Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/linville/wirel...
[linux-2.6.git] / drivers / media / video / v4l2-device.c
2011-01-19 Hans Verkuil [media] v4l2-device: fix 'use-after-freed' oops
2011-01-19 Hans Verkuil [media] v4l2-subdev: add (un)register internal ops
2010-12-01 Hans Verkuil [media] V4L: improve the BKL replacement heuristic
2010-08-09 Hans Verkuil V4L/DVB: v4l2: hook up the new control framework into...
2010-05-18 Dmitri Belimov V4L/DVB: Add SPI support to V4L2
2009-06-16 Randy Dunlap V4L/DVB (11936): Fix v4l2-device usage of i2c_unregiste...
2009-06-16 Randy Dunlap V4L/DVB (11758): 2: handle unregister for non-I2C builds
2009-06-16 Hans Verkuil V4L/DVB (11673): v4l2-device: unregister i2c_clients...
2009-06-16 Hans Verkuil V4L/DVB (11671): v4l2: add v4l2_device_set_name()
2009-03-30 Hans Verkuil V4L/DVB (11044): v4l2-device: add v4l2_device_disconnect
2009-03-30 Hans Verkuil V4L/DVB (10644): v4l2-subdev: rename dev field to v4l2_dev
2009-03-30 Hans Verkuil V4L/DVB (10643): v4l2-device: allow a NULL parent devic...
2009-03-24 Kay Sievers v4l: struct device - replace bus_id with dev_name(...
2009-01-08 Mauro Carvalho Chehab V4L/DVB (10181): v4l2-device: Fix some sparse warnings
2008-12-30 Hans Verkuil V4L/DVB (9820): v4l2: add v4l2_device and v4l2_subdev...