net: wireless: sd8797: change wlan interface to wlan0
[linux-2.6.git] / net / 8021q / vlan_gvrp.c
2011-12-09 Jiri Pirko vlan: rename vlan_dev_info to vlan_dev_priv
2008-07-08 Patrick McHardy vlan: TCI related type and naming cleanups
2008-07-06 Patrick McHardy vlan: Add GVRP support