kconfig: update-po-config info
[linux-2.6.git] / scripts / unifdef.c
2006-09-25 Sam Ravnborg kbuild: replace use of strlcpy with a dedicated implmen...
2006-09-25 Sam Ravnborg kbuild: add unifdef