KVM: s390: sie intercept handling
[linux-2.6.git] / lib / random32.c
2008-04-03 Andi Kleen [NET]: srandom32 fixes for networking v2
2006-12-04 Al Viro [PATCH] severing module.h->sched.h
2006-10-17 Stephen Hemminger [PATCH] rename net_random to random32