usb: udc: tegra: add vbus detect through PMU
[linux-2.6.git] / drivers / pcmcia / sa1111_jornada720.c
2012-04-06 Varun Wadekar Merge branch '3.4-rc1' into android-tegra-nv-3.3-rebased
2012-02-21 Russell King PCMCIA: sa1111: rename sa1111 socket drivers to have...