSPEC,
34         FRA_DST,        /* destination address */
35         FRA_SRC,        /* source address */
36         FRA_IFNAME,     /* interface name */
37         FRA_GOTO,       /* target to jump to (FR_ACT_GOTO) */
38         FRA_UNUSED2,
39         FRA_PRIORITY,   /* priority/preference */
40         FRA_UNUSED3,
41         FRA_UNUSED4,
42         FRA_UNUSED5,
43         FRA_FWMARK,     /* mark */
44         FRA_FLOW,       /* flow/class id */
45         FRA_UNUSED6,
46         FRA_UNUSED7,
47         FRA_UNUSED8,
48         FRA_TABLE,      /* Extended table id */
49         FRA_FWMASK,     /* mask for netfilter mark */
50         __FRA_MAX
51 };
52
53 #define FRA_MAX (__FRA_MAX - 1)
54
55 enum
56 {
57         FR_ACT_UNSPEC,
58         FR_ACT_TO_TBL,          /* Pass to fixed table */
59         FR_ACT_GOTO,            /* Jump to another rule */
60         FR_ACT_NOP,             /* No operation */
61         FR_ACT_RES3,
62         FR_ACT_RES4,
63         FR_ACT_BLACKHOLE,       /* Drop without notification */
64         FR_ACT_UNREACHABLE,     /* Drop with ENETUNREACH */
65         FR_ACT_PROHIBIT,        /* Drop with EACCES */
66         __FR_ACT_MAX,
67 };
68
69 #define FR_ACT_MAX (__FR_ACT_MAX - 1)
70
71 #endif