d2444b125f11005058e68af27514092bc57c5363
[linux-3.10.git] / arch / arm / boot / dts / tegra124-tn8-battery.dts
1 /dts-v1/;
2
3 #include "tegra124.dtsi"
4 #include "tegra124-platforms/tegra124-tn8-io.dtsi"
5 #include "tegra124-platforms/tegra124-tn8-emc.dtsi"
6 #include "tegra124-platforms/tegra124-tn8-e1736-pmic.dtsi"
7 #include "tegra124-platforms/tegra124-tn8-e1736-fixed.dtsi"
8 #include "tegra124-platforms/tegra124-e1780-gpio-default.dtsi"
9 #include "tegra124-platforms/tegra124-e1780-pinmux.dtsi"
10 #include "tegra124-platforms/tegra124-e1780-keys.dtsi"
11
12 / {
13         model = "NVIDIA Tegra124 TN8";
14         compatible = "nvidia,tn8", "nvidia,tegra124";
15         #address-cells = <1>;
16         #size-cells = <1>;
17
18         chosen {
19                 bootargs = "tegraid=40.0.0.00.00 vmalloc=256M video=tegrafb console=ttyS0,115200n8 earlyprintk";
20                 linux,initrd-start = <0x85000000>;
21                 linux,initrd-end = <0x851bc400>;
22         };
23
24         i2c@7000c000 {
25                 status = "okay";
26                 clock-frequency = <100000>;
27
28                 max17048@36 {
29                         compatible = "maxim,max17048";
30                         reg = <0x36>;
31                         interrupt-parent = <&gpio>;
32                         interrupts = <133 0x0>;        /* gpio PQ5 */
33                         tz-name = "battery-temp";
34                         alert-threshold = <0>;          /* 1% SOC */
35                         one-percent-alerts = <1>;
36                         valert-max = <5100>;            /* not use */
37                         valert-min = <0>;            /* not use */
38                         vreset-threshold = <2400>;
39                         vreset-disable = <1>;           /* not use */
40                         hib-threshold = <48>;           /* 9.984%/hr */
41                         hib-active-threshold = <128>;   /* 160mV */
42                         bits = <18>;
43                         rcomp = <57>;
44                         rcomp-seg = <0x0200>;
45                         soccheck-a = <119>;
46                         soccheck-b = <121>;
47                         ocvtest = <55952>;
48                         data-tbl = <0x98 0x80 0xB3 0x50 0xB7 0x90 0xB9 0x00
49                                 0xBA 0x70 0xBC 0x10 0xBC 0x50 0xBC 0xA0
50                                 0xBD 0x20 0xBE 0x30 0xBF 0x40 0xC2 0xF0
51                                 0xC4 0x20 0xC7 0xE0 0xCB 0xF0 0xD0 0x90
52                                 0x00 0x40 0x06 0x70 0x0E 0x50 0x12 0x00
53                                 0x18 0xD0 0x33 0x10 0x31 0x40 0x35 0xD0
54                                 0x18 0xD0 0x19 0x00 0x0B 0xF0 0x0C 0x10
55                                 0x0D 0x10 0x07 0x90 0x08 0x00 0x08 0x00>;
56                 };
57
58                 bq2419x: bq2419x@6b {
59                         compatible = "ti,bq2419x";
60                         reg = <0x6b>;
61                         interrupt-parent = <&gpio>;
62                         interrupts = <72 0x0>;
63
64                         charger {
65                                 regulator-name = "batt_regulator";
66                                 regulator-max-microamp = <3000>;
67                                 watchdog-timeout = <40>;
68                                 rtc-alarm-time = <3600>;
69                                 auto-recharge-time = <1800>;
70                                 consumers {
71                                         c1 {
72                                                 regulator-consumer-supply = "usb_bat_chg";
73                                                 regulator-consumer-device = "tegra-udc.0";
74                                         };
75                                 };
76                         };
77
78                         vbus {
79                                 regulator-name = "vbus_regulator";
80                                 otg-iusb-gpio = <&gpio TEGRA_GPIO(I, 4) 0>;
81                                 consumers {
82                                         c1 {
83                                                 regulator-consumer-supply = "usb_vbus";
84                                                 regulator-consumer-device = "tegra-ehci.0";
85                                         };
86
87                                         c2 {
88                                                 regulator-consumer-supply = "usb_vbus";
89                                                 regulator-consumer-device = "tegra-otg";
90                                         };
91                                 };
92                         };
93                 };
94
95                 mpu6050@69 {
96                         compatible = "invensense,mpu6050";
97                         reg = <0x69>;
98                         interrupt-parent = <&gpio>;
99                         interrupts = <144 0x01>;
100                         invensense,int_config = <0x10>;
101                         invensense,level_shifter = <0>;
102                         invensense,orientation = [01 00 00 00 01 00 00 00 01];
103                         invensense,sec_slave_type = <0>;
104                         invensense,key = [4e cc 7e eb f6 1e 35 22
105                                           00 34 0d 65 32 e9 94 89];
106                         vlogic-supply = <&palmas_smps8>;
107                         vdd-supply = <&palmas_smps9>;
108                 };
109
110                 ak8963c@0d {
111                         compatible = "ak,ak8963";
112                         reg = <0x0d>;
113                         orientation = [00 01 00 01 00 00 00 00 ff];
114                         config = "mpu";
115                         vid-supply = <&palmas_smps8>;
116                         vdd-supply = <&palmas_smps9>;
117                 };
118         };
119 };
120