Merge branch 'x86-fixes-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[linux-2.6.git] / include / linux / ivtvfb.h
2008-08-16 David Woodhouse Fix header export of videodev2.h, ivtv.h, ivtvfb.h
2007-10-10 Hans Verkuil V4L/DVB (6119): ivtvfb: renamed ivtv-fb to ivtvfb,...