Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6
[linux-2.6.git] / drivers / net / sunvnet.h
2007-07-21 David S. Miller [SPARC64]: Add proper multicast support to VNET driver.
2007-07-18 David S. Miller [SPARC64]: Simplify VNET probing.
2007-07-16 David S. Miller [SPARC64]: Add Sun LDOM virtual network driver.