[MIPS] TXx9: Reorganize PCI code
[linux-2.6.git] / include / asm-mips / txx9 / tx3927.h
2008-07-15 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Reorganize PCI code
2008-07-15 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Reorganize code