Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
[linux-2.6.git] / drivers / scsi / bnx2i / 57xx_iscsi_hsi.h
2011-07-23 Linus Torvalds Merge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2011-06-29 Eddie Wai [SCSI] bnx2i: Updated copyright and bump version
2011-06-15 Vlad Zolotarov New 7.0 FW: bnx2x, cnic, bnx2i, bnx2fc
2010-12-21 Eddie Wai [SCSI] bnx2i: Updated copyright and maintainer info
2009-06-09 Michael Chan [SCSI] bnx2i: Add bnx2i iSCSI driver.