media: tegra: Tegra V4L2 camera
[linux-2.6.git] / drivers / media / video / v4l2-fh.c
2011-07-27 Hans Verkuil [media] v4l2-event/ctrls/fh: allocate events per fh...
2011-07-27 Hans Verkuil [media] v4l2-events/fh: merge v4l2_events into v4l2_fh
2011-07-27 Hans Verkuil [media] v4l2-ctrls: add control events
2011-07-27 Hans Verkuil [media] v4l2-ioctl: add ctrl_handler to v4l2_fh
2011-03-22 Hans Verkuil [media] v4l2: use new flag to enable core priority...
2011-03-22 Hans Verkuil [media] v4l2-fh: add v4l2_fh_is_singular
2011-03-22 Hans Verkuil [media] v4l2-fh: add v4l2_fh_open and v4l2_fh_release...
2011-03-22 Hans Verkuil [media] v4l2-fh: implement v4l2_priority support
2010-05-19 Sakari Ailus V4L/DVB: V4L: Events: Support event handling in do_ioctl
2010-05-19 Sakari Ailus V4L/DVB: V4L: Events: Add backend
2010-05-19 Sakari Ailus V4L/DVB: V4L: File handles