some kmalloc/memset ->kzalloc (tree wide)
[linux-2.6.git] / drivers / spi / spi_txx9.c
2007-07-17 Atsushi Nemoto spi_txx9 controller driver