ALSA: hda: comment typo fix
[linux-2.6.git] / lib / kref.c
2008-01-25 Evgeniy Polyakov kref: add kref_set()
2007-04-27 Oliver Neukum kref: fix CPU ordering with respect to krefs
2006-12-20 Venkatesh Pallipadi kref refcnt and false positives
2006-03-20 Eric Dumazet [PATCH] kref: avoid an atomic operation in kref_put()
2005-04-16 Linus Torvalds Linux-2.6.12-rc2