Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
[linux-2.6.git] / drivers / media / video / stk-webcam.h
2008-10-17 David Ellingsworth V4L/DVB (9193): stk-webcam: minor cleanup
2008-10-12 David Ellingsworth V4L/DVB (9034): With the recent patch to v4l2 titled...
2008-02-18 Adrian Bunk V4L/DVB (7104): stk-sensor.c: make 2 functions static
2008-02-18 Jaime Velasco Juan V4L/DVB (7089): V4L: stkwebcam: Power management support
2008-01-25 Jaime Velasco Juan V4L/DVB (7019): V4L: add support for Syntek DC1125...