Merge branch 'v4l_for_linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mchehab...
[linux-2.6.git] / drivers / staging / media / dt3155v4l / dt3155v4l.c
2012-01-06 Dan Carpenter [media] Staging: dt3155v4l: probe() always fails
2012-01-06 Dan Carpenter [media] Staging: dt3155v4l: update to newer API
2011-11-03 Mauro Carvalho Chehab staging: Move media drivers to staging/media