Merge branch 'v4l_for_linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mchehab...
[linux-2.6.git] / drivers / media / dvb / pt1 / va1j5jf8007t.c
2012-01-04 Mauro Carvalho Chehab [media] dvb: Remove ops->info.type from frontends
2011-12-31 Mauro Carvalho Chehab [media] dvb: Add ops.delsys to the remaining frontends
2011-12-31 Mauro Carvalho Chehab [media] dvb-core: Don't pass DVBv3 parameters on tune...
2010-05-19 HIRANO Takahito V4L/DVB: pt1: Support Earthsoft PT2
2009-12-05 Hans Verkuil V4L/DVB (13522): valj5jf8007s/t: fix compile warnings
2009-12-05 hiranotaka@zng.jp V4L/DVB (13394): pt1: Support FE_READ_SNR
2009-09-19 Mauro Carvalho Chehab V4L/DVB (12999): Add a driver for Earthsoft PT1