Merge tag 'kvm-3.7-1' of git://git.kernel.org/pub/scm/virt/kvm/kvm
[linux-3.10.git] / arch / x86 / include / asm / kvm.h
1 #ifndef _ASM_X86_KVM_H
2 #define _ASM_X86_KVM_H
3
4 /*
5  * KVM x86 specific structures and definitions
6  *
7  */
8
9 #include <linux/types.h>
10 #include <linux/ioctl.h>
11
12 #define DE_VECTOR 0
13 #define DB_VECTOR 1
14 #define BP_VECTOR 3
15 #define OF_VECTOR 4
16 #define BR_VECTOR 5
17 #define UD_VECTOR 6
18 #define NM_VECTOR 7
19 #define DF_VECTOR 8
20 #define TS_VECTOR 10
21 #define NP_VECTOR 11
22 #define SS_VECTOR 12
23 #define GP_VECTOR 13
24 #define PF_VECTOR 14
25 #define MF_VECTOR 16
26 #define MC_VECTOR 18
27
28 /* Select x86 specific features in <linux/kvm.h> */
29 #define __KVM_HAVE_PIT
30 #define __KVM_HAVE_IOAPIC
31 #define __KVM_HAVE_IRQ_LINE
32 #define __KVM_HAVE_DEVICE_ASSIGNMENT
33 #define __KVM_HAVE_MSI
34 #define __KVM_HAVE_USER_NMI
35 #define __KVM_HAVE_GUEST_DEBUG
36 #define __KVM_HAVE_MSIX
37 #define __KVM_HAVE_MCE
38 #define __KVM_HAVE_PIT_STATE2
39 #define __KVM_HAVE_XEN_HVM
40 #define __KVM_HAVE_VCPU_EVENTS
41 #define __KVM_HAVE_DEBUGREGS
42 #define __KVM_HAVE_XSAVE
43 #define __KVM_HAVE_XCRS
44 #define __KVM_HAVE_READONLY_MEM
45
46 /* Architectural interrupt line count. */
47 #define KVM_NR_INTERRUPTS 256
48
49 struct kvm_memory_alias {
50         __u32 slot;  /* this has a different namespace than memory slots */
51         __u32 flags;
52         __u64 guest_phys_addr;
53         __u64 memory_size;
54         __u64 target_phys_addr;
55 };
56
57 /* for KVM_GET_IRQCHIP and KVM_SET_IRQCHIP */
58 struct kvm_pic_state {
59         __u8 last_irr;  /* edge detection */
60         __u8 irr;               /* interrupt request register */
61         __u8 imr;               /* interrupt mask register */
62         __u8 isr;               /* interrupt service register */
63         __u8 priority_add;      /* highest irq priority */
64         __u8 irq_base;
65         __u8 read_reg_select;
66         __u8 poll;
67         __u8 special_mask;
68         __u8 init_state;
69         __u8 auto_eoi;
70         __u8 rotate_on_auto_eoi;
71         __u8 special_fully_nested_mode;
72         __u8 init4;             /* true if 4 byte init */
73         __u8 elcr;              /* PIIX edge/trigger selection */
74         __u8 elcr_mask;
75 };
76
77 #define KVM_IOAPIC_NUM_PINS  24
78 struct kvm_ioapic_state {
79         __u64 base_address;
80         __u32 ioregsel;
81         __u32 id;
82         __u32 irr;
83         __u32 pad;
84         union {
85                 __u64 bits;
86                 struct {
87                         __u8 vector;
88                         __u8 delivery_mode:3;
89                         __u8 dest_mode:1;
90                         __u8 delivery_status:1;
91                         __u8 polarity:1;
92                         __u8 remote_irr:1;
93                         __u8 trig_mode:1;
94                         __u8 mask:1;
95                         __u8 reserve:7;
96                         __u8 reserved[4];
97                         __u8 dest_id;
98                 } fields;
99         } redirtbl[KVM_IOAPIC_NUM_PINS];
100 };
101
102 #define KVM_IRQCHIP_PIC_MASTER   0
103 #define KVM_IRQCHIP_PIC_SLAVE    1
104 #define KVM_IRQCHIP_IOAPIC       2
105 #define KVM_NR_IRQCHIPS          3
106
107 /* for KVM_GET_REGS and KVM_SET_REGS */
108 struct kvm_regs {
109         /* out (KVM_GET_REGS) / in (KVM_SET_REGS) */
110         __u64 rax, rbx, rcx, rdx;
111         __u64 rsi, rdi, rsp, rbp;
112         __u64 r8,  r9,  r10, r11;
113         __u64 r12, r13, r14, r15;
114         __u64 rip, rflags;
115 };
116
117 /* for KVM_GET_LAPIC and KVM_SET_LAPIC */
118 #define KVM_APIC_REG_SIZE 0x400
119 struct kvm_lapic_state {
120         char regs[KVM_APIC_REG_SIZE];
121 };
122
123 struct kvm_segment {
124         __u64 base;
125         __u32 limit;
126         __u16 selector;
127         __u8  type;
128         __u8  present, dpl, db, s, l, g, avl;
129         __u8  unusable;
130         __u8  padding;
131 };
132
133 struct kvm_dtable {
134         __u64 base;
135         __u16 limit;
136         __u16 padding[3];
137 };
138
139
140 /* for KVM_GET_SREGS and KVM_SET_SREGS */
141 struct kvm_sregs {
142         /* out (KVM_GET_SREGS) / in (KVM_SET_SREGS) */
143         struct kvm_segment cs, ds, es, fs, gs, ss;
144         struct kvm_segment tr, ldt;
145         struct kvm_dtable gdt, idt;
146         __u64 cr0, cr2, cr3, cr4, cr8;
147         __u64 efer;
148         __u64 apic_base;
149         __u64 interrupt_bitmap[(KVM_NR_INTERRUPTS + 63) / 64];
150 };
151
152 /* for KVM_GET_FPU and KVM_SET_FPU */
153 struct kvm_fpu {
154         __u8  fpr[8][16];
155         __u16 fcw;
156         __u16 fsw;
157         __u8  ftwx;  /* in fxsave format */
158         __u8  pad1;
159         __u16 last_opcode;
160         __u64 last_ip;
161         __u64 last_dp;
162         __u8  xmm[16][16];
163         __u32 mxcsr;
164         __u32 pad2;
165 };
166
167 struct kvm_msr_entry {
168         __u32 index;
169         __u32 reserved;
170         __u64 data;
171 };
172
173 /* for KVM_GET_MSRS and KVM_SET_MSRS */
174 struct kvm_msrs {
175         __u32 nmsrs; /* number of msrs in entries */
176         __u32 pad;
177
178         struct kvm_msr_entry entries[0];
179 };
180
181 /* for KVM_GET_MSR_INDEX_LIST */
182 struct kvm_msr_list {
183         __u32 nmsrs; /* number of msrs in entries */
184         __u32 indices[0];
185 };
186
187
188 struct kvm_cpuid_entry {
189         __u32 function;
190         __u32 eax;
191         __u32 ebx;
192         __u32 ecx;
193         __u32 edx;
194         __u32 padding;
195 };
196
197 /* for KVM_SET_CPUID */
198 struct kvm_cpuid {
199         __u32 nent;
200         __u32 padding;
201         struct kvm_cpuid_entry entries[0];
202 };
203
204 struct kvm_cpuid_entry2 {
205         __u32 function;
206         __u32 index;
207         __u32 flags;
208         __u32 eax;
209         __u32 ebx;
210         __u32 ecx;
211         __u32 edx;
212         __u32 padding[3];
213 };
214
215 #define KVM_CPUID_FLAG_SIGNIFCANT_INDEX 1
216 #define KVM_CPUID_FLAG_STATEFUL_FUNC    2
217 #define KVM_CPUID_FLAG_STATE_READ_NEXT  4
218
219 /* for KVM_SET_CPUID2 */
220 struct kvm_cpuid2 {
221         __u32 nent;
222         __u32 padding;
223         struct kvm_cpuid_entry2 entries[0];
224 };
225
226 /* for KVM_GET_PIT and KVM_SET_PIT */
227 struct kvm_pit_channel_state {
228         __u32 count; /* can be 65536 */
229         __u16 latched_count;
230         __u8 count_latched;
231         __u8 status_latched;
232         __u8 status;
233         __u8 read_state;
234         __u8 write_state;
235         __u8 write_latch;
236         __u8 rw_mode;
237         __u8 mode;
238         __u8 bcd;
239         __u8 gate;
240         __s64 count_load_time;
241 };
242
243 struct kvm_debug_exit_arch {
244         __u32 exception;
245         __u32 pad;
246         __u64 pc;
247         __u64 dr6;
248         __u64 dr7;
249 };
250
251 #define KVM_GUESTDBG_USE_SW_BP          0x00010000
252 #define KVM_GUESTDBG_USE_HW_BP          0x00020000
253 #define KVM_GUESTDBG_INJECT_DB          0x00040000
254 #define KVM_GUESTDBG_INJECT_BP          0x00080000
255
256 /* for KVM_SET_GUEST_DEBUG */
257 struct kvm_guest_debug_arch {
258         __u64 debugreg[8];
259 };
260
261 struct kvm_pit_state {
262         struct kvm_pit_channel_state channels[3];
263 };
264
265 #define KVM_PIT_FLAGS_HPET_LEGACY  0x00000001
266
267 struct kvm_pit_state2 {
268         struct kvm_pit_channel_state channels[3];
269         __u32 flags;
270         __u32 reserved[9];
271 };
272
273 struct kvm_reinject_control {
274         __u8 pit_reinject;
275         __u8 reserved[31];
276 };
277
278 /* When set in flags, include corresponding fields on KVM_SET_VCPU_EVENTS */
279 #define KVM_VCPUEVENT_VALID_NMI_PENDING 0x00000001
280 #define KVM_VCPUEVENT_VALID_SIPI_VECTOR 0x00000002
281 #define KVM_VCPUEVENT_VALID_SHADOW      0x00000004
282
283 /* Interrupt shadow states */
284 #define KVM_X86_SHADOW_INT_MOV_SS       0x01
285 #define KVM_X86_SHADOW_INT_STI          0x02
286
287 /* for KVM_GET/SET_VCPU_EVENTS */
288 struct kvm_vcpu_events {
289         struct {
290                 __u8 injected;
291                 __u8 nr;
292                 __u8 has_error_code;
293                 __u8 pad;
294                 __u32 error_code;
295         } exception;
296         struct {
297                 __u8 injected;
298                 __u8 nr;
299                 __u8 soft;
300                 __u8 shadow;
301         } interrupt;
302         struct {
303                 __u8 injected;
304                 __u8 pending;
305                 __u8 masked;
306                 __u8 pad;
307         } nmi;
308         __u32 sipi_vector;
309         __u32 flags;
310         __u32 reserved[10];
311 };
312
313 /* for KVM_GET/SET_DEBUGREGS */
314 struct kvm_debugregs {
315         __u64 db[4];
316         __u64 dr6;
317         __u64 dr7;
318         __u64 flags;
319         __u64 reserved[9];
320 };
321
322 /* for KVM_CAP_XSAVE */
323 struct kvm_xsave {
324         __u32 region[1024];
325 };
326
327 #define KVM_MAX_XCRS    16
328
329 struct kvm_xcr {
330         __u32 xcr;
331         __u32 reserved;
332         __u64 value;
333 };
334
335 struct kvm_xcrs {
336         __u32 nr_xcrs;
337         __u32 flags;
338         struct kvm_xcr xcrs[KVM_MAX_XCRS];
339         __u64 padding[16];
340 };
341
342 /* definition of registers in kvm_run */
343 struct kvm_sync_regs {
344 };
345
346 #endif /* _ASM_X86_KVM_H */