Merge branch 'printk-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[linux-2.6.git] / scripts / kconfig / kxgettext.c
2007-07-25 Sam Ravnborg kconfig: attach help text to menus
2007-07-16 Sam Ravnborg kconfig: fix update-po-config
2005-09-05 Egry Gabor [PATCH] kconfig: kxgettext: EOL fix
2005-09-05 Egry Gabor [PATCH] kconfig: kxgettext: message fix
2005-05-05 Arnaldo Carvalho... [PATCH] Kconfig i18n support