Merge branch 'sched-fixes-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[linux-2.6.git] / kernel / test_kprobes.c
2008-02-06 Abhishek Sagar kprobes: kretprobe user entry-handler
2008-01-30 Ananth N Mavinakay... x86: kprobes: add kprobes smoke tests that run on boot